slová končiace ný

     
Vyhľadávanie slová    počnúc        končiace      


zoznam slov, ktorá končí ný


ogabaný
zhabaný
oškriabaný
poškriabaný
zahrabaný
ohrabaný
škrabaný
naškrabaný
oškrabaný
poškrabaný
zanedbaný
pojebaný
vyjebaný
prešibaný
šklbaný
ošklbaný
ukolembaný
podobaný
zazobaný
poďobaný
načarbaný
obrábaný
neobrábaný
prerábaný
vyrábaný
podrúbaný
dorúbaný
vyrúbaný
zrúbaný
hýbaný
poprehýbaný
sprehýbaný
ohýbaný
zohýbaný
pozohýbaný
zahĺbaný
poprevracaný
ukecaný
nacicaný
vycucaný
podplácaný
preplácaný
priplácaný
splácaný
nesplácaný
vyplácaný
strmácaný
utrmácaný
rozburácaný
skrvácaný
vykrvácaný
nakrúcaný
zakrúcaný
poprekrúcaný
zrúcaný
polozrúcaný
daný
badaný
nebadaný
zbadaný
nezbadaný
prehliadaný
poriadaný
usporiadaný
vysporiadaný
vyporiadaný
žiadaný
zažiadaný
požiadaný
vyžiadaný
nakladaný
vynakladaný
zakladaný
novozakladaný
predkladaný
odkladaný
podkladaný
nepodkladaný
prekladaný
prikladaný
dokladaný
pokladaný
predpokladaný
skladaný
naskladaný
poskladaný
ukladaný
naukladaný
vkladaný
vykladaný
povykladaný
nadaný
napadaný
odpadaný
opadaný
popadaný
vypadaný
zadaný
hľadaný
prehľadaný
vyhľadaný
nevyhľadaný
oddaný
poddaný
vystriedaný
prejedaný
predaný
zapredaný
odpredaný
dopredaný
vypredaný
rozpredaný
povedaný
zapovedaný
predpovedaný
odpovedaný
zodpovedaný
nedopovedaný
spovedaný
vyspovedaný
vypovedaný
nevypovedaný
pridaný
rozgajdaný
rozlajdaný
dodaný
nahlodaný
podaný
udaný
zakydaný
vydaný
zdaný
rozdaný
odovzdaný
nabádaný
prebádaný
neprebádaný
ovládaný
zvládaný
napádaný
zakrádaný
okrádaný
vykrádaný
rozkrádaný
vídaný
predvídaný
zabúdaný
nadobúdaný
rozheganý
nacenganý
docenganý
moganý
rozvirganý
dodrúzganý
zabrýzganý
prisahaný
zaprisahaný
šľahaný
nešľahaný
ošľahaný
neušľahaný
pošahaný
ťahaný
naťahaný
sťahaný
uťahaný
vyťahaný
rozťahaný
nechaný
zanechaný
ponechaný
vynechaný
napichaný
prepichaný
napuchaný
páchaný
napáchaný
spáchaný
nespáchaný
nastráchaný
prestráchaný
ustráchaný
okrôchaný
zbúchaný
rozdúchaný
napúchaný
porúchaný
obšúchaný
ošúchaný
vyšúchaný
nadýchaný
zadýchaný
udýchaný
vydýchaný
neslýchaný
zabehaný
vybehaný
rozbehaný
nabiehaný
nenabiehaný
rozbiehaný
obliehaný
podliehaný
strihaný
nastrihaný
ostrihaný
zostrihaný
nezostrihaný
karhaný
pokarhaný
premrhaný
trhaný
obtrhaný
spretrhaný
otrhaný
potrhaný
strhaný
roztrhaný
vrhaný
vyluhaný
namáhaný
premáhaný
napomáhaný
vymáhaný
zmáhaný
vystríhaný
stíhaný
dvíhaný
zdvíhaný
žíhaný
strúhaný
ostrúhaný
blahoprianý
napájaný
zapájaný
pripájaný
spájaný
pospájaný
krájaný
nakrájaný
pokrájaný
rozkrájaný
zabíjaný
pozabíjaný
podbíjaný
prebíjaný
obíjaný
ubíjaný
vybíjaný
ozbíjaný
navíjaný
ovíjaný
vyvíjaný
rozvíjaný
bakaný
zakakaný
pokakaný
uplakaný
vyplakaný
pritakaný
čakaný
naľakaný
poľakaný
uľakaný
vyľakaný
rozľakaný
spackaný
huckaný
pohladkaný
vyobliekaný
odriekaný
striekaný
nastriekaný
ostriekaný
dostriekaný
nepostriekaný
rozstriekaný
opekaný
spekaný
sekaný
osekaný
dosekaný
posekaný
neposekaný
rozsekaný
tekaný
pretekaný
stekaný
preštekaný
rozštekaný
ufikaný
podnikaný
vyspinkaný
ucapkaný
napapkaný
rozstrapkaný
stľapkaný
roztľapkaný
učľapkaný
uťapkaný
šepkaný
vycipkaný
začiarkaný
nazberkaný
frkaný
usmrkaný
strkaný
dopraskaný
popraskaný
rozpraskaný
prskaný
rozprskaný
zapískaný
odpískaný
neodpískaný
upískaný
vypískaný
rozpískaný
získaný
novozískaný
nablýskaný
vyblýskaný
tkaný
pretkaný
obotkaný
votkaný
utkaný
vtkaný
odkukaný
pukaný
napukaný
popukaný
rozpukaný
ufňukaný
mykaný
prehajdákaný
skákaný
preskákaný
lákaný
nalákaný
prilákaný
plákaný
vylákaný
zlákaný
prefíkaný
fúkaný
nafúkaný
vyfúkaný
rozfúkaný
núkaný
ponúkaný
súkaný
zosúkaný
usúkaný
žmýkaný
vyžmýkaný
vytýkaný
plačkaný
rozmačkaný
vyčačkaný
poroztĺkaný
vyvaľkaný
fŕkaný
ufŕkaný
zameškaný
premeškaný
omeškaný
zmeškaný
obťažkaný
osedlaný
odhodlaný
vzdelaný
vysokovzdelaný
polovzdelaný
zdielaný
zasielaný
odosielaný
posielaný
rozosielaný
vysielaný
odvysielaný
želaný
ofrflaný
ufrflaný
klaný
trojklaný
dvojklaný
rozoklaný
odolaný
zdolaný
volaný
zavolaný
predvolaný
odvolaný
prevolaný
privolaný
povolaný
vyvolaný
zvolaný
planý
zaprplaný
slaný
zaslaný
odoslaný
poslaný
rozposlaný
zoslaný
rozoslaný
vyslaný
vyšmatlaný
vystlaný
tutlaný
ututlaný
nevycválaný
zatúlaný
klamaný
oklamaný
sklamaný
zadriemaný
rozdriemaný
zadumaný
mnohovýzmaný
lámaný
dolámaný
polámaný
zlámaný
nerozlámaný
dochrámaný
najímaný
prenajímaný
prijímaný
ponímaný
snímaný
zosnímaný
vnímaný
skúmaný
preskúmaný
nadýmaný
objednaný
prejednaný
dojednaný
vyjednaný
zaznamenaný
poznamenaný
nepoznamenaný
vyznamenaný
nevyznamenaný
začervenaný
hnaný
zahnaný
prehnaný
zažehnaný
požehnaný
obohnaný
pohnaný
zohnaný
vyhnaný
konaný
prekonaný
dokonaný
pokonaný
ukonaný
vykonaný
vtesnaný
zamestnaný
polozamestnaný
sputnaný
rovnaný
narovnaný
zarovnaný
prirovnaný
porovnaný
urovnaný
neurovnaný
vyrovnaný
zrovnaný
rozmaznaný
neznaný
priznaný
doznaný
poznaný
predpoznaný
rozpoznaný
rozoznaný
uznaný
preklínaný
napomínaný
pripomínaný
spomínaný
zapínaný
prepínaný
spínaný
vypínaný
zašliapaný
pošliapaný
zošliapaný
ušliapaný
vyšliapaný
nevyšliapaný
dodriapaný
podriapaný
zakapaný
lapaný
papaný
napapaný
zliepaný
pozliepaný
štiepaný
naklepaný
poklepaný
sklepaný
rozklepaný
otrepaný
roztrepaný
tepaný
kopaný
zakopaný
podkopaný
dokopaný
vykopaný
naslopaný
oslopaný
ošarpaný
čerpaný
načerpaný
odčerpaný
neodčerpaný
nečerpaný
prečerpaný
vyčerpaný
rozospaný
vyspaný
sypaný
zasypaný
obsypaný
dosypaný
posypaný
zosypaný
vysypaný
rozsypaný
scápaný
chápaný
vyklápaný
krápaný
skrápaný
stápaný
vytápaný
húpaný
okúpaný
lúpaný
olúpaný
šúpaný
rýpaný
zarýpaný
rozrýpaný
raný
načiaraný
začiaraný
zastaraný
obstaraný
zaobstaraný
postaraný
ustaraný
braný
zababraný
dobabraný
ubabraný
zbabraný
rozbabraný
nabraný
zabraný
prebraný
pribraný
štibraný
odobraný
zobraný
rozobraný
učubraný
ušubraný
vybraný
obdraný
zacundraný
ucundraný
uhundraný
zašlundraný
odraný
zodraný
nadudraný
naberaný
zaberaný
preberaný
oberaný
zaoberaný
odoberaný
podoberaný
poberaný
rozoberaný
uberaný
vyberaný
povyberaný
nazberaný
pozberaný
zbieraný
nazbieraný
pozbieraný
zozbieraný
vyzbieraný
vydieraný
zdieraný
prepieraný
odopieraný
podopieraný
popieraný
upieraný
natieraný
zastieraný
nezastieraný
predstieraný
prestieraný
zvieraný
meraný
nameraný
zameraný
odmeraný
premeraný
primeraný
cieľuprimeraný
vymeraný
zmeraný
prezeraný
dozeraný
odpozeraný
zafafraný
hraný
nahraný
zahraný
načechraný
načuchraný
začuchraný
rozčuchraný
prehraný
rozihraný
obohraný
odohraný
neodohraný
zohraný
rozohraný
vyhraný
nevyhraný
ošomraný
oraný
odoraný
neodoraný
poloraný
pooraný
zoraný
nezoraný
rozoraný
praný
odpraný
opraný
spraný
vypraný
nasraný
posraný
vysraný
vetraný
nevetraný
prevetraný
vyvetraný
zvetraný
schátraný
vypátraný
rozkuštraný
vraný
rozháraný
káraný
pokáraný
počmáraný
rozpáraný
potáraný
utáraný
nahováraný
ohováraný
uzatváraný
pretváraný
otváraný
neutváraný
vytváraný
zváraný
uzváraný
nabúraný
odbúraný
pobúraný
zbúraný
polozbúraný
rozbúraný
týraný
stýraný
utýraný
nenažraný
zažraný
prežraný
natriasaný
pretriasaný
rozjasaný
zakasaný
podkasaný
kresaný
okresaný
skresaný
tesaný
pritesaný
otesaný
vytesaný
česaný
prečesaný
učesaný
neučesaný
vyčesaný
zahnisaný
zhnisaný
obrusaný
hlásaný
zapásaný
odpásaný
prepásaný
pripásaný
opásaný
ukolísaný
rozkolísaný
písaný
napísaný
zapísaný
nadpísaný
predpísaný
odpísaný
podpísaný
dolupodpísaný
prepísaný
pripísaný
opísaný
dopísaný
nedopísaný
popísaný
spísaný
upísaný
vpísaný
vypísaný
rozpísaný
zahataný
naprataný
zaprataný
odprataný
uprataný
neuprataný
vyprataný
nalietaný
odlietaný
rozlietaný
namietaný
odmietaný
premietaný
omietaný
zmietaný
prepletaný
poprepletaný
opletaný
spletaný
metaný
zametaný
nepozametaný
rozmetaný
rozkmitaný
opantaný
dorantaný
poslintaný
uslintaný
vyligotaný
vychichotaný
stroskotaný
zamotaný
domotaný
pomotaný
zmotaný
nerozmotaný
vyčaptaný
zdeptaný
leptaný
vyleptaný
odškrtaný
zoškrtaný
narastaný
podrastaný
poprerastaný
neprirastaný
porastaný
ochľastaný
trestaný
potrestaný
chystaný
nachystaný
prichystaný
chytaný
nachytaný
plátaný
zaplátaný
mátaný
pomátaný
zmátaný
rátaný
narátaný
zarátaný
odrátaný
prerátaný
prirátaný
vrátaný
vyrátaný
zrátaný
rozrátaný
zapamätaný
vítaný
privítaný
čítaný
načítaný
odčítaný
prečítaný
počítaný
napočítaný
započítaný
odpočítaný
prepočítaný
pripočítaný
dopočítaný
spočítaný
vypočítaný
rozpočítaný
sčítaný
vyčítaný
rozčítaný
zahútaný
pripútaný
spútaný
upútaný
rozpútaný
pýtaný
opýtaný
zavŕtaný
rozvŕtaný
vyciciavaný
vymeriavaný
zadržiavaný
dodržiavaný
udržiavaný
zdržiavaný
získavaný
zosúkavaný
preskúmavaný
pošliapavaný
odbúravaný
stavaný
zastavaný
nezastavaný
obstavaný
neobstavaný
prestavaný
dostavaný
postavaný
zostavaný
rozostavaný
vstavaný
vystavaný
plátavaný
preplátavaný
odčítavaný
započítavaný
prepočítavaný
pripočítavaný
vypočítavaný
zalievaný
preclievaný
odlievaný
prelievaný
neprelievaný
zahmlievaný
polievaný
nepolievaný
posmievaný
vysmievaný
doznievaný
spievaný
ohrievaný
neohrievaný
vyhrievaný
dozrievaný
podozrievaný
upodozrievaný
vysievaný
uctievaný
previevaný
dokončievaný
nahnevaný
pohnevaný
rozhnevaný
urevaný
vyrevaný
nepouživaný
dabovaný
oslabovaný
zoslabovaný
vyrabovaný
zvelebovaný
opotrebovaný
spotrebovaný
žrebovaný
vyžrebovaný
prehlbovaný
zaplombovaný
podrobovaný
aprobovaný
zásobovaný
spôsobovaný
prispôsobovaný
prifarbovaný
naverbovaný
zverbovaný
absorbovaný
sľubovaný
obohacovaný
skracovaný
ukracovaný
zapracovaný
odpracovaný
prepracovaný
opracovaný
dopracovaný
nedopracovaný
neopracovaný
spracovaný
upracovaný
vpracovaný
vypracovaný
rozpracovaný
zatracovaný
vyobcovaný
podnecovaný
nevrecovaný
skicovaný
valcovaný
zavalcovaný
prevalcovaný
vyvalcovaný
pohlcovaný
rámcovaný
financovaný
vydrancovaný
zrancovaný
licencovaný
diferencovaný
potencovaný
subvencovaný
nesubvencovaný
denuncovaný
opuncovaný
neopuncovaný
nadhodnocovaný
podhodnocovaný
znehodnocovaný
prehodnocovaný
ohodnocovaný
vyhodnocovaný
zhodnocovaný
vyburcovaný
donucovaný
vynucovaný
zachycovaný
zasycovaný
lícovaný
prilícovaný
zlícovaný
odhadovaný
dohadovaný
vyhladovaný
skladovaný
naradovaný
degradovaný
tradovaný
uradovaný
rozradovaný
zúradovaný
požadovaný
vyžadovaný
zbedovaný
jedovaný
najedovaný
rozjedovaný
sledovaný
nasledovaný
prenasledovaný
nesledovaný
expedovaný
vyexpedovaný
kandidovaný
konsolidovaný
nekonsolidovaný
skonsolidovaný
evidovaný
zaevidovaný
neevidovaný
revidovaný
nerevidovaný
zrevidovaný
likvidovaný
zlikvidovaný
oxidovaný
zoxidovaný
skandovaný
expandovaný
suspendovaný
vyárendovaný
fundovaný
refundovaný
bodovaný
obchodovaný
neobchodovaný
dohodovaný
rozhodovaný
skorodovaný
bombardovaný
zbombardovaný
retardovaný
mordovaný
umordovaný
zmordovaný
kolaudovaný
skolaudovaný
neskolaudovaný
budovaný
zabudovaný
nebudovaný
prebudovaný
pribudovaný
dobudovaný
nedobudovaný
vybudovaný
novovybudovaný
erudovaný
študovaný
naštudovaný
preštudovaný
doštudovaný
nedoštudovaný
vyštudovaný
začudovaný
učudovaný
zagazdovaný
zabarikádovaný
ládovaný
napomádovaný
torpédovaný
jódovaný
kódovaný
zakódovaný
dekódovaný
kreovaný
blazeovaný
parafovaný
paragrafovaný
fotografovaný
šrafovaný
tarifovaný
netarifovaný
metamorfovaný
štráfovaný
propagovaný
legovaný
delegovaný
nelegovaný
privilegovaný
olegovaný
negovaný
agregovaný
segregovaný
dirigovaný
korigovaný
nekorigovaný
skorigovaný
vykorigovaný
emulgovaný
fingovaný
prolongovaný
homologovaný
nadrogovaný
kontrahovaný
protrahovaný
extrahovaný
zasahovaný
obsahovaný
dosahovaný
zaťahovaný
preťahovaný
priťahovaný
sťahovaný
nasťahovaný
presťahovaný
prisťahovaný
vysťahovaný
vťahovaný
chovaný
ciachovaný
ociachovaný
oplachovaný
splachovaný
vyplachovaný
nachovaný
skrachovaný
ustrachovaný
zachovaný
odchovaný
vpichovaný
dochovaný
pochovaný
zvrchovaný
schovaný
uschovaný
uchovaný
vychovaný
zaknihovaný
nezaknihovaný
postihovaný
vyzdvihovaný
dlhovaný
polohovaný
zálohovaný
navrhovaný
novonavrhovaný
zavrhovaný
opovrhovaný
obsluhovaný
pruhovaný
dyhovaný
ryhovaný
vylúhovaný
asociovaný
disociovaný
nedisociovaný
porciovaný
rozporciovaný
repatriovaný
koncesiovaný
deviovaný
obhajovaný
skrajovaný
ukrajovaný
vykrajovaný
zatajovaný
pritajovaný
utajovaný
glejovaný
naolejovaný
livrejovaný
dobojovaný
vybojovaný
uspokojovaný
neuspokojovaný
prepojovaný
spojovaný
krojovaný
zdvojovaný
kovaný
obskakovaný
lakovaný
nalakovaný
pakovaný
opakovaný
zopakovaný
rozpakovaný
vybrakovaný
krakovaný
skrakovaný
atakovaný
žliabkovaný
vrúbkovaný
zúbkovaný
vreckovaný
kockovaný
riadkovaný
sprostredkovaný
bodkovaný
podkovaný
prekovaný
vstrekovaný
štvorčekovaný
štráfkovaný
abdikovaný
predikovaný
indikovaný
prejudikovaný
špecifikovaný
vyšpecifikovaný
solidifikovaný
kodifikovaný
nekodifikovaný
modifikovaný
kvalifikovaný
vysokokvalifikovaný
diskvalifikovaný
bonifikovaný
ikonifikovaný
personifikovaný
unifikovaný
verifikovaný
glorifikovaný
vitrifikovaný
elektrifikovaný
nostrifikovaný
klasifikovaný
preklasifikovaný
rusifikovaný
ratifikovaný
stratifikovaný
rektifikovaný
kvantifikovaný
nekvantifikovaný
identifikovaný
notifikovaný
certifikovaný
necertifikovaný
falzifikovaný
intenzifikovaný
infikovaný
nainfikovaný
dezinfikovaný
publikovaný
aplikovaný
implikovaný
komplikovaný
prekomplikovaný
skomplikovaný
duplikovaný
zduplikovaný
exkomunikovaný
prešpikovaný
karikovaný
skarikovaný
prefabrikovaný
vyfabrikovaný
prikovaný
pásikovaný
praktikovaný
nepraktikovaný
domestikovaný
sofistikovaný
diagnostikovaný
intoxikovaný
linajkovaný
nalinajkovaný
preštrajkovaný
spájkovaný
nespájkovaný
preumelkovaný
vyumelkovaný
žilkovaný
kolkovaný
titulkovaný
otitulkovaný
jamkovaný
ofrankovaný
natankovaný
linkovaný
nalinkovaný
pozinkovaný
vypoklonkovaný
článkovaný
stránkovaný
okovaný
alokovaný
blokovaný
zablokovaný
odblokovaný
deblokovaný
neblokovaný
zblokovaný
dislokovaný
pokovaný
prerokovaný
prorokovaný
nárokovaný
nenárokovaný
úrokovaný
vyprovokovaný
nevyprovokovaný
šokovaný
čipkovaný
čiarkovaný
zaparkovaný
dierkovaný
predierkovaný
spriemerkovaný
vyšperkovaný
vzorkovaný
odstrkovaný
maskovaný
zamaskovaný
pieskovaný
voskovaný
hláskovaný
páskovaný
rozkúskovaný
opečiatkovaný
kvietkovaný
vykôstkovaný
naskrutkovaný
nezazátkovaný
oštítkovaný
neorazítkovaný
edukovaný
redukovaný
zredukovaný
indukovaný
produkovaný
reprodukovaný
vyprodukovaný
nafukovaný
ofukovaný
vyfukovaný
čpavkovaný
dávkovaný
