slová končiace o

     
Vyhľadávanie slová    počnúc        končiace      


zoznam slov, ktorá končí o

bilbao
curacao
kefao
kakao
makao
malkao
nao
tao
čao
bo
chabo
pochabo
slabo
prislabo
jarabo
lavabo
placebo
lebo
alebo
nebo
hbo
maribo
blbo
molbo
ambo
mambo
zambo
combo
kolombo
jumbo
danbo
bobo
dobo
dlhodobo
krátkodobo
novodobo
bubo
veľkohubo
kubo
hrubo
nahrubo
bezzubo
bábo
ľúbo
samoľúbo
co
nepodaco
riadiaco
spiaco
neveriaco
samočistiaco
glejaco
laco
maco
monaco
teraco
účtovaco
odbavovaco
zotavovaco
secco
scirocco
fico
magnifico
alnico
enfatico
mexico
bianco
flamenco
oco
loco
poco
sco
tabasco
unesco
domáco
nežiadúco
budúco
nemohúco
všemohúco
zodpovedajúco
prevládajúco
ťahajúco
kajúco
vynikajúco
skákajúco
objímajúco
snímajúco
nechápajúco
žobrajúco
pretvárajúco
plávajúco
vyčerpávajúco
predchádzajúco
prebúdzajúco
preháňajúco
povznášajúco
urážajúco
ochabujúco
zahanbujúco
pochybujúco
podnecujúco
burcujúco
znechucujúco
rozhodujúco
strhujúco
znepokojujúco
uspokojujúco
upokojujúco
odzbrojujúco
šokujúco
omamujúco
deprimujúco
ohromujúco
dominujúco
prekvapujúco
oslepujúco
prekypujúco
očarujúco
podporujúco
poburujúco
unavujúco
uzdravujúco
oživujúco
vyhovujúco
zdrvujúco
občerstvujúco
oslobodzujúco
povzbudzujúco
odpudzujúco
moralizujúco
popularizujúco
dostačujúco
postačujúco
presvedčujúco
usvedčujúco
zľahčujúco
zničujúco
skľučujúco
posmeľujúco
vysiľujúco
okrašľujúco
podmaňujúco
ospravedlňujúco
vyplňujúco
oslňujúco
stiesňujúco
znervózňujúco
odstrašujúco
utišujúco
zjednodušujúco
ohlušujúco
vzrušujúco
znevažujúco
prevažujúco
priťažujúco
osviežujúco
ponižujúco
padnúco
horúco
prihorúco
prúco
strúco
súco
nesúco
srdcervúco
do
mlado
nemlado
nado
tintinnado
rado
nerado
dvojrado
druhorado
colorado
prvorado
edo
hebedo
albedo
dedo
pradedo
oviedo
bledo
nabledo
hnedo
nahnedo
znedo
škaredo
predo
spredo
livedo
šedo
ido
libido
aikido
lido
cupido
saldo
mancando
tardando
ritardando
allargando
rilasciando
frikando
calando
martellando
tremolando
parlando
komando
rekomando
trascinando
accelerando
mormorando
glissando
recitando
rallentando
affrettando
rinforzando
sforzando
carezzando
crescendo
decrescendo
ristringendo
kendo
dolendo
brumendo
ritenendo
rondo
tondo
fyndo
odo
dodo
quasimodo
commodo
podo
spodo
domorodo
činorodo
rovnorodo
rôznorodo
cudzorodo
súrodo
nesúrodo
tardo
brdo
hrdo
ordo
sordo
tvrdo
natvrdo
pritvrdo
escudo
pseudo
chudo
judo
rudo
čudo
nečudo
džudo
hniezdo
mikádo
avokádo
karbonádo
tornádo
eldorádo
stádo
hovädo
torpédo
krédo
solideo
video
montevideo
rodeo
ródeo
leo
galileo
balneo
borneo
stereo
fo
offo
buffo
sapfo
ufo
bago
lumbago
tobago
chicago
asiago
santiago
mago
imago
virago
vago
ego
lego
zambaigo
indigo
obligo
vitiligo
intertrigo
prurigo
impetigo
hidalgo
fandango
mango
tango
machengo
camerlengo
kamerlengo
flamengo
bingo
dingo
ringo
gringo
kongo
mungo
logo
pogo
togo
embargo
kargo
largo
margo
ergo
tergo
virgo
sorgo
hugo
lanugo
tágo
kartágo
kertágo
ho
idaho
blaho
neblaho
naho
draho
pridraho
cho
placho
macho
echo
izoecho
licho
jericho
ticho
poncho
chocho
plocho
naplocho
vetcho
ucho
gaucho
zaucho
ducho
slaboducho
jednoducho
prostoducho
bezducho
hlucho
nahlucho
brucho
sucho
nasucho
rúcho
nenávidiaceho
škodiaceho
súdiaceho
valiaceho
sídliaceho
túliaceho
tlmiaceho
tróniaceho
topiaceho
zostúpiaceho
iskriaceho
zápasiaceho
rútiaceho
tlačiaceho
blčiaceho
vrčiaceho
sršiaceho
krúžiaceho
túžiaceho
štyritisíceho
dvestotisíceho
tristotisíceho
päťdesiattisíceho
dvadsaťtisíceho
žiadúceho
nežiadúceho
idúceho
oprotiidúceho
rozkladajúceho
hľadajúceho
predsedajúceho
bádajúceho
nevysychajúceho
prislúchajúceho
unikajúceho
žblnkajúceho
nutkajúceho
vlajúceho
všeobjímajúceho
prijímajúceho
zatínajúceho
tápajúceho
stúpajúceho
žobrajúceho
zomierajúceho
odumierajúceho
požierajúceho
otvárajúceho
premietajúceho
zmietajúceho
prekvitajúceho
rozkvitajúceho
vyrastajúceho
pýtajúceho
uctievajúceho
zachvievajúceho
vydávajúceho
odovzdávajúceho
odvolávajúceho
uspávajúceho
stávajúceho
ostávajúceho
zaostávajúceho
bývajúceho
pozývajúceho
vyzývajúceho
odvádzajúceho
zmýšľajúceho
voňajúceho
poháňajúceho
prednášajúceho
vznášajúceho
skúšajúceho
silnejúceho
zrejúceho
ochabujúceho
oslabujúceho
pohybujúceho
mäsospracujúceho
drevospracujúceho
znechucujúceho
plánujúceho
darujúceho
varujúceho
ohlasujúceho
opisujúceho
vtetujúceho
komentujúceho
putujúceho
opytujúceho
oslavujúceho
oživujúceho
organizujúceho
neionizujúceho
harmonizujúceho
pulzujúceho
naznačujúceho
pokračujúceho
dostačujúceho
skľučujúceho
oddeľujúceho
vteľujúceho
zachraňujúceho
ospravedlňujúceho
zmenšujúceho
znevažujúceho
uvažujúceho
obťažujúceho
sťažujúceho
tenúceho
pichnúceho
prchnúceho
puchnúceho
tuhnúceho
kvitnúceho
tepúceho
divúceho
bieloskvúceho
amadeho
yankeeho
krabieho
sobieho
holubieho
holubacieho
dohliadacieho
nadobúdacieho
dojacieho
samonabíjacieho
navliekacieho
spekacieho
mykacieho
uzamykacieho
jednacieho
upínacieho
kopacieho
šňupacieho
zberacieho
stieracieho
oracieho
fáracieho
otváracieho
prasacieho
husacieho
zametacieho
prepočítacieho
prepočítavacieho
zahrievacieho
zohrievacieho
znehodnocovacieho
ohodnocovacieho
vyhodnocovacieho
zhodnocovacieho
obchodovacieho
rozhodovacieho
zaťahovacieho
uťahovacieho
polohovacieho
kovacieho
lakovacieho
žliabkovacieho
vstrekovacieho
rozstrekovacieho
titulkovacieho
známkovacieho
stránkovacieho
blokovacieho
odblokovacieho
voskovacieho
dávkovacieho
obžalovacieho
tunelovacieho
mailovacieho
mejlovacieho
číslovacieho
preklenovacieho
menovacieho
vymenovacieho
telefonovacieho
územnoplánovacieho
šablónovacieho
skalpovacieho
typovacieho
naparovacieho
odparovacieho
dierovacieho
umorovacieho
ošetrovacieho
párovacieho
časovacieho
upisovacieho
briketovacieho
šlichtovacieho
nitovacieho
kótovacieho
účtovacieho
vybavovacieho
ozdravovacieho
zastavovacieho
oživovacieho
dokazovacieho
vykazovacieho
samoodmrazovacieho
usudzovacieho
frézovacieho
označovacieho
pokračovacieho
osvedčovacieho
odľahčovacieho
zmäkčovacieho
určovacieho
rozlučovacieho
sústreďovacieho
vyloďovacieho
zhromažďovacieho
napaľovacieho
urýchľovacieho
zrýchľovacieho
zaškoľovacieho
preškoľovacieho
vysvetľovacieho
splnomocňovacieho
uskladňovacieho
znárodňovacieho
zúrodňovacieho
oceňovacieho
pozmeňovacieho
rozvlákňovacieho
uzemňovacieho
vyvlastňovacieho
zošľachťovacieho
pripoisťovacieho
vysekávacieho
odvolávacieho
obstarávacieho
nasávacieho
odsávacieho
vyvrtávacieho
vyšívacieho
vzdúvacieho
počúvacieho
pozývacieho
odvádzacieho
kozacieho
kačacieho
vrabčacieho
morčacieho
máčacieho
stáčacieho
nakláňacieho
kniežacieho
ježacieho
pážacieho
zavážacieho
mycieho
kakadieho
medvedieho
žirafieho
kieho
včelieho
molieho
oslieho
syslieho
kobylieho
motýlieho
bocianieho
kanieho
jelenieho
hyenieho
bizonieho
muflónieho
kapúnieho
sršnieho
zebrieho
kolibrieho
obrieho
bobrieho
kobrieho
jeseterieho
jašterieho
úhorieho
kaprieho
komárieho
somárieho
psieho
husieho
rysieho
kohutieho
mamutieho
moskytieho
kohútieho
ťavieho
tetrovieho
sovieho
východzieho
hovädzieho
vyzieho
dačieho
tuniačieho
červiačieho
črviačieho
prasačieho
jazvečieho
holubičieho
hrdličieho
brhličieho
samičieho
ničieho
húseničieho
rosničieho
kolibričieho
jašteričieho
kanáričieho
kuvičieho
kamzičieho
papagajčieho
kajčieho
papagájčieho
dielčieho
kančieho
škovrančieho
svinčieho
mločieho
sýkorčieho
morčieho
norčieho
borsučieho
pavučieho
kavčieho
dievčieho
ovčieho
pavúčieho
blbšieho
najblbšieho
hladšieho
najhladšieho
najbledšieho
najhnedšieho
najčervenohnedšieho
redšieho
najredšieho
najšedšieho
najhrdšieho
najchudšieho
prudšieho
najprudšieho
najplachšieho
najsvetloplachšieho
najlichšieho
najtichšieho
najplochšieho
najprostoduchšieho
najhluchšieho
najsuchšieho
vlhšieho
najvlhšieho
najtuhšieho
predvlaňajšieho
chabejšieho
najchabejšieho
pochabejšieho
najpochabejšieho
jarabejšieho
najjarabejšieho
krátkodobejšieho
najkrátkodobejšieho
novodobejšieho
najnovodobejšieho
veľkohubejšieho
najveľkohubejšieho
samoľúbejšieho
najsamoľúbejšieho
trvácejšieho
najtrvácejšieho
najžiadúcejšieho
nemohúcejšieho
najnemohúcejšieho
zodpovedajúcejšieho
najzodpovedajúcejšieho
dlhotrvajúcejšieho
najdlhotrvajúcejšieho
vyčerpávajúcejšieho
najvyčerpávajúcejšieho
povznášajúcejšieho
najpovznášajúcejšieho
zahanbujúcejšieho
najzahanbujúcejšieho
rozhodujúcejšieho
najrozhodujúcejšieho
strhujúcejšieho
najstrhujúcejšieho
znepokojujúcejšieho
najznepokojujúcejšieho
uspokojujúcejšieho
najuspokojujúcejšieho
upokojujúcejšieho
najupokojujúcejšieho
odzbrojujúcejšieho
najodzbrojujúcejšieho
šokujúcejšieho
najšokujúcejšieho
omamujúcejšieho
najomamujúcejšieho
deprimujúcejšieho
najdeprimujúcejšieho
ohromujúcejšieho
najohromujúcejšieho
prekvapujúcejšieho
najprekvapujúcejšieho
oslepujúcejšieho
najoslepujúcejšieho
očarujúcejšieho
najočarujúcejšieho
poburujúcejšieho
najpoburujúcejšieho
unavujúcejšieho
najunavujúcejšieho
uzdravujúcejšieho
najuzdravujúcejšieho
vyhovujúcejšieho
najvyhovujúcejšieho
ustanovujúcejšieho
najustanovujúcejšieho
zdrvujúcejšieho
najzdrvujúcejšieho
oslobodzujúcejšieho
najoslobodzujúcejšieho
povzbudzujúcejšieho
najpovzbudzujúcejšieho
odpudzujúcejšieho
najodpudzujúcejšieho
usvedčujúcejšieho
najusvedčujúcejšieho
poľahčujúcejšieho
najpoľahčujúcejšieho
zľahčujúcejšieho
najzľahčujúcejšieho
zničujúcejšieho
najzničujúcejšieho
posmeľujúcejšieho
najposmeľujúcejšieho
vysiľujúcejšieho
najvysiľujúcejšieho
podmaňujúcejšieho
najpodmaňujúcejšieho
oslňujúcejšieho
najoslňujúcejšieho
stiesňujúcejšieho
najstiesňujúcejšieho
odstrašujúcejšieho
najodstrašujúcejšieho
utišujúcejšieho
najutišujúcejšieho
ohlušujúcejšieho
najohlušujúcejšieho
vzrušujúcejšieho
najvzrušujúcejšieho
prevažujúcejšieho
najprevažujúcejšieho
priťažujúcejšieho
najpriťažujúcejšieho
osviežujúcejšieho
najosviežujúcejšieho
ponižujúcejšieho
najponižujúcejšieho
treskúcejšieho
najtreskúcejšieho
súcejšieho
nesúcejšieho
najnesúcejšieho
najsúcejšieho
rýchlorastúcejšieho
najrýchlorastúcejšieho
srdcervúcejšieho
najsrdcervúcejšieho
škaredejšieho
najškaredejšieho
činorodejšieho
najčinorodejšieho
rôznorodejšieho
najrôznorodejšieho
cudzorodejšieho
najcudzorodejšieho
súrodejšieho
nesúrodejšieho
najnesúrodejšieho
najsúrodejšieho
hrdejšieho
najhrdejšieho
vlahejšieho
najvlahejšieho
plachejšieho
najplachejšieho
svetloplachejšieho
najsvetloplachejšieho
lichejšieho
najlichejšieho
plochejšieho
najplochejšieho
vetchejšieho
najvetchejšieho
prostoduchejšieho
najprostoduchejšieho
bezduchejšieho
najbezduchejšieho
hluchejšieho
najhluchejšieho
ľahkonohejšieho
najľahkonohejšieho
tenkonohejšieho
najtenkonohejšieho
krátkonohejšieho
najkrátkonohejšieho
rýchlonohejšieho
najrýchlonohejšieho
strohejšieho
najstrohejšieho
najkrivolakejšieho
najslabozrakejšieho
najďalekozrakejšieho
najkrátkozrakejšieho
najjasnozrakejšieho
najbystrozrakejšieho
najhebkejšieho
najšibkejšieho
najhybkejšieho
najmeštiackejšieho
najmalomeštiackejšieho
najlišiackejšieho
najnesebeckejšieho
najsebeckejšieho
najvedeckejšieho
najvidieckejšieho
najznaleckejšieho
najumeleckejšieho
najsprisahaneckejšieho
najvzdelaneckejšieho
najvlasteneckejšieho
najporazeneckejšieho
najpovýšeneckejšieho
najzločineckejšieho
najzlatokopeckejšieho
najstareckejšieho
najnevereckejšieho
najtureckejšieho
najpokryteckejšieho
najarchaickejšieho
najlaickejšieho
najprozaickejšieho
najbaladickejšieho
najsporadickejšieho
najindickejšieho
najmelodickejšieho
najmetodickejšieho
najepizodickejšieho
najšpecifickejšieho
najkatastrofickejšieho
najfilozofickejšieho
najmagickejšieho
najtragickejšieho
najelegickejšieho
najstrategickejšieho
najneuralgickejšieho
najnostalgickejšieho
najpedagogickejšieho
najdialogickejšieho
najnelogickejšieho
najlogickejšieho
najideologickejšieho
najpatologickejšieho
najletargickejšieho
najalergickejšieho
najenergickejšieho
najbiblickejšieho
najevanjelickejšieho
najparabolickejšieho
najsymbolickejšieho
najmelancholickejšieho
najidylickejšieho
najdynamickejšieho
najaerodynamickejšieho
najakademickejšieho
najkomickejšieho
najekonomickejšieho
najrytmickejšieho
najorganickejšieho
najmechanickejšieho
najpanickejšieho
najfotogenickejšieho
najhygienickejšieho
najekumenickejšieho
najtechnickejšieho
najsangvinickejšieho
najhymnickejšieho
najkakofonickejšieho
najlakonickejšieho
najharmonickejšieho
najdisharmonickejšieho
najdémonickejšieho
najanachronickejšieho
najchronickejšieho
najsebaironickejšieho
najcynickejšieho
najheroickejšieho
najepickejšieho
najhygroskopickejšieho
najtropickejšieho
najfilantropickejšieho
najmizantropickejšieho
najutopickejšieho
najatypickejšieho
najtypickejšieho
najhypochondrickejšieho
najcholerickejšieho
najhysterickejšieho
najéterickejšieho
najempirickejšieho
najsatirickejšieho
najmetaforickejšieho
najeuforickejšieho
najfantazmagorickejšieho
najalegorickejšieho
najkategorickejšieho
najkalorickejšieho
najhistorickejšieho
najrétorickejšieho
najasymetrickejšieho
najsymetrickejšieho
najegocentrickejšieho
najexcentrickejšieho
najlyrickejšieho
najklasickejšieho
najdramatickejšieho
najmelodramatickejšieho
najschematickejšieho
najproblematickejšieho
najfonematickejšieho
najtematickejšieho
najsystematickejšieho
najpragmatickejšieho
najflegmatickejšieho
najdogmatickejšieho
najdiplomatickejšieho
najaromatickejšieho
najtraumatickejšieho
najschizmatickejšieho
najcharizmatickejšieho
najapatickejšieho
najempatickejšieho
najsympatickejšieho
najdemokratickejšieho
najprodemokratickejšieho
najbyrokratickejšieho
najaristokratickejšieho
najetickejšieho
najatletickejšieho
najfrenetickejšieho
najpoetickejšieho
najpatetickejšieho
najšľachtickejšieho
najpolitickejšieho
najsebakritickejšieho
najnekritickejšieho
najfaktickejšieho
najpraktickejšieho
najtaktickejšieho
najhektickejšieho
najeklektickejšieho
najgigantickejšieho
najromantickejšieho
najidentickejšieho
najautentickejšieho
najchaotickejšieho
najgotickejšieho
najpatriotickejšieho
najlokálpatriotickejšieho
najdespotickejšieho
najsklerotickejšieho
najneurotickejšieho
najexotickejšieho
najskeptickejšieho
najeliptickejšieho
najbombastickejšieho
najsarkastickejšieho
najelastickejšieho
najscholastickejšieho
najplastickejšieho
najdrastickejšieho
najsadistickejšieho
najpropagandistickejšieho
najsofistickejšieho
najmasochistickejšieho
najanarchistickejšieho
najrealistickejšieho
najsurrealistickejšieho
najexistencialistickejšieho
najkolonialistickejšieho
najimperialistickejšieho
najmaterialistickejšieho
najformalistickejšieho
najnacionalistickejšieho
najinternacionalistickejšieho
najracionalistickejšieho
najtradicionalistickejšieho
najmoralistickejšieho
najpluralistickejšieho
najnaturalistickejšieho
najfatalistickejšieho
najkapitalistickejšieho
najfundamentalistickejšieho
najindividualistickejšieho
najnihilistickejšieho
najsymbolistickejšieho
najpopulistickejšieho
najpesimistickejšieho
najoptimistickejšieho
najkonformistickejšieho
najextrémistickejšieho
najromanistickejšieho
najhumanistickejšieho
najfeministickejšieho
najšovinistickejšieho
najhedonistickejšieho
najexhibicionistickejšieho
najabstrakcionistickejšieho
najperfekcionistickejšieho
najprotekcionistickejšieho
najimpresionistickejšieho
najexpresionistickejšieho
najsionistickejšieho
najanachronistickejšieho
najoportunistickejšieho
najegoistickejšieho
najutopistickejšieho
najutilitaristickejšieho
najvoluntaristickejšieho
najmanieristickejšieho
najkarieristickejšieho
najcharakteristickejšieho
najaforistickejšieho
najhumoristickejšieho
najfuturistickejšieho
najabsolutistickejšieho
najaltruistickejšieho
najpanslavistickejšieho
najatavistickejšieho
najnegativistickejšieho
najpozitivistickejšieho
najsubjektivistickejšieho
najfašistickejšieho
najagnostickejšieho
najmystickejšieho
najanalytickejšieho
najpsychoanalytickejšieho
najtoxickejšieho
najotrockejšieho
darebáckejšieho
najdarebáckejšieho
najťarbáckejšieho
najštricáckejšieho
najlajdáckejšieho
najčudáckejšieho
najšviháckejšieho
najsiláckejšieho
najškoláckejšieho
najdomáckejšieho
najťuťmáckejšieho
najjunáckejšieho
najmaznáckejšieho
najlumpáckejšieho
najbabráckejšieho
dobráckejšieho
najdobráckejšieho
najžobráckejšieho
najmudráckejšieho
najpašeráckejšieho
najbosoráckejšieho
najchytráckejšieho
najzálesáckejšieho
najsvetáckejšieho
najfurtáckejšieho
najsprostáckejšieho
najvšiváckejšieho
najfešáckejšieho
najmladíckejšieho
najkatolíckejšieho
najzbohatlíckejšieho
najstraníckejšieho
najúradníckejšieho
najobchodníckejšieho
najneprajníckejšieho
najnásilníckejšieho
najpriekopníckejšieho
najúžerníckejšieho
najopatrníckejšieho
najrozvratníckejšieho
najlichotníckejšieho
najvlastníckejšieho
najkoristníckejšieho
najuličníckejšieho
najspiatočníckejšieho
najlabužníckejšieho
najbridkejšieho
najprudkejšieho
najďalekejšieho
najprostorekejšieho
najprchkejšieho
najkrehkejšieho
najvlhkejšieho
najšikmookejšieho
najdivokejšieho
najsypkejšieho
najhorkejšieho
najsnobskejšieho
najsrbskejšieho
najkanadskejšieho
najholandskejšieho
najislandskejšieho
najneľudskejšieho
najľudskejšieho
najšvédskejšieho
najpotmehúdskejšieho
najčeskejšieho
najlokajskejšieho
najlapajskejšieho
najplebejskejšieho
najkórejskejšieho
najfarizejskejšieho
najárijskejšieho
najsvojskejšieho
najburžujskejšieho
najšibalskejšieho
najportugalskejšieho
najšpanielskejšieho
najanjelskejšieho
najľudomilskejšieho
najstaromilskejšieho
najdiabolskejšieho
najmongolskejšieho
najfiškálskejšieho
najgenerálskejšieho
najintelektuálskejšieho
najislamskejšieho
najpozemskejšieho
najparomskejšieho
najdámskejšieho
najbohémskejšieho
najgalganskejšieho
najtrhanskejšieho
najgrobianskejšieho
najtalianskejšieho
najmešťianskejšieho
najmegalomanskejšieho
najpanskejšieho
najveľkopanskejšieho
najtyranskejšieho
najkatanskejšieho
najsatanskejšieho
najslovanskejšieho
najsparťanskejšieho
najkresťanskejšieho
najvojenskejšieho
najdžentlmenskejšieho
najpanenskejšieho
najosvietenskejšieho
najslovenskejšieho
najčlovečenskejšieho
najchlapčenskejšieho
najdievčenskejšieho
najženskejšieho
najdedinskejšieho
najhrdinskejšieho
najmaterinskejšieho
najdetinskejšieho
najslovinskejšieho
najjaponskejšieho
najlaponskejšieho
najrumunskejšieho
najmohamedánskejšieho
najcigánskejšieho
najchuligánskejšieho
najintrigánskejšieho
najvegetariánskejšieho
najšlendriánskejšieho
najrepublikánskejšieho
najrománskejšieho
najgermánskejšieho
najpánskejšieho
najskupánskejšieho
najluteránskejšieho
najfiligránskejšieho
najšarlatánskejšieho
najkapitánskejšieho
najsamaritánskejšieho
najpuritánskejšieho
najliliputánskejšieho
najkalvínskejšieho
najmacedónskejšieho
najmaďarónskejšieho
strigônskejšieho
najstrigônskejšieho
najšpehúnskejšieho
najšplhúnskejšieho
najkriklúnskejšieho
najšalamúnskejšieho
najchrapúnskejšieho
najchvastúnskejšieho
najkrikľúnskejšieho
najploskejšieho
najchlapskejšieho
najeurópskejšieho
najbarbarskejšieho
najbulharskejšieho
najšaľbiarskejšieho
najfigliarskejšieho
najzápadniarskejšieho
najsviniarskejšieho
najpravičiarskejšieho
najľavičiarskejšieho
najmaďarskejšieho
najštréberskejšieho
najgavalierskejšieho
najbohatierskejšieho
najrytierskejšieho
najzverskejšieho
najfušerskejšieho
najkantorskejšieho
najmentorskejšieho
najpropagátorskejšieho
najuzurpátorskejšieho
najdiktátorskejšieho
najexperimentátorskejšieho
najnovátorskejšieho
najmoralizátorskejšieho
najkolonizátorskejšieho
najinkvizítorskejšieho
najpotvorskejšieho
najtrochárskejšieho
najsuchárskejšieho
ľahtikárskejšieho
najľahtikárskejšieho
najchválenkárskejšieho
najtajnostkárskejšieho
najsvätuškárskejšieho
najtmárskejšieho
najvizionárskejšieho
najmamonárskejšieho
najhusárskejšieho
najtatárskejšieho
najsamotárskejšieho
najbeťárskejšieho
najhazardérskejšieho
najamatérskejšieho
najpozérskejšieho
najkacírskejšieho
najírskejšieho
najnórskejšieho
najfičúrskejšieho
najsýrskejšieho
najdetskejšieho
najsvetskejšieho
najkomediantskejšieho
najmudrlantskejšieho
najšpekulantskejšieho
najkapitulantskejšieho
najignorantskejšieho
najdiletantskejšieho
najbyzantskejšieho
najkonzumentskejšieho
najegyptskejšieho
najkamarátskejšieho
najpirátskejšieho
najhulvátskejšieho
najestétskejšieho
najhuncútskejšieho
najruskejšieho
najotcovskejšieho
najžidovskejšieho
najbohovskejšieho
najkocúrkovskejšieho
najšelmovskejšieho
najbláznovskejšieho
najlitovskejšieho
najčertovskejšieho
najkráľovskejšieho
najkňazskejšieho
najulievačskejšieho
najpodrývačskejšieho
najpätolizačskejšieho
najzaháľačskejšieho
najburičskejšieho
najnepriateľskejšieho
najpriateľskejšieho
najtrpiteľskejšieho
najpoľskejšieho
najnašskejšieho
najmacošskejšieho
najkamošskejšieho
najčernošskejšieho
najdivošskejšieho
najleňošskejšieho
najlotyšskejšieho
najjudášskejšieho
najpápežskejšieho
najbožskejšieho
najmužskejšieho
najparížskejšieho
najvratkejšieho
najbritkejšieho
najkrotkejšieho
najvrtkejšieho
najplytkejšieho
najrezkejšieho
najslizkejšieho
najklzkejšieho
najväzkejšieho
najhlúpučkejšieho
najčistučkejšieho
najsvižkejšieho
nedbalejšieho
najnedbalejšieho
zúfalejšieho
najzúfalejšieho
nekalejšieho
najnekalejšieho
pomalejšieho
najpomalejšieho
nedokonalejšieho
najnedokonalejšieho
ospalejšieho
najospalejšieho
zastaralejšieho
zhýralejšieho
najzhýralejšieho
zaostalejšieho
najzaostalejšieho
zachovalejšieho
najzachovalejšieho
trvalejšieho
najtrvalejšieho
vytrvalejšieho
najvytrvalejšieho
oblejšieho
najoblejšieho
usadlejšieho
najusadlejšieho
jedlejšieho
najjedlejšieho
mdlejšieho
najmdlejšieho
podlejšieho
najpodlejšieho
zbabelejšieho
najzbabelejšieho
osamelejšieho
najosamelejšieho
uvedomelejšieho
najuvedomelejšieho
nesmelejšieho
najnesmelejšieho
umelejšieho
najumelejšieho
ošumelejšieho
najošumelejšieho
ojedinelejšieho
najojedinelejšieho
dospelejšieho
najdospelejšieho
osirelejšieho
najosirelejšieho
vrelejšieho
najvrelejšieho
najobsiahlejšieho
najďalekosiahlejšieho
najtiahlejšieho
rozľahlejšieho
najrozľahlejšieho
nahluchlejšieho
najnahluchlejšieho
zbehlejšieho
najzbehlejšieho
zvrhlejšieho
najzvrhlejšieho
ostrouhlejšieho
najostrouhlejšieho
najnáhlejšieho
najplnoštíhlejšieho
najokrúhlejšieho
spôsobilejšieho
najspôsobilejšieho
odrodilejšieho
najodrodilejšieho
zhovädilejšieho
najzhovädilejšieho
roztomilejšieho
najroztomilejšieho
bohumilejšieho
najbohumilejšieho
spanilejšieho
najspanilejšieho
hnilejšieho
najhnilejšieho
previnilejšieho
najprevinilejšieho
zdvorilejšieho
nezdvorilejšieho
najnezdvorilejšieho
najzdvorilejšieho
ušľachtilejšieho
najušľachtilejšieho
zženštilejšieho
najzženštilejšieho
zvlčilejšieho
najzvlčilejšieho
otužilejšieho
najotužilejšieho
zaslúžilejšieho
najzaslúžilejšieho
vleklejšieho
najvleklejšieho
lesklejšieho
najlesklejšieho
vypuklejšieho
najvypuklejšieho
obvyklejšieho
neobvyklejšieho
najneobvyklejšieho
najobvyklejšieho
nezvyklejšieho
najnezvyklejšieho
teplejšieho
najteplejšieho
najšťúplejšieho
nevrlejšieho
najnevrlejšieho
skleslejšieho
najskleslejšieho
zvislejšieho
najzvislejšieho
závislejšieho
nezávislejšieho
najnezávislejšieho
najzávislejšieho
súvislejšieho
nesúvislejšieho
najnesúvislejšieho
najsúvislejšieho
kyslejšieho
najkyslejšieho
svetlejšieho
najsvetlejšieho
najútlejšieho
strnulejšieho
najstrnulejšieho
plynulejšieho
najplynulejšieho
čulejšieho
najčulejšieho
starobylejšieho
najstarobylejšieho
oplzlejšieho
najoplzlejšieho
najstálejšieho
zašlejšieho
najzašlejšieho
priamejšieho
nepriamejšieho
najnepriamejšieho
najpriamejšieho
kradmejšieho
najkradmejšieho
striedmejšieho
najstriedmejšieho
zrejmejšieho
najzrejmejšieho
samozrejmejšieho
najsamozrejmejšieho
šikmejšieho
najšikmejšieho
kolmejšieho
najkolmejšieho
vedomejšieho
sebavedomejšieho
najsebavedomejšieho
cieľavedomejšieho
najcieľavedomejšieho
nevedomejšieho
najnevedomejšieho
najvedomejšieho
