slová končiace e

     
Vyhľadávanie slová    počnúc        končiace      


zoznam slov, ktorá končí e

maae
reggae
kamae
ňadrae
vitae
antae
guttae
oryzae
be
gabe
odškriabe
neodškriabe
oškriabe
doškriabe
nedoškriabe
neoškriabe
poškriabe
nepoškriabe
vyškriabe
nevyškriabe
oziabe
neoziabe
žiabe
jabe
chľabe
chebe
jebe
nejebe
velebe
chlebe
zrebe
sebe
osebe
tebe
tibe
šajbe
klbe
kolbe
nimbe
kolombe
trombe
obe
adobe
dlhodobe
krátkodobe
cordobe
lobe
protižalobe
robe
kovovýrobe
manitobe
ozobe
uďobe
čarbe
nečarbe
drbe
nedrbe
vlakotvorbe
normotvorbe
štrbe
siatbe
autoklube
ľube
hybe
pozbe
vozbe
narúbe
nenarúbe
obrúbe
neobrúbe
porúbe
neporúbe
vrúbe
ohýbe
pažbe
greenpeace
face
interface
hace
hrbiace
hubiace
hĺbiace
vadiace
hľadiace
cediace
dediace
jediace
prichodiace
tvrdiace
súdiace
liace
haliace
valiace
bieliace
streliace
školiace
tlmiace
hrmiace
šumiace
prameniace
peniace
špiniace
roniace
zuniace
kropiace
topiace
iskriace
noriace
zúriace
zápasiace
závisiace
dusiace
nesvietiace
istiace
žalostiace
rútiace
protiviace
kotviace
kaziace
reťaziace
tlačiace
bľačiace
ničiace
učiace
pučiace
zvučiace
klíčiace
týčiace
sršiace
netušiace
ťažiace
vežiace
množiace
držiace
krúžiace
túžiace
zajace
glejace
púpace
race
grace
nadstace
vivace
šace
drobce
brbce
nebrbce
ozubce
ecce
ladce
hradce
násadce
čadce
brdce
srdce
jazdce
fleece
zatrbliece
nezatrbliece
nebožiece
poniklece
plece
mece
nemece
rozmece
nerozmece
pece
pupece
štedrece
vrece
jazvece
chechce
nechechce
rozchechce
nerozchechce
chrochce
nechrochce
zarehce
vrbice
pardubice
andice
sudice
openoffice
hrablice
horelice
telice
velice
prevelice
kaplice
teplice
hrabanice
sypanice
pranice
havranice
rádiostanice
ozubnice
pomocnice
lícnice
úpadnice
oščadnice
lednice
ochodnice
rozvodnice
drienice
sikenice
súkenice
smolenice
remenice
senice
jasenice
moštenice
červenice
bzenice
streženice
malženice
drženice
sinice
svinice
chvojnice
hájnice
zápalnice
gelnice
chtelnice
uholnice
pílnice
kremnice
nimnice
lomnice
hromnice
holumnice
jablonice
pernice
snice
kvasnice
lesnice
blatnice
krušetnice
korytnice
bohunice
štiavnice
plavnice
koprivnice
svorkovnice
milovnice
hranovnice
štetovnice
raznice
breznice
sklznice
ročnice
trojročnice
desaťročnice
olešnice
sološnice
vzdušnice
pažnice
snežnice
nožnice
slepice
repice
frontispice
kubrice
dežerice
beatrice
nitrice
turice
čižatice
nevestice
juice
nohavice
lukavice
rimavice
oľšavice
levice
plevice
dubovice
budějovice
trakovice
bleskovice
voskovice
spolovice
žarnovice
katovice
čertovice
kotvice
buzice
račice
lovčice
božčice
rešice
košice
blažice
dražice
tunežice
božice
lužice
zalužice
vajce
ojce
lokce
valce
trojvalce
elce
gbelce
príbelce
krídelce
stebielce
dielce
zrkadielce
sadielce
sedielce
šidielce
hrdielce
skielce
svetielce
dopekelce
pelce
selce
dolce
sokolce
krahulce
válce
nemce
chrámce
čarbance
kance
slance
harmance
barance
sobrance
mokrance
šúľance
šťance
bábence
holúbence
medviedence
hádence
chúdence
régence
science
pradience
stehience
okience
humience
sience
drumblence
excellence
kozlence
humence
mocnence
jahnence
krstnence
bliznence
sŕnence
petrence
kurence
deťúrence
húsence
plátence
štence
leštence
líštence
nedochôdčence
dievčence
káčence
strídžence
blížence
krížence
žbince
licince
čeľadince
jedince
budince
dudince
sudince
belince
telince
machulince
urmince
rumince
nenince
kapince
patince
plachtince
chrastince
vince
bzince
špačince
alekšince
bušince
slnce
honce
lonce
jablonce
junce
čechynce
behynce
bábänce
všelínce
vínce
zašteboce
nezašteboce
brboce
nebrboce
rozbuchoce
nerozbuchoce
zaklokoce
nezaklokoce
podrkoce
nepodrkoce
potrkoce
nepotrkoce
stroskoce
nestroskoce
veloce
frfloce
vianoce
čľapoce
nečľapoce
feroce
depce
nedepce
barce
medovarce
kovarce
drce
liberce
uherce
pierce
medzilaborce
záhorce
source
mlynárce
chlasce
nechlasce
kosatce
sauce
duce
luce
kysuce
viažuce
hlodavce
krkavce
láskavce
bravce
dravce
oravce
moravce
žitavce
chrastavce
prežúvavce
oľšavce
zlievce
drievce
pivce
kazivce
vrbovce
dubovce
jacovce
hadovce
andovce
machovce
kožuchovce
rohovce
rakovce
žakovce
žlkovce
smokovce
žatkovce
bičíkovce
dražkovce
ižkovce
držkovce
halovce
michalovce
svalovce
želovce
slovce
citoslovce
abrahámovce
ardanovce
želmanovce
abranovce
svrčinovce
lipovce
ižipovce
jarovce
žakarovce
žemberovce
pokrovce
petrovce
mlynárovce
žírovce
tisovce
krtovce
arnutovce
želiezovce
jelšovce
plášťovce
blažovce
dražovce
bežovce
striežovce
drážovce
rukávce
obyce
povrazce
raťazce
láce
zaláce
nezaláce
neláce
vyláce
nevyláce
zláce
nezláce
máce
nemáce
ráce
naráce
nenaráce
zaráce
nezaráce
odráce
neodráce
neráce
preráce
nepreráce
priráce
nepriráce
doráce
nedoráce
poráce
neporáce
vyráce
nevyráce
zráce
nezráce
rozráce
nerozráce
bošáce
líce
ružolíce
turíce
síce
tritisíce
dvestotisíce
státisíce
žiadúce
nežiadúce
pradúce
idúce
nabudúce
spriadajúce
nezakladajúce
rozkladajúce
dopadajúce
upadajúce
rozpadajúce
ujedajúce
neujedajúce
predsedajúce
zúfajúce
ťahajúce
vysychajúce
ubiehajúce
vybiehajúce
doliehajúce
spoliehajúce
trhajúce
napomáhajúce
číhajúce
prepájajúce
odbíjajúce
nariekajúce
striekajúce
tekajúce
podnikajúce
unikajúce
driemkajúce
šepkajúce
praskajúce
tryskajúce
blýskajúce
skákajúce
ponúkajúce
dotýkajúce
plápolajúce
vlajúce
sálajúce
objímajúce
všeobjímajúce
snímajúce
zelenajúce
žehnajúce
zatínajúce
chápajúce
nechápajúce
tápajúce
pípajúce
stúpajúce
žobrajúce
rozoberajúce
zberajúce
zomierajúce
obostierajúce
vyvierajúce
otvárajúce
otriasajúce
jasajúce
tesajúce
odmietajúce
premietajúce
zmietajúce
prekvitajúce
rozkvitajúce
presvitajúce
vysvitajúce
dorastajúce
vyrastajúce
vzrastajúce
chystajúce
zaznievajúce
prečnievajúce
spievajúce
zachvievajúce
vydávajúce
odovzdávajúce
zaťažkávajúce
odvolávajúce
vyvolávajúce
pojednávajúce
uspávajúce
stretávajúce
stávajúce
ostávajúce
zaostávajúce
vzdúvajúce
bývajúce
pozývajúce
vyzývajúce
prezrádzajúce
odvádzajúce
zvádzajúce
rozvádzajúce
odporúčajúce
voňajúce
vznášajúce
odrážajúce
urážajúce
vyrážajúce
zlejúce
smejúce
silnejúce
hrejúce
zrejúce
bijúce
vijúce
ochabujúce
prehlbujúce
pochybujúce
pohybujúce
spracujúce
mäsospracujúce
drevospracujúce
podnecujúce
pohlcujúce
znechucujúce
zarmucujúce
korešpondujúce
odujúce
budujúce
sprostredkujúce
modifikujúce
svetielkujúce
fosforeskujúce
izolujúce
simulujúce
stimulujúce
prezimujúce
formujúce
rozumujúce
alternujúce
plánujúce
tepujúce
ustupujúce
prosperujúce
nekonkurujúce
ohlasujúce
stresujúce
opisujúce
rysujúce
iritujúce
zvestujúce
putujúce
oslavujúce
pripravujúce
dostavujúce
oživujúce
umŕtvujúce
prikazujúce
dokazujúce
rozkazujúce
ochladzujúce
popudzujúce
odsudzujúce
opalizujúce
symbolizujúce
organizujúce
pulzujúce
kompenzujúce
parafrázujúce
pokračujúce
omračujúce
dostačujúce
presvedčujúce
zakončujúce
ukončujúce
kočujúce
rozhorčujúce
vylučujúce
skľučujúce
prevaľujúce
oddeľujúce
rozdeľujúce
urýchľujúce
zrýchľujúce
vysvetľujúce
vychyľujúce
ochraňujúce
zovšeobecňujúce
zmocňujúce
kameňujúce
zmeňujúce
ospravedlňujúce
posilňujúce
zosilňujúce
preplňujúce
vyplňujúce
sprístupňujúce
znázorňujúce
stvárňujúce
obšťasňujúce
zhmotňujúce
obšťastňujúce
oprávňujúce
zvýrazňujúce
stotožňujúce
potešujúce
odlišujúce
zhoršujúce
zneucťujúce
zušľachťujúce
vyčisťujúce
nevyčisťujúce
oblažujúce
znevažujúce
uvažujúce
zvažujúce
obťažujúce
sťažujúce
udržujúce
zryjúce
padnúce
nevädnúce
schnúce
tuhnúce
vinúce
uniknúce
klesnúce
kvitnúce
trepúce
horúce
prúce
vrúce
revúce
zrevúce
divúce
bieloskvúce
vlečúce
zrečúce
zrežúce
teľce
pražce
važce
bežce
článkonožce
nosorožce
de
dade
bisťudade
skinheade
dakade
zdakade
zinakade
voľakade
hockade
odkade
kdekade
niekade
odniekade
zniekade
bohviekade
hocikade
všelikade
nikade
odnikade
znikade
inokade
zinokade
pokade
bárkade
skade
bárskade
drevosklade
handmade
pohromade
nade
poprípade
volgograde
upgrade
velehrade
vyšehrade
carihrade
petrohrade
letohrade
vzásade
tade
odtade
tamodtade
potade
stade
nevade
závade
všade
odvšade
zovšade
dde
ede
poobede
skinhede
pobiede
oviede
blede
serede
medvede
biopredpovede
nápovede
magde
ide
adelaide
neide
slide
bride
astride
side
hajde
kde
dakde
ledakde
zriedkakde
sotvakde
voľakde
hockde
kadekde
niekde
bohviekde
hocikde
všelikde
nikde
málokde
bárkde
bárskde
polde
fulde
antipropagande
portlande
pande
rande
luande
inde
melinde
kalonde
dortmunde
náchode
trojdohode
mode
node
hospode
horúcovode
exode
garde
bastarde
oškerde
oxforde
urde
gourde
tvrde
ude
bude
nebude
žalude
négritude
popravde
vpravde
odjazde
pozde
meningitíde
hepatitíde
atlantíde
slaboprúde
dažde
každe
toffee
yankee
xfree
jamboree
fe
bafe
rafe
nerafe
polarografe
pantografe
safe
jozefe
jaffe
nife
šelfe
age
emballage
image
badinage
badge
porridge
cartridge
telege
college
rege
trige
belge
helge
change
melange
orange
tenge
inge
grunge
george
luxemburge
wartburge
mešuge
he
che
cache
mache
cheche
guilloche
scaramouche
ehe
hehe
the
uhe
druhe
autodráhe
ie
počudovnaie
krabie
úžľabie
podnebie
hrebie
nehrebie
zombie
ohanbie
obdobie
medziobdobie
údobie
záhrobie
predchorobie
sobie
barbie
podhubie
podpalubie
podlubie
holubie
potrubie
líbie
vŕbie
holubacie
dacie
dohliadacie
dopriadacie
obkladacie
pobádacie
nadobúdacie
facie
lejacie
dojacie
samonabíjacie
spekacie
sekacie
zamykacie
súkacie
zasielacie
jednacie
nezapínacie
upínacie
rýchloupínacie
húpacie
lúpacie
zberacie
natieracie
stieracie
zastieracie
technokracie
monokracie
otváracie
vytváracie
prasacie
husacie
rozmietacie
metacie
zametacie
odčítacie
prepočítacie
prepočítavacie
zmiešavacie
nalievacie
zahrievacie
zohrievacie
plombovacie
hrubovacie
skracovacie
ohodnocovacie
vyhodnocovacie
zhodnocovacie
sondovacie
rozhodovacie
preťahovacie
ciachovacie
preplachovacie
našuchovacie
polohovacie
pripojovacie
kovacie
lakovacie
krakovacie
žliabkovacie
vstrekovacie
známkovacie
frankovacie
tankovacie
stránkovacie
blokovacie
maskovacie
skratkovacie
dávkovacie
retiazkovacie
šalovacie
tunelovacie
mailovacie
mejlovacie
číslovacie
armovacie
preklenovacie
menovacie
vymenovacie
telefonovacie
územnoplánovacie
trénovacie
šablónovacie
mapovacie
tipovacie
skalpovacie
naparovacie
zvarovacie
dierovacie
bagrovacie
odmorovacie
umorovacie
vzorovacie
ošetrovacie
centrovacie
párovacie
ohlasovacie
zavesovacie
zapisovacie
upisovacie
koksovacie
paketovacie
briketovacie
šlichtovacie
nitovacie
smaltovacie
kótovacie
účtovacie
vyúčtovacie
odbavovacie
vybavovacie
ozdravovacie
zastavovacie
oživovacie
prikazovacie
dokazovacie
poukazovacie
samoodmrazovacie
ochladzovacie
dosadzovacie
usadzovacie
obmedzovacie
odvodzovacie
usudzovacie
frézovacie
odtlačovacie
označovacie
pokračovacie
odľahčovacie
okysličovacie
zmäkčovacie
ukončovacie
určovacie
samourčovacie
zariaďovacie
dolaďovacie
zaraďovacie
priraďovacie
rozraďovacie
zatrieďovacie
sústreďovacie
vyloďovacie
zhromažďovacie
napaľovacie
ustaľovacie
urýchľovacie
zrýchľovacie
zaokrúhľovacie
zaškoľovacie
preškoľovacie
vysvetľovacie
vychyľovacie
splnomocňovacie
uskladňovacie
znárodňovacie
zúrodňovacie
oceňovacie
pozmeňovacie
ustajňovacie
rozvlákňovacie
upozorňovacie
utesňovacie
vyvlastňovacie
zoštátňovacie
dosušovacie
zošľachťovacie
pripoisťovacie
začisťovacie
vyprosťovacie
vyvažovacie
zaťažovacie
zadržovacie
udržovacie
trvacie
vyhľadávacie
upchávacie
vysekávacie
odvolávacie
vyvolávacie
pojednávacie
obstarávacie
nasávacie
odsávacie
vyvrtávacie
uschovávacie
vyšívacie
pozývacie
fotosádzacie
kozacie
kačacie
vrabčacie
morčacie
vytláčacie
máčacie
stáčacie
mláťacie
vypúšťacie
kniežacie
ježacie
pážacie
zavážacie
bicie
perfekcie
rejekcie
financie
diskrepancie
intolerancie
francie
relevancie
adjuvancie
uzancie
elektroluminiscencie
incidencie
korešpodencie
agencie
diligencie
korigencie
proveniencie
ambivalencie
inkontinencie
transparencie
indiferencie
ingerencie
latencie
retencie
remitencie
inkonzistencie
perzistencie
solvencie
neintervencie
uncie
socie
ovocie
proskripcie
sorpcie
digescie
heterosugescie
mycie
nitridácie
rádionavigácie
derogácie
depreciácie
negociácie
mediácie
vakácie
prejudikácie
rekodifikácie
simplifikácie
nulifikácie
nitrifikácie
denitrifikácie
rusifikácie
rektifikácie
kvantifikácie
notifikácie
kaustifikácie
mystifikácie
teplofikácie
multiplikácie
rádiotelekomunikácie
rádiokomunikácie
prefabrikácie
lokácie
relokácie
revokácie
konštalácie
kancelácie
redestilácie
protokolácie
legislácie
fabulácie
konfabulácie
recirkulácie
anulácie
supremácie
decimácie
reanimácie
emanácie
hydrogenácie
kontrasignácie
konsignácie
dezignácie
kalcinácie
destinácie
predestinácie
patronácie
reparácie
proliferácie
renumerácie
polymerácie
rekuperácie
reintegrácie
respirácie
elaborácie
explorácie
penetrácie
ultrafiltrácie
tezaurácie
depurácie
denaturácie
komasácie
resuscitácie
bonitácie
kapitácie
preorientácie
reglementácie
fragmentácie
sortimentácie
flotácie
notácie
kooptácie
dehonestácie
transmutácie
dišputácie
textácie
graduácie
inaktivácie
ovácie
novácie
precizácie
hierarchizácie
dezindustrializácie
radikalizácie
tropikalizácie
banalizácie
penalizácie
nacionalizácie
regionalizácie
mineralizácie
metalizácie
kapitalizácie
dekapitalizácie
devitalizácie
rekryštalizácie
univerzalizácie
kartelizácie
imobilizácie
automobilizácie
termosterilizácie
monopolizácie
algoritmizácie
vulkanizácie
humanizácie
kotonizácie
imunizácie
sumarizácie
izomerizácie
pasterizácie
posterizácie
odorizácie
motorizácie
katetrizácie
elektrizácie
miniaturizácie
traumatizácie
byrokratizácie
etatizácie
sovietizácie
peletizácie
syntetizácie
pasportizácie
boľševizácie
konkrécie
diskrécie
indiskrécie
exercície
extradície
benefície
felície
demolície
primície
auspície
repartície
tranzície
predispozície
redistribúcie
rekonštitúcie
die
adie
kakadie
podhradie
chamradie
zuboradie
stromoradie
poradie
stĺporadie
papradie
náradie
pozadie
úzadie
náľadie
caddie
predobedie
doobedie
poobedie
čučoriedie
tyflopedie
čučoredie
popredie
prostredie
ústredie
medvedie
povedie
nepovedie
normandie
naondie
nenaondie
poschodie
medziposchodie
polposchodie
oplodie
súlodie
medzibrodie
blahorodie
povodie
rozvodie
závodie
úvodie
lombardie
concordie
haraburdie
osudie
rowdie
súhvezdie
medzivládie
dvojvládie
bezvládie
ktenídie
subsídie
isídie
chlamýdie
obkĺdie
neobkĺdie
raždie
droždie
vyjadreie
metalografie
mikrografie
chromatografie
fotolitografie
žirafie
belgie
orgie
georgie
neurochirurgie
patopsychológie
kineziológie
toxikológie
geotechnológie
energotechnológie
kriminológie
endikrinológie
topológie
venerológie
infektológie
kie
autarkie
úskalie
dlie
zábradlie
pohodlie
nepohodlie
podhrdlie
obydlie
šestonedelie
veselie
priečelie
včelie
preželie
nezželie
anglie
uhlie
obilie
násilie
úsilie
mlie
zomlie
zmlie
dolie
nedolie
podolie
údolie
okolie
súkolie
molie
predpolie
zápolie
šúpolie
anatolie
oteplie
neoteplie
podmaslie
oslie
kyslie
syslie
predčíslie
trojčíslie
dvojčíslie
štvorčíslie
šesťčíslie
päťčíslie
pretlie
kobylie
zátylie
ordálie
reálie
cereálie
fekálie
pontifikálie
agrochemikálie
alkálie
skálie
bakchanálie
juvenálie
nacionálie
devocionálie
personálie
saturnálie
generálie
minerálie
temporálie
naturálie
represálie
tesálie
sponsálie
itálie
genitálie
archiválie
vegetabílie
mobílie
imobílie
cílie
hemofílie
juvenílie
atmosferílie
reptílie
utenzílie
anatólie
motýlie
záružlie
ramie
nemie
podzemie
stredozemie
vnútrozemie
zázemie
prízemie
územie
preddomie
priedomie
vedomie
sebavedomie
podvedomie
nevedomie
povedomie
nepovedomie
svedomie
bezvedomie
prídomie
súkromie
aluminotermie
zostrmie
tmie
zatmie
nezatmie
netmie
prítmie
dorozumie
nedorozumie
pandémie
agrochémie
koksochémie
monochrómie
polychrómie
nie
zhabanie
škriabanie
poškriabanie
oziabanie
dlabanie
hrabanie
nahrabanie
zahrabanie
škrabanie
poškrabanie
dbanie
zanedbanie
vstrebanie
šibanie
pošibanie
šklbanie
podobanie
zobanie
vyzobanie
ďobanie
narábanie
zarábanie
obrábanie
neobrábanie
odrábanie
prerábanie
dorábanie
vyrábanie
privyrábanie
rozrábanie
rúbanie
podrúbanie
dorúbanie
vyrúbanie
hýbanie
chýbanie
prehýbanie
ohýbanie
uhýbanie
vyhýbanie
rozhýbanie
hĺbanie
obracanie
vracanie
navracanie
prinavracanie
odvracanie
podvracanie
nevracanie
prevracanie
vyvracanie
zvracanie
rozvracanie
cicanie
grcanie
predplácanie
neodplácanie
podplácanie
preplácanie
nepreplácanie
priplácanie
doplácanie
splácanie
nesplácanie
uplácanie
vyplácanie
nevyplácanie
trmácanie
strácanie
utrácanie
vytrácanie
burácanie
sácanie
potácanie
zapotácanie
krvácanie
zakrvácanie
vykrvácanie
rúcanie
nakrúcanie
zakrúcanie
prekrúcanie
skrúcanie
vykrúcanie
zrúcanie
danie
zbadanie
nahliadanie
prehliadanie
prihliadanie
neprihliadanie
ohliadanie
dohliadanie
rozhliadanie
poriadanie
usporiadanie
neusporiadanie
vysporiadanie
nevysporiadanie
vyporiadanie
predpriadanie
dopriadanie
spriadanie
žiadanie
zažiadanie
nežiadanie
dožiadanie
požiadanie
nepožiadanie
vyžiadanie
nevyžiadanie
nakladanie
nenakladanie
vynakladanie
zakladanie
obkladanie
nadkladanie
predkladanie
odkladanie
podkladanie
prekladanie
prikladanie
neprikladanie
dokladanie
pokladanie
predpokladanie
skladanie
naskladanie
poskladanie
ukladanie
neukladanie
vkladanie
vykladanie
rozkladanie
nadanie
vynadanie
padanie
zapadanie
prepadanie
opadanie
upadanie
rozpadanie
sadanie
nasadanie
zasadanie
nezasadanie
zadanie
nezadanie
hľadanie
nehľadanie
prehľadanie
ohľadanie
dohľadanie
pohľadanie
vyhľadanie
oddanie
striedanie
vystriedanie
objedanie
prejedanie
vyjedanie
nedanie
predanie
zapredanie
odpredanie
vypredanie
rozpredanie
predsedanie
predpovedanie
odpovedanie
neodpovedanie
zodpovedanie
nezodpovedanie
vypovedanie
nevypovedanie
vyzvedanie
pridanie
hojdanie
bodanie
dodanie
nedodanie
hlodanie
podanie
udanie
neudanie
vydanie
nevydanie
zdanie
rozdanie
dobrozdanie
vzdanie
odovzdanie
neodovzdanie
vďakyvzdanie
bádanie
nabádanie
pobádanie
hádanie
vládanie
prevládanie
ovládanie
sebaovládanie
zvládanie
nezvládanie
napádanie
okrádanie
vykrádanie
rozkrádanie
strádanie
predvídanie
zabúdanie
nezabúdanie
pribúdanie
nadobúdanie
ubúdanie
pohŕdanie
triafanie
dúfanie
zúfanie
jaganie
kľaganie
heganie
štrnganie
moganie
grganie
brýzganie
vŕzganie
gáganie
džganie
prepriahanie
siahanie
odprisahanie
sprisahanie
šľahanie
ťahanie
špliechanie
zviechanie
pozviechanie
nechanie
zanechanie
prenechanie
ponechanie
vynechanie
brechanie
pichanie
prepichanie
upichanie
pchanie
napchanie
upchanie
vyprchanie
zapuchanie
čuchanie
vzdychanie
zasychanie
zosychanie
vysychanie
baláchanie
máchanie
páchanie
zapáchanie
nepáchanie
spáchanie
búchanie
dúchanie
rozdúchanie
zapúchanie
šúchanie
dýchanie
vydýchanie
kýchanie
zasýchanie
vysýchanie
behanie
nabiehanie
nadbiehanie
predbiehanie
odbiehanie
prebiehanie
obiehanie
dobiehanie
vybiehanie
zbiehanie
rozbiehanie
naliehanie
obliehanie
podliehanie
spoliehanie
mihanie
strihanie
ostrihanie
zostrihanie
šplhanie
karhanie
pokarhanie
mrhanie
premrhanie
trhanie
pretrhanie
otrhanie
strhanie
roztrhanie
vrhanie
zlyhanie
namáhanie
premáhanie
domáhanie
pomáhanie
napomáhanie
vypomáhanie
vymáhanie
nevymáhanie
rozmáhanie
vzmáhanie
zdráhanie
váhanie
zaváhanie
stíhanie
nestíhanie
dvíhanie
zdvíhanie
žíhanie
vyžíhanie
rúhanie
strúhanie
odtŕhanie
spretŕhanie
utŕhanie
nactiutŕhanie
bocianie
dianie
prianie
blahoprianie
kajanie
ukájanie
sebaukájanie
napájanie
zapájanie
odpájanie
prepájanie
pripájanie
opájanie
spájanie
pospájanie
rozpájanie
krájanie
rozkrájanie
vystrájanie
nabíjanie
zabíjanie
odbíjanie
podbíjanie
prebíjanie
pribíjanie
obíjanie
dobíjanie
pobíjanie
ubíjanie
vybíjanie
zbíjanie
ozbíjanie
rozbíjanie
zapíjanie
popíjanie
vpíjanie
vypíjanie
rozpíjanie
navíjanie
zavíjanie
odvíjanie
prevíjanie
ovíjanie
vyvíjanie
nevyvíjanie
zvíjanie
rozvíjanie
nerozvíjanie
dobýjanie
zavýjanie
kanie
zajakanie
plakanie
zaplakanie
makanie
omakanie
vymakanie
cvakanie
čakanie
nečakanie
kľakanie
hrabkanie
zobkanie
skackanie
mackanie
tackanie
kväckanie
hladkanie
pohladkanie
obliekanie
preobliekanie
navliekanie
povliekanie
prezliekanie
nariekanie
zariekanie
odriekanie
škriekanie
striekanie
nastriekanie
prestriekanie
postriekanie
nekanie
zapekanie
opekanie
spekanie
vypekanie
sekanie
rozsekanie
zatekanie
obtekanie
odtekanie
pretekanie
stekanie
utekanie
zutekanie
vtekanie
vytekanie
roztekanie
štekanie
zaštekanie
bafkanie
cikanie
fikanie
blikanie
modlikanie
hudlikanie
klikanie
cvrlikanie
zanikanie
podnikanie
nepodnikanie
prenikanie
unikanie
vnikanie
vynikanie
vznikanie
čvirikanie
tikanie
roztikanie
štikanie
kuvikanie
jajkanie
lkanie
chrumkanie
mankanie
drankanie
cinkanie
brnkanie
zabrnkanie
premokanie
omokanie
tokanie
potokanie
roztokanie
kvokanie
rapkanie
strapkanie
kvapkanie
potľapkanie
šepkanie
hopkanie
klopkanie
štopkanie
cupkanie
dupkanie
hrkanie
mrkanie
zmrkanie
srkanie
potrkanie
strkanie
skanie
mliaskanie
praskanie
popraskanie
rozpraskanie
mľaskanie
zamľaskanie
plieskanie
tlieskanie
vytrieskanie
roztrieskanie
vrieskanie
zavrieskanie
prskanie
tryskanie
láskanie
poláskanie
pískanie
zapískanie
odpískanie
vypískanie
potískanie
utískanie
vytískanie
roztískanie
získanie
znovuzískanie
lúskanie
blýskanie
výskanie
tkanie
chmatkanie
motkanie
utkanie
nutkanie
vtkanie
vytkanie
mňaukanie
kukanie
pukanie
popukanie
rozpukanie
fňukanie
ťukanie
oťukanie
vyťukanie
šťukanie
vzlykanie
mykanie
zamykanie
uzamykanie
odmykanie
odomykanie
odpykanie
tykanie
potykanie
vykanie
navykanie
odvykanie
privykanie
zvykanie
bozkanie
bedákanie
prehajdákanie
kotkodákanie
skákanie
lákanie
nalákanie
odlákanie
flákanie
prilákanie
hulákanie
vylákanie
zlákanie
krákanie
zmrákanie
kvákanie
kikiríkanie
síkanie
prosíkanie
kvíkanie
učičíkanie
fúkanie
zafúkanie
prefúkanie
pofúkanie
sfúkanie
rozfúkanie
húkanie
zahúkanie
ujúkanie
okúkanie
núkanie
ponúkanie
šmýkanie
žmýkanie
vyžmýkanie
zatýkanie
dotýkanie
potýkanie
vytýkanie
čkanie
hačkanie
kačkanie
rozmačkanie
začkanie
čačkanie
vyčačkanie
prečkanie
počkanie
vyčkanie
zatĺkanie
potĺkanie
utĺkanie
vytĺkanie
roztĺkanie
vaľkanie
voľkanie
kŕkanie
meškanie
zameškanie
premeškanie
omeškanie
nevymeškanie
zmeškanie
šuškanie
ťažkanie
bublanie
zabublanie
najbublanie
osedlanie
odhodlanie
vzdelanie
sebavzdelanie
zasielanie
obosielanie
odosielanie
posielanie
rozposielanie
rozosielanie
vysielanie
odvysielanie
neodvysielanie
nevysielanie
želanie
blahoželanie
frflanie
chrchlanie
mrmlanie
zamrmlanie
mumlanie
odolanie
zdolanie
plápolanie
volanie
zavolanie
predvolanie
odvolanie
neodvolanie
prevolanie
privolanie
dovolanie
nedovolanie
povolanie
nepovolanie
vyvolanie
zvolanie
nezvolanie
vypiplanie
splanie
vzplanie
nevzplanie
zaslanie
prislanie
oboslanie
odoslanie
neodoslanie
poslanie
rozposlanie
zoslanie
rozoslanie
vyslanie
tutlanie
ututlanie
sálanie
túlanie
šušlanie
klamanie
oklamanie
sklamanie
driemanie
imanie
dumanie
lámanie
vlámanie
najímanie
prenajímanie
objímanie
prijímanie
neprijímanie
pojímanie
zaujímanie
rozjímanie
odnímanie
ponímanie
snímanie
zosnímanie
vnímanie
nevnímanie
vynímanie
nevšímanie
skúmanie
sebaskúmanie
neskúmanie
preskúmanie
chrúmanie
jednanie
objednanie
neobjednanie
doobjednanie
prejednanie
dojednanie
pojednanie
ujednanie
vyjednanie
zjednanie
zelenanie
zazelenanie
zaznamenanie
predznamenanie
vyznamenanie
stenanie
červenanie
začervenanie
fufnanie
hnanie
zahnanie
najobhnanie
prehnanie
žehnanie
zažehnanie
požehnanie
dohnanie
odohnanie
najohnanie
popohnanie
zohnanie
rozohnanie
vyhnanie
konanie
nekonanie
prekonanie
neprekonanie
dokonanie
pokonanie
skonanie
vykonanie
stonanie
zastonanie
černanie
zamestnanie
rovnanie
narovnanie
zarovnanie
prirovnanie
porovnanie
urovnanie
vyrovnanie
nevyrovnanie
zrovnanie
maznanie
rozmaznanie
priznanie
doznanie
najoznanie
poznanie
sebapoznanie
nepoznanie
spoznanie
rozpoznanie
nerozpoznanie
rozoznanie
uznanie
neuznanie
vyznanie
vierovyznanie
prelínanie
zaklínanie
odklínanie
preklínanie
vzlínanie
napomínanie
pripomínanie
opomínanie
spomínanie
upomínanie
napínanie
zapínanie
prepínanie
pripínanie
spínanie
upínanie
vypínanie
nevypínanie
rozpínanie
vzpínanie
dohasínanie
zhasínanie
najobtínanie
odtínanie
pretínanie
stínanie
utínanie
vytínanie
roztínanie
začínanie
nezačínanie
počínanie
vyžínanie
potkýnanie
panie
šliapanie
pošliapanie
driapanie
lapanie
zlapanie
papanie
zaliepanie
zliepanie
štiepanie
klepanie
zaklepanie
preklepanie
poklepanie
sklepanie
rozklepanie
trepanie
roztrepanie
tepanie
kopanie
zakopanie
podkopanie
vykopanie
rozkopanie
klopanie
zaklopanie
poklopanie
čerpanie
načerpanie
odčerpanie
neodčerpanie
nečerpanie
prečerpanie
vyčerpanie
spanie
zaspanie
prespanie
prispanie
uspanie
vyspanie
dupanie
šnupanie
sypanie
nasypanie
zasypanie
posypanie
zosypanie
vysypanie
rozsypanie
chápanie
preklápanie
sklápanie
vyklápanie
chrápanie
tápanie
zatápanie
pretápanie
potápanie
utápanie
vytápanie
roztápanie
pípanie
škrípanie
zaškrípanie
štípanie
poštípanie
húpanie
rozhúpanie
kúpanie
okúpanie
lúpanie
olúpanie
vlúpanie
stúpanie
šúpanie
rýpanie
zasýpanie
presýpanie
posýpanie
vysýpanie
milosťpanie
staranie
zastaranie
obstaranie
zaobstaranie
neobstaranie
postaranie
branie
babranie
zbabranie
nabranie
zabranie
nebranie
prebranie
neprebranie
dobranie
odobranie
vinobranie
pobranie
žobranie
najubranie
vybranie
nevybranie
dranie
hundranie
modranie
naberanie
zaberanie
preberanie
priberanie
oberanie
zaoberanie
doberanie
odoberanie
podoberanie
poberanie
zoberanie
rozoberanie
uberanie
vyberanie
nevyberanie
zberanie
zbieranie
nazbieranie
pozbieranie
zozbieranie
vyzbieranie
zadieranie
odieranie
vydieranie
zdieranie
zomieranie
umieranie
odumieranie
vymieranie
zapieranie
sebazapieranie
podpieranie
prepieranie
opieranie
odopieranie
podopieranie
popieranie
upieranie
vypieranie
vzpieranie
natieranie
zatieranie
potieranie
rozotieranie
stieranie
zastieranie
predstieranie
nepredstieranie
prestieranie
rozostieranie
utieranie
vytieranie
roztieranie
zavieranie
uzavieranie
ponevieranie
privieranie
vyvieranie
zvieranie
prežieranie
požieranie
rozožieranie
meranie
nameranie
zameranie
odmeranie
nemeranie
premeranie
primeranie
neprimeranie
domeranie
vymeranie
zmeranie
nazeranie
zazeranie
obzeranie
prezeranie
prizeranie
dozeranie
pozeranie
hranie
nahranie
zahranie
prehranie
odohranie
zohranie
rozohranie
uhranie
neuhranie
rozhranie
šomranie
oranie
zaoranie
odoranie
pooranie
vyoranie
zoranie
rozoranie
pranie
predpranie
nepranie
prepranie
popranie
vypranie
vetranie
odvetranie
prevetranie
vyvetranie
zvetranie
zástranie
ústranie
chátranie
schátranie
pátranie
nepátranie
vypátranie
obáranie
fáranie
vyfáranie
nevyfáranie
káranie
prekáranie
pokáranie
umáranie
ponáranie
páranie
rozpáranie
táranie
vytáranie
naváranie
zaváranie
nahováranie
odhováranie
prehováranie
prihováranie
ohováranie
dohováranie
vyhováranie
zhováranie
zatváranie
nezatváranie
uzatváranie
neuzatváranie
pretváranie
otváranie
dotváranie
utváranie
vytváranie
spoluvytváranie
roztváranie
zváranie
búranie
nabúranie
odbúranie
prebúranie
vybúranie
zbúranie
rozbúranie
týranie
žranie
natriasanie
pretriasanie
potriasanie
striasanie
vytriasanie
jasanie
tasanie
klesanie
neklesanie
plesanie
kresanie
okresanie
skresanie
tesanie
otesanie
česanie
hnisanie
vyhnisanie
hlásanie
pásanie
opásanie
spásanie
vypásanie
kolísanie
zakolísanie
rozkolísanie
písanie
napísanie
zapísanie
predpísanie
odpísanie
podpísanie
nepodpísanie
prepísanie
pripísanie
opísanie
dopísanie
popísanie
spísanie
upísanie
neupísanie
vpísanie
vypísanie
nevypísanie
rozpísanie
tanie
zahatanie
vajatanie
ohmatanie
bratanie
zbratanie
napratanie
zapratanie
odpratanie
upratanie
vypratanie
lietanie
nalietanie
zalietanie
oblietanie
trblietanie
prelietanie
zaplietanie
preplietanie
splietanie
rozplietanie
rozlietanie
odmietanie
premietanie
omietanie
zmietanie
prepletanie
spletanie
vypletanie
rozpletanie
metanie
zametanie
vymetanie
rozmetanie
netanie
stretanie
čvachtanie
zachrochtanie
kmitanie
rozkmitanie
prekvitanie
vykvitanie
rozkvitanie
svitanie
koktanie
kloktanie
bľabotanie
štebotanie
ligotanie
zarachotanie
šuchotanie
mihotanie
blikotanie
žblnkotanie
klokotanie
drkotanie
hrkotanie
trkotanie
štrkotanie
stroskotanie
šramotanie
zamotanie
zmotanie
rozmotanie
rapotanie
ľapotanie
ťapotanie
trepotanie
cupotanie
džavotanie
šušotanie
deptanie
leptanie
podleptanie
poleptanie
reptanie
šeptanie
škrtanie
preškrtanie
zoškrtanie
vyškrtanie
chlastanie
narastanie
obrastanie
prerastanie
prirastanie
dorastanie
zrastanie
rozrastanie
vzrastanie
chvastanie
zastanie
chľastanie
prestanie
trestanie
netrestanie
potrestanie
nepotrestanie
vstanie
zmŕtvychvstanie
povstanie
chytanie
odchytanie
vychytanie
látanie
zalátanie
polátanie
plátanie
zaplátanie
mátanie
rátanie
zarátanie
nezarátanie
odrátanie
prerátanie
prirátanie
porátanie
vrátanie
vyrátanie
zrátanie
pamätanie
zapamätanie
spamätanie
vítanie
privítanie
uvítanie
čítanie
načítanie
predčítanie
odčítanie
nečítanie
prečítanie
počítanie
započítanie
nezapočítanie
odpočítanie
prepočítanie
pripočítanie
dopočítanie
spočítanie
vypočítanie
rozpočítanie
sčítanie
včítanie
vyčítanie
štikútanie
hrkútanie
pútanie
odpútanie
pripútanie
spútanie
upútanie
rozpútanie
pýtanie
opýtanie
nevypýtanie
vŕtanie
navŕtanie
prevŕtanie
vyvŕtanie
vanie
rozhýbavanie
vyporiadavanie
vypriadavanie
rozdúchavanie
vyciciavanie
zameriavanie
odmeriavanie
premeriavanie
domeriavanie
vymeriavanie
rozmeriavanie
dopriavanie
požičiavanie
prepožičiavanie
vypožičiavanie
zamlčiavanie
napučiavanie
rozvešiavanie
nadržiavanie
zadržiavanie
nedržiavanie
pridržiavanie
dodržiavanie
nedodržiavanie
udržiavanie
neudržiavanie
vydržiavanie
zdržiavanie
nezdržiavanie
odriekavanie
získavanie
znovuzískavanie
učičíkavanie
preskúmavanie
navanie
prešliapavanie
pošliapavanie
odbúravanie
nalietavanie
zalietavanie
prelietavanie
stavanie
zastavanie
prestavanie
pristavanie
dostavanie
nedostavanie
postavanie
rozostavanie
vstavanie
vystavanie
plátavanie
zaplátavanie
preplátavanie
zvítavanie
načítavanie
začítavanie
odčítavanie
najčítavanie
započítavanie
nezapočítavanie
odpočítavanie
prepočítavanie
pripočítavanie
spočítavanie
vypočítavanie
rozpočítavanie
sčítavanie
odpútavanie
obnovavanie
zavanie
nezavanie
maximalizavanie
prekĺzavanie
skĺzavanie
premiešavanie
vmiešavanie
nevmiešavanie
zmiešavanie
odvanie
odievanie
nalievanie
zalievanie
oblievanie
preclievanie
vyclievanie
odlievanie
prelievanie
krviprelievanie
prilievanie
zahmlievanie
dolievanie
polievanie
ulievanie
vlievanie
vylievanie
zlievanie
rozlievanie
posmievanie
vysmievanie
stmievanie
dorozumievanie
vyrozumievanie
skamenievanie
zaznievanie
odznievanie
doznievanie
prečnievanie
vyčnievanie
spievanie
naspievanie
odspievanie
prispievanie
dospievanie
prospievanie
nahrievanie
zahrievanie
predhrievanie
prehrievanie
prihrievanie
ohrievanie
zohrievanie
samozohrievanie
vyhrievanie
dohorievanie
dozrievanie
podozrievanie
upodozrievanie
vyzrievanie
zasievanie
presievanie
osievanie
preosievanie
vysievanie
rozsievanie
uctievanie
zachvievanie
ovievanie
dokončievanie
nevanie
hnevanie
nahnevanie
revanie
zarevanie
porevanie
použivanie
mokvanie
ovanie
dabovanie
ochabovanie
oslabovanie
zoslabovanie
rabovanie
zhrabovanie
zaškrabovanie
vyrabovanie
zvelebovanie
pochlebovanie
opotrebovanie
spotrebovanie
žrebovanie
vyžrebovanie
subskribovanie
šibovanie
zahlbovanie
prehlbovanie
neprehlbovanie
vyhlbovanie
flambovanie
plombovanie
zaplombovanie
napodobovanie
spodobovanie
ozdobovanie
lobovanie
rozdrobovanie
znásobovanie
zásobovanie
samozásobovanie
prispôsobovanie
neprispôsobovanie
uspôsobovanie
zafarbovanie
odfarbovanie
prefarbovanie
prifarbovanie
dofarbovanie
verbovanie
naverbovanie
absorbovanie
vyštrbovanie
masturbovanie
obrubovanie
vyrubovanie
sľubovanie
pochybovanie
zapochybovanie
pohybovanie
obohacovanie
pozlacovanie
skracovanie
ukracovanie
pracovanie
zapracovanie
nadpracovanie
odpracovanie
prepracovanie
opracovanie
dopracovanie
spracovanie
predspracovanie
nespracovanie
spolupracovanie
vypracovanie
nevypracovanie
rozpracovanie
uchvacovanie
obcovanie
vyobcovanie
vrbcovanie
podnecovanie
rozsvecovanie
valcovanie
predvalcovanie
prevalcovanie
vyvalcovanie
pohlcovanie
rámcovanie
zarámcovanie
bilancovanie
financovanie
nefinancovanie
prefinancovanie
samofinancovanie
drancovanie
vydrancovanie
tancovanie
dištancovanie
diferencovanie
subvencovanie
zaklincovanie
priklincovanie
honcovanie
skoncovanie
puncovanie
oplocovanie
nocovanie
zjednocovanie
nadhodnocovanie
podhodnocovanie
znehodnocovanie
prehodnocovanie
ohodnocovanie
vyhodnocovanie
zhodnocovanie
prenocovanie
ponocovanie
vyhrocovanie
kopcovanie
zaškrcovanie
priškrcovanie
zoškrcovanie
usmrcovanie
borcovanie
štorcovanie
burcovanie
vyburcovanie
zburcovanie
znechucovanie
nanucovanie
donucovanie
vnucovanie
vynucovanie
nevynucovanie
nakrucovanie
zakrucovanie
prekrucovanie
trucovanie
vytrucovanie
zachycovanie
podchycovanie
nasycovanie
lícovanie
odhadovanie
dohadovanie
hladovanie
vyhladovanie
skladovanie
sladovanie
radovanie
gradovanie
degradovanie
negradovanie
hradovanie
úradovanie
zúradovanie
dožadovanie
požadovanie
nepožadovanie
vyžadovanie
nevyžadovanie
bedovanie
obedovanie
sledovanie
nasledovanie
prenasledovanie
nesledovanie
expedovanie
neexpedovanie
vyexpedovanie
napredovanie
predsedovanie
kandidovanie
konsolidovanie
skonsolidovanie
nitridovanie
evidovanie
zaevidovanie
neevidovanie
revidovanie
zrevidovanie
likvidovanie
zlikvidovanie
oxidovanie
neoxidovanie
dezoxidovanie
saldovanie
skandovanie
komandovanie
expandovanie
suspendovanie
tendovanie
korešpondovanie
sondovanie
refundovanie
bodovanie
zabodovanie
hodovanie
obchodovanie
neobchodovanie
pochodovanie
vpochodovanie
dohodovanie
zhodovanie
rozhodovanie
spolurozhodovanie
orodovanie
bombardovanie
zbombardovanie
hazardovanie
kolaudovanie
skolaudovanie
defraudovanie
budovanie
zabudovanie
prebudovanie
dobudovanie
nedobudovanie
vybudovanie
nevybudovanie
znovuvybudovanie
študovanie
naštudovanie
znovunaštudovanie
preštudovanie
doštudovanie
vyštudovanie
čudovanie
začudovanie
počudovanie
napočudovanie
gazdovanie
zabarikádovanie
ládovanie
torpédovanie
kódovanie
zakódovanie
dekódovanie