vykovaný
prevádzkovaný
zagombíkovaný
vykolíkovaný
značkovaný
neznačkovaný
označkovaný
neoznačkovaný
zagombičkovaný
tabličkovaný
očkovaný
zaočkovaný
háčkovaný
zaháčkovaný
balíčkovaný
zaškatuľkovaný
konfiškovaný
skonfiškovaný
hráškovaný
práškovaný
sieťkovaný
mriežkovaný
drážkovaný
krúžkovaný
zakrúžkovaný
okrúžkovaný
prúžkovaný
zdokonalovaný
inštalovaný
nainštalovaný
odinštalovaný
zašalovaný
žalovaný
zažalovaný
obžalovaný
spoluobžalovaný
etablovaný
dublovaný
rozparcelovaný
modelovaný
premodelovaný
vymodelovaný
korelovaný
naštelovaný
cizelovaný
vycizelovaný
kamuflovaný
emailovaný
domicilovaný
afilovaný
profilovaný
milovaný
zamilovaný
zmilovaný
prepilovaný
zakompilovaný
skompilovaný
grilovaný
ventilovaný
destilovaný
vydolovaný
kolovaný
zaprotokolovaný
úkolovaný
školovaný
zdemolovaný
rolovaný
kontrolovaný
prekontrolovaný
skontrolovaný
izolovaný
zaizolovaný
triplovaný
suplovaný
číslovaný
očíslovaný
dulovaný
modulovaný
nemodulovaný
koagulovaný
regulovaný
neregulovaný
vyregulovaný
zregulovaný
prešpekulovaný
vyšpekulovaný
artikulovaný
kalkulovaný
zakalkulovaný
vykalkulovaný
vinkulovaný
necirkulovaný
simulovaný
stimulovaný
formulovaný
sformulovaný
kumulovaný
akumulovaný
neakumulovaný
anulovaný
granulovaný
vynulovaný
manipulovaný
nemanipulovaný
zmanipulovaný
nezmanipulovaný
titulovaný
cyklostylovaný
prelamovaný
reklamovaný
proklamovaný
oznamovaný
oboznamovaný
programovaný
naprogramovaný
lemovaný
olemovaný
decimovaný
zdecimovaný
animovaný
deprimovaný
zdeprimovaný
komprimovaný
dekomprimovaný
skomprimovaný
legitimovaný
aproximovaný
filmovaný
nafilmovaný
utlmovaný
uvedomovaný
diplomovaný
renomovaný
promovaný
birmovaný
formovaný
deformovaný
nedeformovaný
zdeformovaný
reformovaný
nereformovaný
zreformovaný
uniformovaný
informovaný
dezinformovaný
sformovaný
transformovaný
vyformovaný
normovaný
parfumovaný
pogumovaný
vygumovaný
konzumovaný
skonzumovaný
zarámovaný
orámovaný
strémovaný
polybrómovaný
pochrómovaný
polychrómovaný
rýmovaný
zabanovaný
sprofanovaný
šikanovaný
opanovaný
sanovaný
inscenovaný
zinscenovaný
skenovaný
oskenovaný
menovaný
premenovaný
pomenovaný
novomenovaný
vymenovaný
novovymenovaný
nvovovymenovaný
venovaný
intervenovaný
impregnovaný
indignovaný
signovaný
designovaný
dezignovaný
rezignovaný
kombinovaný
prekombinovaný
skombinovaný
fascinovaný
ordinovaný
naordinovaný
subordinovaný
koordinovaný
skoordinovaný
rafinovaný
definovaný
zadefinovaný
preddefinovaný
zaklinovaný
disciplinovaný
laminovaný
kontaminovaný
eliminovaný
inkriminovaný
diskriminovaný
nediskriminovaný
dominovaný
nominovaný
denominovaný
terminovaný
determinovaný
indeterminovaný
iluminovaný
patinovaný
predestinovaný
rutinovaný
zruinovaný
pretelefonovaný
sankcionovaný
nesankcionovaný
penzionovaný
klonovaný
deponovaný
komponovaný
zakomponovaný
vkomponovaný
oponovaný
proponovaný
disponovaný
predisponovaný
indisponovaný
transponovaný
exponovaný
preexponovaný
našponovaný
alternovaný
internovaný
konšternovaný
stornovaný
snovaný
osnovaný
zosnovaný
unovaný
korunovaný
nekorunovaný
odsunovaný
prisunovaný
zunovaný
plánovaný
naplánovaný
preplánovaný
rozplánovaný
halogénovaný
trénovaný
natrénovaný
pretrénovaný
vytrénovaný
pocínovaný
zamínovaný
termínovaný
tónovaný
betónovaný
zabetónovaný
vybetónovaný
netónovaný
handicapovaný
mapovaný
zmapovaný
prekvapovaný
čapovaný
načapovaný
nezačapovaný
hendikepovaný
olepovaný
zlepovaný
krepovaný
štepovaný
anticipovaný
emancipovaný
koncipovaný
skoncipovaný
tipovaný
vytipovaný
kempovaný
zlumpovaný
korumpovaný
skorumpovaný
neskorumpovaný
kupovaný
nakupovaný
odkupovaný
prikupovaný
okupovaný
vykupovaný
potupovaný
zastupovaný
pristupovaný
typovaný
vytypovaný
darovaný
obdarovaný
obhospodarovaný
deklarovaný
naparovaný
vypreparovaný
separovaný
varovaný
havarovaný
nehavarovaný
predvarovaný
tvarovaný
vytvarovaný
zvarovaný
začarovaný
očarovaný
rozčarovaný
ožarovaný
vyžarovaný
rebrovaný
kalibrovaný
vyjadrovaný
spľundrovaný
dehydrovaný
vyrenderovaný
moderovaný
nemoderovaný
referovaný
preferovaný
transferovaný
pancierovaný
opancierovaný
dierovaný
nedierovaný
predierovaný
pranierovaný
tolerovaný
aglomerovaný
smerovaný
nasmerovaný
nesmerovaný
presmerovaný
generovaný
degenerovaný
nedegenerovaný
zdegenerovaný
regenerovaný
vygenerovaný
perovaný
temperovaný
operovaný
vyoperovaný
preverovaný
overovaný
poverovaný
úverovaný
inzerovaný
cifrovaný
vycifrovaný
šifrovaný
zašifrovaný
dešifrovaný
ošifrovaný
integrovaný
dezintegrovaný
tigrovaný
inšpirovaný
zrekvirovaný
rozširovaný
vyvzdorovaný
perforovaný
neperforovaný
dekorovaný
nedekorovaný
oneskorovaný
kolorovaný
mramorovaný
umorovaný
ignorovaný
honorovaný
vyšnorovaný
podporovaný
sponzorovaný
pozorovaný
odpozorovaný
spozorovaný
nespozorovaný
vzorovaný
opatrovaný
zaopatrovaný
prešetrovaný
ošetrovaný
vyšetrovaný
filtrovaný
odfiltrovaný
centrovaný
koncentrovaný
dekoncentrovaný
skoncentrovaný
rastrovaný
registrovaný
zaregistrovaný
administrovaný
polstrovaný
zaostrovaný
vyostrovaný
lustrovaný
ilustrovaný
frustrovaný
demonštrovaný
reštaurovaný
zreštaurovaný
konfigurovaný
nakonfigurovaný
inaugurovaný
vykurovaný
murovaný
zamurovaný
obmurovaný
vymurovaný
šnurovaný
zošnurovaný
nezošnurovaný
vyšnurovaný
denaturovaný
saturovaný
nesaturovaný
fakturovaný
vyfakturovaný
štrukturovaný
necenzurovaný
károvaný
škárovaný
spárovaný
muzicírovaný
vyštafírovaný
melírovaný
kopírovaný
odkopírovaný
prekopírovaný
okopírovaný
skopírovaný
masírovaný
frotírovaný
gravírovaný
servírovaný
verzírovaný
kašírovaný
režírovaný
narežírovaný
nenarežírovaný
zrežírovaný
skórovaný
chlórovaný
organochlórovaný
polychlórovaný
chlórfluórovaný
politúrovaný
vyfaktúrovaný
štruktúrovaný
glazúrovaný
nedrezúrovaný
inkasovaný
vyinkasovaný
zinkasovaný
odhlasovaný
prehlasovaný
ohlasovaný
vyhlasovaný
deklasovaný
pasovaný
vypasovaný
časovaný
načasovaný
koncesovaný
adresovaný
zainteresovaný
vystresovaný
lisovaný
nalisovaný
zalisovaný
nelisovaný
plisovaný
preplisovaný
vylisovaný
zlisovaný
zapisovaný
predpisovaný
odpisovaný
podpisovaný
prepisovaný
pripisovaný
opisovaný
dopisovaný
popisovaný
upisovaný
vpisovaný
rozpisovaný
balansovaný
prononsovaný
losovaný
vylosovaný
zabrusovaný
prebrusovaný
rysovaný
narysovaný
pásovaný
datovaný
antedatovaný
dokatovaný
skatovaný
matovaný
exploatovaný
dehydratovaný
konštatovaný
vatovaný
obetovaný
fetovaný
nafetovaný
briketovaný
letovaný
tabletovaný
oletovaný
kompletovaný
skompletovaný
tapetovaný
interpretovaný
vetovaný
kvetovaný
dorichtovaný
zrichtovaný
citovaný
licitovaný
editovaný
kreditovaný
akreditovaný
diskreditovaný
zdiskreditovaný
auditovaný
rehabilitovaný
emitovaný
imitovaný
limitovaný
delimitovaný
pridelimitovaný
ilimitovaný
kompromitovaný
skompromitovaný
kopromitovaný
intermitovaný
nitovaný
fritovaný
kvitovaný
exitovaný
pertraktovaný
taktovaný
kontaktovaný
afektovaný
projektovaný
naprojektovaný
selektovaný
rešpektovaný
diktovaný
nadiktovaný
vyasfaltovaný
smaltovaný
posmaltovaný
exaltovaný
dekoltovaný
inzultovaný
konzultovaný
nekonzultovaný
prekonzultovaný
implantovaný
transplantovaný
garantovaný
negarantovaný
rozšantovaný
akcentovaný
orientovaný
preorientovaný
zorientovaný
dezorientovaný
nezorientovaný
talentovaný
cementovaný
zacementovaný
reglementovaný
implementovaný
segmentovaný
komentovaný
nekomentovaný
okomentovaný
argumentovaný
dokumentovaný
zdokumentovaný
patentovaný
frekventovaný
prezentovaný
reprezentovaný
diskontovaný
montovaný
namontovaný
zamontovaný
odmontovaný
demontovaný
vmontovaný
vymontovaný
zmontovaný
nezmontovaný
konfrontovaný
sabotovaný
dotovaný
pilotovaný
rotovaný
zbankrotovaný
zošrotovaný
adaptovaný
zadaptovaný
akceptovaný
adoptovaný
kooptovaný
skartovaný
štartovaný
naštartovaný
odštartovaný
reštartovaný
invertovaný
konvertovaný
nekonvertovaný
eskortovaný
portovaný
deportovaný
reportovaný
importovaný
naimportovaný
transportovaný
exportovaný
vyexportovaný
vyšportovaný
devastovaný
zdevastovaný
nezdevastovaný
častovaný
odcestovaný
precestovaný
scestovaný
rozcestovaný
umolestovaný
amnestovaný
dehonestovaný
pestovaný
dopestovaný
vypestovaný
testovaný
atestovaný
otestovaný
investovaný
preinvestovaný
zvestovaný
zalistovaný
kompostovaný
adjustovaný
knokautovaný
pokutovaný
diskutovaný
neoddiskutovaný
nediskutovaný
prediskutovaný
komutovaný
pomutovaný
permutovaný
amputovaný
imputovaný
ubytovaný
poskytovaný
dopytovaný
spytovaný
fosfátovaný
formátovaný
naformátovaný
predformátovaný
sformátovaný
opätovaný
neopätovaný
kótovaný
nekótovaný
drôtovaný
zadrôtovaný
pridrôtovaný
rozpočtovaný
nerozpočtovaný
účtovaný
naúčtovaný
zaúčtovaný
vyúčtovaný
zúčtovaný
distribuovaný
rozdistribuovaný
graduovaný
reziduovaný
evakuovaný
vákuovaný
deštruovaný
konštruovaný
rekonštruovaný
nerekonštruovaný
zrekonštruovaný
skonštruovaný
vykonštruovaný
situovaný
substituovaný
reštituovaný
konštituovaný
rekonštituovaný
odbavovaný
vybavovaný
zbavovaný
prejavovaný
naplavovaný
zaplavovaný
oslavovaný
prepravovaný
pripravovaný
opravovaný
dopravovaný
popravovaný
spravovaný
upravovaný
pretavovaný
nastavovaný
zastavovaný
predstavovaný
odstavovaný
prestavovaný
zostavovaný
vystavovaný
ospevovaný
navštevovaný
nenavštevovaný
distingvovaný
obdivovaný
archivovaný
derivovaný
nezakrivovaný
aktivovaný
neaktivovaný
reaktivovaný
inaktivovaný
nezaktivovaný
kultivovaný
zrekultivovaný
motivovaný
nemotivovaný
priživovaný
vyživovaný
exekvovaný
zaexekvovaný
perzekvovaný
devalvovaný
zdevalvovaný
absolvovaný
involvovaný
pokovovaný
oslovovaný
vyslovovaný
nevyslovovaný
stanovovaný
obnovovaný
renovovaný
zrenovovaný
inovovaný
enervovaný
vynervovaný
rezervovaný
konzervovaný
zakonzervovaný
nekonzervovaný
interviewovaný
faxovaný
indexovaný
zakomplexovaný
fixovaný
zafixovaný
xeroxovaný
odkazovaný
ukazovaný
preukazovaný
poukazovaný
vykazovaný
nevykazovaný
glazovaný
neglazovaný
zobrazovaný
predhadzovaný
odhadzovaný
pohadzovaný
vyhadzovaný
zhadzovaný
ochladzovaný
nahradzovaný
nasadzovaný
obsadzovaný
presadzovaný
obmedzovaný
neobmedzovaný
poškodzovaný
odvodzovaný
potvrdzovaný
vytvrdzovaný
vzbudzovaný
povzbudzovaný
odsudzovaný
prisudzovaný
posudzovaný
archaizovaný
precizovaný
kandizovaný
štandardizovaný
katalogizovaný
slovakizovaný
škandalizovaný
idealizovaný
zidealizovaný
realizovaný
zrealizovaný
egalizovaný
legalizovaný
nelegalizovaný
špecializovaný
inicializovaný
skomercializovaný
materializovaný
industrializovaný
lokalizovaný
minimalizovaný
optimalizovaný
maximalizovaný
formalizovaný
normalizovaný
penalizovaný
signalizovaný
internacionalizovaný
racionalizovaný
neracionalizovaný
zracionalizovaný
inštitucionalizovaný
neinštitucionalizovaný
personalizovaný
opalizovaný
liberalizovaný
neliberalizovaný
federalizovaný
deferalizovaný
generalizovaný
moralizovaný
demoralizovaný
centralizovaný
decentralizovaný
neutralizovaný
naturalizovaný
štrukturalizovaný
nepalatalizovaný
metalizovaný
digitalizovaný
podkapitalizovaný
hospitalizovaný
kryštalizovaný
vykryštalizovaný
individualizovaný
aktualizovaný
zaktualizovaný
evanjelizovaný
bagatelizovaný
novelizovaný
stabilizovaný
destabilizovaný
sterilizovaný
civilizovaný
symbolizovaný
alkoholizovaný
monopolizovaný
štylizovaný
zdynamizovaný
systemizovaný
legitimizovaný
atomizovaný
rozatomizovaný
urbanizovaný
organizovaný
reorganizovaný
preorganizovaný
zreorganizovaný
vysokoorganizovaný
zorganizovaný
dezorganizovaný
mechanizovaný
zmechanizovaný
amerikanizovaný
zamerikanizovaný
galvanizovaný
homogenizovaný
neionizovaný
harmonizovaný
zharmonizovaný
démonizovaný
kanonizovaný
synchronizovaný
zosynchronizovaný
ironizovaný
modernizovaný
zmodernizovaný
nezmodernizovaný
typizovaný
polarizovaný
spopularizovaný
sumarizovaný
militarizovaný
inventarizovaný
zinventarizovaný
charakterizovaný
pasterizovaný
majorizovaný
valorizovaný
motorizovaný
autorizovaný
favorizovaný
parametrizovaný
zelektrizovaný
miniaturizovaný
dramatizovaný
zdramatizovaný
klimatizovaný
aromatizovaný
nearomatizovaný
automatizovaný
plnoautomatizovaný
zautomatizovaný
traumatizovaný
sfanatizovaný
odbyrokratizovaný
zbyrokratizovaný
privatizovaný
neprivatizovaný
sprivatizovaný
skompletizovaný
zmagnetizovaný
nezmagnetizovaný
konkretizovaný
nekonkretizovaný
patetizovaný
prepatetizovaný
politizovaný
odpolitizovaný
prepolitizovaný
spolitizovaný
nespolitizovaný
kritizovaný
skritizovaný
praktizovaný
hypnotizovaný
amortizovaný
avizovaný
aktivizovaný
zaktivizovaný
objektivizovaný
zobjektivizovaný
improvizovaný
recenzovaný
kondenzovaný
skondenzovaný
dimenzovaný
poddimenzovaný
predimenzovaný
kompenzovaný
dekompenzovaný
nekompenzovaný
vykompenzovaný
ohrozovaný
intarzovaný
analyzovaný
zanalyzovaný
rozanalyzovaný
paralyzovaný
fázovaný
rozfázovaný
parafrázovaný
zaväzovaný
frézovaný
zbedačovaný
pretlačovaný
potlačovaný
stlačovaný
utlačovaný
vytlačovaný
naznačovaný
označovaný
prekračovaný
pokračovaný
presvedčovaný
osvedčovaný
usvedčovaný
zabezpečovaný
ubezpečovaný
zľahčovaný
bičovaný
vybičovaný
zbičovaný
zveličovaný
okysličovaný
pančovaný
dokončovaný
osočovaný
určovaný
predurčovaný
vylučovaný
zlučovaný
doučovaný
doručovaný
doporučovaný
vyučovaný
skľučovaný
zariaďovaný
podriaďovaný
zriaďovaný
zaraďovaný
priraďovaný
zveľaďovaný
zatrieďovaný
sústreďovaný
zhromažďovaný
obaľovaný
oddaľovaný
zahaľovaný
maľovaný
namaľovaný
podmaľovaný
pomaľovaný
spomaľovaný
vymaľovaný
zdokonaľovaný
napaľovaný
zapaľovaný
spaľovaný
vpaľovaný
vypaľovaný
schvaľovaný
vychvaľovaný
odďaľovaný
ohobľovaný
neohobľovaný
oddeľovaný
prideľovaný
udeľovaný
vydeľovaný
rozdeľovaný
nerozdeľovaný
porozdeľovaný
odstreľovaný
prestreľovaný
ostreľovaný
urýchľovaný
zaokrúhľovaný
prepoľovaný
nastoľovaný
povoľovaný
zhumpľovaný
dupľovaný
zakresľovaný
prekresľovaný
skresľovaný
vykresľovaný
vysvetľovaný
vychyľovaný
rozptyľovaný
rýľovaný
skrášľovaný
zdaňovaný
nezdaňovaný
zachraňovaný
ochraňovaný
odstraňovaný
napodobňovaný
ochudobňovaný
spochybňovaný
nespochybňovaný
zovšeobecňovaný
umocňovaný
zdomácňovaný
uskladňovaný
zvýhodňovaný
odškodňovaný
zneškodňovaný
odvodňovaný
odôvodňovaný
zdôvodňovaný
vyprázdňovaný
podceňovaný
preceňovaný
oceňovaný
doceňovaný
podmieňovaný
zmieňovaný
tieňovaný
začleňovaný
vyčleňovaný
rozčleňovaný
kameňovaný
ukameňovaný
obmeňovaný
odmeňovaný
obviňovaný
uverejňovaný
zverejňovaný
nezverejňovaný
posilňovaný