povedomejšieho
najpovedomejšieho
lakomejšieho
najlakomejšieho
chromejšieho
najchromejšieho
strmejšieho
najstrmejšieho
skusmejšieho
najskusmejšieho
letmejšieho
najletmejšieho
neznámejšieho
najneznámejšieho
svetoznámejšieho
najsvetoznámejšieho
najneogabanejšieho
najneohrabanejšieho
najzanedbanejšieho
najpojebanejšieho
najvyjebanejšieho
najprešibanejšieho
najošklbanejšieho
najpoďobanejšieho
najnebadanejšieho
najusporiadanejšieho
najzažiadanejšieho
najskladanejšieho
najnadanejšieho
najhľadanejšieho
najoddanejšieho
najpoddanejšieho
najrozgajdanejšieho
najodovzdanejšieho
najnepredvídanejšieho
najnevídanejšieho
najzaprisahanejšieho
najpošahanejšieho
najťahanejšieho
najsťahanejšieho
najuťahanejšieho
najrozťahanejšieho
najnastráchanejšieho
najustráchanejšieho
najneokrôchanejšieho
najošúchanejšieho
najneslýchanejšieho
najzabehanejšieho
najrozbehanejšieho
najtrhanejšieho
najotrhanejšieho
najstrhanejšieho
najvybíjanejšieho
najuplakanejšieho
najnečakanejšieho
najnaľakanejšieho
najpoľakanejšieho
najvyľakanejšieho
najstriekanejšieho
najusmrkanejšieho
najupískanejšieho
najufňukanejšieho
najmykanejšieho
najnafúkanejšieho
najfŕkanejšieho
najodhodlanejšieho
najnevzdelanejšieho
najvzdelanejšieho
najrozoklanejšieho
najnepovolanejšieho
najpovolanejšieho
najsklamanejšieho
najlámanejšieho
najprehnanejšieho
najukonanejšieho
najzamestnanejšieho
najvyrovnanejšieho
najrozmaznanejšieho
najotrepanejšieho
najošarpanejšieho
najvyčerpanejšieho
najzastaranejšieho
najustaranejšieho
najnadudranejšieho
najnaberanejšieho
najnevyberanejšieho
najodmeranejšieho
najneprimeranejšieho
najprimeranejšieho
najcieľuprimeranejšieho
najrozihranejšieho
najschátranejšieho
najrozháranejšieho
najneokresanejšieho
najneotesanejšieho
najpomotanejšieho
najvítanejšieho
najsčítanejšieho
najnespútanejšieho
najnahnevanejšieho
najrozhnevanejšieho
najupracovanejšieho
najdiferencovanejšieho
najnaradovanejšieho
najnajedovanejšieho
najrozjedovanejšieho
najsledovanejšieho
najfundovanejšieho
najerudovanejšieho
najštudovanejšieho
najzačudovanejšieho
najblazeovanejšieho
najprivilegovanejšieho
najzachovanejšieho
najnevychovanejšieho
najvychovanejšieho
najpruhovanejšieho
najvykrajovanejšieho
najutajovanejšieho
najkockovanejšieho
najsprostredkovanejšieho
najbodkovanejšieho
najnekvalifikovanejšieho
najkvalifikovanejšieho
najkomplikovanejšieho
najvyumelkovanejšieho
najžilkovanejšieho
najčlánkovanejšieho
najčipkovanejšieho
najdierkovanejšieho
najvzorkovanejšieho
najkvietkovanejšieho
najmriežkovanejšieho
najprúžkovanejšieho
najzamilovanejšieho
najmilovanejšieho
najškolovanejšieho
najkontrolovanejšieho
najizolovanejšieho
najdeprimovanejšieho
najrenomovanejšieho
najformovanejšieho
najinformovanejšieho
najrezignovanejšieho
najkombinovanejšieho
najkoordinovanejšieho
najrafinovanejšieho
najnedisciplinovanejšieho
najdisciplinovanejšieho
najdisponovanejšieho
najindisponovanejšieho
najzunovanejšieho
najplánovanejšieho
najhendikepovanejšieho
najemancipovanejšieho
najskorumpovanejšieho
najrozčarovanejšieho
najperovanejšieho
najcifrovanejšieho
najšifrovanejšieho
najintegrovanejšieho
najnepozorovanejšieho
najkoncentrovanejšieho
najfrustrovanejšieho
najšnurovanejšieho
najkárovanejšieho
najmelírovanejšieho
najštruktúrovanejšieho
najzainteresovanejšieho
najvystresovanejšieho
najplisovanejšieho
najvatovanejšieho
najkvetovanejšieho
najlimitovanejšieho
najafektovanejšieho
najdezorientovanejšieho
najtalentovanejšieho
najakceptovanejšieho
najscestovanejšieho
najpestovanejšieho
najdistingvovanejšieho
najkultivovanejšieho
najrezervovanejšieho
najzakomplexovanejšieho
najcivilizovanejšieho
najštylizovanejšieho
najorganizovanejšieho
najsynchronizovanejšieho
najpolarizovanejšieho
najmaľovanejšieho
najnefalšovanejšieho
najprerušovanejšieho
najvykorisťovanejšieho
najangažovanejšieho
najmrežovanejšieho
najrozorvanejšieho
najobávanejšieho
najneočakávanejšieho
najvyrezávanejšieho
najzasnívanejšieho
najužívanejšieho
prisťahúvanejšieho
neprisťahúvanejšieho
najobývanejšieho
najprerývanejšieho
najneviazanejšieho
najpreviazanejšieho
najmazanejšieho
najrozmazanejšieho
najulízanejšieho
najčačanejšieho
najvykričanejšieho
najpôvabnejšieho
najzvukomalebnejšieho
najvelebnejšieho
najnehanebnejšieho
najhanebnejšieho
najdarebnejšieho
najfarebnejšieho
najrôznofarebnejšieho
najpestrofarebnejšieho
najnetrebnejšieho
najnepotrebnejšieho
najpotrebnejšieho
najprosebnejšieho
najchválitebnejšieho
najnepravdepodobnejšieho
najpravdepodobnejšieho
najpodobnejšieho
najozdobnejšieho
najhanobnejšieho
najdarobnejšieho
najchorobnejšieho
najneosobnejšieho
najosobnejšieho
najspôsobnejšieho
najtúžobnejšieho
najzhubnejšieho
najsľubnejšieho
najchybnejšieho
najnepochybnejšieho
najpochybnejšieho
najbezchybnejšieho
najnehybnejšieho
najneohybnejšieho
najohybnejšieho
najvábnejšieho
najvecnejšieho
najnemocnejšieho
najmocnejšieho
najnápomocnejšieho
najbezmocnejšieho
najnebojácnejšieho
najprácnejšieho
najkajúcnejšieho
najvrúcnejšieho
najzáhadnejšieho
najriadnejšieho
najneporiadnejšieho
najporiadnejšieho
najchladnejšieho
najhladnejšieho
najbezohladnejšieho
najladnejšieho
najneodkladnejšieho
najkladnejšieho
najskladnejšieho
najrozkladnejšieho
najnákladnejšieho
najzákladnejšieho
najpríkladnejšieho
najdôkladnejšieho
najúkladnejšieho
najnesúladnejšieho
najsúladnejšieho
najhromadnejšieho
najnenápadnejšieho
najnápadnejšieho
najzápadnejšieho
najjuhozápadnejšieho
najseverozápadnejšieho
najobradnejšieho
najpodradnejšieho
najbezradnejšieho
najvlastizradnejšieho
najzradnejšieho
najzásadnejšieho
najvadnejšieho
najbezvadnejšieho
najzadnejšieho
najnepriehľadnejšieho
najpriehľadnejšieho
najneprehľadnejšieho
najprehľadnejšieho
najbezohľadnejšieho
najnevzhľadnejšieho
najvzhľadnejšieho
najúhľadnejšieho
najnezbednejšieho
najnadtriednejšieho
najmedzitriednejšieho
najjednotriednejšieho
najprvotriednejšieho
najdôslednejšieho
najšerednejšieho
najprednejšieho
najbezprostrednejšieho
najvýstrednejšieho
najneposednejšieho
najnezodpovednejšieho
najzodpovednejšieho
najnevšednejšieho
najvražednejšieho
rigidnejšieho
najfrigidnejšieho
najhybridnejšieho
najočividnejšieho
najslobodnejšieho
najpoľutovaniahodnejšieho
najzávideniahodnejšieho
najlahodnejšieho
najnepriechodnejšieho
najpriechodnejšieho
najprotichodnejšieho
najneschodnejšieho
najschodnejšieho
najvýchodnejšieho
najjuhovýchodnejšieho
najseverovýchodnejšieho
najbezvýchodnejšieho
najnehodnejšieho
najctihodnejšieho
najpamätihodnejšieho
najhodnejšieho
najvierohodnejšieho
najpozoruhodnejšieho
najtrestuhodnejšieho
najobdivuhodnejšieho
najpodivuhodnejšieho
najnevhodnejšieho
najchvályhodnejšieho
najnedôveryhodnejšieho
najúctyhodnejšieho
najnerozhodnejšieho
najrozhodnejšieho
najnepríhodnejšieho
najpríhodnejšieho
najnevýhodnejšieho
najnaničhodnejšieho
najneškodnejšieho
najškodnejšieho
najplodnejšieho
najspodnejšieho
najprotinárodnejšieho
najnárodnejšieho
najpronárodnejšieho
najprírodnejšieho
najúrodnejšieho
najpodvodnejšieho
najzvodnejšieho
najbezodnejšieho
najneštandardnejšieho
najštandardnejšieho
najavantgardnejšieho
najhazardnejšieho
najnemilosrdnejšieho
najmilosrdnejšieho
najabsurdnejšieho
najnecudnejšieho
najcudnejšieho
najpaskudnejšieho
najbludnejšieho
najobludnejšieho
najbrudnejšieho
najtrudnejšieho
najosudnejšieho
najčudnejšieho
najkľudnejšieho
najzjazdnejšieho
najpozdnejšieho
najbezuzdnejšieho
najohyzdnejšieho
najprázdnejšieho
najfádnejšieho
najnevládnejšieho
najpádnejšieho
najťažkopádnejšieho
najparádnejšieho
najsmädnejšieho
najmorbídnejšieho
najperfídnejšieho
najsolídnejšieho
najrapídnejšieho
najstupídnejšieho
najmódnejšieho
najstaromódnejšieho
najsúdnejšieho
najvľúdnejšieho
najškrobenejšieho
najzrobenejšieho
najzhrbenejšieho
najzadubenejšieho
najozubenejšieho
najzaľúbenejšieho
najuhladenejšieho
najzladenejšieho
najrozladenejšieho
najnadradenejšieho
najpodradenejšieho
najrozvadenejšieho
najrozhľadenejšieho
najubiedenejšieho
najriedenejšieho
najzriedenejšieho
najnapajedenejšieho
najsústredenejšieho
najusedenejšieho
najpoškodenejšieho
najnasrdenejšieho
najnadurdenejšieho
najunudenejšieho
najznudenejšieho
najpopudenejšieho
najstudenejšieho
najpodráždenejšieho
najtrafenejšieho
najutajenejšieho
najznepokojenejšieho
najzahnojenejšieho
najozbrojenejšieho
najstrojenejšieho
najnezaobalenejšieho
najzaobalenejšieho
najšialenejšieho
najužialenejšieho
najrozžialenejšieho
najúžialenejšieho
najspomalenejšieho
najzaoblenejšieho
najokrídlenejšieho
najucelenejšieho
najoddelenejšieho
najcielenejšieho
najstmelenejšieho
najstrelenejšieho
najzelenejšieho
najzrýchlenejšieho
najunáhlenejšieho
najsilenejšieho
najvysilenejšieho
najusmoklenejšieho
najzakuklenejšieho
najubolenejšieho
najškolenejšieho
najsolenejšieho
najusoplenejšieho
najskreslenejšieho
najnamyslenejšieho
najzamyslenejšieho
najpremyslenejšieho
najnedomyslenejšieho
najnerozmyslenejšieho
najrozmyslenejšieho
najnapálenejšieho
najustálenejšieho
najrozčúlenejšieho
najpomýlenejšieho
najvzpriamenejšieho
najuzimenejšieho
najtlmenejšieho
najuvedomenejšieho
najlomenejšieho
najvyhranenejšieho
najranenejšieho
najzadebnenejšieho
najodôvodnenejšieho
najzaneprázdnenejšieho
najnepodmienenejšieho
najpodmienenejšieho
najosrienenejšieho
najkorenenejšieho
najplnenejšieho
najzvlnenejšieho
najzjemnenejšieho
najnaklonenejšieho
najzronenejšieho
najobrnenejšieho
najumiernenejšieho
najzasnenejšieho
najstiesnenejšieho
najneopodstatnenejšieho
najopodstatnenejšieho
najoduševnenejšieho
najpreduchovnenejšieho
najspriaznenejšieho
najspríbuznenejšieho
najnechránenejšieho
najpretučnenejšieho
najuvoľnenejšieho
najprekvapenejšieho
najochlpenejšieho
najotupenejšieho
najstrápenejšieho
najutrápenejšieho
najnepodarenejšieho
najpodarenejšieho
najvydarenejšieho
najrozjarenejšieho
najočarenejšieho
najzmierenejšieho
najosirenejšieho
najzamokrenejšieho
najoneskorenejšieho
najmorenejšieho
najznetvorenejšieho
najotvorenejšieho
najpootvorenejšieho
najpobúrenejšieho
najzachmúrenejšieho
najnamosúrenejšieho
najzamosúrenejšieho
najrozzúrenejšieho
najvychýrenejšieho
najroztrasenejšieho
najzdesenejšieho
najnadnesenejšieho
najprenesenejšieho
najpovznesenejšieho
najnedonosenejšieho
najpridusenejšieho
najzhnusenejšieho
najsvetaskúsenejšieho
najneskúsenejšieho
najskúsenejšieho
najvybrúsenejšieho
najroztrúsenejšieho
najnehatenejšieho
najstratenejšieho
najroztratenejšieho
najzrohovatenejšieho
najzanietenejšieho
najosvietenejšieho
najpopletenejšieho
najrozpoltenejšieho
najosihotenejšieho
najosamotenejšieho
najzjednotenejšieho
najurastenejšieho
najzrastenejšieho
najolistenejšieho
najnaradostenejšieho
najostenejšieho
najnazlostenejšieho
najustarostenejšieho
najzhustenejšieho
najrozpustenejšieho
najznechutenejšieho
najvychytenejšieho
najzvrátenejšieho
najpomätenejšieho
najprecítenejšieho
najrozcítenejšieho
najpomútenejšieho
najzarmútenejšieho
najskormútenejšieho
najnenútenejšieho
najnenasýtenejšieho
najnasýtenejšieho
najroztrieštenejšieho
najzoženštenejšieho
najsploštenejšieho
najpremrštenejšieho
najpobavenejšieho
najvyjavenejšieho
najblahoslavenejšieho
najunavenejšieho
najzmeravenejšieho
najpripravenejšieho
najrozvravenejšieho
najzavšivavenejšieho
najdrevenejšieho
najrozochvenejšieho
najvycivenejšieho
najudivenejšieho
najprecitlivenejšieho
najrozcitlivenejšieho
najpokrivenejšieho
najpodvyživenejšieho
najutkvenejšieho
najčervenejšieho
najnedokrvenejšieho
najrozvetvenejšieho
najotrávenejšieho
najzarazenejšieho
najurazenejšieho
najobmedzenejšieho
najneprirodzenejšieho
najprirodzenejšieho
najurodzenejšieho
najuslzenejšieho
najneohrozenejšieho
najohrozenejšieho
najzhrozenejšieho
najnamrzenejšieho
najrozmrzenejšieho
najtlačenejšieho
najzamračenejšieho
najpresvedčenejšieho
najosvedčenejšieho
najuveličenejšieho
najzničenejšieho
najcvičenejšieho
najvycvičenejšieho
najzvlčenejšieho
najrozkročenejšieho
najtočenejšieho
najroztrpčenejšieho
najrozhorčenejšieho
najnapaprčenejšieho
najzastrčenejšieho
najučenejšieho
najzmučenejšieho
najodlúčenejšieho
najskľúčenejšieho
najpojašenejšieho
najnaplašenejšieho
najpoplašenejšieho
najsplašenejšieho
najnastrašenejšieho
najzastrašenejšieho
najustrašenejšieho
najvystrašenejšieho
najnadšenejšieho
najvznešenejšieho
najnatešenejšieho
najneutešenejšieho
najutešenejšieho
najpohoršenejšieho
najnasršenejšieho
najnerušenejšieho
najneporušenejšieho
najrozrušenejšieho
najvzrušenejšieho
najskrúšenejšieho
najpovýšenejšieho
najzvýšenejšieho
najblaženejšieho
najpreťaženejšieho
najsťaženejšieho
najvyťaženejšieho
najzadlženejšieho
najzúboženejšieho
najnepodloženejšieho
najzloženejšieho
najneuváženejšieho
najvyváženejšieho
najponíženejšieho
najzníženejšieho
najvyslúženejšieho
najvytúženejšieho
najroztúženejšieho
najzúženejšieho
najrozšafnejšieho
najtrefnejšieho
najamorfnejšieho
najhúfnejšieho
najvágnejšieho
najvrchnejšieho
najpovrchnejšieho
najsinejšieho
najnepoddajnejšieho
najpoddajnejšieho
najpredajnejšieho
najradodajnejšieho
najsmerodajnejšieho
najfajnejšieho
najkrajnejšieho
najneprajnejšieho
najprajnejšieho
najblahoprajnejšieho
najdobroprajnejšieho
najtajnejšieho
najľahostajnejšieho
najneobyčajnejšieho
najobyčajnejšieho
najnezvyčajnejšieho
najzvyčajnejšieho
najčarodejnejšieho
najnádejnejšieho
najbeznádejnejšieho
najneochvejnejšieho
najrecesijnejšieho
najfantazijnejšieho
najtvrdošijnejšieho
najbohabojnejšieho
najodbojnejšieho
najpriebojnejšieho
najnevýbojnejšieho
najvýbojnejšieho
najnepokojnejšieho
najpokojnejšieho
najnespokojnejšieho
najspokojnejšieho
najopojnejšieho
najstrojnejšieho
najobstojnejšieho
najneprístojnejšieho
najnedôstojnejšieho
najdôstojnejšieho
najbujnejšieho
najkujnejšieho
najnečujnejšieho
najčujnejšieho
najnepeknejšieho
najpitoresknejšieho
najgrotesknejšieho
najbrisknejšieho
najkalnejšieho
najkvapalnejšieho
najzápalnejšieho
najpochvalnejšieho
najnepohodlnejšieho
najpohodlnejšieho
najnepravidelnejšieho
najpravidelnejšieho
najstrašidelnejšieho
najrozdielnejšieho
najpekelnejšieho
najnepriestrelnejšieho
najpriemyselnejšieho
najnezmyselnejšieho
najdômyselnejšieho
najživelnejšieho
najkúzelnejšieho
najúčelnejšieho
najbezúčelnejšieho
najvariabilnejšieho
najlabilnejšieho
najrentabilnejšieho
najadaptabilnejšieho
najstabilnejšieho
najdebilnejšieho
najkompatibilnejšieho
najflexibilnejšieho
najsenzibilnejšieho
najmobilnejšieho
najagilnejšieho
najľudomilnejšieho
najsuchomilnejšieho
najvlhkomilnejšieho
najteplomilnejšieho
najsvetlomilnejšieho
najstudenomilnejšieho
najvetromilnejšieho
najsmilnejšieho
najsenilnejšieho
najsterilnejšieho
najnenásilnejšieho
najnásilnejšieho
najinfantilnejšieho
najcivilnejšieho
najservilnejšieho
najdolnejšieho
najodolnejšieho
najnezdolnejšieho
najvrcholnejšieho
najfrivolnejšieho
najmŕtvolnejšieho
najduchaplnejšieho
najstrastiplnejšieho
najplnejšieho
najohľaduplnejšieho
najtajuplnejšieho
najláskyplnejšieho
najneúplnejšieho
najúplnejšieho
najprítulnejšieho
najútulnejšieho
najnáchylnejšieho
najúchylnejšieho
najmylnejšieho
najneomylnejšieho
najomylnejšieho
najškandálnejšieho
najideálnejšieho
najnereálnejšieho
najireálnejšieho
najreálnejšieho
najkatastrofálnejšieho
najlegálnejšieho
najpatriarchálnejšieho
najšpeciálnejšieho
najneoficiálnejšieho
najoficiálnejšieho
najasociálnejšieho
najparciálnejšieho
najkomediálnejšieho
najkolegiálnejšieho
najgeniálnejšieho
najkoloniálnejšieho
najprincipiálnejšieho
najindustriálnejšieho
najbeštiálnejšieho
najtriviálnejšieho
najžoviálnejšieho
najlojálnejšieho
najradikálnejšieho
najrustikálnejšieho
najmuzikálnejšieho
najlokálnejšieho
najoptimálnejšieho
najneformálnejšieho
najformálnejšieho
najabnormálnejšieho
najnenormálnejšieho
najnormálnejšieho
najfenomenálnejšieho
najkardinálnejšieho
najoriginálnejšieho
najnacionálnejšieho
najiracionálnejšieho
najracionálnejšieho
najintencionálnejšieho
najemocionálnejšieho
najproporcionálnejšieho
najneprofesionálnejšieho
najprofesionálnejšieho
najliberálnejšieho
najintegrálnejšieho
najamorálnejšieho
najnemorálnejšieho
najmorálnejšieho
najteatrálnejšieho
najširokospektrálnejšieho
najneutrálnejšieho
najnaturálnejšieho
najštrukturálnejšieho
najkolosálnejšieho
najkapitálnejšieho
najorientálnejšieho
najornamentálnejšieho
najsentimentálnejšieho
najenvironmentálnejšieho
najmonumentálnejšieho
najbrutálnejšieho
najindividuálnejšieho
najintelektuálnejšieho
najschválnejšieho
najoválnejšieho
najuniverzálnejšieho
najsubtílnejšieho
najneklamnejšieho
najklamnejšieho
najomamnejšieho
najveľavýznamnejšieho
najbezvýznamnejšieho
najobjemnejšieho
najdojemnejšieho
najnepríjemnejšieho
najneforemnejšieho
najtemnejšieho
najprízemnejšieho
najzimnejšieho
najtajomnejšieho
najneoblomnejšieho
najsrdcelomnejšieho
najkrkolomnejšieho
najvierolomnejšieho
najdaromnejšieho
najohromnejšieho
najskromnejšieho
najduchaprítomnejšieho
najničomnejšieho
najprotireformnejšieho
najproreformnejšieho
najuniformnejšieho
najnekonformnejšieho
najkonformnejšieho
najnonkonformnejšieho
najenormnejšieho
najumnejšieho
najostroumnejšieho
najkonzumnejšieho
najnerozumnejšieho
najrozumnejšieho
najšumnejšieho
najnelegitímnejšieho
najlegitímnejšieho
najintímnejšieho
najbezbrannejšieho
najpriestrannejšieho
najnestrannejšieho
najvšestrannejšieho
najmenejcennejšieho
najdrahocennejšieho
najrovnocennejšieho
najbezcennejšieho
najkaždodennejšieho
najkamennejšieho
najplamennejšieho
najiskrennejšieho
najjesennejšieho
najnehostinnejšieho
najpohostinnejšieho
najnečinnejšieho
najzločinnejšieho
najúčinnejšieho
najzákonnejšieho
najvýkonnejšieho
najblahosklonnejšieho
najnáklonnejšieho
najvonnejšieho
najjemnozrnnejšieho
najplynnejšieho
najprofánnejšieho
najhumánnejšieho
najspontánnejšieho
najobscénnejšieho
najmondénnejšieho
najhomogénnejšieho
najkarcinogénnejšieho
najkancerogénnejšieho
najpatogénnejšieho
najsuverénnejšieho
najsalónnejšieho
najmonotónnejšieho
najrukolapnejšieho
najškriepnejšieho
najštiepnejšieho
najchlipnejšieho
najvtipnejšieho
najostrovtipnejšieho
najdôvtipnejšieho
najbojaschopnejšieho
najvývojaschopnejšieho
najživotaschopnejšieho
najakcieschopnejšieho
najkonkurencieschopnejšieho
najneschopnejšieho
najprevádzkyschopnejšieho
najobranyschopnejšieho
najkúpyschopnejšieho
najútrpnejšieho
najnepodkupnejšieho
najpodkupnejšieho
najspupnejšieho
najotupnejšieho
najpotupnejšieho
najnedostupnejšieho
najdostupnejšieho
najpostupnejšieho
najzostupnejšieho
najvzostupnejšieho
najneprístupnejšieho
najprístupnejšieho
najneústupnejšieho
najstereotypnejšieho
najtrápnejšieho
najblahodarnejšieho
najživotodarnejšieho
najzdarnejšieho
najjarnejšieho
najrozmarnejšieho
najsparnejšieho
najvýtvarnejšieho
najbizarnejšieho
najjadrnejšieho
najúdernejšieho
najmalichernejšieho
najnádhernejšieho
najnemiernejšieho
najmiernejšieho
najzákernejšieho
najnadpriemernejšieho
najpriemernejšieho
najrovnomernejšieho
najrozmernejšieho
najúmernejšieho
najnesúmernejšieho
najčipernejšieho
najopernejšieho
najveternejšieho
najcharakternejšieho
najbezcharakternejšieho
najsevernejšieho
najľahkovernejšieho
najmalovernejšieho
najhodnovernejšieho
najdôvernejšieho
najmizernejšieho
černejšieho
najčernejšieho
najpočernejšieho
najpríšernejšieho
najneodbornejšieho
najodbornejšieho
najstriebornejšieho
najsvetobornejšieho
najvzdornejšieho
najohňovzdornejšieho
najžiaruvzdornejšieho
najmrazuvzdornejšieho
najpokornejšieho
najkomornejšieho
najhumornejšieho
najúmornejšieho
najtopornejšieho
najspornejšieho
najúspornejšieho
najrozpornejšieho
najzápornejšieho
najúpornejšieho
najnemotornejšieho
najdvornejšieho
najsvornejšieho
najštýlotvornejšieho
najnepozornejšieho
najpozornejšieho
najvzornejšieho
najnázornejšieho
najchatrnejšieho
najnepatrnejšieho
najopatrnejšieho
najspurnejšieho
najsolidárnejšieho
najlapidárnejšieho
najnehospodárnejšieho
najhospodárnejšieho
najvulgárnejšieho
najfamiliárnejšieho
najexemplárnejšieho
najregulárnejšieho
najsekulárnejšieho
najnepopulárnejšieho
najmárnejšieho
najimaginárnejšieho
najkuloárnejšieho
najsuchopárnejšieho
najliterárnejšieho
najarbitrárnejšieho
najutilitárnejšieho
najelementárnejšieho
najbulvárnejšieho
najtvárnejšieho
najmnohotvárnejšieho
najjednotvárnejšieho
najšvárnejšieho
najefemérnejšieho
najležérnejšieho
najobšírnejšieho
najžírnejšieho
najfolklórnejšieho
najsonórnejšieho
najprovizórnejšieho
najiluzórnejšieho
najobskúrnejšieho
najchmúrnejšieho
najpochmúrnejšieho
najpošmúrnejšieho
najsúrnejšieho
najminiatúrnejšieho
najkoloratúrnejšieho
najštruktúrnejšieho
najnekultúrnejšieho
najmultikultúrnejšieho
najkultúrnejšieho
najbravúrnejšieho
najchýrnejšieho
najnejasnejšieho
najjasnejšieho
najokrasnejšieho
najotrasnejšieho
najčasnejšieho
najvčasnejšieho
najsúčasnejšieho
najbesnejšieho
najsecesnejšieho
najdesnejšieho
najčudesnejšieho
najnoblesnejšieho
najadresnejšieho
najnepresnejšieho
najpresnejšieho
najexpresnejšieho
najnemóresnejšieho
najtesnejšieho
najúlisnejšieho
najkomisnejšieho
najnekompromisnejšieho
najkompromisnejšieho
najopisnejšieho
najpopisnejšieho
najkrasopisnejšieho
najnosnejšieho
najhonosnejšieho
najďalekonosnejšieho
najzlatonosnejšieho
najsmrtonosnejšieho
najskazonosnejšieho
najneúnosnejšieho
najúnosnejšieho
najvýnosnejšieho
najneúprosnejšieho
najdrsnejšieho
najdusnejšieho
najnevkusnejšieho
najvkusnejšieho
najhnusnejšieho
najluxusnejšieho
najspásnejšieho
najkrásnejšieho
udatnejšieho
najzdatnejšieho
najvýdatnejšieho
najpodplatnejšieho
najpoplatnejšieho
najmatnejšieho
najšpatnejšieho
najneobratnejšieho
najobratnejšieho
najnespratnejšieho
najspratnejšieho
najmárnotratnejšieho
najpodvratnejšieho
najprevratnejšieho
najnezvratnejšieho
najzávratnejšieho
najnepodstatnejšieho
najstatnejšieho
najchvatnejšieho
najklebetnejšieho
najšľachetnejšieho
najnemajetnejšieho
najmajetnejšieho
najkoketnejšieho
najletnejšieho
najmoletnejšieho
najkompletnejšieho
najvzletnejšieho
najzáletnejšieho
najošemetnejšieho
najpodnetnejšieho
najkabaretnejšieho
najoperetnejšieho
najobozretnejšieho
najpočetnejšieho
najnepríčetnejšieho
najosobitnejšieho
najnecitnejšieho
najexplicitnejšieho
najútlocitnejšieho
najjemnocitnejšieho
najbezcitnejšieho
najsúcitnejšieho
najnekvalitnejšieho
najprioritnejšieho
najinsitnejšieho
najpriesvitnejšieho
najkompaktnejšieho
najabstraktnejšieho
najtaktnejšieho
najexaktnejšieho
najdefektnejšieho
najperfektnejšieho
najkorektnejšieho
najkonfliktnejšieho
najstriktnejšieho
najpahltnejšieho
najpedantnejšieho
najredundantnejšieho
najextravagantnejšieho
najelegantnejšieho
najarogantnejšieho
najvariantnejšieho
najpikantnejšieho
najmarkantnejšieho
najriskantnejšieho
najgalantnejšieho
najnonšalantnejšieho
najbrilantnejšieho
najšarmantnejšieho
najdominantnejšieho
najfrapantnejšieho
najtolerantnejšieho
najinteresantnejšieho
najmilitantnejšieho
najinstantnejšieho
najirelevantnejšieho
najrelevantnejšieho
najrazantnejšieho
najimpozantnejšieho
najdecentnejšieho
najdekadentnejšieho
najevidentnejšieho
najurgentnejšieho
najambivalentnejšieho
najbenevolentnejšieho
najkorpulentnejšieho
najtemperamentnejšieho
najvehementnejšieho
najprominentnejšieho
najimpertinentnejšieho
najtransparentnejšieho
najindiferentnejšieho
najlatentnejšieho
najnekompetentnejšieho
najkompetentnejšieho
najpotentnejšieho
najkonzistentnejšieho
najkonzekventnejšieho
najnesolventnejšieho
najsolventnejšieho
najinsolventnejšieho
najbigotnejšieho
najochotnejšieho
najlakotnejšieho
najgramotnejšieho
najhmotnejšieho
najhrmotnejšieho
najnejednotnejšieho
najjednotnejšieho
najhodnotnejšieho
najplnohodnotnejšieho
najlopotnejšieho
najkrvopotnejšieho
najneskrotnejšieho
najčistotnejšieho
najživotnejšieho
najničotnejšieho
najpromptnejšieho
najintrovertnejšieho
najextrovertnejšieho
najmaškrtnejšieho