prekódovanie
transkódovanie
rozkódovanie
maródovanie
neovanie
kreovanie
rekreovanie
zrekreovanie
parafovanie
fotografovanie
šrafovanie
kefovanie
tarifovanie
filozofovanie
surfovanie
reliéfovanie
šéfovanie
reagovanie
zareagovanie
odreagovanie
nereagovanie
propagovanie
legovanie
delegovanie
olegovanie
polegovanie
negovanie
redigovanie
zredigovanie
dirigovanie
korigovanie
skorigovanie
vykorigovanie
fingovanie
prolongovanie
fungovanie
nefungovanie
urgovanie
kontrahovanie
abstrahovanie
extrahovanie
zasahovanie
nezasahovanie
presahovanie
dosahovanie
nedosahovanie
naťahovanie
zaťahovanie
obťahovanie
odťahovanie
preťahovanie
priťahovanie
doťahovanie
poťahovanie
sťahovanie
nasťahovanie
odsťahovanie
presťahovanie
prisťahovanie
vysťahovanie
uťahovanie
vťahovanie
vyťahovanie
rozťahovanie
vzťahovanie
chovanie
ciachovanie
preplachovanie
oplachovanie
splachovanie
vyplachovanie
nachovanie
krachovanie
skrachovanie
zachovanie
nezachovanie
šachovanie
oplechovanie
napichovanie
zapichovanie
odpichovanie
podpichovanie
prepichovanie
dochovanie
pochovanie
sprchovanie
osprchovanie
schovanie
uschovanie
uchovanie
oddychovanie
vdychovanie
vychovanie
pobehovanie
špehovanie
postrehovanie
stehovanie
zostehovanie
polihovanie
vylihovanie
knihovanie
zaknihovanie
odstrihovanie
prestrihovanie
pristrihovanie
postrihovanie
vystrihovanie
postihovanie
pozdvihovanie
vyzdvihovanie
zálohovanie
stohovanie
zadrhovanie
strhovanie
postrhovanie
navrhovanie
opovrhovanie
rozvrhovanie
pluhovanie
obsluhovanie
prisluhovanie
posluhovanie
vysluhovanie
zostruhovanie
vystruhovanie
dyhovanie
ryhovanie
lúhovanie
vylúhovanie
iniciovanie
asociovanie
porciovanie
prémiovanie
zahajovanie
obhajovanie
neobhajovanie
odkrajovanie
okrajovanie
skrajovanie
ukrajovanie
vykrajovanie
zatajovanie
pritajovanie
utajovanie
glejovanie
zaolejovanie
bojovanie
prebojovanie
vybojovanie
znepokojovanie
uspokojovanie
sebauspokojovanie
neuspokojovanie
upokojovanie
prehnojovanie
prihnojovanie
zapojovanie
odpojovanie
prepojovanie
pripojovanie
spojovanie
rozpojovanie
ozbrojovanie
vyzbrojovanie
zostrojovanie
vystrojovanie
zdvojovanie
prisvojovanie
osvojovanie
kovanie
nadskakovanie
odskakovanie
preskakovanie
poskakovanie
vyskakovanie
lakovanie
nalakovanie
prelakovanie
pakovanie
opakovanie
neopakovanie
zopakovanie
rozpakovanie
brakovanie
krakovanie
skrakovanie
nasakovanie
presakovanie
vsakovanie
atakovanie
ďakovanie
poďakovanie
fľakovanie
žliabkovanie
vrúbkovanie
zúbkovanie
fackovanie
vreckovanie
hliadkovanie
riadkovanie
sprostredkovanie
bodkovanie
prekovanie
postrekovanie
vstrekovanie
vystrekovanie
rozstrekovanie
predikovanie
indikovanie
prejudikovanie
neprejudikovanie
spacifikovanie
špecifikovanie
nešpecifikovanie
kodifikovanie
modifikovanie
kvalifikovanie
bonifikovanie
personifikovanie
unifikovanie
verifikovanie
glorifikovanie
klasifikovanie
ratifikovanie
rektifikovanie
kvantifikovanie
identifikovanie
certifikovanie
mystifikovanie
falzifikovanie
infikovanie
publikovanie
nepublikovanie
aplikovanie
replikovanie
komplikovanie
skomplikovanie
duplikovanie
komunikovanie
nekomunikovanie
pikovanie
fabrikovanie
vyfabrikovanie
prekrikovanie
pokrikovanie
vykrikovanie
prikovanie
štrikovanie
domestikovanie
diagnostikovanie
šikovanie
štrajkovanie
neštrajkovanie
spájkovanie
svetielkovanie
trilkovanie
žilkovanie
kolkovanie
okolkovanie
titulkovanie
otitulkovanie
známkovanie
snímkovanie
ofrankovanie
tankovanie
natankovanie
pripomienkovanie
dovolenkovanie
linkovanie
zinkovanie
pozinkovanie
účinkovanie
spoluúčinkovanie
člnkovanie
poklonkovanie
článkovanie
stránkovanie
sánkovanie
okovanie
dokovanie
blokovanie
zablokovanie
odblokovanie
deblokovanie
nedeblokovanie
neblokovanie
bookovanie
pokovanie
rokovanie
nerokovanie
prerokovanie
neprerokovanie
nárokovanie
úrokovanie
revokovanie
provokovanie
vyprovokovanie
šokovanie
ostrapkovanie
vtipkovanie
odstopkovanie
kôpkovanie
podčiarkovanie
parkovanie
zaparkovanie
handrkovanie
paberkovanie
dierkovanie
priemerkovanie
spriemerkovanie
vyšperkovanie
vzorkovanie
odstrkovanie
postrkovanie
maskovanie
zamaskovanie
odmaskovanie
demaskovanie
pieskovanie
opieskovanie
riskovanie
voskovanie
hláskovanie
páskovanie
vráskovanie
kúskovanie
rozkúskovanie
pečiatkovanie
opečiatkovanie
zužitkovanie
zúžitkovanie
športkovanie
skrutkovanie
zaskrutkovanie
zmätkovanie
oštítkovanie
bukovanie
dedukovanie
redukovanie
zredukovanie
produkovanie
reprodukovanie
vyprodukovanie
nevyprodukovanie
nafukovanie
odfukovanie
ofukovanie
vyfukovanie
pokukovanie
zhlukovanie
vynukovanie
drukovanie
tukovanie
prízvukovanie
dávkovanie
predávkovanie
stávkovanie
smykovanie
prešmykovanie
obrykovanie
prevádzkovanie
rozkovanie
zväzkovanie
hákovanie
kolíkovanie
vykolíkovanie
značkovanie
označkovanie
viečkovanie
plečkovanie
službičkovanie
paličkovanie
vykachličkovanie
špičkovanie
očkovanie
naočkovanie
preočkovanie
kľučkovanie
vykľučkovanie
háčkovanie
sáčkovanie
balíčkovanie
kolíčkovanie
bratríčkovanie
rúčkovanie
škatuľkovanie
zaškatuľkovanie
rozškatuľkovanie
laškovanie
skonfiškovanie
zauškovanie
práškovanie
mriežkovanie
vyvložkovanie
drážkovanie
krúžkovanie
galovanie
inhalovanie
odkalovanie
zdokonalovanie
inštalovanie
nainštalovanie
nenainštalovanie
odinštalovanie
šalovanie
žalovanie
zažalovanie
obžalovanie
etablovanie
driblovanie
dublovanie
kormidlovanie
handlovanie
hrdlovanie
jódlovanie
kábelovanie
parcelovanie
rozparcelovanie
modelovanie
premodelovanie
krenelovanie
tunelovanie
apelovanie
štelovanie
cizelovanie
taflovanie
kamuflovanie
žonglovanie
emailovanie
oscilovanie
profilovanie
milovanie
zamilovanie
zmilovanie
pilovanie
prepilovanie
kompilovanie
spilovanie
kvadrilovanie
grilovanie
usilovanie
ventilovanie
niklovanie
poniklovanie
cyklovanie
bicyklovanie
dolovanie
vydolovanie
protokolovanie
zaprotokolovanie
úkolovanie
zdemolovanie
interpolovanie
rolovanie
patrolovanie
kontrolovanie
odkontrolovanie
nekontrolovanie
prekontrolovanie
skontrolovanie
stolovanie
povolovanie
izolovanie
odizolovanie
suplovanie
veslovanie
číslovanie
prečíslovanie
očíslovanie
faulovanie
fabulovanie
dulovanie
premodulovanie
koagulovanie
regulovanie
neregulovanie
vyregulovanie
zregulovanie
špekulovanie
artikulovanie
kalkulovanie
vykalkulovanie
vinkulovanie
cirkulovanie
simulovanie
stimulovanie
formulovanie
sformulovanie
kumulovanie
akumulovanie
nulovanie
anulovanie
granulovanie
vynulovanie
manipulovanie
zmanipulovanie
zrekapitulovanie
titulovanie
potulovanie
postulovanie
cyklostylovanie
amalgamovanie
zahamovanie
zhamovanie
jamovanie
zalamovanie
prelamovanie
reklamovanie
proklamovanie
vylamovanie
rozlamovanie
oznamovanie
oboznamovanie
neoznamovanie
zoznamovanie
programovanie
naprogramovanie
preprogramovanie
multiprogramovanie
balzamovanie
lemovanie
olemovanie
snemovanie
decimovanie
zdecimovanie
animovanie
komprimovanie
nekomprimovanie
legitimovanie
štimovanie
zimovanie
zazimovanie
prezimovanie
vyzimovanie
ozrejmovanie
filmovanie
utlmovanie
uvedomovanie
sebauvedomovanie
neuvedomovanie
hromovanie
armovanie
šermovanie
birmovanie
prekrmovanie
prikrmovanie
dokrmovanie
skrmovanie
vykrmovanie
formovanie
deformovanie
zdeformovanie
reformovanie
nereformovanie
preformovanie
zreformovanie
informovanie
neinformovanie
dezinformovanie
sformovanie
transformovanie
vyformovanie
normovanie
ponormovanie
šturmovanie
logaritmovanie
gumovanie
pogumovanie
vygumovanie
subsumovanie
konzumovanie
šumovanie
zadymovanie
rámovanie
zarámovanie
orámovanie
panorámovanie
chrómovanie
pochrómovanie
šikanovanie
onanovanie
panovanie
trepanovanie
sanovanie
asanovanie
stanovanie
kyanovanie
bubnovanie
inscenovanie
zinscenovanie
ntgenovanie
skenovanie
preklenovanie
vyklenovanie
menovanie
nemenovanie
premenovanie
pomenovanie
vymenovanie
nevymenovanie
stenovanie
venovanie
intervenovanie
stagnovanie
impregnovanie
signovanie
rezignovanie
kombinovanie
skombinovanie
ordinovanie
naordinovanie
koordinovanie
skoordinovanie
rafinovanie
definovanie
zadefinovanie
nedefinovanie
inklinovanie
zdisciplinovanie
laminovanie
kontaminovanie
eliminovanie
diskriminovanie
kulminovanie
nominovanie
nenominovanie
determinovanie
patinovanie
gratinovanie
balotinovanie
ruinovanie
zruinovanie
previnovanie
telefonovanie
zatelefonovanie
pretelefonovanie
kolacionovanie
kondicionovanie
sankcionovanie
penzionovanie
klonovanie
deponovanie
komponovanie
zakomponovanie
skomponovanie
oponovanie
disponovanie
predisponovanie
transponovanie
exponovanie
preexponovanie
šponovanie
rezonovanie
alternovanie
internovanie
stornovanie
zrnovanie
snovanie
zosnovanie
korunovanie
odsunovanie
presunovanie
prisunovanie
posunovanie
vysunovanie
zunovanie
odplynovanie
splynovanie
plánovanie
naplánovanie
zaplánovanie
preplánovanie
rozplánovanie
trénovanie
natrénovanie
cínovanie
pocínovanie
parafínovanie
mínovanie
odmínovanie
podmínovanie
termínovanie
želatínovanie
šablónovanie
tampónovanie
krupónovanie
tónovanie
betónovanie
zabetónovanie
zónovanie
dekapovanie
mapovanie
zmapovanie
čapovanie
prešľapovanie
došľapovanie
cepovanie
zalepovanie
oblepovanie
podlepovanie
prelepovanie
olepovanie
dolepovanie
vlepovanie
vylepovanie
zlepovanie
rozlepovanie
tepovanie
stepovanie
štepovanie
odštepovanie
vštepovanie
recipovanie
anticipovanie
participovanie
koncipovanie
tipovanie
vytipovanie
knajpovanie
kempovanie
pumpovanie
napumpovanie
korumpovanie
skorumpovanie
dopovanie
stopovanie
vystopovanie
uzurpovanie
kupovanie
nakupovanie
odkupovanie
prikupovanie
okupovanie
dokupovanie
pokupovanie
skupovanie
preskupovanie
zoskupovanie
vykupovanie
odlupovanie
vylupovanie
grupovanie
otupovanie
potupovanie
nastupovanie
zastupovanie
odstupovanie
neodstupovanie
podstupovanie
prestupovanie
pristupovanie
postupovanie
zostupovanie
ustupovanie
vstupovanie
nevstupovanie
vystupovanie
šupovanie
ošupovanie
kypovanie
typovanie
prototypovanie
vytypovanie
darovanie
obdarovanie
obhospodarovanie
neobhospodarovanie
deklarovanie
nedeklarovanie
naparovanie
zaparovanie
odparovanie
preparovanie
zreparovanie
separovanie
komparovanie
vyparovanie
varovanie
navarovanie
privarovanie
tvarovanie
vytvarovanie
vyvarovanie
zvarovanie
čarovanie
očarovanie
rozčarovanie
prežarovanie
ožarovanie
vyžarovanie
postriebrovanie
celebrovanie
kalibrovanie
prekalibrovanie
vibrovanie
vyjadrovanie
sadrovanie
zasadrovanie
meandrovanie
kalandrovanie
mudrovanie
kádrovanie
macerovanie
moderovanie
referovanie
preferovanie
nepreferovanie
transferovanie
pancierovanie
dierovanie
nadierovanie
predierovanie
najdierovanie
zmierovanie
pranierovanie
papierovanie
tolerovanie
spriemerovanie
aglomerovanie
smerovanie
nasmerovanie
presmerovanie
generovanie
regenerovanie
vygenerovanie
perovanie
temperovanie
operovanie
kooperovanie
sperovanie
prosperovanie
zaverovanie
spreneverovanie
preverovanie
overovanie
poverovanie
dôverovanie
nedôverovanie
úverovanie
neúverovanie
inzerovanie
košerovanie
lifrovanie
šifrovanie
zašifrovanie
odšifrovanie
dešifrovanie
rozšifrovanie
bagrovanie
integrovanie
emigrovanie
čachrovanie
začachrovanie
inšpirovanie
konšpirovanie
rozširovanie
nerozširovanie
masakrovanie
zmasakrovanie
cukrovanie
docukrovanie
pocukrovanie
vzdorovanie
perforovanie
horovanie
úhorovanie
dekorovanie
pokorovanie
oneskorovanie
kolorovanie
mramorovanie
zamorovanie
odmorovanie
memorovanie
komorovanie
umorovanie
ignorovanie
honorovanie
odporovanie
podporovanie
nepodporovanie
monitorovanie
lektorovanie
protektorovanie
mentorovanie
pozorovanie
sebapozorovanie
odpozorovanie
spozorovanie
vzorovanie
opatrovanie
doopatrovanie
planimetrovanie
prešetrovanie
ošetrovanie
neošetrovanie
vyšetrovanie
samovyšetrovanie
nitrovanie
elektrovanie
filtrovanie
odfiltrovanie
centrovanie
koncentrovanie
skoncentrovanie
rastrovanie
spestrovanie
registrovanie
zaregistrovanie
nezaregistrovanie
neregistrovanie
preregistrovanie
administrovanie
zadministrovanie
zaostrovanie
vyostrovanie
nevyostrovanie
zostrovanie
rozostrovanie
šustrovanie
prešustrovanie
futrovanie
vyfutrovanie
miništrovanie
demonštrovanie
reštaurovanie
zreštaurovanie
tezaurovanie
poburovanie
figurovanie
konfigurovanie
zakurovanie
podkurovanie
prekurovanie
konkurovanie
vykurovanie
nevykurovanie
murovanie
nenamurovanie
zamurovanie
podmurovanie
vymurovanie
prižmurovanie
šnurovanie
zošnurovanie
saturovanie
fakturovanie
cenzurovanie
manévrovanie
hangárovanie
škárovanie
párovanie
spárovanie
šoférovanie
pérovanie
muzicírovanie
sekírovanie
planírovanie
kopírovanie
odkopírovanie
prekopírovanie
okopírovanie
fotokopírovanie
skopírovanie
masírovanie
pasírovanie
odsírovanie
forsírovanie
lavírovanie
gravírovanie
servírovanie
bazírovanie
fantazírovanie
kašírovanie
mašírovanie
blanšírovanie
taušírovanie
režírovanie
zrežírovanie
chlórovanie
prechlórovanie
fasovanie
inkasovanie
vyinkasovanie
zinkasovanie
hlasovanie
odhlasovanie
nehlasovanie
prehlasovanie
prihlasovanie
ohlasovanie
vyhlasovanie
odsúhlasovanie
zosúhlasovanie
deklasovanie
pasovanie
napasovanie
terasovanie
trasovanie
prekvasovanie
časovanie
načasovanie
adresovanie
interesovanie
zainteresovanie
stresovanie
odstresovanie
lisovanie
zalisovanie
plisovanie
preplisovanie
vylisovanie
zapisovanie
predpisovanie
odpisovanie
podpisovanie
prepisovanie
pripisovanie
opisovanie
dopisovanie
popisovanie
spisovanie
upisovanie
vpisovanie
vypisovanie
rozpisovanie
koksovanie
balansovanie
losovanie
zlosovanie
ponosovanie
doprosovanie
okusovanie
zabrusovanie
obrusovanie
vybrusovanie
zbrusovanie
rozbrusovanie
rysovanie
vrysovanie
špásovanie
datovanie
antedatovanie
chatovanie
dekatovanie
nekatovanie
dokatovanie
latovanie
matovanie
exploatovanie
upratovanie
poupratovanie
vystatovanie
konštatovanie
skonštatovanie
vatovanie
obetovanie
sebaobetovanie
fetovanie
vegetovanie
briketovanie
etiketovanie
koketovanie
parketovanie
letovanie
tabletovanie
preletovanie
oletovanie
poletovanie
kompletovanie
skompletovanie
alumetovanie
tapetovanie
pipetovanie
torkretovanie
apretovanie
interpretovanie
tetovanie
pretetovanie
otetovanie
vtetovanie
vetovanie
kšeftovanie
odplachtovanie
šlichtovanie
citovanie
recitovanie
licitovanie
editovanie
meditovanie
akreditovanie
diskreditovanie
zdiskreditovanie
gitovanie
agitovanie
vygitovanie
alitovanie
emitovanie
imitovanie
limitovanie
delimitovanie
kompromitovanie
skompromitovanie
nitovanie
fritovanie
parazitovanie
sčitovanie
vyčitovanie
paktovanie
taktovanie
kontaktovanie
afektovanie
injektovanie
projektovanie
selektovanie
vyselektovanie
reflektovanie
nereflektovanie
rešpektovanie
diktovanie
asfaltovanie
vyasfaltovanie
smaltovanie
katapultovanie
konzultovanie
prekonzultovanie
implantovanie
garantovanie
negarantovanie
kvantovanie
akcentovanie
prezidentovanie
orientovanie
preorientovanie
zorientovanie
dezorientovanie
lamentovanie
cementovanie
dementovanie
implementovanie
segmentovanie
experimentovanie
komentovanie
nekomentovanie
dokumentovanie
zdokumentovanie
absentovanie
patentovanie
prezentovanie
neprezentovanie
reprezentovanie
pointovanie
kontovanie
eskontovanie
reeskontovanie
diskontovanie
montovanie
namontovanie
nenamontovanie
nezamontovanie
odmontovanie
nemontovanie
domontovanie
zmontovanie
konfrontovanie
buntovanie
gruntovanie
sabotovanie
dotovanie
nedotovanie
hotovanie
bojkotovanie
pilotovanie
ponotovanie
zbankrotovanie
šrotovanie
zošrotovanie
adaptovanie
akceptovanie
neakceptovanie
adoptovanie
kooptovanie
kartovanie
skartovanie
štartovanie
naštartovanie
nenaštartovanie
odštartovanie
neštartovanie
uvartovanie
žartovanie
koncertovanie
invertovanie
konvertovanie
flirtovanie
eskortovanie
reportovanie
importovanie
exportovanie
športovanie
sortovanie
hurtovanie
prepastovanie
devastovanie
zdevastovanie
cestovanie
precestovanie
vycestovanie
amnestovanie
dehonestovanie
pestovanie
predpestovanie
nepestovanie
dopestovanie
vypestovanie
testovanie
atestovanie
otestovanie
protestovanie
investovanie
neinvestovanie
preinvestovanie
nepreinvestovanie
zvestovanie
listovanie
zalistovanie
prelistovanie
existovanie
kompostovanie
starostovanie
degustovanie
burnettovanie
pohutovanie
pokutovanie
diskutovanie
prediskutovanie
rozdiskutovanie
salutovanie
valutovanie
pomutovanie
permutovanie
putovanie
imputovanie
poputovanie
regrutovanie
ľutovanie
oľutovanie
poľutovanie
zľutovanie
textovanie
pretextovanie
ubytovanie
poskytovanie
vyskytovanie
opytovanie
dopytovanie
spytovanie
sebaspytovanie
vypytovanie
fosfátovanie
agregátovanie
formátovanie
opätovanie
portrétovanie
kótovanie
zakótovanie
počtovanie
rozpočtovanie
naúčtovanie
zaúčtovanie
nezaúčtovanie
neúčtovanie
preúčtovanie
vyúčtovanie
nevyúčtovanie
zúčtovanie
distribuovanie
vákuovanie
deštruovanie
inštruovanie
konštruovanie
rekonštruovanie
prekonštruovanie
zrekonštruovanie
skonštruovanie
vykonštruovanie
situovanie
substituovanie
konštituovanie
zabavovanie
odbavovanie
vybavovanie
nevybavovanie
zbavovanie
objavovanie
prejavovanie
naplavovanie
zaplavovanie
splavovanie
vyplavovanie
oslavovanie
ozdravovanie
uzdravovanie
napravovanie
prepravovanie
pripravovanie
opravovanie
dopravovanie
spravovanie
upravovanie
vypravovanie
otravovanie
stravovanie
natavovanie
pretavovanie
zotavovanie
stavovanie
nastavovanie
zastavovanie
pozastavovanie
obstavovanie
nadstavovanie
predstavovanie
odstavovanie
prestavovanie
pristavovanie
dostavovanie
zostavovanie
vystavovanie
zľavovanie
ospevovanie
pospevovanie
navštevovanie
obdivovanie
archivovanie
nearchivovanie
derivovanie
vykrivovanie
neaktivovanie
reaktivovanie
kultivovanie
skultivovanie
motivovanie
priživovanie
oživovanie
vyživovanie
exekvovanie
perzekvovanie
devalvovanie
absolvovanie
pokovovanie
oslovovanie
vyslovovanie
stanovovanie
ustanovovanie
obnovovanie
renovovanie
zrenovovanie
inovovanie
vynovovanie
vyhotovovanie
zhotovovanie
rezervovanie
konzervovanie
zakonzervovanie
prekonzervovanie
rozvetvovanie
jestvovanie
nejestvovanie
umŕtvovanie
etuvovanie
prikyvovanie
faxovanie
relaxovanie
praxovanie
indexovanie
katexovanie
fixovanie
zafixovanie
mixovanie
boxovanie
eloxovanie
xeroxovanie
zakazovanie
odkazovanie
dokazovanie
ukazovanie
preukazovanie
nepreukazovanie
poukazovanie
vykazovanie
nevykazovanie
glazovanie
zobrazovanie
nezobrazovanie
zamrazovanie
odmrazovanie
vymrazovanie
zmrazovanie
rozmrazovanie
dotazovanie
zreťazovanie
nahadzovanie
zahadzovanie
odhadzovanie
podhadzovanie
prehadzovanie
pohadzovanie
vhadzovanie
vyhadzovanie
zhadzovanie
rozhadzovanie
zahladzovanie
predchladzovanie
ochladzovanie
dochladzovanie
schladzovanie
vychladzovanie
uhladzovanie
vyhladzovanie
omladzovanie
nahradzovanie
zahradzovanie
ohradzovanie
uhradzovanie
neuhradzovanie
nasadzovanie
zasadzovanie
obsadzovanie
predsadzovanie
odsadzovanie
presadzovanie
osadzovanie
dosadzovanie
zosadzovanie
usadzovanie
pousadzovanie
vsadzovanie
vysadzovanie
zamedzovanie
obmedzovanie
sebaobmedzovanie
neobmedzovanie
omedzovanie
vymedzovanie
oslobodzovanie
vyslobodzovanie
poškodzovanie
nepoškodzovanie
navodzovanie
odvodzovanie
vyvodzovanie
potvrdzovanie
vytvrdzovanie
vzbudzovanie
povzbudzovanie
odcudzovanie
scudzovanie
odpudzovanie
popudzovanie
vypudzovanie
odsudzovanie
neodsudzovanie
prisudzovanie
posudzovanie
usudzovanie
schôdzovanie
precizovanie
štandardizovanie
katalogizovanie
ideologizovanie
zideologizovanie
škandalizovanie
idealizovanie
realizovanie
nerealizovanie
egalizovanie
legalizovanie
špecializovanie
zradikalizovanie
lokalizovanie
minimalizovanie
optimalizovanie
maximalizovanie
sformalizovanie
normalizovanie
kanalizovanie
penalizovanie
signalizovanie
zracionalizovanie
skomercionalizovanie
inštitucionalizovanie
sprofesionalizovanie
liberalizovanie
generalizovanie
moralizovanie
centralizovanie
neutralizovanie
štrukturalizovanie
skapitalizovanie
hospitalizovanie
kryštalizovanie
vykryštalizovanie
nevykryštalizovanie
aktualizovanie
paušalizovanie
oblizovanie
podlizovanie
novelizovanie
stabilizovanie
mobilizovanie
zmobilizovanie
sterilizovanie
scivilizovanie
zmonopolizovanie
štylizovanie
zdynamizovanie
polemizovanie
zekonomizovanie
atomizovanie
neatomizovanie
urbanizovanie
organizovanie
reorganizovanie
preorganizovanie
zreorganizovanie
zorganizovanie
mechanizovanie
zmechanizovanie
vulkanizovanie
galvanizovanie
kolonizovanie
harmonizovanie
zharmonizovanie
démonizovanie
synchronizovanie
ironizovanie
modernizovanie
zmodernizovanie
vulgarizovanie
zvulgarizovanie
polarizovanie
popularizovanie
spopularizovanie
sumarizovanie
neinventarizovanie
charakterizovanie
pasterizovanie
sanforizovanie
kategorizovanie
valorizovanie
nevalorizovanie
terorizovanie
autorizovanie
favorizovanie
zbeletrizovanie
kurizovanie
dramatizovanie
nedramatizovanie
zdramatizovanie
problematizovanie
zmatematizovanie
klimatizovanie
aklimatizovanie
automatizovanie
zautomatizovanie
traumatizovanie
byrokratizovanie
odbyrokratizovanie
zbyrokratizovanie
privatizovanie
neprivatizovanie
peletizovanie
kompletizovanie
skompletizovanie
magnetizovanie
konkretizovanie
skonkretizovanie
teoretizovanie
politizovanie
odpolitizovanie
prepolitizovanie
spolitizovanie
špiritizovanie
kritizovanie
nekritizovanie
praktizovanie
taktizovanie
absolutizovanie
avizovanie
zrelativizovanie
aktivizovanie
zaktivizovanie
objektivizovanie
zobjektivizovanie
rajzovanie
pulzovanie
recenzovanie
zrecenzovanie
dimenzovanie
poddimenzovanie
predimenzovanie
kompenzovanie
nekompenzovanie
vykompenzovanie
ohrozovanie
korzovanie
analyzovanie
paralyzovanie
fázovanie
frázovanie
parafrázovanie
sfrázovanie
naväzovanie
zaväzovanie
nadväzovanie
preväzovanie
uväzovanie
vyväzovanie
zväzovanie
rozväzovanie
frézovanie
vyfrézovanie
reprízovanie
predózovanie
prognózovanie
pózovanie
bačovanie
zbedačovanie
pretlačovanie
potlačovanie
stlačovanie
utlačovanie
vytlačovanie
naznačovanie
označovanie
neoznačovanie
vyznačovanie
ožobračovanie
prekračovanie
neprekračovanie
pokračovanie
nepokračovanie
vykračovanie
presvedčovanie
osvedčovanie
usvedčovanie
doliečovanie
zabezpečovanie
nezabezpečovanie
ubezpečovanie
nadľahčovanie
odľahčovanie
uľahčovanie
zľahčovanie
navlhčovanie
zvlhčovanie
bičovanie
sebabičovanie
vybičovanie
zveličovanie
vykličovanie
odkysličovanie
okysličovanie
ohraničovanie
rozhraničovanie
nacvičovanie
precvičovanie
zmäkčovanie
nezmäkčovanie
klčovanie
vyklčovanie
zamlčovanie
umlčovanie
spolčovanie
mulčovanie
pančovanie
stenčovanie
zakončovanie
dokončovanie
lynčovanie
odbočovanie
vybočovanie
zúročovanie
osočovanie
určovanie
odlučovanie
vylučovanie
zlučovanie
doučovanie
poučovanie
zaručovanie
doručovanie
nedoručovanie
ozvučovanie
vyučovanie
vytyčovanie
vztyčovanie
fáčovanie
predklíčovanie
nariaďovanie
zariaďovanie
podriaďovanie
zriaďovanie
odlaďovanie
dolaďovanie
vylaďovanie
zlaďovanie
nahromaďovanie
zaraďovanie
nezaraďovanie
nadraďovanie
preraďovanie
priraďovanie
zoraďovanie
vyraďovanie
zveľaďovanie
zatrieďovanie
utrieďovanie
vytrieďovanie
roztrieďovanie
zrieďovanie
rozrieďovanie
pomeďovanie
odstreďovanie
sústreďovanie
naloďovanie
vyloďovanie
zohyzďovanie
zhromažďovanie
vyvražďovanie
nabaľovanie
odbaľovanie
prebaľovanie
obaľovanie
zbaľovanie
rozbaľovanie
oddaľovanie
zahaľovanie
odhaľovanie
oddiaľovanie
maľovanie
namaľovanie
odmaľovanie
podmaľovanie
premaľovanie
pomaľovanie
spomaľovanie
vymaľovanie
zdokonaľovanie
sebazdokonaľovanie
napaľovanie
zapaľovanie
odpaľovanie
podpaľovanie
opaľovanie
spaľovanie
vypaľovanie
rozpaľovanie
kraľovanie
ustaľovanie
odvaľovanie
prevaľovanie
pochvaľovanie
schvaľovanie
neschvaľovanie
vychvaľovanie
povaľovanie
uvaľovanie
vyvaľovanie
zvaľovanie
odďaľovanie
vzďaľovanie
zaobľovanie
hobľovanie
ohobľovanie
vrúbľovanie
špicľovanie
švindľovanie
presídľovanie
osídľovanie
usídľovanie
vysídľovanie
zaceľovanie
zoceľovanie
sceľovanie
nadeľovanie
zadeľovanie
oddeľovanie
neoddeľovanie
predeľovanie
prideľovanie
neprideľovanie
udeľovanie
neudeľovanie
vydeľovanie
rozdeľovanie
prerozdeľovanie
docieľovanie
stmeľovanie
opeľovanie
odstreľovanie
prestreľovanie
ostreľovanie
vystreľovanie
rozstreľovanie
riaditeľovanie
učiteľovanie
bifľovanie
mangľovanie
krágľovanie
urýchľovanie
zrýchľovanie
zauhľovanie
zoštíhľovanie
zaokrúhľovanie
vysiľovanie
zaškoľovanie
preškoľovanie
doškoľovanie
vyškoľovanie
poľovanie
prepoľovanie
rozpoľovanie
odsoľovanie
nastoľovanie
podvoľovanie
povoľovanie
nepovoľovanie
vyvoľovanie
otepľovanie
utepľovanie
humpľovanie
zhumpľovanie
zdupľovanie
predkresľovanie
prekresľovanie
skresľovanie
vykresľovanie
vyčísľovanie
zasvetľovanie
presvetľovanie
osvetľovanie
vysvetľovanie
guľovanie
poškuľovanie
korčuľovanie
rýchlokorčuľovanie
krasokorčuľovanie
vykorčuľovanie
rozčuľovanie
fixľovanie
odchyľovanie
uchyľovanie
vychyľovanie
rozptyľovanie
zauzľovanie
prikrášľovanie
skrášľovanie
zdaňovanie
nezdaňovanie
podmaňovanie
zabraňovanie
obraňovanie
zachraňovanie
ochraňovanie
odstraňovanie
neodstraňovanie
zraňovanie
napodobňovanie
spodobňovanie
ochudobňovanie
zdrobňovanie
zosobňovanie
spochybňovanie
zarybňovanie
zlacňovanie
zovšeobecňovanie
odmocňovanie
umocňovanie
zmocňovanie
udomácňovanie
uskladňovanie
vyskladňovanie
spriehľadňovanie
zohľadňovanie
zvýhodňovanie
nezvýhodňovanie
odškodňovanie
zneškodňovanie
odnárodňovanie
znárodňovanie
zúrodňovanie
zavodňovanie
odvodňovanie
odôvodňovanie
zdôvodňovanie
vyľudňovanie
vyprázdňovanie
podceňovanie
preceňovanie
sebapreceňovanie
oceňovanie
nedoceňovanie
neoceňovanie
podmieňovanie
tieňovanie
začleňovanie
odčleňovanie
pričleňovanie
včleňovanie
vyčleňovanie
rozčleňovanie
ukameňovanie
odmeňovanie
pozmeňovanie
zakoreňovanie
obviňovanie
uverejňovanie
neuverejňovanie
zverejňovanie
nezverejňovanie
skujňovanie
zvlákňovanie
rozvlákňovanie
skvapalňovanie
ospravedlňovanie
sebaospravedlňovanie
zmydelňovanie
spriemyselňovanie
posilňovanie
zosilňovanie
znásilňovanie
naplňovanie
preplňovanie
doplňovanie
splňovanie
vyplňovanie
oslňovanie
zvlňovanie
zreálňovanie
zjemňovanie
znepríjemňovanie
zatemňovanie
stemňovanie
uzemňovanie
uskromňovanie
uzákoňovanie
skloňovanie
stupňovanie
odstupňovanie
vystupňovanie
sprístupňovanie
odvápňovanie
umierňovanie
zmierňovanie
očierňovanie
usmerňovanie
očerňovanie
zahrňovanie
nezahrňovanie
vyhrňovanie
zhrňovanie
rozhrňovanie
scukorňovanie
upozorňovanie
znázorňovanie
odzrňovanie
zhospodárňovanie
odkôrňovanie
skultúrňovanie
objasňovanie
znejasňovanie
ujasňovanie
vyjasňovanie
zalesňovanie
znovuzalesňovanie
odlesňovanie
spresňovanie
upresňovanie
utesňovanie
vytesňovanie
zdrsňovanie
sprísňovanie
spoplatňovanie
nespoplatňovanie
uplatňovanie
neuplatňovanie
skvalitňovanie
privlastňovanie
vyvlastňovanie
premiestňovanie
umiestňovanie
rozmiestňovanie
nerozmiestňovanie
uprednostňovanie
neuprednostňovanie
poštátňovanie
zoštátňovanie
splavňovanie
zmravňovanie
pripevňovanie
opevňovanie
spevňovanie
upevňovanie
združstevňovanie
zjednoslovňovanie
ovplyvňovanie
zrovnoprávňovanie
zatrávňovanie
zefektívňovanie
zintenzívňovanie
odplyňovanie
splyňovanie
zdôrazňovanie
zvýrazňovanie
znervózňovanie
uskutočňovanie
neuskutočňovanie
odtučňovanie
zviditeľňovanie
zuhoľňovanie
uvoľňovanie
zvoľňovanie
rozvoľňovanie
zosmiešňovanie
nezosmiešňovanie
odvzdušňovanie
prevzdušňovanie
zbožňovanie
znemožňovanie
umožňovanie
stotožňovanie
bašovanie
lašovanie
polašovanie
panašovanie
pašovanie
prepašovanie
zaprašovanie
odprašovanie
oprašovanie
poprašovanie
vyprašovanie
rozprašovanie
zastrašovanie
odstrašovanie
detašovanie
prešovanie
zastrešovanie
potešovanie
kortešovanie
utešovanie
odlišovanie
neodlišovanie
rozlišovanie
nerozlišovanie
finišovanie
utišovanie
falšovanie
sfalšovanie
zmenšovanie
nadlepšovanie
polepšovanie
vylepšovanie
zlepšovanie
nezlepšovanie
veršovanie
zveršovanie
rešeršovanie
zhoršovanie
nezhoršovanie
navršovanie
dušovanie
zjednodušovanie
sfušovanie
ohlušovanie
narušovanie
odrušovanie
prerušovanie
porušovanie
neporušovanie
vyrušovanie
zrušovanie
rozrušovanie
presušovanie
dosušovanie
vysušovanie
zatušovanie
retušovanie
vyretušovanie
navyšovanie
prevyšovanie
povyšovanie
vyvyšovanie
zvyšovanie
nezvyšovanie
zväčšovanie
sieťovanie
zasieťovanie
zošľachťovanie
zušľachťovanie
pociťovanie
vciťovanie
vyciťovanie
zaštiťovanie
okypťovanie
odmasťovanie
premiesťovanie
umiesťovanie
zaisťovanie
poisťovanie
vykorisťovanie
uisťovanie
zisťovanie
znečisťovanie
prečisťovanie
očisťovanie
dočisťovanie
vyčisťovanie
hosťovanie
premosťovanie
vyprosťovanie
zahusťovanie
zhusťovanie
zmrašťovanie
zvrašťovanie
poľudšťovanie
okliešťovanie
splošťovanie
porušťovanie
angažovanie
zaangažovanie
zavlažovanie
zvlažovanie
manažovanie
obnažovanie
dražovanie
predražovanie
zdražovanie
navažovanie
podvažovanie
znevažovanie
prevažovanie
zadovažovanie
považovanie
uvažovanie
vyvažovanie
zvažovanie
rozvažovanie
speňažovanie
zaťažovanie
obťažovanie
preťažovanie
sťažovanie
posťažovanie
osviežovanie
zamrežovanie
protežovanie
približovanie
zbližovanie
ponižovanie
znižovanie
križovanie
ukrižovanie
zadlžovanie
nezadlžovanie
predlžovanie
nepredlžovanie
aranžovanie
naaranžovanie
zaranžovanie
kožovanie
deložovanie
prednožovanie
rozmnožovanie
zadržovanie
pridržovanie
dodržovanie
udržovanie
zdržovanie
degoržovanie
pridružovanie
združovanie
zahružovanie
sužovanie
pritužovanie
stužovanie
vystužovanie
utužovanie
zužovanie
lyžovanie
ryžovanie
silážovanie
drenážovanie
kupážovanie
garážovanie
trvanie
pretrvanie
zotrvanie
nezotrvanie
pitvanie
sebapitvanie
plytvanie
štvanie
naštvanie
ruvanie
poruvanie
pľuvanie
žuvanie
zvanie
nazvanie
prizvanie
neprizvanie
pozvanie
nepozvanie
vyzvanie
zahrabávanie
prehrabávanie
rozhrabávanie
vyškrabávanie
zabávanie
zanedbávanie
vstrebávanie
vyzobávanie
dávanie
nadávanie
odpadávanie
prepadávanie
upadávanie
rozpadávanie
zadávanie
prehľadávanie
vyhľadávanie
vyjedávanie
predávanie
nepredávanie
vypredávanie
rozpredávanie
nerozpredávanie
posedávanie
vysedávanie
vypovedávanie
pridávanie
dodávanie
nedodávanie
nahlodávanie
podávanie
udávanie
okydávanie
vydávanie
nevydávanie
znovuvydávanie
rozdávanie
narozdávanie
vzdávanie
odovzdávanie
zanechávanie
prenechávanie
ponechávanie
vynechávanie
prepichávanie
napchávanie
zapchávanie
prepchávanie
upchávanie
vypchávanie
vyprchávanie
oňuchávanie
zabehávanie
prestrihávanie
zadrhávanie
premrhávanie
strhávanie
vytrhávanie
postruhávanie
zlyhávanie
vyplakávanie
pritakávanie
očakávanie
neočakávanie
zaškrabkávanie
vyzobkávanie
opekávanie
nasekávanie
zasekávanie
odsekávanie
osekávanie
usekávanie
vysekávanie
rozsekávanie
podriemkávanie
odkvapkávanie
potľapkávanie
poklepkávanie
našepkávanie
scvrkávanie
odpraskávanie
pretkávanie
votkávanie
vytkávanie
okukávanie
rozpukávanie
oťukávanie
vyťukávanie
pokrivkávanie
odpykávanie
bozkávanie
vyčkávanie
premeškávanie
omeškávanie
nevymeškávanie
pošuškávanie
vzdelávanie
sebavzdelávanie
samovzdelávanie
odolávanie
zdolávanie
predvolávanie
odvolávanie
prevolávanie
privolávanie
dovolávanie
povolávanie
nepovolávanie
vyvolávanie
zvolávanie
plávanie
odplávanie
preplávanie
oboplávanie
vplávanie
vyplávanie
ututlávanie
pokašlávanie
mávanie
oklamávanie
zamávanie
premávanie
objednávanie
prejednávanie
dojednávanie
pojednávanie
vyjednávanie
nevyjednávanie
zjednávanie
zaznamenávanie
vyznamenávanie
stenávanie
prekonávanie
vykonávanie
nevykonávanie
zamestnávanie
nezamestnávanie
ochutnávanie
sputnávanie
narovnávanie
zarovnávanie
prirovnávanie
porovnávanie
urovnávanie
vyrovnávanie
nevyrovnávanie
zrovnávanie
rozmaznávanie
zaznávanie
priznávanie
nepriznávanie
poznávanie
sebapoznávanie
spoznávanie
rozpoznávanie
rozoznávanie
uznávanie
neuznávanie
vyznávanie
pávanie
naklepávanie
oklepávanie
poklepávanie
vyklepávanie
rozklepávanie
pretrepávanie
podkopávanie
prekopávanie
okopávanie
vykopávanie
poklopávanie
vyklopávanie
odčerpávanie
prečerpávanie
vyčerpávanie
spávanie
zaspávanie
dospávanie
zasypávanie
prisypávanie
zastarávanie
obstarávanie
zaobstarávanie
nahrávanie
zahrávanie
prehrávanie
prihrávanie
obohrávanie
pohrávanie
zohrávanie
rozohrávanie
vyhrávanie
orávanie
vyorávanie
právanie
naprávanie
nenaprávanie
oprávanie
správanie
vyprávanie
rozprávanie
dorozprávanie
porozprávanie
vyrozprávanie
prevetrávanie
zvetrávanie
odvrávanie
nasávanie
odsávanie
okresávanie
skresávanie
podčesávanie
dočesávanie
sčesávanie
vyčesávanie
prisávanie
vsávanie
vysávanie
povysávanie
ohmatávanie
odpratávanie
vypratávanie
rozmetávanie
stretávanie
stroskotávanie
namotávanie
zamotávanie
zmotávanie
rozmotávanie
vyvrtávanie
načrtávanie
zastávanie
pristávanie
zaostávanie
dostávanie
postávanie
zostávanie
vstávanie
vystávanie
zachytávanie
odchytávanie
podchytávanie
prichytávanie
vychytávanie
spamätávanie
opotrebovávanie
zapracovávanie
prepracovávanie
opracovávanie
spracovávanie
nespracovávanie
vypracovávanie
rozpracovávanie
dobudovávanie
zachovávanie
prechovávanie
pochovávanie
schovávanie
uschovávanie
uchovávanie
vychovávanie
sprostredkovávanie
pozinkovávanie
prerokovávanie
preinštalovávanie
premenovávanie
vymenovávanie
odmínovávanie
vypumpovávanie
odmontovávanie
preúčtovávanie
vyúčtovávanie
zúčtovávanie
vybičovávanie
premaľovávanie
pretrvávanie
nepretrvávanie
zotrvávanie
rozpitvávanie
rozoštvávanie
vymazávanie
zmazávanie
rozmazávanie
odrezávanie
podrezávanie
prerezávanie
orezávanie
vrezávanie
vyrezávanie
rozrezávanie
dívanie
nahnívanie
zahnívanie
vyhnívanie
snívanie
presnívanie
krívanie
zívanie
odpočívanie
spočívanie
zašívanie
obšívanie
podšívanie
prešívanie
ošívanie
zošívanie
všívanie
vyšívanie
nažívanie
spolunažívanie
zažívanie
prežívanie
ožívanie
dožívanie
požívanie
nepožívanie
užívanie
zaužívanie
nadužívanie
zneužívanie
nezneužívanie
používanie
využívanie
nevyužívanie
vyžívanie
opotrebúvanie
spotrebúvanie
obúvanie
cúvanie
zapracúvanie
odpracúvanie
prepracúvanie
opracúvanie
spracúvanie
vypracúvanie
zacúvanie
scúvanie
vycúvanie
nadúvanie
usporadúvanie
vysporadúvanie
vypovedúvanie
podúvanie
dobudúvanie
vydúvanie
vzdúvanie
sprostredkúvanie
prerokúvanie
zužitkúvanie
premenúvanie
vymenúvanie
unúvanie
skupúvanie
obdarúvanie
zasúvanie
predsúvanie
odsúvanie
presúvanie
prisúvanie
posúvanie