znásilňovaný
naplňovaný
preplňovaný
doplňovaný
zreálňovaný
skloňovaný
stupňovaný
odstupňovaný
vystupňovaný
usmerňovaný
zahrňovaný
upozorňovaný
spresňovaný
upresňovaný
spoplatňovaný
uplatňovaný
vyvlastňovaný
obšťastňovaný
premiestňovaný
umiestňovaný
uprednostňovaný
upevňovaný
ovplyvňovaný
zdôrazňovaný
zvýrazňovaný
uskutočňovaný
uvoľňovaný
zosmiešňovaný
zbožňovaný
znemožňovaný
stotožňovaný
lašovaný
pašovaný
prepašovaný
vpašovaný
rozprašovaný
zastrašovaný
detašovaný
rozlišovaný
falšovaný
sfalšovaný
grošovaný
vylepšovaný
zlepšovaný
veršovaný
zhoršovaný
pofušovaný
narušovaný
nenarušovaný
prerušovaný
porušovaný
vyrušovaný
retušovaný
neretušovaný
povyšovaný
zvyšovaný
zväčšovaný
sieťovaný
zasieťovaný
zošľachťovaný
pociťovaný
poisťovaný
vykorisťovaný
zisťovaný
očisťovaný
angažovaný
zaangažovaný
nezaangažovaný
neangažovaný
zavlažovaný
zdražovaný
znevažovaný
prevažovaný
považovaný
uvažovaný
vyvažovaný
zvažovaný
nezvažovaný
speňažovaný
zaťažovaný
obťažovaný
neobťažovaný
preťažovaný
sťažovaný
mrežovaný
zamrežovaný
protežovaný
zbližovaný
ponižovaný
znižovaný
križovaný
ukrižovaný
predlžovaný
aranžovaný
naaranžovaný
zaranžovaný
kožovaný
rozmnožovaný
brožovaný
pridržovaný
udržovaný
neudržovaný
zdržovaný
sužovaný
nesužovaný
usužovaný
zužovaný
odorvaný
rozorvaný
trvaný
zotrvaný
plytvaný
štvaný
naštvaný
preštvaný
rozoštvaný
uštvaný
žuvaný
zvaný
nazvaný
prizvaný
takzvaný
samozvaný
pozvaný
vyzvaný
zanedbávaný
obávaný
dávaný
zadávaný
prehľadávaný
vyhľadávaný
predávaný
vypredávaný
rozpredávaný
pridávaný
dodávaný
ohlodávaný
podávaný
udávaný
vydávaný
rozdávaný
odovzdávaný
vytrhávaný
oplakávaný
očakávaný
pretkávaný
popretkávaný
utkávaný
vtkávaný
vyčkávaný
vzdelávaný
odvolávaný
vyvolávaný
zvolávaný
neplávaný
objednávaný
prejednávaný
zaznamenávaný
požehnávaný
vykonávaný
zamestnávaný
prirovnávaný
porovnávaný
vyrovnávaný
rozmaznávaný
zaznávaný
priznávaný
rozpoznávaný
uznávaný
dokopávaný
odčerpávaný
prečerpávaný
zasypávaný
vsypávaný
vysypávaný
obstarávaný
nahrávaný
prehrávaný
právaný
zaprávaný
správaný
vyprávaný
prerozprávaný
vyrozprávaný
zvetrávaný
odvrávaný
nasávaný
odsávaný
česávaný
vysávaný
zamotávaný
zastávaný
zachytávaný
spotrebovávaný
zapracovávaný
prepracovávaný
spracovávaný
vypracovávaný
rozpracovávaný
dobudovávaný
zachovávaný
uchovávaný
vychovávaný
sprostredkovávaný
prerokovávaný
prediskutovávaný
preúčtovávaný
zúčtovávaný
orezávaný
vyrezávaný
zasnívaný
dosnívaný
vysnívaný
rozsnívaný
zívaný
obšívaný
prešívaný
zošívaný
všívaný
vyšívaný
užívaný
zaužívaný
zneužívaný
používaný
využívaný
vyžívaný
spracúvaný
vypracúvaný
sklincúvaný
usporadúvaný
prerokúvaný
vpasúvaný
odsúvaný
presúvaný
posúvaný
zaratúvaný
odratúvaný
prediskutúvaný
počúvaný
odpočúvaný
neodpočúvaný
vypočúvaný
zabývaný
odbývaný
obývaný
dobývaný
kývaný
vykývaný
rozkývaný
splývaný
omývaný
prerývaný
zakrývaný
prekrývaný
pokrývaný
skrývaný
ukrývaný
poukrývaný
nazývaný
prezývaný
prizývaný
pozývaný
vyzývaný
viazaný
naviazaný
zaviazaný
obviazaný
nadviazaný
odviazaný
podviazaný
previazaný
priviazaný
oviazaný
poviazaný
uviazaný
neuviazaný
vyviazaný
zviazaný
rozviazaný
mazaný
namazaný
zamazaný
nezamazaný
premazaný
pomazaný
umazaný
vymazaný
zmazaný
rozmazaný
vyhadzaný
hádzaný
nahádzaný
nachádzaný
obchádzaný
prechádzaný
pohádzaný
rozhádzaný
prisládzaný
odrádzaný
nahrádzaný
uhrádzaný
posádzaný
navádzaný
zavádzaný
predvádzaný
odvádzaný
podvádzaný
prevádzaný
doprevádzaný
sprevádzaný
privádzaný
uvádzaný
zvádzaný
rozvádzaný
prebúdzaný
zobúdzaný
rezaný
narezaný
zarezaný
obrezaný
neneobrezaný
odrezaný
podrezaný
nepodrezaný
nerezaný
prerezaný
neprerezaný
orezaný
neporezaný
vrezaný
vyrezaný
zrezaný
rozrezaný
nerozrezaný
kázaný
zakázaný
odkázaný
prikázaný
dokázaný
ukázaný
preukázaný
poukázaný
vykázaný
lízaný
ulízaný
vylízaný
zízaný
čačaný
presviedčaný
zadychčaný
udychčaný
kričaný
ukričaný
vykričaný
požičaný
zapožičaný
prepožičaný
vypožičaný
rozpožičaný
zamlčaný
premlčaný
umlčaný
nafučaný
kručaný
odporučaný
umravčaný
zatláčaný
pretláčaný
pritláčaný
potláčaný
stláčaný
utláčaný
vtláčaný
vytláčaný
máčaný
namáčaný
podmáčaný
zmáčaný
natáčaný
otáčaný
stáčaný
vytáčaný
odporúčaný
zdieľaný
omieľaný
ostrieľaný
dostrieľaný
neostrieľaný
rozstrieľaný
uponáhľaný
zaváľaný
uváľaný
zafúľaný
ufúľaný
vycmúľaný
rozkotúľaný
šúľaný
zamýšľaný
premýšľaný
domýšľaný
zmýšľaný
zamieňaný
obmieňaný
vymieňaný
rozmieňaný
navoňaný
privoňaný
vyvoňaný
naháňaný
poháňaný
nepoháňaný
nepopoháňaný
vháňaný
zháňaný
pozháňaný
doráňaný
vyzváňaný
prevíňaný
napĺňaný
zapĺňaný
prepĺňaný
dopĺňaný
zahŕňaný
miešaný
namiešaný
zamiešaný
premiešaný
primiešaný
domiešaný
pomiešaný
zmiešaný
rozmiešaný
vešaný
obvešaný
ovešaný
opršaný
upršaný
rozpršaný
vyslyšaný
nanášaný
nadnášaný
prenášaný
prinášaný
unášaný
vynášaný
povznášaný
pokúšaný
skúšaný
odskúšaný
preskúšaný
vyskúšaný
vysúšaný
uvrešťaný
zapúšťaný
prepúšťaný
spúšťaný
vypúšťaný
bežaný
preležaný
uležaný
držaný
nadržaný
zadržaný
dodržaný
nedodržaný
udržaný
zdržaný
pozdržaný
vysmážaný
narážaný
porážaný
vyprážaný
dourážaný
vrážaný
vyrážaný
zrážaný
nazrážaný
rozrážaný
vyzrážaný
odvážaný
prevážaný
privážaný
dovážaný
vyvážaný
pôvabný
malebný
zvukomalebný
palebný
šalebný
velebný
volebný
predvolebný
povolebný
hanebný
podnebný
darebný
farebný
viacfarebný
trojfarebný
dvojfarebný
sedemfarebný
mnohofarebný
stálofarebný
jednofarebný
plnofarebný
rôznofarebný
pestrofarebný
štvorfarebný
bezfarebný
pohrebný
netrebný
potrebný
prepotrebný
spotrebný
zrebný
žrebný
podsebný
prosebný
modlitebný
chválitebný
plavebný
paroplavebný
stavebný
liečebný
zuboliečebný
vodoliečebný
samoliečebný
elektroliečebný
cvičebný
učebný
skladobný
hradobný
svadobný
obdobný
podobný
pravdepodobný
hudobný
chudobný
prichudobný
zdobný
ozdobný
výzdobný
obhajobný
žalobný
obžalobný
hnilobný
zlobný
hanobný
darobný
starobný
drobný
podrobný
anaerobný
nadhrobný
náhrobný
záhrobný
chorobný
predchorobný
útrobný
výrobný
spoločenskovýrobný
veľkovýrobný
osobný
nadosobný
násobný
veľanásobný
viacnásobný
tisícnásobný
trojnásobný
dvojnásobný
dvaapolnásobný
sedemnásobný
osemnásobný
mnohonásobný
koľkonásobný
niekoľkonásobný
jednonásobný
stonásobný
štvornásobný
sedemdesiatnásobný
dvadsaťnásobný
desaťnásobný
šesťnásobný
dvanásťnásobný
päťnásobný
deväťnásobný
zásobný
spôsobný
mlatobný
platobný
sadzobný
väzobný
skúšobný
dražobný
ťažobný
dlžobný
služobný
bohoslužobný
modloslužobný
družobný
túžobný
zhubný
palubný
podpalubný
medzipalubný
snubný
zásnubný
rubný
obrubný
porubný
potrubný
zubný
sľubný
veľasľubný
hybný
chybný
pochybný
bezchybný
ohybný
samohybný
svetohybný
rybný
porybný
lacný
prilacný
pracný
bezpracný
obecný
všeobecný
plecný
pecný
vysokopecný
vecný
mocný
viacmocný
premocný
všemocný
primocný
trojmocný
dvojmocný
svojmocný
sedemmocný
osemmocný
mnohomocný
malomocný
jednomocný
pomocný
svojpomocný
nápomocný
výpomocný
štvormocný
bezmocný
šesťmocný
päťmocný
ovocný
odhadný
záhadný
ladný
hladný
chladný
prichladný
kladný
odkladný
bezodkladný
protikladný
dokladný
skladný
vkladný
rozkladný
nákladný
základný
bezzákladný
príkladný
bezpríkladný
dôkladný
úkladný
výkladný
súladný
hromadný
snadný
vnadný
odpadný
rozpadný
nápadný
západný
juhozápadný
severozápadný
prozápadný
prípadný
radný
obradný
predradný
podradný
hradný
priehradný
náhradný
záhradný
výhradný
bezvýhradný
poradný
zradný
bezradný
velezradný
vlastizradný
úradný
poloúradný
mimoúradný
súradný
osadný
zásadný
výsadný
vadný
bezvadný
nezávadný
zadný
pozadný
čeľadný
priehľadný
prehľadný
ohľadný
dohľadný
drobnohľadný
pohľadný
bezohľadný
vzhľadný
úhľadný
výhľadný
bezvýhľadný
beezvýhľadný
obedný
predobedný
nezbedný
abecedný
pajedný
koledný
sledný
posledný
predposledný
slovosledný
následný
dôsledný
výsledný
bezvýsledný
medný
šeredný
predný
popredný
stredný
prostredný
bezprostredný
ústredný
sústredný
výstredný
neposedný
susedný
vedný
vlastivedný
prírodovedný
spoločenskovedný
jazykovedný
hudobnovedný
umenovedný
literárnovedný
predpovedný
zodpovedný
spoluzodpovedný
spovedný
výpovedný
zdravovedný
priezvedný
prezvedný
výzvedný
všedný
vražedný
samovražedný
bratovražedný
obidný
acidný
lucidný
rigidný
frigidný
invalidný
semihumidný
alkaloidný
mongoloidný
koloidný
sfénoidný
europoidný
negroidný
hemoroidný
sféroidný
schizoidný
limpidný
torpidný
aridný
semiaridný
hybridný
fluidný
vidný
gravidný
očividný
likvidný
nedovidný
jasnovidný
ostrovidný
bodný
slobodný
hodný
nasledovaniahodný
poľutovaniahodný
závideniahodný
odsúdeniahodný
povšimnutiahodný
jahodný
lahodný
polahodný
zreteľahodný
obchodný
veľkoobchodný
maloobchodný
zahraničnoobchodný
odchodný
priechodný
prechodný
protichodný
samochodný
schodný
rozchodný
širokorozchodný
úzkorozchodný
východný
stredovýchodný
juhovýchodný
ďalekovýchodný
blízkovýchodný
severovýchodný
bezvýchodný
ctihodný
pamätihodný
vierohodný
pozoruhodný
trestuhodný
obdivuhodný
podivuhodný
vhodný
chvályhodný
dôveryhodný
úctyhodný
zhodný
rozhodný
náhodný
pseudonáhodný
príhodný
výhodný
naničhodný
škodný
záškodný
lodný
plodný
choroboplodný
synodný
spodný
rodný
obrodný
zlatorodný
národný
viacnárodný
nadnárodný
multinárodný
protinárodný
medzinárodný
mnohonárodný
celonárodný
jednonárodný
inonárodný
pronárodný
cudzonárodný
prírodný
protiprírodný
pôrodný
popôrodný
úrodný
preúrodný
vysokoúrodný
sodný
vodný
obvodný
odvodný
podvodný
sprievodný
prevodný
trativodný
vodovodný
sladkovodný
ťažkovodný
teplovodný
dymovodný
plynovodný
parovodný
žlčovodný
močovodný
zvodný
bezvodný
rozvodný
závodný
celozávodný
prívodný
dôvodný
bezdôvodný
pôvodný
prapôvodný
úvodný
vývodný
bezodný
lombardný
štadardný
štandardný
subštandardný
nadštandardný
avantgardný
bastardný
hazardný
akordný
rekordný
srdný
milosrdný
absurdný
cudný
pricudný
paskudný
žaludný
bludný
obludný
preludný
poludný
záludný
nudný
žlčopudný
rudný
brudný
hrudný
železnohrudný
hlavohrudný
železnorudný
železorudný
trudný
osudný
čudný
pračudný
prečudný
odľudný
kľudný
jazdný
prejazdný
pojazdný
zjazdný
príjazdný
nepríjazdný
výjazdný
bezdný
námezdný
pozdný
brzdný
bezuzdný
ohyzdný
smädný
spochabený
oslabený
zoslabený
velebený
uvelebený
zvelebený
opotrebený
upotrebený
neupotrebený
zahanbený
napodobený
spodobený
zdobený
prezdobený
prizdobený
ozdobený
vyzdobený
zhanobený
nahonobený
robený
zarobený
obrobený
neobrobený
odrobený
podrobený
rozdrobený
prerobený
prirobený
škrobený
dorobený
nedorobený
porobený
urobený
neurobený
vyrobený
novovyrobený
zrobený
rozrobený
násobený
prenásobený
zdvojnásobený
vynásobený
znásobený
zásobený
predzásobený
pôsobený
spôsobený
prispôsobený
neprispôsobený
uspôsobený
farbený
nafarbený
zafarbený
podfarbený
prefarbený
nedofarbený
neofarbený
sfarbený
vyfarbený
nevyfarbený
nahrbený
prihrbený
zhrbený
naštrbený
vyštrbený
zadubený
hubený
zahubený
vyhubený
vyrubený
zrubený
zazubený
ozubený
pochybený
vytríbený
zasnúbený
obrúbený
odtrúbený
vyrúbený
zaľúbený
obľúbený
sľúbený
zasľúbený
prisľúbený
zahĺbený
prehĺbený
vhĺbený
vyhĺbený
skĺbený
vykĺbený
chcený
dený
zhadený
riadený
nariadený
zariadený
nezariadený
neobriadený
nadriadený
podriadený
doriadený
neoriadený
poriadený
zriadený
novozriadený
ladený
naladený
odladený
neladený
hladený
zahladený
chladený
podchladený
prechladený
ochladený
neochladený
schladený
vychladený
nehladený
uhladený
vyhladený
kladený
sladený
presladený
osladený
vyladený
zladený
rozladený
zosúladený
hromadený
nahromadený
navnadený
sprepadený
radený
zaradený
nadradený
predradený
odradený
podradený
preradený
hradený
nahradený
vynahradený
zahradený
prehradený
ohradený
uhradený
vyhradený
priradený
poradený
zoradený
pradený
opradený
spradený
nespradený
vpradený
vyradený
zradený
prezradený
sadený
nasadený
zasadený
obsadený
nadsadený
predsadený
odsadený
presadený
osadený
dosadený
posadený
zosadený
usadený
neusadený
vsadený
vysadený
vyprevadený
rozvadený
začadený
učadený
zveľadený
zahľadený
nehľadený
rozhľadený
prebdený
cedený
precedený
vycedený
dedený
vydedený
zdedený
zabiedený
ubiedený
vybiedený
zbiedený
riedený
preriedený
triedený
zatriedený
utriedený
vytriedený
nevytriedený
roztriedený
zriedený
rozriedený
nerozriedený
jedený
najedený
nenajedený
napajedený
rozpajedený
prejedený
dojedený
zjedený
rozjedený
medený
pomedený
odstredený
sústredený
presedený
usedený
vedený
navedený
zavedený
novozavedený
predvedený
odvedený
podvedený
prevedený
privedený
dovedený
povedený
nepovedený
uvedený
doleuvedený
horeuvedený
vyvedený
zvedený
rozvedený
zabridený
videný
nenávidený
prejdený
ujdený
nájdený
vynájdený
beznájdený
zájdený
dôjdený
poondený
oslobodený
vyslobodený
hodený
nahodený
zahodený
ochodený
schodený
vychodený
predhodený
odhodený
podhodený
prehodený
pohodený
vhodený
vyhodený
zhodený
rozhodený
poškodený
nalodený
splodený
vylodený
rodený
narodený
novonarodený
obrodený
odrodený
druhorodený
jednorodený
novorodený
prvorodený
znovzurodený
vrodený
zrodený
novozrodený
znovuzrodený
vodený
navodený
odvodený
neodvodený
privodený
vyvodený
omrdený
nasrdený
rozsrdený
nadurdený
tvrdený
pritvrdený
nedotvrdený
potvrdený
vytvrdený
budený
prebudený
zobudený
vybudený
vzbudený
povzbudený
začmudený
učmudený
unudený
znudený
popudený
vypudený
studený
ukrivdený
jazdený
najazdený
odjazdený
nejazdený
prejazdený
ojazdený
ujazdený
vyjazdený
zagebzdený
zahniezdený
zahviezdený
opozdený
brzdený
zabrzdený
nebrzdený
pribrzdený
zbrzdený
zohyzdený
zbrázdený
vyparádený
predídený
odídený
zídený
vymódený
údený
zaúdený
zablúdený
zblúdený
súdený
odsúdený
prisúdený
posúdený
rozsúdený
zadaždený
pomliaždený
rozmliaždený
zhromaždený
nazhromaždený
vraždený
zavraždený
dláždený
vydláždený
nevydláždený
predráždený
podráždený
vydráždený
trafený
tajený
zatajený
nezatajený
netajený
stajený
utajený
vykoľajený
glejený
naglejený
neglejený
rozglejený
zahojený
uhojený
vyhojený
zhojený
nezhojený
znepokojený
spokojený
nespokojený
uspokojený
upokojený
neupokojený
ukojený
zahnojený
uznojený
pojený
napojený
zapojený
odpojený
prepojený
pripojený
opojený
spojený
vpojený
vypojený
rozpojený
odzbrojený
prezbrojený
ozbrojený
vyzbrojený
krojený
ukrojený
vykrojený
ozborojený
strojený
nastrojený
prestrojený
zostrojený
neustrojený
vystrojený
vrojený
zdvojený
rozdvojený
prisvojený
osvojený
vybájený
zahájený
obhájený
balený
nabalený
zabalený
nebalený
pribalený
obalený
zaobalený
vybalený
zbalený
rozbalený
zahalený