najkomfortnejšieho
najslastnejšieho
najnemastnejšieho
najmastnejšieho
najkontrastnejšieho
najstrastnejšieho
najnešťastnejšieho
najnemiestnejšieho
najbolestnejšieho
najnerestnejšieho
najtrestnejšieho
najnečestnejšieho
najčestnejšieho
najpočestnejšieho
najmravopočestnejšieho
najtristnejšieho
najnenávistnejšieho
najočistnejšieho
najnaozajstnejšieho
najozajstnejšieho
najradostnejšieho
najškodoradostnejšieho
najakostnejšieho
najúzkostnejšieho
najžalostnejšieho
najbelostnejšieho
najcelostnejšieho
najcnostnejšieho
najslávnostnejšieho
najčnostnejšieho
najbezstarostnejšieho
najbytostnejšieho
najneľútostnejšieho
najrobustnejšieho
najpriepustnejšieho
najrozpustnejšieho
najneprípustnejšieho
najprípustnejšieho
najnechutnejšieho
najchutnejšieho
najhutnejšieho
najmohutnejšieho
najsmutnejšieho
najnevyhnutnejšieho
najurputnejšieho
najukrutnejšieho
najozrutnejšieho
najneodbytnejšieho
najsvojbytnejšieho
najnedobytnejšieho
najblahobytnejšieho
najblankytnejšieho
najnenásytnejšieho
najobligátnejšieho
najdelikátnejšieho
najunikátnejšieho
najmalátnejšieho
najdezolátnejšieho
najseparátnejšieho
najakurátnejšieho
najmajestátnejšieho
najadekvátnejšieho
najdiétnejšieho
najkonkrétnejšieho
najdiskrétnejšieho
najindiskrétnejšieho
najkomótnejšieho
najakútnejšieho
najpokútnejšieho
najrezolútnejšieho
najmútnejšieho
najzištnejšieho
najzvláštnejšieho
najzábavnejšieho
najohavnejšieho
najobjavnejšieho
najhlavnejšieho
najúhlavnejšieho
najsplavnejšieho
najoslavnejšieho
najneúnavnejšieho
najúnavnejšieho
najnemravnejšieho
najmravnejšieho
najvýpravnejšieho
najotravnejšieho
najveľavravnejšieho
najpravdovravnejšieho
najmnohovravnejšieho
najmálovravnejšieho
najsústavnejšieho
najvýstavnejšieho
najkaľavnejšieho
najcirkevnejšieho
najúsmevnejšieho
najpevnejšieho
najspevnejšieho
najvýhrevnejšieho
najnaivnejšieho
najobdivnejšieho
najdivnejšieho
najpodivnejšieho
najprotivnejšieho
najnezáživnejšieho
najzáživnejšieho
najvýživnejšieho
najsrandovnejšieho
najšvandovnejšieho
najduchovnejšieho
najvýchovnejšieho
najbojovnejšieho
najnešikovnejšieho
najšikovnejšieho
najpokojamilovnejšieho
najporiadkumilovnejšieho
najhudbymilovnejšieho
najslobodymilovnejšieho
najpravdymilovnejšieho
najusilovnejšieho
najzánovnejšieho
najvarovnejšieho
najčarovnejšieho
najrovnejšieho
najvodorovnejšieho
najnespisovnejšieho
najspisovnejšieho
najšpásovnejšieho
najžartovnejšieho
najhurtovnejšieho
najhorkokrvnejšieho
najmálokrvnejšieho
najchladnokrvnejšieho
najbezkrvnejšieho
najvplyvnejšieho
najnedávnejšieho
najstarodávnejšieho
najneslávnejšieho
najvíťazoslávnejšieho
najprotiprávnejšieho
najsvojprávnejšieho
najplnoprávnejšieho
najrovnoprávnejšieho
najnesprávnejšieho
najlascívnejšieho
najmasívnejšieho
najpasívnejšieho
najagresívnejšieho
najregresívnejšieho
najprogresívnejšieho
najdepresívnejšieho
najrepresívnejšieho
najexpresívnejšieho
najkreatívnejšieho
najnegatívnejšieho
najiniciatívnejšieho
najkomunikatívnejšieho
najprovokatívnejšieho
najrelatívnejšieho
najšpekulatívnejšieho
najkumulatívnejšieho
najdeklaratívnejšieho
najimperatívnejšieho
najoperatívnejšieho
piratívnejšieho
najinšpiratívnejšieho
najkonšpiratívnejšieho
najpejoratívnejšieho
najdekoratívnejšieho
najilustratívnejšieho
najdemonštratívnejšieho
najmeditatívnejšieho
najcharitatívnejšieho
najautoritatívnejšieho
najostentatívnejšieho
najreprezentatívnejšieho
najkonzervatívnejšieho
najsenzitívnejšieho
najpozitívnejšieho
najaktívnejšieho
najrádioaktívnejšieho
najatraktívnejšieho
najneefektívnejšieho
najobjektívnejšieho
najsubjektívnejšieho
najselektívnejšieho
najflektívnejšieho
najkolektívnejšieho
najperspektívnejšieho
najdirektívnejšieho
najinvektívnejšieho
najreštriktívnejšieho
najkontraproduktívnejšieho
najproduktívnejšieho
najdeštruktívnejšieho
najinštruktívnejšieho
najkonštruktívnejšieho
najpreventívnejšieho
najemotívnejšieho
najeruptívnejšieho
najasertívnejšieho
najsugestívnejšieho
najreflexívnejšieho
najabrazívnejšieho
najimpulzívnejšieho
najexpanzívnejšieho
najdefenzívnejšieho
najofenzívnejšieho
najintenzívnejšieho
najextenzívnejšieho
najexplozívnejšieho
najerozívnejšieho
najexkluzívnejšieho
najnepočúvnejšieho
najpočúvnejšieho
najlaxnejšieho
najkomplexnejšieho
najfixnejšieho
najparadoxnejšieho
najortodoxnejšieho
najobraznejšieho
najdôraznejšieho
najnevýraznejšieho
najbezvýraznejšieho
najľúbeznejšieho
najexpanznejšieho
najkontroverznejšieho
najperverznejšieho
najpríbuznejšieho
najsvojráznejšieho
najnehoráznejšieho
najotáznejšieho
najinváznejšieho
najzáväznejšieho
najobéznejšieho
najpompéznejšieho
najprecíznejšieho
najkoncíznejšieho
najkolíznejšieho
najgracióznejšieho
najambicióznejšieho
najminucióznejšieho
najgrandióznejšieho
najodióznejšieho
najreligióznejšieho
najserióznejšieho
najmysterióznejšieho
najkurióznejšieho
najgustióznejšieho
najviskóznejšieho
najškandalóznejšieho
najškrupulóznejšieho
najrigoróznejšieho
najkoróznejšieho
najmoróznejšieho
najmonštruóznejšieho
najvirtuóznejšieho
najnervóznejšieho
najkonfúznejšieho
najprovokačnejšieho
najoblačnejšieho
najkrvilačnejšieho
najlačnejšieho
najdiskriminačnejšieho
najmnohoznačnejšieho
najjednoznačnejšieho
najvýznačnejšieho
najuštipačnejšieho
najmračnejšieho
najdekoračnejšieho
najpriezračnejšieho
najzázračnejšieho
najhydratačnejšieho
najagitačnejšieho
najkonfrontačnejšieho
najsebestačnejšieho
najposmievačnejšieho
najpochlebovačnejšieho
najpochybovačnejšieho
najpožadovačnejšieho
najpanovačnejšieho
najinovačnejšieho
najvystatovačnejšieho
najrozkazovačnejšieho
najrozhadzovačnejšieho
najdobyvačnejšieho
najpožívačnejšieho
najdecentralizačnejšieho
najsenzačnejšieho
najnevďačnejšieho
najpovďačnejšieho
najsvedčnejšieho
najdobrosrdečnejšieho
najdriečnejšieho
najpriečnejšieho
najbáječnejšieho
najtanečnejšieho
najjedinečnejšieho
najslnečnejšieho
najnebezpečnejšieho
najživotunebezpečnejšieho
najchýrečnejšieho
najvýrečnejšieho
najvšetečnejšieho
najnetradičnejšieho
najtradičnejšieho
najšibeničnejšieho
najdýchavičnejšieho
najakčnejšieho
najinfekčnejšieho
najfunkčnejšieho
najobštrukčnejšieho
najdeštrukčnejšieho
najdisonančnejšieho
najtendenčnejšieho
najkonkurenčnejšieho
najinvenčnejšieho
najnekonvenčnejšieho
najkonvenčnejšieho
najúskočnejšieho
najemočnejšieho
najvýnimočnejšieho
najnenáročnejšieho
najsviatočnejšieho
najstatočnejšieho
najnedostatočnejšieho
najužitočnejšieho
najneskutočnejšieho
najzbytočnejšieho
najútočnejšieho
najsmútočnejšieho
najkoncepčnejšieho
najabsorpčnejšieho
najkomerčnejšieho
najproporčnejšieho
najnehlučnejšieho
najhlučnejšieho
najrevolučnejšieho
najnerozlučnejšieho
najpoučnejšieho
najmravoučnejšieho
najstručnejšieho
najzručnejšieho
najzvučnejšieho
najľubozvučnejšieho
najsúzvučnejšieho
najnáučnejšieho
najvláčnejšieho
najrozvláčnejšieho
najžiaľnejšieho
najslabomyseľnejšieho
najslobodomyseľnejšieho
najľahkomyseľnejšieho
najhlbokomyseľnejšieho
najťažkomyseľnejšieho
najmalomyseľnejšieho
najtrudnomyseľnejšieho
najmárnomyseľnejšieho
najdobromyseľnejšieho
najchoromyseľnejšieho
najprostomyseľnejšieho
najzanedbateľnejšieho
najnebadateľnejšieho
najbadateľnejšieho
najovládateľnejšieho
najnedýchateľnejšieho
najneprijateľnejšieho
najprijateľnejšieho
najželateľnejšieho
najneodolateľnejšieho
najnezdolateľnejšieho
najneodvolateľnejšieho
najporovnateľnejšieho
najznateľnejšieho
najpoznateľnejšieho
najrozpoznateľnejšieho
najrozoznateľnejšieho
najštiepateľnejšieho
najrozoberateľnejšieho
najnepopierateľnejšieho
najroztierateľnejšieho
najzmerateľnejšieho
najneopísateľnejšieho
najhmatateľnejšieho
najnečitateľnejšieho
najčitateľnejšieho
najnevyspytateľnejšieho
najzapamätateľnejšieho
najnespočítateľnejšieho
najnevypočítateľnejšieho
najspracovateľnejšieho
najneopakovateľnejšieho
najzužitkovateľnejšieho
najredukovateľnejšieho
najreprodukovateľnejšieho
najnedefinovateľnejšieho
najpozorovateľnejšieho
najakceptovateľnejšieho
najzúčtovateľnejšieho
najpožívateľnejšieho
najpoužívateľnejšieho
najobývateľnejšieho
najpreukázateľnejšieho
najnezadržateľnejšieho
najneudržateľnejšieho
najudržateľnejšieho
najneprozreteľnejšieho
najprozreteľnejšieho
najupotrebiteľnejšieho
najneciteľnejšieho
najciteľnejšieho
najnenahraditeľnejšieho
najviditeľnejšieho
najdeliteľnejšieho
najvyčísliteľnejšieho
najvysvetliteľnejšieho
najzraniteľnejšieho
najospravedlniteľnejšieho
najsplniteľnejšieho
najuskutočniteľnejšieho
najneodškriepiteľnejšieho
najnepochopiteľnejšieho
najpochopiteľnejšieho
najnezmieriteľnejšieho
najspasiteľnejšieho
najneotrasiteľnejšieho
najneznesiteľnejšieho
najznesiteľnejšieho
najzistiteľnejšieho
najrozlúštiteľnejšieho
najnenapraviteľnejšieho
najnastaviteľnejšieho
najnepredstaviteľnejšieho
najprestaviteľnejšieho
najnevysloviteľnejšieho
najstráviteľnejšieho
najneporaziteľnejšieho
najporaziteľnejšieho
najliečiteľnejšieho
najnezlučiteľnejšieho
najzlučiteľnejšieho
najneriešiteľnejšieho
najriešiteľnejšieho
najpotešiteľnejšieho
najnepolepšiteľnejšieho
najrozlíšiteľnejšieho
najnezabudnuteľnejšieho
najzvládnuteľnejšieho
najnedosiahnuteľnejšieho
najdosiahnuteľnejšieho
najpostrehnuteľnejšieho
najpostihnuteľnejšieho
najzvinuteľnejšieho
najnepreniknuteľnejšieho
najpotuteľnejšieho
najpočuteľnejšieho
najvoľnejšieho
najsvojvoľnejšieho
najblahovoľnejšieho
najpovoľnejšieho
najpozvoľnejšieho
najdochvíľnejšieho
najbôľnejšieho
najsamopašnejšieho
najroztopašnejšieho
najprašnejšieho
najfešnejšieho
najsmiešnejšieho
najhriešnejšieho
najposmešnejšieho
najvýsmešnejšieho
najprospešnejšieho
najúspešnejšieho
najbezútešnejšieho
najodlišnejšieho
najrozkošnejšieho
najfalošnejšieho
najplošnejšieho
najsošnejšieho
najvýbušnejšieho
najnepriedušnejšieho
najpriedušnejšieho
najveľkodušnejšieho
najmalodušnejšieho
najdobrodušnejšieho
najvzdušnejšieho
najneslušnejšieho
najslušnejšieho
najneposlušnejšieho
najrušnejšieho
najkrušnejšieho
najpyšnejšieho
najbezostyšnejšieho
najživočíšnejšieho
najctibažnejšieho
najslávybažnejšieho
najobtiažnejšieho
najvlažnejšieho
najvýhražnejšieho
najvýstražnejšieho
najobsažnejšieho
najbezobsažnejšieho
najprísažnejšieho
najkrivoprísažnejšieho
najobťažnejšieho
najťažnejšieho
najrozťažnejšieho
najpredbežnejšieho
najpriebežnejšieho
najnežnejšieho
najpribližnejšieho
najknižnejšieho
najnedostižnejšieho
najsvižnejšieho
najpobožnejšieho
najbezbožnejšieho
najzbožnejšieho
najnábožnejšieho
najnemožnejšieho
najmožnejšieho
najzámožnejšieho
najobstarožnejšieho
najosožnejšieho
najmátožnejšieho
najsúdržnejšieho
najzáslužnejšieho
najúslužnejšieho
najmužnejšieho
najdružnejšieho
najpodružnejšieho
najdobrodružnejšieho
najpružnejšieho
najinštruktážnejšieho
najodvážnejšieho
najľahkovážnejšieho
najnerozvážnejšieho
najrozvážnejšieho
najprestížnejšieho
sverepejšieho
najsverepejšieho
tupejšieho
najtupejšieho
skúpejšieho
najskúpejšieho
priamočiarejšieho
najpriamočiarejšieho
jarejšieho
najjarejšieho
bujarejšieho
najbujarejšieho
chrabrejšieho
najchrabrejšieho
štedrejšieho
najštedrejšieho
bodrejšieho
najbodrejšieho
modrejšieho
najmodrejšieho
šerejšieho
najšerejšieho
mokrejšieho
najmokrejšieho
príkrejšieho
najpríkrejšieho
chorejšieho
najchorejšieho
sporejšieho
najsporejšieho
kyprejšieho
najkyprejšieho
pestrejšieho
najpestrejšieho
ostrejšieho
najostrejšieho
bystrejšieho
najbystrejšieho
chytrejšieho
najchytrejšieho
ponurejšieho
najponurejšieho
čírejšieho
najčírejšieho
šírejšieho
najšírejšieho
belasejšieho
najbelasejšieho
úzkoprsejšieho
najúzkoprsejšieho
kusejšieho
najkusejšieho
lysejšieho
najlysejšieho
veľkorysejšieho
najveľkorysejšieho
najjarabatejšieho
najgambatejšieho
najhrbatejšieho
najkostrbatejšieho
najhubatejšieho
najzubatejšieho
najšpicatejšieho
najbradatejšieho
najnahatejšieho
najbruchatejšieho
najnohatejšieho
najparohatejšieho
najrohatejšieho
najjednoliatejšieho
najusmiatejšieho
najvysmiatejšieho
najprepiatejšieho
najdojatejšieho
najpredpojatejšieho
najnezaujatejšieho
najzaujatejšieho
najstrakatejšieho
najfľakatejšieho
najzúbkatejšieho
najokatejšieho
najpupkatejšieho
najpahorkatejšieho
najpyskatejšieho
najkľukatejšieho
najrožkatejšieho
najkrídlatejšieho
najhranatejšieho
najškrobnatejšieho
najrybnatejšieho
najplecnatejšieho
najvodnatejšieho
najsrdnatejšieho
najrudnatejšieho
najľudnatejšieho
najhviezdnatejšieho
najvápenatejšieho
najmachnatejšieho
najšupinatejšieho
najštetinatejšieho
najškutinatejšieho
najrovinatejšieho
najkrovinatejšieho
najnížinatejšieho
najolejnatejšieho
najskalnatejšieho
najsvalnatejšieho
najtelnatejšieho
najžilnatejšieho
najstepnatejšieho
najokuliarnatejšieho
najpernatejšieho
najhornatejšieho
najcukornatejšieho
najsírnatejšieho
najlesnatejšieho
najprsnatejšieho
najmäsnatejšieho
najblatnatejšieho
najkvetnatejšieho
najchobotnatejšieho
najlistnatejšieho
najplstnatejšieho
najostnatejšieho
najkostnatejšieho
najsrstnatejšieho
najortutnatejšieho
najšťavnatejšieho
najdrevnatejšieho
najvrstevnatejšieho
najhúževnatejšieho
najolovnatejšieho
najkrvnatejšieho
najtrávnatejšieho
najžľaznatejšieho
najsopečnatejšieho
najbradavičnatejšieho
najživičnatejšieho
najlaločnatejšieho
najpiesočnatejšieho
najjazyčnatejšieho
najmúčnatejšieho
najuhoľnatejšieho
najmozoľnatejšieho
najpapuľnatejšieho
najstrapatejšieho
najčapatejšieho
najčľapatejšieho
najchlpatejšieho
najkrpatejšieho
najrozospatejšieho
najbachratejšieho
najnenažratejšieho
najvlasatejšieho
najnosatejšieho
najustatejšieho
najhlavatejšieho
najjedovatejšieho
najvrchovatejšieho
najžilkovatejšieho
najvinovatejšieho
najnaslovovzatejšieho
najuvzatejšieho
najfúzatejšieho
najpolovičatejšieho
najbucľatejšieho
najhrboľatejšieho
najguľatejšieho
najbaňatejšieho
najhuňatejšieho
najplešatejšieho
najšišatejšieho
najkošatejšieho
najušatejšieho
najzaťatejšieho
najježatejšieho
najležatejšieho
najuzavretejšieho
najzovretejšieho
najvyzretejšieho
najprebitejšieho
najosobitejšieho
najvybitejšieho
najplecitejšieho
najnápaditejšieho
najzásaditejšieho
najsrditejšieho
najspojitejšieho
najzavalitejšieho
najzemitejšieho
najsvedomitejšieho
najblanitejšieho
najrozmanitejšieho
najčlenitejšieho
najkorenitejšieho
najnahnitejšieho
najprehnitejšieho
najhlinitejšieho
najvláknitejšieho
najvlnitejšieho
najškvrnitejšieho
najzrnitejšieho
najpodnapitejšieho
najpodpitejšieho
najprepitejšieho
najopitejšieho
najhlasitejšieho
najmäsitejšieho
najspletitejšieho
najdrevitejšieho
najhubovitejšieho
najhlúbovitejšieho
najpracovitejšieho
najsrdcovitejšieho
najvrecovitejšieho
najhviezdicovitejšieho
najvidlicovitejšieho
najihlicovitejšieho
najvajcovitejšieho
najvalcovitejšieho
najzvoncovitejšieho
najstrapcovitejšieho
najkopcovitejšieho
najtrucovitejšieho
najhadovitejšieho
najschodovitejšieho
najsudovitejšieho
najhviezdovitejšieho
najkaskádovitejšieho
najstádovitejšieho
najsvahovitejšieho
najmachovitejšieho
najprachovitejšieho
najšľachovitejšieho
najvrchovitejšieho
najrohovitejšieho
najkruhovitejšieho
najglejovitejšieho
najolejovitejšieho
najkopijovitejšieho
najlojovitejšieho
najnáznakovitejšieho
najzúbkovitejšieho
najsúdkovitejšieho
najstromčekovitejšieho
najzvončekovitejšieho
najmozaikovitejšieho
najobdĺžnikovitejšieho
najlievikovitejšieho
najžilkovitejšieho
najpílkovitejšieho
najjamkovitejšieho
najzlomkovitejšieho
najčipkovitejšieho
najchrupkovitejšieho
najpahorkovitejšieho
najštrkovitejšieho
najrúrkovitejšieho
najpieskovitejšieho
najdoskovitejšieho
najskratkovitejšieho
najnitkovitejšieho
najkôstkovitejšieho
najskrutkovitejšieho
najúryvkovitejšieho
najjazykovitejšieho
najpovrázkovitejšieho
najhákovitejšieho
najoblúkovitejšieho
najmačkovitejšieho
najpaličkovitejšieho
najobličkovitejšieho
najihličkovitejšieho
najhrčkovitejšieho
najhorúčkovitejšieho
najjazýčkovitejšieho
najguľkovitejšieho
najškatuľkovitejšieho
najfľaškovitejšieho
najhruškovitejšieho
najpráškovitejšieho
najrožkovitejšieho
najútržkovitejšieho
najsteblovitejšieho
najzrkadlovitejšieho
najsklovitejšieho
najhmlovitejšieho
najrôsolovitejšieho
najheslovitejšieho
najmetlovitejšieho
najžulovitejšieho
najuzlovitejšieho
najšpirálovitejšieho
najílovitejšieho
najpílovitejšieho
najjamovitejšieho
najšelmovitejšieho
najstromovitejšieho
najgumovitejšieho
najihlanovitejšieho
najzanovitejšieho
najmenovitejšieho
najvretenovitejšieho
najrybinovitejšieho
najklinovitejšieho
najhuspeninovitejšieho
najšupinovitejšieho
najvlnovitejšieho
najzvonovitejšieho
najzrnovitejšieho
najplánovitejšieho
najpánovitejšieho
najrefrénovitejšieho
najlavínovitejšieho
najšablónovitejšieho
najetapovitejšieho
najkopovitejšieho
najstĺpovitejšieho
najrebrovitejšieho
najobrovitejšieho
najjadrovitejšieho
najtanierovitejšieho
najuhrovitejšieho
najvzdorovitejšieho
najnádorovitejšieho
najvejárovitejšieho
najpórovitejšieho
najkôrovitejšieho
najrúrovitejšieho
najlastúrovitejšieho
najklasovitejšieho
najterasovitejšieho
najesovitejšieho
najelipsovitejšieho
najpsovitejšieho
najoctovitejšieho
najchrastovitejšieho
najkapustovitejšieho
najpodkovovitejšieho
najvrstvovitejšieho
najjazvovitejšieho
najpošvovitejšieho
najpovrazovitejšieho
najnárazovitejšieho
najžľazovitejšieho
najreťazovitejšieho
najslizovitejšieho
najtorzovitejšieho
najhľuzovitejšieho
najfrázovitejšieho
najrázovitejšieho
najtézovitejšieho
najželéovitejšieho
najklišéovitejšieho
najžlčovitejšieho
najhrčovitejšieho
najlúčovitejšieho
najgýčovitejšieho
najkŕčovitejšieho
najkužeľovitejšieho
najhomoľovitejšieho
najcibuľovitejšieho
najguľovitejšieho
najmušľovitejšieho
najhrebeňovitejšieho
najlupeňovitejšieho
najstupňovitejšieho
najkašovitejšieho
najsieťovitejšieho
najvežovitejšieho
najkožovitejšieho
najrozvitejšieho
najželezitejšieho
najrozpačitejšieho
najírečitejšieho
najneurčitejšieho
najurčitejšieho
najpiesčitejšieho
najostražitejšieho
najzažitejšieho
najpeňažitejšieho
najodťažitejšieho
najnenáležitejšieho
najnáležitejšieho
najdôležitejšieho
najprežitejšieho
najrozložitejšieho
najnepretržitejšieho
najroztržitejšieho
najvžitejšieho
najštvoruhlastejšieho
najokrúhlastejšieho
najkyslastejšieho
najhlinastejšieho
najčernastejšieho
najmodrastejšieho
najnasprostastejšieho
najpodlhovastejšieho
najčastejšieho
najsebaistejšieho
najfarbistejšieho
najneistejšieho
najzápalistejšieho
najhmlistejšieho
najtienistejšieho
najmenistejšieho
najhlinistejšieho
najvlnistejšieho
najstrunistejšieho
najtônistejšieho
najmočaristejšieho
najstriebristejšieho
najvetristejšieho
najblatistejšieho
najzlatistejšieho
najnečistejšieho
najúzemčistejšieho
najtlstejšieho
najprostejšieho
najsprostejšieho
najbohapustejšieho
najpustejšieho
najnadutejšieho
najtekutejšieho
najochabnutejšieho
najjebnutejšieho
najšibnutejšieho
najdrbnutejšieho
najzapadnutejšieho
najposadnutejšieho
najzabudnutejšieho
najzvädnutejšieho
najklenutejšieho
najnatiahnutejšieho
najpretiahnutejšieho
najutiahnutejšieho
najnadýchnutejšieho
najskrehnutejšieho
najpohnutejšieho
najvyvinutejšieho
najzahriaknutejšieho
najpreľaknutejšieho
najzľaknutejšieho
najzomknutejšieho
najzatrpknutejšieho
najdotknutejšieho
najzakríknutejšieho
najzamĺknutejšieho
najnapnutejšieho
najvypnutejšieho
najstŕpnutejšieho
najustrnutejšieho
najvyhasnutejšieho
najužasnutejšieho
najsklesnutejšieho
najutisnutejšieho
najspustnutejšieho
najvisutejšieho
najmrzutejšieho
najzarytejšieho
najkrytejšieho
najskrytejšieho
najspätejšieho
najupätejšieho
najvypätejšieho
najsvätejšieho
najľútejšieho
najsýtejšieho
najgalbavejšieho
najšklbavejšieho
najkolembavejšieho
najťarbavejšieho
najštrbavejšieho
najvyhýbavejšieho
najhĺbavejšieho
najpotácavejšieho
najopadavejšieho
najsedavejšieho
najusedavejšieho
najzvedavejšieho
najhojdavejšieho
najbodavejšieho
najhlodavejšieho
najvodavejšieho
najhvízdavejšieho
najnabádavejšieho
najbádavejšieho
najhádavejšieho
najpredvídavejšieho
najpohŕdavejšieho
najvŕzgavejšieho
najťahavejšieho
najpichavejšieho
najmrchavejšieho
najprchavejšieho
najšúchavejšieho
najostýchavejšieho
najzbiehavejšieho
najnaliehavejšieho
najpriliehavejšieho
najpehavejšieho
najkarhavejšieho
najtrhavejšieho
najšmuhavejšieho
najpľuhavejšieho
najváhavejšieho
najrúhavejšieho
najzdĺhavejšieho
najzadŕhavejšieho
najpijavejšieho
najovíjavejšieho
najzajakavejšieho
najľakavejšieho
najhabkavejšieho
najskackavejšieho
najtackavejšieho
najzriedkavejšieho
najnariekavejšieho
najškriekavejšieho
najroztekavejšieho
najštekavejšieho
najblikavejšieho
najpodnikavejšieho
najprenikavejšieho
najkyselkavejšieho
najjamkavejšieho
najchrumkavejšieho
najnepremokavejšieho
najpremokavejšieho
najtľapkavejšieho
najlepkavejšieho
najlipkavejšieho
najhopkavejšieho
najchrupkavejšieho
najtarkavejšieho
najžmurkavejšieho
najtraskavejšieho
najliskavejšieho
najláskavejšieho
najvráskavejšieho
najblýskavejšieho
najvrtkavejšieho
najnutkavejšieho
najsykavejšieho
najskákavejšieho
najlákavejšieho
najčičíkavejšieho
najhúkavejšieho
najnedočkavejšieho
najločkavejšieho
najbrčkavejšieho
najhrčkavejšieho
najškŕkavejšieho
najlíškavejšieho
najbelavejšieho
najfrflavejšieho
najsvojhlavejšieho
najstrmhlavejšieho
najtvrdohlavejšieho
najlilavejšieho
najpopolavejšieho
najpiplavejšieho
najšiplavejšieho
najplavejšieho
najprplavejšieho
najhatlavejšieho
najšmatlavejšieho
najsálavejšieho
najtúlavejšieho
najšušlavejšieho
najlámavejšieho
najdojímavejšieho
najrozjímavejšieho
najvnímavejšieho
najnevšímavejšieho
najvšímavejšieho
najskúmavejšieho
najfufnavejšieho
najšpinavejšieho
najsinavejšieho
najbarnavejšieho
najbrnavejšieho
najmaznavejšieho
najnapínavejšieho
najpopínavejšieho
najvypínavejšieho
najrozpínavejšieho
najrapavejšieho
najštiepavejšieho
najkarpavejšieho
najspavejšieho
najšnupavejšieho
najnechápavejšieho
najchápavejšieho
najtápavejšieho
najstúpavejšieho
najbabravejšieho
najžobravejšieho
najmľandravejšieho
najhundravejšieho
najmodravejšieho
najdudravejšieho
najnezdravejšieho
najderavejšieho
najdotieravejšieho
najnevtieravejšieho
najvtieravejšieho
najzvieravejšieho
najprezieravejšieho
najžieravejšieho
najzžieravejšieho
najmeravejšieho
najkučeravejšieho
najžeravejšieho
najsychravejšieho
najihravejšieho
najhravejšieho
najškamravejšieho
najtemravejšieho
najzimomravejšieho
najšomravejšieho
najpravejšieho
najpátravejšieho
najprekáravejšieho
najtáravejšieho
najpažravejšieho
najžravejšieho
najjasavejšieho
najklesavejšieho
najhnisavejšieho
najrysavejšieho
najkolísavejšieho
najknísavejšieho
najobetavejšieho
najtrblietavejšieho
najprelietavejšieho
najlietavejšieho
najzamietavejšieho
najodmietavejšieho
najjachtavejšieho
najchrochtavejšieho
najšuchtavejšieho
najkmitavejšieho
najkoktavejšieho
najhltavejšieho
najštebotavejšieho
najjagotavejšieho
najligotavejšieho
najchichotavejšieho
najšuchotavejšieho
najmihotavejšieho
najškrekotavejšieho
najžblnkotavejšieho
najdrkotavejšieho
najhrkotavejšieho
najzurkotavejšieho
najhukotavejšieho
najrapotavejšieho
najškripotavejšieho
najdžavotavejšieho
najčaptavejšieho
najleptavejšieho
najkyptavejšieho
najchrastavejšieho
najchvastavejšieho
najvypočítavejšieho
najvyčítavejšieho
najštikútavejšieho
najpútavejšieho
najspýtavejšieho
najusmievavejšieho
najpodozrievavejšieho
najupodozrievavejšieho
najzhovievavejšieho
najspevavejšieho
najvšivavejšieho
najmokvavejšieho
najčervavejšieho
najnekrvavejšieho
najkrvavejšieho
najštvavejšieho
najkývavejšieho
najsplývavejšieho
najrozplývavejšieho
najvyzývavejšieho
najdobiedzavejšieho
najhrdzavejšieho
najvynachádzavejšieho
najslzavejšieho
najhryzavejšieho
najpodlízavejšieho
najkĺzavejšieho
najdomŕzavejšieho
najzaliečavejšieho
najhrčavejšieho
najotáčavejšieho
najpoúčavejšieho
najškrabľavejšieho
najgrambľavejšieho
najsvrbľavejšieho
najsmradľavejšieho
najdengľavejšieho
najpichľavejšieho
najľavejšieho
najškrekľavejšieho
najkrikľavejšieho
najkľavejšieho
najpiskľavejšieho
najšmykľavejšieho
najboľavejšieho
najdrapľavejšieho