vsúvanie
vysúvanie
predebatúvanie
zaratúvanie
odratúvanie
preratúvanie
priratúvanie
vyratúvanie
zratúvanie
rozpamätúvanie
načúvanie
počúvanie
započúvanie
odpočúvanie
vypočúvanie
prežúvanie
bývanie
zabývanie
nebývanie
prebývanie
obývanie
dobývanie
kývanie
zakývanie
rozkývanie
splývanie
vplývanie
vyplývanie
rozplývanie
podmývanie
premývanie
omývanie
umývanie
vymývanie
zmývanie
rozmývanie
podrývanie
zakrývanie
odkrývanie
prekrývanie
pokrývanie
nepokrývanie
skrývanie
ukrývanie
rozrývanie
nazývanie
prizývanie
pozývanie
vzývanie
vyzývanie
viazanie
naviazanie
zaviazanie
nadviazanie
nenadviazanie
podviazanie
neviazanie
previazanie
priviazanie
uviazanie
vyviazanie
zviazanie
rozviazanie
mazanie
namazanie
zamazanie
pomazanie
umazanie
vymazanie
zmazanie
rozmazanie
okiadzanie
dobiedzanie
preciedzanie
hádzanie
nachádzanie
nenachádzanie
vynachádzanie
zachádzanie
obchádzanie
zaobchádzanie
predchádzanie
odchádzanie
prechádzanie
prichádzanie
dochádzanie
schádzanie
uchádzanie
vychádzanie
vyhádzanie
rozhádzanie
zahládzanie
odrádzanie
nahrádzanie
prehrádzanie
uhrádzanie
neuhrádzanie
prezrádzanie
sádzanie
podsádzanie
presádzanie
osádzanie
usádzanie
vysádzanie
navádzanie
zavádzanie
nezavádzanie
predvádzanie
odvádzanie
neodvádzanie
podvádzanie
prevádzanie
doprevádzanie
sprevádzanie
privádzanie
uvádzanie
neuvádzanie
vyvádzanie
nevyvádzanie
zvádzanie
rozvádzanie
prebúdzanie
zobúdzanie
podliezanie
rezanie
narezanie
zarezanie
odrezanie
podrezanie
prerezanie
prirezanie
orezanie
porezanie
vyrezanie
zrezanie
rozrezanie
kázanie
zakázanie
odkázanie
prikázanie
dokázanie
nedokázanie
ukázanie
preukázanie
nepreukázanie
poukázanie
vykázanie
nevykázanie
lízanie
zízanie
obhrýzanie
ohrýzanie
kĺzanie
zamŕzanie
jačanie
zajačanie
kľačanie
presviedčanie
zaliečanie
kričanie
zakvičanie
požičanie
zapožičanie
prepožičanie
vypožičanie
mlčanie
zamlčanie
odmlčanie
premlčanie
pomlčanie
umlčanie
rinčanie
zarinčanie
drnčanie
mrnčanie
chrapčanie
chrčanie
zurčanie
vrčanie
zavrčanie
mňaučanie
bučanie
fučanie
hučanie
skučanie
mučanie
pučanie
napučanie
ručanie
bručanie
zvučanie
rozozvučanie
bzučanie
zabzučanie
kňučanie
zakňučanie
syčanie
zasyčanie
natláčanie
zatláčanie
pretláčanie
pritláčanie
potláčanie
stláčanie
utláčanie
vtláčanie
vytláčanie
roztláčanie
máčanie
namáčanie
podmáčanie
kráčanie
natáčanie
zatáčanie
obtáčanie
pretáčanie
otáčanie
stáčanie
vytáčanie
roztáčanie
zaúčanie
poúčanie
napúčanie
odporúčanie
vržďanie
podieľanie
zdieľanie
premieľanie
omieľanie
vymieľanie
rozmieľanie
strieľanie
ponáhľanie
zaháľanie
prisáľanie
otáľanie
neotáľanie
váľanie
gúľanie
šúľanie
namýšľanie
zamýšľanie
premýšľanie
domýšľanie
vymýšľanie
zmýšľanie
rozmýšľanie
klaňanie
zamieňanie
obmieňanie
odmieňanie
premieňanie
vymieňanie
rozmieňanie
privoňanie
ovoňanie
naháňanie
zaháňanie
predháňanie
odháňanie
preháňanie
oháňanie
doháňanie
podoháňanie
pooháňanie
poháňanie
popoháňanie
vháňanie
povháňanie
vyháňanie
zháňanie
pozháňanie
rozháňanie
zacláňanie
nakláňanie
prikláňanie
skláňanie
ráňanie
oráňanie
doráňanie
vyzváňanie
míňanie
vymíňanie
prevíňanie
vyčíňanie
okúňanie
napĺňanie
nenapĺňanie
zapĺňanie
prepĺňanie
dopĺňanie
spĺňanie
nespĺňanie
vypĺňanie
zahŕňanie
nezahŕňanie
odhŕňanie
miešanie
namiešanie
zamiešanie
premiešanie
primiešanie
zmiešanie
rozmiešanie
vešanie
pršanie
vypršanie
sršanie
vyslyšanie
zhášanie
okášanie
nanášanie
zanášanie
nadnášanie
prednášanie
odnášanie
prenášanie
prinášanie
donášanie
unášanie
vnášanie
vynášanie
znášanie
roznášanie
vznášanie
zadúšanie
pokúšanie
skúšanie
odskúšanie
preskúšanie
vyskúšanie
narúšanie
nenarúšanie
vysúšanie
vrešťanie
zavrešťanie
pišťanie
zapišťanie
svišťanie
zasvišťanie
šušťanie
púšťanie
napúšťanie
odpúšťanie
prepúšťanie
neprepúšťanie
pripúšťanie
nepripúšťanie
opúšťanie
popúšťanie
spúšťanie
upúšťanie
vpúšťanie
vypúšťanie
rozpúšťanie
erdžanie
zaerdžanie
ležanie
obležanie
odležanie
vyležanie
držanie
zadržanie
obdržanie
neobdržanie
pridržanie
dodržanie
nedodržanie
podržanie
udržanie
neudržanie
vydržanie
nevydržanie
zdržanie
pozdržanie
prekážanie
vysmážanie
narážanie
odrážanie
podrážanie
vyhrážanie
porážanie
vyprážanie
urážanie
vrážanie
vyrážanie
zrážanie
rozrážanie
vyzrážanie
navážanie
zavážanie
odvážanie
prevážanie
privážanie
dovážanie
vyvážanie
nevyvážanie
zvážanie
rozvážanie
nadŕžanie
pridŕžanie
ochudobnie
zdrobnie
zádubnie
cnie
zacnie
nezacnie
zobecnie
nezobecnie
necnie
poludnie
napoludnie
predpoludnie
odpoludnie
dopoludnie
popoludnie
oslabenie
zoslabenie
škľabenie
velebenie
uvelebenie
zvelebenie
opotrebenie
upotrebenie
zahanbenie
napodobenie
spodobenie
zdobenie
ozdobenie
vyzdobenie
hanobenie
zhanobenie
nahonobenie
robenie
zarobenie
obrobenie
drobenie
podrobenie
nepodrobenie
rozdrobenie
nerobenie
ničnerobenie
prerobenie
škrobenie
dorobenie
urobenie
neurobenie
vyrobenie
nevyrobenie
privyrobenie
násobenie
nenásobenie
strojnásobenie
zdvojnásobenie
vynásobenie
znásobenie
zdesaťnásobenie
zásobenie
predzásobenie
samozásobenie
pôsobenie
zapôsobenie
spôsobenie
prispôsobenie
neprispôsobenie
spolupôsobenie
nespolupôsobenie
farbenie
nafarbenie
zafarbenie
odfarbenie
podfarbenie
prefarbenie
ofarbenie
pofarbenie
sfarbenie
hrbenie
nahrbenie
zhrbenie
skrbenie
naštrbenie
vyštrbenie
svrbenie
hubenie
zahubenie
vyhubenie
vyrubenie
nevyrubenie
zazubenie
ozubenie
pochybenie
vábenie
privábenie
tríbenie
zasnúbenie
obrúbenie
trúbenie
zatrúbenie
vrúbenie
vyrúbenie
zaľúbenie
sľúbenie
zasľúbenie
prisľúbenie
hĺbenie
zahĺbenie
prehĺbenie
vhĺbenie
vyhĺbenie
skĺbenie
vykĺbenie
chcenie
riadenie
nariadenie
nenariadenie
zariadenie
podriadenie
nepodriadenie
vyriadenie
zriadenie
nezriadenie
znovuzriadenie
ladenie
naladenie
odladenie
preladenie
hladenie
zahladenie
chladenie
nachladenie
predchladenie
podchladenie
prechladenie
ochladenie
schladenie
vychladenie
pohladenie
uhladenie
vyhladenie
kladenie
nakladenie
omladenie
zmladenie
doladenie
sladenie
osladenie
vyladenie
zladenie
nezladenie
rozladenie
zosúladenie
nezosúladenie
hromadenie
nahromadenie
vnadenie
radenie
naradenie
zaradenie
nezaradenie
nadradenie
predradenie
odradenie
podradenie
preradenie
nepreradenie
hradenie
nahradenie
vynahradenie
zahradenie
prehradenie
ohradenie
uhradenie
vyhradenie
priradenie
poradenie
zoradenie
pradenie
nepradenie
vyradenie
zradenie
prezradenie
neprezradenie
vyzradenie
sadenie
nasadenie
zasadenie
obsadenie
neobsadenie
nadsadenie
odsadenie
podsadenie
presadenie
osadenie
dosadenie
nedosadenie
posadenie
zosadenie
usadenie
vsadenie
vysadenie
rozsadenie
vyprevadenie
zvadenie
zveľadenie
hľadenie
zahľadenie
bdenie
prebdenie
cedenie
vcedenie
dedenie
vydedenie
prebiedenie
sliedenie
vysliedenie
riedenie
preriedenie
triedenie
zatriedenie
pretriedenie
dotriedenie
utriedenie
vytriedenie
roztriedenie
zriedenie
rozriedenie
jedenie
prejedenie
neprejedenie
vyjedenie
zjedenie
odstredenie
sústredenie
nesústredenie
sedenie
odsedenie
posedenie
vedenie
navedenie
zavedenie
nezavedenie
znovuzavedenie
predvedenie
odvedenie
neodvedenie
podvedenie
nevedenie
prevedenie
neprevedenie
privedenie
dovedenie
nedovedenie
povedenie
vovedenie
presvedenie
uvedenie
znovuuvedenie
vyvedenie
zvedenie
rozvedenie
videnie
uvidenie
závidenie
prejdenie
vojdenie
vyjdenie
nájdenie
vynájdenie
fandenie
oslobodenie
vyslobodenie
hodenie
nahodenie
zahodenie
chodenie
odhodenie
prehodenie
prihodenie
dohodenie
pohodenie
vhodenie
vyhodenie
zhodenie
rozhodenie
odškodenie
neškodenie
poškodenie
nepoškodenie
nalodenie
plodenie
rozplodenie
vylodenie
rodenie
narodenie
znovunarodenie
brodenie
prebrodenie
obrodenie
dobrodenie
prerodenie
zrodenie
znovuzrodenie
vodenie
navodenie
odvodenie
privodenie
vyvodenie
nevyvodenie
závodenie
dôvodenie
neprdenie
poprdenie
tvrdenie
zatvrdenie
pritvrdenie
potvrdenie
nepotvrdenie
stvrdenie
utvrdenie
budenie
nabudenie
prebudenie
dobudenie
zobudenie
vybudenie
vzbudenie
povzbudenie
odpudenie
vypudenie
jazdenie
najazdenie
vyjazdenie
rozjazdenie
hniezdenie
uhniezdenie
opozdenie
brzdenie
zabrzdenie
odbrzdenie
pribrzdenie
zbrzdenie
brázdenie
parádenie
obídenie
údenie
preúdenie
blúdenie
poblúdenie
zblúdenie
prúdenie
neprúdenie
rozprúdenie
súdenie
odsúdenie
prisúdenie
posúdenie
vysúdenie
rozsúdenie
vyúdenie
pomliaždenie
zhromaždenie
nazhromaždenie
vraždenie
zavraždenie
vyvraždenie
brieždenie
dláždenie
vydláždenie
dráždenie
podráždenie
netrafenie
gniavienie
tajenie
zatajenie
odtajenie
utajenie
neutajenie
vykoľajenie
glejenie
naglejenie
dojenie
nedojenie
hojenie
zahojenie
zhojenie
kojenie
znepokojenie
spokojenie
uspokojenie
sebauspokojenie
neuspokojenie
upokojenie
ukojenie
hnojenie
prihnojenie
pohnojenie
vyhnojenie
napojenie
zapojenie
nezapojenie
odpojenie
prepojenie
neprepojenie
pripojenie
nepripojenie
znovupripojenie
opojenie
spojenie
nespojenie
vypojenie
rozpojenie
rojenie
brojenie
zbrojenie
odzbrojenie
prezbrojenie
ozbrojenie
vyzbrojenie
znovuvyzbrojenie
odkrojenie
ukrojenie
vykrojenie
prestrojenie
zostrojenie
ustrojenie
vystrojenie
nástojenie
dvojenie
zdvojenie
rozdvojenie
prisvojenie
osvojenie
hájenie
zahájenie
nezahájenie
obhájenie
balenie
nabalenie
zabalenie
prebalenie
pribalenie
obalenie
zbalenie
rozbalenie
zahalenie
odhalenie
neodhalenie
poodhalenie
oddialenie
vzdialenie
ošialenie
kalenie
zakalenie
odkalenie
skalenie
spomalenie
zdokonalenie
odvalenie
prevalenie
uvalenie
neuvalenie
zvalenie
rozvalenie
šalenie
zaoblenie
preclenie
vyclenie
dlenie
zrkadlenie
odzrkadlenie
bedlenie
presídlenie
osídlenie
usídlenie
vysídlenie
obelenie
celenie
zacelenie
nezacelenie
ocelenie
scelenie
delenie
nadelenie
zadelenie
oddelenie
pododdelenie
neoddelenie
predelenie
pridelenie
nepridelenie
podelenie
udelenie
neudelenie
vydelenie
rozdelenie
prerozdelenie
znovurozdelenie
bielenie
obielenie
vybielenie
cielenie
zacielenie
docielenie
jelenie
chmelenie
tmelenie
zatmelenie
stmelenie
opelenie
samoopelenie
strelenie
zastrelenie
odstrelenie
podstrelenie
prestrelenie
postrelenie
zostrelenie
vystrelenie
nevystrelenie
obveselenie
telenie
priatelenie
otelenie
vtelenie
prevtelenie
velenie
odvelenie
čelenie
želenie
oželenie
trúchlenie
rýchlenie
urýchlenie
zrýchlenie
žehlenie
nažehlenie
sihlenie
náhlenie
unáhlenie
zoštíhlenie
nezoštíhlenie
zaokrúhlenie
silenie
presilenie
zosilenie
vysilenie
klenie
neklenie
preklenie
nepreklenie
šteklenie
zasklenie
cyklenie
zahmlenie
bolenie
zabolenie
holenie
vrcholenie
vyvrcholenie
chlácholenie
uchlácholenie
oholenie
mrholenie
nadkolenie
predkolenie
podkolenie
pokolenie
školenie
zaškolenie
preškolenie
doškolenie
vyškolenie
komolenie
polenie
rozpolenie
zápolenie
solenie
nasolenie
odsolenie
posolenie
nastolenie
znovunastolenie
volenie
odvolenie
podvolenie
privolenie
dovolenie
nedovolenie
povolenie
nepovolenie
vyvolenie
zvolenie
znovuzvolenie
oteplenie
perlenie
chrlenie
horlenie
rozhorlenie
kreslenie
nakreslenie
zakreslenie
predkreslenie
prekreslenie
dokreslenie
skreslenie
vykreslenie
kyslenie
prekyslenie
okyslenie
myslenie
zamyslenie
premyslenie
domyslenie
nedomyslenie
pomyslenie
vymyslenie
rozmyslenie
vyčíslenie
tlenie
presvetlenie
osvetlenie
zosvetlenie
vysvetlenie
nevysvetlenie
zauzlenie
rozuzlenie
kúzlenie
okúzlenie
pálenie
napálenie
zapálenie
odpálenie
podpálenie
prepálenie
pripálenie
opálenie
popálenie
spálenie
upálenie
vpálenie
vypálenie
rozpálenie
ustálenie
chválenie
nechválenie
schválenie
neschválenie
vychválenie
pílenie
opílenie
rozpílenie
kvílenie
schúlenie
škúlenie
túlenie
rozčúlenie
nachýlenie
odchýlenie
prichýlenie
uchýlenie
vychýlenie
mýlenie
pomýlenie
rozptýlenie
skrášlenie
napriamenie
upriamenie
vzpriamenie
kamenie
znamenie
osamenie
nemenie
osemenie
ozrejmenie
zošikmenie
tlmenie
pritlmenie
stlmenie
utlmenie
upovedomenie
uvedomenie
sebauvedomenie
neuvedomenie
nalomenie
zalomenie
odlomenie
podlomenie
prelomenie
ulomenie
vylomenie
zlomenie
rozlomenie
opomenie
neopomenie
ochromenie
ohromenie
hrmenie
zahrmenie
smenie
tmenie
zatmenie
zotmenie
umenie
paumenie
kváziumenie
pseudoumenie
pozorumenie
dorozumenie
nedorozumenie
porozumenie
vyrozumenie
uzrozumenie
šumenie
zašumenie
dymenie
zadymenie
mámenie
omámenie
vymámenie
oznámenie
oboznámenie
neoboznámenie
neoznámenie
zoznámenie
kŕmenie
nakŕmenie
prikŕmenie
skŕmenie
nenie
zdanenie
nezdanenie
pohanenie
splanenie
podmanenie
vymanenie
hranenie
vyhranenie
poranenie
zranenie
debnenie
odebnenie
napodobnenie
spodobnenie
vypodobnenie
ochudobnenie
schudobnenie
zhudobnenie
odosobnenie
zosobnenie
zdvojnásobnenie
spochybnenie
nespochybnenie
znehybnenie
zarybnenie
cnenie
zlacnenie
zacnenie
zovšeobecnenie
onemocnenie
splnomocnenie
umocnenie
zmocnenie
udomácnenie
zdomácnenie
uskladnenie
vyskladnenie
zaľadnenie
zneprehľadnenie
sprehľadnenie
zohľadnenie
rozvidnenie
znevýhodnenie
zvýhodnenie
nezvýhodnenie
odškodnenie
zneškodnenie
oplodnenie
samooplodnenie
zmedzinárodnenie
znárodnenie
zúrodnenie
zavodnenie
odvodnenie
rozvodnenie
odôvodnenie
zdôvodnenie
zaľudnenie
preľudnenie
vyľudnenie
spojazdnenie
zaneprázdnenie
uprázdnenie
vyprázdnenie
nevyprázdnenie
cenenie
podcenenie
precenenie
ocenenie
docenenie
nedocenenie
neocenenie
samooplodenenie
plienenie
neplienenie
vyplienenie
mienenie
podmienenie
tienenie
zatienenie
odtienenie
lenenie
zazelenenie
ozelenenie
členenie
začlenenie
nezačlenenie
odčlenenie
pričlenenie
včlenenie
vyčlenenie
nevyčlenenie
rozčlenenie
menenie
obmenenie
odmenenie
nemenenie
odbremenenie
premenenie
vysemenenie
vymenenie
zmenenie
nezmenenie
pozmenenie
rozmenenie
penenie
zakorenenie
okorenenie
vykorenenie
vytvorenenie
drevenenie
zdrevenenie
sčervenenie
ženenie
zabahnenie
odbahnenie
lehnenie
vklinenie
slinenie
poslinenie
špinenie
pošpinenie
zaburinenie
odburinenie
zasinenie
zavinenie
obvinenie
previnenie
činenie
odčinenie
pričinenie
učinenie
zadosťučinenie
vyčinenie
odtajnenie
ustajnenie
uverejnenie
neuverejnenie
zverejnenie
nezverejnenie
rozhojnenie
znepokojnenie
bujnenie
prebujnenie
rozbujnenie
rozvláknenie
skvapalnenie
ospravedlnenie
spohodlnenie
zmydelnenie
spriemyselnenie
posilnenie
zosilnenie
znásilnenie
scivilnenie
spopolnenie
plnenie
naplnenie
zaplnenie
neplnenie
preplnenie
protiplnenie
doplnenie
nedoplnenie
splnenie
vyplnenie
nevyplnenie
slnenie
oslnenie
vlnenie
zvlnenie
zreálnenie
nezreálnenie
zjemnenie
znepríjemnenie
spríjemnenie
zatemnenie
stemnenie
uzemnenie
domnenie
uskromnenie
uzákonenie
clonenie
odclonenie
klonenie
naklonenie
odklonenie
neodklonenie
priklonenie
sklonenie
zvonenie
zazvonenie
vyzvonenie
sprístupnenie
vápnenie
odvápnenie
zvápnenie
brnenie
miernenie
zmiernenie
čiernenie
očiernenie
vyčiernenie
usmernenie
černenie
očernenie
spozornenie
upozornenie
znázornenie
poškvrnenie
zrnenie
zhospodárnenie
márnenie
premárnenie
nepremárnenie
tvárnenie
stvárnenie
skultúrnenie
jasnenie
objasnenie
neobjasnenie
znejasnenie
ujasnenie
vyjasnenie
nevyjasnenie
zjasnenie
besnenie
zbesnenie
stiesnenie
zalesnenie
odlesnenie
stelesnenie
presnenie
spresnenie
upresnenie
tesnenie
zatesnenie
utesnenie
vytesnenie
zdrsnenie
obásnenie
vrásnenie
zvrásnenie
sprísnenie
nesprísnenie
zneplatnenie
spoplatnenie
uplatnenie
neuplatnenie
znovuuplatnenie
matnenie
opodstatnenie
osamostatnenie
skvalitnenie
stransparentnenie
otehotnenie
zhmotnenie
vlastnenie
nevlastnenie
privlastnenie
vyvlastnenie
zúčastnenie
obšťastnenie
premiestnenie
umiestnenie
rozmiestnenie
uprednostnenie
hutnenie
mohutnenie
zmohutnenie
zhutnenie
odštátnenie
poštátnenie
zoštátnenie
dunenie
zadunenie
zunenie
splavnenie
nesplavnenie
umravnenie
zmravnenie
pripevnenie
opevnenie
spevnenie
upevnenie
oduševnenie
ovplyvnenie
oprávnenie
neoprávnenie
znerovnoprávnenie
zrovnoprávnenie
zatrávnenie
zatraktívnenie
zefektívnenie
zobjektívnenie
sproduktívnenie
zintenzívnenie
odplynenie
splynenie
znenie
spriaznenie
zdôraznenie
zvýraznenie
zaznenie
odznenie
doznenie
prznenie
spoluznenie
vyznenie
bláznenie
pobláznenie
vybláznenie
zbláznenie
väznenie
uväznenie
znervóznenie
rozrôznenie
blúznenie
poblúznenie
súznenie
trýznenie
sebatrýznenie
bránenie
zabránenie
chránenie
zachránenie
ochránenie
neochránenie
uchránenie
odstránenie
neodstránenie
čalúnenie
znebezpečnenie
rečnenie
krasorečnenie
znáročnenie
uskutočnenie
neuskutočnenie
odhlučnenie
zviditeľnenie
uvoľnenie
neuvoľnenie
zvoľnenie
rozvoľnenie
zosmiešnenie
odvzdušnenie
znemožnenie
umožnenie
neumožnenie
stotožnenie
spružnenie
lapenie
dolapenie
polapenie
rozdrapenie
prekvapenie
štiepenie
odštiepenie
rozštiepenie
lepenie
nalepenie
zalepenie
odlepenie
podlepenie
prelepenie
prilepenie
sklepenie
zaslepenie
oslepenie
vylepenie
zlepenie
štepenie
odchlpenie
ochlpenie
chopenie
pochopenie
uchopenie
vzchopenie
nakopenie
klopenie
odklopenie
preklopenie
sklopenie
vyklopenie
kropenie
pokropenie
topenie
zatopenie
potopenie
stopenie
utopenie
vytopenie
roztopenie
trpenie
odtrpenie
strpenie
utrpenie
prispenie
preskupenie
zoskupenie
tupenie
otupenie
potupenie
kypenie
vykypenie
vzkypenie
trápenie
šípenie
úpenie
kúpenie
nakúpenie
zakúpenie
nezakúpenie
odkúpenie
prikúpenie
dokúpenie
skúpenie
zoskúpenie
vykúpenie
lúpenie
odlúpenie
olúpenie
ulúpenie
vylúpenie
stúpenie
nastúpenie
nenastúpenie
zastúpenie
predstúpenie
odstúpenie
podstúpenie
prestúpenie
pristúpenie
nepristúpenie
postúpenie
ustúpenie
vstúpenie
nevstúpenie
nanebovstúpenie
vystúpenie
ľpenie
obarenie
darenie
vydarenie
nevydarenie
zdarenie
žiarenie
ultražiarenie
prežiarenie
ožiarenie
vyžiarenie
vyjarenie
marenie
zmarenie
parenie
zaparenie
odparenie
oparenie
sparenie
vyparenie
zastarenie
varenie
navarenie
predvarenie
prevarenie
privarenie
dovarenie
uvarenie
vyvarenie
zvarenie
očarenie
striebrenie
postriebrenie
cibrenie
vycibrenie
odobrenie
podobrenie
udobrenie
vyjadrenie
zapuzdrenie
zmúdrenie
cerenie
uderenie
mierenie
namierenie
zamierenie
zmierenie
uzmierenie
zamerenie
pomerenie
operenie
súperenie
hašterenie
spreneverenie
preverenie
nepreverenie
overenie
neoverenie
poverenie
uverenie
neuverenie
zverenie
šúverenie
zošúverenie
čerenie
sčerenie
rozčerenie
zošerenie
záhrenie
zamokrenie
iskrenie
zaiskrenie
ocukrenie
borenie
zborenie
táborenie
horenie
zahorenie
ochorenie
prehorenie
ohorenie
vyhorenie
zhorenie
korenie
pokorenie
oneskorenie
morenie
namorenie
zamorenie
odmorenie
umorenie
ponorenie
vnorenie
vynorenie
podporenie
nepodporenie
sporenie
nasporenie
usporenie
švitorenie
dvorenie
živorenie
hovorenie
nahovorenie
nehovorenie
prehovorenie
prihovorenie
ohovorenie
dohovorenie
tvorenie
zatvorenie
nezatvorenie
uzatvorenie
neuzatvorenie
znetvorenie
pretvorenie
otvorenie
dotvorenie
pootvorenie
potvorenie
znovuotvorenie
oživotvorenie
stvorenie
utvorenie
vytvorenie
nevytvorenie
roztvorenie
zorenie
sebazaprenie
odoprenie
podoprenie
poprenie
rozoprenie
vzoprenie
kyprenie
trenie
patrenie
opatrenie
zaopatrenie
nedopatrenie
protiopatrenie
zatrenie
zvetrenie
šetrenie
našetrenie
prešetrenie
ošetrenie
ušetrenie
vyšetrenie
otrenie
potrenie
zotrenie
rozotrenie
strenie
jastrenie
spestrenie
rozprestrenie
ostrenie
naostrenie
zaostrenie
predostrenie
priostrenie
doostrenie
vyostrenie
zostrenie
pozostrenie
rozostrenie
zbystrenie
odurenie
zdurenie
vrenie
uzavrenie
syrenie
zrenie
podozrenie
hospodárenie
obhospodárenie
nehospodárenie
zhospodárenie
šafárenie
panikárenie
politikárenie
príštipkárenie
slovičkárenie
včelárenie
lanárenie
párenie
popárenie
spárenie
tvárenie
otvárenie
sírenie
zasírenie
odsírenie
vírenie
zavírenie
rozvírenie
čírenie
vyčírenie
šírenie
nešírenie
rozšírenie
nerozšírenie
búrenie
pobúrenie
vzbúrenie
ohúrenie
kúrenie
zakúrenie
nekúrenie
vykúrenie
prižmúrenie
súrenie
posúrenie
zúrenie
hýrenie
hmýrenie
pýrenie
popýrenie
načrenie
hasenie
zahasenie
uhasenie
riasenie
nariasenie
zriasenie
jasenie
odsúhlasenie
neodsúhlasenie
pasenie
napasenie
cudzopasenie
spasenie
vypasenie
zápasenie
zatarasenie
trasenie
zemetrasenie
otrasenie
potrasenie
strasenie
vytrasenie
roztrasenie
kvasenie
zakvasenie
prekvasenie
dokvasenie
keťasenie
obesenie
zdesenie
miesenie
kriesenie
vzkriesenie
znovuvzkriesenie
obkolesenie
nesenie
nanesenie
zanesenie
prednesenie
odnesenie
podnesenie
prenesenie
neprenesenie
prinesenie
ponesenie
unesenie
vnesenie
vynesenie
znesenie
uznesenie
vznesenie
povznesenie
neresenie
zavesenie
obvesenie
povesenie
vyvesenie
visenie
kosenie
pokosenie
skosenie
nosenie
donosenie
honosenie
rosenie
orosenie
prosenie
dusenie
zadusenie
pridusenie
udusenie
zhnusenie
lysenie
hlásenie
nahlásenie
nenahlásenie
zahlásenie
odhlásenie
nehlásenie
prehlásenie
prihlásenie
neprihlásenie
ohlásenie
neohlásenie
vyhlásenie
nevyhlásenie
hrdúsenie
zahrdúsenie
pokúsenie
brúsenie
nabrúsenie
prebrúsenie
obrúsenie
vybrúsenie
vtrúsenie
tenie
obohatenie
platenie
zaplatenie
predplatenie
podplatenie
preplatenie
nepreplatenie
priplatenie
doplatenie
nedoplatenie
poplatenie
splatenie
nesplatenie
uplatenie
vyplatenie
nevyplatenie
zlatenie
pozlatenie
vápenatenie
kornatenie
cukornatenie
scukornatenie
skôrnatenie
kostnatenie
skostnatenie
zuhoľnatenie
rozstrapatenie
zatratenie
stratenie
nestratenie
utratenie
vytratenie
roztratenie
rohovatenie
žilovatenie
rôsolovatenie
octovatenie
pečatenie
zapečatenie
spečatenie
rozpečatenie
šatenie
zašatenie
ošatenie
ctenie
uctenie
zneuctenie
klebetenie
zanietenie
podnietenie
roznietenie
vznietenie
samovznietenie
svietenie
nasvietenie
osvietenie
posvietenie
podletenie
poletenie
pletenie
zapletenie
opletenie
popletenie
spletenie
rozpletenie
uletenie
zametenie
zmetenie
netenie
plachtenie
nepachtenie
šľachtenie
zošľachtenie
zušľachtenie
vyšľachtenie
súcitenie
zahltenie
pohltenie
rozpoltenie
šantenie
fotenie
rachotenie
zarachotenie
lichotenie
kotenie
prekotenie
oplotenie
pošramotenie
osamotenie
jednotenie
ujednotenie
zjednotenie
znovuzjednotenie
hodnotenie
sebahodnotenie
nadhodnotenie
podhodnotenie
nehodnotenie
znehodnotenie
prehodnotenie
neprehodnotenie
ohodnotenie
neohodnotenie
vyhodnotenie
zhodnotenie
potenie
zapotenie
vypotenie
zahrotenie
vyhrotenie
osirotenie
krotenie
skrotenie
sotenie
posotenie
nedodrtenie
škrtenie
maškrtenie
zaškrtenie
priškrtenie
doškrtenie
poškrtenie
zoškrtenie
uškrtenie
usmrtenie
vrtenie
zavrtenie
mastenie
zamastenie
obmastenie
odmastenie
narastenie
dorastenie
podstenie
premiestenie
umiestenie
rozmiestenie
istenie
zaistenie
nezaistenie
odistenie
poistenie
nepoistenie
pripoistenie
koristenie
ukoristenie
uistenie
zistenie
čistenie
predčistenie
znečistenie
prečistenie
očistenie
dočistenie
samočistenie
vyčistenie
splstenie
ostenie
pohostenie
vyhostenie
omilostenie
premostenie
postenie
sprostenie
krstenie
hustenie
nahustenie
zahustenie
prehustenie
zhustenie
nezhustenie
pustenie
napustenie
zapustenie
nezapustenie
odpustenie
prepustenie
neprepustenie
pripustenie
nepripustenie
opustenie
dopustenie
nedopustenie
popustenie
spustenie
nespustenie
upustenie
vpustenie
nevpustenie
vypustenie
rozpustenie
zaústenie
vyústenie
znechutenie
ochutenie
balamutenie
chytenie
zachytenie
nezachytenie
odchytenie
podchytenie
nechytenie
prichytenie
dochytenie
uchytenie
klátenie
mlátenie
vymlátenie
zlátenie
pozlátenie
obrátenie
krátenie
nekrátenie
skrátenie
ukrátenie
vrátenie
navrátenie
nenavrátenie
prinavrátenie
odvrátenie
nevrátenie
prevrátenie
vyvrátenie
zvrátenie
rozvrátenie
uchvátenie
mätenie
pomätenie
zmätenie
svätenie
zasvätenie
znesvätenie
posvätenie
vysvätenie
cítenie
precítenie
spolucítenie
zaštítenie
mútenie
nútenie
prinútenie
donútenie
vnútenie
vynútenie
rútenie
krútenie
nakrútenie
zakrútenie
prekrútenie
pokrútenie
skrútenie
vykrútenie
rozkrútenie
zrútenie
sýtenie
nasýtenie
zasýtenie
presýtenie
zmraštenie
zvraštenie
odľudštenie
poľudštenie
oklieštenie
trieštenie
roztrieštenie
leštenie
vyleštenie
vyveštenie
češtenie
počeštenie
sploštenie
krštenie
zmrštenie
pľuštenie
pofrancúzštenie
lúštenie
vylúštenie
rozlúštenie
zbožštenie
bavenie
zabavenie
odbavenie
pobavenie
vybavenie
nevybavenie
zbavenie
nezbavenie
pozbavenie
žhavenie
objavenie
znovuobjavenie
prejavenie
vyjavenie
zjavenie
plavenie
naplavenie
zaplavenie
odplavenie
preplavenie
splavenie
vyplavenie
blahoslavenie
stmavenie
zdravenie
odzdravenie
ozdravenie
pozdravenie
uzdravenie
deravenie
prederavenie
zmeravenie
kučeravenie
žeravenie
nažeravenie
rozžeravenie
napravenie
zapravenie
prepravenie
pripravenie
opravenie
dopravenie
poopravenie
upravenie
vypravenie
rozvravenie
tavenie
natavenie
zatavenie
pretavenie
zotavenie
stavenie
nastavenie
znovunastavenie
zastavenie
pozastavenie
nepozastavenie
obstavenie
predstavenie
odstavenie
neodstavenie
podstavenie
prestavenie
pristavenie
dostavenie
nedostavenie
postavenie
nepostavenie
znovupostavenie
zostavenie
nezostavenie
rozostavenie
ustavenie
vystavenie
nevystavenie
vytavenie
roztavenie
hrdzavenie
odhrdzavenie
poľavenie
chorľavenie
uľavenie
zľavenie
chvenie
zachvenie
rozochvenie
civenie
podivenie
znecitlivenie
scitlivenie
rozcitlivenie
zlenivenie
práchnivenie
trúchnivenie
krivenie
zakrivenie
pokrivenie
skrivenie
vykrivenie
živenie
priživenie
oživenie
neoživenie
znovuoživenie
uživenie
tkvenie
ovdovenie
pohovenie
vyhovenie
zhovenie
pozhovenie
lovenie
oslovenie
vyslovenie
nevyslovenie
stanovenie
nestanovenie
ustanovenie
obnovenie
neobnovenie
znovuobnovenie
vynovenie
strovenie
zmasovenie
dohotovenie
vyhotovenie
zhotovenie
drvenie
nedodrvenie
podrvenie
vydrvenie
rozdrvenie
dočervenie
prekrvenie
mrvenie
vymrvenie
vetvenie
odvetvenie
rozvetvenie
kotvenie
zakotvenie
ukotvenie
občerstvenie
vrstvenie
navrstvenie
zvrstvenie
rozvrstvenie
umŕtvenie
zmŕtvenie
zjazvenie
vytriezvenie
dávenie
slávenie
preslávenie
oslávenie
trávenie
otrávenie
priotrávenie
strávenie
navštívenie
hyenie
kazenie
nakazenie
prekazenie
pokazenie
skazenie
plazenie
razenie
narazenie
zarazenie
vyobrazenie
zobrazenie
odrazenie
prerazenie
mrazenie
zamrazenie
odmrazenie
zmrazenie
rozmrazenie
dorazenie
rýchlorazenie
porazenie
vrazenie
vyrazenie
povyrazenie
zrazenie
reťazenie
zreťazenie
zamedzenie
obmedzenie
neobmedzenie
omedzenie
vymedzenie
prirodzenie
odcudzenie
scudzenie
lezenie
prelezenie
zlezenie
vezenie
navezenie
zavezenie
odvezenie
prevezenie
privezenie
vyvezenie
nevyvezenie
zvezenie
slzenie
lozenie
lomozenie
hrozenie
ohrozenie
pohrozenie
zhrozenie
vozenie
omrzenie
hryzenie
obhryzenie
väzenie
zbedačenie
hrdlačenie
tlačenie
natlačenie
zatlačenie
odtlačenie
pretlačenie
pritlačenie
dotlačenie
potlačenie
stlačenie
nestlačenie
vtlačenie
vytlačenie
roztlačenie
onačenie
značenie
naznačenie
zaznačenie
predznačenie
označenie
neoznačenie
vyznačenie
zamračenie
vystačenie
mrzačenie
zmrzačenie
zavďačenie
odvďačenie
drobčenie
presvedčenie
osvedčenie
dosvedčenie
usvedčenie
vysvedčenie
liečenie
doliečenie
samoliečenie
vyliečenie
spriečenie
vzpriečenie
oblečenie
preoblečenie
vlečenie
zavlečenie
odvlečenie
povlečenie
prezlečenie
vyzlečenie
pečenie
pripečenie
opečenie
spečenie
upečenie
zabezpečenie
nezabezpečenie
ubezpečenie
protirečenie
blahorečenie
zlorečenie
dobrorečenie
svätorečenie
tečenie
zatečenie
podtečenie
pretečenie
vytečenie
odľahčenie
uľahčenie
vyľahčenie
zľahčenie
vlhčenie
navlhčenie
uveličenie
zveličenie
odkysličenie
okysličenie
ničenie
hraničenie
ohraničenie
rozhraničenie
vyničenie
zničenie
sebazničenie
opičenie
cvičenie
zacvičenie
precvičenie
vycvičenie
rozcvičenie
nerozcvičenie
žičenie
fajčenie
nefajčenie
pofajčenie
vyfajčenie
dojčenie
rojčenie
mäkčenie
zmäkčenie
spolčenie
tlčenie
zatlčenie
pretlčenie
radikálčenie
tenčenie
stenčenie
venčenie
poslovenčenie
končenie
zakončenie
dokončenie
nedokončenie
skončenie
ukončenie
neukončenie
partizánčenie
bočenie
odbočenie
vybočenie
skočenie
naskočenie
zaskočenie
odskočenie
preskočenie
poskočenie
vyskočenie
močenie
namočenie
tlmočenie
odročenie
zakročenie
obkročenie
prekročenie
neprekročenie
pokročenie
vykročenie
rozkročenie
zašantročenie
otročenie
zotročenie
vročenie
úročenie
neúročenie
zúročenie
osočenie
točenie
natočenie
zatočenie
odtočenie
pretočenie
otočenie
pootočenie
stočenie
vytočenie
roztočenie
útočenie
neútočenie
nivočenie
znivočenie
roztrpčenie
kupčenie
krčenie
pokrčenie
zhorčenie
rozhorčenie
strčenie
zastrčenie
odstrčenie
podstrčenie
postrčenie
vystrčenie
určenie
sebaurčenie
predurčenie
neurčenie
samourčenie
hubárčenie
rybárčenie
záhradkárčenie
politikárčenie
fuškárčenie
farmárčenie
chalupárčenie
učenie
naučenie
ponaučenie
zaučenie
mučenie
umučenie
poučenie
prepučenie
ručenie
zaručenie
doručenie
nedoručenie
poručenie
odporučenie
neodporučenie
doporučenie
ozvučenie
vyučenie
mravčenie
páčenie
prepáčenie
ožobráčenie
omráčenie
chytráčenie
líčenie
nalíčenie
prelíčenie
klíčenie
vylíčenie
záhradníčenie
súkromníčenie
živnostníčenie
lúčenie
odlúčenie
vylúčenie
zlúčenie
rozlúčenie
zakľúčenie
obkľúčenie
skľúčenie
vytýčenie
vztýčenie
odplašenie
splašenie
harašenie
strašenie
zastrašenie
odstrašenie
vystrašenie
nadšenie
riešenie
neriešenie
doriešenie
nedoriešenie
spoluriešenie
vyriešenie
nevyriešenie
rozriešenie
lešenie
hrešenie
zahrešenie
prehrešenie
vyhrešenie
rozhrešenie
zastrešenie
prestrešenie
tešenie
potešenie
utešenie
omšenie
zmenšenie
pustošenie
spustošenie
leňošenie
nadlepšenie
prilepšenie
polepšenie
vylepšenie
zlepšenie
nezlepšenie
horšenie
pohoršenie
zhoršenie
nezhoršenie
zjednodušenie
pokušenie
rušenie
narušenie
nenarušenie
odrušenie
nerušenie
prerušenie
porušenie
vyrušenie
zrušenie
nezrušenie
rozrušenie
vzrušenie
sušenie
predsušenie
dosušenie
usušenie
vysušenie
tušenie
odtušenie
netušenie
sobášenie
prášenie
zaprášenie
odprášenie
oprášenie
rozprášenie
odlíšenie
rozlíšenie
nerozlíšenie
tíšenie
stíšenie
utíšenie
búšenie
pýšenie
výšenie
navýšenie
nadvýšenie
prevýšenie
povýšenie
vyvýšenie
zvýšenie
nezvýšenie
zväčšenie
vŕšenie
navŕšenie
zavŕšenie
nezavŕšenie
dovŕšenie
ženie
baženie
zavlaženie
zvlaženie
smaženie
obnaženie
snaženie
zapaženie
predpaženie
vzpaženie
draženie
predraženie
nepredraženie
podraženie
vydraženie
zdraženie
nezdraženie
praženie
dopraženie
vypraženie
nastraženie
speňaženie
ťaženie
zaťaženie
nezaťaženie
odťaženie
preťaženie
priťaženie
sťaženie
vyťaženie
nevyťaženie
súťaženie
osvieženie
neženie
sneženie
zasneženie
streženie
veženie
zadlženie
oddlženie
neoddlženie
nedlženie
predlženie
zdlženie
okamženie
hemženie
hromženie
zúboženie
naloženie
vynaloženie
založenie
nezaloženie
obloženie
predloženie
nepredloženie
odloženie
podloženie
preloženie
priloženie
doloženie
položenie
rozpoloženie
rozploženie
uloženie
vloženie
vyloženie
zloženie
nezloženie
rozloženie
napomoženie
spomoženie
vymoženie
množenie
zmnoženie
rozmnoženie
vykynoženie
vytrženie
neduženie
zduženie
pridruženie
združenie
pruženie
odpruženie
spruženie
vzpruženie
sústruženie
tuženie
stuženie
vystuženie
utuženie
vženie
stráženie
ustráženie
váženie
naváženie
zaváženie
odváženie
neváženie
zneváženie
preváženie
zadováženie
pováženie
uváženie
vyváženie
nevyváženie
zváženie
blíženie
priblíženie
ublíženie
zblíženie
níženie
poníženie
uníženie
zníženie
nezníženie
kríženie
skríženie
slúženie
zaslúženie
obslúženie
odslúženie
krúženie
súženie
roztúženie
zúženie
zadĺženie
nedĺženie
predĺženie
dafnie
insígnie
vyrinie
sinie
posinie
čečinie
náčinie
znepokojnie
klnie
odslnie
príslnie
úslnie
výslnie
zútulnie
nezútulnie
záhumnie
horehronie
pohronie
tonie
netonie
utonie
neutonie
bizonie
brnie
nebrnie
zmiernie
dočernie
hrnie
nahrnie
nenahrnie
zahrnie
nezahrnie
obhrnie
neobhrnie
ochrnie
neochrnie
odhrnie
neodhrnie
nehrnie
prehrnie
neprehrnie
prihrnie
neprihrnie
ohrnie
neohrnie
pohrnie
nepohrnie
vhrnie
nevhrnie
vyhrnie
nevyhrnie
zhrnie
nezhrnie
rozhrnie
nerozhrnie
uškrnie
neuškrnie
kalifornie
srnie
trnie
netrnie
strnie
nestrnie
ustrnie
neustrnie
zrnie
matnie
špatnie
osamostatnie
sunie
nasunie
nenasunie
zasunie
nezasunie
predsunie
nepredsunie
odsunie
neodsunie
podsunie
nepodsunie
nesunie
presunie
nepresunie
prisunie
neprisunie
zosunie
nezosunie
vsunie
nevsunie
vysunie
nevysunie
zduchovnie
nezduchovnie
hynie
zahynie
nezahynie
odhynie
nehynie
pohynie
nepohynie
uhynie
neuhynie
vyhynie
nevyhynie
zhynie
nezhynie
plynie
odplynie
neplynie
splynie
nesplynie
uplynie
neuplynie
vyplynie
nevyplynie
rozplynie
nerozplynie
zbláznie
albánie
pokánie
gigantománie
hispánie
litánie
pensylvánie
arménie
sardínie
virgínie
macedónie
kaledónie
muflónie
slavónie
kapúnie
petúnie
porýnie
vylačnie
tŕnie
sršnie
fyzioterapie
farmakoterapie
termoterapie
mechanoterapie
hydroterapie
klimatoterapie
fytoterapie
endoskopie
defektoskopie
hippie
yuppie
rupie
šípie
predjarie
marie
brie
zebrie
kolibrie
obrie
bobrie
kobrie
adrie
záňadrie
oddrie
poodrie
podrie
zdrie
uberie
neuberie
pazderie
prímerie
cochonerie
perie
predperie
doperie
nedoperie
páperie
causerie
jeseterie
jašterie
zádverie
poverie
predvečerie
šerie
zášerie
záborie
odorie
neodorie
šachorie
predhorie
podhorie
stredohorie
pohorie
treťohorie
záhorie
úhorie
príkorie
stredomorie
zámorie
prímorie
vorie
javorie
preddvorie
nádvorie
kaprie
naprie
podprie
nepodprie
fyziatrie
patrie
granulometrie
ekonometrie
spektrometrie
povetrie
bezvetrie
návetrie
závetrie
úvetrie
ponitrie
potrie
nepotrie
istrie
pristrie
ostrie
industrie
stavoindustrie
cimburie
turie
komárie
somárie
kulinárie
militárie
autohavárie
férie
podkategórie
trajektórie
porúrie
odpasie
neodpasie
spasie
nespasie
utrasie
počasie
cesie
podlesie
dvojkolesie
súkolesie
polesie
zálesie
ponesie
neponesie
degresie
regresie
progresie
supresie
zákulisie
misie
imisie
podkomisie
rákosie
psie
biopsie
fonopsie
poprsie
záprsie
husie
lysie
rysie
vlásie
tie
zapchatie
upchatie
liatie
naliatie
zaliatie
obliatie
odliatie
preliatie
kliatie
zakliatie
odkliatie
prekliatie
doliatie
poliatie
vyliatie
zasmiatie
usmiatie
pousmiatie
zahriatie
predhriatie
prehriatie
prihriatie
ohriatie
zohriatie
rozohriatie
vyhriatie
pookriatie
priatie
nepriatie
siatie
zasiatie
obsiatie
osiatie
rozosiatie
vysiatie
viatie
previatie
predsavziatie
najatie
prenajatie
zajatie
objatie
prejatie
prijatie
znovuprijatie
dojatie
pojatie
zaujatie
nezaujatie
podujatie
nesympatie
encefalopatie
artropatie
zabratie
nebratie
prebratie
pribratie
odobratie
neodobratie
podobratie
