slová končiace na

     
Vyhľadávanie slová    počnúc        končiace      


zoznam slov, ktorá končí na

na
cabana
ikebana
dana
bohdana
fana
nagana
hiragana
salangana
frygana
hana
ghana
johana
pohana
bibiana
diana
quotidiana
liana
juliana
mariana
andriana
tatiana
šiana
nešiana
jana
bajana
dajana
trójana
katakana
šikana
trojskokana
alana
blana
jolana
svetlana
akrylana
mana
samana
rekordmana
emana
selfmademana
žalmana
romana
normana
nana
zenana
rana
obrana
sebaobrana
domobrana
zábrana
grana
hrana
ochrana
sebaochrana
záchrana
sebazáchrana
tirana
morana
dvorana
strana
protistrana
polstrana
štátostrana
štvorstrana
burana
jurana
vrana
škovrana
sana
lesana
hosana
ásana
tana
lantana
montana
tramontana
smotana
zástana
sutana
marihuana
juana
havana
savana
ivana
padovana
juhoslovana
svana
jávana
botswana
guayana
guyana
bolzana
zuzana
québečana
brazílčana
jenčana
kalifornčana
kašmírčana
benátčana
madriďana
holanďana
islanďana
ľubľana
poľana
horňana
dušana
kambodžana
peržana
debna
dopodrobna
kalkofóbna
dna
ariadna
papradna
jedna
podajedna
dovedna
slobodna
zaslobodna
hodna
nehodna
lodna
grodna
absurdna
rudna
verbena
cena
dracena
modena
studena
zdena
gena
hena
hygiena
psychohygiena
adriena
siena
jena
lena
alena
halena
elena
helena
jelena
zelena
dozelena
fiflena
milena
mazlena
mnohočlena
mena
obmena
odmena
premena
smena
dopísmena
subekumena
oikumena
zmena
zámena
výmena
pena
rena
starena
perena
irena
mrena
morena
patena
stratena
dostratena
kvetena
stena
šťastena
podstena
zástena
živena
červena
dočervena
ozvena
hyena
maizena
žena
blažena
božena
položena
ružena
fufna
mufna
magna
ligna
benigna
bologna
jahna
duchna
babina
chabina
labina
slabina
jarabina
drabina
hrabina
jastrabina
úžľabina
žabina
pribina
hlbina
priehlbina
bobina
robina
odrobina
tobina
barbina
štrbina
vrbina
dubina
hubina
kubina
rybina
žabacina
holubacina
rybacina
kuracina
prasacina
husacina
kozacina
kačacina
mačacina
morčacina
teľacina
kozľacina
jahňacina
sviňacina
koňacina
srňacina
myšacina
mrcina
tisícina
sedemtisícina
stotisícina
desaťtisícina
päťtisícina
ladina
hladina
kladina
základina
mladina
omladina
mokradina
papradina
vadina
zadina
dedina
vidina
haldina
poldina
undina
hodina
polhodina
normohodina
ampérhodina
watthodina
megawatthodina
kilowatthodina
štvrťhodina
plodina
predplodina
splodina
spodina
rodina
vojvodina
pôvodina
gardina
bernardina
hrdina
sordina
ločprdina
chudina
rudina
hydina
leina
seina
serafina
jozefina
ofina
kofina
pagina
georgina
purgina
bugina
machina
sochina
žofiina
krajina
ukrajina
zlodejina
chvojina
svojina
malijkina
michalkina
manželkina
milkina
jávankina
starenkina
maminkina
ministerkina
fušerkina
burkina
sochárkina
cukina
oravkina
škandinávkina
herečkina
babičkina
mamičkina
vnučkina
poluškina
puškina
lina
galina
halina
kalina
úskalina
malina
palina
kvapalina
spalina
zvetralina
salina
messalina
zvetalina
povalina
rozvalina
úvalina
oziablina
oblina
hoblina
hroblina
bublina
prepadlina
rozsadlina
jedlina
podlina
podhrdlina
stvrdlina
mydlina
michaelina
belina
celina
vendelina
kelina
chmelina
šmelina
skamenelina
navrelina
vyvrelina
kyselina
aminokyselina
ďatelina
zelina
rašelina
hlina
zdochlina
napuchlina
opuchlina
zatuchlina
potuchlina
stuchlina
putuchlina
nabehlina
podbehlina
sihlina
trhlina
dilina
pilina
žilina
aklina
roklina
izoklina
prasklina
puklina
vypuklina
olina
sobolina
dolina
holina
molina
polina
karolina
santolina
šotolina
podstolina
berlina
slina
metlina
kotlina
rastlina
paulina
skulina
pavlina
bylina
omrzlina
zmrzlina
uzlina
stružlina
ostružlina
jamina
lamina
sedmina
gemina
zemina
limina
mimina
ozimina
šikmina
armina
strmina
osmina
nina
škrabanina
čarbanina
rúbanina
vykrúcanina
zrúcanina
danina
luhanina
janina
sekanina
čliapkanina