najchrapľavejšieho
najchripľavejšieho
najškripľavejšieho
najsipľavejšieho
najštipľavejšieho
najsopľavejšieho
najchudorľavejšieho
najchorľavejšieho
najhorľavejšieho
najtrasľavejšieho
najcintľavejšieho
najchytľavejšieho
najbútľavejšieho
najškuľavejšieho
najmazľavejšieho
najmeňavejšieho
najhuhňavejšieho
najvoňavejšieho
najokúňavejšieho
najryšavejšieho
najzadúšavejšieho
najšušťavejšieho
najblyšťavejšieho
najzrážavejšieho
najhrabivejšieho
najškľabivejšieho
najdrobivejšieho
najpôsobivejšieho
najvábivejšieho
najchladivejšieho
najsliedivejšieho
najodstredivejšieho
najšedivejšieho
najplodivejšieho
najvodivejšieho
najpovzbudivejšieho
najodpudivejšieho
najnepravdivejšieho
najopravdivejšieho
najdaždivejšieho
najdráždivejšieho
najhrejivejšieho
najhojivejšieho
najznepokojivejšieho
najuspokojivejšieho
najhanblivejšieho
najhanoblivejšieho
najpohyblivejšieho
najclivejšieho
najbedlivejšieho
najškodlivejšieho
najnespravodlivejšieho
najskrivodlivejšieho
najpohrdlivejšieho
najzábudlivejšieho
najpopudlivejšieho
najsamoopelivejšieho
najnespoľahlivejšieho
najtrúchlivejšieho
najnenáhlivejšieho
najnáhlivejšieho
najpŕhlivejšieho
najšteklivejšieho
najtklivejšieho
najnedotklivejšieho
najháklivejšieho
najošklivejšieho
najklamlivejšieho
najnedbanlivejšieho
najzdanlivejšieho
najtrúfanlivejšieho
najhanlivejšieho
najuznanlivejšieho
najospanlivejšieho
najtrvanlivejšieho
najmlčanlivejšieho
najneznášanlivejšieho
najznášanlivejšieho
najzdržanlivejšieho
najnemenlivejšieho
najpremenlivejšieho
najmenlivejšieho
najúpenlivejšieho
najučenlivejšieho
najpríčinlivejšieho
najchlácholivejšieho
najškrieplivejšieho
najžiarlivejšieho
najzmierlivejšieho
najperlivejšieho
najhorlivejšieho
najsvárlivejšieho
najbúrlivejšieho
najnecitlivejšieho
najcitlivejšieho
najjednotlivejšieho
najšťastlivejšieho
najzávistlivejšieho
najúzkostlivejšieho
najstarostlivejšieho
najpamätlivejšieho
najhnevlivejšieho
najgazdovlivejšieho
najšanovlivejšieho
najšporovlivejšieho
najbojazlivejšieho
najnákazlivejšieho
najstriezlivejšieho
najtrpezlivejšieho
najkvílivejšieho
najplačlivejšieho
najnežičlivejšieho
najžičlivejšieho
najstrašlivejšieho
najpohoršlivejšieho
najopovržlivejšieho
najurážlivejšieho
najpovážlivejšieho
najopovážlivejšieho
najuvážlivejšieho
najtlmivejšieho
najšumivejšieho
najmámivejšieho
najpodmanivejšieho
najlenivejšieho
najpenivejšieho
najpráchnivejšieho
najoslnivejšieho
najvlnivejšieho
najzvonivejšieho
najmárnivejšieho
najtiesnivejšieho
najplesnivejšieho
najsnivejšieho
najdunivejšieho
najzunivejšieho
najnepriaznivejšieho
najpriaznivejšieho
najbláznivejšieho
najtrýznivejšieho
najgánivejšieho
najvášnivejšieho
najprekvapivejšieho
najškriepivejšieho
najsipivejšieho
najžiarivejšieho
najhašterivejšieho
najiskrivejšieho
najsporivejšieho
najšvitorivejšieho
najtvorivejšieho
najjatrivejšieho
najjastrivejšieho
najpodozrivejšieho
najjasnozrivejšieho
najvírivejšieho
najhýrivejšieho
najdesivejšieho
najsivejšieho
najdusivejšieho
najblativejšieho
najnepoctivejšieho
najpoctivejšieho
najúctivejšieho
najsamovznietivejšieho
najsvietivejšieho
najprívetivejšieho
najtancachtivejšieho
najbojachtivejšieho
najchtivejšieho
najziskuchtivejšieho
najvedychtivejšieho
najdychtivejšieho
najvládychtivejšieho
najpomstychtivejšieho
najchamtivejšieho
najšantivejšieho
najnelichotivejšieho
najlichotivejšieho
najpotivejšieho
najdobrotivejšieho
najchraptivejšieho
najškrtivejšieho
najšelestivejšieho
najbolestivejšieho
najpomstivejšieho
najctižiadostivejšieho
najžiadostivejšieho
najžalostivejšieho
najmilostivejšieho
najchúlostivejšieho
najľútostivejšieho
najľstivejšieho
najklátivejšieho
najštítivejšieho
najšuštivejšieho
najdrvivejšieho
najčervivejšieho
najplazivejšieho
najmrazivejšieho
najmizivejšieho
najpresvedčivejšieho
najliečivejšieho
najprotirečivejšieho
najničivejšieho
najrojčivejšieho
najnástojčivejšieho
najpálčivejšieho
najzádumčivejšieho
najuhrančivejšieho
najdrnčivejšieho
najbezočivejšieho
najzádrapčivejšieho
najústupčivejšieho
najprieberčivejšieho
najzáderčivejšieho
najpoverčivejšieho
najnedôverčivejšieho
najdôverčivejšieho
najchrčivejšieho
najhrčivejšieho
najnekrčivejšieho
najkrčivejšieho
najzhovorčivejšieho
najzurčivejšieho
najmučivejšieho
najbzučivejšieho
najsyčivejšieho
najpáčivejšieho
najklíčivejšieho
najzáhaľčivejšieho
najprašivejšieho
najplešivejšieho
najvrtošivejšieho
najpustošivejšieho
najslušivejšieho
najrušivejšieho
najsnaživejšieho
najnevraživejšieho
najťaživejšieho
najlživejšieho
najneduživejšieho
najnáruživejšieho
najkrúživejšieho
najonakvejšieho
najmĺkvejšieho
najkakaovejšieho
najdobovejšieho
najpravicovejšieho
najľavicovejšieho
najnáladovejšieho
najbezzásadovejšieho
najľadovejšieho
najtrendovejšieho
najvodovejšieho
najčokoládovejšieho
najúvahovejšieho
najporuchovejšieho
najoddychovejšieho
najprepychovejšieho
najtvarohovejšieho
najpartiovejšieho
najhokejovejšieho
najcesnakovejšieho
najbrakovejšieho
najrockovejšieho
najúpadkovejšieho
najlahôdkovejšieho
najpaprikovejšieho
najlievikovejšieho
najfolkovejšieho
najčítankovejšieho
najrokovejšieho
najpokrokovejšieho
najbezvýchodiskovejšieho
najziskovejšieho
najnedostatkovejšieho
najnávykovejšieho
najcukríkovejšieho
najšpičkovejšieho
najchvíľkovejšieho
najukážkovejšieho
najfutbalovejšieho
najfialovejšieho
najjalovejšieho
najmetalovejšieho
najkaramelovejšieho
najviacúčelovejšieho
najúzkoprofilovejšieho
najcviklovejšieho
najfistulovejšieho
najaprílovejšieho
najštýlovejšieho
najviacvýznamovejšieho
najmnohovýznamovejšieho
najbezproblémovejšieho
najkrémovejšieho
najsystémovejšieho
najcyklámenovejšieho
najfajnovejšieho
najprvoplánovejšieho
najkofeínovejšieho
najkarmínovejšieho
najrapovejšieho
najhandrovejšieho
najcharakterovejšieho
najcukrovejšieho
najhororovejšieho
najlekvárovejšieho
najneférovejšieho
najférovejšieho
najchlórovejšieho
najazúrovejšieho
najbasovejšieho
najkasovejšieho
najmasovejšieho
najstresovejšieho
najkokosovejšieho
najtyrkysovejšieho
najzamatovejšieho
najstratovejšieho
najtuctovejšieho
najústretovejšieho
najsvetovejšieho
najpohotovejšieho
najšportovejšieho
najkapustovejšieho
najšarlátovejšieho
najkávovejšieho
najkazovejšieho
najdžezovejšieho
najbronzovejšieho
najkrízovejšieho
najgýčovejšieho
najkŕčovejšieho
najcibuľovejšieho
najoranžovejšieho
najbéžovejšieho
najmladistvejšieho
najcelistvejšieho
najčerstvejšieho
najmŕtvejšieho
najtriezvejšieho
cudzejšieho
najcudzejšieho
drzejšieho
najdrzejšieho
rúčejšieho
najrúčejšieho
lepšejšieho
najlepšejšieho
sviežejšieho
najsviežejšieho
dúžejšieho
najdúžejšieho
mäkšieho
najmäkšieho
belšieho
najbelšieho
najsmelšieho
zrelšieho
nezrelšieho
najnezrelšieho
najzrelšieho
veselšieho
najveselšieho
nemilšieho
najnemilšieho
planšieho
najplanšieho
slanšieho
najslanšieho
zelenšieho
najzelenšieho
inšieho
plnšieho
najplnšieho
zmysluplnšieho
najzmysluplnšieho
zlatšieho
najzlatšieho
žltšieho
najžltšieho
krotšieho
najkrotšieho
dravšieho
najdravšieho
divšieho
najdivšieho
krivšieho
najkrivšieho
navrátivšieho
surovšieho
najsurovšieho
užšieho
najužšieho
ježieho
mrožieho
jeho
papagájeho
darebáckeho
textiláckeho
dobráckeho
diváckeho
slováckeho
nováckeho
podpredsedníckeho
svidníckeho
lubeníckeho
jeseníckeho
smolníckeho
komorníckeho
výstavníckeho
návštevníckeho
rakovníckeho
jarmočníckeho
kúpeľníckeho
revúckeho
lábskeho
hollywoodskeho
hornádskeho
dillíjskeho
trójskeho
bielskeho
kielskeho
bruntálskeho
čílskeho
brémskeho
starorímskeho
rybianskeho
severotalianskeho
šalianskeho
belianskeho
sokolianskeho
lipianskeho
modrianskeho
chynorianskeho
nitrianskeho
hornonitrianskeho
bystrianskeho
turianskeho
staroturianskeho
šurianskeho
hontianskeho
stankovianskeho
detvianskeho
ladzianskeho
račianskeho
svetoobčianskeho
ladčianskeho
čadčianskeho
smrečianskeho
solčianskeho
čepčianskeho
ľupčianskeho
turčianskeho
bytčianskeho
bučianskeho
sušianskeho
smižianskeho
jordánskeho
sudánskeho
astrachánskeho
cisterciánskeho
tereziánskeho
lánskeho
katalánskeho
ománskeho
stránskeho
korutánskeho
sextánskeho
živánskeho
dolnokubínskeho
berlínskeho
bohumínskeho
hodonínskeho
šamorínskeho
durínskeho
vsetínskeho
štetínskeho
chotínskeho
jičínskeho
novojičínskeho
stakčínskeho
kočínskeho
tvrdošínskeho
strigônskeho
paneurópskeho
minciarskeho
ždiarskeho
šermiarskeho
národniarskeho
jaskyniarskeho
janičiarskeho
bočiarskeho
žiarskeho
nožiarskeho
rentierskeho
urbárskeho
sladárskeho
technickohospodárskeho
lesohospodárskeho
miliardárskeho
plechárskeho
pančuchárskeho
olejárskeho
ľahtikárskeho
plastikárskeho
šepkárskeho
sľukárskeho
tunelárskeho
stolárskeho
templárskeho
kramárskeho
ľanárskeho
stenárskeho
protekcionárskeho
milionárskeho
brašnárskeho
lisárskeho
jachtárskeho
egalitárskeho
maltárskeho
poltárskeho
cementárskeho
levárskeho
žďárskeho
kuriérskeho
eskamotérskeho
importérskeho
hypnotizérskeho
aranžérskeho
kašmírskeho
alžírskeho
šúrskeho
postsovietskeho
abiturientskeho
premonštrátskeho
frenštátskeho
helvétskeho
bejrútskeho
škandinávskeho
sliezskeho
bolerázskeho
frízskeho
východofrízskeho
juhofrancúzskeho
sliačskeho
báčskeho
utekáčskeho
sedmospáčskeho
mikulášskeho
liptovskomikulášskeho
veľkokrtíšskeho
strážskeho
svätokrížskeho
voľákeho
zelenobieleho
celoobsiahleho
trúchleho
prirýchleho
meruôsmeho
preneho
osemdielneho
päťdielneho
deväťdielneho
pololegálneho
regálneho
komerciálneho
amoniakálneho
geotermálneho
hydrotermálneho
funkcionálneho
konzorcionálneho
municipálneho
konjunkturálneho
inkrementálneho
oligocénneho
anténneho
nadmierneho
zákonodárneho
životodárneho
skalárneho
multipolárneho
celulárneho
osemmiestneho
nadštátneho
pološtátneho
kútneho
prazvláštneho
púštneho
vodoprávneho
majetkoprávneho
medzinárodnoprávneho
súkromnoprávneho
procesnoprávneho
hmotnoprávneho
excesívneho
degresívneho
komparatívneho
degeneratívneho
technickoadministratívneho
prohibitívneho
tranzitívneho
vysokoefektívneho
prospektívneho
vysokoproduktívneho
konštitutívneho
kohézneho
provízneho
bandážneho
plochodrážneho
bezbreho
ambroseho
morseho
naliateho
zakliateho
zliateho
rozohriateho
priateho
zasiateho
nezasiateho
osemdesiateho
vysiateho
deviateho
miliónteho
medoústeho
koľkáteho
jahveho
vašeho
adámiho
alapiho
svojho
nesvojho
tvojho
môjho
dlho
nadlho
nezadlho
nedlho
zanedlho
onedlho
predlho
pridlho
siahodlho
kamho
manželkinho
gazdinkinho
ministerkinho
autorkinho
herečkinho
babičkinho
úradníčkinho
kňažkinho
danielinho
dianinho
marinho
sestrinho
klárinho
dcérinho
alžbetinho
garotinho
devinho
markízinho
oho
úboho
hoho
koho
dakoho
zriedkakoho
sotvakoho
voľakoho
hockoho
kadekoho
kdekoho
niekoho
bohviekoho
čertviekoho
hocikoho
všelikoho
nikoho
málokoho
bárkoho
bárskoho
noho
mnoho
nemnoho
premnoho
primnoho
omnoho
onoho
roho
neroho
stroho
soho
toho
tamtoho
hentoho
beztoho
čoho
dačoho
ledačoho
sotvačoho
voľačoho
hocčoho
kadečoho
kdečoho
niečoho
bohviečoho
ktoviečoho
čertviečoho
hocičoho
všeličoho
ničoho
praničoho
máločoho
bárčoho
bársčoho
lesotho
beztho
druho
tuho
natuho
srbovho
vojvodcovho
hudcovho
poslancovho
veľvyslancovho
poistencovho
princovho
platcovho
šéfovho
bachovho
bakchovho
duchovho
mníchovho
pyrrhovho
jurajovho
andrejovho
matejovho
blažejovho
poliakovho
spišiakovho
mackovho
ockovho
svedkovho
dudkovho
marekovho
podielnikovho
politikovho
markovho
hanákovho
ťapákovho
divákovho
novákovho
izákovho
janíkovho
podvodníkovho
nádvorníkovho
účastníkovho
námestníkovho
protivníkovho
zákazníkovho
finančníkovho
dlžníkovho
bezbožníkovho
juríkovho
mužíkovho
cvrčkovho
ježkovho
diablovho
izraelovho
anjelovho
emanuelovho
manželovho
damoklovho
generálovho
adamovho
abrahámovho
štefanovho
zemanovho
satanovho
simonovho
šimonovho
synovho
fínovho
mäsiarovho
mečiarovho
hrnčiarovho
luciferovho
pastorovho
investorovho
senátorovho
prokurátorovho
audítorovho
arbitrovho
ministrovho
miliardárovho
lekárovho
bankárovho
kolárovho
sklenárovho
husárovho
tatárovho
guvernérovho
viceprezidentovho
exprezidentovho
agentovho
klientovho
prominentovho
asistentovho
róbertovho
nekristovho
teroristovho
prednostovho
advokátovho
kňazovho
veľkňazovho
koučovho
boháčovho
tkáčovho
kováčovho
priateľovho
podnikateľovho
navrhovateľovho
vyšetrovateľovho
podpisovateľovho
užívateľovho
riaditeľovho
učiteľovho
holáňovho
danišovho
mojžišovho
gajdošovho
jarošovho
marošovho
jonášovho
matúšovho
hodžovho
who
adyho
dandyho
konsenzuáleyho
grizlyho
ponyho
henryho
alexyho
alvinczyho
prislabého
širokoplecého
čiernoplodého
bezvodého
rudého
pridlhého
kého
malackého
irackého
ladeckého
hradeckého
královohradeckého
rajeckého
seleckého
západonemeckého
kráľovskochlmeckého
harmaneckého
sobraneckého
fulneckého
jabloneckého
perneckého
libereckého
medzilaboreckého
píseckého
žateckého
místeckého
draveckého
medveckého
inoveckého
košeckého
pardubického
rudického
fonografického
kryptografického
hydrogeologického
balneologického
sérologického
hydrometalurgického
skalického
polymetalického
velického
hemofilického
holického
bezalkoholického
teplického
trenčianskoteplického
turčianskoteplického
orlického
králického
domažlického
kuzmického
komanického
hranického
dubnického
oščadnického
lednického
benického
zelenického
smolenického
kamenického
senického
vestenického
malženického
lechnického
vedeckotechnického
výrobnotechnického
hydrotechnického
lehnického
vinického
bojnického
gelnického
lomnického
strakonického
podkonického
jablonického
ponického
ultrasonického
izotonického
kopernického
párnického
lesnického
korytnického
madunického
bohunického
banskoštiavnického
jarovnického
sološnického
strážnického
endoskopického
kaspického
biskupického
kubrického
atmosferického
ionosferického
juhoafrického
severoafrického
mikrometrického
považskobystrického
trebatického
prachatického
adriatického
posttraumatického
technokratického
monokratického
termostatického
hydrostatického
hydroenergetického
patogenetického
čachtického
obchodnopolitického
medzinárodnopolitického
mitického
robotického
apoklyptického
termoplastického
pronacistického
holistického
helenistického
unionistického
pučistického
profašistického
rádioterapeutického
moravického
levického
šenkvického
dubovického
jovického
novického
žarnovického
nozdrovického
brezovického
katowického
mexického
melčického
velčického
nemčického
kunčického
motešického
klobušického
pažického
dražického
lužického
hlubockého
hrádockého
liptovskohrádockého
lehockého
čiernobalockého
novozámockého
piesockého
vysockého
potockého
vrútockého
innsbruckého
preďalekého
okého
priširokého
saského
texaského
vrchlabského
chebského
karibského
štrbského
jakubského
porubského
bagdadského
volgogradského
hradského
podhradského
belehradského
velehradského
vinohradského
petrohradského
coloradského
popradského
nevadského
seredského
dunajskostredského
portlandského
dortmundského
chodského
náchodského
brodského
havlíčkobrodského
dobrovodského
závodského
oxfordského
saudského
beskydského
cambridgeského
losangeleského
záleského
karloveského
staroveského
novoveského
spišskonovoveského
západočeského
stredočeského
východočeského
haagského
chicagského
altajského
juhokórejského
elyzejského
kolumbijského
ohijského
východoázijského
celoázijského
euroázijského
zbojského
michalského
skalského
italského
petržalského
gbelského
dukelského
moselského
chilského
semilského
podolského
angolského
sokolského
huculského
tulského
kapitulského
juhovietnamského
znojemského
chrudimského
kurimského
stockholmského
domského
palermského
podbanského
lovinobanského
štefanského
šahanského
vajanského
vojanského
šujanského
pukanského
blanského
manského
gentlemanského
murmanského
jadranského
fatranského
podtatranského
radvanského
drážďanského
piešťanského
hnúšťanského
adenského
wiesbadenského
modenského
lenského
zvolenského
kamenského
jemenského
humenského
brnenského
čistiarenského
strojárenského
cementárenského
jesenského
essenského
trstenského
rovenského
protispoločenského
lučenského
babinského
budinského
dudinského
rudinského
kartáginského
lalinského
stalinského
lublinského
belinského
hlinského
dolinského
sninského
krupinského
podjavorinského
slatinského
hercegovinského
karvinského
pezinského
dobšinského
ružinského
pružinského
bonnského
oregonského
lonského
jablonského
barcelonského
hronského
horehronského
balatonského
bostonského
houstonského
yellowstonského
lyonského
arizonského
bernského
kalifornského
lounského
berounského
kamerunského
davoského
kapského
českolipského
antverpského
kralupského
krasnojarského
kežmarského
katarského
zavarského
ružomberského
oderského
nigerského
perského
šumperského
medziministerského
hannoverského
jizerského
nedožerského
borského
novoborského
táborského
záborského
polhorského
kutnohorského
krušnohorského
podkrušnohorského
vajnorského
bavorského
javorského
novodvorského
lentvorského
nymburského
orenburského
peterburského
johannesburského
magurského
singapurského
karpatského
podkarpatského
kamčatského
ingolstadtského
metského
splitského
detroitského
minoritského
svitského
kuvajtského
galantského
atlantského
guvernantského
projektantského
koncipientského
piemontského
torontského
sobotského
rimavskosobotského
lehotského
stuttgartského
erfurtského
staromestského
novomestského
kysuckonovomestského
irkutského
bukureštského
hradištského
pinzgauského
toulouského
všeruského
pruského
osuského
trebichavského
myjavského
likavského
václavského
jihlavského
ilavského
slavského
mladoboleslavského
mimobratislavského
vratislavského
šumavského
pošumavského
richnavského
opavského
bebravského
dúbravského
juhomoravského
českomoravského
zlatomoravského
ostravského
lietavského
svitavského
žitavského
poltavského
vltavského
hačavského
kaľavského
rožňavského
jelšavského
olšavského
sarajevského
nevského
medzevského
dobronivského
cabovského
hrabovského
vrbovského
dubovského
švábovského
vacovského
duchcovského
bidovského
baldovského
leopoldovského
šamudovského
hanigovského
čergovského
blahovského
drahovského
vlachovského
tachovského
majcichovského
mochovského
púchovského
hlohovského
tajovského
bardejovského
matejovského
kyjovského
makovského
rakovského
fiľakovského
tekovského
čajkovského
vojkovského
vlkovského
jankovského
frankovského
stankovského
benkovského
hlinkovského
obdokovského
stropkovského
charkovského
gorkovského
ďurkovského
lieskovského
pohronskoruskovského
ratkovského
bukovského
lukovského
sukovského
slavkovského
tešedíkovského
gabčíkovského
choňkovského
vyškovského
michalovského
chvalovského
handlovského
rudlovského
ábelovského
jagelovského
lelovského
čelovského
jaklovského
českokrumlovského
sokolovského
orlovského
mikulovského
pavlovského
súlovského
adamovského
jáchymovského
hurbanovského
štefanovského
ťahanovského
stachanovského
golianovského
vlkanovského
domanovského
hermanovského
vranovského
letanovského
klenovského
rychnovského
sabinovského
malinovského
martinovského
ružinovského
šimonovského
hronovského
trnovského
turnovského
trutnovského
kunovského
brunovského
čunovského
bánovského
gánovského
litvínovského
lipovského
chropovského
zacharovského
žakarovského
žemberovského
cerovského
hitlerovského
borovského
zborovského
horovského
petrovského
traťmajstrovského
ostrovského
jurovského
sačurovského
lekárovského
kolárovského
mojmírovského
jasovského
pasovského
tisovského
klatovského
zlatovského
opatovského
giraltovského
gočaltovského
santovského
hornoliptovského
námestovského
chomutovského
šútovského
stredostavovského
ľvovského
azovského
želiezovského
brezovského
batizovského
sečovského
hričovského
dolnohričovského
sládkovičovského
prenčovského
očovského
súľovského
varhaňovského
beňovského
kišiňovského
bíňovského
rišňovského
višňovského
matiašovského
lopašovského
dolnolopašovského
bolešovského
benešovského
trebišovského
šišovského
mikšovského
nemšovského
radošovského
mošovského
slavošovského
hadušovského
markušovského
hanušovského
hrušovského
baťovského
ottawského
bordeauxského
kimberleyského
kaukazského
suezského
kirgizského
lamačského
tlmačského
kníhviazačského
tribečského
levočského
súkromnopodnikateľského
obstarávateľského
množiteľského
veľkopoľského
ašského
limbašského
repašského
krompašského
kazašského
vígľašského
veľkošarišského
krkonošského
hodrušského
kambodžského
zábrežského
povolžského
krivojrožského
záporožského
všetkého
prievidzkého
všetučkého
preťažkého
schátralého
prebujnelého
zahynulého
vzišlého
zhabaného
nahrabaného
obrábaného
dorábaného
narúbaného
vyrúbaného
ohýbaného
obracaného
navracaného
podplácaného
preplácaného
splácaného
nesplácaného
vyplácaného
poskrúcaného
poriadaného
dožiadaného
vynakladaného
zakladaného
novozakladaného
odkladaného
naskladaného
odpadaného
predpovedaného
vypovedaného
nevypovedaného
dobodaného
udaného
rozdaného
napádaného
nadobúdaného
šľahaného
prenechaného
zbúchaného
vybehaného
strihaného
postrihaného
premrhaného
roztrhaného
vrhaného
vymáhaného
krájaného
nabíjaného
vyvíjaného
rozvíjaného
obliekaného
odriekaného
spekaného
osekaného
pretkaného
prilákaného
premeškaného
zmeškaného
zasielaného
rozosielaného
vysielaného
odvysielaného
neodvysielaného
zdolaného
neprevolaného
oboslaného
zoslaného
rozoslaného
zatúlaného
dolámaného
polámaného
pochrámaného
prenajímaného
ponímaného
snímaného
vyjednaného
zjednaného
poznamenaného
nekonaného
rovnaného
neurovnaného
prelínaného
začínaného
pozliepaného
štiepaného
zakopaného
podkopaného
rozkopaného
načerpaného
odčerpaného
nečerpaného
sypaného
nasypaného
zasypaného
rozsypaného
zatápaného
vytápaného
zaobstaraného
zbabraného
zabraného
obraného
dobraného
odberaného
odoberaného
poberaného
zberaného
pozberaného
nepozberaného
vydieraného
natieraného
nenatieraného
meraného
vymeraného
poloraného
počmáraného
zaváraného
ohováraného
uzatváraného
nabúraného
pretriasaného
skresaného
nepočesaného
rozkolísaného
dopísaného
rozpísaného
neodprataného
rozlietaného
namietaného
premietaného
rozkmitaného
nerozmotaného
strestaného
zarátaného
prerátaného
vyrátaného
rozpočítaného
rozpútaného
vymeriavaného
zadržiavaného
dodržiavaného
nastavaného
nezastavaného
obstavaného
prestavaného
rozostavaného
započítavaného
vypočítavaného
nalievaného
odlievaného
rozlievaného
vysmievaného
prispievaného
vyspievaného
vyhrievaného
upodozrievaného
vysievaného
dokončievaného
zásobovaného
sľubovaného
pohybovaného
neskracovaného
pracovaného
opracovaného
dopracovaného
neopracovaného
zatracovaného
valcovaného
vyvalcovaného
zvalcovaného
vydrancovaného
subvencovaného
vyhodnocovaného
zhodnocovaného
vynucovaného
adovaného
odhadovaného
skladovaného
sladovaného
nesladovaného
vyexpedovaného
nevyexpedovaného
konsolidovaného
nekonsolidovaného
neevidovaného
revidovaného
zrevidovaného
zlikvidovaného
haldovaného
expandovaného
obchodovaného
neobchodovaného
dohodovaného
bombardovaného
rozbombardovaného
skolaudovaného
neskolaudovaného
prebudovaného
vyštudovaného
zabarikádovaného
kreovaného
parafovaného
netarifovaného
propagovaného
legovaného
delegovaného
agregovaného
dirigovaného
korigovaného
skorigovaného
poťahovaného
presťahovaného
vťahovaného
chovaného
skrachovaného
strachovaného
odchovaného
vpichovaného
nedochovaného
zaknihovaného
postihovaného
dlhovaného
vysluhovaného
dyhovaného
repatriovaného
zatajovaného
vybojovaného
uspokojovaného
spojovaného
osvojovaného
lakovaného
vybrakovaného
predikovaného
vysokokvalifikovaného
bonifikovaného
verifikovaného
elektrifikovaného
neratifikovaného
nerektifikovaného
kvantifikovaného
notifikovaného
certifikovaného
necertifikovaného
intenzifikovaného
vyfabrikovaného
domestikovaného
diagnostikovaného
nediagnostikovaného
okolkovaného
tankovaného
pozinkovaného
blokovaného
dislokovaného
nárokovaného
revokovaného
nevyprovokovaného
vyšperkovaného