zobratie
rozobratie
vybratie
dratie
rozdratie
nahratie
rozpratie
sratie
satie
odsatie
vsatie
vysatie
ostatie
ustatie
vystatie
kriedovatie
hrudkovatie
vzatie
predsavzatie
prevzatie
nanebovzatie
späťvzatie
začatie
nezačatie
počatie
započatie
odňatie
poňatie
sňatie
vyňatie
ťatie
zaťatie
preťatie
sťatie
uťatie
rozťatie
šťatie
nešťatie
žatie
zožatie
mletie
podomletie
pomletie
zomletie
rozomletie
stoletie
napletie
nenapletie
nadpletie
nenadpletie
podpletie
nepodpletie
prepletie
neprepletie
pripletie
nepripletie
opletie
neopletie
popletie
nepopletie
upletie
neupletie
tletie
zotletie
odmetie
neodmetie
podmetie
primetie
neprimetie
smetie
zotmetie
umetie
hnetie
spetie
prispetie
zadretie
odretie
zodretie
rozodretie
udretie
zomretie
umretie
odumretie
vymretie
pretie
zapretie
sebazapretie
podpretie
opretie
odopretie
podopretie
popretie
upretie
natretie
zatretie
otretie
dotretie
potretie
zotretie
zastretie
rozprestretie
predostretie
rozostretie
vystretie
utretie
vytretie
zavretie
uzavretie
neuzavretie
zanevretie
privretie
zovretie
rozovretie
zretie
nazretie
obzretie
prezretie
dozretie
odozretie
pozretie
uzretie
vyzretie
načretie
začretie
rozožretie
rozochvetie
okvetie
súkvetie
podsvetie
súvetie
bitie
nabitie
zabitie
odbitie
prebitie
obitie
dobitie
hromobitie
vlnobitie
pobitie
krupobitie
ubitie
vybitie
zbitie
rozbitie
hnitie
pitie
napitie
zapitie
opitie
vypitie
vitie
dovitie
šitie
prešitie
došitie
zošitie
ušitie
vyšitie
žitie
pažitie
zažitie
prežitie
neprežitie
dožitie
požitie
užitie
zneužitie
spolužitie
použitie
nepoužitie
znovupoužitie
využitie
nevyužitie
vyžitie
súžitie
nadlaktie
predlaktie
tamtie
hentie
doživotie
úmrtie
chrastie
povyrastie
naneštastie
príčastie
šťastie
našťastie
nanešťastie
podcestie
priecestie
scestie
rozcestie
rázcestie
predmestie
trojmestie
námestie
súmestie
návestie
zneistie
nezneistie
predmostie
zámostie
záprstie
čeľustie
zápästie
lístie
ôstie
ústie
tŕstie
obutie
dutie
vydutie
rozdutie
vzdutie
kohutie
kutie
okutie
najukutie
vykutie
zákutie
mamutie
kanutie
vzplanutie
vanutie
zavanutie
ochabnutie
slabnutie
oslabnutie
zoslabnutie
zhrabnutie
škrabnutie
vyškrabnutie
šibnutie
šklbnutie
zobnutie
hrubnutie
zhrubnutie
drcnutie
odhadnutie
nahliadnutie
odhliadnutie
prehliadnutie
prihliadnutie
ohliadnutie
poohliadnutie
vyhliadnutie
rozhliadnutie
porozhliadnutie
nachladnutie
prechladnutie
ochladnutie
vychladnutie
omladnutie
padnutie
napadnutie
zapadnutie
odpadnutie
prepadnutie
opadnutie
dopadnutie
spadnutie
upadnutie
vpadnutie
vypadnutie
rozpadnutie
chradnutie
kradnutie
okradnutie
ukradnutie
vykradnutie
rozkradnutie
sadnutie
nasadnutie
zasadnutie
presadnutie
dosadnutie
blednutie
hnednutie
zahnednutie
zhnednutie
rednutie
bodnutie
nabodnutie
zabodnutie
prebodnutie
vbodnutie
dohodnutie
nedohodnutie
zhodnutie
rozhodnutie
nerozhodnutie
ohrdnutie
pohrdnutie
tvrdnutie
stvrdnutie
zabudnutie
pozabudnutie
pribudnutie
nadobudnutie
nenadobudnutie
znovunadobudnutie
chudnutie
schudnutie
zahvizdnutie
uhádnutie
vládnutie
ovládnutie
neovládnutie
zvládnutie
nezvládnutie
vädnutie
uvädnutie
zvädnutie
vybŕdnutie
klenutie
zaklenutie
preklenutie
vyklenutie
napomenutie
pripomenutie
opomenutie
spomenutie
upomenutie
bafnutie
rafnutie
pretromfnutie
hegnutie
cengnutie
štrngnutie
lognutie
drgnutie
ďugnutie
vrzgnutie
hnutie
liahnutie
zapriahnutie
spriahnutie
siahnutie
zasiahnutie
nezasiahnutie
obsiahnutie
presiahnutie
nepresiahnutie
dosiahnutie
tiahnutie
natiahnutie
zatiahnutie
obtiahnutie
odtiahnutie
pretiahnutie
pritiahnutie
dotiahnutie
nedotiahnutie
potiahnutie
stiahnutie
nestiahnutie
utiahnutie
vtiahnutie
vytiahnutie
roztiahnutie
prahnutie
obľahnutie
podľahnutie
spoľahnutie
šľahnutie
nadchnutie
predchnutie
šplechnutie
pichnutie
napichnutie
zapichnutie
odpichnutie
podpichnutie
prepichnutie
vpichnutie
schnutie
zoschnutie
vyschnutie
buchnutie
zabuchnutie
vybuchnutie
napuchnutie
opuchnutie
štuchnutie
pričuchnutie
šuchnutie
povzdychnutie
prepláchnutie
spláchnutie
vypláchnutie
páchnutie
neposlúchnutie
uposlúchnutie
neuposlúchnutie
dýchnutie
nadýchnutie
oddýchnutie
vdýchnutie
vydýchnutie
kýchnutie
nabehnutie
zabehnutie
predbehnutie
odbehnutie
prebehnutie
dobehnutie
ubehnutie
vybehnutie
zbehnutie
rozbehnutie
nerozbehnutie
krehnutie
prehnutie
postrehnutie
mihnutie
okamihnutie
odstrihnutie
prestrihnutie
pristrihnutie
vystrihnutie
stihnutie
predstihnutie
nestihnutie
dostihnutie
postihnutie
nepostihnutie
vystihnutie
nadvihnutie
podvihnutie
zdvihnutie
pozdvihnutie
vyzdvihnutie
nevyzdvihnutie
švihnutie
zvlhnutie
ohnutie
pohnutie
zohnutie
drhnutie
zadrhnutie
predrhnutie
vydrhnutie
trhnutie
odtrhnutie
podtrhnutie
pretrhnutie
strhnutie
vtrhnutie
vytrhnutie
roztrhnutie
vrhnutie
navrhnutie
zavrhnutie
odvrhnutie
podvrhnutie
prevrhnutie
opovrhnutie
uvrhnutie
zvrhnutie
rozvrhnutie
uhnutie
najuhnutie
tuhnutie
zatuhnutie
stuhnutie
vyhnutie
minutie
pominutie
vinutie
zavinutie
previnutie
privinutie
ovinutie
vyvinutie
zvinutie
rozvinutie
nerozvinutie
odpočinutie
spočinutie
šinutie
vyšinutie
nasiaknutie
presiaknutie
vsiaknutie
cvaknutie
ľaknutie
kľaknutie
zľaknutie
odrieknutie
prerieknutie
vystrieknutie
urieknutie
vyrieknutie
zrieknutie
ošmeknutie
vstreknutie
vystreknutie
rozstreknutie
seknutie
naseknutie
zaseknutie
odseknutie
podseknutie
rozseknutie
šteknutie
vyšteknutie
bliknutie
kliknutie
zaniknutie
podniknutie
preniknutie
vniknutie
spiknutie
zacviknutie
zamknutie
uzamknutie
primknutie
odomknutie
zomknutie
vymknutie
cinknutie
žblnknutie
namoknutie
zmoknutie
zatrpknutie
čiarknutie
podčiarknutie
prečiarknutie
vyčiarknutie
mrknutie
zmrknutie
zhorknutie
srknutie
žmurknutie
cvrknutie
scvrknutie
odvrknutie
prasknutie
mľasknutie
lesknutie
zablesknutie
plesknutie
tresknutie
zvresknutie
pisknutie
spisknutie
lusknutie
zablysknutie
vytrysknutie
písknutie
vypísknutie
rozlúsknutie
zvýsknutie
zatknutie
dotknutie
podotknutie
potknutie
votknutie
vytknutie
nakuknutie
zhluknutie
šluknutie
vnuknutie
puknutie
prepuknutie
vypuknutie
ťuknutie
najťuknutie
šťuknutie
myknutie
šmyknutie
pošmyknutie
zošmyknutie
privyknutie
opláknutie
vypláknutie
mäknutie
zmäknutie
nafúknutie
odfúknutie
vyfúknutie
ponúknutie
zhačknutie
klnutie
zdriemnutie
všimnutie
povšimnutie
utonutie
pnutie
šliapnutie
sklapnutie
napnutie
kvapnutie
odkvapnutie
zapnutie
chňapnutie
ťapnutie
klepnutie
odklepnutie
priklepnutie
oslepnutie
prepnutie
lipnutie
klipnutie
štipnutie
naštipnutie
uštipnutie
predopnutie
odopnutie
kopnutie
zakopnutie
odkopnutie
vykopnutie
stopnutie
zopnutie
vzopnutie
upnutie
dupnutie
prehupnutie
pohupnutie
vhupnutie
najupnutie
rypnutie
vypnutie
nevypnutie
pípnutie
zachrípnutie
odlúpnutie
zhlúpnutie
stúpnutie
stŕpnutie
starnutie
zostarnutie
hrnutie
zahrnutie
nezahrnutie
ochrnutie
odhrnutie
zhrnutie
ustrnutie
zaštrnutie
snutie
vyhasnutie
zhasnutie
spľasnutie
klesnutie
poklesnutie
plesnutie
tresnutie
potisnutie
stisnutie
ovisnutie
najusnutie
kysnutie
vykysnutie
bohatnutie
zbohatnutie
nakriatnutie
chmatnutie
uchmatnutie
schvatnutie
zlietnutie
vzlietnutie
namietnutie
zamietnutie
odmietnutie
neodmietnutie
premietnutie
omietnutie
zmietnutie
pretnutie
stretnutie
trojstretnutie
štvorstretnutie
precitnutie
ocitnutie
prekmitnutie
kvitnutie
odkvitnutie
prehltnutie
zhltnutie
žltnutie
škrtnutie
zaškrtnutie
vyškrtnutie
podvrtnutie
vyvrtnutie
načrtnutie
stlstnutie
hustnutie
zhustnutie
spustnutie
poskytnutie
neposkytnutie
vyskytnutie
nasunutie
zasunutie
nezasunutie
predsunutie
odsunutie
podsunutie
presunutie
posunutie
neposunutie
zosunutie
vsunutie
vysunutie
nevysunutie
tmavnutie
mávnutie
zívnutie
cúvnutie
počúvnutie
nepočúvnutie
kývnutie
prikývnutie
hynutie
zahynutie
uhynutie
vyhynutie
zhynutie
kynutie
plynutie
splynutie
uplynutie
rozplynutie
viaznutie
uviaznutie
vyviaznutie
reznutie
liznutie
miznutie
vymiznutie
zmiznutie
zamrznutie
vymrznutie
zmrznutie
vrznutie
zahryznutie
pohryznutie
uhryznutie
vyzíznutie
prekĺznutie
pokĺznutie
skĺznutie
ukĺznutie
vykĺznutie
rutie
zosutie
prezutie
vyzutie
počutie
prepočutie
vypočutie
kľutie
pľutie
napľutie
žutie
bytie
nebytie
dobytie
znovudobytie
vydobytie
samobytie
živobytie
spolubytie
moskytie
mytie
podmytie
umytie
vymytie
rytie
zarytie
podrytie
krytie
zakrytie
odkrytie
nekrytie
prekrytie
prikrytie
zaokrytie
odokrytie
pokrytie
nepokrytie
skrytie
ukrytie
vykrytie
nevykrytie
porytie
vytie
zavytie
najvytie
státie
odstátie
pristátie
medzipristátie
postátie
súštátie
napätie
predpätie
prepätie
zopätie
vzopätie
vypätie
rozpätie
úpätie
sítie
kohútie
prútie
zľudštie
nezľudštie
lieštie
kalištie
nárazištie
nálezištie
spanštie
nespanštie
priehrštie
húštie
šúštie
belavie
pohlavie
záhlavie
zdravie
uzdravie
vyzdravie
nevyzdravie
červavie
nečervavie
skrvavie
neskrvavie
ťavie
samoderžavie
ktoževie
bohvie
pánbohvie
civie
necivie
zošklivie
posivie
paromvie
zľadovie
nezľadovie
ktožehovie
bohhovie
pánbohhovie
ktohovie
čerthovie
zhovie
obradoslovie
bohoslovie
bájoslovie
hláskoslovie
zvykoslovie
významoslovie
tvaroslovie
vetoslovie
názvoslovie
príslovie
úslovie
súslovie
stromovie
prednovie
odpovie
neodpovie
spovie
krovie
podkrovie
tetrovie
súostrovie
kôrovie
sovie
ktovie
odvetvie
pododvetvie
čertvie
pravoslávie
právoslávie
škandinávie
bezprávie
olívie
alexie
hypoxie
pomedzie
rozmedzie
príchodzie
novopríchodzie
východzie
hovädzie
polezie
nepolezie
povezie
nepovezie
zvezie
nezvezie
extenzie
kontraverzie
subverzie
rekonverzie
distorzie
rekuzie
haluzie
obhryzie
neobhryzie
prehryzie
neprehryzie
ohryzie
neohryzie
pohryzie
nepohryzie
vyzie
hyperplázie
polypragmázie
kurtoázie
magnézie
subdivízie
eurovízie
intervízie
dionýzie
dačie
tuniačie
červiačie
črviačie
prasačie
bodľačie
mliečie
poriečie
záriečie
predpečie
nepredpečie
spečie
nespečie
bezpečie
smrečie
nárečie
zárečie
potečie
nepotečie
jazvečie
vrbičie
holubičie
jedličie
hrdličie
ihličie
brhličie
samičie
ničie
zahraničie
pohraničie
húseničie
černičie
rosničie
letničie
kolibričie
jašteričie
kukuričie
kanáričie
makovičie
borovičie
kuvičie
kamzičie
papagajčie
kajčie
papagájčie
dielčie
vytlčie
nevytlčie
podzámčie
kančie
škovrančie
kamenčie
malinčie
svinčie
nákončie
obočie
úbočie
mločie
obročie
tisícročie
dvojtisícročie
storočie
polstoročie
štvrťstoročie
stáročie
výročie
dvadsaťročie
desaťročie
štvrťročie
päťročie
dvadsaťpäťročie
zápotočie
sýkorčie
morčie
norčie
javorčie
područie
spakručie
náručie
borsučie
pavučie
kavčie
dievčie
borievčie
ovčie
trpaslíčie
kríčie
búčie
pavúčie
pašie
poslabšie
blbšie
najblbšie
nahrubšie
najnahrubšie
hladšie
najhladšie
najbledšie
najhnedšie
najčervenohnedšie
redšie
najredšie
poredšie
najporedšie
najšedšie
hrdšie
najhrdšie
najchudšie
prudšie
najprudšie
ovzudšie
podstrešie
ostrešie
zástrešie
prístrešie
ľahšie
kadeľahšie
najplachšie
najsvetloplachšie
najlichšie
najtichšie
potichšie
najplochšie
najprostoduchšie
najhluchšie
najsuchšie
dlhšie
nadlhšie
najnadlhšie
najdlhšie
vlhšie
najvlhšie
najtuhšie
zátišie
krajšie
najkrajšie
predvlaňajšie
chabejšie
najchabejšie
pochabejšie
najpochabejšie
jarabejšie
najjarabejšie
krátkodobejšie
najkrátkodobejšie
novodobejšie
najnovodobejšie
veľkohubejšie
najveľkohubejšie
samoľúbejšie
najsamoľúbejšie
trvácejšie
najtrvácejšie
najžiadúcejšie
nemohúcejšie
najnemohúcejšie
zodpovedajúcejšie
najzodpovedajúcejšie
vynikajúcejšie
najvynikajúcejšie
dlhotrvajúcejšie
najdlhotrvajúcejšie
vyčerpávajúcejšie
najvyčerpávajúcejšie
povznášajúcejšie
najpovznášajúcejšie
zahanbujúcejšie
najzahanbujúcejšie
rozhodujúcejšie
najrozhodujúcejšie
strhujúcejšie
najstrhujúcejšie
znepokojujúcejšie
najznepokojujúcejšie
uspokojujúcejšie
najuspokojujúcejšie
upokojujúcejšie
najupokojujúcejšie
odzbrojujúcejšie
najodzbrojujúcejšie
šokujúcejšie
najšokujúcejšie
omamujúcejšie
najomamujúcejšie
deprimujúcejšie
najdeprimujúcejšie
ochromujúcejšie
ohromujúcejšie
najohromujúcejšie
prekvapujúcejšie
najprekvapujúcejšie
oslepujúcejšie
najoslepujúcejšie
očarujúcejšie
najočarujúcejšie
poburujúcejšie
najpoburujúcejšie
unavujúcejšie
najunavujúcejšie
uzdravujúcejšie
najuzdravujúcejšie
vyhovujúcejšie
najvyhovujúcejšie
ustanovujúcejšie
najustanovujúcejšie
zdrvujúcejšie
najzdrvujúcejšie
oslobodzujúcejšie
najoslobodzujúcejšie
povzbudzujúcejšie
najpovzbudzujúcejšie
odpudzujúcejšie
najodpudzujúcejšie
usvedčujúcejšie
najusvedčujúcejšie
poľahčujúcejšie
najpoľahčujúcejšie
zľahčujúcejšie
najzľahčujúcejšie
zničujúcejšie
najzničujúcejšie
posmeľujúcejšie
najposmeľujúcejšie
vysiľujúcejšie
najvysiľujúcejšie
podmaňujúcejšie
najpodmaňujúcejšie
oslňujúcejšie
najoslňujúcejšie
stiesňujúcejšie
najstiesňujúcejšie
odstrašujúcejšie
najodstrašujúcejšie
utišujúcejšie
najutišujúcejšie
ohlušujúcejšie
najohlušujúcejšie
vzrušujúcejšie
najvzrušujúcejšie
prevažujúcejšie
najprevažujúcejšie
priťažujúcejšie
najpriťažujúcejšie
osviežujúcejšie
najosviežujúcejšie
ponižujúcejšie
najponižujúcejšie
treskúcejšie
najtreskúcejšie
súcejšie
nesúcejšie
najnesúcejšie
najsúcejšie
rýchlorastúcejšie
najrýchlorastúcejšie
srdcervúcejšie
najsrdcervúcejšie
škaredejšie
najškaredejšie
činorodejšie
najčinorodejšie
rovnorodejšie
najrovnorodejšie
rôznorodejšie
najrôznorodejšie
cudzorodejšie
najcudzorodejšie
súrodejšie
nesúrodejšie
najnesúrodejšie
najsúrodejšie
hrdejšie
najhrdejšie
pozdejšie
vlahejšie
najvlahejšie
plachejšie
najplachejšie
svetloplachejšie
najsvetloplachejšie
lichejšie
najlichejšie
plochejšie
najplochejšie
vetchejšie
najvetchejšie
prostoduchejšie
najprostoduchejšie
bezduchejšie
najbezduchejšie
hluchejšie
najhluchejšie
ľahkonohejšie
najľahkonohejšie
tenkonohejšie
najtenkonohejšie
krátkonohejšie
najkrátkonohejšie
rýchlonohejšie
najrýchlonohejšie
strohejšie
najstrohejšie
najkrivolakejšie
najslabozrakejšie
najďalekozrakejšie
najkrátkozrakejšie
najjasnozrakejšie
najbystrozrakejšie
najhebkejšie
najšibkejšie
najhybkejšie
najmeštiackejšie
najmalomeštiackejšie
najlišiackejšie
najnesebeckejšie
najsebeckejšie
najvedeckejšie
najvidieckejšie
najznaleckejšie
najumeleckejšie
najsprisahaneckejšie
najvzdelaneckejšie
najvlasteneckejšie
najporazeneckejšie
najpovýšeneckejšie
najzločineckejšie
najzlatokopeckejšie
najstareckejšie
najnevereckejšie
najtureckejšie
najpokryteckejšie
najarchaickejšie
najlaickejšie
najprozaickejšie
najbaladickejšie
najsporadickejšie
najindickejšie
najmelodickejšie
najmetodickejšie
najepizodickejšie
najšpecifickejšie
najkatastrofickejšie
najfilozofickejšie
najmagickejšie
najtragickejšie
najelegickejšie
najstrategickejšie
najneuralgickejšie
najnostalgickejšie
najpedagogickejšie
najdemagogickejšie
najdialogickejšie
najanalogickejšie
najnelogickejšie
najlogickejšie
najideologickejšie
najpsychologickejšie
najpatologickejšie
najletargickejšie
najalergickejšie
najenergickejšie
najbiblickejšie
najevanjelickejšie
najanglickejšie
najparabolickejšie
najsymbolickejšie
najmelancholickejšie
najidylickejšie
najdynamickejšie
najaerodynamickejšie
najakademickejšie
najtragikomickejšie
najkomickejšie
najneekonomickejšie
najekonomickejšie
najrytmickejšie
najorganickejšie
najmechanickejšie
najpanickejšie
najfotogenickejšie
najhygienickejšie
najekumenickejšie
najschizofrenickejšie
najtechnickejšie
najsangvinickejšie
najhymnickejšie
najkakofonickejšie
najlakonickejšie
najharmonickejšie
najdisharmonickejšie
najdémonickejšie
najanachronickejšie
najchronickejšie
najsebaironickejšie
najbásnickejšie
najcynickejšie
najheroickejšie
najepickejšie
najhygroskopickejšie
najtropickejšie
najfilantropickejšie
najmizantropickejšie
najutopickejšie
najatypickejšie
najtypickejšie
najhypochondrickejšie
najcholerickejšie
najhysterickejšie
najéterickejšie
najempirickejšie
najsatirickejšie
najmetaforickejšie
najeuforickejšie
najfantazmagorickejšie
najalegorickejšie
najkategorickejšie
najkalorickejšie
najhistorickejšie
najrétorickejšie
najasymetrickejšie
najsymetrickejšie
najegocentrickejšie
najexcentrickejšie
najlyrickejšie
najklasickejšie
najdramatickejšie
najmelodramatickejšie
najschematickejšie
najproblematickejšie
najfonematickejšie
najtematickejšie
najsystematickejšie
najpragmatickejšie
najflegmatickejšie
najdogmatickejšie
najdiplomatickejšie
najaromatickejšie
najsymptomatickejšie
najautomatickejšie
najtraumatickejšie
najschizmatickejšie
najcharizmatickejšie
najapatickejšie
najempatickejšie
najsympatickejšie
najdemokratickejšie
najprodemokratickejšie
najbyrokratickejšie
najaristokratickejšie
najstatickejšie
najetickejšie
najatletickejšie
najfrenetickejšie
najpoetickejšie
najpatetickejšie
najhypotetickejšie
najšľachtickejšie
najapolitickejšie
najsebakritickejšie
najnekritickejšie
najfaktickejšie
najpraktickejšie
najtaktickejšie
najhektickejšie
najdialektickejšie
najeklektickejšie
najgigantickejšie
najromantickejšie
najidentickejšie
najautentickejšie
najchaotickejšie
najgotickejšie
najpatriotickejšie
najlokálpatriotickejšie
najdespotickejšie
najsklerotickejšie
najneurotickejšie
najexotickejšie
najskeptickejšie
najeliptickejšie
najbombastickejšie
najentuziastickejšie
najsarkastickejšie
najelastickejšie
najscholastickejšie
najplastickejšie
najdrastickejšie
najalibistickejšie
najsadistickejšie
najpropagandistickejšie
najsofistickejšie
najmasochistickejšie
najanarchistickejšie
najrealistickejšie
najsurrealistickejšie
najexistencialistickejšie
najkolonialistickejšie
najimperialistickejšie
najmaterialistickejšie
najformalistickejšie
najnacionalistickejšie
najinternacionalistickejšie
najracionalistickejšie
najtradicionalistickejšie
najmoralistickejšie
najpluralistickejšie
najnaturalistickejšie
najfatalistickejšie
najkapitalistickejšie
najfundamentalistickejšie
najindividualistickejšie
najnihilistickejšie
najsymbolistickejšie
najpopulistickejšie
najeufemistickejšie
najpesimistickejšie
najoptimistickejšie
najkonformistickejšie
najextrémistickejšie
najromanistickejšie
najhumanistickejšie
najfeministickejšie
najšovinistickejšie
najhedonistickejšie
najantagonistickejšie
najexhibicionistickejšie
najabstrakcionistickejšie
najperfekcionistickejšie
najprotekcionistickejšie
najimpresionistickejšie
najexpresionistickejšie
najsionistickejšie
najanachronistickejšie
najoportunistickejšie
najegoistickejšie
najutopistickejšie
najutilitaristickejšie
najvoluntaristickejšie
najmanieristickejšie
najkarieristickejšie
najcharakteristickejšie
najaforistickejšie
najhumoristickejšie
najteroristickejšie
najfuturistickejšie
najseparatistickejšie
najabsolutistickejšie
najaltruistickejšie
najpanslavistickejšie
najatavistickejšie
najnegativistickejšie
najpozitivistickejšie
najsubjektivistickejšie
najfašistickejšie
najagnostickejšie
najmystickejšie
najanalytickejšie
najpsychoanalytickejšie
najtoxickejšie
najotrockejšie
darebáckejšie
najdarebáckejšie
najťarbáckejšie
najštricáckejšie
najlajdáckejšie
najčudáckejšie
najšviháckejšie
najsiláckejšie
najškoláckejšie
najdomáckejšie
najťuťmáckejšie
najjunáckejšie
najmaznáckejšie
najlumpáckejšie
najbabráckejšie
dobráckejšie
najdobráckejšie
najžobráckejšie
najmudráckejšie
najpašeráckejšie
najbosoráckejšie
najchytráckejšie
najzálesáckejšie
najsvetáckejšie
najfurtáckejšie
najsprostáckejšie
najspeváckejšie
najvšiváckejšie
najfešáckejšie
najmladíckejšie
najkatolíckejšie
najzbohatlíckejšie
najstraníckejšie
najúradníckejšie
najobchodníckejšie
najneprajníckejšie
najnásilníckejšie
najpriekopníckejšie
najúžerníckejšie
najopatrníckejšie
najrozvratníckejšie
najlichotníckejšie
najvlastníckejšie
najkoristníckejšie
najuličníckejšie
najspiatočníckejšie
najlabužníckejšie
najbridkejšie
najprudkejšie
najďalekejšie
najprostorekejšie
najprchkejšie
najkrehkejšie
najvlhkejšie
najšikmookejšie
najdivokejšie
najsypkejšie
najhorkejšie
najarabskejšie
najsnobskejšie
najsrbskejšie
najkanadskejšie
najhovadskejšie
najsusedskejšie
najholandskejšie
najislandskejšie
najneľudskejšie
najľudskejšie
najhovädskejšie
najšvédskejšie
najpotmehúdskejšie
najčeskejšie
najlokajskejšie
najlapajskejšie
najplebejskejšie
najkórejskejšie
najfarizejskejšie
najárijskejšie
najsvojskejšie
najburžujskejšie
najšibalskejšie
najportugalskejšie
najšpanielskejšie
najanjelskejšie
najľudomilskejšie
najstaromilskejšie
najdiabolskejšie
najmongolskejšie
najfiškálskejšie
najgenerálskejšie
najintelektuálskejšie
najislamskejšie
najpozemskejšie
najparomskejšie
najdámskejšie
najbohémskejšie
najrímskejšie
najgalganskejšie
najtrhanskejšie
najgrobianskejšie
najtalianskejšie
najmešťianskejšie
najmegalomanskejšie
najpanskejšie
najveľkopanskejšie
najtyranskejšie
najkatanskejšie
najsatanskejšie
najslovanskejšie
najsparťanskejšie
najkresťanskejšie
najvojenskejšie
najdžentlmenskejšie
najpanenskejšie
najosvietenskejšie
najprotislovenskejšie
najslovenskejšie
najčlovečenskejšie
najchlapčenskejšie
najdievčenskejšie
najženskejšie
najdedinskejšie
najhrdinskejšie
najmaterinskejšie
najdetinskejšie
najslovinskejšie
najjaponskejšie
najlaponskejšie
najrumunskejšie
najalbánskejšie
najmohamedánskejšie
najcigánskejšie
najchuligánskejšie
najintrigánskejšie
najvegetariánskejšie
najšlendriánskejšie
najrepublikánskejšie
najrománskejšie
najgermánskejšie
najpánskejšie
najskupánskejšie
najluteránskejšie
najfiligránskejšie
najšarlatánskejšie
najkapitánskejšie
najsamaritánskejšie
najpuritánskejšie
najliliputánskejšie
najkalvínskejšie
najčínskejšie
najmacedónskejšie
najmaďarónskejšie
strigônskejšie
najstrigônskejšie
najšpehúnskejšie
najšplhúnskejšie
najkriklúnskejšie
najšalamúnskejšie
najchrapúnskejšie
najchvastúnskejšie
najkrikľúnskejšie
najploskejšie
najchlapskejšie
najeurópskejšie
najbarbarskejšie
najbulharskejšie
najšaľbiarskejšie
najfigliarskejšie
najzápadniarskejšie
najsviniarskejšie
najpravičiarskejšie
najľavičiarskejšie
najmaďarskejšie
najštréberskejšie
najgavalierskejšie
najbohatierskejšie
najrytierskejšie
najmaterskejšie
najzverskejšie
najfušerskejšie
najkantorskejšie
najmentorskejšie
najpropagátorskejšie
najuzurpátorskejšie
najdiktátorskejšie
najexperimentátorskejšie
najnovátorskejšie
najmoralizátorskejšie
najkolonizátorskejšie
najinkvizítorskejšie
najpotvorskejšie
najtrochárskejšie
najsuchárskejšie
ľahtikárskejšie
najľahtikárskejšie
najchválenkárskejšie
najtajnostkárskejšie
najsvätuškárskejšie
najtmárskejšie
najvizionárskejšie
najmamonárskejšie
najhusárskejšie
najtatárskejšie
najproletárskejšie
najsamotárskejšie
najbeťárskejšie
najhazardérskejšie
najamatérskejšie
najpozérskejšie
najkacírskejšie
najírskejšie
najnórskejšie
najfičúrskejšie
najsýrskejšie
najbratskejšie
najdetskejšie
najsvetskejšie
najpedantskejšie
najkomediantskejšie
najmudrlantskejšie
najšpekulantskejšie
najkapitulantskejšie
najignorantskejšie
najdiletantskejšie
najbyzantskejšie
najkonzumentskejšie
najegyptskejšie
najveľkomestskejšie
najkamarátskejšie
najpirátskejšie
najhulvátskejšie
najestétskejšie
najhuncútskejšie
najruskejšie
najotcovskejšie
najžidovskejšie
najbohovskejšie
najkocúrkovskejšie
najšelmovskejšie
najbláznovskejšie
najmajstrovskejšie
najlitovskejšie
najčertovskejšie
najkráľovskejšie
najkňazskejšie
najulievačskejšie
najpodrývačskejšie
najpätolizačskejšie
najzaháľačskejšie
najburičskejšie
najbádateľskejšie
najnepriateľskejšie
najpriateľskejšie
najtrpiteľskejšie
najpoľskejšie
najnašskejšie
najmacošskejšie
najkamošskejšie
najčernošskejšie
najdivošskejšie
najleňošskejšie
najlotyšskejšie
najjudášskejšie
najpápežskejšie
najbožskejšie
najmužskejšie
najparížskejšie
najvratkejšie
najbritkejšie
najkrotkejšie
najvrtkejšie
najplytkejšie
najrezkejšie
najslizkejšie
najklzkejšie
najväzkejšie
najhlúpučkejšie
najčistučkejšie
najsvižkejšie
nedbalejšie
najnedbalejšie
zúfalejšie
najzúfalejšie
nekalejšie
najnekalejšie
pomalejšie
najpomalejšie
nedokonalejšie
najnedokonalejšie
ospalejšie
najospalejšie
zastaralejšie
najzastaralejšie
zhýralejšie
najzhýralejšie
zaostalejšie
najzaostalejšie
zachovalejšie
najzachovalejšie
trvalejšie
najtrvalejšie
vytrvalejšie
najvytrvalejšie
ochablejšie
oblejšie
najoblejšie
usadlejšie
najusadlejšie
jedlejšie
najjedlejšie
mdlejšie
najmdlejšie
podlejšie
najpodlejšie
zbabelejšie
najzbabelejšie
osamelejšie
najosamelejšie
uvedomelejšie
najuvedomelejšie
nesmelejšie
najnesmelejšie
umelejšie
najumelejšie
ošumelejšie
najošumelejšie
ojedinelejšie
najojedinelejšie
dospelejšie
najdospelejšie
osirelejšie
najosirelejšie
vrelejšie
najvrelejšie
najobsiahlejšie
najďalekosiahlejšie
najtiahlejšie
rozľahlejšie
najrozľahlejšie
nahluchlejšie
najnahluchlejšie
najbleskurýchlejšie
zbehlejšie
najzbehlejšie
zvrhlejšie
najzvrhlejšie
ostrouhlejšie
najostrouhlejšie
najplnoštíhlejšie
najokrúhlejšie
spôsobilejšie
najspôsobilejšie
odrodilejšie
najodrodilejšie
zhovädilejšie
najzhovädilejšie
nemilejšie
najnemilejšie
roztomilejšie
najroztomilejšie
bohumilejšie
najbohumilejšie
spanilejšie
najspanilejšie
hnilejšie
najhnilejšie
previnilejšie
najprevinilejšie
zdvorilejšie
nezdvorilejšie
najnezdvorilejšie
najzdvorilejšie
ušľachtilejšie
najušľachtilejšie
zženštilejšie
najzženštilejšie
zvlčilejšie
najzvlčilejšie
otužilejšie
najotužilejšie
zaslúžilejšie
najzaslúžilejšie
vleklejšie
najvleklejšie
lesklejšie
najlesklejšie
vypuklejšie
najvypuklejšie
obvyklejšie
neobvyklejšie
najneobvyklejšie
najobvyklejšie
nezvyklejšie
najnezvyklejšie
teplejšie
najteplejšie
najšťúplejšie
nevrlejšie
najnevrlejšie
skleslejšie
najskleslejšie
zvislejšie
najzvislejšie
závislejšie
nezávislejšie
najnezávislejšie
najzávislejšie
súvislejšie
nesúvislejšie
najnesúvislejšie
najsúvislejšie
kyslejšie
najkyslejšie
svetlejšie
najsvetlejšie
najútlejšie
strnulejšie
najstrnulejšie
plynulejšie
najplynulejšie
čulejšie
najčulejšie
starobylejšie
najstarobylejšie
oplzlejšie
najoplzlejšie
najstálejšie
zašlejšie
najzašlejšie
priamejšie
nepriamejšie
najnepriamejšie
najpriamejšie
kradmejšie
najkradmejšie
striedmejšie
najstriedmejšie
zrejmejšie
najzrejmejšie
samozrejmejšie
najsamozrejmejšie
šikmejšie
najšikmejšie
kolmejšie
najkolmejšie
sebavedomejšie
najsebavedomejšie
cieľavedomejšie
najcieľavedomejšie
nevedomejšie
najnevedomejšie
povedomejšie
najpovedomejšie
lakomejšie
najlakomejšie
chromejšie
najchromejšie
strmejšie
najstrmejšie
skusmejšie
najskusmejšie
letmejšie
najletmejšie
neznámejšie
najneznámejšie
svetoznámejšie
najsvetoznámejšie
najneogabanejšie
najneohrabanejšie
najzanedbanejšie
najpojebanejšie
najvyjebanejšie
najprešibanejšie
najošklbanejšie
najpoďobanejšie
najusporiadanejšie
najzažiadanejšie
najskladanejšie
najnadanejšie
najhľadanejšie
najoddanejšie
najpoddanejšie
najrozgajdanejšie
najodovzdanejšie
najnepredvídanejšie
najnevídanejšie
najzaprisahanejšie
najpošahanejšie
najťahanejšie
najsťahanejšie
najuťahanejšie
najrozťahanejšie
najnastráchanejšie
najustráchanejšie
najneokrôchanejšie
najošúchanejšie
najneslýchanejšie
najzabehanejšie
najrozbehanejšie
najtrhanejšie
najotrhanejšie
najstrhanejšie
najvybíjanejšie
najuplakanejšie
najnečakanejšie
najnaľakanejšie
najpoľakanejšie
najvyľakanejšie
najstriekanejšie
najusmrkanejšie
najupískanejšie
najufňukanejšie
najmykanejšie
najnafúkanejšie
najfŕkanejšie
najodhodlanejšie
najnevzdelanejšie
najvzdelanejšie
najrozoklanejšie
najnepovolanejšie
najpovolanejšie
najsklamanejšie
najlámanejšie
najprehnanejšie
najukonanejšie
najzamestnanejšie
najvyrovnanejšie
najrozmaznanejšie
najotrepanejšie
najošarpanejšie
najvyčerpanejšie
najzastaranejšie
najustaranejšie
najvybranejšie
najnadudranejšie
najnaberanejšie
najnevyberanejšie
najodmeranejšie
najneprimeranejšie
najprimeranejšie
najcieľuprimeranejšie
najrozihranejšie
najschátranejšie
najrozháranejšie
najneokresanejšie
najneotesanejšie
rozkolísanejšie
najrozkolísanejšie
najpomotanejšie
najpomátanejšie
najvítanejšie
najčítanejšie
najsčítanejšie
najnespútanejšie
najnahnevanejšie
najrozhnevanejšie
najupracovanejšie
najrozpracovanejšie
najdiferencovanejšie
najnaradovanejšie
najnajedovanejšie
najrozjedovanejšie
najsledovanejšie
najfundovanejšie
najretardovanejšie
najštudovanejšie
najzačudovanejšie
najblazeovanejšie
najprivilegovanejšie
najustrachovanejšie
najzachovanejšie
najzvrchovanejšie
najnevychovanejšie
najvychovanejšie
najpruhovanejšie
najvykrajovanejšie
najutajovanejšie
najkockovanejšie
najsprostredkovanejšie
najbodkovanejšie
najnekvalifikovanejšie
najkvalifikovanejšie
najkomplikovanejšie
najvyumelkovanejšie
najžilkovanejšie
najčlánkovanejšie
najčipkovanejšie
najdierkovanejšie
najvzorkovanejšie
najkvietkovanejšie
najmriežkovanejšie
najprúžkovanejšie
najzamilovanejšie
najmilovanejšie
najškolovanejšie
najkontrolovanejšie
najizolovanejšie
najdeprimovanejšie
najrenomovanejšie
najformovanejšie
najinformovanejšie
najrezignovanejšie
najkombinovanejšie
najkoordinovanejšie
najrafinovanejšie
najdisciplinovanejšie
najrutinovanejšie
najdisponovanejšie
najindisponovanejšie
najexponovanejšie
najzunovanejšie
najplánovanejšie
najhendikepovanejšie
najemancipovanejšie
najskorumpovanejšie
najseparovanejšie
najočarovanejšie
najrozčarovanejšie
najperovanejšie
najcifrovanejšie
najšifrovanejšie
najintegrovanejšie
najnepozorovanejšie
najkoncentrovanejšie
najfrustrovanejšie
najšnurovanejšie
najkárovanejšie
najmelírovanejšie
najštruktúrovanejšie
najzainteresovanejšie
najvystresovanejšie
najplisovanejšie
najvatovanejšie
najkvetovanejšie
najlimitovanejšie
najafektovanejšie
najexaltovanejšie
najdezorientovanejšie
najtalentovanejšie
najakceptovanejšie
najscestovanejšie
najpestovanejšie
najdistingvovanejšie
najkultivovanejšie
najrezervovanejšie
najzakomplexovanejšie
najcentralizovanejšie
najstabilizovanejšie
najcivilizovanejšie
najštylizovanejšie
najorganizovanejšie
najsynchronizovanejšie
najpolarizovanejšie
najmaľovanejšie
najnefalšovanejšie
najprerušovanejšie
najvykorisťovanejšie
najangažovanejšie
najmrežovanejšie
najrozorvanejšie
najobávanejšie
najneočakávanejšie
najvyrezávanejšie
najzasnívanejšie
najzaužívanejšie
najužívanejšie
prisťahúvanejšie
neprisťahúvanejšie
najobývanejšie
najprerývanejšie
najneviazanejšie
najpreviazanejšie
najmazanejšie
najrozmazanejšie
najulízanejšie
najčačanejšie
najvykričanejšie
najuponáhľanejšie
najpôvabnejšie
najzvukomalebnejšie
najvelebnejšie
najnehanebnejšie
najhanebnejšie
najdarebnejšie
najfarebnejšie
najrôznofarebnejšie
najpestrofarebnejšie
najnetrebnejšie
najnepotrebnejšie
najpotrebnejšie
najprosebnejšie
najchválitebnejšie
najnepravdepodobnejšie
najpravdepodobnejšie
najpodobnejšie
najozdobnejšie
najhanobnejšie
najdarobnejšie
najchorobnejšie
najneosobnejšie
najosobnejšie
najspôsobnejšie
najtúžobnejšie
najzhubnejšie
najsľubnejšie
najchybnejšie
najnepochybnejšie
najpochybnejšie
najbezchybnejšie
najnehybnejšie
najneohybnejšie
najohybnejšie
najvábnejšie
najxenofóbnejšie
najvecnejšie
najnemocnejšie
najnápomocnejšie
najnebojácnejšie
najprácnejšie
najkajúcnejšie
najvrúcnejšie
najzáhadnejšie
najriadnejšie
najneporiadnejšie
najporiadnejšie
najchladnejšie
najhladnejšie
najladnejšie
najneodkladnejšie
najprotikladnejšie
najkladnejšie
najskladnejšie
najrozkladnejšie
najnákladnejšie
najzákladnejšie
najpríkladnejšie
dôkladnejšie
najdôkladnejšie
najúkladnejšie
najnesúladnejšie
najsúladnejšie
najhromadnejšie
najnápadnejšie
najzápadnejšie
najjuhozápadnejšie
najseverozápadnejšie
najprozápadnejšie
najobradnejšie
najpodradnejšie
najbezvýhradnejšie
najbezradnejšie
najvlastizradnejšie
najzradnejšie
najúradnejšie
najzásadnejšie
najvýsadnejšie
najvadnejšie
najbezvadnejšie
najzadnejšie
najnepriehľadnejšie
najpriehľadnejšie
najneprehľadnejšie
najprehľadnejšie
najbezohľadnejšie
najnevzhľadnejšie
najvzhľadnejšie
najúhľadnejšie
najnezbednejšie
najnadtriednejšie
najmedzitriednejšie
najjednotriednejšie
najprvotriednejšie
najdôslednejšie
najšerednejšie
najprednejšie
najbezprostrednejšie
najvýstrednejšie
najneposednejšie
najnezodpovednejšie
najzodpovednejšie
najnevšednejšie
najvražednejšie
rigidnejšie
najfrigidnejšie
validnejšie
najhybridnejšie
najočividnejšie
najslobodnejšie
najpoľutovaniahodnejšie
najzávideniahodnejšie
najodsúdeniahodnejšie
najlahodnejšie
najnepriechodnejšie
najpriechodnejšie
najprotichodnejšie
najneschodnejšie
najschodnejšie
najvýchodnejšie
najjuhovýchodnejšie
najseverovýchodnejšie
najbezvýchodnejšie
najnehodnejšie
najctihodnejšie
najpamätihodnejšie
najhodnejšie
najvierohodnejšie
najpozoruhodnejšie
najtrestuhodnejšie
najobdivuhodnejšie
najpodivuhodnejšie
najnevhodnejšie
najchvályhodnejšie
najnedôveryhodnejšie
najúctyhodnejšie
najzhodnejšie
najnerozhodnejšie
najrozhodnejšie
najnepríhodnejšie
najpríhodnejšie
najnevýhodnejšie
najnaničhodnejšie
najneškodnejšie
najškodnejšie
najplodnejšie
najspodnejšie
najprotinárodnejšie
najnárodnejšie
najpronárodnejšie
najprírodnejšie
najúrodnejšie
najpodvodnejšie
najzvodnejšie
najpôvodnejšie
najbezodnejšie
najneštandardnejšie
najštandardnejšie
najavantgardnejšie
najhazardnejšie
najnemilosrdnejšie
najmilosrdnejšie
najabsurdnejšie
najnecudnejšie
najcudnejšie
najpaskudnejšie
najbludnejšie
najobludnejšie
záludnejšie
najbrudnejšie
najtrudnejšie
najosudnejšie
najčudnejšie
najkľudnejšie
najzjazdnejšie
najhviezdnejšie
najpozdnejšie
najbezuzdnejšie
najohyzdnejšie
najprázdnejšie
najfádnejšie
najnevládnejšie
najbezvládnejšie
najpádnejšie
najťažkopádnejšie
najparádnejšie
najsmädnejšie
najmorbídnejšie
najperfídnejšie
najsolídnejšie
najrapídnejšie
najstupídnejšie
najmódnejšie
najstaromódnejšie
najsúdnejšie
najvľúdnejšie
najškrobenejšie
najzrobenejšie
najzhrbenejšie
najzadubenejšie
najozubenejšie
najzaľúbenejšie
najuhladenejšie
najzladenejšie
najrozladenejšie
najnadradenejšie
najpodradenejšie
najrozvadenejšie
najrozhľadenejšie
najubiedenejšie
najriedenejšie
najzriedenejšie
najnapajedenejšie
najsústredenejšie
najusedenejšie
najpoškodenejšie
najnasrdenejšie
najnadurdenejšie
najunudenejšie
najznudenejšie
najpopudenejšie
najstudenejšie
najpodráždenejšie
najtrafenejšie
najutajenejšie
najznepokojenejšie
najzahnojenejšie
najozbrojenejšie
najstrojenejšie
najnezaobalenejšie
najzaobalenejšie
najšialenejšie
najužialenejšie
najrozžialenejšie
najúžialenejšie
najspomalenejšie
najzaoblenejšie
najokrídlenejšie
najucelenejšie
najoddelenejšie
najcielenejšie
najstmelenejšie
najstrelenejšie