čľapkanina
tkanina
pľačkanina
bublanina
planina
slanina
hatlanina
manina
skapanina
trepanina
kopanina
okopanina
vykopanina
baranina
babranina
zvetranina
čmáranina
táranina
zaváranina
motanina
zmotanina
látanina
zlátanina
ivanina
mazanina
miešanina
primiešanina
zmiešanina
preležanina
stavebnina
hudobnina
mocnina
odmocnina
trojmocnina
dvojmocnina
zadnina
prírodnina
napodobenina
porobenina
prehĺbenina
vhĺbenina
vyhĺbenina
vykĺbenina
cenina
nahromadenina
usadenina
odvodenina
údenina
pomliaždenina
pohmoždenina
lenina
helenina
jelenina
zelenina
zaokrúhlenina
skomolenina
pripálenina
popálenina
spálenina
kamenina
vylomenina
zlomenina
napodobnenina
zdrobnenina
skamenenina
zlepenina
huspenina
obarenina
oparenina
sparenina
zavarenina
škvarenina
odrenina
zborenina
prihorenina
zhorenina
korenina
znetvorenina
spotvorenina
zdurenina
vyvrenina
vtrúsenina
pletenina
popletenina
spletenina
znečistenina
skrátenina
mätenina
luštenina
naplavenina
tavenina
pokrivenina
skrivenina
navrstvenina
zrazenina
otlačenina
zlúčenina
zmenšenina
sušenina
vyvýšenina
zväčšenina
uloženina
zloženina
rozmnoženina
zníženina
zúženina
dubinina
družinina
olejnina
vláknina
obilnina
daromnina
annina
madonina
konina
polonina
hornina
trnina
zrnina
snina
tiesnina
plesnina
tesnina
letnina
runina
pevnina
rovnina
blúznina
katarínina
tónina
spešnina
výbušnina
dužnina
capina
chlapina
rapina
črepina
lipina
alpina
karpina
spina
skupina
podskupina
aminoskupina
lupina
škrupina
stupina
šupina
župina
špina
barina
darina
farina
jarina
karina
marina
tamarina
somarina
parina
tarina
starina
stavarina
močarina
šarina
rebrina
kobrina
drina
modrina
frajerina
merina
perina
katerina
materina
veterina
zverina
hrina
irina
širina
mokrina
príkrina
borina
dorina
pandorina
magorina
šachorina
korina
florina
morina
signorina
javorina
zorina
čuprina
elektrina
bioelektrina
feroelektrina
fotoelektrina
piezoelektrina
astrina
bystrina
laurina
burina
žaburina
durina
bahurina
jurina
kurina
murina
klárina
šírina
kasina
desina
lesina
tisina
osina
kosina
rosina
psina
lysina
liatina
podliatina
oceľoliatina
zliatina
ferozliatina
siatina
tridsiatina
štyridsiatina
sedemdesiatina
osemdesiatina
šesťdesiatina
katina
strakatina
pahorkatina
latina
platina
slatina
zlatina
hornatina
patina
špatina
dvadsatina
tridsatina
dvaatridsatina
štyridsatina
desatina
pustatina
požívatina
končatina
guľatina
miliardtina
betina
alžbetina
retina
tretina
štetina
kvetina
zetina
sitina
fontina
bilióntina
milióntina
rachotina
stotina
prvotina
martina
albertina
štvrtina
chrastina
účastina
šestina
istina
listina
kristina
čistina
ostina
hostina
mostina
podmostina
trstina
augustina
pustina
dvanástina
sedemnástina
osemnástina
šestnástina
devätnástina
dutina
vydutina
pochutina
tekutina
škutina
mutina
rutina
pokrutina
korutina
sutina
rytina
medirytina
krytina
drevorytina
oceľorytina
kameňorytina
beátina
agátina
pätina
devätina
prútina
mýtina
turečtina
baskičtina
bibličtina
angličtina
atičtina
hanáčtina
záhoráčtina
gréčtina
novogréčtina
lieština
waleština
čeština
gaelština
panština
ženština
čínština
voština
skupština
huština
ruština
bieloruština
oblomovština
lotyština
kirgizština
perzština
francúzština
húština
poľština
inguina
pinguina
ruina
vina
trhavina
traskavina
dúbravina
žieravina
žeravina
kravina
mokravina
travina
potravina
biopotravina
šíravina
horľavina
bútľavina
šťavina
húšťavina
ľadvina
devina
drevina
kosodrevina
divina
škodlivina
jednotlivina
práchnivina
plesnivina
prašivina
živina
kalvina
chlebovina
škrobovina
zubovina
vrecovina
medovina
sudovina
hercegovina
podlahovina
potahovina
poťahovina
hrachovina
šachovina
orechovina
vrchovina
liehovina
rohovina
chujovina
povlakovina
rakovina
bielkovina
okovina
čipkovina
sypkovina