nezamaskovaného
rozkúskovaného
opečiatkovaného
zužitkovaného
indukovaného
ponukovaného
dávkovaného
neznačkovaného
zaškatuľkovaného
skonfiškovaného
krúžkovaného
exhalovaného
rozparcelovaného
modelovaného
korelovaného
kamuflovaného
profilovaného
poniklovaného
zdemolovaného
modulovaného
neregulovaného
vykalkulovaného
stimulovaného
sformulovaného
akumulovaného
zmanipulovaného
proklamovaného
programovaného
zdecimovaného
nafilmovaného
sfilmovaného
utlmovaného
promovaného
nearmovaného
prikrmovaného
deformovaného
zdeformovaného
reformovaného
nereformovaného
zreformovaného
nezreformovaného
dezinformovaného
vyformovaného
parfumovaného
pogumovaného
vygumovaného
konzumovaného
skonzumovaného
zarámovaného
sanovaného
zinscenovaného
novomenovaného
dezignovaného
eliminovaného
nediskriminovaného
denominovaného
ruinovaného
pretelefonovaného
sankcionovaného
penzionovaného
vyklonovaného
deponovaného
komponovaného
predisponovaného
korunovaného
nekorunovaného
nadplánovaného
vytrénovaného
pocínovaného
tónovaného
zabetónovaného
čapovaného
načapovaného
krepovaného
skoncipovaného
vytipovaného
korumpovaného
skorumpovaného
neskorumpovaného
dopovaného
kupovaného
odkupovaného
vykupovaného
nevykupovaného
zastupovaného
podstupovaného
postupovaného
vytypovaného
obhospodarovaného
havarovaného
zvarovaného
začarovaného
vyžarovaného
vyjadrovaného
dehydrovaného
moderovaného
pancierovaného
opancierovaného
pranierovaného
nasmerovaného
regenerovaného
preverovaného
overovaného
úverovaného
inzerovaného
odlifrovaného
emigrovaného
perforovaného
dekorovaného
spozorovaného
ošetrovaného
skoncentrovaného
nekontrovaného
lustrovaného
futrovaného
vykurovaného
saturovaného
okopírovaného
masírovaného
forsírovaného
faktúrovaného
vyinkasovaného
zinkasovaného
odhlasovaného
prihlasovaného
ohlasovaného
vyhlasovaného
rozhlasovaného
načasovaného
koncesovaného
lisovaného
vylisovaného
predpisovaného
odpisovaného
neodpisovaného
podpisovaného
pripisovaného
upisovaného
koksovaného
balansovaného
vylosovaného
paketovaného
briketovaného
vetovaného
zdiskreditovaného
rehabilitovaného
delimitovaného
skompromitovaného
pertraktovaného
injektovaného
projektovaného
reflektovaného
diktovaného
nadiktovaného
negarantovaného
zorientovaného
nezorientovaného
cementovaného
segmentovaného
komentovaného
fermentovaného
rentovaného
patentovaného
nepatentovaného
diskontovaného
namontovaného
demontovaného
zmontovaného
pilotovaného
bankrotovaného
zbankrotovaného
kooptovaného
skartovaného
naštartovaného
odštartovaného
konvertovaného
transportovaného
prepastovaného
devastovaného
zdevastovaného
cestovaného
amnestovaného
predpestovaného
vypestovaného
atestovaného
preinvestovaného
pokutovaného
mutovaného
komutovaného
imputovaného
dopytovaného
nedopytovaného
opätovaného
zakótovaného
nekótovaného
pridrôtovaného
zaúčtovaného
reziduovaného
deštruovaného
rekonštruovaného
zrekonštruovaného
nezrekonštruovaného
skonštruovaného
vykonštruovaného
reštituovaného
konštituovaného
dopravovaného
pretavovaného
predstavovaného
ospevovaného
exekvovaného
devalvovaného
pokovovaného
stanovovaného
zrenovovaného
zhotovovaného
konzervovaného
zakonzervovaného
fixovaného
mixovaného
zakazovaného
vykazovaného
presadzovaného
neobmedzovaného
odsudzovaného
zideologizovaného
slovakizovaného
škandalizovaného
legalizovaného
úzkošpecializovaného
industrializovaného
nesignalizovaného
nacionalizovaného
inštitucionalizovaného
liberalizovaného
neliberalizovaného
neutralizovaného
naturalizovaného
metalizovaného
individualizovaného
monopolizovaného
systemizovaného
urbanizovaného
reorganizovaného
zreorganizovaného
vysokoorganizovaného
zorganizovaného
mechanizovaného
vysokomechanizovaného
vulkanizovaného
homogenizovaného
prefeminizovaného
ionizovaného
modernizovaného
zmodernizovaného
typizovaného
arizovaného
pasterizovaného
nepasterizovaného
valorizovaného
motorizovaného
zautomatizovaného
traumatizovaného
odbyrokratizovaného
privatizovaného
neprivatizovaného
konkretizovaného
nekonkretizovaného
patetizovaného
spolitizovaného
praktizovaného
aktivizovaného
objektivizovaného
dimenzovaného
poddimenzovaného
predimenzovaného
kompenzovaného
frézovaného
utlačovaného
neutlačovaného
vytlačovaného
osvedčovaného
zabezpečovaného
pančovaného
stenčovaného
dokončovaného
zlučovaného
zaručovaného
vyraďovaného
obaľovaného
spaľovaného
schvaľovaného
vychvaľovaného
odďaľovaného
hobľovaného
prideľovaného
udeľovaného
rozdeľovaného
povoľovaného
daňovaného
zdaňovaného
nezdaňovaného
zachraňovaného
napodobňovaného
spochybňovaného
uskladňovaného
zvýhodňovaného
zdôvodňovaného
podceňovaného
zmieňovaného
obviňovaného
uverejňovaného
naplňovaného
preplňovaného
skloňovaného
odstupňovaného
usmerňovaného
objasňovaného
uprednostňovaného
spevňovaného
zdôrazňovaného
uskutočňovaného
uvoľňovaného
pašovaného
zastrešovaného
sfalšovaného
navršovaného
sfušovaného
porušovaného
dosušovaného
zvyšovaného
nezvyšovaného
poisťovaného
zisťovaného
zaangažovaného
zvažovaného
speňažovaného
protežovaného
znižovaného
predlžovaného
aranžovaného
naaranžovaného
zaranžovaného
zadržovaného
sužovaného
garážovaného
pitvaného
prizvaného
zanedbávaného
vypredávaného
rozpredávaného
podávaného
udávaného
strhávaného
odvolávaného
vyvolávaného
objednávaného
dojednávaného
porovnávaného
rozmaznávaného
zaznávaného
priznávaného
odčerpávaného
obstarávaného
zaobstarávaného
nasávaného
odsávaného
prisávaného
zastávaného
prerokovávaného
vysnívaného
obšívaného
požívaného
spotrebúvaného
prepracúvaného
opracúvaného
prerokúvaného
odsúvaného
prisúvaného
odpočúvaného
vypočúvaného
dobývaného
rozkývaného
umývaného
vymývaného
nadviazaného
podviazaného
uviazaného
vychádzaného
nahrádzaného
uhrádzaného
predvádzaného
odvádzaného
privádzaného
rezaného
narezaného
porezaného
rozrezaného
poukázaného
zapožičaného
prepožičaného
potláčaného
vytláčaného
stáčaného
omieľaného
rozstrieľaného
premieňaného
vymieňaného
zaháňaného
poháňaného
vháňaného
prepĺňaného
namiešaného
upršaného
vynášaného
zakúšaného
púšťaného
prepúšťaného
preležaného
obdržaného
nedodržaného
porážaného
prevážaného
privážaného
vyvážaného
nevyvážaného
plnofarebného
hradobného
predsvadobného
technickovýrobného
šestnásťnásobného
dlažobného
porybného
pracného
bezpracného
celoobecného
vysokopecného
premocného
odpadného
východozápadného
jedného
podajedného
nejedného
rigidného
adenoidného
likvidného
odsúdeniahodného
samorodného
návodného
lombardného
záludného
prejazdného
opotrebeného
zhlobeného
prerobeného
dorobeného
novovyrobeného
násobeného
prenásobeného
zdvojnásobeného
znásobeného
zásobeného
naštrbeného
hubeného
vyrúbeného
prehĺbeného
vyhĺbeného
zariadeného
nezariadeného
poriadeného
ladeného
hladeného
chladeného
sladeného
nesladeného
zosúladeného
predradeného
opradeného
nadsadeného
presadeného
dosadeného
dedeného
zdedeného
zatriedeného
odtriedeného
vytriedeného
nevytriedeného
jedeného
nejedeného
prejedeného
odstredeného
novozavedeného
podvedeného
odeného
slobodeného
nadhodeného
odhodeného
prehodeného
odškodeného
urodeného
novoodvodeného
vzbudeného
ukrivdeného
ojazdeného
brzdeného
zabrzdeného
pribrzdeného
odídeného
nazhromaždeného
zatajeného
nadojeného
podojeného
neupokojeného
zbrojeného
zahájeného
nabaleného
nebaleného
oddialeného
uvaleného
precleného
neprecleného
zoceleného
deleného
predeleného
bieleného
nebieleného
zacieleného
docieleného
chmeleného
podstreleného
postreleného
zostreleného
spriateleného
zoštíhleného
zaskleného
zahmleného
vyškoleného
presoleného
nastoleného
tepleného
pomysleného
odpáleného
podpáleného
opáleného
chváleného
píleného
vychýleného
stlmeného
utlmeného
zalomeného
rozlomeného
ochromeného
kŕmeného
ochudobneného
schudobneného
spochybneného
zlacneného
nezlacneného
splnomocneného
zmocneného
vyskladneného
znárodneného
zdôvodneného
nezdôvodneného
preľudneného
spojazdneného
uprázdneného
ceneného
podceneného
zaplieneného
nezačleneného
odčleneného
rozčleneného
nerozčleneného
obmeneného
vymeneného
pozmeneného
speneného
zaklineného
spoluobvineného
ustajneného
nezverejneného
spriemyselneného
zosilneného
oslneného
usmerneného
premárneného
odkôrneného
neobjasneného
ujasneného
neujasneného
nevyjasneného
zakliesneného
zalesneného
spresneného
upresneného
neupresneného
vysneného
sprísneného
spoplatneného
neuplatneného
osamostatneného
skvalitneného
zhmotneného
privlastneného
vyvlastneného
zoštátneného
opevneného
spevneného
zintenzívneného
odtučneného
rozvoľneného
rozvášneného
potopeného
utopeného
vytopeného
zakúpeného
ulúpeného
postúpeného
zostúpeného
vyžiareného
navareného
postriebreného
odobreného
premúdreného
vereného
nevereného
uvereného
vyhoreného
zhoreného
zamoreného
podporeného
nasporeného
nahovoreného
prehovoreného
novotvoreného
novovytvoreného
opatreného
zaopatreného
nezaopatreného
našetreného
ošetreného
neošetreného
streného
vyostreného
zostreného
uzavreného
nahospodáreného
roztatáreného
odsíreného
neodsíreného
prekúreného
vykúreného
nevykúreného
otraseného
prekvaseného
mieseného
obkoleseného
neseného
doneseného
koseného
noseného
oroseného
hláseného
odhláseného
brúseného
zablateného
preplateného
nepreplateného
skostnateného
utrateného
spečateného
zaguľateného
vypleteného
zušľachteného
vyšľachteného
oploteného
pošramoteného
nadhodnoteného
podhodnoteného
znehodnoteného
neznehodnoteného
ohodnoteného
zhodnoteného
vyhroteného
okypteného
priškrteného
podmasteného
narasteného
umiesteného
nezaisteného
neisteného
čisteného
vykosteného
omilosteného
trsteného
zahusteného
nezahusteného
ochuteného
podchyteného
nepodchyteného
nekráteného
navráteného
prinavráteného
rozvráteného
mäteného
nanúteného
pokrúteného
ukrúteného
sýteného
odľudšteného
okliešteného
zabaveného
odbaveného
nevybaveného
novoobjaveného
naplaveného
preplaveného
ozdraveného
prederaveného
dopraveného
pretaveného
zotaveného
staveného
obstaveného
pristaveného
novopostaveného
rozostaveného
roztaveného
zhrdzaveného
uloveného
novoustanoveného
vynoveného
ukotveného
vrstveného
umŕtveného
priotráveného
razeného
odrazeného
nerazeného
prerazeného
zamrazeného
zmrazeného
vyrazeného
omedzeného
neomedzeného
navezeného
zavezeného
odvezeného
prevezeného
privezeného
vyvezeného
nevyvezeného
zbedačeného
zatlačeného
predtlačeného
dotlačeného
nepotlačeného
naznačeného
nevyliečeného
zavlečeného
prezlečeného
vyzlečeného
napečeného
nedopečeného
spečeného
upečeného
nezabezpečeného
pretečeného
vytečeného
mäkčeného
nemäkčeného
zmäkčeného
roztlčeného
končeného
skončeného
neskončeného
premočeného
tlmočeného
odročeného
úročeného
neúročeného
zúročeného
nezúročeného
natočeného
nenatočeného
nivočeného
nastrčeného
odstrčeného
rozpučeného
odporučeného
prepáčeného
vytýčeného
doriešeného
nedoriešeného
zastrešeného
pustošeného
zhoršeného
narušeného
nenarušeného
vysušeného
nevysušeného
vytušeného
oprášeného
stíšeného
navŕšeného
zavŕšeného
draženého
predraženého
vydraženého
zdraženého
praženého
nastraženého
speňaženého
ťaženého
nezaťaženého
obťaženého
dlženého
oddlženého
stráženého
nestráženého
podguráženého
dováženého
ublíženého
zblíženého
kríženého
zadĺženého
utŕženého
zvrchného
trojjediného
hajného
unijného
výdojného
balného
výpalného
parcelného
kormidelného
veľkopriemyselného
kovopriemyselného
fragilného
pilného
subtilného
merkantilného
volného
dobrovolného
radostiplného
rozporuplného
všimného
polosúkromného
všadeprítomného
zábranného
vodoochranného
lesoochranného
pravostranného
desaťčlenného
deväťčlenného
humenného
bystrinného
hostinného
jednoklonného
oného
platbyschopného
somatotropného
predkupného
čarného
jaderného
jednociferného
záverného
kyselinovzdorného
cukorného
rakovinotvorného
hodnototvorného
dekompresného
naftonosného
blatného
odplatného
doplatného
úplatného
komanditného
kozmopolitného
nadlimitného
podlimitného
sprepitného
sekuritného
kontraktného
sedempercentného
osempercentného
jednopercentného
štvorpercentného
šesťpercentného
päťpercentného
deväťpercentného
medziparlamentného
kontokorentného
reeskontného
menejhodnotného
vysokohodnotného
psotného
novotného
nadrezortného
medzirezortného
balastného
súčastného
trojcestného
dvojcestného
skúsenostného
vzájomnostného
prítomnostného
skutočnostného
hotovostného
výpustného
slovutného
bytného
odbytného
odbavného
bezdrevného
puncovného
ciachovného
úschovného
kolkovného
snemovného
kilometrovného
ubytovného
kurzovného
duplexného
príkazného
nálezného
odvozného
rozvozného
katarzného
kontraverzného
mimokonkurzného
inundačného
iniciačného
mediačného
plynofikačného
replikačného
multiplikačného
rádiokomunikačného
interkomunikačného
rádiolokačného
tabelačného
protiinflačného
elektroizolačného
tlačného
konsignačného
internačného
aeračného
medzigeneračného
medzioperačného
podmračného
kasačného
každomesačného
celomesačného
trinásťmesačného
resuscitačného
flotačného
akceptačného
graduačného
vysmievačného
rezervačného
vulkanizačného
imunizačného
pasterizačného
elektrizačného
vnútrolebečného
zmenečného
rečného
matečného
hypotečného
sporiteľničného
refrakčného
reštrikčného
polyfunkčného
rezidenčného
inferenčného
retenčného
asistenčného
intervenčného
svedočného
povianočného
predveľkonočného
celonočného
triapolročného
jedenapolročného
trinásťročného
osemnásťročného
pätnásťročného
dvadsaťpäťročného
dvadsaťdeväťročného
piatočného
prietočného
stočného
odlučného
príučného
postrádateľného
stíhateľného
odnímateľného
nevypočitateľného
regulovateľného
analyzovateľného
vysúvateľného
dobývateľného
neodňateľného
prevoditeľného
zdokonaliteľného
neovplyvniteľného
neuchopiteľného
sporiteľného
zaplatiteľného
nepodplatiteľného
nevyvrátiteľného
speňažiteľného
odhadnuteľného
neopomenuteľného
podlažného
podpažného
nocľažného
protisúťažného
protibežného
prieložného
vložného
podzáložného
zdržného
zádržného
veľtržného
severojužného
výslužného
prištedrého
priskorého
tého
vypchatého
prebohatého
novoprijatého
červenostrakatého
žltostrakatého
uhlíkatého
kyslíkatého
horečnatého
zaspatého
zohratého
vyhratého
odsatého
vysatého
poňatého
preťatého
zožatého
nezožatého
jemnomletého
pomletého
zomletého
podopretého
prestretého
prezretého
veľkokvetého
všetého
zhnitého
nedopitého
vypitého
kalichovitého
selankovitého
movitého
nemovitého
strunovitého
krovitého
červovitého
vanadičitého
šitého
ušitého
žitého
dožitého
užitého
zneužitého
naprostého
obutého
zobutého
kutého
kycnutého
polovyhladnutého
odpadnutého
vypadnutého
kradnutého
nakradnutého
okradnutého
vykradnutého
rozkradnutého
usadnutého
ohrdnutého
zatvrdnutého
pochudnutého
ovládnutého
zvládnutého
nezvládnutého
uvädnutého
spriahnutého
odtiahnutého
nedotiahnutého
zahnutého
stuchnutého
nabehnutého
rozbehnutého
prestrihnutého
nezastihnutého
zadrhnutého
pretrhnutého
strhnutého
nestrhnutého
odvrhnutého
slinutého
minutého
zaseknutého
preseknutého
zaniknutého
uniknutého
novovzniknutého
nezamknutého
rozmoknutého
prasknutého
vytrysknutého
nafúknutého
zmĺknutého
pripnutého
vykopnutého
kysnutého
zažltnutého
vyvrtnutého
načrtnutého
predsunutého
odsunutého
podsunutého
zosunutého
vysunutého
zahynutého
zmiznutého
nahryznutého
vydobytého
prekrytého
prepätého
supravodivého
sedemizbového
schodnicového
prosincového
viactisícového
päťstotisícového
deväťdesiattisícového
tweedového
deväťbodového
protiprúdového
nukleového
nadprahového
podpovrchového
úlohového
vykládkového
nadpodnikového
vápnikového
podovolenkového
neobarokového
výstupkového
oplôtkového
vnútroprevádzkového
letákového
hračkového
radličkového
metanolového
džemového
meristémového
osemhranového
viacstranového
hlinitanového
kremičitanového
mnohohodinového
zverinového
jednotonového
štvorkorunového
albumínového
mrakodrapového
trojstopového
polotovarového
podporového
rozporového
kúrového
malokolesového
vkusového
potratového
ryolitového
dvojcentového
sedemcentového
lehotového
acetátového
štvorminútového
révového
poúrazového
spoluhráčového
sedemtýždňového
deväťtýždňového
olšového
činžového
kýho
poďho
naňho
zaňho
preňho
oňho
doňho
mudoňho
poňho
uňho
nášho
vášho
io
kambio
capriccio
scaramuccio
fascio
laugarício
medio
audio
rádio
gramorádio
autorádio
štúdio
audioštúdio
adagio
hio
tokio
biblio
imbroglio
portfólio
múmio
usucapio
scorpio
rio
trio
estrio
mário
impresário
ontário
gomasio
montasio
patio
ratio
iactatio
captatio
contradictio
conditio
živio
klamlivejšio
najklamlivejšio
ážio
disážio
spajo
tajo
zajo
šajo
smejo
pejo
hijo
vijo
banjo
jojo
dvojo
svojo
tvojo
ujo
bujo
ko
ako
hocako
bohvieako
ktovieako
čertvieako
fako
dajako
ledajako
voľajako
kadejako
nejako
hocijako
všelijako
nijako
obojako
trojako
dvojako
krivolako
mako
bamako
jednako
onako
monako
rovnako
narovnako
pako
viacerako
terako
tisícorako
mnohorako
niekoľkorako
sedmorako
osmorako
dvadsatorako
desatorako
storako
dvanástorako
pätorako
devätorako
štvorako
krátkozrako
bystrozrako
bárako
sako
bársako
žako
hebko
šibko
klbko
hybko
macko
decko
frýdecko
pliecko
oplecko
nemecko
turecko
vrecko
otecko
vecko
belgicko
lexikologicko
baskicko
anglicko
anatomicko
technicko
nástupicko
americko
historicko
politicko
humoristicko
marxisticko
lumpáčicko
ocko
bucko
mucko
slovácko
grécko
vrícko
hoviadko
hladko
nahladko
prihladko
sladko
dedko
riedko
nariedko
poriedko
susedko
židko
hrdko
prudko
deko
mlieko
ďaleko
naďaleko
neďaleko
preďaleko
priďaleko
prostoreko
veko
šéfko
ľahko
naľahko
zaľahko
neľahko
priľahko
prchko
krehko
vlhko
navlhko
kaliko
veliko
miko
tampiko
tropiko
portoriko
triko
viko
mexiko
veziko
riziko
šuhajko
vajko
zajko
smejko
pejko
ojko
bojko
ahojko
rojko
ujko
mäkko
namäkko
polomäkko
nealko
jablko
hriedlko
elko
belko
žrádelko
krídelko
bielko
stebielko
dielko
škrabadielko
zubadielko
sedadielko
slúchadielko
švihadielko
žihadielko
strúhadielko
zrkadielko
čerpadielko
špáradielko
táradielko
sadielko
lietadielko
divadielko
kyvadielko
umývadielko
sedielko
bidielko
cedidielko
tlačidielko
šidielko
strašidielko
hrdielko
mydielko
skielko
masielko
kresielko
vesielko
tielko
svetielko
čielko
číselko
dynamko
pyžamko
emko
mumko
bianko
janko
lanko
manko
franko
vranko
zdenko
dienko
pradienko
srdienko
stehienko
okienko
kolienko
polienko
znamienko
ramienko
semienko
temienko
vemienko
humienko
sienko
vretienko
vienko
hovienko
brvienko
hrozienko
vlákenko
súkenko
milenko
písmenko
makarenko
tenko
zlatenko
natenko
plátenko
ocinko
ginko
malinko
málilinko
slabulinko
drobulinko
hladulinko
mladulinko
sladulinko
riedulinko
bledulinko
chudulinko
ľahulinko
tichulinko
suchulinko
krehulinko
mäkulinko
bielulinko
milulinko
holulinko
teplulinko
svetlulinko
málulinko
drobnulinko
tenulinko
peknulinko
jemnulinko
skromnulinko
chutnulinko
rovnulinko
tučnulinko
starulinko
dobrulinko
kratulinko
čistulinko
sprostulinko
novulinko
nizulinko
blízulinko
málinko
báčinko
slnko
zrnko
slabunko
hebunko
drobunko
hladunko
mladunko
sladunko
riedunko
bledunko
chudunko
ľahunko
tichunko
suchunko
krehunko
mäkunko
bielunko
milunko
holunko
teplunko
šťúplunko
svetlunko
málunko
tenunko
červenunko
peknunko
skromnunko
rovnunko
tučnunko
starunko
kratunko
čistunko
sprostunko
novunko
nizunko
blízunko
pánko
milosťpánko
ránko
vínko
oko
naoko
boko
hlboko
nehlboko
prehlboko
prihlboko
hoko
rokoko
baroko
maroko
iroko
široko
naširoko
vysoko
navysoko
nevysoko
privysoko
toko
divoko
nadivoko
pko
apko
capko
krepko
lipko
trpko
barko
jarko
gašparko
starko
žarko
brko
ferko
rebierko
jadierko
puzdierko
pierko
futierko
jazierko
bolerko
perko
majsterko
páterko
mirko
švagorko
horko
murko
farárko
tabasko
fiasko
kasko
srbsko
drábsko
holandsko
lombardsko
švédsko
esko
teliesko
koliesko
pliesko
fresko
česko
babisko
habisko
žabisko
pohrebisko
pôsobisko
zubisko
izbisko
disko
hadisko
prekladisko
skladisko
nákladisko
výkladisko
bradisko
hradisko
zoradisko
hľadisko
stredisko
sedisko
medvedisko
videodisko
schodisko
náchodisko
východisko
rodisko
závodisko
bludisko
sudisko
zhromaždisko
lapajisko
koľajisko
dejisko
bojisko
hnojisko
stojisko
kalisko
odkalisko
skalisko
kúpalisko
bralisko
svalisko
diablisko
hrablisko
zrkadlisko
prepadlisko
bydlisko
sídlisko
uhlisko
učilisko
solisko
metlisko
kotlisko
okálisko
jamisko
tlamisko
zimisko
domisko
zlomisko
stromisko
tmisko
rumisko
čižmisko
rúbanisko
vyrúbanisko
zrúcanisko
faganisko
laganisko
galganisko
šarkanisko
chalanisko
dlanisko
oplanisko
vyhnanisko
branisko
oranisko
búranisko
zbúranisko
motanisko
jahodnisko
sadenisko
zvalenisko
pálenisko
spálenisko
pramenisko
plemenisko
semenisko
jačmenisko
parenisko
zborenisko
pohorenisko
vyhorenisko
zhorenisko
kúrenisko
mravenisko
stavenisko
vyvýšenisko
ženisko
bahnisko
liahnisko
duchnisko
ohnisko
malinisko
ďatelinisko
rašelinisko
hlinisko
corgonisko
konisko
odronisko
repnisko
konopnisko
strnisko
kapustnisko
tunisko
makovnisko
dlhánisko
zemiačnisko
kukuričnisko
jarmočnisko
capisko
chlapisko
cepisko
lumpisko
nástupisko
výstupisko
stĺpisko
požiarisko
vývarisko
močarisko
požarisko
dierisko
ihrisko
táborisko
porisko
toporisko
vatrisko
vetrisko
lotrisko
somárisko
hlasisko
vlasisko
zápasisko
misisko
kosisko
nosisko
psisko
kusisko
mäsisko
tisko
blatisko
dievčatisko
obetisko
letisko
smetisko
nechtisko
čertisko
odbytisko
klátisko
kohútisko
žrútisko
javisko
zjavisko
hlavisko
popravisko
stavisko
prístavisko
výstavisko
pracovisko
jahodovisko
mordovisko
budovisko
spádovisko
hrachovisko
dostihovisko
trhovisko
makovisko
pretekovisko
bránkovisko
parkovisko
štrkovisko
pieskovisko
lovisko
jamovisko
zimovisko
rumovisko
stanovisko
ľanovisko
žiarovisko
bagrovisko
krovisko
šutrovisko
trasovisko
vresovisko
letovisko
šrotovisko
športovisko
hryzovisko
zhryzovisko
dyňovisko
ležovisko
ryžovisko
pastvisko
priezvisko
lazisko
odrazisko
mrazisko
povrazisko
nárazisko
nálezisko
klzisko
obväzisko
fúzisko
sedliačisko
sopliačisko
bujačisko
kyjačisko
dračisko
riečisko
bičisko
cvičisko
mládenčisko
hrnčisko
vínčisko
očisko
doskočisko
jarmočisko
útočisko
chlapčisko
kopčisko
pupčisko
dievčisko
jazyčisko
zobáčisko
chudáčisko
ňufáčisko
lumpáčisko
dobráčisko
žobráčisko
sprostáčisko
slováčisko
mušisko
ťažisko
rozbežisko
ležisko
ložisko
úložisko
nožisko
tržisko
spravodajsko
thajsko
malajsko
podunajsko
guinejsko
brunejsko
svazijsko
vojsko
portugalsko
španielsko
mongolsko
tirolsko
somálsko
tuzemsko
flámsko
taliansko
slovansko
kresťansko
azerbajdžansko
vojensko
slovensko
československo
spoločensko
lotrinsko
slovinsko
lichtenštajnsko
gaskonsko
japonsko
laponsko
rumunsko
albánsko
dánsko
jordánsko
toskánsko
katalánsko
korutánsko
turkménsko
arménsko
fínsko
durínsko
gruzínsko
macedónsko
aragónsko
grónsko
bretónsko
estónsko
slavónsko
plosko
lipsko
bulharsko
švajčiarsko
mjanmarsko
maďarsko
štajersko
uhorsko
bavorsko
navarrsko
luxembursko
sársko
tatársko
írsko
alžírsko
nórsko
zakarpatsko
džibutsko
chorvátsko
škótsko
rusko
bielorusko
mandžusko
moldavsko
moravsko
sliezsko
kirgizsko
abcházsko
francúzsko
mäsko
rakúsko
dodávateľsko
poľsko
valašsko
lotyšsko
žabiatko
chudiatko
teliatko
pacholiatko
batoliatko
osliatko
jezuliatko
kozliatko
novonarodeniatko
novorodeniatko
stvoreniatko
šteniatko
bahniatko
jahniatko
neviniatko
krstniatko
nemluvniatko
mazniatko
chlapiatko
baburiatko
kuriatko
prasiatko
kačiatko
mačiatko
vrabčiatko
žabčiatko
dojčiatko
trojčiatko
dvojčiatko
srnčiatko
chlapčiatko
morčiatko
kurčiatko
ovčiatko
nebožiatko
úbožiatko
zlatko
bratko
zvieratko
vratko
húsatko
tatko
lízatko
cigánčatko
pánčatko
dievčatko
káčatko
vtáčatko
holíčatko
koníčatko
kačíčatko
vnúčatko
medvieďatko
háďatko
mláďatko
chúďatko
páňatko
sŕňatko
dieťatko
pážatko
klepietko
letko
stretko
všetko
nadovšetko
britko
sitko
žitko
krotko
krtko
trtko
vrtko
plytko
sluchátko
lehátko
kukátko
dlátko
šupátko
kamarátko
nakrátko
zakrátko