najzrýchlenejšie
najunáhlenejšie
najsilenejšie
najvysilenejšie
najusmoklenejšie
najzakuklenejšie
najubolenejšie
najškolenejšie
najsolenejšie
najusoplenejšie
najskreslenejšie
najnamyslenejšie
najzamyslenejšie
najpremyslenejšie
najnedomyslenejšie
najnerozmyslenejšie
najrozmyslenejšie
najnapálenejšie
najustálenejšie
najrozčúlenejšie
najpomýlenejšie
najvzpriamenejšie
najuzimenejšie
najtlmenejšie
najuvedomenejšie
najlomenejšie
zlomenejšie
najzlomenejšie
najvyhranenejšie
najranenejšie
najzadebnenejšie
najodôvodnenejšie
najzaneprázdnenejšie
najnepodmienenejšie
najpodmienenejšie
najosrienenejšie
najkorenenejšie
najplnenejšie
najzvlnenejšie
zjemnenejšie
najzjemnenejšie
najnaklonenejšie
najzronenejšie
najobrnenejšie
najumiernenejšie
najzasnenejšie
najstiesnenejšie
najneopodstatnenejšie
najopodstatnenejšie
najoduševnenejšie
najpreduchovnenejšie
najneoprávnenejšie
najoprávnenejšie
najspriaznenejšie
najspríbuznenejšie
najnechránenejšie
najpretučnenejšie
najuvoľnenejšie
najochlpenejšie
najotupenejšie
najstrápenejšie
najutrápenejšie
najnepodarenejšie
najpodarenejšie
najvydarenejšie
prežiarenejšie
najrozjarenejšie
najočarenejšie
najzmierenejšie
najosirenejšie
najzamokrenejšie
najoneskorenejšie
najmorenejšie
najznetvorenejšie
najpootvorenejšie
najuprenejšie
najpobúrenejšie
najzachmúrenejšie
najnamosúrenejšie
najzamosúrenejšie
najrozzúrenejšie
najvychýrenejšie
najroztrasenejšie
najzdesenejšie
najnadnesenejšie
najprenesenejšie
najpovznesenejšie
najnedonosenejšie
najpridusenejšie
najzhnusenejšie
najsvetaskúsenejšie
najneskúsenejšie
najskúsenejšie
najvybrúsenejšie
najroztrúsenejšie
najnehatenejšie
najstratenejšie
najroztratenejšie
najzrohovatenejšie
najzanietenejšie
najosvietenejšie
najpopletenejšie
najrozpoltenejšie
najosihotenejšie
najosamotenejšie
najzjednotenejšie
vyhrotenejšie
najvyhrotenejšie
najurastenejšie
najzrastenejšie
najolistenejšie
najznečistenejšie
najnaradostenejšie
najostenejšie
najnazlostenejšie
najustarostenejšie
najzhustenejšie
najrozpustenejšie
najznechutenejšie
najvychytenejšie
najzvrátenejšie
najpomätenejšie
zmätenejšie
najzmätenejšie
najzasvätenejšie
najprecítenejšie
najrozcítenejšie
najpomútenejšie
najzarmútenejšie
najskormútenejšie
najnenútenejšie
najnenasýtenejšie
najnasýtenejšie
najroztrieštenejšie
najzoženštenejšie
najsploštenejšie
najpremrštenejšie
najpobavenejšie
najvyjavenejšie
najblahoslavenejšie
najunavenejšie
zmeravenejšie
najzmeravenejšie
najpripravenejšie
najrozvravenejšie
najzavšivavenejšie
najdrevenejšie
najrozochvenejšie
najvycivenejšie
najprecitlivenejšie
najrozcitlivenejšie
najpokrivenejšie
najpodvyživenejšie
najutkvenejšie
najčervenejšie
najnedokrvenejšie
najrozvetvenejšie
najotrávenejšie
najzarazenejšie
najporazenejšie
najobmedzenejšie
najneprirodzenejšie
najprirodzenejšie
najurodzenejšie
najuslzenejšie
najneohrozenejšie
najohrozenejšie
najzhrozenejšie
najnamrzenejšie
najrozmrzenejšie
najtlačenejšie
najzamračenejšie
najpresvedčenejšie
najosvedčenejšie
najuveličenejšie
najzničenejšie
najcvičenejšie
najvycvičenejšie
najzvlčenejšie
najrozkročenejšie
najtočenejšie
najroztrpčenejšie
najrozhorčenejšie
najnapaprčenejšie
najzastrčenejšie
najučenejšie
najzmučenejšie
najodlúčenejšie
najskľúčenejšie
najpojašenejšie
zjašenejšie
najzjašenejšie
najnaplašenejšie
najpoplašenejšie
najsplašenejšie
najnastrašenejšie
najzastrašenejšie
najustrašenejšie
najvystrašenejšie
najnadšenejšie
najvznešenejšie
najnatešenejšie
najneutešenejšie
najutešenejšie
najpohoršenejšie
najnasršenejšie
zjednodušenejšie
najzjednodušenejšie
najnerušenejšie
najneporušenejšie
najrozrušenejšie
najvzrušenejšie
najskrúšenejšie
najpovýšenejšie
najzvýšenejšie
najblaženejšie
najpreťaženejšie
najsťaženejšie
najvyťaženejšie
najzadlženejšie
najzúboženejšie
najnepodloženejšie
najzloženejšie
najvyváženejšie
najponíženejšie
najzníženejšie
najvyslúženejšie
najvytúženejšie
najroztúženejšie
najzúženejšie
najrozšafnejšie
najtrefnejšie
najamorfnejšie
najhúfnejšie
najvágnejšie
najvrchnejšie
najpovrchnejšie
najsinejšie
najnepoddajnejšie
najpoddajnejšie
najpredajnejšie
najradodajnejšie
najsmerodajnejšie
najfajnejšie
najkrajnejšie
najneprajnejšie
najprajnejšie
najblahoprajnejšie
najdobroprajnejšie
najtajnejšie
najpraobyčajnejšie
najneobyčajnejšie
najnezvyčajnejšie
najzvyčajnejšie
najčarodejnejšie
najnádejnejšie
najbeznádejnejšie
najneochvejnejšie
najrecesijnejšie
najfantazijnejšie
najtvrdošijnejšie
najbohabojnejšie
najodbojnejšie
najpriebojnejšie
najnevýbojnejšie
najvýbojnejšie
najnepokojnejšie
najpokojnejšie
najnespokojnejšie
najspokojnejšie
najopojnejšie
najstrojnejšie
najobstojnejšie
najneprístojnejšie
najnedôstojnejšie
najdôstojnejšie
najbujnejšie
najkujnejšie
najnečujnejšie
najčujnejšie
najnepeknejšie
najpitoresknejšie
najgrotesknejšie
najbrisknejšie
najkalnejšie
najkvapalnejšie
najzápalnejšie
najpochvalnejšie
najnepohodlnejšie
najpohodlnejšie
najnepravidelnejšie
najpravidelnejšie
najstrašidelnejšie
najrozdielnejšie
najpekelnejšie
najnepriestrelnejšie
najpriemyselnejšie
najdômyselnejšie
najživelnejšie
najkúzelnejšie
najčelnejšie
najúčelnejšie
najbezúčelnejšie
najvariabilnejšie
najlabilnejšie
najnerentabilnejšie
najrentabilnejšie
najadaptabilnejšie
najstabilnejšie
najdiskutabilnejšie
najdebilnejšie
najkompatibilnejšie
najflexibilnejšie
najsenzibilnejšie
najmobilnejšie
najagilnejšie
najľudomilnejšie
najsuchomilnejšie
najvlhkomilnejšie
najteplomilnejšie
najsvetlomilnejšie
najstudenomilnejšie
najvetromilnejšie
najsmilnejšie
najsenilnejšie
najsterilnejšie
najnenásilnejšie
najnásilnejšie
najinfantilnejšie
najcivilnejšie
najservilnejšie
najdolnejšie
najodolnejšie
najnezdolnejšie
najvrcholnejšie
volnejšie
najfrivolnejšie
najmŕtvolnejšie
najduchaplnejšie
najstrastiplnejšie
najplnejšie
najohľaduplnejšie
najtajuplnejšie
najláskyplnejšie
najneúplnejšie
najúplnejšie
najprítulnejšie
najútulnejšie
najnáchylnejšie
najúchylnejšie
najmylnejšie
najneomylnejšie
najomylnejšie
najglobálnejšie
najškandálnejšie
najideálnejšie
najnereálnejšie
najireálnejšie
najreálnejšie
najtriumfálnejšie
najkatastrofálnejšie
najlegálnejšie
najepochálnejšie
najpatriarchálnejšie
najšpeciálnejšie
najneoficiálnejšie
najoficiálnejšie
najasociálnejšie
najsociálnejšie
najparciálnejšie
najkomediálnejšie
najkolegiálnejšie
najgeniálnejšie
najkoloniálnejšie
najprincipiálnejšie
najindustriálnejšie
najbeštiálnejšie
najtriviálnejšie
najžoviálnejšie
najlojálnejšie
najradikálnejšie
najklerikálnejšie
najrustikálnejšie
najmuzikálnejšie
najlokálnejšie
najminimálnejšie
najoptimálnejšie
najneformálnejšie
najformálnejšie
najabnormálnejšie
najnenormálnejšie
najnormálnejšie
najfenomenálnejšie
najkardinálnejšie
najoriginálnejšie
najmarginálnejšie
najnacionálnejšie
najinternacionálnejšie
najiracionálnejšie
najracionálnejšie
najintencionálnejšie
najemocionálnejšie
najproporcionálnejšie
najneprofesionálnejšie
najprofesionálnejšie
najliberálnejšie
najintegrálnejšie
najamorálnejšie
najnemorálnejšie
najmorálnejšie
najteatrálnejšie
najdiametrálnejšie
najširokospektrálnejšie
najcentrálnejšie
najneutrálnejšie
najprocedurálnejšie
najnaturálnejšie
najštrukturálnejšie
najkolosálnejšie
najfatálnejšie
najkapitálnejšie
najvitálnejšie
najtranscendentálnejšie
najorientálnejšie
najfundamentálnejšie
najornamentálnejšie
najexperimentálnejšie
najsentimentálnejšie
najenvironmentálnejšie
najmonumentálnejšie
najbrutálnejšie
najindividuálnejšie
najkontinuálnejšie
najintelektuálnejšie
najsexuálnejšie
najvizuálnejšie
najschválnejšie
najoválnejšie
najuniverzálnejšie
najsubtílnejšie
najneklamnejšie
najklamnejšie
najomamnejšie
najveľavýznamnejšie
najbezvýznamnejšie
najemnejšie
najnajemnejšie
najobjemnejšie
najdojemnejšie
najnepríjemnejšie
najneforemnejšie
najtemnejšie
najprízemnejšie
najzimnejšie
najtajomnejšie
najneoblomnejšie
najsrdcelomnejšie
najkrkolomnejšie
najvierolomnejšie
najnezlomnejšie
najdaromnejšie
najohromnejšie
najskromnejšie
najposkromnejšie
najduchaprítomnejšie
najničomnejšie
najprotireformnejšie
najreformnejšie
najproreformnejšie
najuniformnejšie
najnekonformnejšie
najkonformnejšie
najnonkonformnejšie
najenormnejšie
najumnejšie
najostroumnejšie
najkonzumnejšie
najnerozumnejšie
najrozumnejšie
najšumnejšie
najextrémnejšie
najnelegitímnejšie
najlegitímnejšie
najintímnejšie
najbezbrannejšie
najrannejšie
najpriestrannejšie
najnestrannejšie
najvšestrannejšie
najmnohostrannejšie
najmenejcennejšie
najdrahocennejšie
najrovnocennejšie
najbezcennejšie
najkaždodennejšie
najkamennejšie
najplamennejšie
najiskrennejšie
najjesennejšie
najrodinnejšie
najnehostinnejšie
najpohostinnejšie
najnečinnejšie
najčinnejšie
najzločinnejšie
najúčinnejšie
najzákonnejšie
najvýkonnejšie
najblahosklonnejšie
najnáklonnejšie
najvonnejšie
najjemnozrnnejšie
najplynnejšie
najprofánnejšie
najhumánnejšie
najspontánnejšie
najobscénnejšie
najmondénnejšie
najhomogénnejšie
najkarcinogénnejšie
najkancerogénnejšie
najheterogénnejšie
najpatogénnejšie
najsuverénnejšie
najsalónnejšie
najmonotónnejšie
najimúnnejšie
najrukolapnejšie
najškriepnejšie
najštiepnejšie
najchlipnejšie
najvtipnejšie
najostrovtipnejšie
najdôvtipnejšie
najbojaschopnejšie
najvývojaschopnejšie
najživotaschopnejšie
najakcieschopnejšie
najkonkurencieschopnejšie
najneschopnejšie
najprevádzkyschopnejšie
najobranyschopnejšie
najkúpyschopnejšie
najpsychotropnejšie
najútrpnejšie
najnepodkupnejšie
najpodkupnejšie
najspupnejšie
najotupnejšie
najpotupnejšie
najnedostupnejšie
najdostupnejšie
najpostupnejšie
najzostupnejšie
najvzostupnejšie
najneprístupnejšie
najprístupnejšie
najneústupnejšie
najstereotypnejšie
najtrápnejšie
najblahodarnejšie
najživotodarnejšie
najzdarnejšie
najjarnejšie
najrozmarnejšie
najsparnejšie
najvýtvarnejšie
najbizarnejšie
jadrnejšie
najjadrnejšie
najúdernejšie
najmalichernejšie
najnádhernejšie
najnemiernejšie
najmiernejšie
najzákernejšie
najnadpriemernejšie
najpriemernejšie
najrovnomernejšie
najrozmernejšie
najúmernejšie
najnesúmernejšie
najsúmernejšie
najčipernejšie
najopernejšie
najveternejšie
najcharakternejšie
najbezcharakternejšie
najsevernejšie
najľahkovernejšie
najmalovernejšie
najhodnovernejšie
najdôvernejšie
najmizernejšie
černejšie
najčernejšie
najpočernejšie
najpríšernejšie
najneodbornejšie
najodbornejšie
najstriebornejšie
najsvetobornejšie
najvzdornejšie
najvodovzdornejšie
najohňovzdornejšie
najžiaruvzdornejšie
najmrazuvzdornejšie
najpokornejšie
najkomornejšie
najhumornejšie
najúmornejšie
najtopornejšie
najspornejšie
najúspornejšie
najrozpornejšie
najzápornejšie
najúpornejšie
najnemotornejšie
najdvornejšie
najsvornejšie
najštýlotvornejšie
najštátotvornejšie
najnepozornejšie
najpozornejšie
najvzornejšie
najnázornejšie
najchatrnejšie
najnepatrnejšie
najspurnejšie
najsolidárnejšie
najlapidárnejšie
najnehospodárnejšie
najhospodárnejšie
najvulgárnejšie
najfamiliárnejšie
najexemplárnejšie
najregulárnejšie
najsekulárnejšie
najnepopulárnejšie
najmárnejšie
najordinárnejšie
najimaginárnejšie
najkuloárnejšie
najsuchopárnejšie
najliterárnejšie
najarbitrárnejšie
najutilitárnejšie
najelementárnejšie
najrudimentárnejšie
najdokumentárnejšie
najbulvárnejšie
najtvárnejšie
najmnohotvárnejšie
najjednotvárnejšie
najšvárnejšie
najefemérnejšie
najležérnejšie
najobšírnejšie
najžírnejšie
najfolklórnejšie
najsonórnejšie
najprovizórnejšie
najiluzórnejšie
najobskúrnejšie
najchmúrnejšie
najpochmúrnejšie
najpošmúrnejšie
najsúrnejšie
najminiatúrnejšie
najkoloratúrnejšie
najštruktúrnejšie
najnekultúrnejšie
najmultikultúrnejšie
najkultúrnejšie
najbravúrnejšie
najchýrnejšie
najnejasnejšie
najjasnejšie
hlasnejšie
najhlasnejšie
najokrasnejšie
najotrasnejšie
najčasnejšie
najvčasnejšie
najsúčasnejšie
najbesnejšie
najsecesnejšie
najdesnejšie
najčudesnejšie
najnoblesnejšie
najtelesnejšie
najadresnejšie
najnepresnejšie
najexpresnejšie
najnemóresnejšie
najtesnejšie
najúlisnejšie
najkomisnejšie
najnekompromisnejšie
najkompromisnejšie
najopisnejšie
najpopisnejšie
najkrasopisnejšie
najhonosnejšie
najďalekonosnejšie
najzlatonosnejšie
najsmrtonosnejšie
najskazonosnejšie
najneúnosnejšie
najúnosnejšie
najvýnosnejšie
najneúprosnejšie
najdrsnejšie
najdusnejšie
najnevkusnejšie
najvkusnejšie
najluxusnejšie
najspásnejšie
najkrásnejšie
najčarokrásnejšie
najzdatnejšie
najvýdatnejšie
najpodplatnejšie
najpoplatnejšie
najmatnejšie
najšpatnejšie
najneobratnejšie
najobratnejšie
najnespratnejšie
najspratnejšie
najmárnotratnejšie
najpodvratnejšie
najprevratnejšie
najnezvratnejšie
najrozvratnejšie
najzávratnejšie
najnepodstatnejšie
najstatnejšie
samostatnejšie
najsamostatnejšie
najchvatnejšie
najklebetnejšie
najšľachetnejšie
najnemajetnejšie
najmajetnejšie
najkoketnejšie
najletnejšie
najmoletnejšie
najkompletnejšie
najvzletnejšie
najzáletnejšie
najošemetnejšie
najpodnetnejšie
najkabaretnejšie
najoperetnejšie
najobozretnejšie
najpočetnejšie
najnepríčetnejšie
najosobitnejšie
najnecitnejšie
najexplicitnejšie
najútlocitnejšie
najjemnocitnejšie
najbezcitnejšie
najsúcitnejšie
najtotalitnejšie
najnekvalitnejšie
najmonolitnejšie
najprioritnejšie
najinsitnejšie
najdiskontinuitnejšie
najpriesvitnejšie
najkompaktnejšie
najabstraktnejšie
najtaktnejšie
najexaktnejšie
najdefektnejšie
najperfektnejšie
najkorektnejšie
najkonfliktnejšie
najstriktnejšie
najpahltnejšie
najpedantnejšie
najredundantnejšie
najextravagantnejšie
najelegantnejšie
najarogantnejšie
najvariantnejšie
najpikantnejšie
najmarkantnejšie
najriskantnejšie
najgalantnejšie
najnonšalantnejšie
najbrilantnejšie
najšarmantnejšie
najdominantnejšie
najfrapantnejšie
najtolerantnejšie
najinteresantnejšie
najmilitantnejšie
najinstantnejšie
najirelevantnejšie
najrelevantnejšie
najrazantnejšie
najimpozantnejšie
najdecentnejšie
najdekadentnejšie
najevidentnejšie
najtranscendentnejšie
najurgentnejšie
najambivalentnejšie
najbenevolentnejšie
najturbulentnejšie
najkorpulentnejšie
najtemperamentnejšie
najvehementnejšie
najeminentnejšie
najprominentnejšie
najimpertinentnejšie
najtransparentnejšie
najindiferentnejšie
najlatentnejšie
najnekompetentnejšie
najkompetentnejšie
najpotentnejšie
najkonzistentnejšie
najkonzekventnejšie
najnesolventnejšie
najsolventnejšie
najinsolventnejšie
najbigotnejšie
najneochotnejšie
najochotnejšie
najlakotnejšie
najgramotnejšie
najhmotnejšie
najhrmotnejšie
najnejednotnejšie
najjednotnejšie
najhodnotnejšie
najplnohodnotnejšie
najlopotnejšie
najkrvopotnejšie
najneskrotnejšie
najčistotnejšie
najživotnejšie
najničotnejšie
najpromptnejšie
najintrovertnejšie
najextrovertnejšie
najmaškrtnejšie
najkomfortnejšie
najslastnejšie
najnemastnejšie
najmastnejšie
najkontrastnejšie
najstrastnejšie
najnešťastnejšie
najscestnejšie
najnemiestnejšie
najbolestnejšie
najbezbolestnejšie
najnerestnejšie
najtrestnejšie
zlovestnejšie
najzlovestnejšie
zlopovestnejšie
najzlopovestnejšie
najnečestnejšie
najčestnejšie
najpočestnejšie
najmravopočestnejšie
najkoristnejšie
najtristnejšie
najnenávistnejšie
najočistnejšie
najnaozajstnejšie
najozajstnejšie
najľúbostnejšie
najradostnejšie
najškodoradostnejšie
najakostnejšie
najúzkostnejšie
najžalostnejšie
najbelostnejšie
najcelostnejšie
zlostnejšie
najzlostnejšie
najcnostnejšie
najslávnostnejšie
najčnostnejšie
najbezstarostnejšie
najbytostnejšie
najneľútostnejšie
najrobustnejšie
najpriepustnejšie
najrozpustnejšie
najneprípustnejšie
najprípustnejšie
najnechutnejšie
najchutnejšie
najhutnejšie
najmohutnejšie
najsmutnejšie
najnevyhnutnejšie
najurputnejšie
najukrutnejšie
najozrutnejšie
najneodbytnejšie
najsvojbytnejšie
najnedobytnejšie
najblahobytnejšie
najsamobytnejšie
najblankytnejšie
najnenásytnejšie
najobligátnejšie
najdelikátnejšie
najunikátnejšie
najmalátnejšie
najdezolátnejšie
najseparátnejšie
najakurátnejšie
najadekvátnejšie
najposvätnejšie
najdiétnejšie
najkonkrétnejšie
najdiskrétnejšie
najindiskrétnejšie
najkomótnejšie
najakútnejšie
najpokútnejšie
najrezolútnejšie
najmútnejšie
najnezištnejšie
najzištnejšie
mrštnejšie
najzvláštnejšie
najzábavnejšie
najohavnejšie
najobjavnejšie
zjavnejšie
najzjavnejšie
najúhlavnejšie
najplavnejšie
najsplavnejšie
najoslavnejšie
najneúnavnejšie
najúnavnejšie
najnemravnejšie
najmravnejšie
najvýpravnejšie
najotravnejšie
najveľavravnejšie
najpravdovravnejšie
najmnohovravnejšie
najmálovravnejšie
najsústavnejšie
najvýstavnejšie
najkaľavnejšie
najcirkevnejšie
najúsmevnejšie
najspevnejšie
najvýhrevnejšie
najnaivnejšie
najobdivnejšie
najdivnejšie
najpodivnejšie
najprotivnejšie
najnezáživnejšie
najzáživnejšie
najvýživnejšie
najsrandovnejšie
najšvandovnejšie
najduchovnejšie
najvýchovnejšie
najbojovnejšie
najnešikovnejšie
najšikovnejšie
najpokojamilovnejšie
najporiadkumilovnejšie
najhudbymilovnejšie
najslobodymilovnejšie
najpravdymilovnejšie
najusilovnejšie
najdoslovnejšie
najvýslovnejšie
najzánovnejšie
najvarovnejšie
najčarovnejšie
najrovnejšie
najvodorovnejšie
najbohorovnejšie
najnespisovnejšie
najspisovnejšie
najšpásovnejšie
najžartovnejšie
najhurtovnejšie
najhorkokrvnejšie
najmálokrvnejšie
najchladnokrvnejšie
najplnokrvnejšie
najbezkrvnejšie
najvplyvnejšie
najnedávnejšie
najstarodávnejšie
najneslávnejšie
najvíťazoslávnejšie
najprotiprávnejšie
najsvojprávnejšie
najplnoprávnejšie
najrovnoprávnejšie
najnesprávnejšie
najbezprávnejšie
najlascívnejšie
najmasívnejšie
najpasívnejšie
najsukcesívnejšie
najagresívnejšie
najregresívnejšie
najprogresívnejšie
najdepresívnejšie
najrepresívnejšie
najexpresívnejšie
najkreatívnejšie
najnegatívnejšie
najiniciatívnejšie
najkomunikatívnejšie
najprovokatívnejšie
najrelatívnejšie
najšpekulatívnejšie
najkumulatívnejšie
najproklamatívnejšie
najdeklaratívnejšie
najimperatívnejšie
najoperatívnejšie
najinšpiratívnejšie
najkonšpiratívnejšie
najpejoratívnejšie
najdekoratívnejšie
najilustratívnejšie
najdemonštratívnejšie
najmeditatívnejšie
najcharitatívnejšie
najautoritatívnejšie
najostentatívnejšie
najreprezentatívnejšie
najkonzervatívnejšie
najdefinitívnejšie
najsenzitívnejšie
najpozitívnejšie
najaktívnejšie
najrádioaktívnejšie
najretroaktívnejšie
najatraktívnejšie
najneefektívnejšie
najobjektívnejšie
najsubjektívnejšie
najselektívnejšie
najflektívnejšie
najkolektívnejšie
najperspektívnejšie
najdirektívnejšie
najinvektívnejšie
najreštriktívnejšie
najinštinktívnejšie
najdeduktívnejšie
najkontraproduktívnejšie
najproduktívnejšie
najdeštruktívnejšie
najinštruktívnejšie
najkonštruktívnejšie
najpreventívnejšie
najemotívnejšie
najeruptívnejšie
najasertívnejšie
najsugestívnejšie
najreflexívnejšie
najabrazívnejšie
najimpulzívnejšie
najexpanzívnejšie
najdefenzívnejšie
najofenzívnejšie
najintenzívnejšie
najextenzívnejšie
najexplozívnejšie
najerozívnejšie
najiluzívnejšie
najexkluzívnejšie
najnepočúvnejšie
najpočúvnejšie
najlaxnejšie
najkomplexnejšie
najfixnejšie
najparadoxnejšie
najortodoxnejšie
najobraznejšie
najdôraznejšie
najnevýraznejšie
najbezvýraznejšie
najvíťaznejšie
najľúbeznejšie
najexpanznejšie
najhroznejšie
najkontroverznejšie
najperverznejšie
najpríbuznejšie
najsvojráznejšie
najnehoráznejšie
najotáznejšie
najinváznejšie
najnadväznejšie
najzáväznejšie
najobéznejšie
najpompéznejšie
najprecíznejšie
najkoncíznejšie
najkolíznejšie
najgracióznejšie
najambicióznejšie
najminucióznejšie
najgrandióznejšie
najodióznejšie
najreligióznejšie
najserióznejšie
najmysterióznejšie
najkurióznejšie
najgustióznejšie
najviskóznejšie
najškandalóznejšie
najškrupulóznejšie
najrigoróznejšie
najkoróznejšie
najmoróznejšie
najmonštruóznejšie
najvirtuóznejšie
najnervóznejšie
najdifúznejšie
najkonfúznejšie
najsegregačnejšie
najprovokačnejšie
najoblačnejšie
najkrvilačnejšie
najlačnejšie
najšpekulačnejšie
najdiskriminačnejšie
najznačnejšie
najmnohoznačnejšie
najjednoznačnejšie
najpríznačnejšie
najvýznačnejšie
najuštipačnejšie
najmračnejšie
najdekoračnejšie
najpriezračnejšie
najzázračnejšie
najhydratačnejšie
najagitačnejšie
najreprezentačnejšie
najkonfrontačnejšie
najsebestačnejšie
najposmievačnejšie
najpochlebovačnejšie
najpochybovačnejšie
najpožadovačnejšie
najpanovačnejšie
najinovačnejšie
najvystatovačnejšie
najrozkazovačnejšie
najrozhadzovačnejšie
najdobyvačnejšie
najpožívačnejšie
najdecentralizačnejšie
najsenzačnejšie
vďačnejšie
najnevďačnejšie
najvďačnejšie
najpovďačnejšie
najsvedčnejšie
najdobrosrdečnejšie
najdriečnejšie
najpriečnejšie
najbáječnejšie
najtanečnejšie
najjedinečnejšie
najslnečnejšie
najnebezpečnejšie
najživotunebezpečnejšie
najchýrečnejšie
najvýrečnejšie
najúsečnejšie
najvšetečnejšie
najnetradičnejšie
najtradičnejšie
najšibeničnejšie
najpatričnejšie
najdýchavičnejšie
najreakčnejšie
najakčnejšie
najinfekčnejšie
najselekčnejšie
najfunkčnejšie
najobštrukčnejšie
najdeštrukčnejšie
najdisonančnejšie
najtendenčnejšie
najkonkurenčnejšie
najinvenčnejšie
najnekonvenčnejšie
najkonvenčnejšie
najúskočnejšie
najemočnejšie
najvýnimočnejšie
najnenáročnejšie
najsviatočnejšie
najstatočnejšie
najnedostatočnejšie
najužitočnejšie
najneskutočnejšie
najzbytočnejšie
najzmätočnejšie
najútočnejšie
najsmútočnejšie
najkoncepčnejšie
najabsorpčnejšie
najkomerčnejšie
najproporčnejšie
najhlučnejšie
najrevolučnejšie
najnerozlučnejšie
najpoučnejšie
najmravoučnejšie
najstručnejšie
najzručnejšie
najnepriezvučnejšie
najzvučnejšie
najľubozvučnejšie
najrovnozvučnejšie
najsúzvučnejšie
najnáučnejšie
najvláčnejšie
najrozvláčnejšie
najžiaľnejšie
najbezcieľnejšie
najslabomyseľnejšie
najslobodomyseľnejšie
najľahkomyseľnejšie
najhlbokomyseľnejšie
najťažkomyseľnejšie
najmalomyseľnejšie
zlomyseľnejšie
najzlomyseľnejšie
najtrudnomyseľnejšie
najmárnomyseľnejšie
najdobromyseľnejšie
najchoromyseľnejšie
najprostomyseľnejšie
najzanedbateľnejšie
najnebadateľnejšie
najbadateľnejšie
najovládateľnejšie
najnedýchateľnejšie
priateľnejšie
najneprijateľnejšie
najprijateľnejšie
najželateľnejšie
najneodolateľnejšie
najnezdolateľnejšie
najneodvolateľnejšie
najneporovnateľnejšie
najporovnateľnejšie
najznateľnejšie
najpoznateľnejšie
najrozpoznateľnejšie
najrozoznateľnejšie
najštiepateľnejšie
najrozoberateľnejšie
najnepopierateľnejšie
najroztierateľnejšie
najzmerateľnejšie
najneopísateľnejšie
najnečitateľnejšie
najčitateľnejšie
najnevyspytateľnejšie
najzapamätateľnejšie
najnespočítateľnejšie
najnevypočítateľnejšie
najspracovateľnejšie
najneopakovateľnejšie
najzužitkovateľnejšie
najredukovateľnejšie
najreprodukovateľnejšie
najnedefinovateľnejšie
najpozorovateľnejšie
najakceptovateľnejšie
najzúčtovateľnejšie
najpožívateľnejšie
najpoužívateľnejšie
najobývateľnejšie
najdokázateľnejšie
najpreukázateľnejšie
najnezadržateľnejšie
najneudržateľnejšie
najudržateľnejšie
najneprozreteľnejšie
najprozreteľnejšie
najupotrebiteľnejšie
najnenapodobiteľnejšie
najneciteľnejšie
najciteľnejšie
najnenahraditeľnejšie
najviditeľnejšie
najdeliteľnejšie
najvyčísliteľnejšie
najvysvetliteľnejšie
najzraniteľnejšie
najnenapodobniteľnejšie
najospravedlniteľnejšie
najsplniteľnejšie
najuskutočniteľnejšie
najneodškriepiteľnejšie
najnepochopiteľnejšie
najpochopiteľnejšie
najnezmieriteľnejšie
najspasiteľnejšie
najneotrasiteľnejšie
najneznesiteľnejšie
najznesiteľnejšie
najzistiteľnejšie
najrozlúštiteľnejšie
najnenapraviteľnejšie
najnastaviteľnejšie
najnepredstaviteľnejšie
najprestaviteľnejšie
najnevysloviteľnejšie
najstráviteľnejšie
najneporaziteľnejšie
najporaziteľnejšie
najliečiteľnejšie
najnezlučiteľnejšie
najzlučiteľnejšie
najneriešiteľnejšie
najriešiteľnejšie
najpotešiteľnejšie
najnepolepšiteľnejšie
najrozlíšiteľnejšie
najnezabudnuteľnejšie
najzvládnuteľnejšie
najnedosiahnuteľnejšie
najdosiahnuteľnejšie
najpostrehnuteľnejšie
najnedostihnuteľnejšie
najpostihnuteľnejšie
najzvinuteľnejšie
najnepreniknuteľnejšie
najpotuteľnejšie
najpočuteľnejšie
najvoľnejšie
najsvojvoľnejšie
najblahovoľnejšie
zlovoľnejšie
najzlovoľnejšie
najpovoľnejšie
najpozvoľnejšie
najdochvíľnejšie
najbôľnejšie
najsamopašnejšie
najroztopašnejšie
najprašnejšie
najfešnejšie
najsmiešnejšie
najhriešnejšie
najposmešnejšie
najvýsmešnejšie
najprospešnejšie
najúspešnejšie
najbezútešnejšie
najodlišnejšie
najrozkošnejšie
najfalošnejšie
najplošnejšie
najsošnejšie
najvýbušnejšie
najnepriedušnejšie
najpriedušnejšie
najveľkodušnejšie
najmalodušnejšie
najdobrodušnejšie
najprostodušnejšie
najvzdušnejšie
najneslušnejšie
najslušnejšie
najneposlušnejšie
najrušnejšie
najkrušnejšie
najpyšnejšie
najbezostyšnejšie
najživočíšnejšie
najctibažnejšie
najslávybažnejšie
najobtiažnejšie
najvlažnejšie
najvýhražnejšie
najvýstražnejšie
najobsažnejšie
najbezobsažnejšie
najprísažnejšie
najkrivoprísažnejšie
najobťažnejšie
najťažnejšie
najrozťažnejšie
najpredbežnejšie
najpriebežnejšie
najnežnejšie
najknižnejšie
najnedostižnejšie
najsvižnejšie
najpobožnejšie
najbezbožnejšie
najzbožnejšie
najnábožnejšie
najcudzoložnejšie
najnemožnejšie
najmožnejšie
najzámožnejšie
najobstarožnejšie
najosožnejšie
najmátožnejšie
najsúdržnejšie
najúslužnejšie
najmužnejšie
najdružnejšie
najpodružnejšie
najdobrodružnejšie
najpružnejšie
najinštruktážnejšie
najodvážnejšie
najvážnejšie
najľahkovážnejšie
najnerozvážnejšie
najrozvážnejšie
najprestížnejšie
sverepejšie
najsverepejšie
tupejšie
najtupejšie
skúpejšie
najskúpejšie
priamočiarejšie
najpriamočiarejšie
jarejšie
najjarejšie
bujarejšie
najbujarejšie
chrabrejšie
najchrabrejšie
štedrejšie
najštedrejšie
bodrejšie
najbodrejšie
modrejšie
najmodrejšie
šerejšie
najšerejšie
mokrejšie
najmokrejšie
príkrejšie
najpríkrejšie
chorejšie
najchorejšie
sporejšie
najsporejšie
kyprejšie
najkyprejšie
pestrejšie
najpestrejšie
ostrejšie
najostrejšie
bystrejšie
najbystrejšie
chytrejšie
najchytrejšie
ponurejšie
najponurejšie
čírejšie
najčírejšie
šírejšie
najšírejšie
belasejšie
najbelasejšie
úzkoprsejšie
najúzkoprsejšie
kusejšie
najkusejšie
lysejšie
najlysejšie
veľkorysejšie
najveľkorysejšie
najjarabatejšie
najgambatejšie
najhrbatejšie
najkostrbatejšie
najhubatejšie
najzubatejšie
najšpicatejšie
najbradatejšie
najnahatejšie
najbruchatejšie
najnohatejšie
najparohatejšie
najrohatejšie
najjednoliatejšie
najusmiatejšie
najvysmiatejšie
najprepiatejšie
najdojatejšie
najpredpojatejšie
najnezaujatejšie
najzaujatejšie
najstrakatejšie
najfľakatejšie
najzúbkatejšie
najokatejšie
najpupkatejšie
najpahorkatejšie
najpyskatejšie
najkľukatejšie
najrožkatejšie
najkrídlatejšie
najhranatejšie
najškrobnatejšie
najrybnatejšie
najplecnatejšie
najvodnatejšie
najsrdnatejšie
najrudnatejšie
najľudnatejšie
najhviezdnatejšie
najvápenatejšie
najmachnatejšie
najšupinatejšie
najštetinatejšie
najškutinatejšie
najrovinatejšie
najkrovinatejšie
najnížinatejšie
najolejnatejšie
najskalnatejšie
najsvalnatejšie
najtelnatejšie
najžilnatejšie
najstepnatejšie
najokuliarnatejšie
najpernatejšie
najhornatejšie
najcukornatejšie
najsírnatejšie
najlesnatejšie
najprsnatejšie
najmäsnatejšie
najblatnatejšie
najkvetnatejšie
najchobotnatejšie
najlistnatejšie
najplstnatejšie
najostnatejšie
najkostnatejšie
najsrstnatejšie
najortutnatejšie
najšťavnatejšie
najdrevnatejšie
najvrstevnatejšie
najhúževnatejšie
najolovnatejšie
najkrvnatejšie
najtrávnatejšie
najžľaznatejšie
najsopečnatejšie
najbradavičnatejšie
najživičnatejšie
najlaločnatejšie
najpiesočnatejšie
najjazyčnatejšie
najmúčnatejšie
najuhoľnatejšie
najmozoľnatejšie
najpapuľnatejšie
najstrapatejšie
najčapatejšie
najčľapatejšie
najchlpatejšie
najkrpatejšie
najrozospatejšie
najbachratejšie
najnenažratejšie
najvlasatejšie
najnosatejšie
najustatejšie
najhlavatejšie
najjedovatejšie
najvrchovatejšie
najžilkovatejšie
najvinovatejšie
najnaslovovzatejšie
najuvzatejšie
najfúzatejšie
najpolovičatejšie
najbucľatejšie
najhrboľatejšie
najguľatejšie
najbaňatejšie
najhuňatejšie
najplešatejšie
najšišatejšie
najkošatejšie
najušatejšie
najzaťatejšie
najježatejšie
najležatejšie
najuzavretejšie
najzovretejšie
najvyzretejšie
najprebitejšie
najosobitejšie
najvybitejšie
najplecitejšie
najnápaditejšie
najzásaditejšie
najsrditejšie
najspojitejšie
najzavalitejšie
najzemitejšie
najsvedomitejšie
najblanitejšie
najrozmanitejšie
najčlenitejšie
najkorenitejšie
najnahnitejšie
najprehnitejšie
najhlinitejšie
najvláknitejšie
najvlnitejšie
najškvrnitejšie
najzrnitejšie
najpodnapitejšie
najpodpitejšie
najprepitejšie
najopitejšie
najhlasitejšie
najmäsitejšie
najspletitejšie
najdrevitejšie
najhubovitejšie
najhlúbovitejšie
najpracovitejšie
najsrdcovitejšie
najvrecovitejšie
najhviezdicovitejšie
najvidlicovitejšie
najihlicovitejšie
najvajcovitejšie
najvalcovitejšie
najzvoncovitejšie
najstrapcovitejšie
najkopcovitejšie
najtrucovitejšie
najhadovitejšie
najschodovitejšie
najsudovitejšie
najhviezdovitejšie
najkaskádovitejšie
najstádovitejšie
najsvahovitejšie
najmachovitejšie
najprachovitejšie
najšľachovitejšie
najvrchovitejšie
najrohovitejšie
najkruhovitejšie
najglejovitejšie
najolejovitejšie
najkopijovitejšie
najlojovitejšie
najcikcakovitejšie
najnáznakovitejšie
najzúbkovitejšie
najsúdkovitejšie
najstromčekovitejšie
najzvončekovitejšie
najmozaikovitejšie
najobdĺžnikovitejšie
najlievikovitejšie
najžilkovitejšie
najpílkovitejšie
najjamkovitejšie
najzlomkovitejšie
najbezmyšlienkovitejšie
najčipkovitejšie
najchrupkovitejšie
najpahorkovitejšie
najštrkovitejšie
najrúrkovitejšie
najpieskovitejšie
najdoskovitejšie
najskratkovitejšie
najnitkovitejšie
najkôstkovitejšie
najskrutkovitejšie
najúryvkovitejšie
najjazykovitejšie
najpovrázkovitejšie
najhákovitejšie
najoblúkovitejšie
najmačkovitejšie
najpaličkovitejšie
najobličkovitejšie
najihličkovitejšie
najhrčkovitejšie
najhorúčkovitejšie
najjazýčkovitejšie
najguľkovitejšie
najškatuľkovitejšie
najfľaškovitejšie
najhruškovitejšie
najpráškovitejšie
najrožkovitejšie
najútržkovitejšie
najsteblovitejšie
najzrkadlovitejšie
najsklovitejšie
najhmlovitejšie
najrôsolovitejšie
najheslovitejšie
najmetlovitejšie
najžulovitejšie
najuzlovitejšie
najšpirálovitejšie
najílovitejšie
najpílovitejšie
najjamovitejšie
najšelmovitejšie
najstromovitejšie
najgumovitejšie
najihlanovitejšie
najzanovitejšie
najmenovitejšie
najvretenovitejšie
najrybinovitejšie
najklinovitejšie
najhuspeninovitejšie
najšupinovitejšie
najvlnovitejšie
najzvonovitejšie
najzrnovitejšie
najplánovitejšie
najpánovitejšie
najrefrénovitejšie
najlavínovitejšie
najšablónovitejšie
najetapovitejšie
najkopovitejšie
najstĺpovitejšie
najrebrovitejšie
najobrovitejšie
najjadrovitejšie
najtanierovitejšie
najuhrovitejšie
najvzdorovitejšie
najnádorovitejšie
najvejárovitejšie
najpórovitejšie
najkôrovitejšie
najrúrovitejšie
najlastúrovitejšie
najklasovitejšie
najterasovitejšie
najesovitejšie
najelipsovitejšie
najpsovitejšie
najoctovitejšie
najchrastovitejšie
najkapustovitejšie
najpodkovovitejšie
najvrstvovitejšie
najjazvovitejšie
najpošvovitejšie
najpovrazovitejšie
najnárazovitejšie
najžľazovitejšie
najreťazovitejšie
najslizovitejšie
najtorzovitejšie
najhľuzovitejšie
najfrázovitejšie
najrázovitejšie
najtézovitejšie
najželéovitejšie
najklišéovitejšie
najžlčovitejšie
najhrčovitejšie
najlúčovitejšie
najgýčovitejšie
najkŕčovitejšie
najkužeľovitejšie
najhomoľovitejšie
najcibuľovitejšie
najguľovitejšie
najmušľovitejšie
najhrebeňovitejšie
najlupeňovitejšie
najstupňovitejšie
najkašovitejšie
najsieťovitejšie
najvežovitejšie
najkožovitejšie
najrozvitejšie
najželezitejšie
najrozpačitejšie
najírečitejšie
najneurčitejšie
najurčitejšie
najpiesčitejšie
najostražitejšie
najzažitejšie
najpeňažitejšie
najodťažitejšie
najnenáležitejšie
najnáležitejšie
najdôležitejšie
najprežitejšie
zložitejšie
najzložitejšie
najrozložitejšie
najnepretržitejšie
najroztržitejšie
najvžitejšie
najštvoruhlastejšie
najokrúhlastejšie
najkyslastejšie
najhlinastejšie
najčernastejšie
najmodrastejšie
najnasprostastejšie
najpodlhovastejšie
najčastejšie
najsebaistejšie
najfarbistejšie
najneistejšie
najzápalistejšie
najhmlistejšie
najtienistejšie
najmenistejšie
najkorenistejšie
najhlinistejšie
najvlnistejšie
najstrunistejšie
najtônistejšie
najmočaristejšie
najstriebristejšie
najvetristejšie
najblatistejšie
najzlatistejšie
najnečistejšie
najúzemčistejšie
najkončistejšie
najtlstejšie
najprostejšie
najsprostejšie
najbohapustejšie
najpustejšie
najnadutejšie
najdutejšie
najtekutejšie
najochabnutejšie
najjebnutejšie
najšibnutejšie
najdrbnutejšie
najzapadnutejšie
najposadnutejšie
najzabudnutejšie
najzvädnutejšie
najklenutejšie
najnatiahnutejšie
najpretiahnutejšie
najutiahnutejšie
najnadýchnutejšie
najskrehnutejšie
najpohnutejšie
najvyvinutejšie
najzahriaknutejšie
najpreľaknutejšie
najzľaknutejšie
najzomknutejšie
najzatrpknutejšie
najdotknutejšie
najzakríknutejšie
najzamĺknutejšie
najnapnutejšie
najvypnutejšie
najstŕpnutejšie
najustrnutejšie
najvyhasnutejšie
najužasnutejšie
najsklesnutejšie
najutisnutejšie
najspustnutejšie
najvisutejšie
najmrzutejšie
najzarytejšie
najkrytejšie
najskrytejšie
najnapätejšie
najspätejšie
najupätejšie
najvypätejšie
najsvätejšie
najľútejšie
najsýtejšie
najgalbavejšie
najšklbavejšie
najkolembavejšie
najťarbavejšie
najštrbavejšie
najvyhýbavejšie
najhĺbavejšie
najpotácavejšie
najopadavejšie
najsedavejšie
najusedavejšie
najzvedavejšie
najhojdavejšie
najbodavejšie
najhlodavejšie
najvodavejšie
najhvízdavejšie
najnabádavejšie
najbádavejšie
najhádavejšie
najpredvídavejšie
najpohŕdavejšie
jagavejšie
najjagavejšie
najvŕzgavejšie
najťahavejšie
najpichavejšie
najmrchavejšie
najprchavejšie
najšúchavejšie
najostýchavejšie
najzbiehavejšie
najnaliehavejšie
najpriliehavejšie
najpehavejšie
najkarhavejšie
najtrhavejšie
najšmuhavejšie
najpľuhavejšie
najváhavejšie
najrúhavejšie
najzdĺhavejšie
najzadŕhavejšie
najpijavejšie
najovíjavejšie
najzajakavejšie
najľakavejšie
najhabkavejšie
najskackavejšie
najtackavejšie
najzriedkavejšie
najnariekavejšie
najškriekavejšie
najroztekavejšie
najštekavejšie
najblikavejšie
najpodnikavejšie
najprenikavejšie
najkyselkavejšie
najjamkavejšie
najchrumkavejšie
najzelenkavejšie
najnepremokavejšie
najpremokavejšie
najtľapkavejšie
najlepkavejšie
najlipkavejšie
najhopkavejšie
najchrupkavejšie
najtarkavejšie
najžmurkavejšie
najtraskavejšie
najliskavejšie
najláskavejšie
najvráskavejšie
najblýskavejšie
najžltkavejšie
najvrtkavejšie