texaskovina
bukovina
strukovina
lôžkovina
obalovina
jalovina
svalovina
zrkadlovina
obilovina
sklovina
hmlovina
polovina
volovina
perlovina
trieslovina
ílovina
domovina
krmovina
šumovina
novina
ďatelinovina
záclonovina
slonovina
zvonovina
zrnovina
lipovina
škopovina
rovina
krovina
cukrovina
polrovina
borovina
lorovina
lotrovina
surovina
syrovina
chrbtovina
plachtovina
juchtovina
maltovina
celtovina
čertovina
cestovina
jutovina
žihľavovina
drevovina
kávovina
tlačovina
močovina
bravčovina
žrďovina
jedľovina
posteľovina
košeľovina
rifľovina
bobuľovina
šašovina
sieťovina
drvina
omrvina
pastvina
mŕtvina
spoluvina
zina
cudzina
hovädzina
slezina
rezina
brezina
drezina
mizina
kozina
gebuzina
haluzina
zuzina
ledačina
sedliačina
preliačina
kriačina
zajačina
hrdlačina
mačina
korytnačina
prasačina
čačina
polabčina
arabčina
občina
srbčina
kašubčina
holandčina
islandčina
hindčina
švédčina
smrečina
človečina
čečina
ľahčina
vlhčina
veličina
buničina
osičina
rajčina
zlodejčina
hebrejčina
kórejčina
galčina
portugalčina
španielčina
mongolčina
hnadrbulčina
handrbulčina
bengálčina
fiškálčina
vietnamčina
nemčina
flámčina
rómčina
ančina
taliančina
barančina
slovančina
praslovančina
staroslovienčina
vojenčina
slovenčina
staroslovenčina
ukrajinčina
materinčina
latinčina
slovinčina
končina
japončina
lapončina
lappončina
rumunčina
albánčina
dánčina
cigánčina
afrikánčina
katalánčina
iránčina
partizánčina
arménčina
fínčina
ugrofínčina
gruzínčina
macedónčina
madedónčina
makarónčina
bretónčina
estónčina
hlbočina
úbočina
širočina
otročina
piesočina
vysočina
črvotočina
zátočina
divočina
trpčina
bulharčina
mäsiarčina
maďarčina
frajerčina
materčina
smrčina
horčina
záhorčina
svrčina
hvezdárčina
pekárčina
tokárčina
stolárčina
somárčina
murárčina
tesárčina
tatárčina
dotárčina
drotárčina
írčina
nórčina
sýrčina
piesčina
chetitčina
keltčina
otčina
hotentotčina
plytčina
chorvátčina
srbochorvátčina
bučina
kukučina
pavučina
dievčina
borievčina
ovčina
kocúrkovčina
bernolákovčina
šelmovčina
šturmovčina
štúrovčina
litovčina
lajdáčina
oráčina
prarpíčina
príčina
prapríčina
lúčina
mašina
prašina
šašina
plešina
pešina
zátišina
jelšina
olšina
menšina
košina
plošina
staršina
mršina
hlušina
lopušina
podbrušina
sušina
kožušina
myšina
tíšina
lopúšina
výšina
väčšina
tižina
dlžina
zbožina
hložina
množina
podmnožina
batožina
dužina
kalužina
družina
kružina
pružina
ostružina
tužina
nížina
úžina
vojna
päťdielna
doplna
zúplna
ulna
vlna
bavlna
polovlna
mikrovlna
pololegálna
iniciálna
deferenciálna
emociálna
protisociálna
pontifikálna
geotermálna
hydrotermálna
polygonálna
tradicionálna
funkcionálna
nocionálna
konzorcionálna
municipálna
episkopálna
antiliberálna
konjunkturálna
žlna
prítomna
kolumna
hymna
nna
anna
johanna
marianna
manna
normanna
panna
hosanna
henna
tyrolienna
senna
ravenna
vinna
donna
sunna
neogénna
stereofónna
ona
babona
ambona
bobona
ancona
kancona
madona
primadona
leona
galeona
simeona
noumeona
egona
úhona
stagiona
izochiona
ikona
miniikona
clona
záclona
barcelona
poklona
pamplona
mona
mamona
ramona
cremona
simona
predpona
prepona
opona
spona
zápona
prípona
švadrona
verona
hodochrona
karlskrona
trona
sona
nelsona
samsona
persona
tona
megatona
otona
newtona
ivona
arizona
tepna
rna
marna
parna
sparna
varna
obrna
kudrna
erna
lucerna
moderna
postmoderna
nadmierna
dočierna
bieločierna
salerna
laterna
interna
kominterna
sterna
cisterna
kaverna
taverna
cverna
kirna
horna
valdhorna
flíglhorna
torna
livorna
lozorna
srna
urna
škvrna
poškvrna
blahodárna
alveolárna
celulárna
komárna
sedimentárna
kuriérna
kvartérna
jasna
súčasna
vesna
odvesna
bosna
chosna
polosna
krosna
sosna
dusna
brusna
zlatna
nenávratna
etna
priesvitna
osemmiestna
lutna
vrátna
pološtátna
posvätna
kútna