prikrátko
okrátko
žriebätko
bábätko
holúbätko
chlápätko
púpätko
rovnítko
merítko
pravítko
razítko
tlačítko
ťažítko
pútko
lýtko
kopýtko
korýtko
žĺtko
trabuko
ruko
havko
plavko
drievko
črievko
kladivko
ohnivko
pivko
sivko
slovko
lyko
želiezko
rezko
slizko
klzko
mrzko
blízko
nablízko
prinízko
naúzko
sváko
voľáko
strýko
semiačko
plačko
račko
dévedečko
cédečko
srdiečko
mliečko
slniečko
zrniečko
viečko
kilečko
kolečko
vínečko
perečko
miestečko
mestečko
pivečko
máličko
zamáličko
tričko
máličičko
očičko
bielučičko
holučičko
málučičko
staručičko
dobručičko
istučičko
ledvučičko
novučičko
očko
hniezdočko
stádočko
miestočko
slabučko
hebučko
drobučko
hladučko
mladučko
sladučko
riedučko
bledučko
hnedučko
chudučko
ľahučko
tichučko
suchučko
krehučko
mäkučko
bielučko
milučko
holučko
teplučko
šťúplučko
svetlučko
málučko
drobnučko
tenučko
červenučko
peknučko
jemnučko
skromnučko
chutnučko
rovnučko
tučnučko
voľnučko
hlúpučko
staručko
dobručko
tučko
kratučko
všetučko
častučko
istučko
čistučko
prostučko
sprostučko
novučko
nizučko
blízučko
čučko
áčko
háčko
sáčko
sváčko
éčko
béčko
céčko
déčko
cédéčko
géčko
elpéčko
téčko
véčko
nebíčko
šuhajíčko
vajíčko
líčko
telíčko
čelíčko
sklíčko
políčko
janíčko
zlatíčko
tatíčko
cestíčko
námestíčko
autíčko
zdravíčko
slovíčko
klbôčko
tichúčko
strýčko
jabĺčko
priateľko
veľko
koľko
dakoľko
ledakoľko
nakoľko
voľakoľko
hockoľko
niekoľko
bohviekoľko
ktoviekoľko
čertviekoľko
hocikoľko
všelikoľko
neviemkoľko
bárkoľko
bárskoľko
toľko
natoľko
zatoľko
chmuľko
truľko
straško
šaško
smieško
miško
friško
ježiško
uško
slabuško
drobuško
hladuško
mladuško
sladuško
deduško
bleduško
mäkuško
bieluško
šťúpluško
drobnuško
tenuško
červenuško
peknuško
jemnuško
skromnuško
rovnuško
staruško
bruško
dobruško
zlatuško
kratuško
tatuško
častuško
tíško
vrecúško
rúško
baťko
zaťko
ťuťko
ťažko
zaťažko
preťažko
priťažko
ježko
svižko
pánbožko
jožko
lôžko
doškriabalo
nedoškriabalo
vyškriabalo
nevyškriabalo
jebalo
nejebalo
cembalo
čembalo
klavičembalo
čarbalo
nečarbalo
drbalo
nedrbalo
obrábalo
neobrábalo
privyrábalo
odhliadalo
neodhliadalo
vysporiadalo
nevysporiadalo
vynadalo
nevynadalo
navdalo
zazdalo
nezazdalo
vychládalo
nevychládalo
obkrádalo
neobkrádalo
rozkrádalo
nerozkrádalo
postrádalo
nepostrádalo
zúfalo
mliagalo
nemliagalo
curigalo
necurigalo
rogalo
halo
znechalo
neznechalo
opuchalo
neopuchalo
pošuchalo
nepošuchalo
zavzdychalo
nezavzdychalo
zosychalo
nezosychalo
zatíchalo
nezatíchalo
stíchalo
nestíchalo
naslúchalo
rozbehalo
nerozbehalo
nastrihalo
nenastrihalo
záhalo
kuľhalo
nekuľhalo
nepodialo
pousmialo
nepousmialo
dosialo
jalo
objalo
povybíjalo
nepovybíjalo
kalo
nevykakalo
zamakalo
nezamakalo
nevymakalo
strebkalo
nestrebkalo
cuckalo
necuckalo
badkalo
nebadkalo
dekalo
povyvliekalo
nepovyvliekalo
nekalo
božekalo
nebožekalo
doredikalo
nedoredikalo
zablikalo
nezablikalo
spolupodnikalo
nespolupodnikalo
cvikalo
necvikalo
zakuvikalo
nezakuvikalo
jojkalo
nejojkalo
mojkalo
nemojkalo
spinkalo
nespinkalo
čliapkalo
nečliapkalo
strapkalo
nestrapkalo
naklepkalo
nenaklepkalo
chrápkalo
nechrápkalo
nazberkalo
nenazberkalo
badurkalo
nebadurkalo
roztlieskalo
neroztlieskalo
tryskalo
chmatkalo
nechmatkalo
pomotkalo
nepomotkalo
potrtkalo
nepotrtkalo
čítkalo
nakukalo
nafňukalo
zafňukalo
nezafňukalo
šukalo
nešukalo
naťukalo
ďavkalo
neďavkalo
spolykalo
naskákalo
flákalo
odflákalo
neodflákalo
neflákalo
potýkalo
mačkalo
čačkalo
nečačkalo
zhýčkalo
nezhýčkalo
nafŕkalo
zaškvŕkalo
nezaškvŕkalo
čvŕkalo
nečvŕkalo
bublalo
nebublalo
postielalo
nepostielalo
ustielalo
neustielalo
nezviklalo
oboslalo
neoboslalo
preposlalo
vlalo
zavlalo
nevlalo
namalo
primalo
nasnímalo
nenasnímalo
nadýmalo
nenadýmalo
šianalo
nešianalo
predznamenalo
nepredznamenalo
vhnalo
započínalo
nezapočínalo
doschýnalo
nedoschýnalo
zomkýnalo
nezomkýnalo
tliapalo
netliapalo
zalapalo
nezalapalo
odspalo
neodspalo
prispalo
ospalo
udupalo
neudupalo
zasypalo
nezasypalo
posypalo
neposypalo
zosypalo
nezosypalo
nacápalo
nenacápalo
zatápalo
stúpalo
nestúpalo
dostúpalo
nedostúpalo
presýpalo
nepresýpalo
bralo
žobralo
nežobralo
vyžobralo
nevyžobralo
ubralo
neubralo
zadieralo
nezadieralo
dovieralo
nedovieralo
uhralo
neuhralo
zhralo
nezhralo
odoralo
neodoralo
schátralo
káralo
nekáralo
zapáralo
nezapáralo
nabúralo
nenabúralo
podmúralo
nepodmúralo
štúralo
neštúralo
utýralo
neutýralo
kasalo
nekasalo
esalo
vyhnisalo
ovisalo
neovisalo
hopsalo
pásalo
nepásalo
popásalo
nepopásalo
drásalo
nedrásalo
nekolísalo
spolupodpísalo
brbtalo
nebrbtalo
zatrblietalo
nezatrblietalo
vypletalo
nevypletalo
rozpletalo
nerozpletalo
primetalo
neprimetalo
rozmetalo
nerozmetalo
chechtalo
nechechtalo
rozchechtalo
nerozchechtalo
chrochtalo
nechrochtalo
ocitalo
neocitalo
brbotalo
nebrbotalo
rozbuchotalo
nerozbuchotalo
zaklokotalo
nezaklokotalo
podrkotalo
nepodrkotalo
vyškrtalo
chlastalo
nechlastalo
zachytalo
nezachytalo
chichútalo
nechichútalo
obrúbavalo
neobrúbavalo
rozdrúzgavalo
nerozdrúzgavalo
dodýchavalo
nedodýchavalo
opŕchavalo
neopŕchavalo
kašliavalo
nekašliavalo
večeriavalo
nevečeriavalo
dopriavalo
nedopriavalo
ležiavalo
neležiavalo
nasiakavalo
nenasiakavalo
roztlieskavalo
neroztlieskavalo
pískavalo
nepískavalo
odfúkavalo
neodfúkavalo
stýkavalo
nestýkavalo
zatĺkavalo
nezatĺkavalo
otĺkavalo
neotĺkavalo
vytĺkavalo
nevytĺkavalo
zašliapavalo
nezašliapavalo
táravalo
netáravalo
zlietavalo
nezlietavalo
odrátavalo
neodrátavalo
vyrátavalo
nevyrátavalo
vypočítavalo
nevypočítavalo
riadievalo
neriadievalo
dodievalo
nedodievalo
presklievalo
nepresklievalo
vlievalo
nevlievalo
zvolebnievalo
nezvolebnievalo
zdomácnievalo
nezdomácnievalo
plnievalo
neplnievalo
zjasnievalo
nezjasnievalo
znedeľnievalo
neznedeľnievalo
žnievalo
nežnievalo
šantievalo
nešantievalo
osprostievalo
neosprostievalo
chutievalo
nechutievalo
žičievalo
nežičievalo
prášievalo
neprášievalo
túžievalo
netúžievalo
nekolabovalo
skolabovalo
neskolabovalo
odškrabovalo
neodškrabovalo
šibovalo
nešibovalo
zahanbovalo
nezahanbovalo
vyzdobovalo
nevyzdobovalo
aprobovalo
neaprobovalo
zmnohonábovalo
nezmnohonábovalo
pacovalo
nepacovalo
popracovalo
nepopracovalo
hecovalo
nehecovalo
rajcovalo
nerajcovalo
šprajcovalo
nešprajcovalo
prevalcovalo
neprevalcovalo
vyvalcovalo
dofinancovalo
nedofinancovalo
spolufinancovalo
nespolufinancovalo
ponocovalo
fercovalo
nefercovalo
štorcovalo
neštorcovalo
pucovalo
nepucovalo
spucovalo
nespucovalo
vysväcovalo
nevysväcovalo
dokladovalo
nedokladovalo
gradovalo
expandovalo
suspendovalo
nesuspendovalo
zabodovalo
nezabodovalo
zdefraudovalo
brigádovalo
ládovalo
naládovalo
nenaládovalo
neládovalo
kreovalo
nekreovalo
zafungovalo
nezafungovalo
nadrogovalo
nenadrogovalo
predrogovalo
nepredrogovalo
liturgovalo
neliturgovalo
preplachovalo
nepreplachovalo
vyšpľachovalo
nevyšpľachovalo
šachovalo
vyšplechovalo
nevyšplechovalo
vpichovalo
nevpichovalo
ocajchovalo
neocajchovalo
uschovalo
neuschovalo
dobehovalo
nedobehovalo
pristehovalo
nepristehovalo
slohovalo
neslohovalo
zadrhovalo
nezadrhovalo
prepluhovalo
neprepluhovalo
licenciovalo
nelicenciovalo
variovalo
nevariovalo
utajovalo
neutajovalo
zabojovalo
nezabojovalo
nespokojovalo
lakovalo
nelakovalo
preplakovalo
nepreplakovalo
hliadkovalo
nehliadkovalo
skládkovalo
neskládkovalo
vyslabikovalo
nevyslabikovalo
dedikovalo
nededikovalo
prejudikovalo
neprejudikovalo
unifikovalo
notifikovalo
hudlikovalo
nehudlikovalo
zkomplikovalo
praktikovalo
ofajkovalo
neofajkovalo
preštrajkovalo
zaspájkovalo
nezaspájkovalo
známkovalo
neznámkovalo
šenkovalo
nešenkovalo
spoluúčinkovalo
nespoluúčinkovalo
predrokovalo
nepredrokovalo
revokovalo
nálepkovalo
nenálepkovalo
naštrkovalo
nenaštrkovalo
krtkovalo
nekrtkovalo
zazátkovalo
nezazátkovalo
odfukovalo
neodfukovalo
vykukovalo
nevykukovalo
močovkovalo
nemočovkovalo
točovkovalo
netočovkovalo
stávkovalo
sprevádzkovalo
nesprevádzkovalo
zagombíkovalo
nezagombíkovalo
vykolíkovalo
nevykolíkovalo
zagombičkovalo
nezagombičkovalo
sáčkovalo
nesáčkovalo
bežkovalo
nebežkovalo
šalovalo
nešalovalo
tunelovalo
netunelovalo
vytunelovalo
nevytunelovalo
štelovalo
neštelovalo
zoštelovalo
nezoštelovalo
mailovalo
nemailovalo
profilovalo
neprofilovalo
vyprofilovalo
nevyprofilovalo
ugrilovalo
neugrilovalo
ventilovalo
neventilovalo
predestilovalo
nepredestilovalo
mejlovalo
nemejlovalo
zdemolovalo
nezdemolovalo
vekslovalo
nevekslovalo
artikulovalo
neartikulovalo
akumulovalo
naakumulovalo
nenaakumulovalo
neakumulovalo
cálovalo
zacálovalo
nezacálovalo
necálovalo
ulamovalo
neulamovalo
modemovalo
nemodemovalo
utlmovalo
ochromovalo
neochromovalo
zreformovalo
nezreformovalo
sanovalo
karavanovalo
nekaravanovalo
zinscenovalo
röntgenovalo
neröntgenovalo
zröntgenovalo
nezröntgenovalo
vakcinovalo
nanominovalo
nenanominovalo
zvinovalo
nezvinovalo
pretelefonovalo
zarezonovalo
nezarezonovalo
zrnovalo
nezrnovalo
saunovalo
nesaunovalo
zatrénovalo
nezatrénovalo
fönovalo
nefönovalo
vydrapovalo
nevydrapovalo
zašľapovalo
nezašľapovalo
recipovalo
nerecipovalo
skalpovalo
neskalpovalo
osopovalo
neosopovalo
vyexcerpovalo
nevyexcerpovalo
vyrypovalo
nevyrypovalo
reparovalo
nereparovalo
koncelebrovalo
nekoncelebrovalo
moderovalo
nemoderovalo
transferovalo
spriemerovalo
nespriemerovalo
buzerovalo
nebuzerovalo
zašifrovalo
nezašifrovalo
dezintegrovalo
machrovalo
nemachrovalo
zmonitorovalo
nezmonitorovalo
dozorovalo
nedozorovalo
haprovalo
nehaprovalo
silvestrovalo
nesilvestrovalo
prelustrovalo
neprelustrovalo
vyfutrovalo
nevyfutrovalo
scenzurovalo
vmanévrovalo
nevmanévrovalo
párovalo
spárovalo
špárovalo
nešpárovalo
garnírovalo
negarnírovalo
okopírovalo
neokopírovalo
narežírovalo
faktúrovalo
fasovalo
nefasovalo
vyinkasovalo
nezahlasovalo
odsúhlasovalo
stresovalo
nestresovalo
vystresovalo
nevystresovalo
popisovalo
nepopisovalo
kiksovalo
nekiksovalo
zavírusovalo
nezavírusovalo
odvírusovalo
neodvírusovalo
skratovalo
neskratovalo
skonštatovalo
neskonštatovalo
octovalo
nafetovalo
nenafetovalo
anketovalo
neanketovalo
draftovalo
nedraftovalo
zeditovalo
nezeditovalo
zrajtovalo
nezrajtovalo
vyprojektovalo
nevyprojektovalo
anektovalo
neanektovalo
prešaltovalo
neprešaltovalo
prekonzultovalo
neprekonzultovalo
transplantovalo
netransplantovalo
okomentovalo
neokomentovalo
vyargumentovalo
nevyargumentovalo
zadokumentovalo
nezadokumentovalo
odparentovalo
neodparentovalo
patentovalo
nepatentovalo
sabotovalo
odsabotovalo
nesabotovalo
drotovalo
nedrotovalo
zošrotovalo
nezošrotovalo
zadaptovalo
nezadaptovalo
asistovalo
neasistovalo
skompostovalo
starostovalo
nestarostovalo
zahutovalo
nezahutovalo
vydiskutovalo
nevydiskutovalo
poputovalo
nepoputovalo
reštituovalo
nereštituovalo
vypravovalo
nevypravovalo
stavovalo
znovunastavovalo
neznovunastavovalo
predspevovalo
nepredspevovalo
demotivovalo
inovovalo
vynovovalo
nevynovovalo
zrelaxovalo
nezrelaxovalo
sexovalo
nesexovalo
oxeroxovalo
neoxeroxovalo
ponadhadzovalo
neponadhadzovalo
prihadzovalo
neprihadzovalo
pozhadzovalo
nepozhadzovalo
vyhradzovalo
nevyhradzovalo
dosadzovalo
nedosadzovalo
odhrdzovalo
neodhrdzovalo
vytvrdzovalo
nevytvrdzovalo
parodizovalo
neparodizovalo
verbalizovalo
neverbalizovalo
medializovalo
nemedializovalo
sformalizovalo
nesformalizovalo
znormalizovalo
neznormalizovalo
kriminalizovalo
nekriminalizovalo
profesionalizovalo
neprofesionalizovalo
liberalizovalo
neliberalizovalo
štrukturalizovalo
neštrukturalizovalo
reštrukturalizovalo
nereštrukturalizovalo
revitalizovalo
nerevitalizovalo
paušalizovalo
nepaušalizovalo
zosystemizovalo
nezosystemizovalo
legitimizovalo
atomizovalo
neatomizovalo
anonymizovalo
neanonymizovalo
spoluorganizovalo
nespoluorganizovalo
amerikanizovalo
neamerikanizovalo
démonizovalo
nedémonizovalo
sumarizovalo
nesumarizovalo
zosumarizovalo
nezosumarizovalo
priorizovalo
nepriorizovalo
valorizovalo
nevalorizovalo
zelektrizovalo
nezelektrizovalo
problematizovalo
neproblematizovalo
sproblematizovalo
nesproblematizovalo
aklimatizovalo
neaklimatizovalo
sprivatizovalo
nesprivatizovalo
neprepolitizovalo
spolitizovalo
nespolitizovalo
tabuizovalo
netabuizovalo
relativizovalo
nerelativizovalo
vykompenzovalo
nevykompenzovalo
bonzovalo
nebonzovalo
zanalyzovalo
rozanalyzovalo
fačovalo
nefačovalo
ofačovalo
neofačovalo
predznačovalo
ožobračovalo
neožobračovalo
obkračovalo
neobkračovalo
doporučovalo
nedoporučovalo
rozhorúčovalo
nerozhorúčovalo
odlaďovalo
neodlaďovalo
zahniezďovalo
nezahniezďovalo
nabaľovalo
nenabaľovalo
premaľovalo
nepremaľovalo
zoceľovalo
nezoceľovalo
prerozdeľovalo
neprerozdeľovalo
znepriateľovalo
neznepriateľovalo
učiteľovalo
neučiteľovalo
krágľovalo
odkrágľovalo
neodkrágľovalo
nekrágľovalo
prenáhľovalo
neprenáhľovalo
spiľovalo
nespiľovalo
hrkľovalo
nehrkľovalo
zapoľovalo
nezapoľovalo
zatepľovalo
nezatepľovalo
štempľovalo
neštempľovalo
obkresľovalo
neobkresľovalo
papuľovalo
nepapuľovalo
škrupuľovalo
neškrupuľovalo
vymaňovalo
nevymaňovalo
zmnohonábňovalo
nezmnohonábňovalo
znepriehľadňovalo
spriehľadňovalo
nespriehľadňovalo
sprehľadňovalo
nesprehľadňovalo
spriechodňovalo
nespriechodňovalo
zdôveryhodňovalo
nezdôveryhodňovalo
znevýhodňovalo
neznevýhodňovalo
sprejazdňovalo
nesprejazdňovalo
rozplieňovalo
nerozplieňovalo
zaumieňovalo
nezaumieňovalo
vykoreňovalo
nevykoreňovalo
odtajňovalo
neodtajňovalo
ustajňovalo
neustajňovalo
oslňovalo
neoslňovalo
zútulňovalo
nezútulňovalo
uzemňovalo
neuzemňovalo
zjemnňovalo
nezjemnňovalo
vystupňovalo
nevystupňovalo
zhodnoverňovalo
nezhodnoverňovalo
zahrňovalo
nezahrňovalo
premárňovalo
nepremárňovalo
znejasňovalo
neznejasňovalo
upresňovalo
znekvalitňovalo
neznekvalitňovalo
privlastňovalo
neprivlastňovalo
odštátňovalo
neodštátňovalo
znerovnoprávňovalo
neznerovnoprávňovalo
zextenzívňovalo
nezextenzívňovalo
uväzňovalo
neuväzňovalo
znefunkčňovalo
neznefunkčňovalo
sfunkčňovalo
nesfunkčňovalo
znezreteľňovalo
neznezreteľňovalo
zavzdušňovalo
nezavzdušňovalo
dopašovalo
zaprašovalo
vylepšovalo
nevylepšovalo
ohoršovalo
neohoršovalo
sfušovalo
nesfušovalo
zaretušovalo
nezaretušovalo
podmasťovalo
nepodmasťovalo
rozradosťovalo
nerozradosťovalo
zhosťovalo
nezhosťovalo
vykosťovalo
nevykosťovalo
premosťovalo
nepremosťovalo
vyprosťovalo
nevyprosťovalo
rozľútosťovalo
nerozľútosťovalo
zosvetšťovalo
nezosvetšťovalo
vyvažovalo
nevyvažovalo
zasnežovalo
nezasnežovalo
protežovalo
neprotežovalo
usužovalo
neusužovalo
otužovalo
neotužovalo
vystužovalo
nevystužovalo
vyryžovalo
nevyryžovalo
senážovalo
nesenážovalo
stážovalo
nestážovalo
trvalo
natrvalo
vytrvalo
urvalo
vyškrabávalo
nevyškrabávalo
vpadávalo
pozdávalo
nepozdávalo
zapichávalo
nezapichávalo
pozapichávalo
nepozapichávalo
vpichávalo
nevpichávalo
dobehávalo
nedobehávalo
obstrihávalo
neobstrihávalo
zadrhávalo
nezadrhávalo
otrhávalo
neotrhávalo
pokuľhávalo
nepokuľhávalo
čakávalo
nečakávalo
objednávalo
neobjednávalo
prejednávalo
neprejednávalo
predznamenávalo
nepredznamenávalo
pokonávalo
nepokonávalo
pochutnávalo
nepochutnávalo
oklepávalo
neoklepávalo
sklepávalo
odkopávalo
neodkopávalo
udupávalo
neudupávalo
poihrávalo
nepoihrávalo
zhrávalo
nezhrávalo
vykutrávalo
nevykutrávalo
vykresávalo
nevykresávalo
pospratávalo
nepospratávalo
preletávalo
nepreletávalo
vyvrtávalo
nevyvrtávalo
pozachytávalo
nepozachytávalo
odchytávalo
neodchytávalo
poschytávalo
neposchytávalo
zapamätávalo
nezapamätávalo
opotrebovávalo
poschovávalo
neposchovávalo
prečíslovávalo
neprečíslovávalo
odrezávalo
neodrezávalo
zrezávalo
nezrezávalo
vyškrabúvalo
nevyškrabúvalo
priklincúvalo
nepriklincúvalo
poodpadúvalo
vyšľahúvalo
nevyšľahúvalo
dobehúvalo
nedobehúvalo
vybľakúvalo
nevybľakúvalo
podkúvalo
nepodkúvalo
rokúvalo
nerokúvalo
preblyskúvalo
nepreblyskúvalo
vykúvalo
nevykúvalo
venúvalo
nevenúvalo
vydrapúvalo
nevydrapúvalo
skupúvalo
neskupúvalo
vsugerúvalo
nevsugerúvalo
vymurúvalo
nevymurúvalo
odhlasúvalo
neodhlasúvalo
zosúvalo
nezosúvalo
priletúvalo
nepriletúvalo
zapamätúvalo
nezapamätúvalo
premaľúvalo
nepremaľúvalo
odpľúvalo
neodpľúvalo
nebývalo
obývalo
vydobývalo
nevydobývalo
neobývalo
odkrývalo
neodkrývalo
odokrývalo
neodokrývalo
poviazalo
nepoviazalo
predchádzalo
nepredchádzalo
prechládzalo
neprechládzalo
doprevádzalo
nedoprevádzalo
vovádzalo
nevovádzalo
popúdzalo
nepopúdzalo
pozaliezalo
nepozaliezalo
zavzalo
okázalo
vymŕzalo
nevymŕzalo
prisviedčalo
neprisviedčalo
zajajčalo
nezajajčalo
nafučalo
bručalo
nebručalo
mručalo
nemručalo
zazvučalo
nezazvučalo
čučalo
nečučalo
zabáčalo
nezabáčalo
vybáčalo
nevybáčalo
odstŕčalo
neodstŕčalo
družďalo
nedružďalo
premieľalo
nepremieľalo
podomieľalo
nepodomieľalo
nastieľalo
nenastieľalo
chrchľalo
nechrchľalo
combáľalo
necombáľalo
zafúľalo
nezafúľalo
vygúľalo
nevygúľalo
docmúľalo
odkotúľalo
neodkotúľalo
narozmýšľalo
nenarozmýšľalo
obmieňalo
neobmieňalo
poňalo
sňalo
nesňalo
nezosňalo
vyňalo
nevyňalo
vzňalo
nevzňalo
donaháňalo
odoháňalo
neodoháňalo
zavíňalo
nezavíňalo
zapršalo
uslyšalo
vyhášalo
nevyhášalo
zachrapšťalo
nezachrapšťalo
chrupšťalo
nechrupšťalo
podmášťalo
nepodmášťalo
prečíšťalo
neprečíšťalo
pozdržalo
tablo
hrieblo
nehrieblo
ohreblo
steblo
pueblo
blblo
neblblo
dlblo
nedlblo
oblo
zblo
clo
škrabadlo
rajbadlo
zubadlo
hýbadlo
ohýbadlo
cicadlo
sedadlo
rafadlo
vahadlo
ťahadlo
pichadlo
šparchadlo
dúchadlo
slúchadlo
švihadlo
žihadlo
šplhadlo
líhadlo
dvíhadlo
zdvíhadlo
zažíhadlo
strúhadlo
zhliadlo
piadlo
napájadlo
spájadlo
krájadlo
prebíjadlo
ubíjadlo
navíjadlo
ovíjadlo
povíjadlo
kľakadlo
zariekadlo
porekadlo
brnkadlo
kvapkadlo
zrkadlo
tykadlo
lákadlo
šmýkadlo
madlo
prejímadlo
skúmadlo
zaklínadlo
napínadlo
zapínadlo
pripínadlo
spínadlo
upínadlo
zhasínadlo
obvínadlo
ovínadlo
šliapadlo
klopadlo
čerpadlo
chápadlo
pípadlo
stúpadlo
rýpadlo
veľkorýpadlo
radlo
bradlo
stieradlo
prestieradlo
meradlo
operadlo
večeradlo
hradlo
čuchradlo
obkradlo
neobkradlo
špáradlo
táradlo
sadlo
kresadlo
česadlo
písadlo
lietadlo
kloktadlo
leptadlo
chytadlo
počítadlo
stavadlo
ohrievadlo
divadlo
roznecovadlo
dochucovadlo
vyťahovadlo
ciachovadlo
snovadlo
rysovadlo
ukazovadlo
rozhadzovadlo
zmäkčovadlo
skľučovadlo
zrieďovadlo
zapaľovadlo
stužovadlo
pľuvadlo
kyvadlo
mávadlo
rozmetávadlo
odpočívadlo
vzdúvadlo
zasúvadlo
počúvadlo
umývadlo
prikrývadlo
pokrývadlo
mazadlo
zavazadlo
lízadlo
kĺzadlo
kľačadlo
preháňadlo
odhŕňadlo
vznášadlo
vysúšadlo
spúšťadlo
rozpúšťadlo
ležadlo
držadlo
zrážadlo
žriedlo
jedlo
predjedlo
poredlo
zredlo
nezredlo
sedlo
bidlo
vábidlo
hĺbidlo
kadidlo
hladidlo
sladidlo
vnadidlo
hradidlo
cedidlo
riedidlo
chodidlo
vodidlo
zvodidlo
dráždidlo
delidlo
bielidlo
kormidlo
kŕmidlo
baranidlo
tienidlo
činidlo
plnidlo
černidlo
chránidlo
lepidlo
modridlo
mieridlo
moridlo
kypridlo
syridlo
číridlo
nosidlo
brúsidlo
platidlo
pečatidlo
svietidlo
mastidlo
návestidlo
čistidlo
leštidlo
plavidlo
pravidlo
stavidlo
krividlo
motovidlo
dávidlo
razidlo
vozidlo
čidlo
tlačidlo
mäkčidlo
močidlo
mučidlo
pučidlo
líčidlo
šidlo
plašidlo
strašidlo
sušidlo
ťažidlo
kružidlo
tužidlo
mdlo
odlo
zabodlo
nezabodlo
zbodlo
nezbodlo
podlo
hrdlo
trdlo
pudlo
bydlo
mydlo
rydlo
pádlo
prádlo
žrádlo
smädlo
krídlo
sídlo
osídlo
belo
zbabelo
celo
delo
bdelo
nenenávidelo
malagelo
bielo
nabielo
dielo
preondielo
nepreondielo
zondielo
nezondielo
veľdielo
nielo
nezželelo
rozbolelo
nerozbolelo
dolelo
nedolelo
oteplelo
neoteplelo
imelo
omelo
uvedomelo
smelo
tmelo
netmelo
umelo
neumelo
dorozumelo
nedorozumelo
čumelo
nečumelo
ošumelo
cnelo
zacnelo
nezacnelo
zobecnelo
nezobecnelo
necnelo
ojedinelo
prebujnelo
zútulnelo
nezútulnelo
domnelo
zunelo
nezunelo
zduchovnelo
nezduchovnelo
dospelo
vyspelo
nesupelo
leporelo
podprelo
nepodprelo
potrelo
nepotrelo
vrelo
zrelo
selo
veselo
neveselo
telo
otelo
zneistelo
nezneistelo
zľudštelo
nezľudštelo
spanštelo
nespanštelo
vyzdravelo
nevyzdravelo
červavelo
nečervavelo
precitlivelo
skvelo
zľadovelo
nezľadovelo
namrzelo
nenamrzelo
rozmrzelo
čelo
violončelo
zdivočelo
glo
curiglo
necuriglo
anglo
gloglo
glogloglo
curglo
necurglo
napriahlo
rozsiahlo
tiahlo
nepodtiahlo
otiahlo
neotiahlo
protiľahlo
ošľahlo
neošľahlo
predchlo
štrajchlo
neštrajchlo
zdúchlo
nezdúchlo
rýchlo
narýchlo
prirýchlo
bleskurýchlo
pŕchlo
nepŕchlo
nemehlo
nastrihlo
nenastrihlo
prestrihlo
neprestrihlo
zostrihlo
nezostrihlo
dohlo
šlohlo
nešlohlo
drhlo
nedrhlo
podtrhlo
nepodtrhlo
zvrhlo
širokouhlo
náhlo
ponenáhlo
ponáhlo
naponáhlo
priponáhlo
prihlobilo
neprihlobilo
privyrobilo
zoštvornásobilo
zdesaťnásobilo
predzásobilo
zapôsobilo
nezapôsobilo
uspôsobilo
neuspôsobilo
zubilo
nezubilo
tríbilo
netríbilo
vyrúbilo
odladilo
neodladilo
zosúladilo
nezosúladilo
nadsadilo
zosadilo
nezosadilo
lebedilo
nelebedilo
fandilo
nefandilo
naondilo
nenaondilo
predhodilo
náhodilo
závodilo
nezávodilo
pritvrdilo
vytvrdilo
nevytvrdilo
zbrzdilo
nezbrzdilo
vlúdilo
nevlúdilo
pohmoždilo
nepohmoždilo
pojilo
prisvojilo
neprisvojilo
kilo
poodhalilo
nepoodhalilo
prerozdelilo
neprerozdelilo
nabielilo
nenabielilo
vstrelilo
nevstrelilo
prevtelilo
unáhlilo
neunáhlilo
sfaklilo
nesfaklilo
presklilo
nepresklilo
školilo
neškolilo
zosmolilo
nezosmolilo
rozpolilo
nerozpolilo
posolilo
neposolilo
uvolilo
zateplilo
nezateplilo
obkreslilo
neobkreslilo
prečíslilo
neprečíslilo
podpálilo
nepodpálilo
prichýlilo
neprichýlilo
milo
nemilo
premilo
primilo
roztomilo
bohumilo
spanilo
zobecnilo
nezobecnilo
spriehľadnilo
nespriehľadnilo
zneprehľadnilo
spriechodnilo
nespriechodnilo
zdôveryhodnilo
nezdôveryhodnilo
znevýhodnilo
neznevýhodnilo
sprejazdnilo
nesprejazdnilo
rozplienilo
nerozplienilo
vymienilo
nenelenilo
neklochnilo
poslinilo
neposlinilo
zadosťučinilo
ustajnilo
neustajnilo
zduchaplnilo
nezduchaplnilo
oslnilo
neoslnilo
preklonilo
šemonilo
nešemonilo
vápnilo
nevápnilo
očiernilo
neočiernilo
zhodnovernilo
nezhodnovernilo
znejasnilo
neznejasnilo
zasnilo
nezasnilo
stelesnilo
nestelesnilo
upresnilo
neupresnilo
zneplatnilo
spoplatnilo
znekvalitnilo
neznekvalitnilo
usústavnilo
neusústavnilo
znerovnoprávnilo
neznerovnoprávnilo
žíznilo
nežíznilo
znefunkčnilo
neznefunkčnilo
sfunkčnilo
nesfunkčnilo
zvláčnilo
nezvláčnilo
znezreteľnilo
neznezreteľnilo
zavzdušnilo
nezavzdušnilo
pyšnilo
ulapilo
neulapilo
očapilo
naďapilo
nenaďapilo
dofarilo
uškvarilo
neuškvarilo
sčerilo
nesčerilo
zamokrilo
nezamokrilo
zdvorilo
nezdvorilo
pootvorilo
oživotvorilo
neoživotvorilo
pestrilo
nepestrilo
poostrilo
nepoostrilo
cyrilo
trochárilo
netrochárilo
panikárilo
nepanikárilo
hračkárilo
nehračkárilo
chalupárilo
nechalupárilo
chatárilo
nechatárilo
silo
zbesilo
premiesilo
nepremiesilo
zmiesilo
nezmiesilo
zahrdúsilo
nezahrdúsilo
debatilo
zhatilo
katilo
uplatilo
potratilo
nepotratilo
poctilo
nepoctilo
ušľachtilo
zušľachtilo
nezušľachtilo
odplichtilo
ksichtilo
neksichtilo
neklochtilo
vyšantilo
nevyšantilo
nafotilo
vyfotilo
soptilo
nesoptilo
drtilo
nedrtilo
podmastilo
nepodmastilo
pomestilo
nepomestilo
zneistilo
nezneistilo
pripoistilo
nepripoistilo
prečistilo
neprečistilo
premostilo
nepremostilo
oprostilo
neoprostilo
vyprostilo
nevyprostilo
ústilo
neústilo
pätilo
nepätilo
zaštítilo
kohútilo
zženštilo
zosvetštilo
nezosvetštilo
pofrancúzštilo
nepofrancúzštilo
vilo
navilo
nenavilo
poopravilo
znovunastavilo
neznovunastavilo
obvilo
neobvilo
odvilo
neodvilo
nevilo
ospravodlivilo
neospravodlivilo
zdrvilo
nezdrvilo
ukotvilo
neukotvilo
húžvilo
nehúžvilo
sadzilo
nesadzilo
odhrdzilo
neodhrdzilo
scudzilo
nescudzilo
zalomozilo
nezalomozilo
zaoblačilo
nezaoblačilo
predznačilo
pofajčilo
nepofajčilo
partizánčilo
nepartizánčilo
povyskočilo
zmočilo
nezmočilo
pootočilo
panikárčilo
nepanikárčilo
politikárčilo
nepolitikárčilo
odvláčilo
neodvláčilo
tajomníčilo
netajomníčilo
šilo
vyjašilo
našilo
nenašilo
zašilo
nezašilo
obšilo
zaobšilo