najnutkavejšie
najružovkavejšie
najsykavejšie
najskákavejšie
najlákavejšie
najčičíkavejšie
najhúkavejšie
najnedočkavejšie
najločkavejšie
najbrčkavejšie
najhrčkavejšie
najškŕkavejšie
najlíškavejšie
najbelavejšie
najfrflavejšie
najsvojhlavejšie
najstrmhlavejšie
najtvrdohlavejšie
najbezhlavejšie
najlilavejšie
najpopolavejšie
najpiplavejšie
najšiplavejšie
najplavejšie
najprplavejšie
najhatlavejšie
najšmatlavejšie
najsálavejšie
najtúlavejšie
najšušlavejšie
najlámavejšie
najdojímavejšie
najrozjímavejšie
najvnímavejšie
najnevšímavejšie
najvšímavejšie
najskúmavejšie
najfufnavejšie
najšpinavejšie
najsinavejšie
najbarnavejšie
najbrnavejšie
najmaznavejšie
najnapínavejšie
najpopínavejšie
najvypínavejšie
najrozpínavejšie
najrapavejšie
najštiepavejšie
najkarpavejšie
najspavejšie
najšnupavejšie
najnechápavejšie
najchápavejšie
najtápavejšie
najstúpavejšie
najbabravejšie
najžobravejšie
najdravejšie
najmľandravejšie
najhundravejšie
najmodravejšie
najdudravejšie
najnezdravejšie
najderavejšie
najdotieravejšie
najnevtieravejšie
najvtieravejšie
najzvieravejšie
najprezieravejšie
najžieravejšie
najzžieravejšie
najmeravejšie
najkučeravejšie
najžeravejšie
najsychravejšie
najihravejšie
najhravejšie
najškamravejšie
najtemravejšie
najzimomravejšie
najšomravejšie
najpravejšie
najpátravejšie
najprekáravejšie
najtáravejšie
najpažravejšie
najžravejšie
najjasavejšie
najklesavejšie
najhnisavejšie
najrysavejšie
najkolísavejšie
najknísavejšie
najobetavejšie
najtrblietavejšie
najprelietavejšie
najlietavejšie
najzamietavejšie
najodmietavejšie
najjachtavejšie
najchrochtavejšie
najšuchtavejšie
najkmitavejšie
najkoktavejšie
najhltavejšie
najštebotavejšie
najjagotavejšie
najligotavejšie
najchichotavejšie
najšuchotavejšie
najmihotavejšie
najškrekotavejšie
najžblnkotavejšie
najdrkotavejšie
najhrkotavejšie
najzurkotavejšie
najhukotavejšie
najrapotavejšie
najškripotavejšie
najdžavotavejšie
najčaptavejšie
najleptavejšie
najkyptavejšie
najchrastavejšie
najchvastavejšie
najvypočítavejšie
najvyčítavejšie
najštikútavejšie
najpútavejšie
najspýtavejšie
najusmievavejšie
najpodozrievavejšie
najupodozrievavejšie
najzhovievavejšie
najspevavejšie
najvšivavejšie
najmokvavejšie
najčervavejšie
najnekrvavejšie
najkrvavejšie
najštvavejšie
najkývavejšie
najsplývavejšie
najrozplývavejšie
najvyzývavejšie
najdobiedzavejšie
najhrdzavejšie
najvynachádzavejšie
najslzavejšie
najhryzavejšie
najpodlízavejšie
najkĺzavejšie
najdomŕzavejšie
jačavejšie
najjačavejšie
najzaliečavejšie
najhrčavejšie
najotáčavejšie
najpoúčavejšie
najškrabľavejšie
najgrambľavejšie
najsvrbľavejšie
najsmradľavejšie
najdengľavejšie
najpichľavejšie
najľavejšie
najškrekľavejšie
najkrikľavejšie
najkľavejšie
najpiskľavejšie
najšmykľavejšie
najboľavejšie
najdrapľavejšie
najchrapľavejšie
najchripľavejšie
najškripľavejšie
najsipľavejšie
najštipľavejšie
najsopľavejšie
najchudorľavejšie
najchorľavejšie
najhorľavejšie
najtrasľavejšie
najcintľavejšie
najchytľavejšie
najbútľavejšie
najškuľavejšie
najmazľavejšie
najmeňavejšie
najhuhňavejšie
najvoňavejšie
najokúňavejšie
najryšavejšie
najzadúšavejšie
najšušťavejšie
najblyšťavejšie
najzrážavejšie
najhrabivejšie
najškľabivejšie
najdrobivejšie
najpôsobivejšie
najvábivejšie
najchladivejšie
najsliedivejšie
najodstredivejšie
najdostredivejšie
najšedivejšie
najplodivejšie
najvodivejšie
najpovzbudivejšie
najodpudivejšie
najnepravdivejšie
najopravdivejšie
najdaždivejšie
najdráždivejšie
najhrejivejšie
najhojivejšie
najznepokojivejšie
najuspokojivejšie
najhanblivejšie
najhanoblivejšie
najpohyblivejšie
najclivejšie
najbedlivejšie
najškodlivejšie
najnespravodlivejšie
najskrivodlivejšie
najpohrdlivejšie
najzábudlivejšie
najpopudlivejšie
najsamoopelivejšie
najnespoľahlivejšie
najtrúchlivejšie
najnenáhlivejšie
najnáhlivejšie
najpŕhlivejšie
najšteklivejšie
najtklivejšie
najnedotklivejšie
najháklivejšie
najošklivejšie
najklamlivejšie
najnedbanlivejšie
najzdanlivejšie
najtrúfanlivejšie
najhanlivejšie
najuznanlivejšie
najospanlivejšie
najtrvanlivejšie
najmlčanlivejšie
najneznášanlivejšie
najznášanlivejšie
najzdržanlivejšie
najnemenlivejšie
najpremenlivejšie
najmenlivejšie
najúpenlivejšie
najučenlivejšie
najpríčinlivejšie
najchlácholivejšie
najškrieplivejšie
najžiarlivejšie
najzmierlivejšie
najperlivejšie
najhorlivejšie
najsvárlivejšie
najbúrlivejšie
najnecitlivejšie
najcitlivejšie
najjednotlivejšie
najšťastlivejšie
najzávistlivejšie
najúzkostlivejšie
najstarostlivejšie
najpamätlivejšie
najhnevlivejšie
najgazdovlivejšie
najšanovlivejšie
najšporovlivejšie
najbojazlivejšie
najnákazlivejšie
najstriezlivejšie
najtrpezlivejšie
najkvílivejšie
najplačlivejšie
najnežičlivejšie
najžičlivejšie
najstrašlivejšie
najpohoršlivejšie
najopovržlivejšie
najurážlivejšie
najpovážlivejšie
najopovážlivejšie
najuvážlivejšie
najtlmivejšie
najšumivejšie
najmámivejšie
najpodmanivejšie
najlenivejšie
najpenivejšie
najpráchnivejšie
najoslnivejšie
najvlnivejšie
najzvonivejšie
najmárnivejšie
najtiesnivejšie
najplesnivejšie
najsnivejšie
najdunivejšie
najzunivejšie
najnepriaznivejšie
najpriaznivejšie
najbláznivejšie
najtrýznivejšie
najgánivejšie
najvášnivejšie
najprekvapivejšie
najškriepivejšie
najsipivejšie
najžiarivejšie
najhašterivejšie
najiskrivejšie
najsporivejšie
najšvitorivejšie
najtvorivejšie
najjatrivejšie
najjastrivejšie
najpodozrivejšie
najjasnozrivejšie
najvírivejšie
najhýrivejšie
najdesivejšie
najsivejšie
najdusivejšie
najblativejšie
najnepoctivejšie
najpoctivejšie
najúctivejšie
najsamovznietivejšie
najsvietivejšie
najprívetivejšie
najtancachtivejšie
najbojachtivejšie
najchtivejšie
najziskuchtivejšie
najvedychtivejšie
najdychtivejšie
najvládychtivejšie
najpomstychtivejšie
najchamtivejšie
najšantivejšie
najnelichotivejšie
najlichotivejšie
najpotivejšie
najdobrotivejšie
najchraptivejšie
najškrtivejšie
najšelestivejšie
najbolestivejšie
najpomstivejšie
najctižiadostivejšie
najžiadostivejšie
najžalostivejšie
najmilostivejšie
najchúlostivejšie
najľútostivejšie
najľstivejšie
najklátivejšie
najštítivejšie
najšuštivejšie
najdrvivejšie
najčervivejšie
najplazivejšie
najmrazivejšie
najmizivejšie
najpresvedčivejšie
najliečivejšie
najprotirečivejšie
najničivejšie
najrojčivejšie
najnástojčivejšie
najpálčivejšie
najzádumčivejšie
najuhrančivejšie
najdrnčivejšie
najbezočivejšie
najzádrapčivejšie
najústupčivejšie
najprieberčivejšie
najzáderčivejšie
najpoverčivejšie
najnedôverčivejšie
najdôverčivejšie
najchrčivejšie
najhrčivejšie
najnekrčivejšie
najkrčivejšie
najzhovorčivejšie
najzurčivejšie
najmučivejšie
najbzučivejšie
najsyčivejšie
najpáčivejšie
najklíčivejšie
najzáhaľčivejšie
najprašivejšie
najplešivejšie
najvrtošivejšie
najpustošivejšie
najslušivejšie
najrušivejšie
najsnaživejšie
najnevraživejšie
najťaživejšie
najlživejšie
najneduživejšie
najnáruživejšie
najkrúživejšie
najonakvejšie
najmĺkvejšie
najkakaovejšie
najdobovejšie
najpravicovejšie
najľavicovejšie
najnáladovejšie
najzásadovejšie
najbezzásadovejšie
najľadovejšie
najstredovejšie
najtrendovejšie
najvodovejšie
najľudovejšie
najčokoládovejšie
najúvahovejšie
najplechovejšie
najporuchovejšie
najoddychovejšie
najprepychovejšie
najtvarohovejšie
najtrhovejšie
najpartiovejšie
najokrajovejšie
najdejovejšie
najhokejovejšie
najnátlakovejšie
najcesnakovejšie
najpríznakovejšie
najbrakovejšie
najrockovejšie
najúpadkovejšie
najlahôdkovejšie
najpaprikovejšie
najlievikovejšie
najrizikovejšie
najfolkovejšie
najčítankovejšie
najrokovejšie
najpokrokovejšie
najbezvýchodiskovejšie
najziskovejšie
najnedostatkovejšie
najzážitkovejšie
najrozprávkovejšie
najnávykovejšie
najcukríkovejšie
najšpičkovejšie
najchvíľkovejšie
najukážkovejšie
najfutbalovejšie
najfialovejšie
najjalovejšie
najmetalovejšie
najkaramelovejšie
najviacúčelovejšie
najúzkoprofilovejšie
najcviklovejšie
najzmyslovejšie
najfistulovejšie
najaprílovejšie
najštýlovejšie
najviacvýznamovejšie
najmnohovýznamovejšie
najprogramovejšie
najbezproblémovejšie
najkrémovejšie
najsystémovejšie
najľanovejšie
najcyklámenovejšie
najfajnovejšie
najprvoplánovejšie
najkofeínovejšie
najkarmínovejšie
najrapovejšie
najhandrovejšie
najpapierovejšie
najcharakterovejšie
najcukrovejšie
najhororovejšie
najpriestorovejšie
najlekvárovejšie
najneférovejšie
najférovejšie
najchlórovejšie
najazúrovejšie
najbasovejšie
najkasovejšie
najmasovejšie
najnadčasovejšie
najstresovejšie
najkokosovejšie
najtyrkysovejšie
najzamatovejšie
najstratovejšie
najtuctovejšie
najústretovejšie
najsvetovejšie
najpohotovejšie
najnešportovejšie
najšportovejšie
najkapustovejšie
najšarlátovejšie
najkovovejšie
najkávovejšie
najkazovejšie
najdžezovejšie
najbronzovejšie
najkrízovejšie
najgýčovejšie
najkŕčovejšie
najcibuľovejšie
najoranžovejšie
ružovejšie
najružovejšie
najbéžovejšie
najmladistvejšie
najcelistvejšie
najčerstvejšie
najmŕtvejšie
najtriezvejšie
najcudzejšie
drzejšie
najdrzejšie
rúčejšie
najrúčejšie
najlepšejšie
sviežejšie
najsviežejšie
dúžejšie
najdúžejšie
mäkšie
najmäkšie
poďalšie
belšie
najbelšie
najsmelšie
zrelšie
nezrelšie
najnezrelšie
najzrelšie
veselšie
najveselšie
nemilšie
najnemilšie
planšie
najplanšie
slanšie
najslanšie
zelenšie
najzelenšie
natenšie
najnatenšie
inšie
plnšie
najplnšie
zmysluplnšie
najzmysluplnšie
súsošie
lepšie
najlepšie
dvojveršie
štvorveršie
trojvršie
návršie
úvršie
zlatšie
najzlatšie
žltšie
najžltšie
krotšie
najkrotšie
ovzdušie
podbrušie
podrušie
podpazušie
dravšie
najdravšie
zdravšie
najzdravšie
divšie
najdivšie
krivšie
najkrivšie
surovšie
najsurovšie
šášie
lopúšie
súšie
šúšie
včaššie
najvčaššie
horevyššie
ponižšie
dolunižšie
užšie
najužšie
podlažie
sebedražie
podražie
nádražie
prednádražie
podvažie
považie
závažie
protizávažie
ježie
podbrežie
pobrežie
nábrežie
zábrežie
nižie
najnižie
povolžie
zbožie
nadložie
podložie
hložie
podnožie
parožie
mrožie
nárožie
zálužie
okružie
stužie
visolaje
vlaje
nevlaje
veraje
dveraje
partaje
ranostaje
tramvaje
podeje
nepodeje
nieje
galeje
neleje
pleje
nepleje
vypleje
nevypleje
propyleje
pousmeje
nepousmeje
pyreneje
zneje
pompeje
pereje
hreje
nahreje
nenahreje
zahreje
nezahreje
predhreje
nepredhreje
prehreje
neprehreje
prihreje
neprihreje
ohreje
dohreje
neohreje
zohreje
nezohreje
rozohreje
nerozohreje
vyhreje
nevyhreje
okreje
neokreje
pookreje
nepookreje
džerseje
chveje
zachveje
nezachveje
nechveje
rozochveje
nerozochveje
vyveje
podbije
nepodbije
prebije
neprebije
pribije
nepribije
pobije
nepobije
ubije
neubije
vybije
nevybije
rozbije
nerozbije
hije
snije
vije
navije
nenavije
zavije
nezavije
obvije
neobvije
odvije
neodvije
nevije
previje
neprevije
ovije
neovije
povije
nepovije
uvije
neuvije
zvije
rozvije
nerozvije
našije
nenašije
zašije
nezašije
obšije
zaobšije
nezaobšije
neobšije
nadšije
nenadšije
podšije
nepodšije
nešije
prešije
neprešije
prišije
neprišije
došije
nedošije
pošije
nepošije
zošije
nezošije
rozošije
nerozošije
ušije
neušije
všije
nevšije
vyšije
nevyšije
rozšije
nerozšije
nažije
nenažije
nadužije
nenadužije
polje
oje
oboje
moje
paranoje
prazdroje
troje
veľkostroje
dvoje
obidvoje
podvoje
svoje
tvoje
skopje
syrdarje
amudarje
uje
nekolabuje
skolabuje
neskolabuje
odškrabuje
neodškrabuje
šibuje
nešibuje
zahanbuje
nezahanbuje
vyzdobuje
nevyzdobuje
aprobuje
neaprobuje
odtrubuje
ohybuje
zmnohonábuje
nezmnohonábuje
skĺbuje
pacuje
nepacuje
popracuje
nepopracuje
hecuje
nehecuje
rajcuje
nerajcuje
šprajcuje
nešprajcuje
prevalcuje
neprevalcuje
vyvalcuje
zbilancuje
nezbilancuje
poslancuje
dofinancuje
nedofinancuje
spolufinancuje
nespolufinancuje
ponocuje
fercuje
nefercuje
štorcuje
neštorcuje
pucuje
nepucuje
spucuje
nespucuje
vykrucuje
vysycuje
vysväcuje
nevysväcuje
aduje
dokladuje
nedokladuje
graduje
vykoleduje
nevykoleduje
halduje
expanduje
neexpanduje
suspenduje
nesuspenduje
árenduje
tenduje
zaboduje
nezaboduje
nevypochoduje
zdefrauduje
nezdefrauduje
zbuduje
denuduje
brigáduje
láduje
naláduje
nenaláduje
neláduje
kreuje
nekreuje
tromfuje
preglguje
prolonguje
zafunguje
nezafunguje
nadroguje
nenadroguje
predroguje
nepredroguje
konverguje
liturguje
neliturguje
popoťahuje
chuje
preplachuje
nepreplachuje
nachuje
nenachuje
vyšpľachuje
nevyšpľachuje
šachuje
vyšplechuje
nevyšplechuje
vpichuje
nevpichuje
ocajchuje
neocajchuje
dochuje
nedochuje
pochuje
nepochuje
schuje
neschuje
uschuje
neuschuje
prevychuje
neprevychuje
dobehuje
nedobehuje
pristehuje
nepristehuje
zodvihuje
slohuje
neslohuje
stohuje
zadrhuje
nezadrhuje
strhuje
odvrhuje
uvrhuje
prepluhuje
neprepluhuje
licenciuje
nelicenciuje
variuje
nevariuje
utajuje
neutajuje
zabojuje
nezabojuje
nespokojuje
zapojuje
pripojuje
vystrojuje
lakuje
nelakuje
preplakuje
nepreplakuje
hliadkuje
nehliadkuje
skládkuje
neskládkuje
vyslabikuje
nevyslabikuje
dedikuje
nededikuje
predikuje
prejudikuje
neprejudikuje
pacifikuje
spacifikuje
zmodifikuje
personifikuje
unifikuje
notifikuje
mystifikuje
hudlikuje
nehudlikuje
zkomplikuje
praktikuje
nepraktikuje
ofajkuje
neofajkuje
zaspájkuje
nezaspájkuje
známkuje
neznámkuje
šenkuje
nešenkuje
spoluúčinkuje
nespoluúčinkuje
dislokuje
predrokuje
nepredrokuje
revokuje
nálepkuje
nenálepkuje
vzorkuje
naštrkuje
nenaštrkuje
zamaskuje
nezamaskuje
krtkuje
nekrtkuje
zazátkuje
nezazátkuje
odfukuje
neodfukuje
vykukuje
nevykukuje
prizvukuje
močovkuje
nemočovkuje
točovkuje
netočovkuje
stávkuje
nestávkuje
sprevádzkuje
nesprevádzkuje
zagombíkuje
nezagombíkuje
vykolíkuje
nevykolíkuje
zagombičkuje
nezagombičkuje
sáčkuje
nesáčkuje
bežkuje
nebežkuje
šaluje
zašaluje
nešaluje
dubluje
handluje
tuneluje
netuneluje
vytuneluje
nevytuneluje
šteluje
nešteluje
zošteluje
nezošteluje
mailuje
nemailuje
profiluje
neprofiluje
vyprofiluje
nevyprofiluje
domiluje
pomiluje
ugriluje
neugriluje
zosiluje
ventiluje
neventiluje
predestiluje
nepredestiluje
vydestiluje
mejluje
nemejluje
vykluje
dokoluje
zdemoluje
nezdemoluje
pluje
veksluje
neveksluje
nevysvetluje
artikuluje
neartikuluje
restimuluje
akumuluje
naakumuluje
nenaakumuluje
neakumuluje
pogratuluje
cáluje
zacáluje
nezacáluje
necáluje
ulamuje
neulamuje
modemuje
nemodemuje
stlmuje
utlmuje
neutlmuje
ochromuje
neochromuje
zreformuje
nezreformuje
uniformuje
sanuje
nesanuje
karavanuje
nekaravanuje
röntgenuje
neröntgenuje
zröntgenuje
nezröntgenuje
preklenuje
zaintervenuje
kontrasignuje
nevakcinuje
nanominuje
nenanominuje
denominuje
zvinuje
nezvinuje
pretelefonuje
nepretelefonuje
vyšponuje
disonuje
zarezonuje
nezarezonuje
zrnuje
nezrnuje
saunuje
nesaunuje
vsunuje
zatrénuje
nezatrénuje
odmínuje
termínuje
fönuje
nefönuje
vydrapuje
nevydrapuje
zašľapuje
nezašľapuje
odštepuje
recipuje
nerecipuje
skalpuje
neskalpuje
uchopuje
osopuje
neosopuje
vyexcerpuje
nevyexcerpuje
vyrypuje
nevyrypuje
prežiaruje
reparuje
nereparuje
sparuje
neuvaruje
prežaruje
koncelebruje
nekoncelebruje
moderuje
nemoderuje
transferuje
netransferuje
spriemeruje
nespriemeruje
buzeruje
nebuzeruje
odlifruje
zašifruje
nezašifruje
dezintegruje
migruje
machruje
nemachruje
inspiruje
zrekviruje
zmonitoruje
nezmonitoruje
dozoruje
nedozoruje
hapruje
nehapruje
odfiltruje
silvestruje
nesilvestruje
administruje
prelustruje
neprelustruje
vyfutruje
nevyfutruje
vmanévruje
nevmanévruje
hangáruje
spáruje
nespáruje
špáruje
nešpáruje
garníruje
negarníruje
okopíruje
neokopíruje
odsíruje
faktúruje
fasuje
nefasuje
vyinkasuje
zahlasuje
nezahlasuje
ppihlasuje
odsúhlasuje
neodsúhlasuje
vyčasuje
procesuje
stresuje
nestresuje
vystresuje
nevystresuje
popodpisuje
spolupodpisuje
popisuje
nepopisuje
kiksuje
nekiksuje
vylosuje
ukusuje
zavírusuje
nezavírusuje
odvírusuje
neodvírusuje
odratuje
skratuje
neskratuje
skonštatuje
neskonštatuje
nafetuje
nenafetuje
prevegetuje
anketuje
neanketuje
kompletuje
nekompletuje
aretuje
dekretuje
draftuje
nedraftuje
vylicituje
kredituje
zedituje
nezedituje
vygituje
remituje
exituje
neexituje
zrajtuje
nezrajtuje
vyprojektuje
nevyprojektuje
selektuje
anektuje
neanektuje
prešaltuje
neprešaltuje
rezultuje
prekonzultuje
neprekonzultuje
transplantuje
netransplantuje
zagarantuje
prezidentuje
zalamentuje
reglementuje
segmentuje
okomentuje
neokomentuje
vyargumentuje
nevyargumentuje
zadokumentuje
nezadokumentuje
odparentuje
neodparentuje
patentuje
nepatentuje
eskontuje
reeskontuje
diskontuje
vymontuje
sabotuje
odsabotuje
nesabotuje
drotuje
nedrotuje
zošrotuje
nezošrotuje
zadaptuje
nezadaptuje
skonvertuje
vyexportuje
pocestuje
nepocestuje
asistuje
neasistuje
zakompostuje
starostuje
nestarostuje
zahutuje
nezahutuje
zadiskutuje
vydiskutuje
nevydiskutuje
priputuje
doputuje
poputuje
nepoputuje
preúčtuje
reštituuje
nereštituuje
zabavuje
preslavuje
zapravuje
poopravuje
vypravuje
nevypravuje
stavuje
znovunastavuje
neznovunastavuje
predspevuje
nepredspevuje
rekultivuje
demotivuje
zdevalvuje
nezdevalvuje
inovuje
vynovuje
nevynovuje
zrelaxuje
nezrelaxuje
sexuje
nesexuje
rozmixuje
oxeroxuje
neoxeroxuje
ponadhadzuje
neponadhadzuje
prihadzuje
neprihadzuje
pozhadzuje
nepozhadzuje
vyhradzuje
nevyhradzuje
nadsadzuje
dosadzuje
nedosadzuje
omedzuje
odhrdzuje
neodhrdzuje
vytvrdzuje
nevytvrdzuje
parodizuje
neparodizuje
verbalizuje
neverbalizuje
medializuje
nemedializuje
sformalizuje
nesformalizuje
znormalizuje
neznormalizuje
kriminalizuje
nekriminalizuje
profesionalizuje
neprofesionalizuje
sprofesionalizuje
neparalizuje
liberalizuje
neliberalizuje
štrukturalizuje
neštrukturalizuje
reštrukturalizuje
nereštrukturalizuje
skapitalizuje
revitalizuje
nerevitalizuje
paušalizuje
nepaušalizuje
naštylizuje
zosystemizuje
nezosystemizuje
legitimizuje
nelegitimizuje
atomizuje
neatomizuje
zatomizuje
anonymizuje
neanonymizuje
zurbanizuje
spoluorganizuje
nespoluorganizuje
amerikanizuje
neamerikanizuje
balkanizuje
humanizuje
homogenizuje
telefonizuje
démonizuje
nedémonizuje
solidarizuje
polarizuje
sekularizuje
sumarizuje
nesumarizuje
zosumarizuje
nezosumarizuje
priorizuje
nepriorizuje
valorizuje
nevalorizuje
zelektrizuje
nezelektrizuje
problematizuje
neproblematizuje
sproblematizuje
nesproblematizuje
aklimatizuje
neaklimatizuje
byrokratizuje
sprivatizuje
nesprivatizuje
neprepolitizuje
spolitizuje
nespolitizuje
tabuizuje
netabuizuje
relativizuje
nerelativizuje
zobjektivizuje
vykompenzuje
nevykompenzuje
bonzuje
nebonzuje
zanalyzuje
nezanalyzuje
rozanalyzuje
nerozanalyzuje
rozfázuje
naväzuje
fačuje
nefačuje
ofačuje
neofačuje
vytlačuje
predznačuje
ožobračuje
neožobračuje
obkračuje
neobkračuje
ovenčuje
spoluurčuje
doporučuje
nedoporučuje
rozhorúčuje
nerozhorúčuje
odlaďuje
neodlaďuje
vylaďuje
vystreďuje
zahniezďuje
nezahniezďuje
nabaľuje
nenabaľuje
pozabaľuje
zaobaľuje
oddaľuje
premaľuje
nepremaľuje
pomaľuje
napaľuje
dopaľuje
privaľuje
zoceľuje
nezoceľuje
prerozdeľuje
neprerozdeľuje
znepriateľuje
neznepriateľuje
riaditeľuje
učiteľuje
neučiteľuje
prevteľuje
krágľuje
odkrágľuje
neodkrágľuje
nekrágľuje
prenáhľuje
neprenáhľuje
spiľuje
nespiľuje
hrkľuje
nehrkľuje
zahmľuje
zapoľuje
nezapoľuje
zatepľuje
nezatepľuje
štempľuje
neštempľuje
pridupľuje
obkresľuje
neobkresľuje
papuľuje
nepapuľuje
škrupuľuje
neškrupuľuje
vymaňuje
nevymaňuje
zdvojnásobňuje
zmnohonábňuje
nezmnohonábňuje
zdomácňuje
nezdomácňuje
usnadňuje
znepriehľadňuje
spriehľadňuje
nespriehľadňuje
sprehľadňuje
nesprehľadňuje
spriechodňuje
nespriechodňuje
zdôveryhodňuje
nezdôveryhodňuje
znevýhodňuje
neznevýhodňuje
sprejazdňuje
nesprejazdňuje
zrovnoceňuje
rozplieňuje
nerozplieňuje
umieňuje
zaumieňuje
nezaumieňuje
rozplameňuje
vykoreňuje
nevykoreňuje
odtajňuje
neodtajňuje
ustajňuje
neustajňuje
oslňuje
neoslňuje
zútulňuje
nezútulňuje
uzemňuje
neuzemňuje
zjemnňuje
nezjemnňuje
uschopňuje
vystupňuje
nevystupňuje
zhodnoverňuje
nezhodnoverňuje
zahrňuje
nezahrňuje
premárňuje
nepremárňuje
znejasňuje
neznejasňuje
stiesňuje
upresňuje
neupresňuje
vytesňuje
znekvalitňuje
neznekvalitňuje
privlastňuje
neprivlastňuje
spoluzúčastňuje
odštátňuje
neodštátňuje
znerovnoprávňuje
neznerovnoprávňuje
zextenzívňuje
nezextenzívňuje
uväzňuje
neuväzňuje
znefunkčňuje
neznefunkčňuje
sfunkčňuje
nesfunkčňuje
znezreteľňuje
neznezreteľňuje
zavzdušňuje
nezavzdušňuje
dopašuje
umenšuje
nadlepšuje
vylepšuje
nevylepšuje
ohoršuje
neohoršuje
sfušuje
nesfušuje
zaretušuje
nezaretušuje
zušľachťuje
vyciťuje
zaštiťuje
nezaštiťuje
podmasťuje
nepodmasťuje
rozradosťuje
nerozradosťuje
zhosťuje
nezhosťuje
vykosťuje
nevykosťuje
premosťuje
nepremosťuje
sprosťuje
vyprosťuje
nevyprosťuje
rozľútosťuje
nerozľútosťuje
zosvetšťuje
nezosvetšťuje
vydražuje
zavažuje
vyvažuje
nevyvažuje
zasnežuje
nezasnežuje
protežuje
neprotežuje
ožuje
zmnožuje
vyhrožuje
vydržuje
usužuje
neusužuje
otužuje
neotužuje
vystužuje
nevystužuje
vyryžuje
nevyryžuje
senážuje
nesenážuje
stážuje
nestážuje
pomyje
himaláje
ráje
primäje
kóje
tróje
ke
make
remake
osake
porúbke
placke
fricke
heuristicke
francke
darebácke
vrchnácke
dobrácke
klusácke
divácke
slovácke
novácke
dubnícke
podpredsednícke
svidnícke
lubenícke
smolnícke
výstavnícke
nasledovnícke
rakovnícke
jarmočnícke
kúpeľnícke
revúcke
dohliadke
závadke
idke
pokládke
brekeke
brenneke
gabike
like
mike
spike
marike
ulrike
aviatike
tématike
hydroenergetike
elektroenergetike
geopolitike
biotike
aeronautike
spravodajke
krajke
nábojke
vojke
alke
horalke
salke
talke
rivalke
jelke
sokolke
veľkobanke
hanke
podlužianke
jávanke
angličanke
fenke
genke
kamienke
marienke
hlásenke
blaženke
finke
borinke
bukovinke
zinke
jordánke
štefánke
porcelánke
katarínke
kristínke
stroke
kupke
výsypke
darke
cirke
burke
magurke
poľnohospodárke
diaľkárke
otvárke
šárke
rafinérke
írke
nórke
hantýrke
nebraske
lábske
hollywoodske
haniske
hájske
podhájske
trójske
bruntálske
čílske
brémske
starorímske
rybianske
michalianske
severotalianske
šalianske
belianske
malomužlianske
modrianske
nitrianske
hornonitrianske
hontianske
detvianske
brodzianske
račianske
svetoobčianske
čadčianske
smrečianske
ľupčianske
turčianske
bytčianske
bučianske
bošianske
kapušianske
slovenske
jordánske
georgiánske
tereziánske
afrikánske
hispánske
stránske
sextánske
cebuánske
živánske
dolnokubínske
berlínske
bohumínske
hodonínske
papínske
šamorínske
durínske
vsetínske
štetínske
novojičínske
juhočínske
kočínske
tvrdošínske
strigônske
tribúnske
hercýnske
paneurópske
mimoeurópske
ždiarske
šermiarske
jaskyniarske
nitiarske
janičiarske
bočiarske
žiarske
ťažiarske
nožiarske
urbárske
sladárske
sadárske
rejdárske
technickohospodárske
lesohospodárske
miliardárske
baleárske
tuhárske
olejárske
žakárske
zubolekárske
ľahtikárske
politikárske
plastikárske
rodinkárske
šepkárske
sľukárske
mydlárske
tunelárske
stolárske
templárske
vlárske
ľanárske
lešenárske
protekcionárske
milionárske
brašnárske
konopárske
lisárske
turkotatárske
kšeftárske
jachtárske
maltárske
poltárske
cementárske
kazárske
žďárske
kuriérske
rádioamatérske
asfaltérske
eskamotérske
promotérske
importérske
hypnotizérske
aranžérske
východosibírske
kašmírske
alžírske
protisovietske
abiturientske
helvétske
jávske
škandinávske
sliezske
bolerázske
frízske
sliačske
utekáčske
sedmospáčske
mikulášske
liptovskomikulášske
veľkokrtíšske
strážske
klížske
čížske
rukoviatke
katke
vratke
svratke
kamčatke
alžbetke
jitke
buzitke
radôstke
koľkátke
pozlátke
prikrátke
vrátke
planétke
škótke
lehôtke
luke
odluke
prieluke
poruke
výuke
havke
likavke
václavke
tlmivke
habovke
päťtisícovke
výsledovke
vychylovke
modrovke
dimitrovke
waltrovke
santovke
tristovke
turzovke
topoľovke
jánošovke
subdodávke
protidodávke
odovzdávke
trnávke
obstávke
lokomotívke
nadsádzke
poloprevádzke
pochôdzke
terezke
zuzke
prinízke
francúzke
voľáke
preberačke
rabovačke
vyšetrovačke
vyvrtávačke
vymývačke
tepličke
aničke
sikeničke
kremničke
lomničke
ekomoničke
štiavničke
fričke
káričke
prezenčke
šalgočke
ústočke
päťtisíckorunáčke
miške
dobruške
znôške
dvadsaťpäťke
štyridsaťpäťke
blažke
úložke
kartonážke
prepážke
le
ale
prebale
zúfale
diale
koštiale
ošiale
žiale
nekale
tritikale
male
female
dokonale
nedokonale
neskonale
pale
kampale
opale
rale
numerale
vesperale
temporale
sale
uppsale
maštale
trvale
vytrvale
neurvale
doxale
okázale
šale
hrable
trable
portable
šteble
pueble
ensemble
ansámble
oble
hoble
grenoble
šerble
uble
buble
nebuble
double
ruble
chasuble
káble
vráble
vrúble
kýble
oracle
chicle
kancle
cercle
madle
skľučovadle
počúvadle
miešadle
straddle
handle
vandle
švindle
šindle
podle
kŕdle
rafaele
decibele
priedele
predele
modele
prdele
prídele
údele
matnobiele
svetadiele
oddiele
podiele
rozdiele
kele
ukulele
osamele
chmele
uvedomele
neuvedomele
smele
tmele
umele
neumele
panele
ojedinele
domnele
apele
kúpele
odstrele
priestrele
dostrele
zostrele
výstrele
naturele
vrele
zrele
nezrele
vesele
mosele
kassele
kysele
skostnatele
oznamovatele
ďatele
prenášatele
násobitele
mocnitele
prvočinitele
duele
emanuele
plevele
skvele
povele
zimozele
účele
samoúčele
polokošele
štafle
vafle
šafle
waffle
skiffle
rifle
triangle
single
jungle
google
všeobsiahle
kachle
machle
opuchle
prirýchle
bleskurýchle
sihle
huhle
nehuhle
osuhle
náhle
ponenáhle
akonáhle
naponáhle
ile
coctaile
affabile
amabile
cantabile
facile
náhodile
file
agile
fragile
chile
mile
emile
simile
facsimile
faksimile
promile
roztomile
spanile
papile
zdvorile
versatile
portatile
gentile
nautile
čile
zmužile
kle
debakle
fascikle
vehikle
nikle
fenikle
pikle
artikle
čikle
pinkle
crinkle
furunkle
monokle
sokle
zbrkle
verkle
cykle
bicykle
motocykle
obvykle
neobvykle
nezvykle
belle
anabelle
mademoiselle
stelle
rocaille
taille
cédille
nonpareille
marseille
portefeuille
vaudeville
baskerville
šimle
džugnle
ole
obole
sobole
hrbole
dole
vinodole
wormhole
pokole
skole
kúkole
podmole
výmole
poole
pole
akropole
topole
petrole
atole
mentole
ribstole
prestole
bristole
kostole
vole
nevole
povole
hrvole
mozole
žúžole
raple
kvaple
iple
triple
multiple
štemple
simple
štople
štuple
karle
jasle
tesle
zvisle
závisle
nezávisle
súvisle
nesúvisle
husle
veľkopriemysle
pornopriemysle
mäsopriemysle
drevopriemysle
kovopriemysle
pomysle
sysle
ďatle
súčinitle
title
kutle
pytle
ule
paule
krahule
sekule
minule
predminule
strnule
plynule
uplynule
joule
gigajoule
kilojoule
soule
čule
pavle
bowle
černobyle
zlatobyle
kyle
zle
nezle
hajzle
pajzle
kozle
puzzle
prézle
zubále
nenadále
diferenciále
radiále
ceremoniále
okále
mále
namále
bienále
trienále
penále
finále
semifinále
osemfinále
polofinále
štvrťfinále
nominále
nacionále
korále
pastorále
tále
bruntále
stále
krištále
sebachvále
mêle
pêle
bôle
svetobôle
štôle
úle
cencúle
chodúle
behúle
júle
múle
kotúle
hýle
pahýle
rýle
motýle
pokašle
pajšle
obošle
neobošle
predošle
prepošle
kržle
mužle
me
alabame
obrábame
neobrábame
prerábame
neprerábame
prerúbame
neprerúbame
zrúbame
nezrúbame
dokrúcame
nedokrúcame
odhliadame
neodhliadame
vzhliadame
poriadame
vysporiadame
nevysporiadame
madame
vychládame
nevychládame
obkrádame
neobkrádame
rozkrádame
nerozkrádame
postrádame
nepostrádame
mliagame
nemliagame
bergame
zatíchame
nezatíchame
stíchame
nestíchame
predbiehame
nepredbiehame
jokohame
bláhame
nebláhame
keciame
nekeciame
sociame
nesociame
odpeliame
neodpeliame
domeriame
polopriame
rušiame
nerušiame
kajame
nekajame
nádejame
nenádejame
povybíjame
nepovybíjame
šíjame
nešíjame
povyvliekame
nepovyvliekame
čliapkame
nečliapkame
chrápkame
nechrápkame
roztlieskame
neroztlieskame
čítkame
vyskákame
nevyskákame
flákame
odflákame
neodflákame
neflákame
potýkame
zhýčkame
nezhýčkame
cŕkame
necŕkame
zaškvŕkame
nezaškvŕkame
čvŕkame
nečvŕkame
obosielame
postielame
nepostielame
ustielame
neustielame
oriflame
zlámame
nezlámame
dochrámame
nedochrámame
nasnímame
nenasnímame
nadýmame
nenadýmame
name
šianame
nešianame
započíname
nezapočíname
doschýname
nedoschýname
zomkýname
nezomkýname
štiepame
naštiepame
nenaštiepame
neštiepame
poštiepame
nepoštiepame
rozštiepame
nerozštiepame
skrápame
neskrápame
vykrápame
nevykrápame
tápame
húpame
nehúpame
stúpame
nestúpame
dostúpame
nedostúpame
presýpame
nepresýpame
rame
zadierame
nezadierame
dovierame
nedovierame
trame
kárame
nekárame
zapárame
nezapárame
nabúrame
nenabúrame
podmúrame
nepodmúrame
štúrame
neštúrame
utýrame
neutýrame
same
pásame
nepásame
popásame
nepopásame
drásame
nedrásame
zatrblietame
nezatrblietame
vrátame
chichútame
nechichútame
obrúbavame
neobrúbavame
rozdrúzgavame
nerozdrúzgavame
dodýchavame
nedodýchavame
opŕchavame
neopŕchavame
strúhavame
nestrúhavame
kašliavame
nekašliavame
večeriavame
nevečeriavame
dopriavame
nedopriavame
ležiavame
neležiavame
nasiakavame
nenasiakavame
roztlieskavame
neroztlieskavame
pískavame
nepískavame
odfúkavame
neodfúkavame
stýkavame
nestýkavame
zatĺkavame
nezatĺkavame
otĺkavame
neotĺkavame
vytĺkavame
nevytĺkavame
zašliapavame
nezašliapavame
táravame
netáravame
zlietavame
nezlietavame
odrátavame
neodrátavame
vyrátavame
nevyrátavame
započítavame
nezapočítavame
vypočítavame
nevypočítavame
neskĺzavame
riadievame
neriadievame
dodievame
nedodievame
presklievame
nepresklievame
vlievame
nevlievame
vyrozumievame
zvolebnievame
nezvolebnievame
zdomácnievame
nezdomácnievame
plnievame
neplnievame
zjasnievame
nezjasnievame
znedeľnievame
neznedeľnievame
žnievame
nežnievame
šantievame
nešantievame
osprostievame
neosprostievame
chutievame
nechutievame
žičievame
nežičievame
prášievame
neprášievame
túžievame
netúžievame
vyškrabávame
nevyškrabávame
pozdávame
nepozdávame
zapichávame
nezapichávame
pozapichávame
nepozapichávame
vpichávame
nevpichávame
dobehávame
nedobehávame
obstrihávame
neobstrihávame
zadrhávame
nezadrhávame
otrhávame
neotrhávame
pokuľhávame
nepokuľhávame
čakávame
nečakávame
objednávame
neobjednávame
prejednávame
neprejednávame
predznamenávame
nepredznamenávame
pokonávame
nepokonávame
pochutnávame
nepochutnávame
oklepávame
neoklepávame
odkopávame
neodkopávame
udupávame
neudupávame
poihrávame
nepoihrávame
zhrávame
nezhrávame
vykutrávame
nevykutrávame
vykresávame
nevykresávame
pospratávame
nepospratávame
preletávame
nepreletávame
vyvrtávame
nevyvrtávame
pozachytávame
nepozachytávame
odchytávame
neodchytávame
poschytávame
neposchytávame
vychytávame
zapamätávame
nezapamätávame
opotrebovávame
dobudovávame
poschovávame
neposchovávame
prečíslovávame
neprečíslovávame
netrvávame
odrezávame
neodrezávame
zrezávame
nezrezávame
vyškrabúvame
nevyškrabúvame
odpracúvame
priklincúvame
nepriklincúvame
vysporadúvame
vyšľahúvame
nevyšľahúvame
dobehúvame
nedobehúvame
vybľakúvame
nevybľakúvame
podkúvame
nepodkúvame
rokúvame
nerokúvame
preblyskúvame
nepreblyskúvame
vykúvame
nevykúvame
venúvame
nevenúvame
vydrapúvame
nevydrapúvame
skupúvame
neskupúvame
vsugerúvame
nevsugerúvame
nasmerúvame
vymurúvame
nevymurúvame
odhlasúvame
neodhlasúvame
zosúvame
nezosúvame
priletúvame
nepriletúvame
zapamätúvame
nezapamätúvame
napočúvame
premaľúvame
nepremaľúvame
odpľúvame
neodpľúvame
obývame
vydobývame
nevydobývame
neobývame
odkrývame
neodkrývame
odokrývame
neodokrývame
predchádzame
nepredchádzame
prechládzame
neprechládzame
doprevádzame
nedoprevádzame
vovádzame
nevovádzame
popúdzame
nepopúdzame
pozaliezame
nepozaliezame
skĺzame
neskĺzame
vymŕzame
nevymŕzame
prisviedčame
neprisviedčame
dosviedčame
nedosviedčame
usviedčame
neusviedčame
zabáčame
nezabáčame
vybáčame
nevybáčame
odstŕčame
neodstŕčame
premieľame
nepremieľame
podomieľame
nepodomieľame
nastieľame
nenastieľame
combáľame
necombáľame
zafúľame
nezafúľame
vygúľame
nevygúľame
docmúľame
odkotúľame
neodkotúľame
narozmýšľame
nenarozmýšľame
obmieňame
neobmieňame
donaháňame
odoháňame
neodoháňame
zavíňame
nezavíňame
vyhášame
nevyhášame
podmášťame
nepodmášťame
prečíšťame
neprečíšťame
odškriabme
neodškriabme
oškriabme
doškriabme
nedoškriabme
neoškriabme
poškriabme
nepoškriabme
vyškriabme
nevyškriabme
oziabme
neoziabme
jebme
nejebme
hrebme
nehrebme
prihlobme
neprihlobme
zapôsobme
nezapôsobme
uspôsobme
neuspôsobme
drbme
nedrbme
zubme
nezubme
ozubme
tríbme
netríbme
narúbme
nenarúbme
porúbme
neporúbme
cme
zatrbliecme
nezatrbliecme
mecme
nemecme
rozmecme
nerozmecme
recme
odrecme
neodrecme
podrecme
nepodrecme
nerecme
prerecme
neprerecme
vyrecme
nevyrecme
zrecme
nezrecme
zaštebocme
nezaštebocme
brbocme
nebrbocme
rozbuchocme
nerozbuchocme
zaklokocme
nezaklokocme
podrkocme
nepodrkocme
potrkocme
nepotrkocme
stroskocme
nestroskocme
čľapocme
nečľapocme
lácme
zalácme
nezalácme
nelácme
vylácme
nevylácme
zlácme
nezlácme
mácme
nemácme
rácme
narácme
nenarácme
zarácme
nezarácme
odrácme
neodrácme
nerácme
prerácme
neprerácme
prirácme
neprirácme
dorácme
nedorácme
porácme
neporácme
vyrácme
nevyrácme
zrácme
nezrácme
rozrácme
nerozrácme
odškriabeme
neodškriabeme
oškriabeme
doškriabeme
nedoškriabeme
neoškriabeme
poškriabeme
nepoškriabeme
vyškriabeme
nevyškriabeme
oziabeme
neoziabeme
jebeme
nejebeme
čarbeme
nečarbeme
drbeme
nedrbeme
narúbeme
nenarúbeme
obrúbeme
neobrúbeme
porúbeme
neporúbeme
brbceme
nebrbceme
zatrblieceme
nezatrblieceme
meceme
nemeceme
rozmeceme
nerozmeceme
chechceme
nechechceme
rozchechceme
nerozchechceme
chrochceme
nechrochceme
zašteboceme
nezašteboceme
brboceme
nebrboceme
rozbuchoceme
nerozbuchoceme
zaklokoceme
nezaklokoceme
podrkoceme
nepodrkoceme
potrkoceme
nepotrkoceme
stroskoceme
nestroskoceme
čľapoceme
nečľapoceme
depceme
nedepceme
chlasceme
nechlasceme
láceme
zaláceme
nezaláceme
neláceme
vyláceme
nevyláceme
zláceme
nezláceme
máceme
nemáceme
ráceme
naráceme
nenaráceme
zaráceme
nezaráceme
odráceme
neodráceme
neráceme
preráceme
nepreráceme
priráceme
nepriráceme
doráceme
nedoráceme
poráceme
neporáceme
vyráceme
nevyráceme
zráceme
nezráceme
rozráceme
nerozráceme
ideme
neideme
budeme
nebudeme
rafeme
nerafeme
hrebieme
nehrebieme
povedieme
nepovedieme
naondieme
nenaondieme
nezželieme
dolieme
nedolieme
oteplieme
neoteplieme
tmieme
zatmieme
nezatmieme
netmieme
dorozumieme
nedorozumieme
kanieme
nekanieme
vzplanieme
nevzplanieme
uhranieme
neuhranieme
tanieme
netanieme
vanieme
zavanieme
nezavanieme
nevanieme
ovanieme
neovanieme
cnieme
zacnieme
nezacnieme
zobecnieme
nezobecnieme
necnieme
klenieme
neklenieme
preklenieme
nepreklenieme
opomenieme
neopomenieme
tenieme
netenieme
ženieme
neženieme
zútulnieme
nezútulnieme
tonieme
netonieme