odhalený
rozhalený
oddialený
vzdialený
šialený
ošialený
pološialený
užialený
rozžialený
úžialený
kalený
zakalený
skalený
spomalený
zdokonalený
valený
zavalený
odvalený
privalený
neovalený
uvalený
vyvalený
zvalený
rozvalený
zošalený
zaoblený
preclený
nepreclený
vyclený
nevyclený
odzrkadlený
medlený
nedlený
omdlený
zomdlený
umdlený
zmdlený
prišpendlený
namydlený
okrídlený
rozkrídlený
osídlený
usídlený
zabelený
prebelený
zacelený
zocelený
ucelený
delený
zadelený
oddelený
nedelený
predelený
pridelený
podelený
udelený
vydelený
rozdelený
prerozdelený
bielený
zabielený
nebielený
prebielený
obielený
vybielený
cielený
zacielený
docielený
nachmelený
ochmelený
tmelený
zatmelený
netmelený
stmelený
strelený
zastrelený
odstrelený
podstrelený
prestrelený
postrelený
zostrelený
vystrelený
nevystrelený
podveselený
rozveselený
znepriatelený
spriatelený
vtelený
prevtelený
zelený
slabozelený
bledozelený
hnedozelený
truhozelený
tuhozelený
svetlozelený
temnozelený
jasnozelený
modrozelený
ostrozelený
belasozelený
zlatozelený
žltozelený
sýtozelený
tmavozelený
šedivozelený
sivozelený
smaragdovozelený
vodovozelený
fľaškovozelený
hráškovozelený
listovozelený
olivovozelený
trávovozelený
vždyzelený
rýchlený
urýchlený
zrýchlený
nažehlený
sihlený
prenáhlený
unáhlený
zoštíhlený
zaokrúhlený
milený
premilený
silený
presilený
vysilený
zasmoklený
usmoklený
sklený
zasklený
zakuklený
zahmlený
prebolený
ubolený
rozbolený
holený
oholený
vyholený
školený
zaškolený
preškolený
doškolený
vyškolený
skomolený
zasmolený
zosmolený
nažmolený
polený
rozpolený
solený
nasolený
osolený
posolený
vysolený
nastolený
volený
predvolený
dovolený
povolený
vyvolený
zvolený
novozvolený
preteplený
zasoplený
usoplený
rozhorlený
kreslený
nakreslený
zakreslený
dokreslený
skreslený
vykreslený
okyslený
myslený
namyslený
zamyslený
premyslený
domyslený
pomyslený
vymyslený
nezmyslený
rozmyslený
vyčíslený
presvetlený
osvetlený
vysvetlený
zauzlený
okúzlený
málený
pálený
napálený
zapálený
odpálený
nepodpálený
prepálený
pripálený
opálený
dopálený
nedopálený
popálený
spálený
upálený
vypálený
rozpálený
ustálený
chválený
pochválený
schválený
rozpílený
zahúlený
schúlený
rozčúlený
nachýlený
odchýlený
pochýlený
vychýlený
nevychýlený
mýlený
pomýlený
zmýlený
rozptýlený
pŕlený
prikrášlený
okrášlený
napriamený
upriamený
vzpriamený
slamený
onemený
prezimený
uzimený
zošikmený
tlmený
pritlmený
stlmený
utlmený
výmmený
upovedomený
uvedomený
lomený
nalomený
zalomený
odlomený
podlomený
prelomený
vylomený
zlomený
rozlomený
ochromený
ohromený
ujarmený
hrmený
gumený
rumený
dorozumený
nedorozumený
porozumený
vyrozumený
uzrozumený
zadymený
omámený
zmámený
oznámený
oboznámený
zoznámený
kŕmený
prekŕmený
vykŕmený
zdanený
hanený
pohanený
podmanený
ranený
vyhranený
poranený
zhavranený
zranený
zadebnený
napodobnený
nenapodobnený
pripodobnený
ochudobnený
schudobnený
zhudobnený
zdrobnený
odosobnený
zosobnený
spochybnený
nespochybnený
znehybnený
zlacnený
zovšeobecnený
splnomocnený
umocnený
zmocnený
udomácnený
zdomácnený
uskladnený
vyskladnený
zohľadnený
zvidnený
rozvidnený
zvýhodnený
nezvýhodnený
odškodnený
zneškodnený
oplodnený
neoplodnený
odnárodnený
zmedzinárodnený
znárodnený
zavodnený
nezavodnený
odvodnený
rozvodnený
odôvodnený
zdôvodnený
nezdôvodnený
zatrudnený
zaľudnený
preľudnený
vyľudnený
spojazdnený
zaneprázdnený
uprázdnený
vyprázdnený
cenený
nadcenený
podcenený
necenený
precenený
ocenený
docenený
nedocenený
zahlienený
vyplienený
mienený
podmienený
zmienený
zasrienený
osrienený
tienený
zatienený
odtienený
neodtienený
netienený
sklenený
členený
začlenený
odčlenený
pričlenený
včlenený
vyčlenený
rozčlenený
nerozčlenený
menený
skamenený
zamenený
obmenený
odmenený
nemenený
odbremenený
premenený
zarumenený
zrumenený
rozrumenený
vymenený
zmenený
pozmenený
rozmenený
napenený
spenený
korenený
zakorenený
okorenený
drevenený
zdrevenený
sčervenený
rozbahnený
rozohnený
porodinený
hlinený
zahlinený
zaklinený
vklinený
naslinený
uslinený
zašpinený
pošpinený
ušpinený
zasinený
osinený
vinený
zavinený
obvinený
spoluobvinený
neprevinený
odčinený
nepričinený
učinený
zadosťučinený
vyčinený
zapríčinený
ustajnený
uverejnený
zverejnený
nezverejnený
prebujnený
rozbujnený
skvapalnený
ospravedlnený
posilnený
zosilnený
znásilnený
spopolnený
plnený
naplnený
zaplnený
preplnený
doplnený
splnený
vyplnený
preslnený
oslnený
vlnený
bavlnený
polovlnený
zvlnený
zreálnený
zjemnený
zatemnený
uzemnený
neuzemnený
uzákonený
clonený
zaclonený
naklonený
predklonený
odklonený
priklonený
sklonený
uklonený
ronený
zabronený
zronený
zvonený
sprístupnený
odvápnený
zvápnený
brnený
obrnený
umiernený
zmiernený
očiernený
usmernený
neusmernený
upozornený
znázornený
poškvrnený
premárnený
tvárnený
netvárnený
stvárnený
odkôrnený
objasnený
neobjasnený
znejasnený
ujasnený
neujasnený
vyjasnený
nevyjasnený
rozjasnený
zasnený
pobesnený
zbesnený
rozbesnený
zakliesnený
tiesnený
stiesnený
zalesnený
nezalesnený
odlesnený
stelesnený
oplesnený
splesnený
spresnený
nespresnený
upresnený
neupresnený
tesnený
utesnený
vytesnený
zdrsnený
vysnený
zbásnený
vrásnený
zvrásnený
zvásnený
sprísnený
zneplatnený
spoplatnený
uplatnený
neuplatnený
opodstatnený
spodstatnený
osamostatnený
spredmetnený
skvalitnený
zhmotnený
vlastnený
privlastnený
vyvlastnený
zúčastnený
obšťastnený
rozšťastnený
premiestnený
umiestnený
rozmiestnený
rozbolestnený
rozradostnený
uprednostnený
zhutnený
poštátnený
zoštátnený
hunený
zunený
splavnený
zľavnený
pripevnený
opevnený
spevnený
nespevnený
upevnený
oduševnený
preduchovnený
zduchovnený
ovplyvnený
oprávnený
zrovnoprávnený
zatrávnený
zefektívnený
spriaznený
zdôraznený
nezdôraznený
zvýraznený
spríbuznený
pobláznený
zbláznený
rozbláznený
väznený
uväznený
znervóznený
rozrôznený
strýznený
utrýznený
vypánený
bránený
zabránený
chránený
zachránený
ochránený
uchránený
odstránený
čalúnený
zvečnený
uskutočnený
odhlučnený
zostručnený
odtučnený
pretučnený
vytučnený
zvoĺnený
zviditeľnený
uvoľnený
zvoľnený
zosmiešnený
prevzdušnený
rozvášnený
roznežnený
znemožnený
umožnený
stotožnený
rozcapený
lapený
rozdrapený
prekvapený
rozčapený
rozčľapený
oťapený
rozštiepený
lepený
nalepený
zalepený
oblepený
odlepený
prelepený
prilepený
sklepený
zaslepený
oslepený
vlepený
vylepený
zlepený
naštepený
zaštepený
vštepený
ochlpený
pochopený
nakopený
klopený
obklopený
preklopený
sklopený
vyklopený
kropený
pokropený
topený
zatopený
potopený
utopený
roztopený
trpený
pretrpený
utrpený
zoskupený
zasupený
zatupený
otupený
potupený
trápený
netrápený
strápený
utrápený
kúpený
nakúpený
zakúpený
odkúpený
prekúpený
prikúpený
novokúpený
skúpený
vykúpený
ohlúpený
olúpený
ulúpený
vylúpený
nastúpený
zastúpený
odstúpený
podstúpený
prestúpený
pristúpený
postúpený
vystúpený
obarený
obdarený
podarený
vydarený
zdarený
nezdarený
prežiarený
ožiarený
vyžiarený
rozžiarený
jarený
rozjarený
marený
omarený
neomarený
zmarený
parený
odparený
oparený
vyparený
ostarený
zostarený
vystarený
varený
zavarený
predvarený
prevarený
privarený
škvarený
dovarený
uvarený
polouvarený
zvarený
rozvarený
očarený
rozčarený
zagebrený
postriebrený
precibrený
odobrený
podobrený
vyjadrený
zadrený
nadudrený
zapuzdrený
premúdrený
kaderený
mierený
namierený
zamierený
zmierený
uzmierený
zaperený
operený
vyperený
rozhašterený
verený
spreneverený
preverený
overený
poverený
zverený
zúverený
zošúverený
čerený
nesčerený
vyčerený
rozčerený
zošerený
napuchrený
spuchrený
zvíchrený
osirený
zamokrený
roziskrený
ocukrený
preborený
zborený
rozborený
horený
zahorený
obhorený
našuchorený
prihorený
ohorený
uhorený
vyhorený
zhorený
rozhorený
pokorený
oneskorený
morený
zamorený
umorený
zmorený
ponorený
vnorený
podporený
nepodporený
nasporený
usporený
pomítorený
zmítorený
hovorený
nahovorený
ohovorený
dohovorený
uhovorený
tvorený
zatvorený
uzatvorený
znetvorený
pretvorený
otvorený
dotvorený
polootvorený
pootvorený
novootvorený
spotvorený
stvorený
utvorený
neutvorený
novoutvorený
vytvorený
novovytvorený
roztvorený
oprený
odoprený
podoprený
rozoprený
uprený
rozčuprený
trený
rozjatrený
opatrený
zaopatrený
nezaopatrený
našetrený
prešetrený
ošetrený
neošetrený
ušetrený
vyšetrený
nevyšetrený
dokántrený
skántrený
otrený
potrený
rozotrený
zastrený
nestrený
spestrený
rozprestrený
ostrený
naostrený
zaostrený
vyostrený
zostrený
pozostrený
rozkuštrený
durený
nadurený
zdurený
rozdurený
uzavrený
zanevrený
zbedárený
hospodárený
obhospodárený
spanikárený
rozkonárený
popárený
spárený
znesvárený
zanešvárený
rozčapírený
sírený
odsírený
neodsírený
vírený
zavírený
zvírený
nezvírený
rozvírený
šírený
rozšírený
pobúrený
rozbúrený
nerozbúrený
vzbúrený
nabadúrený
ohúrený
zakúrený
vykúrený
zachmúrený
pochmúrený
namosúrený
zamosúrený
rozzúrený
vychýrený
rozchýrený
prehýrený
zapýrený
zvýrený
hasený
zahasený
uhasený
rozhasený
riasený
nariasený
zriasený
odsúhlasený
pasený
dopasený
spasený
vypasený
rozpasený
zatarasený
zaprasený
oprasený
trasený
otrasený
neotrasený
vytrasený
roztrasený
vytasený
kvasený
nakvasený
dokvasený
skvasený
vykvasený
rozkvasený
obesený
predesený
vydesený
zdesený
miesený
zamiesený
umiesený
vzkriesený
obkolesený
nesený
nanesený
zanesený
nadnesený
prednesený
prenesený
prinesený
donesený
unesený
vnesený
vynesený
znesený
roznesený
vznesený
povznesený
zavesený
prevesený
vyvesený
zvesený
naosený
kosený
pokosený
skosený
nosený
obnosený
donosený
zarosený
orosený
zrosený
dusený
zadusený
pridusený
udusený
zdusený
zahnusený
zhnusený
ovsený
hlásený
nahlásený
zahlásený
odhlásený
prehlásený
prihlásený
ohlásený
vyhlásený
rozhlásený
skúsený
svetaskúsený
brúsený
nabrúsený
zabrúsený
nebrúsený
obrúsený
vybrúsený
zbrúsený
vtrúsený
roztrúsený
zašpicatený
hatený
obohatený
zhatený
rozkatený
zablatený
rozblatený
platený
zaplatený
predplatený
odplatený
neodplatený
podplatený
preplatený
priplatený
doplatený
splatený
vyplatený
zlatený
pozlatený
zbahnatený
strúchnatený
scukornatený
skôrnatený
skostnatený
zatrávnatený
postrapatený
rozstrapatený
zakrpatený
zatratený
potratený
stratený
utratený
roztratený
zľadovatený
zrohovatený
pečatený
zapečatený
spečatený
zaguľatený
rozkošatený
ctený
veľactený
poctený
zneuctený
zanietený
podnietený
vsietený
zasvietený
osvietený
vysvietený
rozsvietený
preletený
pletený
zapletený
prepletený
dopletený
popletený
spletený
upletený
vpletený
zametený
zasmetený
vymetený
zmetený
rozmetený
hnetený
upachtený
rozpachtený
šľachtený
zošľachtený
zušľachtený
nezušľachtený
vyšľachtený
rozdychtený
nitený
zahltený
pohltený
rozpoltený
rozšantený
nafintený
vyfintený
polichotený
osihotený
oplotený
pošramotený
osamotený
ujednotený
zjednotený
hodnotený
nadhodnotený
podhodnotený
znehodnotený
neznehodnotený
prehodnotený
ohodnotený
vyhodnotený
nevyhodnotený
zhodnotený
nezhodnotený
prepotený
spotený
upotený
zahrotený
prihrotený
vyhrotený
osirotený
skrotený
zasotený
okyptený
spanghartený
spankhartený
zdrtený
rozčertený
škrtený
zaškrtený
priškrtený
doškrtený
usmrtený
vrtený
mastený
namastený
zamastený
odmastený
neprimastený
omastený
neomastený
pomastený
umastený
narastený
zarastený
obrastený
odrastený
podrastený
prerastený
dorastený
porastený
urastený
vrastený
vyrastený
zrastený
rozrastený
umiestený
ubolestený
rozbolestený
istený
zaistený
nezaistený
odistený
neistený
olistený
poistený
ukoristený
uistený
zistený
čistený
nezačistený
nečistený
znečistený
prečistený
očistený
vyčistený
plstený
pomstený
ostený
naradostený
uradostený
rozradostený
vyhostený
kostený
užalostený
omilostený
nazlostený
premostený
vypostený
ustarostený
osprostený
uľútostený
rozľútostený
bezostený
krstený
pokrstený
srstený
osrstený
trstený
nahustený
zahustený
prehustený
zhustený
pustený
napustený
zapustený
odpustený
prepustený
pripustený
opustený
nepopustený
spustený
vpustený
vypustený
rozpustený
zaústený
znechutený
ochutený
neochutený
vyškutený
chytený
zachytený
podchytený
nepodchytený
prichytený
dochytený
uchytený
vychytený
zmlátený
rozmlátený
plátený
celoplátený
pozlátený
obrátený
novoobrátený
krátený
nekrátený
skrátený
ukrátený
vrátený
navrátený
prinavrátený
odvrátený
prevrátený
vyvrátený
nevyvrátený
zvrátený
rozvrátený
zachvátený
uchvátený
mätený
pomätený
zmätený
svätený
zasvätený
znesvätený
posvätený
vysvätený
cítený
precítený
pocítený
rozcítený
zaštítený
drôtený
rozkohútený
zamútený
pomútený
rmútený
zarmútený
skormútený
zmútený
nútený
nanútený
prinútený
donútený
vnútený
vynútený
krútený
nakrútený
obkrútený
prekrútený
pokrútený
skrútený
neskrútený
vykrútený
rozkrútený
prútený
zrútený
rozľútený
sýtený
nasýtený
zasýtený
nesýtený
presýtený
dosýtený
poameričtený
zmraštený
praštený
zvraštený
odľudštený
oklieštený
roztrieštený
leštený
naleštený
zaleštený
rozpleštený
vyleštený
streštený
zoženštený
doštený
sploštený
mrštený
premrštený
umrštený
vymrštený
rozlúštený
zmŕštený
zabavený
odbavený
neodbavený
pobavený
vybavený
nevybavený
zbavený
pozbavený
zohavený
zapľuhavený
spľuhavený
prežhavený
zgniavený
objavený
novoobjavený
znovuobjavený
prejavený
vyjavený
zjavený
stľapkavený
zvráskavený
vybrčkavený
plavený
naplavený
zaplavený
odplavený
splavený
vyplavený
blahoslavený
unavený
znavený
spľundravený
ozdravený
pozdravený
uzdravený
prederavený
rozderavený
zmeravený
skučeravený
žeravený
nažeravený
rozžeravený
napravený
zapravený
prepravený
pripravený
opravený
dopravený
poopravený
popravený
spravený
upravený
vypravený
uvravený
rozvravený
tavený
natavený
zatavený
nezatavený
pretavený
zotavený
vyčaptavený
stavený
nastavený
prednastavený
schrastavený
zastavený
pozastavený
obstavený
nadstavený
predstavený
odstavený
pristavený
postavený
vysokopostavený
novopostavený
zostavený
rozostavený
vstavený
vystavený
vytavený
roztavený
zavšivavený
zakrvavený
dokrvavený
skrvavený
zahrdzavený
zhrdzavený
rozďavený
dokľavený
skľavený
uboľavený
rozboľavený
zľavený
vyšťavený
drevený
rozohochvený
rozochvený
scivený
vycivený
zadivený
prešedivený
vyšedivený
podivený
udivený
zdivený
rozdivený
rozclivený
znecitlivený
precitlivený
rozcitlivený
spráchnivený
strúchnivený
oplesnivený
splesnivený
zakrivený
dokrivený
pokrivený
skrivený
zosivený
sprotivený
zaprašivený
oplešivený
vyplešivený
zavšivený
živený
podviživený
oživený
nedoživený
podvyživený
utkvený
ovdovený
pohovený
olovený
oslovený
vyslovený
novený
stanovený
ustanovený