sýtna
trojsýtna
prazvláštna
púštna
una
fauna
epifauna
avifauna
entomofauna
makrofauna
mikrofauna
herpetofauna
parazitofauna
ichtyofauna
mezofauna
sauna
pozauna
buna
duna
parduna
tapanhuna
kuna
lakuna
barkuna
luna
runa
koruna
stokoruna
päťdesiatkoruna
dvadsaťkoruna
desaťkoruna
päťkoruna
struna
suna
tuna
fortuna
pravna
duševna
myslivna
hrivna
dorovna
zrovna
odpradávna
zadávna
oddávna
sprednedávna
odnedávna
donedávna
odávna
zdávna
medzinárodnoprávna
súkromnoprávna
procesnoprávna
hmotnoprávna
degresívna
impresívna
supresívna
paliatívna
stimulatívna
komparatívna
derivatívna
prohibitívna
tranzitívna
dispozitívna
vysokoefektívna
korektívna
prediktívna
vysokoproduktívna
prekluzívna
dyna
kryptokoryna
mazna
blizna
tryzna
zrázna
kohézna
avadána
jordána
fatamorgána
gymghána
fabiána
bibiána
luciána
emiliána
juliána
damiána
adriána
valeriána
šebastiána
pánajána
prepánajána
hínajána
katalána
nána
prekristapána
prepána
brána
membrána
slávobrána
zrána
mauretána
fontána
korutána
karavána
sylvána
nirvána
kurtizána
ozaéna
scéna
mizanscéna
magdaléna
kantiléna
doména
subdoména
prolegoména
filoména
arména
ekuména
aréna
maréna
migréna
gangréna
siréna
moréna
aténa
paténa
anténa
karanténa
véna
novéna
lizéna
kabína
karabína
sabína
albína
kolombína
forbína
turbína
konkubína
medecína
medicína
astromedicína
oficína
vakcína
autovakcína
polyvakcína
sarcína
tercína
badína
amadína
grenadína
segedína
blondína
budína
jozefína
rudolfína
pagína
vagína
regína
angína
georgína
trichína
plastelína
velína
vazelína
katilína
trambolína
fridolína
mandolína
kolína
krinolína
trampolína
karolína
matolína
disciplína
sebadisciplína
paulína
trambulína
pavlína
mína
hermína
cezmína
kamenína
hodonína
filipína
urpína
rína
okarína
marína
katarína
varína
balerína
primabalerína
primabelerína
pelerína
oborína
šamorína
kosorína
viktorína
latrína
vitrína
doktrína
urína
tamburína
figurína
uhasína
mokasína
želatína
skarlatína
sonatína
kavatína
lučatína
poobtína
vsetína
brigantína
kantína
galantína
brilantína
argentína
valentína
klementína
serpentína
drahotína
chotína
balotína
gilotína
brzotína
kurtína
palestína
ernestína
sestína
kristína
trstína
gustína
justína
šaštína
hruštína
lavína
slavína
malvína
meluzína
limuzína
čína
čačína
jičína
stakčína
indočína
kočína
započína
nezapočína
šína
jelšína
obžína
antifóna
alofóna
agóna
izogóna
šablóna
cyklóna
anticyklóna
kolóna
autokolóna
ramóna
flegmóna
nóna
eskadróna
króna
koróna
geokoróna
matróna
patróna
persóna
zóna
fazóna
sezóna
garnizóna
eurozóna
rhôna
tribúna
kalafúna
lagúna
komúna
harpúna
fortúna
doschýna
nedoschýna
zomkýna
nezomkýna
hostýna
kľačna
slečna
donekonečna
tečna
zdieľna
zvoľna
pozvoľna
brašna
mišna
krišna
almužna
peážna
kartonážna
plochodrážna
kabotážna
priodvážna
prevážna
dvojkrížna
lúžna


zobraziť všetky slová, ktoré končíme na
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ana
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ena
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme gna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ina
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ona
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme sna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme una
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ána
zobraziť všetky slová, ktoré končíme éna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ína
zobraziť všetky slová, ktoré končíme óna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ôna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme úna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ýna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šna
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žna


 

 
Zoznam slov -