utonieme
neutonieme
brnieme
nebrnieme
hrnieme
nahrnieme
nenahrnieme
zahrnieme
nezahrnieme
obhrnieme
neobhrnieme
ochrnieme
neochrnieme
odhrnieme
neodhrnieme
nehrnieme
prehrnieme
neprehrnieme
prihrnieme
neprihrnieme
ohrnieme
neohrnieme
pohrnieme
nepohrnieme
vhrnieme
nevhrnieme
vyhrnieme
nevyhrnieme
zhrnieme
nezhrnieme
rozhrnieme
nerozhrnieme
uškrnieme
neuškrnieme
trnieme
netrnieme
strnieme
nestrnieme
ustrnieme
neustrnieme
sunieme
nasunieme
nenasunieme
zasunieme
nezasunieme
predsunieme
nepredsunieme
odsunieme
neodsunieme
podsunieme
nepodsunieme
nesunieme
presunieme
nepresunieme
prisunieme
neprisunieme
zosunieme
nezosunieme
vsunieme
nevsunieme
vysunieme
nevysunieme
zduchovnieme
nezduchovnieme
hynieme
zahynieme
nezahynieme
nehynieme
pohynieme
nepohynieme
uhynieme
neuhynieme
vyhynieme
nevyhynieme
zhynieme
nezhynieme
plynieme
neplynieme
splynieme
nesplynieme
uplynieme
neuplynieme
vyplynieme
nevyplynieme
rozplynieme
nerozplynieme
predrieme
nepredrieme
podrieme
nepodrieme
uberieme
neuberieme
doperieme
nedoperieme
odorieme
neodorieme
podprieme
nepodprieme
potrieme
nepotrieme
odpasieme
neodpasieme
spasieme
nespasieme
prelesieme
neprelesieme
ponesieme
neponesieme
napletieme
nenapletieme
nadpletieme
nenadpletieme
podpletieme
nepodpletieme
prepletieme
neprepletieme
pripletieme
nepripletieme
opletieme
neopletieme
popletieme
nepopletieme
upletieme
neupletieme
odmetieme
neodmetieme
primetieme
neprimetieme
hnetieme
zneistieme
nezneistieme
zľudštieme
nezľudštieme
spanštieme
nespanštieme
vyzdravieme
nevyzdravieme
červavieme
nečervavieme
skrvavieme
neskrvavieme
civieme
necivieme
zľadovieme
nezľadovieme
odpovieme
neodpovieme
polezieme
nepolezieme
povezieme
nepovezieme
zvezieme
nezvezieme
obhryzieme
neobhryzieme
prehryzieme
neprehryzieme
ohryzieme
neohryzieme
pohryzieme
nepohryzieme
predpečieme
nepredpečieme
spečieme
nespečieme
vytlčieme
nevytlčieme
vlajeme
nevlajeme
podejeme
nepodejeme
lejeme
nelejeme
plejeme
neplejeme
vyplejeme
nevyplejeme
pousmejeme
nepousmejeme
hrejeme
nahrejeme
nenahrejeme
zahrejeme
nezahrejeme
predhrejeme
nepredhrejeme
nehrejeme
prehrejeme
neprehrejeme
prihrejeme
neprihrejeme
ohrejeme
neohrejeme
zohrejeme
nezohrejeme
rozohrejeme
nerozohrejeme
vyhrejeme
nevyhrejeme
okrejeme
neokrejeme
pookrejeme
nepookrejeme
chvejeme
zachvejeme
nezachvejeme
nechvejeme
rozochvejeme
nerozochvejeme
podbijeme
nepodbijeme
prebijeme
neprebijeme
pribijeme
nepribijeme
pobijeme
nepobijeme
ubijeme
neubijeme
vybijeme
nevybijeme
rozbijeme
nerozbijeme
prijeme
vijeme
navijeme
nenavijeme
zavijeme
nezavijeme
obvijeme
neobvijeme
odvijeme
neodvijeme
nevijeme
previjeme
neprevijeme
ovijeme
neovijeme
povijeme
nepovijeme
uvijeme
neuvijeme
rozvijeme
nerozvijeme
šijeme
našijeme
nenašijeme
zašijeme
nezašijeme
obšijeme
zaobšijeme
nezaobšijeme
neobšijeme
nadšijeme
nenadšijeme
podšijeme
nepodšijeme
nešijeme
prešijeme
neprešijeme
prišijeme
neprišijeme
došijeme
nedošijeme
pošijeme
nepošijeme
zošijeme
nezošijeme
rozošijeme
nerozošijeme
ušijeme
neušijeme
všijeme
nevšijeme
vyšijeme
nevyšijeme
rozšijeme
nerozšijeme
nažijeme
nenažijeme
nadužijeme
nenadužijeme
ujeme
nekolabujeme
skolabujeme
neskolabujeme
odškrabujeme
neodškrabujeme
šibujeme
nešibujeme
zahanbujeme
nezahanbujeme
vyzdobujeme
nevyzdobujeme
aprobujeme
neaprobujeme
zmnohonábujeme
nezmnohonábujeme
pacujeme
nepacujeme
popracujeme
nepopracujeme
hecujeme
nehecujeme
rajcujeme
nerajcujeme
šprajcujeme
nešprajcujeme
prevalcujeme
neprevalcujeme
vyvalcujeme
zbilancujeme
nezbilancujeme
dofinancujeme
nedofinancujeme
spolufinancujeme
nespolufinancujeme
ponocujeme
fercujeme
nefercujeme
štorcujeme
neštorcujeme
pucujeme
nepucujeme
spucujeme
nespucujeme
vysväcujeme
nevysväcujeme
adujeme
dokladujeme
nedokladujeme
expandujeme
suspendujeme
nesuspendujeme
zabodujeme
nezabodujeme
brigádujeme
ládujeme
naládujeme
nenaládujeme
neládujeme
kreujeme
nekreujeme
nadrogujeme
nenadrogujeme
predrogujeme
nepredrogujeme
konvergujeme
liturgujeme
neliturgujeme
preplachujeme
nepreplachujeme
nachujeme
nenachujeme
vyšpľachujeme
nevyšpľachujeme
vyšplechujeme
nevyšplechujeme
vpichujeme
nevpichujeme
ocajchujeme
neocajchujeme
dochujeme
nedochujeme
pochujeme
nepochujeme
schujeme
neschujeme
uschujeme
neuschujeme
prevychujeme
neprevychujeme
dobehujeme
nedobehujeme
pristehujeme
nepristehujeme
slohujeme
neslohujeme
zadrhujeme
nezadrhujeme
prepluhujeme
neprepluhujeme
licenciujeme
nelicenciujeme
variujeme
nevariujeme
utajujeme
neutajujeme
zabojujeme
nezabojujeme
zapojujeme
lakujeme
nelakujeme
preplakujeme
nepreplakujeme
hliadkujeme
nehliadkujeme
skládkujeme
neskládkujeme
vyslabikujeme
nevyslabikujeme
dedikujeme
nededikujeme
predikujeme
unifikujeme
notifikujeme
hudlikujeme
nehudlikujeme
praktikujeme
ofajkujeme
neofajkujeme
zaspájkujeme
nezaspájkujeme
známkujeme
neznámkujeme
šenkujeme
nešenkujeme
spoluúčinkujeme
nespoluúčinkujeme
predrokujeme
nepredrokujeme
nálepkujeme
nenálepkujeme
naštrkujeme
nenaštrkujeme
zamaskujeme
nezamaskujeme
rekognoskujeme
krtkujeme
nekrtkujeme
zazátkujeme
nezazátkujeme
odfukujeme
neodfukujeme
vykukujeme
nevykukujeme
voňavkujeme
močovkujeme
nemočovkujeme
točovkujeme
netočovkujeme
stávkujeme
sprevádzkujeme
nesprevádzkujeme
zagombíkujeme
nezagombíkujeme
vykolíkujeme
nevykolíkujeme
zagombičkujeme
nezagombičkujeme
sáčkujeme
nesáčkujeme
bežkujeme
nebežkujeme
šalujeme
nešalujeme
handlujeme
tunelujeme
netunelujeme
vytunelujeme
nevytunelujeme
štelujeme
neštelujeme
zoštelujeme
nezoštelujeme
mailujeme
nemailujeme
profilujeme
neprofilujeme
vyprofilujeme
nevyprofilujeme
ugrilujeme
neugrilujeme
ventilujeme
neventilujeme
predestilujeme
nepredestilujeme
mejlujeme
nemejlujeme
zdemolujeme
nezdemolujeme
vekslujeme
nevekslujeme
artikulujeme
neartikulujeme
akumulujeme
naakumulujeme
nenaakumulujeme
neakumulujeme
cálujeme
zacálujeme
nezacálujeme
necálujeme
ulamujeme
neulamujeme
modemujeme
nemodemujeme
utlmujeme
ochromujeme
neochromujeme
zreformujeme
nezreformujeme
sanujeme
karavanujeme
nekaravanujeme
röntgenujeme
neröntgenujeme
zröntgenujeme
nezröntgenujeme
nanominujeme
nenanominujeme
zvinujeme
nezvinujeme
pretelefonujeme
zarezonujeme
nezarezonujeme
zrnujeme
nezrnujeme
saunujeme
nesaunujeme
zatrénujeme
nezatrénujeme
fönujeme
nefönujeme
vydrapujeme
nevydrapujeme
zašľapujeme
nezašľapujeme
recipujeme
nerecipujeme
skalpujeme
neskalpujeme
osopujeme
neosopujeme
vyexcerpujeme
nevyexcerpujeme
vyrypujeme
nevyrypujeme
reparujeme
nereparujeme
koncelebrujeme
nekoncelebrujeme
moderujeme
nemoderujeme
transferujeme
spriemerujeme
nespriemerujeme
buzerujeme
nebuzerujeme
zašifrujeme
nezašifrujeme
machrujeme
nemachrujeme
zmonitorujeme
nezmonitorujeme
dozorujeme
nedozorujeme
haprujeme
nehaprujeme
silvestrujeme
nesilvestrujeme
prelustrujeme
neprelustrujeme
vyfutrujeme
nevyfutrujeme
scenzurujeme
vmanévrujeme
nevmanévrujeme
párujeme
špárujeme
nešpárujeme
garnírujeme
negarnírujeme
okopírujeme
neokopírujeme
vyfaktúrujeme
fasujeme
nefasujeme
vyinkasujeme
odsúhlasujeme
stresujeme
nestresujeme
vystresujeme
nevystresujeme
popisujeme
nepopisujeme
kiksujeme
nekiksujeme
vylosujeme
zavírusujeme
nezavírusujeme
odvírusujeme
neodvírusujeme
skratujeme
neskratujeme
skonštatujeme
neskonštatujeme
nafetujeme
nenafetujeme
anketujeme
neanketujeme
kompletujeme
draftujeme
nedraftujeme
ocitujeme
zeditujeme
nezeditujeme
zrajtujeme
nezrajtujeme
vyprojektujeme
nevyprojektujeme
selektujeme
neselektujeme
anektujeme
neanektujeme
prešaltujeme
neprešaltujeme
prekonzultujeme
neprekonzultujeme
transplantujeme
netransplantujeme
sedimentujeme
okomentujeme
neokomentujeme
vyargumentujeme
nevyargumentujeme
zadokumentujeme
nezadokumentujeme
odparentujeme
neodparentujeme
patentujeme
nepatentujeme
diskontujeme
sabotujeme
nesabotujeme
drotujeme
nedrotujeme
zošrotujeme
nezošrotujeme
zadaptujeme
nezadaptujeme
pocestujeme
nepocestujeme
asistujeme
neasistujeme
starostujeme
nestarostujeme
adjustujeme
zahutujeme
nezahutujeme
vydiskutujeme
nevydiskutujeme
doputujeme
poputujeme
nepoputujeme
reštituujeme
nereštituujeme
vypravujeme
nevypravujeme
znovunastavujeme
neznovunastavujeme
obstavujeme
predspevujeme
nepredspevujeme
demotivujeme
inovujeme
vynovujeme
nevynovujeme
zrelaxujeme
nezrelaxujeme
taxujeme
sexujeme
nesexujeme
oxeroxujeme
neoxeroxujeme
ponadhadzujeme
neponadhadzujeme
prihadzujeme
neprihadzujeme
pozhadzujeme
nepozhadzujeme
vyhradzujeme
nevyhradzujeme
dosadzujeme
nedosadzujeme
odhrdzujeme
neodhrdzujeme
vytvrdzujeme
nevytvrdzujeme
parodizujeme
neparodizujeme
verbalizujeme
neverbalizujeme
medializujeme
nemedializujeme
sformalizujeme
nesformalizujeme
znormalizujeme
neznormalizujeme
kriminalizujeme
nekriminalizujeme
profesionalizujeme
neprofesionalizujeme
liberalizujeme
neliberalizujeme
štrukturalizujeme
neštrukturalizujeme
reštrukturalizujeme
nereštrukturalizujeme
revitalizujeme
nerevitalizujeme
paušalizujeme
nepaušalizujeme
zosystemizujeme
nezosystemizujeme
legitimizujeme
atomizujeme
neatomizujeme
anonymizujeme
neanonymizujeme
urbanizujeme
spoluorganizujeme
nespoluorganizujeme
amerikanizujeme
neamerikanizujeme
démonizujeme
nedémonizujeme
sumarizujeme
nesumarizujeme
zosumarizujeme
nezosumarizujeme
priorizujeme
nepriorizujeme
valorizujeme
nevalorizujeme
zelektrizujeme
nezelektrizujeme
problematizujeme
neproblematizujeme
sproblematizujeme
nesproblematizujeme
aklimatizujeme
neaklimatizujeme
byrokratizujeme
sprivatizujeme
nesprivatizujeme
demonetizujeme
prepolitizujeme
spolitizujeme
nespolitizujeme
tabuizujeme
netabuizujeme
relativizujeme
nerelativizujeme
zrelativizujeme
špajzujeme
vykompenzujeme
bonzujeme
nebonzujeme
zanalyzujeme
nezanalyzujeme
rozanalyzujeme
fázujeme
naväzujeme
fačujeme
nefačujeme
ofačujeme
neofačujeme
ožobračujeme
neožobračujeme
obkračujeme
neobkračujeme
doporučujeme
nedoporučujeme
rozhorúčujeme
nerozhorúčujeme
odlaďujeme
neodlaďujeme
zahniezďujeme
nezahniezďujeme
nabaľujeme
nenabaľujeme
premaľujeme
nepremaľujeme
zoceľujeme
nezoceľujeme
prerozdeľujeme
neprerozdeľujeme
znepriateľujeme
neznepriateľujeme
učiteľujeme
neučiteľujeme
krágľujeme
odkrágľujeme
neodkrágľujeme
nekrágľujeme
prenáhľujeme
neprenáhľujeme
spiľujeme
nespiľujeme
vypiľujeme
hrkľujeme
nehrkľujeme
zapoľujeme
nezapoľujeme
zatepľujeme
nezatepľujeme
štempľujeme
neštempľujeme
obkresľujeme
neobkresľujeme
papuľujeme
nepapuľujeme
škrupuľujeme
neškrupuľujeme
vymaňujeme
nevymaňujeme
zmnohonábňujeme
nezmnohonábňujeme
zdomácňujeme
nezdomácňujeme
spriehľadňujeme
nespriehľadňujeme
sprehľadňujeme
nesprehľadňujeme
spriechodňujeme
nespriechodňujeme
zdôveryhodňujeme
nezdôveryhodňujeme
znevýhodňujeme
neznevýhodňujeme
sprejazdňujeme
nesprejazdňujeme
rozplieňujeme
nerozplieňujeme
zaumieňujeme
nezaumieňujeme
vykoreňujeme
nevykoreňujeme
odtajňujeme
neodtajňujeme
ustajňujeme
neustajňujeme
oslňujeme
neoslňujeme
zútulňujeme
nezútulňujeme
uzemňujeme
neuzemňujeme
zjemnňujeme
nezjemnňujeme
vystupňujeme
nevystupňujeme
zhodnoverňujeme
nezhodnoverňujeme
zahrňujeme
nezahrňujeme
premárňujeme
nepremárňujeme
znejasňujeme
neznejasňujeme
upresňujeme
znekvalitňujeme
neznekvalitňujeme
privlastňujeme
neprivlastňujeme
odštátňujeme
neodštátňujeme
umravňujeme
znerovnoprávňujeme
neznerovnoprávňujeme
zextenzívňujeme
nezextenzívňujeme
uväzňujeme
neuväzňujeme
znefunkčňujeme
neznefunkčňujeme
sfunkčňujeme
nesfunkčňujeme
znezreteľňujeme
neznezreteľňujeme
zavzdušňujeme
nezavzdušňujeme
dopašujeme
vylepšujeme
nevylepšujeme
ohoršujeme
neohoršujeme
sfušujeme
nesfušujeme
zaretušujeme
nezaretušujeme
podmasťujeme
nepodmasťujeme
rozradosťujeme
nerozradosťujeme
zhosťujeme
nezhosťujeme
vykosťujeme
nevykosťujeme
premosťujeme
nepremosťujeme
vyprosťujeme
nevyprosťujeme
rozľútosťujeme
nerozľútosťujeme
zosvetšťujeme
nezosvetšťujeme
vyvažujeme
nevyvažujeme
zasnežujeme
nezasnežujeme
protežujeme
neprotežujeme
usužujeme
neusužujeme
otužujeme
neotužujeme
vystužujeme
nevystužujeme
vyryžujeme
nevyryžujeme
senážujeme
nesenážujeme
stážujeme
nestážujeme
saleme
bubleme
nebubleme
huhleme
nehuhleme
obošleme
neobošleme
prepošleme
predriememe
nepredriememe
podriememe
nepodriememe
jmeme
nejmeme
vyjmeme
nevyjmeme
príjmeme
nepríjmeme
lámeme
nalámeme
nenalámeme
oblámeme
neoblámeme
nelámeme
olámeme
neolámeme
pochrámeme
nepochrámeme
objímeme
neobjímeme
odnímeme
neodnímeme
snímeme
nesnímeme
vznímeme
nevznímeme
trímeme
netrímeme
neme
blbneme
neblbneme
nezblbneme
dlbneme
nedlbneme
zhliadneme
obkradneme
neobkradneme
zredneme
nezredneme
zabodneme
nezabodneme
zbodneme
nezbodneme
steneme
zasteneme
nezasteneme
nesteneme
posteneme
neposteneme
curigneme
necurigneme
curgneme
necurgneme
otiahneme
neotiahneme
ošľahneme
neošľahneme
štrajchneme
neštrajchneme
zdúchneme
nezdúchneme
pŕchneme
nepŕchneme
nastrihneme
nenastrihneme
prestrihneme
neprestrihneme
zostrihneme
nezostrihneme
šlohneme
nešlohneme
drhneme
nedrhneme
podtrhneme
nepodtrhneme
huhneme
nehuhneme
ošmekneme
neošmekneme
zaklikneme
cvikneme
necvikneme
zomkneme
nezomkneme
vyfrkneme
nevyfrkneme
srkneme
nesrkneme
naštrkneme
nenaštrkneme
nadštrkneme
nenadštrkneme
zapiskneme
nezapiskneme
vyluskneme
nevyluskneme
cmukneme
necmukneme
šťukneme
nešťukneme
zošmykneme
nezošmykneme
mĺkneme
nemĺkneme
vyhŕkneme
nevyhŕkneme
stoneme
zastoneme
nezastoneme
nestoneme
capneme
necapneme
klapneme
neklapneme
doklepneme
oslepneme
neoslepneme
vyrypneme
nevyrypneme
zabasneme
nezabasneme
blesneme
neblesneme
kiksneme
nekiksneme
bľusneme
nebľusneme
kysneme
nekysneme
blysneme
neblysneme
tneme
vylietneme
nevylietneme
netneme
kmitneme
nekmitneme
pokvitneme
nepokvitneme
rozotneme
nerozotneme
skrútneme
neskrútneme
mazneme
nemazneme
rozmazneme
nerozmazneme
rozhryzneme
nerozhryzneme
zlízneme
prekĺzneme
neprekĺzneme
sťneme
nesťneme
žneme
nežneme
tliapeme
netliapeme
doštiepeme
nedoštiepeme
udupeme
neudupeme
zasypeme
nezasypeme
posypeme
neposypeme
zosypeme
nezosypeme
nacápeme
nenacápeme
odlúpeme
neodlúpeme
babreme
zababreme
nezababreme
nebabreme
dobabreme
nedobabreme
pobabreme
nepobabreme
ubabreme
neubabreme
vybabreme
nevybabreme
zbabreme
nezbabreme
rozbabreme
nerozbabreme
chabreme
nechabreme
schabreme
neschabreme
štibreme
neštibreme
žobreme
nežobreme
vyžobreme
nevyžobreme
hundreme
zahundreme
nezahundreme
nehundreme
ohundreme
neohundreme
pohundreme
nepohundreme
dudreme
zadudreme
nezadudreme
nedudreme
čuchreme
načuchreme
nenačuchreme
nečuchreme
skuhreme
neskuhreme
kreme
škamreme
neškamreme
šimreme
nešimreme
šomreme
zašomreme
nezašomreme
nešomreme
ošomreme
neošomreme
pošomreme
nepošomreme
papreme
nepapreme
popapreme
nepopapreme
kutreme
zakutreme
nezakutreme
nekutreme
vykutreme
nevykutreme
rozkutreme
nerozkutreme
čičreme
nečičreme
rveme
urveme
rozpitveme
nerozpitveme
ruveme
neruveme
poruveme
neporuveme
kýveme
zakýveme
nezakýveme
nekýveme
pokýveme
nepokýveme
vykýveme
nevykýveme
rozkýveme
nerozkýveme
húžveme
nehúžveme
dohúžveme
nedohúžveme
pohúžveme
nepohúžveme
zhúžveme
nezhúžveme
zvládzeme
nezvládzeme
sáčeme
nesáčeme
kváčeme
nekváčeme
vykváčeme
nevykváčeme
kašeme
nekašeme
brešeme
zabrešeme
nezabrešeme
nebrešeme
rozbrešeme
nerozbrešeme
tešeme
netešeme
otešeme
neotešeme
vytešeme
nevytešeme
kmášeme
nekmášeme
okmášeme
neokmášeme
pokmášeme
nepokmášeme
pášeme
napášeme
nenapášeme
podpášeme
nepodpášeme
nepášeme
prepášeme
neprepášeme
pripášeme
nepripášeme
odkolíšeme
neodkolíšeme
nekolíšeme
pokolíšeme
nepokolíšeme
kníšeme
nekníšeme
pokníšeme
nepokníšeme
blkoťeme
neblkoťeme
naviažeme
nenaviažeme
obviažeme
neobviažeme
odviažeme
neodviažeme
podviažeme
nepodviažeme
previažeme
nepreviažeme
priviažeme
nepriviažeme
oviažeme
neoviažeme
poviažeme
nepoviažeme
nahádžeme
nenahádžeme
obhádžeme
neobhádžeme
odhádžeme
neodhádžeme
prehádžeme
neprehádžeme
pohádžeme
nepohádžeme
presádžeme
nepresádžeme
dosádžeme
nedosádžeme
posádžeme
neposádžeme
vysádžeme
nevysádžeme
lužeme
zalužeme
nezalužeme
nelužeme
nakážeme
nenakážeme
odkážeme
neodkážeme
prikážeme
neprikážeme
preukážeme
nepreukážeme
poukážeme
nepoukážeme
lížeme
oblížeme
neoblížeme
nelížeme
olížeme
neolížeme
rafme
nerafme
sigme
podbime
nepodbime
prebime
neprebime
pribime
nepribime
rajbime
nerajbime
hanbime
zahanbime
nezahanbime
nehanbime
pobime
nepobime
farbime
nafarbime
nenafarbime
zafarbime
nezafarbime
odfarbime
neodfarbime
podfarbime
nepodfarbime
nefarbime
prefarbime
neprefarbime
prifarbime
neprifarbime
sfarbime
nesfarbime
vyfarbime
nevyfarbime
čarbime
načarbime
nenačarbime
nečarbime
počarbime
nepočarbime
ťarbime
neťarbime
ubime
neubime
vybime
nevybime
rozbime
nerozbime
tríbime
netríbime
vyrúbime
brbcime
nebrbcime
jachcime
zajachcime
nezajachcime
nejachcime
čvachcime
nečvachcime
špľachcime
nešpľachcime
chechcime
zachechcime
nezachechcime
nechechcime
rozchechcime
nerozchechcime
šplechcime
nešplechcime
chrochcime
zachrochcime
nezachrochcime
nechrochcime
šuchcime
nešuchcime
kokcime
zakokcime
nezakokcime
nekokcime
vykokcime
nevykokcime
plancime
neplancime
pancime
nepancime
opancime
neopancime
porancime
neporancime
pľancime
nepľancime
špincime
nešpincime
čapcime
nečapcime
ľapcime
neľapcime
depcime
nedepcime
chlepcime
nechlepcime
repcime
nerepcime
šepcime
nešepcime
pošepcime
nepošepcime
chlascime
nechlascime
chvascime
nechvascime
pochvascime
nepochvascime
chľascime
nechľascime
trescime
netrescime
potrescime
nepotrescime
vytrescime
nevytrescime
nejdime
prejdime
neprejdime
vojdime
nevojdime
ujdime
neujdime
vyjdime
nevyjdime
nájdime
nenájdime
vynájdime
nevynájdime
zájdime
nezájdime
dôjdime
nedôjdime
pôjdime
nepôjdime
fandime
nefandime
ondime
naondime
nenaondime
zaondime
nezaondime
neondime
preondime
nepreondime
poondime
nepoondime
vyondime
nevyondime
zondime
nezondime
frndime
nefrndime
durdime
nadurdime
nenadurdime
nedurdime
krivdime
nekrivdime
ukrivdime
neukrivdime
jazdime
najazdime
nenajazdime
zajazdime
nezajazdime
odjazdime
neodjazdime
nejazdime
ojazdime
neojazdime
ujazdime
neujazdime
fujazdime
nefujazdime
ufujazdime
neufujazdime
brzdime
zabrzdime
nezabrzdime
odbrzdime
neodbrzdime
nebrzdime
pribrzdime
nepribrzdime
hyzdime
nehyzdime
zohyzdime
nezohyzdime
zaúdime
nezaúdime
vyúdime
nevyúdime
zadaždime
nezadaždime
zhromaždime
nazhromaždime
nenazhromaždime
nezhromaždime
vraždime
zavraždime
nezavraždime
nevraždime
povraždime
nepovraždime
vyvraždime
nevyvraždime
pohmoždime
nepohmoždime
druždime
nedruždime
bublime
nebublime
nabielime
nenabielime
huhlime
nehuhlime
sfaklime
nesfaklime
presklime
nepresklime
skúdolime
neskúdolime
zateplime
nezateplime
obkreslime
neobkreslime
prečíslime
neprečíslime
podpálime
nepodpálime
prichýlime
neprichýlime
obošlime
neobošlime
prepošlime
jmime
nejmime
ozrejmime
neozrejmime
vyjmime
nevyjmime
príjmime
nepríjmime
ujarmime
neujarmime
tmime
zatmime
nezatmime
netmime
zotmime
nezotmime
stmime
nestmime
debnime
zadebnime
nezadebnime
nedebnime
blbnime
neblbnime
dlbnime
nedlbnime
napodobnime
nenapodobnime
pripodobnime
nepripodobnime
spodobnime
nespodobnime
ochudobnime
neochudobnime
zhudobnime
nezhudobnime
odosobnime
neodosobnime
zosobnime
nezosobnime
zmnohonásobnime
nezmnohonásobnime
spochybnime
nespochybnime
znehybnime
neznehybnime
zarybnime
nezarybnime
zlacnime
nezlacnime
zovšeobecnime
nezovšeobecnime
zobecnime
nezobecnime
zvecnime
nezvecnime
odmocnime
neodmocnime
splnomocnime
nesplnomocnime
umocnime
neumocnime
zmocnime
nezmocnime
zhliadnime
uskladnime
neuskladnime
vyskladnime
nevyskladnime
obkradnime
neobkradnime
zaľadnime
nezaľadnime
spriehľadnime
nespriehľadnime
sprehľadnime
nesprehľadnime
zohľadnime
nezohľadnime
zrednime
nezrednime
rozvidnime
nerozvidnime
zabodnime
nezabodnime
zbodnime
nezbodnime
spriechodnime
nespriechodnime
zdôveryhodnime
nezdôveryhodnime
znevýhodnime
neznevýhodnime
zvýhodnime
nezvýhodnime
odškodnime
neodškodnime
zneškodnime
nezneškodnime
oplodnime
neoplodnime
odnárodnime
neodnárodnime
zmedzinárodnime
nezmedzinárodnime
znárodnime
neznárodnime
odprírodnime
neodprírodnime
zúrodnime
nezúrodnime
zavodnime
nezavodnime
odvodnime
neodvodnime
rozvodnime
nerozvodnime
odôvodnime
neodôvodnime
zdôvodnime
nezdôvodnime
rozodnime
nerozodnime
zaľudnime
nezaľudnime
preľudnime
nepreľudnime
vyľudnime
nevyľudnime
sprejazdnime
nesprejazdnime
spojazdnime
nespojazdnime
rozplienime
nerozplienime
zatienime
nezatienime
curignime
necurignime
curgnime
necurgnime
bahnime
nebahnime
rozbahnime
nerozbahnime
otiahnime
neotiahnime
jahnime
nejahnime
ošľahnime
neošľahnime
štrajchnime
neštrajchnime
klochnime
neklochnime
zdúchnime
nezdúchnime
pŕchnime
nepŕchnime
zarehnime
nezarehnime
nastrihnime
nenastrihnime
prestrihnime
neprestrihnime
zostrihnime
nezostrihnime
šlohnime
nešlohnime
rozohnime
nerozohnime
drhnime
nedrhnime
podtrhnime
nepodtrhnime
huhnime
nehuhnime
odtajnime
neodtajnime
ustajnime
neustajnime
uverejnime
neuverejnime
zverejnime
nezverejnime
rozhojnime
nerozhojnime
skujnime
neskujnime
ošmeknime
neošmeknime
cviknime
necviknime
zomknime
nezomknime
vyfrknime
nevyfrknime
srknime
nesrknime
naštrknime
nenaštrknime
nadštrknime
nenadštrknime
zapisknime
nezapisknime
vylusknime
nevylusknime
cmuknime
necmuknime
šťuknime
nešťuknime
zošmyknime
nezošmyknime
mĺknime
nemĺknime
vyhŕknime
nevyhŕknime
skvapalnime
neskvapalnime
spriemyselnime
nespriemyselnime
smilnime
nesmilnime
posilnime
neposilnime
zosilnime
nezosilnime
znásilnime
neznásilnime
scivilnime
nescivilnime
spopolnime
nespopolnime
zduchaplnime
nezduchaplnime
zútulnime
nezútulnime
rozvlnime
nerozvlnime
zjemnime
nezjemnime
znepríjemnime
neznepríjemnime
spríjemnime
nespríjemnime
zatemnime
nezatemnime
stemnime
nestemnime
uzemnime
neuzemnime
spomnime
uskromnime
neuskromnime
sprítomnime
nesprítomnime
capnime
necapnime
klapnime
neklapnime
oslepnime
neoslepnime
sprístupnime
nesprístupnime
vyrypnime
nevyrypnime
vápnime
nevápnime
očiernime
neočiernime
usmernime
neusmernime
zhodnovernime
nezhodnovernime
zvnútornime
nezvnútornime
upozornime
neupozornime
znázornime
neznázornime
snime
zabasnime
nezabasnime
jasnime
objasnime
neobjasnime
nejasnime
znejasnime
neznejasnime
ujasnime
neujasnime
vyjasnime
nevyjasnime
zjasnime
nezjasnime
rozjasnime
nerozjasnime
zasnime
nezasnime
besnime
nebesnime
rozbesnime
nerozbesnime
zalesnime
nezalesnime
blesnime
neblesnime
stelesnime
nestelesnime
nesnime
spresnime
nespresnime
upresnime
neupresnime
tesnime
netesnime
utesnime
neutesnime
prisnime
neprisnime
kiksnime
nekiksnime
zdrsnime
nezdrsnime
bľusnime
nebľusnime
kysnime
nekysnime
blysnime
neblysnime
tnime
uplatnime
neuplatnime
opodstatnime
neopodstatnime
osamostatnime
neosamostatnime
vylietnime
nevylietnime
spredmetnime
nespredmetnime
netnime
znekvalitnime
neznekvalitnime
skvalitnime
neskvalitnime
kmitnime
nekmitnime
odhmotnime
neodhmotnime
zhmotnime
nezhmotnime
rozotnime
nerozotnime
vlastnime
nevlastnime
privlastnime
neprivlastnime
vyvlastnime
nevyvlastnime
zúčastnime
nezúčastnime
obšťastnime
neobšťastnime
umiestnime
neumiestnime
rozradostnime
nerozradostnime
uprednostnime
neuprednostnime
uľútostnime
neuľútostnime
zhutnime
nezhutnime
skrútnime
neskrútnime
splavnime
nesplavnime
znemravnime
neznemravnime
zmravnime
nezmravnime
usústavnime
neusústavnime
pripevnime
nepripevnime
opevnime
neopevnime
spevnime
nespevnime
upevnime
neupevnime
združstevnime
nezdružstevnime
oduševnime
neoduševnime
ovplyvnime
neovplyvnime
znerovnoprávnime
neznerovnoprávnime
zvýraznime
nezvýraznime
prznime
neprznime
sprznime
nesprznime
rozhryznime
nerozhryznime
väznime
neväznime
uväznime
neuväznime
žíznime
nežíznime
prekĺznime
neprekĺznime
zvečnime
nezvečnime
znefunkčnime
neznefunkčnime
sfunkčnime
nesfunkčnime
uskutočnime
neuskutočnime
odhlučnime
neodhlučnime
zostručnime
nezostručnime
odtučnime
neodtučnime
zvláčnime
nezvláčnime
znezreteľnime
neznezreteľnime
zviditeľnime
nezviditeľnime
uvoľnime
neuvoľnime
zvoľnime
nezvoľnime
rozvoľnime
nerozvoľnime
zavzdušnime
nezavzdušnime
odvzdušnime
neodvzdušnime
prevzdušnime
neprevzdušnime
sťnime
nesťnime
žnime
usúvzťažnime
neusúvzťažnime
nežnime
roznežnime
neroznežnime
znemožnime
neznemožnime
umožnime
neumožnime
stotožnime
nestotožnime
spružnime
nespružnime
zaspime
nezaspime
odspime
neodspime
prespime
neprespime
prispime
dospime
nedospime
odospime
neodospime
pospime
nepospime
uspime
neuspime
vyspime
nevyspime
babrime
zababrime
nezababrime
nebabrime
dobabrime
nedobabrime
pobabrime
nepobabrime
ubabrime
neubabrime
vybabrime
nevybabrime
zbabrime
nezbabrime
rozbabrime
nerozbabrime
chabrime
nechabrime
schabrime
neschabrime
štibrime
neštibrime
žobrime
nežobrime
hundrime
zahundrime
nezahundrime
nehundrime
ohundrime
neohundrime
pohundrime
nepohundrime
dudrime
zadudrime
nezadudrime
nedudrime
čuchrime
načuchrime
nenačuchrime
nečuchrime
skuhrime
neskuhrime
zamokrime
nezamokrime
šimrime
nešimrime
šomrime
zašomrime
nezašomrime
nešomrime
ošomrime
neošomrime
pošomrime
nepošomrime
paprime
nepaprime
popaprime
nepopaprime
podprime
nepodprime
potrime
nepotrime
poostrime
nepoostrime
kutrime
zakutrime
nezakutrime
nekutrime
vykutrime
nevykutrime
rozkutrime
nerozkutrime
trochárime
netrochárime
panikárime
nepanikárime
hračkárime
nehračkárime
chalupárime
nechalupárime
chatárime
nechatárime
zanešvárime
čičrime
nečičrime
sime
premiesime
nepremiesime
zmiesime
nezmiesime
zahrdúsime
nezahrdúsime
ctime
nectime
poctime
nepoctime
uctime
neuctime
zneuctime
nezneuctime
halftime
ragtime
plachtime
neplachtime
pachtime
nepachtime
upachtime
neupachtime
šľachtime
nešľachtime
zošľachtime
nezošľachtime
zušľachtime
nezušľachtime
vyšľachtime
nevyšľachtime
priplichtime
nepriplichtime
ksichtime
neksichtime
klochtime
neklochtime
kuchtime
nekuchtime
dychtime
nedychtime
poltime
nepoltime
rozpoltime
nerozpoltime
ultime
chamtime
nechamtime
šantime
nešantime
vyšantime
nevyšantime
centime
intime
fintime
nefintime
soptime
nesoptime
okyptime
neokyptime
čertime
načertime
nenačertime
nečertime
rozčertime
nerozčertime
mastime
namastime
nenamastime
zamastime
nezamastime
odmastime
neodmastime
podmastime
nepodmastime
nemastime
premastime
nepremastime
primastime
neprimastime
omastime
neomastime
pomastime
nepomastime
umastime
neumastime
vymastime
nevymastime
zmastime
nezmastime
rastime
narastime
nenarastime
zarastime
nezarastime
obrastime
neobrastime
odrastime
neodrastime
podrastime
nepodrastime
nerastime
prerastime
neprerastime
prirastime
neprirastime
dorastime
nedorastime
porastime
neporastime
vrastime
nevrastime
vyrastime
nevyrastime
zrastime
nezrastime
rozrastime
nerozrastime
vzrastime
nevzrastime
pošťastime
nepošťastime
umiestime
neumiestime
šelestime
zašelestime
nezašelestime
nešelestime
pomestime
nepomestime
vmestime
nevmestime
zmestime
nezmestime
istime
zaistime
nezaistime
odistime
neodistime
zneistime
nezneistime
poistime
nepoistime
pripoistime
nepripoistime
koristime
nekoristime
ukoristime
neukoristime
vykoristime
nevykoristime
uistime
neuistime
zistime
nezistime
čistime
načistime
nenačistime
začistime
nezačistime
nečistime
znečistime
neznečistime
prečistime
neprečistime
očistime
neočistime
vyčistime
nevyčistime
vypomstime
nevypomstime
rozradostime
nerozradostime
hostime
nehostime
pohostime
nepohostime
uhostime
neuhostime
vyhostime
nevyhostime
zhostime
nezhostime
rozhostime
nerozhostime
vykostime
nevykostime
žalostime
nežalostime
rozžalostime
nerozžalostime
omilostime
neomilostime
zlostime
nazlostime
nenazlostime
nezlostime
rozzlostime
nerozzlostime
premostime
nepremostime
postime
nepostime
starostime
nestarostime
oprostime
neoprostime
vyprostime
nevyprostime
ľútostime
neľútostime
uľútostime
neuľútostime
rozľútostime
nerozľútostime
krstime
nekrstime
prekrstime
neprekrstime
pokrstime
nepokrstime
hustime
nahustime
nenahustime
zahustime
nezahustime
nehustime
prehustime
neprehustime
zhustime
nezhustime
pustime
napustime
nenapustime
zapustime
nezapustime
odpustime
neodpustime
nepustime
prepustime
neprepustime
pripustime
nepripustime
opustime
dopustime
nedopustime
neopustime
popustime
nepopustime
spustime
nespustime
upustime
neupustime
vpustime
nevpustime
vypustime
nevypustime
rozpustime
nerozpustime
ústime
neústime
zavrátime
nezavrátime
zaštítime
porútime
neporútime
zvedečtime
nezvedečtime
mraštime
nemraštime
zmraštime
nezmraštime
vraštime
nevraštime
zvraštime
nezvraštime
pľaštime
nepľaštime
rozpľaštime
nerozpľaštime
odľudštime
neodľudštime
poľudštime
nepoľudštime
zľudštime
nezľudštime
leštime
neleštime
preleštime
nepreleštime
pleštime
zapleštime
nezapleštime
nepleštime
vypleštime
nevypleštime
rozpleštime
nerozpleštime
vyleštime
nevyleštime
pomeštime
nepomeštime
vytreštime
nevytreštime
veštime
neveštime
vyveštime
nevyveštime
počeštime
nepočeštime
popanštime
nepopanštime
zospoločenštime
nezospoločenštime
zachloštime
nezachloštime
sploštime
nesploštime
zachrapštime
nezachrapštime
chrupštime
nechrupštime
vymrštime
nevymrštime
zmrštime
nezmrštime
zosvetštime
nezosvetštime
poruštime
neporuštime
zašuštime
nezašuštime
pofrancúzštime
nepofrancúzštime
popoľštime
nepopoľštime
zbožštime
nezbožštime
vime
navime
nenavime
obvime
neobvime
odvime
neodvime
nevime
previme
neprevime
krkvime
nekrkvime
dokrkvime
nedokrkvime
pokrkvime
nepokrkvime
skrkvime
neskrkvime
ovime
neovime
povime
nepovime
rozorvime
nerozorvime
urvime
vyrvime
nevyrvime
vetvime
nevetvime
rozvetvime
nerozvetvime
pitvime
nepitvime
vypitvime
nevypitvime
rozpitvime
nerozpitvime
kotvime
zakotvime
nezakotvime
nekotvime
ukotvime
neukotvime
občerstvime
neobčerstvime
vrstvime
navrstvime
nenavrstvime
nevrstvime
rozvrstvime
nerozvrstvime
štvime
naštvime
nenaštvime
neštvime
poštvime
nepoštvime
rozoštvime
nerozoštvime
uštvime
neuštvime
vyštvime
nevyštvime
uvime
neuvime
zvime
zjazvime
nezjazvime
nazvime
nenazvime
nezvime
prezvime
neprezvime
prizvime
neprizvime
ozvime
neozvime
pozvime
nepozvime
rozvime
nerozvime
vyzvime
nevyzvime
húžvime
nehúžvime
dohúžvime
nedohúžvime
pohúžvime
nepohúžvime
zhúžvime
nezhúžvime
odhrdzime
neodhrdzime
dlabčime
nedlabčime
udlabčime
neudlabčime
ovrabčime
neovrabčime
klbčime
neklbčime
drobčime
zadrobčime
nezadrobčime
nedrobčime
pridrobčime
nepridrobčime
vdrobčime
nevdrobčime
predčime
nepredčime
svedčime
nesvedčime
usvedčime
neusvedčime
obľahčime
neobľahčime
nadľahčime
nenadľahčime
odľahčime
neodľahčime
poľahčime
nepoľahčime
uľahčime
neuľahčime
vyľahčime
nevyľahčime
zľahčime
nezľahčime
dychčime
zadychčime
nezadychčime
nedychčime
udychčime
neudychčime
vlhčime
navlhčime
nenavlhčime
nevlhčime
zvlhčime
nezvlhčime
fajčime
nafajčime
nenafajčime
zafajčime
nezafajčime
nefajčime
prefajčime
neprefajčime
dofajčime
nedofajčime
pofajčime
nepofajčime
vyfajčime
nevyfajčime
jajčime
zajajčime
nezajajčime
nejajčime
dojčime
oddojčime
neoddojčime
nedojčime
jojčime
zajojčime
nezajojčime
nejojčime
zjojčime
nezjojčime
rojčime
nerojčime
mäkčime
obmäkčime
neobmäkčime
nemäkčime
zmäkčime
nezmäkčime
spolčime
nespolčime
zvlčime
nezvlčime
nemčime
ponemčime
neponemčime
furmančime
nefurmančime
mládenčime
nemládenčime
vojenčime
nevojenčime
tenčime
netenčime
stenčime
nestenčime
venčime
nevenčime
ovenčime
neovenčime
poslovenčime
neposlovenčime
vyvenčime
nevyvenčime
rinčime
zarinčime
nezarinčime
nerinčime
zrinčime
nezrinčime
polatinčime
nepolatinčime
končime
nekončime
dokončime
nedokončime
skončime
neskončime
ukončime
neukončime
brnčime
nebrnčime
zadrnčime
nezadrnčime
mrnčime
zamrnčime
nezamrnčime
nemrnčime
partizánčime
nepartizánčime
dlapčime
nedlapčime
udlapčime
neudlapčime
rapčime
zarapčime
nezarapčime
nerapčime
chrapčime
zachrapčime
nezachrapčime
nechrapčime
schrapčime
neschrapčime
stľapčime
nestľapčime
drepčime
nedrepčime
krepčime
zakrepčime
nezakrepčime
nekrepčime
čepčime
nečepčime
čipčime
nečipčime
nakopčime
nenakopčime
strpčime
nestrpčime
roztrpčime
neroztrpčime
dupčime
nedupčime
kupčime
nekupčime
chrupčime
zachrupčime
nezachrupčime
nechrupčime
pomaďarčime
nepomaďarčime
crčime
necrčime
frajerčime
nefrajerčime
rozhorčime
nerozhorčime
redaktorčime
neredaktorčime
určime
predurčime
nepredurčime
neurčime
poturčime
nepoturčime
čurčime
nečurčime
panikárčime
nepanikárčime
nepolitikárčime
mraučime
zamraučime
nezamraučime
nemraučime
mňaučime
zamňaučime
nezamňaučime
nemňaučime
zamravčime
nezamravčime
odvláčime
neodvláčime
tajomníčime
netajomníčime
šime
našime
nenašime
zašime
nezašime
obšime
zaobšime
nezaobšime
neobšime
nadšime
nenadšime
podšime
nepodšime
nešime
prešime
neprešime
prišime
neprišime
zmenšime
nezmenšime
došime
nedošime
pošime
nepošime
hirošime
zošime
nezošime
rozošime
nerozošime
lepšime
nelepšime
prilepšime
neprilepšime
polepšime
nepolepšime
vylepšime
nevylepšime
zlepšime
nezlepšime
horšime
nehoršime
pohoršime
nepohoršime
zhoršime
nezhoršime
ušime
neušime
všime
nevšime
vyšime
nevyšime
rozšime
nerozšime
zväčšime
nezväčšime
nažime
nenažime
cvendžime
zacvendžime
nezacvendžime
necvendžime
vrndžime
nevrndžime
potrundžime
nepotrundžime
zaerdžime
nezaerdžime
gaudžime
negaudžime
gavdžime
negavdžime
hemžime
nehemžime
hromžime
zahromžime
nezahromžime
nehromžime
nadužime
nenadužime
stužime
nestužime
zadĺžime
nezadĺžime
jme
šibajme
nešibajme
pošibajme
nepošibajme
vyšibajme
nevyšibajme
hybajme
obrábajme
neobrábajme
prerábajme
neprerábajme
prerúbajme
neprerúbajme
dorúbajme
nedorúbajme
zrúbajme
nezrúbajme
dokrúcajme
nedokrúcajme
odhliadajme
neodhliadajme
vysporiadajme
nevysporiadajme
prepokladajme
vynadajme
nevynadajme
zajedajme
nezajedajme
objedajme
neobjedajme
odjedajme
neodjedajme
prejedajme
neprejedajme
zjedajme
nezjedajme
napovedajme
nenapovedajme
predpovedajme
nepredpovedajme
vypovedajme
nevypovedajme
prezvedajme
neprezvedajme
poprezvedajme
nepoprezvedajme
vyzvedajme
nevyzvedajme
zazdajme
nezazdajme
vychládajme
nevychládajme
obkrádajme
neobkrádajme
rozkrádajme
nerozkrádajme
postrádajme
nepostrádajme
mliagajme
nemliagajme
curigajme
necurigajme
znechajme
neznechajme
brechajme
zabrechajme
nezabrechajme
nebrechajme
opuchajme
neopuchajme
pošuchajme
nepošuchajme
zavzdychajme
nezavzdychajme
zosychajme
nezosychajme
zatíchajme
nezatíchajme
stíchajme
nestíchajme
rozbehajme
nerozbehajme
nastrihajme
nenastrihajme
zaluhajme
nezaluhajme
bláhajme