novoustanovený
obnovený
znovuobnovený
vynovený
prihotovený
dohotovený
vyhotovený
zhotovený
drvený
dodrvený
podrvený
zdrvený
rozdrvený
červený
infračervený
slabočervený
bledočervený
hnedočervený
tuhočervený
svetločervený
temnočervený
jasnočervený
zlatočervený
žltočervený
sýtočervený
tmavočervený
krvavočervený
hrdzavočervený
ohnivočervený
rumelkovočervený
fialovočervený
tehlovočervený
cviklovočervený
gaštanovočervený
malinovočervený
karmínovočervený
vínovočervený
purpurovočervený
mäsovočervený
mrkvovočervený
pomarančovočervený
čerešňovočervený
oranžovočervený
dokrvený
domrvený
rozmrvený
skurvený
vetvený
odvetvený
rozvetvený
kotvený
zakotvený
ukotvený
občerstvený
vrstvený
nevrstvený
zvrstvený
rozvrstvený
umŕtvený
zjazvený
nezjazvený
preslávený
oslávený
trávený
otrávený
priotrávený
strávený
otávený
navštívený
kazený
nakazený
prekazený
pokazený
skazený
lazený
polazený
razený
narazený
zarazený
vyobrazený
zobrazený
odrazený
nerazený
prerazený
mrazený
zamrazený
odmrazený
zmrazený
nerozmrazený
porazený
urazený
vrazený
vyrazený
zrazený
reťazený
zreťazený
zamedzený
obmedzený
omedzený
vymedzený
prirodzený
nadprirodzený
protiprirodzený
urodzený
odcudzený
zalezený
oblezený
vylezený
vezený
navezený
zavezený
odvezený
neodvezený
prevezený
privezený
vyvezený
rozvezený
zaslzený
uslzený
ohrozený
zhrozený
navozený
namrzený
omrzený
rozmrzený
hryzený
zahryzený
zbedačený
spľuhačený
zaoblačený
tlačený
natlačený
zatlačený
predtlačený
odtlačený
pretlačený
pritlačený
otlačený
dotlačený
potlačený
stlačený
utlačený
vtlačený
vytlačený
inačený
onačený
nezonačený
naznačený
zaznačený
predznačený
označený
poznačený
vyznačený
zamračený
podmračený
zmračený
zračený
vystačený
zmrzačený
zbabčený
presvedčený
osvedčený
dosvedčený
nedosvedčený
usvedčený
liečený
vyliečený
vzpriečený
oblečený
preoblečený
polooblečený
vlečený
zavlečený
odvlečený
zvlečený
rozvlečený
prezlečený
vyzlečený
pečený
neprepečený
pripečený
opečený
nedopečený
novopečený
spečený
upečený
vypečený
nevypečený
zabezpečený
nezabezpečený
ubezpečený
chválorečený
zatečený
pretečený
utečený
vytečený
ľahčený
odľahčený
uľahčený
vlhčený
navlhčený
dokaličený
skaličený
uveličený
zveličený
okysličený
ničený
ohraničený
podpivničený
zničený
cvičený
nacvičený
precvičený
vycvičený
zafajčený
oddojčený
rozrojčený
neobmäkčený
zmäkčený
tlčený
otlčený
zvlčený
zosodomčený
protipálenčený
stenčený
ovenčený
končený
zakončený
dokončený
skončený
neskončený
ukončený
potrunčený
odbočený
zaskočený
odskočený
preskočený
namočený
zamočený
premočený
tlmočený
pretlmočený
nepomočený
rozmočený
odročený
prekročený
rozkročený
zašantročený
zotročený
úročený
neúročený
zúročený
nezúročený
točený
natočený
pretočený
otočený
pootočený
potočený
stočený
vytočený
roztočený
rozdivočený
znivočený
vyočený
pritľapčený
stľapčený
roztľapčený
strpčený
roztrpčený
pomaďarčený
rozdierčený
prikrčený
dokrčený
pokrčený
skrčený
rozhorčený
napaprčený
rozpaprčený
otrčený
strčený
nastrčený
zastrčený
odstrčený
určený
predurčený
učený
naučený
zaučený
nezaučený
mučený
umučený
zmučený
vysokoučený
poučený
vypučený
ručený
zaručený
doručený
poručený
odporučený
doporučený
vytučený
ozvučený
neozvučený
vyučený
zháčený
vláčený
zavláčený
uvláčený
zlumpáčený
vypáčený
ráčený
ožobráčený
omráčený
nalíčený
naklíčený
nenaklíčený
vylíčený
odlúčený
vylúčený
zlúčený
rozlúčený
zamúčený
pomúčený
rozhorúčený
obkľúčený
skľúčený
vytýčený
vztýčený
pojašený
vyjašený
zjašený
rozjašený
plašený
naplašený
poplašený
splašený
uplašený
vyplašený
rozsamopašený
nastrašený
zastrašený
prestrašený
postrašený
zostrašený
ustrašený
vystrašený
nadšený
riešený
uhriešený
doriešený
nedoriešený
vyriešený
rozriešený
nerozriešený
vznešený
prevznešený
zastrešený
nezastrešený
natešený
potešený
utešený
vytešený
roztešený
zmenšený
rozbujdošený
rozkokošený
zapatrošený
zapotrošený
spustošený
nadlepšený
vylepšený
zlepšený
pohoršený
zhoršený
nasršený
rozsršený
zjednodušený
ohlušený
rušený
narušený
prerušený
porušený
vyrušený
zrušený
rozrušený
vzrušený
sušený
zasušený
predsušený
presušený
prisušený
nedosušený
zosušený
usušený
vysušený
tušený
zmyšený
sobášený
zosobášený
zaprášený
oprášený
rozprášený
odlíšený
rozlíšený
stíšený
utíšený
skrúšený
skýšený
prevýšený
povýšený
vyvýšený
zvýšený
zväčšený
navŕšený
zavŕšený
dovŕšený
blažený
nezavlažený
ovlažený
smažený
obnažený
zapažený
nezapažený
rozpažený
dražený
predražený
vydražený
zdražený
nezdražený
pražený
zapražený
nepražený
opražený
upražený
nastražený
speňažený
ťažený
zaťažený
nezaťažený
odťažený
preťažený
sťažený
vyťažený
otrundžený
dotrundžený
potrundžený
sviežený
osviežený
naježený
zježený
zasnežený
vystrežený
nevystrežený
zadlžený
oddlžený
neoddlžený
predlžený
zúbožený
kožený
polokožený
naložený
vynaložený
založený
novozaložený
obložený
predložený
odložený
podložený
preložený
priložený
doložený
nedoložený
položený
uložený
vložený
vyložený
zložený
rozložený
premožený
nepremožený
vymožený
množený
namnožený
rozmnožený
pridružený
združený
napružený
odpružený
otužený
stužený
vystužený
nevystužený
strážený
nestrážený
podgurážený
rozgurážený
vážený
veľavážený
odvážený
znevážený
prevážený
dovážený
vysokovážený
uvážený
vyvážený
zvážený
rozvážený
priblížený
ublížený
ponížený
unížený
znížený
krížený
skrížený
zaslúžený
obslúžený
neobslúžený
vyslúžený
zahrúžený
pohrúžený
usúžený
túžený
zatúžený
nezatúžený
potúžený
vytúžený
roztúžený
zúžený
kýžený
zadĺžený
predĺžený
utŕžený
telegrafný
rozšafný
trefný
tarifný
oligotrofný
somatotrofný
eutrofný
amorfný
dimorfný
teomorfný
dolichomorfný
halomorfný
homomorfný
aktinomorfný
antropomorfný
heteromorfný
izomorfný
polymorfný
apokryfný
drahný
vrchný
povrchný
zvrchný
iný
jediný
trojjediný
dvojjediný
samojediný
siný
účastiný
oziný
policajný
poddajný
predajný
odpredajný
veľkopredajný
voľnopredajný
radodajný
blahodajný
smerodajný
udajný
údajný
fajný
hajný
krajný
cudzokrajný
prajný
blahoprajný
zloprajný
dobroprajný
tajný
čarotajný
partajný
bezpartajný
supertajný
neprestajný
ľahostajný
jednostajný
obyčajný
praobyčajný
zvyčajný
viackoľajný
dvojkoľajný
úzkokoľajný
jednokoľajný
lýcejný
blahodejný
čarodejný
dobrodejný
svetodejný
nádejný
beznádejný
trofejný
galejný
jubilejný
olejný
verejný
poloverejný
chvejný
neochvejný
múzejný
štipendijný
študijný
štúdijný
ženijný
havarijný
galerijný
recesijný
koncesijný
konfesijný
profesijný
misijný
transmisijný
kolokvijný
fantazijný
penzijný
tvrdošijný
režijný
bohabojný
odbojný
priebojný
zbojný
výbojný
dojný
hojný
prehojný
pokojný
spokojný
hnojný
znojný
opojný
spojný
prípojný
zbrojný
rozbrojný
trojný
potrojný
strojný
ústrojný
výstrojný
obstojný
predstojný
prístojný
neprístojný
dôstojný
veľadôstojný
dvojný
podvojný
bujný
dujný
kujný
rujný
čujný
nedočujný
pekný
prepekný
pripekný
autarkný
bleskný
pableskný
burleskný
romaneskný
pitoreskný
groteskný
briskný
kalný
skalný
palný
kvapalný
rýchlopalný
spalný
zápalný
samozápalný
bralný
valný
pochvalný
pohodlný
divadelný
pravidelný
strašidelný
hrdelný
krídelný
sídelný
reelný
tehelný
pekelný
paralelný
tepelný
kúpelný
strelný
priestrelný
maselný
draselný
remeselný
priemyselný
umeleckopriemyselný
pomyselný
zmyselný
nadzmyselný
protizmyselný
dvojzmyselný
bezzmyselný
dômyselný
úmyselný
zúmyselný
výmyselný
číselný
celočíselný
nesčíselný
zohnatelný
svetelný
živelný
obojživelný
kúzelný
čelný
priečelný
účelný
samoúčelný
bezúčelný
detailný
permeabilný
variabilný
invariabilný
aplikabilný
labilný
sanabilný
palpabilný
ireparabilný
inkomparabilný
venerabilný
vulnerabilný
operabilný
inoperabilný
durabilný
imenzurabilný
kantabilný
rentabilný
adaptabilný
akceptabilný
stabilný
termostabilný
autostabilný
diskutabilný
debilný
infalibilný
disponibilný
horibilný
kompatibilný
inkompatibilný
implantibilný
konvertibilný
kombustibilný
flexibilný
senzibilný
reverzibilný
ireverzibilný
plauzibilný
obilný
mobilný
imobilný
solubilný
gracilný
imbecilný
dificilný
pedofilný
acidofilný
sciofilný
heliofilný
halofilný
pelofilný
psamofilný
termofilný
chinofilný
limnofilný
lipofilný
antropofilný
hydrofilný
hemerofilný
xerofilný
nitrofilný
gypsofilný
skatofilný
protofilný
kryofilný
agilný
fragilný
vagilný
konvetigilný
faksimilný
vodomilný
ľudomilný
suchomilný
vlhkomilný
svelomilný
teplomilný
svetlomilný
studenomilný
vetromilný
smilný
krvismilný
senilný
juvenilný
pilný
ebrilný
febrilný
afebrilný
subfebrilný
sterilný
puerilný
virilný
silný
presilný
sesilný
prisilný
násilný
úsilný
volatilný
taktilný
infantilný
merkantilný
gentilný
fertilný
infertilný
textilný
civilný
servilný
žilný
colný
bezcolný
dolný
odolný
zdolný
údolný
vrcholný
uholný
mnohouholný
limikolný
dezertikolný
rozkolný
školný
smolný
obapolný
monopolný
nemonopolný
antimonopolný
protimonopolný
pospolný
prvotnopospolný
vospolný
kontrolný
kotolný
stolný
kostolný
volný
frivolný
ľubovolný
dobrovolný
mŕtvolný
plný
duchaplný
tajomstvaplný
nádejeplný
slastiplný
strastiplný
bolestiplný
radostiplný
milostiplný
zlostiplný
poloplný
ohľaduplný
strachuplný
hriechuplný
tajuplný
zmysluplný
rozporuplný
jasuplný
cituplný
vďakyplný
láskyplný
dôveryplný
úctyplný
hrôzyplný
úplný
somnambulný
majuskulný
titulný
potulný
prítulný
útulný
vlný
krátkovlný
mikrovlný
odchylný
náchylný
príchylný
úchylný
mylný
omylný
rozptylný
monogamný
klamný
reklamný
mamný
omamný
veľaváznamný
významný
veľavýznamný
mnohovýznamný
bezvýznamný
náramný
prenáramný
jemný
objemný
dojemný
príjemný
firemný
vnútrofiremný
foremný
naforemný
bezforemný
temný
potemný
zemný
nadzemný
podzemný
stredozemný
čiernozemný
černozemný
pozemný
zázemný
prízemný
územný
sublimný
úprimný
preúprimný
legitimný
zimný
ozimný
tajomný
nájomný
podnájomný
prenájomný
vzájomný
lomný
oblomný
srdcelomný
krkolomný
vierolomný
nezlomný
daromný
predaromný
podaromný
ohromný
preohromný
skromný
preskromný
priskromný
poskromný
súkromný
polosúkromný
písomný
prítomný
duchaprítomný
všadeprítomný
ničomný
xerotermný
výkrmný
reformný
protireformný
poreformný
proreformný
styliformný
uniformný
plexiformný
konformný
nonkonformný
abnormný
enormný
umný
trúchlodumný
posthumný
prieskumný
výskumný
vedeckovýskumný
jasnoumný
ostroumný
bystroumný
konzumný
rozumný
šumný
homonymný
anonymný
synonymný
schizotymný
ranný
branný
obranný
sebaobranný
bezbranný
ochranný
veterinárnoochranný
záchranný
trojhranný
sedemhranný
osemhranný
štvorhranný
šesťhranný
päťhranný
stranný
priestranný
všestranný
obojstranný
trojstranný
dvojstranný
mnohostranný
jednostranný
rovnostranný
rôznostranný
postranný
pravostranný
ľavostranný
štvorstranný
šesťstranný
deväťstranný
stanný
prievanný
cenný
menejcenný
drahocenný
plnocenný
rovnocenný
bezcenný
denný
viacdenný
trojdenný
dvojdenný
poldenný
sedemdenný
osemdenný
každodenný
koľkodenný
niekoľkodenný
celodenný
jednodenný
všednodenný
dennodenný
štvordenný
dvadsaťdenný
desaťdenný
šesťdenný
štrnásťdenný
päťdenný
deväťdenný
dvojrýždenný
týždenný
trojtýždenný
dvojtýždenný
niekoľkotýždenný
celotýždenný
štvortýždenný
šesťtýždenný
bahenný
stehenný
vojenný
okenný
podokenný
súkenný
sklenný
holenný
kolenný
členný
viacčlenný
viacejčlenný
trojčlenný
dvojčlenný
sedemčlenný
mnohočlenný
niekoľkočlenný
jednočlenný
stočlenný
dvestočlenný
štvorčlenný
desaťčlenný
šesťčlenný
dvanásťčlenný
štrnásťčlenný
päťčlenný
deväťčlenný
menný
kamenný
plamenný
ramenný
viacramenný
dvojramenný
sedemramenný
jednoramenný
rovnoramenný
ľavoramenný
pramenný
viacpramenný
štvorramenný
päťramenný
plemenný
kremenný
premenný
semenný
drobnosemenný
jednosemenný
krytosemenný
temenný
nizkokmenný
nízkokmenný
polokmenný
rovnomenný
smenný
trojsmenný
dvojsmenný
jednosmenný
rumenný
bezmenný
nezmenný
trojzmenný
dvojzmenný
jednozmenný
zámenný
výmenný
jačmenný
vápenný
iskrenný
korenný
senný
jesenný
podjesenný
bezsenný
vretenný
trojstenný
dvojstenný
sedemstenný
osemstenný
hrubostenný
mnohostenný
tenkostenný
štvorstenný
nástenný
desaťstenný
šesťstenný
päťstenný
plátenný
celoplátenný
pšenný
súrhnný
hlbinný
rodinný
celorodinný
hrdinný
afinný
krajinný
dejinný
preddejinný
svetodejinný
dolinný
slinný
rastlinný
bylinný
barinný
marinný
starinný
uterinný
intrauterinný
endokrinný
apokrinný
exokrinný
bystrinný
slatinný
desatinný
pustatinný
stotinný
účastinný
listinný
nehostinný
pohostinný
rutinný
vinný
bovinný
rakovinný
bielkovinný
povinný
školopovinný
rovinný
pastvinný
spoluvinný
slezinný
činný
dvojčinný
zločinný
samočinný
polosamočinný
poloosamočinný
dobročinný
vysočinný
príčinný
bezpríčinný
účinný
súčinný
bezúčinný
výšinný
nížinný
slnný
dlhovlnný
krátkovlnný
mikrovlnný
pohonný
bezúhonný
pokonný
poskonný
zákonný
nazákonný
protizákonný
mimozákonný
starozákonný
novozákonný
bezzákonný
výkonný
vysokovýkonný
sklonný
blahosklonný
náklonný
vonný
zvonný
úhrnný
súhrnný
zrnný
hrubozrnný
veľkozrnný
celozrnný
drobnozrnný
jemnozrnný
korunný
jaskynný
plynný
oný
vývojaschoný
toponý
rukolapný
výčapný
nášľapný
repný
stepný
lesostepný
štepný
odštepný
chlipný
vtipný
ostrovtipný
dôvtipný
schopný
uznášaniaschopný
bojaschopný
vývojaschopný
životaschopný
práceschopný
akcieschopný
konkurencieschopný
uznášanianeschopný
práceneschopný
platbyschopný
prevádzkyschopný
obranyschopný
kúpyschopný
kopný
podkopný
odklopný
sklopný
výklopný
konopný
ropný
sinantropný
psychotropný
dexiotropný
zootropný
hydrotropný
meteorotropný
sinistrotropný
dextrotropný
izotropný
stropný
predpotopný
trpný
útrpný
sútrpný
podkupný
nákupný
veľkonákupný
výkupný
spupný
otupný
potupný
odstupný
priestupný
prestupný
dostupný
postupný
zostupný
vzostupný
vstupný
nástupný
zástupný
prístupný
ústupný
výstupný
župný
rypný
násypný
stereotypný
chlebodarný
blahodarný
zákonodarný
životodarný
ústavodarný
zdarný
jarný
predjarný
maškarný
nezmarný
rozmarný
parný
sparný
výparný
obstarný
oštarný
varný
rýchlovarný
výtvarný
bizarný
čarný
jadrný
berný
odberný
prieberný
nepreberný
zberný
jaderný
moderný
ultramoderný
supermoderný
hypermoderný
postmoderný
úderný
ciferný
trojciferný
dvojciferný
koľkociferný
jednociferný
štvorciferný
šesťciferný
päťciferný
herný
malicherný
nádherný
prenádherný
veseloherný
nemoherný
činoherný
spevoherný
výherný
hnedočierný
iskerný
zákerný
merný
nadmerný
odmerný
priemerný
nadpriemerný
podpriemerný
vodomerný
tlakomerný
diaľkomerný
uhlomerný
rovnomerný
pomerný
časomerný
smerný
protismerný
obojsmerný
dvojsmerný