nezaobšilo
neobšilo
nadšilo
nenadšilo
podšilo
nepodšilo
nešilo
zahrešilo
nezahrešilo
prešilo
neprešilo
prišilo
neprišilo
došilo
nedošilo
pošilo
nepošilo
zošilo
nezošilo
rozošilo
nerozošilo
ušilo
neušilo
všilo
nevšilo
vyšilo
nevyšilo
rozšilo
nerozšilo
výšilo
nažilo
nenažilo
vydražilo
nevydražilo
opražilo
neopražilo
rozježilo
nerozježilo
nasnežilo
zasnežilo
nezasnežilo
dlžilo
oddlžilo
neoddlžilo
premnožilo
nepremnožilo
zmužilo
zadĺžilo
predpieklo
nepredpieklo
spieklo
nespieklo
ošmeklo
neošmeklo
peklo
spiklo
cviklo
necviklo
zomklo
nezomklo
zbrklo
vyfrklo
nevyfrklo
srklo
nesrklo
vysrklo
naštrklo
nenaštrklo
nadštrklo
nenadštrklo
sklo
striebrolesklo
zapisklo
nezapisklo
plexisklo
vylusklo
nevylusklo
cmuklo
necmuklo
šťuklo
nešťuklo
zošmyklo
nezošmyklo
neobvyklo
mĺklo
nemĺklo
vytĺklo
nevytĺklo
vyhŕklo
nevyhŕklo
rogallo
caciocavallo
cello
violoncello
othello
niello
caudillo
bolo
ledabolo
nebolo
bambolo
tombolo
gigolo
džigolo
holo
naholo
kolo
predkolo
pikolo
okolo
naokolo
tremolo
montagnolo
polo
napolo
skampolo
zolo
caplo
necaplo
klaplo
neklaplo
prekleplo
osleplo
neosleplo
teplo
priteplo
doplo
štoplo
rozduplo
vyryplo
nevyryplo
prihlúplo
šťúplo
carlo
starlo
nestarlo
prestarlo
neprestarlo
ostarlo
neostarlo
zostarlo
nezostarlo
trlo
otrlo
nevrlo
zabaslo
nezabaslo
maslo
nepraslo
heslo
čerieslo
trieslo
povrieslo
bleslo
zableslo
nebleslo
skleslo
remeslo
kreslo
veslo
česlo
suvislo
zvislo
závislo
nezávislo
súvislo
nesúvislo
kikslo
nekikslo
oslo
bľuslo
nebľuslo
kyslo
nekyslo
sladkokyslo
blyslo
neblyslo
odpáslo
neodpáslo
spáslo
nespáslo
číslo
dvojčíslo
prvočíslo
tlo
prilietlo
naplietlo
nenaplietlo
nadplietlo
nenadplietlo
podplietlo
nepodplietlo
preplietlo
nepreplietlo
priplietlo
nepriplietlo
oplietlo
neoplietlo
poplietlo
nepoplietlo
uplietlo
neuplietlo
vylietlo
nevylietlo
primietlo
neprimietlo
hnietlo
nehnietlo
ometlo
pretlo
nepretlo
svetlo
prisvetlo
polosvetlo
kmitlo
nekmitlo
nažltlo
skrutlo
útlo
skrútlo
neskrútlo
dodulo
podulo
dmulo
nadmulo
nenadmulo
nedmulo
opomenulo
neopomenulo
hnulo
nehnulo
minulo
vhrnulo
nevhrnulo
strnulo
snulo
nasnulo
nenasnulo
nesnulo
zosnulo
usnulo
neusnulo
sunulo
nasunulo
nenasunulo
zasunulo
nezasunulo
predsunulo
nepredsunulo
odsunulo
neodsunulo
podsunulo
nepodsunulo
nesunulo
presunulo
nepresunulo
prisunulo
neprisunulo
zosunulo
nezosunulo
vsunulo
nevsunulo
vysunulo
nevysunulo
pohynulo
nepohynulo
plynulo
odplynulo
vplynulo
čulo
starobylo
poodkrylo
tylo
zlo
zviezlo
nezviezlo
rezlo
žezlo
oplzlo
rozhryzlo
nerozhryzlo
kúzlo
obhrýzlo
neobhrýzlo
prehrýzlo
neprehrýzlo
ohrýzlo
neohrýzlo
pohrýzlo
nepohrýzlo
prekĺzlo
neprekĺzlo
málo
pramálo
zamálo
nemálo
primálo
ustálo
primälo
neprimälo
zapälo
nezapälo
prepälo
neprepälo
pripälo
nepripälo
zopälo
nezopälo
rozopälo
nerozopälo
vzopälo
nevzopälo
upälo
neupälo
vypälo
nevypälo
rozpälo
nerozpälo
mólo
pólo
sólo
šlo
išlo
neišlo
predošlo
zošlo
mo
bergamo
dynamo
samo
pyžamo
príkladmo
kradmo
pokradmo
striedmo
demo
nemo
hluchonemo
satchmo
mimo
pomimo
animo
centesimo
dolcissimo
pianissimo
allegrissimo
fortissimo
prestissimo
bravissimo
ultimo
potajmo
znojmo
trojmo
stojmo
dvojmo
šikmo
skokmo
bleskmo
valmo
strelmo
kolmo
pulmo
vedomo
sebavedomo
cieľavedomo
podvedomo
nevidomo
homo
lakomo
chromo
šepmo
pološepmo
darmo
nadarmo
nenadarmo
zadarmo
nepredarmo
jarmo
dermo
štvormo
strmo
osmo
kosmo
skusmo
pásmo
písmo
letmo
sumo
neznámo
kľačmo
priečmo
skočmo
obkročmo
rozkročmo
skrčmo
súručmo
beľmo
koňmo
pripažmo
upažmo
súpažmo
ležmo
pižmo
prednožmo
prenožmo
jednonožmo
znožmo
roznožmo
únožmo
krížmo
no
ano
zanedbano
prešibano
albano
dano
oddano
nepodano
zdano
oregano
nastráchano
ustráchano
ošúchano
trhano
piano
fortepiano
mezzopiano
jano
uplakano
naľakano
poľakano
vyľakano
sekano
usmrkano
lano
plano
naplano
slano
neslano
zadumano
lámano
ukonano
ošarpano
zastarano
zebrano
nadudrano
rozihrano
pomotano
stano
pomátano
nahnevano
rozhnevano
najedovano
chovano
ustrachovano
zachovano
izolovano
zunovano
plánovano
očarovano
zasnívano
prerývano
bolzano
cinzano
volebno
spotrebno
plavebno
stavebno
liečebno
učebno
podobno
hudobno
nehudobno
starobno
drobno
nadrobno
výrobno
nevýrobno
osobno
platobno
skúšobno
ťažobno
dubno
lacno
prilacno
všeobecno
vecno
mocno
nemocno
pomocno
ovocno
budúcno
súcno
dno
ladno
hladno
chladno
kladno
snadno
západno
radno
neradno
papradno
nedohľadno
abecedno
jedno
podajedno
najedno
zajedno
posledno
stredno
vedno
nevedno
vovedno
vidno
nevidno
slobodno
neslobodno
hodno
lahodno
zahodno
obchodno
veľkoobchodno
maloobchodno
východno
nehodno
záhodno
lodno
brodno
grodno
národno
medzinárodno
prírodno
sodno
vodno
vodovodno
štandardno
absurdno
nudno
rudno
brudno
trudno
čudno
prázdno
naprázdno
vzduchoprázdno
smädno
škrobeno
vyrobeno
zrobeno
zhrbeno
zaľúbeno
uhladeno
pradeno
medeno
vedeno
uvedeno
poondeno
nadurdeno
popudeno
studeno
zdeno
heno
lieno
zapojeno
odhaleno
vzdialeno
užialeno
deleno
zeleno
nazeleno
bledozeleno
mileno
skleno
uboleno
koleno
poleno
povoleno
namysleno
schváleno
meno
rameno
plemeno
bremeno
semeno
temeno
vemeno
tlmeno
lomeno
olomeno
ochromeno
písmeno
zámeno
prímeno
zadebneno
skleneno
bavlneno
roneno
zroneno
zasneno
stiesneno
prekvapeno
zatopeno
očareno
pobúreno
zachmúreno
zamosúreno
seno
duseno
zhnuseno
skúseno
strateno
roztrateno
popleteno
vreteno
nazlosteno
opusteno
zmäteno
zarmúteno
skormúteno
zmúteno
veno
zbaveno
unaveno
zmeraveno
pripraveno
zastaveno
odstaveno
dreveno
precitliveno
pokriveno
oživeno
oloveno
obnoveno
červeno
načerveno
infračerveno
krvavočerveno
zarazeno
prirodzeno
zamračeno
takrečeno
tekrečeno
zničeno
dokončeno
skončeno
ukončeno
určeno
zaručeno
poručeno
skľúčeno
naplašeno
nastrašeno
nadšeno
vznešeno
natešeno
pšeno
porušeno
zrušeno
zvýšeno
zúboženo
vynaloženo
založeno
odloženo
uloženo
rozloženo
zúženo
tarifno
segno
bahno
rahno
polichno
práchno
stehno
bambino
ocino
bernardino
zecchino
maraschino
kino
multikino
rusalkino
nemkino
ministerkino
autorkino
maraskino
riaditeľkino
kňažkino
belino
marcelino
violino
molino
málino
lamino
emino
domino
pianino
ariadnino
annino
tonino
lupino
stupino
clarino
marino
tamarino
merino
hrino
pecorino
florino
sestrino
maurino
klárino
dcérino
sino
kasino
usino
latino
itino
martino
concertino
nevestino
augustino
vino
divino
báčino
policajno
predajno
hajno
lajno
verejno
neverejno
múzejno
študijno
štúdijno
hojno
zbrojno
strojno
dvojno
čujno
lekno
okno
vlákno
súkno
pravidelno
tepelno
priemyselno
svetelno
čelno
mobilno
smilno
silno
prisilno
násilno
textilno
civilno
colno
uholno
kontrolno
plno
naplno
materiálno
racionálno
konjunkturálno
transcendentálno
mno
reklamno
jemno
najemno
firemno
temno
zemno
pozemno
územno
zimno
tajomno
nájomno
súkromno
prítomno
umno
dumno
humno
prieskumno
výskumno
konzumno
šumno
nno
anno
branno
obranno
cenno
denno
kamenno
rumenno
vápenno
ctenno
rodinno
krajinno
rastlinno
výkonno
ono
lono
mono
kimono
nono
nonono
unisono
kopno
nákupno
otupno
vstupno
vápno
jarno
parno
neparno
sparno
výtvarno
brno
berno
moderno
čierno
načierno
pričierno
salerno
priemerno
perno
podperno
terno
veterno
interno
severno
odborno
strieborno
námorno
porno
podporno
storno
lozorno
spurno
nokturno
zrno
komárno
jasno
polojasno
hlasno
prihlasno
polohlasno
ďasno
besno
procesno
čudesno
lesno
tesno
natesno
pritesno
povesno
emisno
servisno
rosno
krosno
drsno
dusno
diskusno
brusno
luxusno
zlatno
matno
letno
kreditno
realitno
humanitno
sitno
anuitno
tranzitno
depozitno
abstraktno
pahltno
transcendentno
parlamentno
ochotno
hmotno
zdravotno
prvotno
importno
transportno
exportno
vrtno
nemastno
cestno
trestno
poistno
vzdelanostno
národnostno
pevnostno
bezpečnostno
čeľustno
chutno
smutno
nutno
obytno
plátno
zábavno
nezábavno
hlavno
plavno
mravno
pravno
prepravno
dopravno
nápravno
ústavno
výstavno
odevno
plevno
pevno
napevno
družstevno
divno
podivno
pivno
výživno
pracovno
hovno
duchovno
výchovno
slovno
rovno
narovno
zarovno
nerovno
účtovno
brvno
zmluvno
dávno
pradávno
nedávno
starodávno
tranzitívno
reflexno
dôkazno
víťazno
gniezno
železno
rezno
brezno
hlbočizno
kolchozno
hrozno
dovozno
vývozno
áno
všagáno
oregáno
všakáno
miláno
ráno
naráno
včasráno
guáno
léno
sordíno
maraskíno
neutralíno
pianíno
maríno
neutríno
antineutríno
kasíno
gravitíno
fotíno
concertíno
víno
kapučíno
rúno
rekreačno
propagačno
kvalifikačno
publikačno
aplikačno
komunikačno
telekomunikačno
edukačno
lačno
nalačno
oblačno
polooblačno
bezoblačno
inflačno
kolačno
tlačno
regulačno
špekulačno
manipulačno
informačno
transformačno
asanačno
koordinačno
operačno
kooperačno
migračno
mračno
filtračno
registračno
reštauračno
mesačno
resuscitačno
rehabilitačno
gravitačno
kontraktačno
konzultačno
orientačno
argumentačno
dokumentačno
prezentačno
motivačno
devalvačno
relaxačno
komercializačno
neutralizačno
stabilizačno
civilizačno
urbanizačno
organizačno
mechanizačno
modernizačno
automatizačno
aktivizačno
kľačno
slnečno
konečno
nekonečno
rečno
strečno
špedično
kondično
koalično
zahranično
pohranično
pokladnično
pšenično
železnično
knižnično
investično
transakčno
projekčno
inšpekčno
reštrikčno
sankčno
produkčno
deštrukčno
konštrukčno
rekonštrukčno
bilančno
finančno
renesančno
licenčno
evidenčno
referenčno
konkurenčno
žalúdočno
spoločno
skutočno
ráztočno
koncepčno
korupčno
komerčno
distribučno
hlučno
prihlučno
ručno
záručno
reštitučno
náučno
kúpeľno
nepredstaviteľno
uhoľno
poľno
voľno
nevoľno
dobrovoľno
liešno
ušno
poslušno
rušno
krušno
pyšno
ražno
bezobsažno
peňažno
ťažno
súťažno
bežno
možno
južno
obslužno
družno
kružno
môžno
oo
voodoo
waterloo
ooo
zoo
čoo
po
apo
kakapo
sapo
gestapo
depo
veľkolepo
slepo
naslepo
sverepo
ipo
tempo
dopo
apropo
stopo
dvojstopo
troppo
tupo
hypo
kápo
skúpo
ro
aro
jaro
bujaro
staro
beztvaro
čaro
bro
gabro
chrabro
striebro
rebro
dobro
nadobro
jadro
antijadro
ňadro
bedro
štedro
bodro
modro
namodro
jasnomodro
sýtomodro
tmavomodro
puzdro
púzdro
aero
libero
viacero
cicero
tisícero
bordero
fero
caballero
bolero
numero
hausnumero
nero
pero
pampero
sombrero
torero
posero
zero
jazero
šero
pološero
afro
gro
allegro
miro
respiro
siro
žiro
sporožiro
makro
mikro
mokro
namokro
tisícoro
choro
antikoro
skoro
prineskoro
priskoro
čoskoro
sedmoro
osmoro
sporo
dvadsatoro
desatoro
storo
šestoro
pätoro
devätoro
štvoro
pro
ginepro
kypro
sro
metro
skontro
astro
gastro
maestro
pestro
bistro
lajstro
ostro
naostro
nostro
štukolustro
bystro
futro
jutro
chytro
nachytro
prichytro
napochytro
vnútro
enduro
euro
juro
ponuro
ďuro
byro
politbyro
autogyro
káro
kilimandžáro
číro
šíro
žíro
sporožíro
úro
so
jaso
inkaso
laso
belaso
nabelaso
jasnobelaso
hlaso
vlaso
žltovlaso
eso
čudeso
teleso
koleso
pleso
peso
preso
espreso
steso
sloveso
iso
indeciso
fukso
samso
boso
naboso
giocoso
capriccioso
grandioso
religioso
serioso
misterioso
furioso
grazioso
koso
jubiloso
animoso
lacrimoso
pomposo
zeffiroso
rigoroso
doloroso
amoroso
timoroso
proso
lamentoso
maestoso
spirituoso
tumultuoso
affettuoso
kalypso
verso
úzkoprso
picasso
libresso
presso
espresso
stesso
istesso
huso
kuso
lyso
veľkoryso
mäso
valparaíso
úso
to
rabato
jarabato
hrbato
kostrbato
hubato
rubato
zubato
pacato
staccato
spiccato
delicato
špicato
pizzicato
marcato
nepodato
seato
legato
fugato
nahato
bohato
prebohato
risvegliato
rozosmiato
predhriato
jato
objato
prijato
neprijato
dojato
predpojato
nepredpojato
stojato
nastojato
zaujato
nezaujato
strakato
fľakato
okato
priokato
kľukato
dusíkato
blato
klato
doklato
poklato
podstlato
zlato
kazemato
animato
sfumato
nato
hranato
vodnato
srdnato
ľudnato
vápenato
acompagnato
ostinato
telnato
passionato
appassionato
drsnato
blatnato
kvetnato
plstnato
šťavnato
vrstevnato
húževnato
olovnato
horečnato
laločnato
strapato
čapato
krpato
rozospato
vibrato
obrato
odobrato
zobrato
moderato
kerato
hrato
zohrato
addolorato
prato
poprato
sprato
misurato
sato
vlasato
nesato
tato
agitato
saltato
accentato
nastato
prestato
ostato
dostato
nedostato
ustato
hlavato
jedovato
vrchovato
vinovato
ružovato
zato
sforzato
prevzato
uvzato
začato
polovičato
bucľato
guľato
naguľato
baňato
odňato
huňato
šišato
košato
ťato
zaťato
žato
ležato
naležato
zožato
vyžato
facto
nadto
terceto
tadeto
potadeto
stadeto
odeto
geto
nieto
tieto
leto
paleto
zomdleto
stileto
namleto
pleto
popleto
neutleto
ošemeto
romaneto
magneto
noneto
klepeto
libreto
neudreto
allegreto
neumreto
preto
upreto
streto
zastreto
vystreto
uzavreto
zovreto
neuzreto
vyzreto
okteto
kvinteto
moteto
septeto
kvarteto
sexteto
dueto
veto
kveto
sveto
terčeto
rešeto
takýchto
toľkýchto
týchto
tohto
bito
nadbito
osobito
subito
vybito
rozbito
hadito
nápadito
zásadito
ardito
srdito
sgrafito
cogito
chito
spojito
trojito
dvojito
zavalito
jelito
zemito
svedomito
chromito
takýmito
toľkýmito
týmito
rozmanito
členito
znamenito
korenito
inkognito
zahnito
hlinito
vlnito
zákonito
škvrnito
zrnito
pito
podnapito
šapito
podpito
pepito
prepito
opito
kopito
nespito
borito
sito
hlasito
polohlasito
spletito
hrotito
quito
zavito
kĺbovito
srdcovito
hviezdicovito
vidlicovito
ihlicovito
vajcovito
valcovito
prstencovito
zvoncovito
kopcovito
trucovito
dovito
hadovito
schodovito
sudovito
hviezdovito
kaskádovito
stádovito
šachovito
strechovito
kruhovito
dúhovito
kopijovito
cikcakovito
náznakovito
zúbkovito
hrudkovito
súdkovito
stromčekovito
mozaikovito
lievikovito
zlomkovito
bezmyšlienkovito
skokovito
skratkovito
skrutkovito
úryvkovito
hákovito
kríkovito
oblúkovito
mačkovito
kríčkovito
horúčkovito
útržkovito
sklovito
hmlovito
hranolovito
heslovito
uzlovito
špirálovito
ílovito
stromovito
zanovito
menovito
vretenovito
šupinovito
vlnovito
zvonovito
plánovito
pánovito
refrénovito
lavínovito
šablónovito
povito
etapovito
stĺpovito
rebrovito
vzdorovito
nádorovito
vejárovito
terasovito
esovito
elipsovito
octovito
vrstvovito
jazvovito
nárazovito
reťazovito
slizovito
torzovito
hľuzovito
rázovito
frázovito
tézovito
želéovito
žlčovito
hrčovito
lúčovito
gýčovito
kŕčovito
šabľovito
homoľovito
cibuľovito
guľovito
kampaňovito
lupeňovito
stupňovito
sieťovito
vežovito
kožovito
železito
tranzito
rozpačito
írečito
večito
končito
určito
neurčito
piesčito
šito
zošito
žito
ostražito
zažito
náležito
nenáležito
dôležito
prežito
zložito
rozložito
nepretržito
roztržito
užito
použito
využito
vžito
takejto
toľkejto
tejto
kto
dakto
ledakto
zriedkakto
takto
sotvakto
voľakto
hockto
kadekto
kdekto
niekto
bohviekto
ktoviekto
čertviekto
lecikto
hocikto
všalikto
všelikto
nikto
pranikto
málokto
bárkto
bárskto
salto
žlto
nažlto
tamto
takomto
toľkomto
tomto
takýmto
toľkýmto
týmto
canto
belkanto
esperanto
ento
trecento
secento
settecento
cinquecento
procento
quattrocento
ottocento
percento
hento
asiento
lento
pronunciamento
aggiornamento
portamento
memento
divertimento
tento
konto
saldokonto
skonto
toronto
pronto
oto
foto
telefoto
tohoto
takéhoto
toľkéhoto
toľkoto
loto
toto
stoto
rizoto
kvarto
porto
sto
asto
hnedasto
nahnedasto
šedasto
sladkasto
hnedkasto
fialkasto
zelenkasto
nazelenkasto
červenkasto
načervenkasto
trpkasto
horkasto
žltkasto
nažltkasto
šedivkasto
sivkasto
ružovkasto
blasto
kyslasto
zelenasto
nazelenasto
červenasto
brnasto
brunasto
impasto
modrasto
žltasto
nažltasto
nasprostasto
šedivasto
sivasto
nasivasto
fialkovasto
ružovasto
často
prečasto
pričasto
sedemtisícsto
stoosemtisícsto
dvadsaťpäťtisícsto
cesto
gesto
miesto
namiesto
jesto
lesto
mesto
medzimesto
veľkomesto
malomesto
presto
dvesto
tisícdvesto
dvadsaťdvatisícdvesto
tridsaťdvatisícdvesto
tritisícdvesto
dvadsaťtisícdvesto
šesťtisícdvesto
sedemnásťtisícdvesto
isto
sebaisto
naisto
farbisto
neisto
mefisto
takisto
zápalisto
bielisto
hmlisto
tienisto
menisto
korenisto
vlnisto
zrnisto
strunisto
kopisto
striebristo
peristo
tristo
šesťdesiatštyritisíctristo
vetristo
štyristo
tisícštyristo
šesťdesiatštyritisícštyristo
stoosemdesiatšesťtisícštyristo
štyridsaťpäťtisícštyristo
belasisto
blatisto
zlatisto
hrotisto
čisto
načisto
nečisto
nanečisto
končisto
sedemsto
tisícsedemsto
šesťdesiatdvatisícsedemsto
päťdesiatdvatisícsedemsto
dvetisícsedemsto
tritisícsedemsto
sedemtisícsedemsto
štrnásťtisícsedemsto
osemsto
dvadsaťtisícosemsto
šesťtisícosemsto
prosto
naprosto
sprosto
tosto
prsto
gusto
husto
nahusto
pusto
bohapusto
veľkoústo
sústo
šesťsto
tisícšesťsto
dvadsaťdvatisícšesťsto
dvetisícšesťsto
tritisícšesťsto
stopäťdesiattritisícšesťsto
štyritisícšesťsto
sedemdesiatštyritisícšesťsto
stopäťdesiatsedemtisícšesťsto
osemtisícšesťsto
dvadsaťosemtisícšesťsto
štyridsaťpäťtisícšesťsto
päťsto
tisícpäťsto
tridsaťdvatisícpäťsto
štyritisícpäťsto
sedemtisícpäťsto
tristosedemtisícpäťsto
tristotridsaťsedemtisícpäťsto
štyridsaťjedentisícpäťsto
šesťdesiattisícpäťsto
tridsaťtisícpäťsto
štyridsaťtisícpäťsto
sedemdesiatšesťtisícpäťsto
štyridsaťšesťtisícpäťsto
deväťsto
atto
tratto
dtto
detto
ghetto
adagietto
netto
allegretto
ntto
motto
potto
putto
brutto
uto
auto
acuto
duto
naduto
oduto
poduto
vyduto
zduto
tekuto
skuto
pluto
tomuto
takémuto
toľkémuto
ochabnuto
šibnuto
nahliadnuto
prehliadnuto
prepadnuto
podsadnuto
posadnuto
rozhodnuto
zabudnuto
ovládnuto
vysmädnuto
zvädnuto
klenuto
tenuto
sostenuto
spriahnuto
dosiahnuto
pretiahnuto
potiahnuto
utiahnuto
roztiahnuto
nahnuto
oddýchnuto
skrehnuto
vystrihnuto
pohnuto
nepohnuto
zohnuto
odtrhnuto
vinuto
vyvinuto
odpočinuto
vyšinuto
zahriaknuto
preľaknuto
zľaknuto
zomknuto
zatrpknuto
podčiarknuto
dotknuto
nedotknuto
zvyknuto
zakríknuto
zamĺknuto
zmĺknuto
povšimnuto
nepovšimnuto
napnuto
prepnuto
vypnuto
stŕpnuto
zahrnuto
ustrnuto
užasnuto
sklesnuto
utisnuto
namietnuto
zaškrtnuto
spustnuto
zasunuto
posunuto
vysunuto
cúvnuto
rozplynuto
takouto
toľkouto
touto
puto
kruto
poruto
tuto
mrzuto
počuto
nepočuto
opľuto
šuto
žuto
požuto
wto
dobyto
myto
kopyto
ryto
varyto
zaryto
zakryto
nezakryto
pokryto
nepokryto
skryto
ukryto
koryto
vyryto
takáto
stakáto
toľkáto
dláto
mláto
táto
portáto
sforzáto
päto
napäto
prepäto
späto
upäto
vypäto
sväto
quiéto
akéto
takéto
toľkéto
takíto
toľkíto
títo
akúto
takúto
toľkúto
túto
takýto
toľkýto
mýto
sýto
buďto
tadiaľto
potadiaľto
stadiaľto
odtiaľto
dotiaľto
potiaľto
totižto
duo
quiproquo
vo
škriabavo
škrabavo
galbavo
šklbavo
kolembavo
ťarbavo
vyhýbavo
hĺbavo
potácavo
striedavo
usedavo
zvedavo
šedavo
hojdavo
bodavo
bádavo
nabádavo
hádavo
zakrádavo
predvídavo
pohŕdavo
zhŕdavo
jagavo
terigavo
vŕzgavo
havo
ťahavo
mrchavo
prchavo
šúchavo
ostýchavo
zbiehavo
rozbiehavo
naliehavo
priliehavo
karhavo
trhavo
pľuhavo
namáhavo
zdráhavo
váhavo
číhavo
rúhavo
zdĺhavo
zadŕhavo
najavo
zajakavo
makavo
strakavo
ľakavo
habkavo
skackavo
tackavo
sladkavo
zriedkavo
nariekavo
škriekavo
štekavo
blikavo
modlikavo
podnikavo
prenikavo
kyselkavo
popolkavo
chrumkavo
nachrumkavo
zelenkavo
červenkavo
čliapkavo
čľapkavo
lepkavo
sepkavo
lipkavo
hopkavo
tarkavo
srkavo
mliaskavo
praskavo
mľaskavo
liskavo
láskavo
beláskavo
práskavo
pískavo
blýskavo
žltkavo
nažltkavo
vrtkavo
nutkavo
šedivkavo
sivkavo
ružovkavo
sykavo
skákavo
lákavo
nelákavo
hulákavo
čičíkavo
húkavo
nedočkavo
brčkavo
škŕkavo
sŕkavo
šuškavo
líškavo
brblavo
bublavo
belavo
hlavo
chrchlavo
nehlavo
svojhlavo
strmhlavo
tvrdohlavo
bezhlavo
lilavo
mrmlavo
mumlavo
popolavo
napopolavo
plavo
piplavo
šiplavo
prplavo
kyslavo
hatlavo
šmatlavo
túlavo
kašlavo
šušlavo
tmavo
natmavo
lámavo
dojímavo
zaujímavo
vnímavo
všímavo
nevšímavo
skúmavo
zelenavo
stenavo
červenavo
fufnavo
špinavo
sinavo
liknavo
stonavo
barnavo
brnavo
maznavo
napínavo
vypínavo
rozpínavo
spavo
chápavo
nechápavo
tápavo
škrípavo
bravo
babravo
žobravo
dravo
mľandravo
hundravo
modravo
dudravo
zdravo
nezdravo
nevyberavo
deravo
dotieravo
vtieravo
nevtieravo
prezieravo
žieravo
zžieravo
meravo
žeravo
hravo
sychravo
ihravo
škamravo
temravo
zimomravo
šomravo
pravo
napravo
vpravo
pátravo
prekáravo
táravo
žravo
pažravo
savo
jasavo
klesavo
rysavo
kolísavo
knísavo
obetavo
trblietavo
zamietavo
odmietavo
kvetavo
jachtavo
čvachtavo
chechtavo
chrochtavo
koktavo
hltavo
žltavo
bľabotavo
štebotavo
jagotavo
ligotavo
chechotavo
chichotavo
šuchotavo
mihotavo
škrekotavo
blikotavo
žblnkotavo
klokotavo
drkotavo
hrkotavo
zurkotavo
hukotavo
rapotavo
čľapotavo
šepotavo
škripotavo
dupotavo
džavotavo
čaptavo
leptavo
šeptavo
kyptavo
chvastavo
chvátavo
vypočítavo
výpočítavo
vyčítavo
pútavo
spýtavo
usmievavo
podozrievavo
upodozrievavo
zhovievavo
spevavo
všivavo
krvavo
nekrvavo
štvavo
kývavo
splývavo
rozplývavo
vyzývavo
dobiedzavo
hrdzavo
vynachádzavo
vynaliezavo
podliezavo
slzavo
podlízavo
kĺzavo
jačavo
zaliečavo
poúčavo
ľavo
naľavo
škrabľavo
grambľavo
smradľavo
dengľavo
pichľavo
chrchľavo
kľavo
škrekľavo
krikľavo
piskľavo
šmykľavo
boľavo
drapľavo
chrapľavo
chripľavo
škripľavo
sipľavo
štipľavo
sopľavo
chudorľavo
chorľavo
trasľavo
cintľavo
chytľavo
škuľavo
vľavo
mazľavo
otáľavo
kašľavo
domýšľavo
zamieňavo
meňavo
huhňavo
okúňavo
ryšavo
zadúšavo
podkúšavo
ťavo
svišťavo
šušťavo
sarajevo
drevo
lomidrevo
črevo
mukačevo
hrabivo
škľabivo
pôsobivo
farbivo
vábivo
divo
chladivo
kladivo
nadivo
pradivo
sadivo
sliedivo
jedivo
odstredivo
dostredivo
šedivo
lahodivo
vodivo
povzbudivo
odpudivo
pravdivo
opravdivo
polopravdivo
blúdivo
daždivo
dráždivo
hrejivo
chvejivo
hojivo
znepokojivo
uspokojivo
hnojivo
spojivo
rojivo
palivo
valivo
hanblivo
pohyblivo
clivo
bedlivo
škodlivo
spravodlivo
skrivodlivo
pohrdlivo
popudlivo
melivo
tmelivo
strelivo
telivo
stelivo
spoľahlivo
nespoľahlivo
trúchlivo
náhlivo
nenáhlivo
šteklivo
tklivo
nedotklivo
háklivo
ošklivo
klamlivo
nedbanlivo
zdanlivo
trúfanlivo
hanlivo
uznanlivo
ospanlivo
trvanlivo
mlčanlivo
znášanlivo
neznášanlivo
zdržanlivo
menlivo
nemenlivo
premenlivo
úpenlivo
učenlivo
príčinlivo
chlácholivo
škrieplivo
žiarlivo
zmierlivo
nezmierlivo
perlivo
horlivo
svárlivo
búrlivo
citlivo
necitlivo
jednotlivo
šťastlivo
závistlivo
úzkostlivo
starostlivo
hnevlivo
gazdovlivo
šanovlivo
šporovlivo
bojazlivo
nebojazlivo
nákazlivo
striezlivo
trpezlivo
netrpezlivo
kvílivo
plačlivo
žičlivo
nežičlivo
strašlivo
pohoršlivo
príťažlivo
opovržlivo
urážlivo
povážlivo
opovážlivo
uvážlivo
tlmivo
krmivo
šumivo
tkanivo
podmanivo
žranivo
lenivo
kamenivo
penivo
ohnivo
plnivo
oslnivo
vlnivo
zvonivo
márnivo
snivo
tiesnivo
nesnivo
dunivo
zunivo
priaznivo
bláznivo
blúznivo
trýznivo
gánivo
vášnivo
žnivo
pivo
diapivo
prekvapivo
škriepivo
lepivo
sipivo
žiarivo
marivo
varivo
náterivo
hašterivo
nedôverivo
krivo
nakrivo
nekrivo
iskrivo
švitorivo
tvorivo
jastrivo
ostrivo
kurivo
murivo
podozrivo
jasnozrivo
vírivo
zúrivo
hýrivo
sivo
nasivo
desivo
osivo
nosivo
espressivo
dusivo
brúsivo
blativo
poctivo
nepoctivo
úctivo
sietivo
svietivo
pletivo
prívetivo
neprívetivo
chtivo
bojachtivo
ziskuchtivo
dychtivo
vládychtivo
pomstychtivo
chamtivo
šantivo
lichotivo
nelichotivo
potivo
dobrotivo
chraptivo
škrtivo
mastivo
bolestivo
pomstivo
žiadostivo
ctižiadostivo
žalostivo
milostivo
chúlostivo
ľútostivo
ľstivo
klátivo
štítivo
svištivo
šuštivo
vivo
tavivo
stavivo
drvivo
dávivo
plazivo
mazivo
mrazivo
výrazivo
mledzivo
rezivo
mizivo
hrozivo
väzivo
tlačivo
presvedčivo
liečivo
pečivo
protirečivo
ničivo
fajčivo
rojčivo
nástojčivo
pálčivo
zádumčivo
uhrančivo
ľavotočivo
bezočivo
zádrapčivo
ústupčivo
prieberčivo
záderčivo
poverčivo
dôverčivo
nedôverčivo
chrčivo
zhovorčivo
zurčivo
učivo
mučivo
bručivo
syčivo
páčivo
záhaľčivo
vrtošivo
pustošivo
slušivo
rušivo
živo
naživo
snaživo
nevraživo
ťaživo
obeživo
neživo
iživo
lživo
neduživo
náruživo
krúživo
kvo
onakvo
mvo
kakaovo
maovo
arabovo
hrabovo
chlebovo
nebovo
bombovo
dobovo
srbovo
hubovo
lubovo
nadstavbovo
pohybovo
väzbovo
jóbovo
ťažbovo
žalobcovo
srdcovo
hviezdicovo
bridlicovo
vidlicovo
komplicovo
číslicovo
stavebnicovo