jednosmerný
rovnosmerný
rôznosmerný
štvorsmerný
bezmerný
nezmerný
rozmerný
viacrozmerný
nadrozmerný
trojrozmerný
dvojrozmerný
mnohorozmerný
veľkorozmerný
jednorozmerný
štvorrozmerný
zámerný
úmerný
priamoúmerný
súmerný
perný
podperný
čiperný
obojperný
operný
rozperný
vzperný
páperný
materný
veterný
poveterný
bezveterný
náveterný
záveterný
charakterný
bezcharakterný
subalterný
interný
externý
verný
dverný
severný
ľahkoverný
maloverný
hodnoverný
pravoverný
roduverný
záverný
dôverný
jazerný
mizerný
pramizerný
nedozerný
večerný
predvečerný
podvečerný
celovečerný
štedrovečerný
počerný
príšerný
krvožerný
úžerný
dimofrný
orný
odborný
strieborný
svetoborný
rozborný
nerozborný
súborný
výborný
vzdorný
vodovzdorný
koróziovzdorný
kyselinovzdorný
ohňovzdorný
žiaruvzdorný
mrazuvzdorný
horný
prahorný
druhohorný
štvrtohorný
prvohorný
treťohorný
náhorný
pokorný
cukorný
hladomorný
komorný
humorný
námorný
úmorný
ponorný
odporný
podporný
oporný
toporný
sporný
úsporný
rozporný
záporný
úporný
nemotorný
priestorný
vnútorný
zovnútorný
kláštorný
dvorný
nádvorný
radicivorný
karnivorný
hovorný
svorný
pitvorný
dejotvorný
slabikotvorný
mienkotvorný
kapitálotvorný
štýlotvorný
významotvorný
formotvorný
normotvorný
cenotvorný
penotvorný
krajinotvorný
dejinotvorný
kyselinotvorný
rakovinotvorný
zákonotvorný
potvorný
mierotvorný
horotvorný
mestotvorný
štátotvorný
divotvorný
slovotvorný
krvotvorný
obrazotvorný
slzotvorný
kmeňotvorný
zorný
bezprizorný
dozorný
pozorný
vzorný
názorný
bezprízorný
chatrný
patrný
nepatrný
opatrný
šetrný
zdurný
ponurný
spurný
syrný
zrný
celozrný
drobnozrný
jasný
prejasný
zlatojasný
inkasný
hlasný
viachlasný
prihlasný
trojhlasný
dvojhlasný
mnohohlasný
polohlasný
jednohlasný
štvorhlasný
bezhlasný
súhlasný
cudzopasný
samospasný
okrasný
prasný
zemetrasný
otrasný
kvasný
časný
občasný
predčasný
dočasný
včasný
privčasný
súčasný
úžasný
besný
recesný
secesný
koncesný
procesný
desný
čudesný
prečudesný
profesný
lesný
pralesný
noblesný
telesný
beztelesný
polesný
adresný
regresný
okresný
nákresný
presný
depresný
kompresný
nekompresný
expresný
móresný
nemóresný
obsesný
tesný
delikatesný
pritesný
vodotesný
prachotesný
vzduchotesný
zvukotesný
plynotesný
slovesný
návesný
závesný
prívesný
vývesný
zákulisný
úlisný
admisný
readmisný
emisný
komisný
kompromisný
transmisný
dejepisný
zemepisný
opisný
dopisný
národopisný
prírodopisný
vodopisný
ďalekopisný
rukopisný
rýchlopisný
klinopisný
tesnopisný
popisný
horopisný
krasopisný
letopisný
životopisný
cestopisný
miestopisný
čistopisný
pravopisný
zápisný
súpisný
servisný
multiservisný
mlsný
nosný
prenosný
medonosný
plodonosný
honosný
blahonosný
ďalekonosný
teplonosný
samonosný
striebronosný
spásonosný
zlatonosný
smrtonosný
skazonosný
vznosný
prínosný
únosný
výnosný
vysokovýnosný
rosný
prosný
neúprosný
drsný
pridrsný
prsný
náprsný
slatsný
dusný
pokusný
diskusný
vkusný
hnusný
brusný
výtrusný
luxusný
pôdorysný
debatný
blahodatný
udatný
zdatný
výdatný
fregatný
blatný
platný
predplatný
odplatný
podplatný
bezodplatný
poplatný
právoplatný
splatný
bezplatný
úplatný
neúplatný
výplatný
matný
špatný
obratný
obkratný
spratný
márnotratný
vratný
neodvratný
podvratný
prevratný
zvratný
rozvratný
návratný
závratný
prívratný
statný
podstatný
bezpodstatný
ostatný
predostatný
samostatný
chvatný
obchvatný
úchvatný
pečatný
debetný
klebetný
obetný
detný
viacdetný
dvojdetný
jednodetný
bezdetný
šľachetný
pietný
varietný
majetný
bezmajetný
koketný
letný
baletný
toaletný
dubletný
moletný
obsoletný
kompletný
vzletný
záletný
výletný
predmetný
bezpredmetný
ošemetný
mínometný
guľometný
plameňometný
smetný
podnetný
kabinetný
honetný
parapetný
kabaretný
lazaretný
operetný
obozretný
vetný
odvetný
kvetný
okvetný
korvetný
podsvetný
zásvetný
závetný
súvetný
početný
viacpočetný
nadpočetný
prepočetný
trojpočetný
mnohopočetný
málopočetný
spočetný
bezpočetný
príčetný
osobitný
rozbitný
citný
kapacitný
veľkokapacitný
necitný
deficitný
implicitný
simplicitný
duplicitný
explicitný
útlocitný
jemnocitný
bezcitný
súcitný
kreditný
komanditný
komoditný
hermafroditný
realitný
lokalitný
moralitný
pluralitný
totalitný
posttotalitný
kvalitný
vysokokvalitný
elitný
satelitný
rentabilitný
monolitný
kozmopolitný
metropolitný
nulitný
kalamitný
limitný
nadlimitný
humanitný
sanitný
finitný
afinitný
definitný
indefinitný
nefinitný
infinitný
transfinitný
bonitný
imunitný
komunitný
pitný
ritný
polaritný
paritný
raritný
emeritný
prioritný
majoritný
minoritný
maturitný
pomaturitný
insitný
bipartitný
tripartitný
záštitný
promiskuitný
anuitný
kontinuitný
diskontinuitný
náprovitný
priesvitný
parazitný
exkvizitný
tranzitný
intenzitný
viskozitný
depozitný
kompozitný
univerzitný
žitný
pažitný
starožitný
kompaktný
abstraktný
taktný
dvojtaktný
intaktný
kontaktný
bezkontaktný
štvortaktný
exaktný
efektný
defektný
inefektný
perfektný
imperfektný
suspektný
direktný
indirektný
korektný
reliktný
konfliktný
striktný
disjunktný
autarktný
pahltný
adultný
fakultný
okultný
pedantný
obsedantný
abundantný
redundantný
extravagantný
elegantný
arogantný
konciliantný
afiliantný
variantný
invariantný
deviantný
proviantný
vakantný
sekantný
signifikantný
pikantný
markantný
riskantný
galantný
negalantný
nonšalantný
brilantný
ambulantný
kulantný
šarmantný
ženantný
pregnantný
fulminantný
dominantný
žinantný
disonantný
konsonantný
frapantný
diskrepantný
tolerantný
intolerantný
flagrantný
penetrantný
paradesantný
interesantný
presantný
eklatantný
ekletantný
exorbitantný
militantný
koncertantný
importantný
ekvidistantný
instantný
degutantný
konštantný
relevantný
irelevantný
flamboyantný
razantný
brizantný
impozantný
trojperccentný
decentný
predecentný
pridecentný
recentný
percentný
trojpercentný
dvojpercentný
sedempercentný
osempercentný
jednopercentný
stopercentný
štvorpercentný
päťdesiatpercentný
desaťpercentný
šesťpercentný
päťpercentný
deväťpercentný
adolescentný
dekadentný
precedentný
bezprecedentný
evidentný
rezidentný
ascendentný
descendentný
transcendentný
pendentný
independentný
konkludentný
inteligentný
intransigentný
fulgentný
adstringentný
kogentný
divergentný
konvergentný
urgentný
insuficientný
incipientný
valentný
bivalentný
ambivalentný
univalentný
ekvivalentný
monovalentný
excelentný
indolentný
ekvipolentný
benevolentný
turbulentný
opulentný
korpulentný
virulentný
parlamentný
medziparlamentný
mimoparlamentný
interparlamentný
temperamentný
dementný
vehementný
momentný
remanentný
imanentný
permanentný
eminentný
iminentný
prominentný
impertinentný
abstinentný
abonentný
inaparentný
transparentný
aferentný
eferentný
diferentný
indiferentný
adherentný
inherentný
koherentný
horentný
kontokorentný
kurentný
rekurentný
interkurentný
pasentný
latentný
patentný
kompetentný
intermitentný
potentný
impotentný
rezistentný
konzistentný
kongruentný
adventný
konzekventný
delikventný
elokventný
solventný
insolventný
konventný
ferventný
prézentný
reeskontný
diskontný
robotný
sobotný
jagotný
bigotný
ligotný
homozygotný
drahotný
rachotný
pechotný
lichotný
ochotný
preochotný
tehotný
druhotný
kotný
lakotný
mrkotný
bleskotný
mrákotný
polyglotný
pilotný
teplotný
gramotný
pologramotný
samotný
hmotný
nadhmotný
umelohmotný
hrmotný
bezhrmotný
jednotný
hodnotný
menejhodnotný
vysokohodnotný
plnohodnotný
potný
depotný
lopotný
krvopotný
rotný
skrotný
porotný
jasotný
psotný
istotný
čistotný
zdravotný
sociálnozdravotný
zverozdravotný
sociálnodzravotný
životný
nadživotný
doživotný
celoživotný
bezživotný
alikvotný
novotný
prvotný
krvotvotný
cudzotný
ničotný
konceptný
promptný
abruptný
apartný
koncertný
alertný
inertný
expertný
invertný
introvertný
extrovertný
dezertný
inzertný
maškrtný
smrtný
predsmrtný
dosmrtný
posmrtný
úmrtný
komfortný
importný
transportný
exportný
proexportný
rezortný
nadrezortný
medzirezortný
vrtný
závrtný
balastný
oblastný
slastný
vlastný
mastný
primastný
polomastný
priepastný
nerastný
kontrastný
strastný
sústrastný
účastný
šťastný
prenešťastný
prešťastný
cestný
viaccestný
priecestný
trojcestný
dvojcestný
jednocestný
pocestný
štvorcestný
scestný
prícestný
modestný
prelestný
bolestný
prebolestný
bezbolestný
molestný
nezmestný
nerestný
trestný
beztrestný
protestný
zlovestný
povestný
zlopovestný
svetopovestný
zvestný
návestný
čestný
počestný
mravopočestný
poistný
koristný
bezkoristný
tristný
artistný
nenávistný
očistný
ozajstný
naozajstný
ľúbostný
sladostný
radostný
preradostný
škodoradostný
kostný
akostný
vysokoakostný
vlhkostný
úzkostný
veľkostný
nedbalostný
znalostný
pozostalostný
vytrvalostný
žalostný
prežalostný
belostný
celostný
rýchlostný
viacrýchlostný
dvojrýchlostný
štvorrýchlostný
milostný
zdvorilostný
minulostný
zlostný
prezlostný
mostný
vedomostný
vzdelanostný
pravdepodobnostný
osobnostný
cnostný
prednostný
hodnostný
národnostný
mnohonárodnostný
vzdialenostný
skúsenostný
tajnostný
prítomnostný
činnostný
výkonnostný
poveternostný
vernostný
hmotnostný
vlastnostný
mravnostný
pevnostný
výslovnostný
slávnostný
čnostný
bezpečnostný
sťažnostný
bezstarostný
výsostný
sviatostný
príležitostný
bytostný
neľútostný
pravdivostný
skvostný
hotovostný
pohotovostný
bezhotovostný
krstný
náprstný
záprstný
infaustný
robustný
kapustný
priepustný
ropustný
vospustný
rozpustný
vodorozpustný
zápustný
prípustný
výpustný
čeľustný
pästný
zápästný
hutný
chutný
mohutný
premohutný
smutný
presmutný
nutný
nevyhnutný
urputný
ukrutný
preukrutný
ozrutný
slovutný
neodbytný
svojbytný
obytný
dobytný
blahobytný
samobytný
prvobytný
nezbytný
záchytný
blankytný
kopytný
násytný
pamätný
pätný
spätný
úpätný
posvätný
skladištný
hradištný
zištný
bezzištný
mrštný
zbavný
zábavný
prídavný
ohavný
objavný
zjavný
hlavný
pohlavný
obojpohlavný
dvojpohlavný
jednopohlavný
bezpohlavný
záhlavný
úhlavný
plavný
splavný
oslavný
únavný
pozdravný
mravný
jemnomravný
prepravný
opravný
dopravný
popravný
rozpravný
nápravný
prípravný
výpravný
otravný
stravný
vravný
veľavravný
radovravný
pravdovravný
mohovravný
mnohovravný
málovravný
prostovravný
zvravný
tavný
odstavný
podstavný
prístavný
ústavný
protiústavný
mimoústavný
sústavný
výstavný
kaľavný
samoderžavný
samodŕžavný
odevný
cirkevný
paracirkevný
necirkevný
plevný
smevný
úsmevný
hnevný
pevný
prepevný
skalopevný
spevný
chválospevný
žiarupevný
drevný
bezdrevný
ohrevný
výhrevný
črevný
osevný
výsevný
žatevný
predžatevný
požatevný
bitevný
pitevný
kotevný
pastevný
spoločenstevný
vrstevný
mnohovrstevný
družstevný
návštevný
duševný
naivný
divný
obdivný
predivný
odivný
podivný
prapodivný
prepodivný
pivný
protivný
náprotivný
živný
záživný
príživný
výživný
pracovný
mimopracovný
puncovný
nasledovný
následovný
srandovný
švandovný
hodovný
chovný
odchovný
duchovný
váchovný
politickováchovný
výchovný
prevýchovný
ľudovýchovný
politickovýchovný
telovýchovný
nápravnovýchovný
ideovovýchovný
bojovný
ďakovný
šikovný
plukovný
laškovný
lovný
pokojamilovný
poriadkumilovný
mierumilovný
hudbymilovný
hubymilovný
slobodymilovný
pravdymilovný
čistotymilovný
usilovný
rybolovný
slovný
viacslovný
dvojslovný
doslovný
bohoslovný
mnohoslovný
bájoslovný
hláskoslovný
zvykoslovný
niekoľkoslovný
jednoslovný
tvaroslovný
citoslovný
názvoslovný
bezslovný
výslovný
snemovný
birmovný
obnovný
osnovný
zánovný
rovný
varovný
čarovný
vandrovný
seberovný
podkrovný
skrovný
príkrovný
vodorovný
bohorovný
trovný
ostrovný
extrovný
spisovný
predspisovný
špásovný
gruntovný
štartovný
žartovný
položartovný
hurtovný
cestovný
festovný
listovný
putovný
opätovný
účtovný
poštovný
burzovný
kočovný
poľovný
nervný
vervný
rezervný
krvný
nedokrvný
chudokrvný
horkokrvný
teplokrvný
málokrvný
chladnokrvný
studenokrvný
plnokrvný
pokrvný
čistokrvný
bezkrvný
zmluvný
posuvný
zosuvný
vsuvný
zásuvný
výsuvný
výkyvný
vplyvný
laxný
indexný
reflexný
antireflexný
inflexný
multiplexný
simplexný
komplexný
duplexný
konvexný
bikonvexný
fixný
prolixný
paradoxný
ortodoxný
drevokazný
preukazný
príkazný
dôkazný
obrazný
prierazný
dôrazný
výrazný
bezvýrazný
veličazný
víťazný
mosadzný
medzný
pomedzný
bezmedzný
námedzný
ľúbezný
preľúbezný
železný
rezný
dvojrezný
jednorezný
ľavorezný
hrubizný
slizný
starizný
ďalečizný
veličizný
toličizný
hlbočizný
hrubočizný
dlhočizný
širočizný
vysočizný
dlžizný
klzný
sklzný
slzný
emulzný
pulzný
impulzný
expanzný
recenzný
forenzný
tenzný
extenzný
kolchozný
sovchozný
lomozný
hrozný
odvozný
prievozný
prevozný
dovozný
zvozný
rozvozný
vývozný
katarzný
submerzný
disperzný
averzný
kontraverzný
reverzný
diverzný
inverzný
konverzný
kontroverzný
perverzný
torzný
konkurzný
exkurzný
príbuzný
väzný
nadväzný
záväzný
aprobačný
inkubačný
nadačný
gradačný
degradačný
kandidačný
konsolidačný
likvidačný
oxidačný
refundačný
inundačný
akomodačný
retardačný
kolaudačný
defraudačný
denudačný
kreačný
rekreačný
prokreačný
propagačný
politickopropagačný
delegačný
negačný
agregačný
segregačný
kongregačný
obligačný
irigačný
navigačný
rádionavigačný
leteckonavigačný
emulgačný
konjugačný
utŕhačný
iniciačný
deferenciačný
diferenciačný
negociačný
asociačný
radiačný
iradiačný
obliačný
filiačný
afiliačný
variačný
repatriačný
deviačný
abreviačný
abdikačný
dedikačný
predikačný
indikačný
denacifikačný
pacifikačný
špecifikačný
kalcifikačný
solidifikačný
kodifikačný
rekodifikačný
modifikačný
kvalifikačný
rekvalifikačný
rkvalifikačný
diskvalifikačný
amplifikačný
bonifikačný
personifikačný
unifikačný
verifikačný
elektrifikačný
nostrifikačný
klasifikačný
osifikačný
ratifikačný
stratifikačný
identifikačný
autentifikačný
notifikačný
certifikačný
falzifikačný
intenzifikačný
diverzifikačný
plynofikačný
publikačný
aplikačný
replikačný
multiplikačný
implikačný
suplikačný
explikačný
komunikačný
telekomunikačný
rádiokomunikačný
masovokomunikačný
exkomunikačný
intoxikačný
alokačný
blokačný
deblokačný
rádiolokačný
dislokačný
evokačný
invokačný
provokačný
demarkačný
bifurkačný
edukačný
koedukačný
konfiškačný
lačný
antihalačný
inhalačný
exhalačný
eskalačný
salačný
inštalačný
vodoinštalačný
elektroinštalačný
veľalačný
oblačný
nadoblačný
bezoblačný
tabelačný
parcelačný
modelačný
apelačný
interpelačný
relačný
korelačný
konštelačný
nivelačný
deflačný
inflačný
protiinflačný
oscilačný
profilačný
asimilačný
disimilačný
epilačný
depilačný
kompilačný
ventilačný
destilačný
krvilačný
recyklačný