učebnicovo
súradnicovo
pohľadnicovo
šachovnicovo
slnečnicovo
škoricovo
maticovo
lavicovo
pravicovo
ľavicovo
skrutkovicovo
rámcovo
poslancovo
mastencovo
prstencovo
kupcovo
zástupcovo
marcovo
mudrcovo
kobercovo
korcovo
správcovo
braväcovo
tisícovo
státisícovo
hadovo
odhadovo
dokladovo
skladovo
vkladovo
nákladovo
sladovo
náladovo
odpadovo
radovo
zásadovo
bezzásadovo
ľadovo
vzhľadovo
výhľadovo
beňadovo
zábiedovo
medovo
stredovo
dividendovo
trendovo
fondovo
bodovo
odrodovo
vodovo
obvodovo
vývodovo
ardovo
richardovo
miliardovo
bernardovo
eduardovo
hardwardovo
bordovo
rekordovo
pudovo
rudovo
sudovo
osudovo
ľudovo
protiľudovo
opravdovo
mzdovo
brzdovo
čokoládovo
limonádovo
spádovo
rádovo
stádovo
kódovo
anódovo
katódovo
prúdovo
amplitúdovo
ideovo
orchideovo
bezideovo
morseovo
odyseovo
tarifovo
ludolfovo
rudolfovo
golfovo
reliéfovo
šéfovo
slangovo
dumpingovo
clearingovo
klíringovo
jogovo
drogovo
mozgovo
analógovo
katalógovo
podprahovo
obsahovo
rozsahovo
povahovo
vzťahovo
vlachovo
machovo
nachovo
hrachovo
plechovo
prospechovo
povrchovo
duchovo
vzduchovo
sluchovo
poruchovo
bezporuchovo
prepychovo
mníchovo
berehovo
strihovo
predstihovo
postihovo
dlhovo
bohovo
polohovo
slohovo
zálohovo
tvarohovo
pyrrhovo
trhovo
luhovo
druhovo
slovnodruhovo
kruhovo
váhovo
dúhovo
akciovo
rádiovo
štádiovo
kolégiovo
ľaliovo
prémiovo
líniovo
sériovo
veľkosériovo
predajovo
krajovo
okrajovo
dejovo
hokejovo
olejovo
petrolejovo
bojovo
spojovo
strojovo
nástrojovo
prístrojovo
prestojovo
rozvojovo
vývojovo
sójovo
zemiakovo
rajčiakovo
kalinčiakovo
spišiakovo
vojakovo
tlakovo
nátlakovo
makovo
znakovo
náznakovo
príznakovo
bezpríznakovo
rakovo
zrakovo
kazakovo
fiľakovo
zárobkovo
hrúbkovo
hĺbkovo
ockovo
vyhliadkovo
riadkovo
úpadkovo
dedkovo
výsledkovo
predkovo
dôchodkovo
nezábudkovo
dudkovo
úsudkovo
sládkovo
šulekovo
vekovo
šekovo
mozaikovo
republikovo
králikovo
podnikovo
medzipodnikovo
celopodnikovo
vnútropodnikovo
harmonikovo
vápnikovo
vrátnikovo
šafárikovo
palárikovo
kanárikovo
rizikovo
háčikovo
tomášikovo
spájkovo
michalkovo
celkovo
bielkovo
polkovo
pozemkovo
zlomkovo
snímkovo
bankovo
čakankovo
čítankovo
myšlienkovo
bezmyšlienkovo
dovolenkovo
zmenkovo
hodinkovo
kalinkovo
konvalinkovo
bublinkovo
hlinkovo
sasinkovo
zinkovo
doplnkovo
zvonkovo
pánkovo
stránkovo
rokokovo
skokovo
blokovo
barokovo
krokovo
pokrokovo
nárokovo
úrokovo
kvapkovo
nálepkovo
šípkovo
markovo
parkovo
vzorkovo
štrkovo
šírkovo
kocúrkovo
kraskovo
lieskovo
pieskovo
trieskovo
bleskovo
bezvýchodiskovo
javiskovo
ziskovo
ťažiskovo
voskovo
hláskovo
páskovo
pamiatkovo
námatkovo
poznatkovo
ratkovo
majetkovo
zážitkovo
úžitkovo
čiastkovo
prírastkovo
zápustkovo
skutkovo
skrutkovo
prebytkovo
látkovo
splátkovo
zátkovo
zmätkovo
bukovo
lukovo
protihlukovo
svätoplukovo
ponukovo
vnukovo
tukovo
zvukovo
náukovo
preddavkovo
výdavkovo
príspevkovo
žiarovkovo
dávkovo
dodávkovo
premávkovo
rozprávkovo
dotykovo
jazykovo
zákazkovo
prevádzkovo
poloprevádzkovo
zväzkovo
záväzkovo
bernolákovo
ťapákovo
šestákovo
novákovo
izákovo
tešedíkovo
vodíkovo
kyslíkovo
kremíkovo
hliníkovo
lišajníkovo
uholníkovo
tajomníkovo
odborníkovo
nádvorníkovo
vlastníkovo
pracovníkovo
zákazníkovo
dotazníkovo
dlžníkovo
kmotríkovo
juríkovo
gabčíkovo
horčíkovo
jánošíkovo
značkovo
sviečkovo
špičkovo
vlčkovo
diaľkovo
tabuľkovo
chvíľkovo
orieškovo
vonkajškovo
zvyškovo
prednáškovo
hráškovo
matúškovo
výškovo
päťkovo
ježkovo
zložkovo
ukážkovo
zrážkovo
dĺžkovo
obalovo
futbalovo
galovo
michalovo
fialovo
nafialovo
tmavofialovo
jalovo
kalovo
protizápalovo
dovalovo
čalovo
diablovo
káblovo
zrkadlovo
hradlovo
sedlovo
tlačidlovo
židlovo
belovo
modelovo
oddielovo
podielovo
panelovo
mantinelovo
tunelovo
hotelovo
kartelovo
pastelovo
emanuelovo
účelovo
viacúčelovo
manželovo
tehlovo
natehlovo
emailovo
automobilovo
profilovo
úzkoprofilovo
silovo
vnútrožilovo
niklovo
olovo
vrcholovo
alkoholovo
dvojkolovo
sokolovo
úkolovo
polovo
popolovo
perlovo
slovo
maslovo
trieslovo
poslovo
priemyslovo
zmyslovo
svetlovo
dulovo
modulovo
nulovo
fistulovo
žulovo
pavlovo
tylovo
rozptylovo
seriálovo
materiálovo
radikálovo
opálovo
generálovo
špirálovo
kapitálovo
kryštálovo
gólovo
sólovo
štýlovo
slamovo
významovo
programovo
objemovo
režimovo
pojmovo
záujmovo
príjmovo
filmovo
útlmovo
domovo
celodomovo
podomovo
bezdomovo
prelomovo
zlomovo
hromovo
formovo
pásmovo
gumovo
rozumovo
dymovo
abrahámovo
problémovo
bezproblémovo
krémovo
nakrémovo
systémovo
atómovo
protiatómovo
novo
hurbanovo
štefanovo
faganovo
golianovo
tizianovo
janovo
klanovo
holanovo
manovo
zemanovo
nanovo
branovo
šafranovo
hranovo
stranovo
havranovo
síranovo
smotanovo
stanovo
brečtanovo
gaštanovo
američanovo
ľanovo
cenovo
drienovo
menovo
pergamenovo
semenovo
písmenovo
jasenovo
hodinovo
kalinovo
malinovo
pilinovo
kameninovo
spinovo
skupinovo
tretinovo
kvetinovo
štvrtinovo
potravinovo
drevinovo
novinovo
surovinovo
močovinovo
vývinovo
menšinovo
väčšinovo
fajnovo
vojnovo
vlnovo
výkonovo
sklonovo
cisternovo
trnovo
pozaunovo
korunovo
čunovo
plynovo
synovo
hroznovo
bánovo
plánovo
filigránovo
uránovo
titánovo
orgovánovo
génovo
polystyrénovo
arzénovo
rubínovo
parafínovo
anilínovo
vitamínovo
karmínovo
termínovo
ultramarínovo
vavrínovo
vínovo
lavínovo
biliónovo
miliónovo
mnohomiliónovo
kupónovo
citrónovo
elektrónovo
neutrónovo
tónovo
betónovo
fazónovo
ozónovo
mapovo
etapovo
lipovo
chlpovo
ústupovo
typovo
prototypovo
šípovo
barovo
kobeliarovo
mečiarovo
hrnčiarovo
žiarovo
gašparovo
tovarovo
tvarovo
softwarovo
septembrovo
bobrovo
hobrovo
jadrovo
sadrovo
vydrovo
kádrovo
výberovo
cerovo
luciferovo
dierovo
mierovo
tanierovo
papierovo
pastierovo
priemerovo
semerovo
smerovo
rozmerovo
páperovo
charakterovo
úverovo
šifrovo
švagrovo
hrovo
mirovo
cukrovo
žánrovo
odborovo
vnútroodborovo
zborovo
nádorovo
morovo
mramorovo
ponorovo
odporovo
direktorovo
sektorovo
kantorovo
motorovo
priestorovo
veľkopriestorovo
investorovo
aligátorovo
akumulátorovo
operátorovo
licitátorovo
hovorovo
rozhovorovo
vzorovo
názorovo
svetonázorovo
kilometrovo
vetrovo
filtrovo
alabastrovo
ministrovo
maurovo
purpurovo
surovo
poľnohospodárovo
lekárovo
taxikárovo
dolárovo
kolárovo
debnárovo
sklenárovo
horárovo
komisárovo
tatárovo
čatárovo
sitárovo
jantárovo
januárovo
férovo
neférovo
šoférovo
bezbariérovo
interiérovo
guvernérovo
ampérovo
zafírovo
vladimírovo
sírovo
mórovo
pórovo
múrovo
faktúrovo
štúrovo
azúrovo
výrovo
sovo
hlasovo
viachlasovo
masovo
prímasovo
pasovo
rasovo
časovo
nadčasovo
nečasovo
kolesovo
kongresovo
mojzesovo
kulisovo
predpisovo
odpisovo
tisovo
osovo
kosovo
kokosovo
nosovo
výnosovo
lososovo
kusovo
plusovo
turnusovo
mínusovo
tyrkysovo
pásovo
vrásovo
mäsovo
brúsovo
platovo
matovo
zamatovo
patovo
obratovo
byrokratovo
skratovo
stratovo
tuctovo
maketovo
raketovo
žaketovo
piketovo
parketovo
letovo
paletovo
námetovo
magnetovo
internetovo
ústretovo
svetovo
osvetovo
celosvetovo
naftovo
plachtovo
buchtovo
bitovo
citovo
pocitovo
termitovo
bauxitovo
magnezitovo
faktovo
objektovo
projektovo
bezkonfliktovo
asfaltovo
smaltovo
gočaltovo
čoltovo
projektantovo
kvantovo
klientovo
testamentovo
cementovo
fragmentovo
segmentovo
sortimentovo
rentovo
patentovo
horizontovo
hotovo
pohotovo
terakotovo
pilotovo
hodnotovo
kartovo
športovo
nešportovo
sortovo
plastovo
rastovo
porastovo
azbestovo
cestovo
námestovo
testovo
nekristovo
trebostovo
prednostovo
augustovo
hlístovo
bottovo
autovo
valutovo
textovo
kontextovo
bytovo
odbytovo
kopytovo
barytovo
dátovo
mandátovo
achátovo
šalátovo
šarlátovo
formátovo
špenátovo
bezdrôtovo
šútovo
rozpočtovo
výpočtovo
kmitočtovo
účtovo
poštovo
vákuovo
davovo
predstavovo
palivovo
olivovo
výživovo
bojovovo
kovovo
nervovo
odvetvovo
vrstvovo
viacvrstvovo
kávovo
trávovo
indexovo
marxovo
nákazovo
príkazovo
mazovo
obrazovo
jednorazovo
nárazovo
úrazovo
výrazovo
veľkňazovo
reťazovo
bryndzovo
mládzovo
nevädzovo
núdzovo
brezovo
prierezovo
impulzovo
bronzovo
nabronzovo
vozovo
burzovo
kurzovo
databázovo
fázovo
viacfázovo
trojfázovo
dvojfázovo
rázovo
viacrázovo
jednorázovo
frézovo
krízovo
devízovo
bezvízovo
celulózovo
tlačovo
počítačovo
uchádzačovo
kečovo
rečovo
nárečovo
voličovo
sládkovičovo
palkovičovo
nolčovo
pomarančovo
gočovo
tkáčovo
práčovo
kováčovo
kľúčovo
gýčovo
žaluďovo
šabľovo
rubľovo
jedľovo
úbeľovo
oceľovo
naoceľovo
cieľovo
páchateľovo
nepriateľovo
podnikateľovo
vyšetrovateľovo
spotrebiteľovo
riaditeľovo
majiteľovo
veriteľovo
učiteľovo
tabuľovo
ríbezľovo
krištáľovo
míľovo
vôľovo
daňovo
jednodňovo
povodňovo
hrebeňovo
drieňovo
tieňovo
kmeňovo
hruboňovo
bardoňovo
jabloňovo
mudroňovo
trojstupňovo
dvojstupňovo
jednostupňovo
prvostupňovo
šesťstupňovo
broskyňovo
kubáňovo
holáňovo
bohúňovo
čerešňovo
višňovo
alešovo
skerešovo
vavrišovo
mojžišovo
gajdošovo
drahošovo
marošovo
hrušovo
morušovo
judášovo
eliášovo
mikulášovo
jonášovo
sieťovo
perleťovo
kmeťovo
chuťovo
pamäťovo
napäťovo
hodžovo
oranžovo
ružovo
naružovo
béžovo
krížovo
prvo
sedliactvo
podliactvo
pytliactvo
maniactvo
meštiactvo
malomeštiactvo
opičiactvo
lišiactvo
žiactvo
pytlactvo
sebectvo
dectvo
svedectvo
jasnovidectvo
jazdectvo
znalectvo
pôdoznalectvo
tovaroznalectvo
prisťahovalectvo
vysťahovalectvo
strelectvo
delostrelectvo
poslanectvo
vyslanectvo
veľvyslanectvo
staromládenectvo
spojenectvo
vlastenectvo
porazenectvo
povýšenectvo
slepectvo
zlatotepectvo
kovotepectvo
veršotepectvo
zlatokopectvo
kupectvo
kníhkupectvo
svätokupectvo
starectvo
herectvo
bábkoherectvo
neverectvo
bezverectvo
dehepisectvo
dejepisectvo
časopisectvo
letectvo
rytectvo
medirytectvo
pokrytectvo
drevorytectvo
kovorytectvo
kameňorytectvo
veštectvo
plavectvo
moreplavectvo
národovectvo
bezdomovectvo
štrajkokazectvo
peňazokazectvo
skalolezectvo
horolezectvo
povrazolezectvo
evanjelictvo
panictvo
hodvábnictvo
triednictvo
súdnictvo
hájnictvo
podielnictvo
čalúnnictvo
požiarnictvo
papiernictvo
lekárnictvo
básnictvo
vrátnictvo
pútnictvo
právnictvo
archívnictvo
plantážnictvo
sabotážnictvo
šľachtictvo
proroctvo
otroctvo
dievoctvo
starodievoctvo
darebáctvo
štricáctvo
lajdáctvo
čudáctvo
ľudáctvo
šviháctvo
siláctvo
záškoláctvo
veksláctvo
tuláctvo
junáctvo
lumpáctvo
hlupáctvo
babráctvo
dobráctvo
žobráctvo
mudráctvo
mizeráctvo
pašeráctvo
bosoráctvo
chytráctvo
svetáctvo
furtáctvo
sprostáctvo
vtáctvo
búrliváctvo
mrzáctvo
odpadlíctvo
katolíctvo
trpaslíctvo
zbohatlíctvo
baníctvo
straníctvo
pochlebníctvo
stavebníctvo
skúšobníctvo
služobníctvo
modloslužobníctvo
zápecníctvo
pokladníctvo
západníctvo
vinohradníctvo
záhradníctvo
úradníctvo
nezbedníctvo
následníctvo
prostredníctvo
predsedníctvo
podpredsedníctvo
obchodníctvo
naničhodníctvo
záškodníctvo
lodníctvo
pôrodníctvo
podvodníctvo
povereníctvo
mučeníctvo
neprajníctvo
čarodejníctvo
galejníctvo
múzejníctvo
odbojníctvo
zbojníctvo
strojníctvo
výpalníctvo
pohodlníctvo
divadelníctvo
podielníctvo
pekelníctvo
kúzelníctvo
násilníctvo
colníctvo
rozkolníctvo
školníctvo
tajomníctvo
nájomníctvo
písomníctvo
ničomníctvo
výskumníctvo
nádenníctvo
týždenníctvo
súkenníctvo
plátenníctvo
priekopníctvo
priekupníctvo
nástupníctvo
liehovarníctvo
cukrovarníctvo
pivovarníctvo
výtvarníctvo
kaderníctvo
úderníctvo
úžerníctvo
odborníctvo
táborníctvo
námorníctvo
opatrníctvo
cudzopasníctvo
lesníctvo
kompromisníctvo
pokusníctvo
zlatníctvo
podvratníctvo
rozvratníctvo
klebetníctvo
majetníctvo
záletníctvo
starožitníctvo
pltníctvo
robotníctvo
ochotníctvo
lakotníctvo
klenotníctvo
zdravotníctvo
vlastníctvo
spoluvlastníctvo
námestníctvo
koristníctvo
živnostníctvo
hutníctvo
kovohutníctvo
ukrutníctvo
úpravníctvo
výstavníctvo
odevníctvo
družstevníctvo
príživníctvo
mincovníctvo
sladovníctvo
sadovníctvo
knihovníctvo
lakovníctvo
bankovníctvo
domovníctvo
vandrovníctvo
opatrovníctvo
kastovníctvo
rozpočtovníctvo
účtovníctvo
kočovníctvo
poľovníctvo
daňovníctvo
veršovníctvo
poisťovníctvo
obuvníctvo
povrazníctvo
povozníctvo
námesačníctvo
rečníctvo
krasorečníctvo
uličníctvo
finančníctvo
spoločníctvo
tlmočníctvo
zámočníctvo
spiatočníctvo
priatočníctvo
začiatočníctvo
korupčníctvo
klobučníctvo
poručníctvo
kúpeľníctvo
sporiteľníctvo
roľníctvo
maloroľníctvo
nevoľníctvo
dobrovoľníctvo
salašníctvo
samopašníctvo
čašníctvo
rozkošníctvo
kožušníctvo
krivoprísažníctvo
peňažníctvo
černokňažníctvo
svetobežníctvo
lúpežníctvo
výtržníctvo
labužníctvo
sústružníctvo
rabstvo
snobstvo
rodoľubstvo
ľudojedstvo
susedstvo
vodstvo
vojvodstvo
arcivojvodstvo
veľkovojvodstvo
lordstvo
strachopudstvo
ľudstvo
potmehúdstvo
pestvo
otčestvo
grófstvo
mladistvo
modistvo
celistvo
nedbajstvo
spravodajstvo
lokajstvo
chumajstvo
lapajstvo
tárajstvo
plebejstvo
dejstvo
zlodejstvo
čarodejstvo
epikurejstvo
farizejstvo
zbojstvo
svojstvo
kanibalstvo
šibalstvo
vandalstvo
zúfalstvo
zurvalstvo
svalstvo
vazalstvo
maršalstvo
včelstvo
manželstvo
bibliofilstvo
slovakofilstvo
anglofilstvo
slavianofilstvo
slovanofilstvo
maďarofilstvo
rusofilstvo
rodomilstvo
ľudomilstvo
staromilstvo
smilstvo
krvismilstvo
opilstvo
školstvo
posolstvo
fiškálstvo
intelektuálstvo
klamstvo
tajomstvo
lakomstvo
potomstvo
bohémstvo
poddanstvo
laganstvo
galganstvo
pohanstvo
novopohanstvo
grobianstvo
mafianstvo
zemianstvo
meštianstvo
občianstvo
svetoobčianstvo
pijanstvo
dekanstvo
rebelanstvo
oplanstvo
gentlemanstvo
brahmanstvo
hajtmanstvo
vyhnanstvo
panstvo
europanstvo
županstvo
európanstvo
dvoranstvo
priestranstvo
tyranstvo
ožranstvo
satanstvo
donchuanstvo
kresťanstvo
podobenstvo
obecenstvo
mocenstvo
malomocenstvo
plnomocenstvo
poradenstvo
osadenstvo
obrodenstvo
milosrdenstvo
ústrojenstvo
vojenstvo
šialenstvo
násilenstvo
členstvo
džentlmenstvo
panenstvo
staropanenstvo
skupenstvo
chladiarenstvo
mraziarenstvo
mliekarenstvo
zlievarenstvo
zverenstvo
vodárenstvo
strojárenstvo
mliekárenstvo
teplárenstvo
zmenárenstvo
plynárenstvo
koksárenstvo
zlievárenstvo
konzervárenstvo
osvietenstvo
kvetenstvo
tehotenstvo
nechutenstvo
predstavenstvo
protivenstvo
duchovenstvo
pokrvenstvo
prvenstvo
príbuzenstvo
väzenstvo
nebezpečenstvo
človečenstvo
veličenstvo
spoločenstvo
chlapčenstvo
poručenstvo
súručenstvo
dievčenstvo
príslušenstvo
ženstvo
viacženstvo
dvojženstvo
náboženstvo
mnohoženstvo
jednoženstvo
bezženstvo
hrdinstvo
rastlinstvo
detinstvo
pohostinstvo
svinstvo
kujonstvo
diakonstvo
mohamedánstvo
cigánstvo
chuligánstvo
intrigánstvo
konfuciánstvo
mafiánstvo
vegetariánstvo
šlendriánstvo
presbyteriánstvo
anglikánstvo
germánstvo
gurmánstvo
skupánstvo
išpánstvo
luteránstvo
šarlatánstvo
kapitánstvo
samaritánstvo
puritánstvo
bonvivánstvo
partizánstvo
mecénstvo
nazarénstvo
kreténstvo
kmínstvo
kalvínstvo
seladónstvo
chameleónstvo
epigónstvo
špiónstvo
fanfarónstvo
patrónstvo
strigônstvo
špehúnstvo
šplhúnstvo
kriklúnstvo
chrapúnstvo
chvastúnstvo
pestúnstvo
krikľúnstvo
chlapstvo
biskupstvo
arcibiskupstvo
hlupstvo
barbarstvo
zákonodarstvo
farbiarstvo
garbiarstvo
holubiarstvo
šaľbiarstvo
mediarstvo
lodiarstvo
šudiarstvo
droždiarstvo
maliarstvo
oceliarstvo
chmeliarstvo
figliarstvo
kachliarstvo
tehliarstvo
uhliarstvo
piliarstvo
kaukliarstvo
kupliarstvo
masliarstvo
kresliarstvo
krasokorčuliarstvo
studniarstvo
jaskyniarstvo
klampiarstvo
mäsiarstvo
pletiarstvo
pästiarstvo
haviarstvo
mraziarstvo
bryndziarstvo
železiarstvo
tabačiarstvo
tlačiarstvo
kníhtlačiarstvo
janičiarstvo
pravičiarstvo
ultrapravičiarstvo
ľavičiarstvo
ultraľavičiarstvo
felčiarstvo
hrnčiarstvo
krpčiarstvo
ovčiarstvo
kožiarstvo
nožiarstvo
lyžiarstvo
bojarstvo
zemiakarstvo
bábkarstvo
lahôdkarstvo
mliekarstvo
škôlkarstvo
voľnomyšlienkarstvo
pasienkarstvo
sánkarstvo
pamiatkarstvo
drobnôstkarstvo
lúkarstvo
štréberstvo
zderstvo
slabingerstvo
šudierstvo
hofierstvo
gavalierstvo
žoldnierstvo
inžinierstvo
elektroinžinierstvo
pionierstvo
klampierstvo
bohatierstvo
pastierstvo
rytierstvo
frajerstvo
junkerstvo
hochštaplerstvo
dílerstvo
designerstvo
partnerstvo
gaunerstvo
trénerstvo
súperstvo
materstvo
sesterstvo
gangsterstvo
ministerstvo
presbyterstvo
zverstvo
čerstvo
fušerstvo
obžerstvo
horstvo
seniorstvo
priorstvo
profesorstvo
rechtorstvo
rehtorstvo
editorstvo
redaktorstvo
šéfredaktorstvo
lektorstvo
rektorstvo
direktorstvo
protektorstvo
mentorstvo
spoluinvestorstvo
autorstvo
spoluautorstvo
likvidátorstvo
gladiátorstvo
plagiátorstvo
kompilátorstvo
informátorstvo
senátorstvo
uzurpátorstvo
moderátorstvo
ilustrátorstvo
reštaurátorstvo
kurátorstvo
recitátorstvo
imitátorstvo
diktátorstvo
novátorstvo
moralizátorstvo
organizátorstvo
rétorstvo
tútorstvo
tvorstvo
cenzorstvo
sponzorstvo
hrobárstvo
škrobárstvo
holubárstvo
zubárstvo
rybárstvo
rezbárstvo
drevorezbárstvo
údržbárstvo
cárstvo
vladárstvo
bedárstvo
rejdárstvo
žandárstvo
hospodárstvo
národohospodárstvo
vodohospodárstvo
pôdohospodárstvo
poľnohospodárstvo
bludárstvo
zjazdárstvo
hvezdárstvo
plechárstvo
prospechárstvo
trochárstvo
sochárstvo
kameňosochárstvo
duchárstvo
kuchárstvo
suchárstvo
knihárstvo
návrhárstvo
luhárstvo
lejárstvo
zbrojárstvo
strojárstvo
zamiakárstvo
zemiakárstvo
kajakárstvo
záhradkárstvo
lahôdkárstvo
mliekárstvo
lekárstvo
zverolekárstvo
pekárstvo
gombikárstvo
keramikárstvo
panikárstvo
rybnikárstvo
kronikárstvo
medovnikárstvo
slovnikárstvo
ľahtikárstvo
prútikárstvo
vikárstvo
košikárstvo
zápalkárstvo
kolkárstvo
spolkárstvo
úchylkárstvo
škôlkárstvo
džbankárstvo
voľnomyšlienkárstvo
pasienkárstvo
chválenkárstvo
rodinkárstvo
krajinkárstvo
zelinkárstvo
bylinkárstvo
skupinkárstvo
cukrovinkárstvo
džbánkárstvo
sánkárstvo
otrokárstvo
tokárstvo
vtipkárstvo
príštipkárstvo
čipkárstvo
frajerkárstvo
pamiatkárstvo
úplatkárstvo
pletkárstvo
bitkárstvo
pôžitkárstvo
tajnostkárstvo
pobožnostkárstvo
drobnôstkárstvo
dobytkárstvo
nábytkárstvo
voňavkárstvo
citlivkárstvo
výšivkárstvo
lúkárstvo
značkárstvo
hračkárstvo
sviečkárstvo
gombičkárstvo
osobničkárstvo
sukničkárstvo
punktičkárstvo
puntičkárstvo
mastičkárstvo
rukavičkárstvo
slovičkárstvo
posmeškárstvo
puškárstvo
svätuškárstvo
citlivuškárstvo
bežkárstvo
bakalárstvo
sedlárstvo
modlárstvo
kancelárstvo
modelárstvo
automodelárstvo
včelárstvo
truhlárstvo
sklárstvo
kolárstvo
stolárstvo
teplárstvo
veslárstvo
kotlárstvo
ramárstvo
filmárstvo
somárstvo
farmárstvo
tmárstvo
gumárstvo
čižmárstvo
lanárstvo
obranárstvo
ochranárstvo
záchranárstvo
ľanárstvo
debnárstvo
mocnárstvo
údenárstvo
sklenárstvo
kamenárstvo
plemenárstvo
semenárstvo
cinárstvo
ovocinárstvo
hodinárstvo
hydinárstvo
krajinárstvo
šmelinárstvo
rastlinárstvo
kulinárstvo
kominárstvo
zeleninárstvo
obilninárstvo
skupinárstvo
starinárstvo
veterinárstvo
doktrinárstvo
kvetinárstvo
vinárstvo
potravinárstvo
krmovinárstvo
novinárstvo
vlnárstvo
bavlnárstvo
reakcionárstvo
frakcionárstvo
protekcionárstvo
vizionárstvo
mamonárstvo
betonárstvo
zvonárstvo
mornárstvo
mlynárstvo
plynárstvo
brašnárstvo
repárstvo
štepárstvo
stopárstvo
chalupárstvo
farárstvo
cukrárstvo
horárstvo
murárstvo
slobodomurárstvo
syrárstvo
kasárstvo
tesárstvo
cisárstvo
komisárstvo
chatárstvo
kšeftárstvo
jachtárstvo
plachtárstvo
richtárstvo
podrichtárstvo
egalitárstvo
elitárstvo
utilitárstvo
autoritárstvo
sitárstvo
sektárstvo
cementárstvo
samotárstvo
hmotárstvo
notárstvo
drotárstvo
pravotárstvo
novotárstvo
cestárstvo
rovnostárstvo
korytárstvo
opravárstvo
drevárstvo
archivárstvo
beťárstvo
hazardérstvo
šoférstvo
maskérstvo
cizelérstvo
žonglérstvo
medailérstvo
maklérstvo
rutinérstvo
dizajnérstvo
režisérstvo
štukatérstvo
inštalatérstvo
vodoinštalatérstvo
elektroinštalatérstvo
amatérstvo
fotoamatérstvo
špeditérstvo
konštruktérstvo
absentérstvo
sabotérstvo
eskamotérstvo
dezertérstvo
hypnotizérstvo
pozérstvo
manažérstvo
aranžérstvo
kacírstvo
krajčírstvo
fičúrstvo
martýrstvo
emigrantsstvo
bohatstvo
bratstvo
zvieratstvo
šatstvo
kniežatstvo
detstvo
školometstvo
banditstvo
husitstvo
pedantstvo
denunciantstvo
komediantstvo
muzikantstvo
rebelantstvo
flagelantstvo
mudrlantstvo
špekulantstvo
simulantstvo
škrupulantstvo
kapitulantstvo
emigrantstvo
kolaborantstvo
ignorantstvo
diletantstvo
protestantstvo
disidentstvo
prezidentstvo
študentstvo
regentstvo
recenzentstvo
donkichotstvo
idiotstvo
modiststvo
legátstvo
renegátstvo
advokátstvo
truhlátstvo
magnátstvo
opátstvo
kamarátstvo
pirátstvo
bosorátstvo
hulvátstvo
katechétstvo
estétstvo
huncútstvo
ľudožrútstvo
prepoštstvo
pľuhavstvo
zradcovstvo
škodcovstvo
vodcovstvo
sprievodcovstvo
sudcovstvo
darcovstvo
otcovstvo
správcovstvo
vynálezcovstvo
židovstvo
vdovstvo
gazdovstvo
šarhovstvo
sluhovstvo
hegelovstvo
šelmovstvo
bezdomovstvo
klaunovstvo
synovstvo
bláznovstvo
švagrovstvo
lotrovstvo
kmotrovstvo
majstrovstvo
cechmajstrovstvo
veľmajstrovstvo
kmottrovstvo
donkichotovstvo
čertovstvo
starostovstvo
bačovstvo
rodičovstvo
špicľovstvo
kráľovstvo
šašovstvo
nervstvo
peniazstvo
peňazokazstvo
peňazstvo
kňazstvo
víťazstvo
viťúzstvo
drevorubačstvo
hľadačstvo
vyzvedačstvo
rozkrádačstvo
nactiuhŕhačstvo
nactiutŕhačstvo
rozbíjačstvo
potápačstvo
vydieračstvo
zdieračstvo
vzpieračstvo
natieračstvo
meračstvo
zememeračstvo
táračstvo
udavačstvo
ulievačstvo
zlievačstvo
posmievačstvo
pochlebovačstvo
lakovačstvo
podlizovačstvo
vyprávačstvo
rozprávačstvo
podkúvačstvo
pokrývačstvo
sadzačstvo
prevádzačstvo
pätolizačstvo
podpaľačstvo
povaľačstvo
zaháľačstvo
donášačstvo
slediečstvo
dedičstvo
sliedičstvo
holičstvo
voličstvo
kresličstvo
lupičstvo
buričstvo
hasičstvo
bacilonosičstvo
travičstvo
poslucháčstvo
tkáčstvo
kováčstvo
loďstvo
korheľstvo
vydavaateľstvo
usporiadateľstvo
nakladateľstvo
spolupáchateľstvo
priateľstvo
podnikateľstvo
zasielateľstvo
zberateľstvo
čitateľstvo
vydavateľstvo
chovateľstvo
sprostredkovateľstvo
ošetrovateľstvo
dopisovateľstvo
spisovateľstvo
zlepšovateľstvo
obyvateľstvo
praobyvateľstvo
dodávateľstvo
vychovávateľstvo
kazateľstvo
riaditeľstvo
majiteľstvo
spolumajiteľstvo
veliteľstvo
školiteľstvo
mysliteľstvo
trpiteľstvo
zastupiteľstvo
šľachtiteľstvo
staviteľstvo
liečiteľstvo
učiteľstvo
šplhúňstvo
tovarišstvo
slabošstvo
žgrlošstvo
prepošstvo
držgrošstvo
divošstvo
leňošstvo
vydridušstvo
mesiášstvo
velikášstvo
satanášstvo
mecenášstvo
živočíšstvo
kňažstvo
pápežstvo
božstvo
neznabožstvo
neznajbožstvo
mnohobožstvo
jednobožstvo
cudzoložstvo
množstvo
mužstvo
družstvo
dobrodružstvo
súdružstvo
jednobožštvo
právo
nadprávo
neprávo
embryo
zo
východzo
cudzo
rýdzo
bezo
cezo
železo
miesiželezo
rhizo
mizo
dibenzo
gioiozo
barzo
drzo
scherzo
korzo
torzo
terazzo
intermezzo
blízo
avízo
graciózo
dačo
ledačo
mačo
načo
sotvačo
začo
hocčo
kadečo
kdečo
všeliniečo
bohviečo
ktoviečo
čertviečo
lečo
prečo
eštežečo
ičo
hocičo
všeličo
ničo
medzitýmčo
rančo
pončo
dunčo
máločo
bárčo
bársčo
gaučo
čučo
bravčo
rúčo
zatiaľčo
srďo
paľo
sraľo
ľaľo
šaľo
žgrľo
chmuľo
truľo
braňo
ňaňo
chruňo
jašo
mašo
šašo
pešo
mogadišo
mišo
sršo
zaťaťo
kuťo
ťuťo
gadžo
bendžo
sviežo
jožo
lážo
plážo


zobraziť všetky slová, ktoré končíme ao
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme co
zobraziť všetky slová, ktoré končíme do
zobraziť všetky slová, ktoré končíme eo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme go
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ho
zobraziť všetky slová, ktoré končíme io
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ko
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme no
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme po
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ro
zobraziť všetky slová, ktoré končíme so
zobraziť všetky slová, ktoré končíme to
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ďo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ňo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ťo
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žo


 

 
Zoznam slov -