demolačný
interpolačný
izolačný
termoizolačný
tepelnoizolačný
legislačný
retranslačný
tlačný
prítlačný
výtlačný
tabulačný
ondulačný
modulačný
koagulačný
regulačný
samoregulačný
termoregulačný
triangulačný
ejakulačný
špekulačný
imatrikulačný
artikulačný
kalkulačný
cirkulačný
simulačný
stimulačný
formulačný
kumulačný
akumulačný
granulačný
manipulačný
kopulačný
populačný
gratulačný
kapitulačný
rekapitulačný
ovulačný
pomstylačný
mačný
aklamačný
deklamačný
reklamačný
proklamačný
kremačný
sublimačný
animačný
komprimačný
legitimačný
aproximačný
konfirmačný
formačný
deformačný
reformačný
protireformačný
poreformačný
informačný
dezinformačný
transformačný
exhumačný
sumačný
kontumačný
šmačný
sanačný
asanačný
inscenačný
stagnačný
impregnačný
konsignačný
kombinačný
vakcinačný
halucinačný
ordinačný
subordinačný
koordinačný
afinačný
rafinačný
imaginačný
machinačný
deklinačný
inklinačný
inseminačný
eliminačný
diskriminačný
kulminačný
nominačný
denominačný
naddenominačný
determinačný
iluminačný
donačný
fonačný
detonačný
antidetonačný
intonačný
hibernačný
alternačný
internačný
značný
viacznačný
dvojznačný
mnohoznačný
jednoznačný
rovnoznačný
príznačný
význačný
anticipačný
participačný
emancipačný
uštipačný
opačný
okupačný
deklaračný
naračný
reparačný
preparačný
separačný
komparačný
kalibračný
vibračný
antivibračný
preberačný
vyberačný
maceračný
federačný
konfederačný
akceleračný
aglomeračný
enumeračný
generačný
degeneračný
regeneračný
medzigeneračný
dvojgeneračný
operačný
predoperačný
kooperačný
postoperačný
rekuperačný
aliteračný
transliteračný
integračný
dezintegračný
migračný
emigračný
imigračný
aspiračný
respiračný
exspiračný
inšpiračný
konšpiračný
konsekračný
mračný
podmračný
bezmračný
súmračný
adoračný
dezodoračný
perforačný
melioračný
dekoračný
korporačný
inkorporačný
pastoračný
penetračný
nitračný
titračný
filtračný
infiltračný
koncentračný
kastračný
registračný
lustračný
ilustračný
demonštračný
reštauračný
karburačný
konfiguračný
inauguračný
saturačný
fakturačný
priezračný
zázračný
prezázračný
prízračný
ohováračný
kasačný
mesačný
viacmesačný
trojmesačný
dvojmesačný
polmesačný
sedemmesačný
osemmesačný
niekoľkomesačný
nikoľkomesačný
celomesačný
jednomesačný
štvormesačný
námesačný
desaťmesačný
šesťmesačný
päťmesačný
deväťmesačný
dilatačný
exploatačný
hydratačný
dehydratačný
vegetačný
antivegetačný
aretačný
apretačný
interpretačný
recitačný
licitačný
resuscitačný
meditačný
akreditačný
agitačný
habilitačný
rehabilitačný
imitačný
delimitačný
sanitačný
iritačný
gravitačný
laktačný
kontraktačný
konzultačný
implantačný
transplantačný
kontingentačný
orientačný
cementačný
implementačný
sedimentačný
alimentačný
fermentačný
argumentačný
dokumentačný
inštrumentačný
prezentačný
reprezentačný
akontačný
konfrontačný
dotačný
flotačný
notačný
anotačný
rotačný
adaptačný
akceptačný
adoptačný
skartačný
škartačný
dizertačný
deportačný
devastačný
sebestačný
manifestačný
atestačný
samostačný
adjustačný
mutačný
komutačný
permutačný
amputačný
graduačný
evakuačný
menštruačný
postmenštruačný
situačný
fluktuačný
posmievačný
vysmievačný
elevačný
archivačný
derivačný
aktivačný
kultivačný
rekultivačný
motivačný
evalvačný
devalvačný
preddevalvačný
pochlebovačný
pochybovačný
požadovačný
podpichovačný
panovačný
renovačný
inovačný
korunovačný
vystatovačný
rozkazovačný
rohadzovačný
rozhadzovačný
vychvaľovačný
rezervačný
konzervačný
zotrvačný
dobyvačný
požívačný
podrývačný
relaxačný
taxačný
fixačný
hybridizačný
periodizačný
štandardizačný
europeizačný
vrulagizačný
katalogizačný
ekologizačný
slovakizačný
reslovakizačný
globalizačný
idealizačný
realizačný
porealizačný
egalizačný
legalizačný
inicializačný
socializačný
resocializačný
komercializačný
materializačný
industrializačný
lokalizačný
minimalizačný
optimalizačný
maximalizačný
formalizačný
normalizačný
kanalizačný
signalizačný
racionalizačný
liberalizačný
federalizačný
generalizačný
demoralizačný
centralizačný
decentralizačný
neutralizačný
naturalizačný
reštrukturalizačný
metalizačný
kapitalizačný
hospitalizačný
revitalizačný
kryštalizačný
individualizačný
aktualizačný
vizualizačný
evanjelizačný
nivelizačný
novelizačný
stabilizačný
destabilizačný
mobilizačný
demobilizačný
sterilizačný
civilizačný
štylizačný
systemizačný
solmizačný
atomizačný
urbanizačný
organizačný
reorganizačný
politickoorganizačný
dezorganizačný
mechanizačný
hydromechanizačný
christianizačný
kristianizačný
balkanizačný
vulkanizačný
gemanizačný
germanizačný
galvanizačný
homogenizačný
hydrogenizačný
latinizačný
karbonizačný
dekarbonizačný
ionizačný
neionizačný
kolonizačný
dekolonizačný
harmonizačný
kanonizačný
synchronizačný
tonizačný
modernizačný
imunizačný
typizačný
hungarizačný
polarizačný
depolarizačný
sekularizačný
popularizačný
militarizačný
demilitarizačný
inventarizačný
maďarizačný
polymerizačný
charakterizačný
majorizačný
valorizačný
autorizačný
symetrizačný
elektrizačný
systematizačný
klimatizačný
aklimatizačný
automatizačný
deratizačný
demokratizačný
privatizačný
predprivatizačný
reprivatizačný
kompletizačný
magnetizačný
demagnetizačný
konkretizačný
kontretizačný
amortizačný
aktivizačný
objektivizačný
subjektivizačný
kolektivizačný
jarovizačný
improvizačný
fašizačný
kondenzačný
kompenzačný
dekompenzačný
senzačný
konverzačný
dialyzačný
vďačný
povďačný
svedčný
lebečný
srdečný
dobrosrdečný
prostosrdečný
vaječný
báječný
vlečný
tanečný
podmienečný
bezpodmienečný
jedinečný
slnečný
bezslnečný
konečný
bezkonečný
bunečný
mnohobunečný
jednobunečný
sopečný
bezpečný
životunebezpečný
rečný
záverečný
sekrečný
radorečný
fosforečný
chlorečný
málorečný
úrečný
neúrečný
chýrečný
výrečný
sečný
dvojsečný
jednosečný
úsečný
matečný
netečný
všetečný
hypotečný
kartotečný
večný
vekovečný
príslovečný
slabičný
trojslabičný
dvojslabičný
osemslabičný
jednoslabičný
štvorslabičný
desaťslabičný
šesťslabičný
inhibičný
prohibičný
exhibičný
exercičný
adičný
tradičný
edičný
dedičný
expedičný
špedičný
kondičný
rekondičný
benefičný
trojičný
koaličný
protikoaličný
vnútrokoaličný
dvojradličný
jednoradličný
miličný
aboličný
doličný
stoličný
uličný
pouličný
rozličný
primičný
hraničný
zahraničný
prihraničný
pohraničný
bezhraničný
cezhraničný
staničný
rybničný
nemocničný
pokladničný
radničný
studničný
šibeničný
pšeničný
definičný
viničný
hnojničný
zimničný
hromničný
kvasničný
muničný
pivničný
železničný
slizničný
diaľničný
sporiteľničný
knižničný
krupičný
matričný
patričný
nutričný
kukuričný
turičný
dusičný
matičný
pomatičný
petičný
repetičný
korepetičný
tripartičný
investičný
justičný
dýchavičný
zdýchavičný
ustavičný
cvičný
telocvičný
nácvičný
živičný
polovičný
nadpolovičný
akvizičný
inkvizičný
pozičný
apozičný
juxtapozičný
repozičný
kompozičný
opozičný
dispozičný
transpozičný
expozičný
horčičný
výpožičný
akčný
redakčný
reakčný
profylakčný
interakčný
neinterakčný
frakčný
refrakčný
difrakčný
trakčný
atrakčný
kontrakčný
abstrakčný
extrakčný
transakčný
infekčný
dezinfekčný
konfekčný
injekčný
projekčný
interjekčný
selekčný
anekčný
konekčný
introspekčný
inšpekčný
rekčný
korekčný
sekčný
resekčný
vivisekčný
detekčný
protekčný
kontradikčný
predikčný
jurisdikčný
reštrikčný
sankčný
funkčný
afunkčný
viacfunkčný
multifunkčný
disfunkčný
dysfunkčný
polyfunkčný
punkčný
interpunkčný
aukčný
redukčný
indukčný
neindukčný
samoindukčný
produkčný
nadprodukčný
reprodukčný
koprodukčný
veľkoprodukčný
obštrukčný
deštrukčný
inštrukčný
konštrukčný
rekonštrukčný
jablčný
impedančný
intendančný
excindančný
aliančný
velančný
bilančný
ambulančný
finančný
asonančný
disonančný
konsonančný
rezonančný
garančný
tolerančný
renesančný
novorenesančný
substančný
distančný
dištančný
inštančný
licenčný
rekonvalescenčný
adolescenčný
fluorescenčný
luminiscenčný
kadenčný
precedenčný
akcidenčný
koincidenčný
evidenčný
rezidenčný
nerezidenčný
tendenčný
korešpondenčný
reagenčný
ragenčný
inteligenčný
urgenčný
audienčný
valenčný
kondolenčný
abstinenčný
deferenčný
referenčný
preferenčný
diferenčný
inferenčný
konferenčný
interferenčný
koherenčný
konkurenčný
bezkonkurenčný
absenčný
kompetenčný
retenčný
intenčný
potenčný
luministenčný
asistenčný
existenčný
koexistenčný
konzistenčný
kongruenčný
subvenčný
prevenčný
frekvenčný
medzifrekvenčný
vysokofrekvenčný
nízkofrekvenčný
sekvenčný
invenčný
konvenčný
intervenčný
prezenčný
provinčný
očný
bočný
pobočný
zárodočný
žalúdočný
skočný
úskočný
laločný
obločný
spoločný
emočný
výnimočný
bezvýnimočný
promočný
jarmočný
nočný
vianočný
predvianočný
povianočný
polnočný
veľkonočný
predveľkonočný
celonočný
pupočný
ročný
poldruharočný
dvadsaťdvaročný
veľaročný
viacročný
tisícročný
medziročný
trojročný
dvojročný
obkročný
prekročný
rozkročný
polročný
triapolročný
jedenapolročný
sedemročný
dvadsaťsedemročný
osemročný
deväťdesiatosemročný
koncoročný
budúcoročný
každoročný
dlhoročný
mohoročný
mnohoročný
tohoročný
koľkoročný
niekoľkoročný
celoročný
minuloročný
predminuloročný
jednoročný
tohtoročný
tohotoročný
storočný
dvestoročný
tristoročný
polstoročný
sedemstoročný
štvrťstoročný
novoročný
recipročný
štvorročný
osemdsiatročný
sedemdesiatročný
osemdesiatročný
šesťdesiatročný
päťdesiatročný
deväťdesiatročný
zročný
náročný
beznáročný
stáročný
úročný
bezúročný
výročný
dvadsaťročný
tridsaťročný
štyridsaťročný
desaťročný
štvrťročný
šesťročný
násťročný
dvanásťročný
jedenásťročný
trinásťročný
sedemnásťročný
osemnásťročný
štrnásťročný
šestnásťročný
pätnásťročný
devätnásťročný
päťnásťročný
päťročný
dvadsaťpäťročný
tridsaťpäťročný
štyridsaťpäťročný
deväťročný
dvadsaťdeväťročný
piesočný
dodatočný
piatočný
spiatočný
sviatočný
predsviatočný
začiatočný
počiatočný
prvopočiatočný
jatočný
statočný
dostatočný
prietočný
užitočný
všeužitočný
otočný
potočný
čiastočný
skutočný
nadskutočný
nadbytočný
prebytočný
zbytočný
zmätočný
útočný
smútočný
česťnášťočný
recepčný
koncepčný
antikoncepčný
percepčný
subskripčný
transkripčný
prezumpčný
konzumpčný
adopčný
excerpčný
sorpčný
absorpčný
adsorpčný
erupčný
korupčný
protikorupčný
interrupčný
komerčný
inerčný
neinerčný
krčný
proporčný
disproporčný
gesčný
kaučný
bučný
kontribučný
distribučný
veľkodistribučný
exekučný
perzekučný
dôkučný
hlučný
prihlučný
bezhlučný
milučný
evolučný
revolučný
kontrarevolučný
predrevolučný
protirevolučný
sociálnorevolučný
porevolučný
konvolučný
rezolučný
nerozlučný
výlučný
poučný
vieroučný
mravoučný
ručný
oberučný
obojručný
dvojručný
spakručný
doručný
dlhoručný
jednoručný
vlastnoručný
štvorručný
stručný
zručný
náručný
záručný
príručný
tučný
pretučný
substitučný
reštitučný
inštitučný
konštitučný
spaktučný
polotučný
plnotučný
zvučný
nepriezvučný
ozvučný
ľubozvučný
milozvučný
rovnozvučný
striebrozvučný
spzvučný
bezzvučný
prízvučný
súzvučný
náučný
záučný
výučný
nebotyčný
dotyčný
styčný
jazyčný
viacjazyčný
trojjazyčný
dvojjazyčný
mnohojazyčný
jednojazyčný
inojazyčný
rôznojazyčný
cudzojazyčný
arbitráčný
meďný
maštaľný
nedeľný
kúpeľný
slabomyseľný
slobodomyseľný
hlbkomyseľný
ľahkomyseľný
hlbokomyseľný
vysokomyseľný
veľkomyseľný
ťažkomyseľný
malomyseľný
zlomyseľný
jednomyseľný
trudnomyseľný
márnomyseľný
dobromyseľný
choromyseľný
chotomyseľný
prostomyseľný
teľný
zanedbateľný
obrábateľný
badateľný
zbadateľný
nezbadateľný
nezadateľný
vypovedateľný
nevypovedateľný
ovládateľný
postrádateľný
nepostrádateľný
predvídateľný
bagateľný
dýchateľný
vymáhateľný
stíhateľný
prijateľný
získateľný
uzamykateľný
želateľný
odolateľný
zdolateľný
odvolateľný
odnímateľný
snímateľný
vnímateľný
skúmateľný
vodnateľný
zaznamenateľný
prekonateľný
vykonateľný
porovnateľný
nevyrovnateľný
zrovnateľný
znateľný
poznateľný
rozpoznateľný
rozoznateľný
uznateľný
zapínateľný
štiepateľný
vyčerpateľný
odoberateľný
rozoberateľný
vyberateľný
vydierateľný
popierateľný
roztierateľný
merateľný
zmerateľný
otvárateľný
zvárateľný
opísateľný
popísateľný
hmatateľný
čitateľný
spočitateľný
nevypočitateľný
trestateľný
nevyspytateľný
zapamätateľný
započítateľný
nezapočítateľný
odpočítateľný
pripočítateľný
spočítateľný
vypočítateľný
sčítateľný
nesčítateľný
žrebovateľný
absorbovateľný
opracovateľný
neopracovateľný
spracovateľný
diferencovateľný
sledovateľný
obchodovateľný
opakovateľný
modifikovateľný
kvantifikovateľný
identifikovateľný
aplikovateľný
opkovateľný
zužitkovateľný
zúžitkovateľný
redukovateľný
reprodukovateľný
inštalovateľný
žalovateľný
kompilovateľný
kontrolovateľný
regulovateľný
anulovateľný
manipulovateľný
programovateľný
formovateľný
definovateľný
nedefinovateľný
posunovateľný
plánovateľný
pozorovateľný
spozorovateľný
nespozorovateľný
konfigurovateľný
zapisovateľný
koksovateľný
zlosovateľný
editovateľný
implementovateľný
namontovateľný
odmontovateľný
demontovateľný
adaptovateľný
akceptovateľný
testovateľný
formátovateľný
zúčtovateľný
upravovateľný
zexekvovateľný
realizovateľný
parametrizovateľný
vzdelávateľný
vykonávateľný
požívateľný
užívateľný
používateľný
posúvateľný
vysúvateľný
obývateľný
umývateľný
zmazateľný
dokázateľný
ukázateľný
preukázateľný
neodňateľný
nemiešateľný
spúšťateľný
zadržateľný
nedodržateľný
udržateľný
zreteľný
prozreteľný
upotrebiteľný
napodobiteľný
prispôsobiteľný
citeľný
riaditeľný
laditeľný
naladiteľný
nahraditeľný
dediteľný
prevediteľný
viditeľný
odvoditeľný
prevoditeľný
neodtajiteľný
nezahojiteľný
nezhojiteľný
neupokojiteľný
ukojiteľný
neukojiteľný
odpojiteľný
neodpojiteľný
prepojiteľný
spojiteľný
rozpojiteľný
kaliteľný
deliteľný
oddeliteľný
rozdeliteľný
nerozdeliteľný
voliteľný
mysliteľný
neodmysliteľný
vyčísliteľný
vysvetliteľný
spáliteľný
zalomiteľný
zrozumiteľný
zdaniteľný
raniteľný
zraniteľný
napodobniteľný
nenapodobniteľný
spochybniteľný
odôvodniteľný
neodôvodniteľný
zdôvodniteľný
oceniteľný
doceniteľný
meniteľný
zameniteľný
nemeniteľný
vymeniteľný
zmeniteľný
nevykoreniteľný
ospravedlniteľný
splniteľný
ovplyvniteľný
neovplyvniteľný
odstrániteľný
uskutočniteľný
nepolapiteľný
odškriepiteľný
pochopiteľný
uchopiteľný
neuchopiteľný
zastupiteľný
neprestupiteľný
vyjadriteľný
nevyjadriteľný
zmieriteľný
overiteľný
uveriteľný
sporiteľný
šíriteľný
rozšíriteľný
uhasiteľný
nezhasiteľný
spasiteľný
samospasiteľný
otrasiteľný
znesiteľný
prenositeľný
zaplatiteľný
nezaplatiteľný
podplatiteľný
nepodplatiteľný
splatiteľný
nesplatiteľný
skrotiteľný
neskrotiteľný
zistiteľný
neodpustiteľný
spustiteľný
zachytiteľný
nezachytiteľný
neodvrátiteľný
vyvrátiteľný
nevyvrátiteľný
vynútiteľný
rozlúštiteľný
napraviteľný
opraviteľný
upraviteľný
taviteľný
zotaviteľný
staviteľný
nastaviteľný
nezastaviteľný
predstaviteľný
prestaviteľný
postaviteľný
vysloviteľný
obnoviteľný
stráviteľný
poraziteľný
odcudziteľný
neodcudziteľný
ohroziteľný
tlačiteľný
stlačiteľný
nestlačiteľný
presvedčiteľný
liečiteľný
vyliečiteľný
ohraničiteľný
zničiteľný
prekročiteľný
zúročiteľný
odlučiteľný
zlučiteľný
rozlučiteľný
nepoučiteľný
doručiteľný
zlúčiteľný
nezlúčiteľný
riešiteľný
nariešiteľný
potešiteľný
polepšiteľný
nenarušiteľný
prerušiteľný
porušiteľný
zrušiteľný
rozlíšiteľný
utíšiteľný
neutíšiteľný
dosažiteľný
speňažiteľný
preložiteľný
nepreložiteľný
rozložiteľný
premožiteľný
vymožiteľný
zneužiteľný
použiteľný
využiteľný
smrteľný
posteľný
odhadnuteľný
neodhadnuteľný
napadnuteľný
zabudnuteľný
zvládnuteľný
nepreklenuteľný
neopomenuteľný
hnuteľný
dosiahnuteľný
stiahnuteľný
dobehnuteľný
postrehnuteľný
zastihnuteľný
dostihnuteľný
poostihnuteľný
postihnuteľný
pominuteľný
zvinuteľný
preniknuteľný
nedoknuteľný
dotknuteľný
posunuteľný
potuteľný
čuteľný
nečuteľný
počuteľný
rozlíšteľný
rehoľný
uhoľný
hnedouhoľný
kamenouhoľný
kamennouhoľný
čiernouhoľný
drevouhoľný
poľný
dvojpoľný
jednopoľný
cezpoľný
roľný
soľný
voľný
sebevoľný
svojvoľný
ľubovoľný
blahovoľný
zlovoľný
samovoľný
mimovoľný
povoľný
dobrovoľný
dovrovoľný
pozvoľný
mozoľný
hnedouľný
salašný
poplašný
samopašný
prostopašný
roztopašný
rozopašný
prašný
samoprašný
samosprašný
bezprašný
strašný
hrôzostrašný
fešný
posmešný
poloposmešný
úsmešný
výsmešný
dnešný
prospešný
verejnoprospešný
úspešný
bezúspešný
strešný
podstrešný
bezprístrešný
útešný
bezútešný
kališný
odlišný
prílišný
frišný
rozkošný
prerozkošný
falošný
plošný
veľkoplošný
celoplošný
sošný
rešeršný
ušný
výbušný
dušný
priedušný
veľkodušný
malodušný
dobrodušný
prostodušný
svätodušný
vzdušný
protivzdušný
teplovzdušný
zádušný
slušný
poslušný
príslušný
pušný
rušný
brušný
krušný
vzrušný
pazušný
podpazušný
príušný
pyšný
hrdopyšný
bezostyšný
vyšný
zvyšný
vzyšný
zdvorilosťný
bažný
ctibažný
zlatobažný
krvobažný
cudzobažný
ziskubažný
vládybažný
pomstybažný
slávybažný
podlažný
viacpodlažný
trojpodlažný
dvojpodlažný
nízkopodlažný
jednopodlažný
štvorpodlažný
vlažný
súpažný
ražný
nádražný
výhražný
výstražný
skývražný
obsažný
bezobsažný
prísažný
miestoprísažný
krivoprísažný
prevažný
svažný
závažný
peňažný
ťažný
obťažný
rozťažný
vzťažný
súvzťažný
súťažný
bežný
predbežný
priebežný
obežný
rýchlobežný
rovnobežný
rôznobežný
voľnobežný
svetobežný
zbežný
súbežný
svätokrádežný
nežný
prenežný
snežný
lúpežný
režný
pobrežný
nábrežný
zábrežný
mätežný
približný
nižný
knižný
pozemkovoknižný
strižný
dostižný
nedostižný
výstižný
nedvižný
zdvižný
vysokozdvižný
svižný
toličižný
dlžný
pobožný
zbožný
bezbožný
nábožný
kožný
podkožný
ložný
nadložný
podložný
prieložný
cudzoložný
záložný
príložný
úložný
možný
všemožný
veľkomožný
zámožný
nožný
podnožný
množný
pomnožný
znožný
rožný
obstarožný
nárožný
osožný
totožný
mátožný
prídržný
súdržný
tržný
veľtržný
južný
severojužný
lužný
obslužný
samoobslužný
záslužný
úslužný
mužný
družný
podružný
dobrodružný
okružný
pružný
tužný
výstužný


zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme baný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme caný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme daný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ganý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme haný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ianý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme janý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kaný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme laný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme maný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme naný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme paný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme raný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme saný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme taný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vaný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zaný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čaný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľaný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ňaný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šaný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ťaný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žaný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme abný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ebný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme obný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ubný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ybný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme acný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ecný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ocný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme adný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme edný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme idný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme odný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rdný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme udný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zdný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ädný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme cený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme sený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme afný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme efný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ifný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ofný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rfný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yfný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ahný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme chný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme iný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme diný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme siný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tiný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ziný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ajný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ejný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ijný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ojný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ujný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ekný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rkný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme skný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme alný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dlný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme elný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ilný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme olný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme plný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ulný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vlný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ylný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme amný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme emný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme imný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme omný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rmný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme umný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ymný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme anný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme enný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hnný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme inný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lnný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme onný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rnný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme unný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ynný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme honý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme poný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme apný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme epný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ipný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme opný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rpný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme upný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ypný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme arný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme drný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme erný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme frný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme orný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme trný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme urný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yrný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zrný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme asný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme esný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme isný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lsný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme osný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rsný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tsný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme usný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ysný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme atný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme etný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme itný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ktný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ltný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ntný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme otný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ptný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rtný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme stný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme utný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ytný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ätný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme štný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme avný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme evný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ivný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ovný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rvný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uvný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yvný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme axný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme exný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ixný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oxný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme azný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dzný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ezný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme izný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lzný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nzný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ozný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rzný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uzný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme äzný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ačný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dčný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ečný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ičný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kčný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lčný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nčný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme očný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pčný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rčný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme sčný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme učný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yčný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme áčný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme eďný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme aľný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme eľný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oľný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uľný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ašný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ešný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme išný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ošný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ršný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ušný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yšný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme sťný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ažný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ežný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ižný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lžný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ožný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ržný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme užný


 

 
Zoznam slov -