nebláhajme
kuľhajme
nekuľhajme
povybíjajme
nepovybíjajme
šíjajme
nešíjajme
zamakajme
nezamakajme
strebkajme
nestrebkajme
cuckajme
necuckajme
badkajme
nebadkajme
povyvliekajme
nepovyvliekajme
božekajme
nebožekajme
doredikajme
nedoredikajme
zablikajme
nezablikajme
spolupodnikajme
nespolupodnikajme
cvikajme
necvikajme
zakuvikajme
nezakuvikajme
jojkajme
nejojkajme
mojkajme
nemojkajme
spinkajme
nespinkajme
čliapkajme
nečliapkajme
strapkajme
nestrapkajme
naklepkajme
nenaklepkajme
chrápkajme
nechrápkajme
nazberkajme
nenazberkajme
badurkajme
nebadurkajme
roztlieskajme
neroztlieskajme
chmatkajme
nechmatkajme
pomotkajme
nepomotkajme
potrtkajme
nepotrtkajme
čítkajme
zafňukajme
nezafňukajme
šukajme
nešukajme
ďavkajme
neďavkajme
vyskákajme
nevyskákajme
flákajme
odflákajme
neodflákajme
neflákajme
čačkajme
nečačkajme
zhýčkajme
nezhýčkajme
zaškvŕkajme
nezaškvŕkajme
čvŕkajme
nečvŕkajme
postielajme
nepostielajme
ustielajme
neustielajme
šmatlajme
nešmatlajme
vlajme
nevlajme
majme
driemajme
zadriemajme
nezadriemajme
nedriemajme
podumajme
nepodumajme
zlámajme
nezlámajme
dochrámajme
nedochrámajme
nasnímajme
nenasnímajme
nadýmajme
nenadýmajme
napačmajme
nenapačmajme
napašmajme
nenapašmajme
šianajme
nešianajme
predznamenajme
nepredznamenajme
započínajme
nezapočínajme
doschýnajme
nedoschýnajme
zomkýnajme
nezomkýnajme
driapajme
nedriapajme
predriapajme
nepredriapajme
zalapajme
nezalapajme
štiepajme
naštiepajme
nenaštiepajme
neštiepajme
poštiepajme
nepoštiepajme
rozštiepajme
nerozštiepajme
dupajme
zadupajme
nezadupajme
nedupajme
podupajme
nepodupajme
udupajme
neudupajme
vydupajme
nevydupajme
rozdupajme
nerozdupajme
skrápajme
neskrápajme
vykrápajme
nevykrápajme
škrípajme
zaškrípajme
nezaškrípajme
neškrípajme
štípajme
neštípajme
poštípajme
nepoštípajme
húpajme
nehúpajme
kúpajme
nekúpajme
vykúpajme
nevykúpajme
lúpajme
nelúpajme
stúpajme
nestúpajme
dostúpajme
nedostúpajme
presýpajme
nepresýpajme
zadierajme
nezadierajme
dovierajme
nedovierajme
uhrajme
neuhrajme
zhrajme
nezhrajme
kárajme
nekárajme
zapárajme
nezapárajme
nabúrajme
nenabúrajme
podmúrajme
nepodmúrajme
štúrajme
neštúrajme
utýrajme
neutýrajme
kasajme
zakasajme
nezakasajme
podkasajme
nepodkasajme
nekasajme
vykasajme
nevykasajme
ovisajme
neovisajme
klusajme
neklusajme
priklusajme
nepriklusajme
pásajme
nepásajme
popásajme
nepopásajme
drásajme
nedrásajme
zatrblietajme
nezatrblietajme
vypletajme
nevypletajme
rozpletajme
nerozpletajme
primetajme
neprimetajme
rozmetajme
nerozmetajme
chrochtajme
nechrochtajme
ocitajme
neocitajme
koktajme
nekoktajme
plantajme
neplantajme
porantajme
neporantajme
špintajme
nešpintajme
štebotajme
neštebotajme
mihotajme
nemihotajme
tlkotajme
netlkotajme
zhrkotajme
nezhrkotajme
zurkotajme
nezurkotajme
čurkotajme
nečurkotajme
zhrmotajme
nezhrmotajme
potajme
rapotajme
odrapotajme
neodrapotajme
nerapotajme
chrapotajme
nechrapotajme
šepotajme
nešepotajme
dupotajme
nedupotajme
zdupotajme
nezdupotajme
chlastajme
nechlastajme
zachytajme
nezachytajme
chichútajme
nechichútajme
obrúbavajme
neobrúbavajme
rozdrúzgavajme
nerozdrúzgavajme
dodýchavajme
nedodýchavajme
opŕchavajme
neopŕchavajme
kašliavajme
nekašliavajme
večeriavajme
nevečeriavajme
dopriavajme
nedopriavajme
ležiavajme
neležiavajme
nasiakavajme
nenasiakavajme
roztlieskavajme
neroztlieskavajme
pískavajme
nepískavajme
odfúkavajme
neodfúkavajme
stýkavajme
nestýkavajme
zatĺkavajme
nezatĺkavajme
otĺkavajme
neotĺkavajme
vytĺkavajme
nevytĺkavajme
zašliapavajme
nezašliapavajme
táravajme
netáravajme
zlietavajme
nezlietavajme
odrátavajme
neodrátavajme
vyrátavajme
nevyrátavajme
vypočítavajme
nevypočítavajme
riadievajme
neriadievajme
dodievajme
nedodievajme
presklievajme
nepresklievajme
vlievajme
nevlievajme
zvolebnievajme
nezvolebnievajme
zdomácnievajme
nezdomácnievajme
plnievajme
neplnievajme
zjasnievajme
nezjasnievajme
znedeľnievajme
neznedeľnievajme
žnievajme
nežnievajme
šantievajme
nešantievajme
osprostievajme
neosprostievajme
chutievajme
nechutievajme
žičievajme
nežičievajme
prášievajme
neprášievajme
túžievajme
netúžievajme
vyškrabávajme
nevyškrabávajme
pozdávajme
nepozdávajme
zapichávajme
nezapichávajme
pozapichávajme
nepozapichávajme
vpichávajme
nevpichávajme
dobehávajme
nedobehávajme
obstrihávajme
neobstrihávajme
zadrhávajme
nezadrhávajme
otrhávajme
neotrhávajme
pokuľhávajme
nepokuľhávajme
čakávajme
nečakávajme
objednávajme
neobjednávajme
prejednávajme
neprejednávajme
predznamenávajme
nepredznamenávajme
pokonávajme
nepokonávajme
pochutnávajme
nepochutnávajme
oklepávajme
neoklepávajme
odkopávajme
neodkopávajme
udupávajme
neudupávajme
poihrávajme
nepoihrávajme
zhrávajme
nezhrávajme
vykutrávajme
nevykutrávajme
vykresávajme
nevykresávajme
pospratávajme
nepospratávajme
preletávajme
nepreletávajme
vyvrtávajme
nevyvrtávajme
pozachytávajme
nepozachytávajme
odchytávajme
neodchytávajme
poschytávajme
neposchytávajme
zapamätávajme
nezapamätávajme
opotrebovávajme
poschovávajme
neposchovávajme
prečíslovávajme
neprečíslovávajme
odrezávajme
neodrezávajme
zrezávajme
nezrezávajme
vyškrabúvajme
nevyškrabúvajme
priklincúvajme
nepriklincúvajme
vyšľahúvajme
nevyšľahúvajme
dobehúvajme
nedobehúvajme
vybľakúvajme
nevybľakúvajme
podkúvajme
nepodkúvajme
rokúvajme
nerokúvajme
preblyskúvajme
nepreblyskúvajme
vykúvajme
nevykúvajme
venúvajme
nevenúvajme
vydrapúvajme
nevydrapúvajme
skupúvajme
neskupúvajme
vsugerúvajme
nevsugerúvajme
vymurúvajme
nevymurúvajme
odhlasúvajme
neodhlasúvajme
zosúvajme
nezosúvajme
priletúvajme
nepriletúvajme
zapamätúvajme
nezapamätúvajme
premaľúvajme
nepremaľúvajme
odpľúvajme
neodpľúvajme
obývajme
vydobývajme
nevydobývajme
neobývajme
odkrývajme
neodkrývajme
odokrývajme
neodokrývajme
predchádzajme
nepredchádzajme
prechládzajme
neprechládzajme
doprevádzajme
nedoprevádzajme
vovádzajme
nevovádzajme
popúdzajme
nepopúdzajme
pozaliezajme
nepozaliezajme
vymŕzajme
nevymŕzajme
prisviedčajme
neprisviedčajme
dosviedčajme
nedosviedčajme
usviedčajme
neusviedčajme
zabáčajme
nezabáčajme
vybáčajme
nevybáčajme
odstŕčajme
neodstŕčajme
premieľajme
nepremieľajme
podomieľajme
nepodomieľajme
nastieľajme
nenastieľajme
combáľajme
necombáľajme
zafúľajme
nezafúľajme
vygúľajme
nevygúľajme
docmúľajme
odkotúľajme
neodkotúľajme
narozmýšľajme
nenarozmýšľajme
obmieňajme
neobmieňajme
donaháňajme
odoháňajme
neodoháňajme
zavíňajme
nezavíňajme
vyhášajme
nevyhášajme
podmášťajme
nepodmášťajme
prečíšťajme
neprečíšťajme
pridržajme
nepridržajme
objme
lejme
šalejme
nešalejme
zošalejme
nezošalejme
belejme
zabelejme
nezabelejme
nebelejme
obelejme
neobelejme
pobelejme
nepobelejme
zbelejme
nezbelejme
celejme
zacelejme
nezacelejme
necelejme
nelejme
želejme
neželejme
oželejme
neoželejme
nezželejme
zoštíhlejme
nezoštíhlejme
plejme
neplejme
oteplejme
neoteplejme
steplejme
nesteplejme
oplejme
neoplejme
vyplejme
nevyplejme
tlejme
netlejme
dotlejme
nedotlejme
stlejme
nestlejme
pousmejme
nepousmejme
tmejme
zatmejme
nezatmejme
netmejme
dorozumejme
nedorozumejme
nejme
cnejme
zacnejme
nezacnejme
zobecnejme
nezobecnejme
necnejme
zútulnejme
nezútulnejme
brnejme
nebrnejme
zduchovnejme
nezduchovnejme
starejme
zastarejme
nezastarejme
nestarejme
ostarejme
neostarejme
zostarejme
nezostarejme
obodrejme
neobodrejme
modrejme
nemodrejme
zmodrejme
nezmodrejme
múdrejme
nemúdrejme
zmúdrejme
nezmúdrejme
hrejme
nahrejme
nenahrejme
zahrejme
nezahrejme
predhrejme
nepredhrejme
nehrejme
prehrejme
neprehrejme
prihrejme
neprihrejme
ohrejme
neohrejme
zohrejme
nezohrejme
rozohrejme
nerozohrejme
vyhrejme
nevyhrejme
osirejme
neosirejme
okrejme
neokrejme
pookrejme
nepookrejme
spríkrejme
nespríkrejme
chorejme
nechorejme
prechorejme
neprechorejme
ochorejme
neochorejme
pestrejme
nepestrejme
zbystrejme
nezbystrejme
zrejme
samozrejme
potejme
zneistejme
nezneistejme
zľudštejme
nezľudštejme
spanštejme
nespanštejme
vyzdravejme
nevyzdravejme
červavejme
nečervavejme
skrvavejme
neskrvavejme
civejme
necivejme
zľadovejme
nezľadovejme
znojme
ustojme
neustojme
prisvojme
neprisvojme
nekolabujme
skolabujme
neskolabujme
odškrabujme
neodškrabujme
šibujme
nešibujme
zahanbujme
nezahanbujme
vyzdobujme
nevyzdobujme
aprobujme
neaprobujme
zmnohonábujme
nezmnohonábujme
pacujme
nepacujme
popracujme
nepopracujme
hecujme
nehecujme
rajcujme
nerajcujme
šprajcujme
nešprajcujme
prevalcujme
neprevalcujme
dofinancujme
nedofinancujme
spolufinancujme
nespolufinancujme
ponocujme
fercujme
nefercujme
štorcujme
neštorcujme
pucujme
nepucujme
spucujme
nespucujme
vysväcujme
nevysväcujme
dokladujme
nedokladujme
suspendujme
nesuspendujme
zabodujme
nezabodujme
zbudujme
brigádujme
ládujme
naládujme
nenaládujme
neládujme
kreujme
nekreujme
nadrogujme
nenadrogujme
predrogujme
nepredrogujme
liturgujme
neliturgujme
preplachujme
nepreplachujme
nachujme
nenachujme
vyšpľachujme
nevyšpľachujme
vyšplechujme
nevyšplechujme
vpichujme
nevpichujme
ocajchujme
neocajchujme
dochujme
nedochujme
pochujme
nepochujme
schujme
neschujme
uschujme
neuschujme
prevychujme
neprevychujme
dobehujme
nedobehujme
pristehujme
nepristehujme
slohujme
neslohujme
zadrhujme
nezadrhujme
prepluhujme
neprepluhujme
licenciujme
nelicenciujme
variujme
nevariujme
utajujme
neutajujme
zabojujme
nezabojujme
lakujme
nelakujme
preplakujme
nepreplakujme
hliadkujme
nehliadkujme
skládkujme
neskládkujme
vyslabikujme
nevyslabikujme
dedikujme
nededikujme
nepersonifikujme
hudlikujme
nehudlikujme
ofajkujme
neofajkujme
zaspájkujme
nezaspájkujme
známkujme
neznámkujme
šenkujme
nešenkujme
spoluúčinkujme
nespoluúčinkujme
predrokujme
nepredrokujme
nálepkujme
nenálepkujme
naštrkujme
nenaštrkujme
zamaskujme
nezamaskujme
krtkujme
nekrtkujme
zazátkujme
nezazátkujme
odfukujme
neodfukujme
vykukujme
nevykukujme
močovkujme
nemočovkujme
točovkujme
netočovkujme
sprevádzkujme
nesprevádzkujme
zagombíkujme
nezagombíkujme
vykolíkujme
nevykolíkujme
zagombičkujme
nezagombičkujme
sáčkujme
nesáčkujme
bežkujme
nebežkujme
šalujme
nešalujme
tunelujme
netunelujme
vytunelujme
nevytunelujme
štelujme
neštelujme
zoštelujme
nezoštelujme
mailujme
nemailujme
profilujme
neprofilujme
vyprofilujme
nevyprofilujme
ugrilujme
neugrilujme
ventilujme
neventilujme
predestilujme
nepredestilujme
mejlujme
nemejlujme
zdemolujme
nezdemolujme
vekslujme
nevekslujme
artikulujme
neartikulujme
akumulujme
naakumulujme
nenaakumulujme
neakumulujme
cálujme
zacálujme
nezacálujme
necálujme
ulamujme
neulamujme
modemujme
nemodemujme
ochromujme
neochromujme
zreformujme
nezreformujme
karavanujme
nekaravanujme
röntgenujme
neröntgenujme
zröntgenujme
nezröntgenujme
nanominujme
nenanominujme
zvinujme
nezvinujme
zarezonujme
nezarezonujme
zrnujme
nezrnujme
saunujme
nesaunujme
zatrénujme
nezatrénujme
fönujme
nefönujme
vydrapujme
nevydrapujme
zašľapujme
nezašľapujme
recipujme
nerecipujme
skalpujme
neskalpujme
osopujme
neosopujme
vyexcerpujme
nevyexcerpujme
vyrypujme
nevyrypujme
reparujme
nereparujme
koncelebrujme
nekoncelebrujme
moderujme
nemoderujme
spriemerujme
nespriemerujme
buzerujme
nebuzerujme
zašifrujme
nezašifrujme
machrujme
nemachrujme
zmonitorujme
nezmonitorujme
dozorujme
nedozorujme
haprujme
nehaprujme
silvestrujme
nesilvestrujme
prelustrujme
neprelustrujme
vyfutrujme
nevyfutrujme
vmanévrujme
nevmanévrujme
špárujme
nešpárujme
garnírujme
negarnírujme
okopírujme
neokopírujme
fasujme
nefasujme
stresujme
nestresujme
vystresujme
nevystresujme
popisujme
nepopisujme
kiksujme
nekiksujme
zavírusujme
nezavírusujme
odvírusujme
neodvírusujme
skratujme
neskratujme
skonštatujme
neskonštatujme
nafetujme
nenafetujme
anketujme
neanketujme
draftujme
nedraftujme
zeditujme
nezeditujme
zrajtujme
nezrajtujme
vyprojektujme
nevyprojektujme
anektujme
neanektujme
prešaltujme
neprešaltujme
prekonzultujme
neprekonzultujme
transplantujme
netransplantujme
okomentujme
neokomentujme
vyargumentujme
nevyargumentujme
zadokumentujme
nezadokumentujme
odparentujme
neodparentujme
patentujme
nepatentujme
sabotujme
nesabotujme
drotujme
nedrotujme
zošrotujme
nezošrotujme
zadaptujme
nezadaptujme
asistujme
neasistujme
starostujme
nestarostujme
zahutujme
nezahutujme
vydiskutujme
nevydiskutujme
poputujme
nepoputujme
reštituujme
nereštituujme
vypravujme
nevypravujme
znovunastavujme
neznovunastavujme
predspevujme
nepredspevujme
ponavštevujme
demotivujme
inovujme
vynovujme
nevynovujme
zrelaxujme
nezrelaxujme
sexujme
nesexujme
oxeroxujme
neoxeroxujme
ponadhadzujme
neponadhadzujme
prihadzujme
neprihadzujme
pozhadzujme
nepozhadzujme
vyhradzujme
nevyhradzujme
dosadzujme
nedosadzujme
odhrdzujme
neodhrdzujme
vytvrdzujme
nevytvrdzujme
parodizujme
neparodizujme
verbalizujme
neverbalizujme
medializujme
nemedializujme
sformalizujme
nesformalizujme
znormalizujme
neznormalizujme
kriminalizujme
nekriminalizujme
profesionalizujme
neprofesionalizujme
štrukturalizujme
neštrukturalizujme
reštrukturalizujme
nereštrukturalizujme
revitalizujme
nerevitalizujme
paušalizujme
nepaušalizujme
zosystemizujme
nezosystemizujme
atomizujme
neatomizujme
anonymizujme
neanonymizujme
spoluorganizujme
nespoluorganizujme
amerikanizujme
neamerikanizujme
nebalkanizujme
démonizujme
nedémonizujme
sumarizujme
nesumarizujme
zosumarizujme
nezosumarizujme
priorizujme
nepriorizujme
valorizujme
nevalorizujme
zelektrizujme
nezelektrizujme
problematizujme
neproblematizujme
sproblematizujme
nesproblematizujme
aklimatizujme
neaklimatizujme
sprivatizujme
nesprivatizujme
spolitizujme
nespolitizujme
tabuizujme
netabuizujme
relativizujme
nerelativizujme
bonzujme
nebonzujme
fačujme
nefačujme
ofačujme
neofačujme
ožobračujme
neožobračujme
obkračujme
neobkračujme
doporučujme
nedoporučujme
rozhorúčujme
nerozhorúčujme
odlaďujme
neodlaďujme
zahniezďujme
nezahniezďujme
nabaľujme
nenabaľujme
premaľujme
nepremaľujme
zoceľujme
nezoceľujme
prerozdeľujme
neprerozdeľujme
znepriateľujme
neznepriateľujme
učiteľujme
neučiteľujme
krágľujme
odkrágľujme
neodkrágľujme
nekrágľujme
prenáhľujme
neprenáhľujme
spiľujme
nespiľujme
hrkľujme
nehrkľujme
zapoľujme
nezapoľujme
zatepľujme
nezatepľujme
štempľujme
neštempľujme
obkresľujme
neobkresľujme
papuľujme
nepapuľujme
škrupuľujme
neškrupuľujme
vymaňujme
nevymaňujme
zmnohonábňujme
nezmnohonábňujme
zdomácňujme
nezdomácňujme
spriehľadňujme
nespriehľadňujme
sprehľadňujme
nesprehľadňujme
spriechodňujme
nespriechodňujme
zdôveryhodňujme
nezdôveryhodňujme
znevýhodňujme
neznevýhodňujme
sprejazdňujme
nesprejazdňujme
rozplieňujme
nerozplieňujme
zaumieňujme
nezaumieňujme
vykoreňujme
nevykoreňujme
odtajňujme
neodtajňujme
ustajňujme
neustajňujme
oslňujme
neoslňujme
zútulňujme
nezútulňujme
uzemňujme
neuzemňujme
zjemnňujme
nezjemnňujme
vystupňujme
nevystupňujme
zhodnoverňujme
nezhodnoverňujme
zahrňujme
nezahrňujme
premárňujme
nepremárňujme
znejasňujme
neznejasňujme
znekvalitňujme
neznekvalitňujme
privlastňujme
neprivlastňujme
odštátňujme
neodštátňujme
znerovnoprávňujme
neznerovnoprávňujme
zextenzívňujme
nezextenzívňujme
uväzňujme
neuväzňujme
znefunkčňujme
neznefunkčňujme
sfunkčňujme
nesfunkčňujme
znezreteľňujme
neznezreteľňujme
zavzdušňujme
nezavzdušňujme
dopašujme
vylepšujme
nevylepšujme
ohoršujme
neohoršujme
sfušujme
nesfušujme
zaretušujme
nezaretušujme
podmasťujme
nepodmasťujme
rozradosťujme
nerozradosťujme
zhosťujme
nezhosťujme
vykosťujme
nevykosťujme
premosťujme
nepremosťujme
vyprosťujme
nevyprosťujme
rozľútosťujme
nerozľútosťujme
zosvetšťujme
nezosvetšťujme
vyvažujme
nevyvažujme
zasnežujme
nezasnežujme
protežujme
neprotežujme
usužujme
neusužujme
otužujme
neotužujme
vystužujme
nevystužujme
vyryžujme
nevyryžujme
senážujme
nesenážujme
stážujme
nestážujme
vyjme
nevyjme
bájme
nájme
podnájme
prenájme
nepríjme
sídlme
nesídlme
ulme
klamme
zaklamme
nezaklamme
neklamme
oklamme
neoklamme
sklamme
nesklamme
driemme
zadriemme
nezadriemme
nedriemme
predriemme
nepredriemme
podriemme
nepodriemme
drmme
nedrmme
podrmme
nepodrmme
trmme
netrmme
summe
čumme
nečumme
lámme
nalámme
nenalámme
oblámme
neoblámme
nelámme
olámme
dolámme
nedolámme
neolámme
polámme
nepolámme
vlámme
nevlámme
vylámme
nevylámme
zlámme
nezlámme
rozlámme
nerozlámme
dochrámme
nedochrámme
pochrámme
nepochrámme
objímme
neobjímme
odnímme
neodnímme
snímme
nesnímme
vznímme
nevznímme
trímme
netrímme
chrúmme
nechrúmme
pochrúmme
nepochrúmme
schrúmme
neschrúmme
radome
vedome
sebavedome
cieľavedome
podvedome
povedome
nepovedome
oklahome
gnome
autodrome
krome
kostrome
drietome
tliapme
netliapme
ulapme
neulapme
očapme
naďapme
nenaďapme
doštiepme
nedoštiepme
chripme
nechripme
ochripme
neochripme
škripme
neškripme
zasipme
nezasipme
odtrpme
neodtrpme
udupme
neudupme
supme
zasypme
nezasypme
posypme
neposypme
zosypme
nezosypme
nacápme
nenacápme
barme
zdarme
nezdarme
dofarme
uškvarme
neuškvarme
vyžobrme
nevyžobrme
uberme
neuberme
doperme
nedoperme
terme
sčerme
nesčerme
odorme
neodorme
oživotvorme
neoživotvorme
trochárme
netrochárme
panikárme
nepanikárme
hračkárme
nehračkárme
chalupárme
nechalupárme
chatárme
nechatárme
sme
odpasme
neodpasme
premiesme
nepremiesme
zmiesme
nezmiesme
medzipásme
meruôsme
zahrdúsme
nezahrdúsme
potme
neume
blume
rume
bitume
šume
neznavme
znovunastavme
neznovunastavme
revme
zarevme
nezarevme
nerevme
zrevme
nezrevme
rozrevme
nerozrevme
ospravodlivme
neospravodlivme
zdrvme
nezdrvme
kývme
zakývme
nezakývme
nekývme
pokývme
nepokývme
vykývme
nevykývme
rozkývme
nerozkývme
nyme
zreťazme
sadzme
nesadzme
povedzme
odpovedzme
neodpovedzme
scudzme
nescudzme
zvládzme
nezvládzme
zvezme
nezvezme
vandalizme
solidarizme
konzervatizme
zalomozme
nezalomozme
namrzme
nenamrzme
obhryzme
neobhryzme
prehryzme
neprehryzme
ohryzme
neohryzme
pohryzme
nepohryzme
vynadáme
nevynadáme
zajedáme
nezajedáme
objedáme
neobjedáme
odjedáme
neodjedáme
prejedáme
neprejedáme
zjedáme
nezjedáme
obkledáme
neobkledáme
popredáme
napovedáme
nenapovedáme
predpovedáme
nepredpovedáme
vypovedáme
nevypovedáme
prezvedáme
neprezvedáme
poprezvedáme
nepoprezvedáme
vyzvedáme
nevyzvedáme
zazdáme
nezazdáme
curigáme
necurigáme
znecháme
neznecháme
opucháme
neopucháme
pošucháme
nepošucháme
zavzdycháme
nezavzdycháme
presycháme
nepresycháme
zosycháme
nezosycháme
rozbeháme
nerozbeháme
nastriháme
nenastriháme
zaluháme
nezaluháme
kuľháme
nekuľháme
zamakáme
nezamakáme
strebkáme
nestrebkáme
cuckáme
necuckáme
badkáme
nebadkáme
božekáme
nebožekáme
doredikáme
nedoredikáme
zablikáme
nezablikáme
spolupodnikáme
nespolupodnikáme
cvikáme
necvikáme
zakuvikáme
nezakuvikáme
jojkáme
nejojkáme
mojkáme
nemojkáme
spinkáme
nespinkáme
strapkáme
nestrapkáme
naklepkáme
nenaklepkáme
nazberkáme
nenazberkáme
badurkáme
nebadurkáme
chmatkáme
nechmatkáme
pomotkáme
nepomotkáme
potrtkáme
nepotrtkáme
zafňukáme
nezafňukáme
šukáme
nešukáme
ďavkáme
neďavkáme
čačkáme
nečačkáme
láme
naláme
nenaláme
obláme
neobláme
neláme
oláme
neoláme
prevoláme
šmatláme
nešmatláme
máme
podumáme
nepodumáme
napačmáme
nenapačmáme
napašmáme
nenapašmáme
ujednáme
predznamenáme
nepredznamenáme
oznáme
zalapáme
nezalapáme
dupáme
zadupáme
nezadupáme
nedupáme
podupáme
nepodupáme
udupáme
neudupáme
vydupáme
nevydupáme
rozdupáme
nerozdupáme
pochráme
nepochráme
uhráme
neuhráme
zhráme
nezhráme
práme
kasáme
zakasáme
nezakasáme
podkasáme
nepodkasáme
nekasáme
vykasáme
nevykasáme
ovisáme
neovisáme
klusáme
neklusáme
priklusáme
nepriklusáme
vypletáme
nevypletáme
rozpletáme
nerozpletáme
primetáme
neprimetáme
rozmetáme
nerozmetáme
chrochtáme
nechrochtáme
ocitáme
neocitáme
koktáme
nekoktáme
plantáme
neplantáme
porantáme
neporantáme
špintáme
nešpintáme
štebotáme
neštebotáme
mihotáme
nemihotáme
zurkotáme
nezurkotáme
čurkotáme
nečurkotáme
poškrtáme
chlastáme
nechlastáme
zachytáme
nezachytáme
odchováme
pridržáme
nepridržáme
prihlobíme
neprihlobíme
zapôsobíme
nezapôsobíme
uspôsobíme
neuspôsobíme
zubíme
nezubíme
odladíme
neodladíme
zosúladíme
nezosúladíme
nenadsadíme
zosadíme
nezosadíme
lebedíme
nelebedíme
vysliedíme
nevysliedíme
nenenávidíme
fandíme
nefandíme
predhodíme
závodíme
nezávodíme
pritvrdíme
stvrdíme
vytvrdíme
nevytvrdíme
unudíme
pohmoždíme
nepohmoždíme
druždíme
nedruždíme
objíme
neobjíme
prezbrojíme
ustojíme
neustojíme
prisvojíme
neprisvojíme
zaobalíme
prerozdelíme
neprerozdelíme
vstrelíme
nevstrelíme
prevtelíme
sfaklíme
nesfaklíme
presklíme
nepresklíme
rozbolíme
nerozbolíme
školíme
neškolíme
zosmolíme
nezosmolíme
rozpolíme
nerozpolíme
posolíme
neposolíme
zateplíme
nezateplíme
obkreslíme
neobkreslíme
čumíme
nečumíme
grobianíme
negrobianíme
zobecníme
nezobecníme
spriehľadníme
nespriehľadníme
odníme
neodníme
spriechodníme
nespriechodníme
zdôveryhodníme
nezdôveryhodníme
znevýhodníme
neznevýhodníme
sprejazdníme
nesprejazdníme
neneleníme
neklochníme
posliníme
neposliníme
sviníme
nesviníme
ustajníme
neustajníme
zduchaplníme
nezduchaplníme
oslníme
neoslníme
šemoníme
nešemoníme
zhodnoverníme
nezhodnoverníme
znejasníme
neznejasníme
zasníme
nezasníme
stelesníme
nestelesníme
upresníme
neupresníme
znekvalitníme
neznekvalitníme
premiestníme
nepremiestníme
rozmiestníme
nerozmiestníme
zuníme
nezuníme
usústavníme
neusústavníme
nezníme
vzníme
nevzníme
rečníme
nerečníme
rozrečníme
nerozrečníme
znefunkčníme
neznefunkčníme
sfunkčníme
nesfunkčníme
znezreteľníme
neznezreteľníme
zavzdušníme
nezavzdušníme
ulapíme
neulapíme
očapíme
naďapíme
nenaďapíme
chripíme
nechripíme
ochripíme
neochripíme
škripíme
neškripíme
zasipíme
nezasipíme
vykropíme
nevykropíme
odtrpíme
neodtrpíme
odspíme
neodspíme
dofaríme
uškvaríme
neuškvaríme
cibríme
necibríme
overíme
neoveríme
sčeríme
nesčeríme
zamokríme
nezamokríme
zatvoríme
nezatvoríme
pootvoríme
oživotvoríme
neoživotvoríme
tríme
netríme
pestríme
nepestríme
poostríme
nepoostríme
debatíme
poplatíme
potratíme
nepotratíme
poctíme
nepoctíme
poletíme
nepoletíme
zušľachtíme
nezušľachtíme
odplichtíme
ksichtíme
neksichtíme
neklochtíme
súcitíme
nesúcitíme
vyšantíme
nevyšantíme
nafotíme
vyfotíme
soptíme
nesoptíme
drtíme
nedrtíme
podmastíme
nepodmastíme
pomestíme
nepomestíme
zneistíme
nezneistíme
pripoistíme
nepripoistíme
prečistíme
neprečistíme
mstíme
premostíme
nepremostíme
oprostíme
neoprostíme
vyprostíme
nevyprostíme
pätíme
nepätíme
zachrapštíme
nezachrapštíme
chrupštíme
nechrupštíme
zosvetštíme
nezosvetštíme
zašuštíme
nezašuštíme
znovunastavíme
neznovunastavíme
ospravodlivíme
neospravodlivíme
zdrvíme
nezdrvíme
ukotvíme
neukotvíme
sadzíme
nesadzíme
omedzíme
odhrdzíme
neodhrdzíme
scudzíme
nescudzíme
zalomozíme
nezalomozíme
namrzíme
nenamrzíme
zaoblačíme
nezaoblačíme
kľačíme
nekľačíme
pofajčíme
nepofajčíme
jajčíme
zajajčíme
nezajajčíme
nejajčíme
zakončíme
nezakončíme
zmočíme
nezmočíme
hučíme
nehučíme
priučíme
nepriučíme
bručíme
nebručíme
mručíme
nemručíme
zazvučíme
nezazvučíme
čučíme
nečučíme
zahrešíme
nezahrešíme
uslyšíme
spišťíme
nespišťíme
zachrapšťíme
nezachrapšťíme
vydražíme
nevydražíme
opražíme
neopražíme
frndžíme
nefrndžíme
gaudžíme
negaudžíme
gavdžíme
negavdžíme
rozježíme
nerozježíme
zasnežíme
nezasnežíme
dlžíme
oddlžíme
neoddlžíme
nedlžíme
premnožíme
nepremnožíme
metronóme
chartúme
zaoblačme
nezaoblačme
kľačme
nekľačme
predpečme
nepredpečme
spečme
nespečme
pofajčme
nepofajčme
jajčme
zajajčme
nezajajčme
nejajčme
vytlčme
nevytlčme
zakončme
nezakončme
partizánčme
nepartizánčme
vodočme
zmočme
nezmočme
obročme
hučme
nehučme
bručme
nebručme
mručme
nemručme
zazvučme
nezazvučme
čučme
nečučme
odvláčme
neodvláčme
sáčme
nesáčme
kváčme
nekváčme
vykváčme
nevykváčme
tajomníčme
netajomníčme
odlaďme
neodlaďme
zosúlaďme
nezosúlaďme
zosaďme
nezosaďme
lebeďme
nelebeďme
obkleďme
neobkleďme
iďme
neiďme
nenenáviďme
poďme
nepoďme
závoďme
nezávoďme
vytvrďme
nevytvrďme
hvižďme
zahvižďme
nezahvižďme
nehvižďme
pohmožďme
nepohmožďme
vržďme
zavržďme
nezavržďme
nevržďme
družďme
nedružďme
prerozdeľme
neprerozdeľme
nabieľme
nenabieľme
vstreľme
nevstreľme
boľme
zaboľme
nezaboľme
neboľme
preboľme
nepreboľme
rozboľme
nerozboľme
škoľme
neškoľme
zosmoľme
nezosmoľme
rozpoľme
nerozpoľme
posoľme
neposoľme
toľme
vychrľme
nevychrľme
podpáľme
nepodpáľme
hôľme
nehôľme
prichýľme
neprichýľme
kaňme
nekaňme
plaňme
neplaňme
vzplaňme
nevzplaňme
uhraňme
neuhraňme
taňme
netaňme
vaňme
zavaňme
nezavaňme
nevaňme
ovaňme
neovaňme
rozplieňme
nerozplieňme
neneleňme
kleňme
nekleňme
prekleňme
neprekleňme
opomeňme
neopomeňme
teňme
neteňme
steňme
zasteňme
nezasteňme
nesteňme
posteňme
neposteňme
posliňme
neposliňme
oslňme
neoslňme
nahoňme
šemoňme
nešemoňme
toňme
netoňme
stoňme
zastoňme
nezastoňme
nestoňme
utoňme
neutoňme
hrňme
nahrňme
nenahrňme
zahrňme
nezahrňme
obhrňme
neobhrňme
ochrňme
neochrňme
odhrňme
neodhrňme
nehrňme
prehrňme
neprehrňme
prihrňme
neprihrňme
ohrňme
neohrňme
vhrňme
nevhrňme
vyhrňme
nevyhrňme
zhrňme
nezhrňme
rozhrňme
nerozhrňme
uškrňme
neuškrňme
trňme
netrňme
strňme
nestrňme
ustrňme
neustrňme
suňme
nasuňme
nenasuňme
zasuňme
nezasuňme
predsuňme
nepredsuňme
odsuňme
neodsuňme
podsuňme
nepodsuňme
nesuňme
presuňme
nepresuňme
prisuňme
neprisuňme
zosuňme
nezosuňme
vsuňme
nevsuňme
vysuňme
nevysuňme
zuňme
nezuňme
hyňme
zahyňme
nezahyňme
nehyňme
pohyňme
nepohyňme
uhyňme
neuhyňme
vyhyňme
nevyhyňme
zhyňme
nezhyňme
plyňme
neplyňme
uplyňme
neuplyňme
vyplyňme
nevyplyňme
rozplyňme
nerozplyňme
kašme
nekašme
brešme
zabrešme
nezabrešme
nebrešme
rozbrešme
nerozbrešme
zahrešme
nezahrešme
otešme
neotešme
vytešme
nevytešme
uslyšme
kmášme
nekmášme
okmášme
neokmášme
pokmášme
nepokmášme
pášme
napášme
nenapášme
podpášme
nepodpášme
nepášme
prepášme
neprepášme
pripášme
nepripášme
odkolíšme
neodkolíšme
nekolíšme
pokolíšme
nepokolíšme
kníšme
nekníšme
pokníšme
nepokníšme
debaťme
potraťme
nepotraťme
napleťme
nenapleťme
nadpleťme
nenadpleťme
podpleťme
nepodpleťme
prepleťme
neprepleťme
pripleťme
nepripleťme
opleťme
neopleťme
popleťme
nepopleťme
upleťme
neupleťme
odmeťme
neodmeťme
primeťme
neprimeťme
hneťme
zušľachťme
nezušľachťme
odplichťme
nafoťme
vyfoťme
blkoťme
neblkoťme
drťme
nedrťme
pomesťme
nepomesťme
pripoisťme
nepripoisťme
vyprosťme
nevyprosťme
päťme
nepäťme
zaprašťme
nezaprašťme
sprašťme
nesprašťme
trešťme
netrešťme
vrešťme
zavrešťme
nezavrešťme
nevrešťme
zvrešťme
nezvrešťme
pišťme
zapišťme
nezapišťme
nepišťme
spišťme
nespišťme
svišťme
zasvišťme
nezasvišťme
nesvišťme
chrapšťme
zachrapšťme
nezachrapšťme
nechrapšťme
schrapšťme
neschrapšťme
chrupšťme
zachrupšťme
nezachrupšťme
nechrupšťme
pľušťme
nepľušťme
šušťme
zašušťme
nezašušťme
nešušťme
blyšťme
zablyšťme
nezablyšťme
neblyšťme
pofrancúzšťme
nepofrancúzšťme
naviažme
nenaviažme
obviažme
neobviažme
odviažme
neodviažme
podviažme
nepodviažme
previažme
nepreviažme
priviažme
nepriviažme
oviažme
neoviažme
poviažme
nepoviažme
vydražme
nevydražme
opražme
neopražme
frndžme
nefrndžme
gaudžme
negaudžme
gavdžme
negavdžme
nahádžme
nenahádžme
obhádžme
neobhádžme
odhádžme
neodhádžme
prehádžme
neprehádžme
pohádžme
nepohádžme
presádžme
nepresádžme
dosádžme
nedosádžme
posádžme
neposádžme
vysádžme
nevysádžme
rozježme
nerozježme
zasnežme
nezasnežme
oddlžme
neoddlžme
premnožme
nepremnožme
lužme
zalužme
nezalužme
nelužme
nakážme
nenakážme
odkážme
neodkážme
prikážme
neprikážme
preukážme
nepreukážme
poukážme
nepoukážme
lížme
oblížme
neoblížme
nelížme
olížme
neolížme
ne
neogabane
neohrabane
zanedbane
prešibane
cinobane
lovinobane
obrábane
nebadane
nezbadane
usporiadane
žiadane
zažiadane
požiadane
kadane
prekladane
predpokladane
ukladane
vkladane
zadane
hľadane
oddane
poddane
zodpovedane
rozgajdane
podane
odovzdane
ovládane
neovládane
predvídane
nepredvídane
nevídane
ždane
ťahane
uťahane
rozťahane
nastráchane
ustráchane
neokrôchane
ošúchane
neslýchane
zabehane
mohane
pokarhane
trhane
otrhane
strhane
namáhane
žíhane
mariane
blahopriane
povijane
napájane
pospájane
uplakane
nečakane
naľakane
poľakane
vyľakane
sekane
podnikane
šikane
usmrkane
získane
tkane
ufňukane
polykane
prefíkane
nafúkane
odhodlane
vzdelane
nevzdelane
vysielane
ufrflane
odvolane
neslane
odoslane
poslane
kálane
mane
sklamane
omane
otomane
grmane
durmane
zadumane
lámane
snímane
objednane
prehnane
požehnane
konane
neskonane
ukonane
zamestnane
nezamestnane
zarovnane
porovnane
vyrovnane
rozmaznane
neznane
priznane
oznane
poznane
nepoznane
prepínane
vypínane
pane
papane
otrepane
kristepane
zakopane
ošarpane
vyčerpane
vytápane
chlípane
chráňpane
barane
ustarane
vybrane
protizbrane
jadrane
nadudrane
vyberane
predstierane
prestierane
merane
zamerane
odmerane
primerane
neprimerane
cieľuprimerane
zahrane
rozihrane
pohrane
vyhrane
orane
odorane
neodorane
morane
vyorane
zorane
prane
vyprane
protistrane
rozhárane
uzatvárane
otvárane
vytvárane
vybúrane
vyžrane
sane
rozjasane
neokresane
neotesane
učesane
nissane
písane
napísane
predpísane
podpísane
popísane
satane
tetane
stroskotane
trestane
privstane
pomátane
vrátane
vítane
čítane
načítane
počítane
prepočítane
vypočítane
sčítane
včítane
nespútane
stavane
nevmiešavane
zmiešavane
rozmiešavane
radvane
doznievane
nahnevane
rozhnevane
zoslabovane
prepracovane
spracovane
upracovane
vrecovane
pohlcovane
financovane
diferencovane
skladovane
naradovane
degradovane
požadovane
najedovane
rozjedovane
sledovane
fundovane
rozhodovane
bombardovane
retardovane
zabudovane
erudovane
začudovane
kódovane
blazeovane
štráfovane
privilegovane
fingovane
zasahovane
preťahovane
chovane
ciachovane
skrachovane
ustrachovane
zachovane
zvrchovane
vychovane
nevychovane
zálohovane
pruhovane
porciovane
prepojovane
spojovane
zdvojovane
opakovane
rozpakovane
žliabkovane
vrúbkovane
riadkovane
sprostredkovane
bodkovane
vstrekovane
štvorčekovane
štráfkovane
indikovane
špecifikovane
modifikovane
kvalifikovane
nekvalifikovane
vysokokvalifikovane
infikovane
komplikovane
krajkovane
spájkovane
vyumelkovane
článkovane
stránkovane
blokovane
šokovane
čiarkovane
vzorkovane
maskovane
redukovane
dávkovane
prevádzkovane
hliníkovane
nainštalovane
modelovane
korelovane
cizelovane
emailovane
zamilovane
asimilovane
grilovane
zdemolovane
rolovane
izolovane
slovane
číslovane
modulovane
regulovane
artikulovane
neartikulovane
deklamovane
vylamovane
programovane
lemovane
deprimovane
birmovane
formovane
deformovane
uniformovane
informovane
asanovane
rezignovane
kombinovane
fascinovane
koordinovane
rafinovane
definovane
disciplinovane
rutinovane
disponovane
indisponovane
exponovane
preexponovane
zunovane
plánovane
nadplánovane
neplánovane
pretrénovane
anticipovane
odštipovane
kempovane
šopovane
vystupovane
obdarovane
naparovane
separovane
tvarovane
vytvarovane
očarovane
rozčarovane
ožarovane
vyžarovane
rebrovane
moderovane
referovane
pancierovane
tolerovane
smerovane
overovane
cifrovane
šifrovane
integrovane
podporovane
nepozorovane
vzorovane
koncentrovane
zaostrovane
vykurovane
denaturovane
muzicírovane
kašírovane
štruktúrovane
načasovane
adresovane
zainteresovane
vystresovane
odpisovane
dopisovane
rysovane
editovane
limitovane
nitovane
afektovane
exaltovane
garantovane
orientovane
dezorientovane
talentovane
frekventovane
montovane
demontovane
amputovane
ubytovane
neubytovane
naformátovane
opätovane
kótovane
účtovane
graduovane
vykonštruovane
naplavovane
pripravovane
nastavovane
prestavovane
distingvovane
derivovane
aktivovane
nezaktivovane
kultivovane
pokovovane
obnovovane
vynervovane
rezervovane
zakomplexovane
ukazovane
zobrazovane
vyhadzovane
nahradzovane
obmedzovane
špecializovane
centralizovane
decentralizovane
aktualizovane
stabilizovane
civilizovane
necivilizovane
štylizovane
organizovane
neorganizovane
dezorganizovane
synchronizovane
polarizovane
automatizovane
amortizovane
improvizovane
kompenzovane
frézovane
stlačovane
označovane
okysličovane
určovane
zlučovane
doučovane
vyučovane
priraďovane
zatrieďovane
zhromažďovane
pomaľovane
zapaľovane
spaľovane
prideľovane
zaokrúhľovane
dupľovane
vychyľovane
odstraňovane
odôvodňovane
odstupňovane
ovplyvňovane
zvýrazňovane
rozprašovane
zastrašovane
nefalšovane
sfalšovane
veršovane
prerušovane
neprerušovane
zošľachťovane
zisťovane
zvrašťovane
angažovane
obnažovane
prevažovane
vyvažovane
mrežovane
znižovane
rozmnožovane
udržovane
vorvane
rozorvane
nazvane
prizvane
takzvane
samozvane
vyhľadávane
udávane
očakávane
neočakávane
nasekávane
prejednávane
zaznamenávane
vykonávane
porovnávane
vyrovnávane
rozpoznávane
nahrávane
oprávane
správane
zvetrávane
zasnívane
užívane
používane
využívane
dobývane
neobývane
splývane
prerývane
skrývane
neskrývane
guayane
viazane
zaviazane
rozviazane
vymazane
zmazane
rozmazane
predchádzane
prechádzane
navádzane
zavádzane
predvádzane
bolzane
zakázane
ulízane
čane
udychčane
nafučane
stláčane
otáčane
vytáčane
zdieľane
uponáhľane
premýšľane
vyzváňane
zmiešane
prenášane
abidžane
držane
dovážane
pridŕžane
pôvabne
malebne
zvukomalebne
velebne
volebne
predvolebne
hanebne
nehanebne
darebne
farebne
viacfarebne
dvojfarebne
sedemfarebne
mnohofarebne
jednofarebne
roznofarebne
rôznofarebne
pestrofarebne
štvorfarebne
bezfarebne
netrebne
potrebne
nepotrebne
spotrebne
prosebne
chválitebne
plavebne
stavebne
blbne
neblbne
dlbne
nedlbne
obdobne
podobne
pravdepodobne
nepravdepodobne
nepodobne
hudobne
chudobne
ozdobne
žalobne
darobne
obrobne
podrobne
chorobne
výrobne
veľkovýrobne
prvovýrobne
osobne
neosobne
násobne
veľanásobne
viacnásobne
tisícnásobne
trojnásobne
dvojnásobne
sedemnásobne
koľkonásobne
jednonásobne
štvornásobne
dvadsaťnásobne
desaťnásobne
šesťnásobne
dvanásťnásobne
deväťnásobne
spôsobne
platobne
väzobne
ťažobne
služobne
túžobne
dubne
zhubne
palubne
štubne
sľubne
chybne
nechybne
pochybne
bezchybne
nehybne
ohybne
neohybne
rybne
slábne
vábne
aeróbne
lacne
pracne
bezpracne
obecne
všeobecne
pecne
vecne
chocne
mocne
nemocne
premocne
všemocne
pomocne
svojpomocne
nápomocne
výpomocne
bezmocne
ovocne
bezprácne
trvácne
vzácne
prevzácne
nemohúcne
kajúcne
vrúcne
záhadne
poohliadne
zhliadne
riadne
ladne
hladne
chladne
kladne
neodkladne
bezodkladne
protikladne
skladne
neskladne
vkladne
rozkladne
nákladne
nenákladne
bezzákladne
príkladne
bezpríkladne
dôkladne
úkladne
súladne
hromadne
nápadne
nenápadne
západne
juhozápadne
severozápadne
prozápadne
prípadne
radne
obradne
predradne
podradne
hradne
schradne
priehradne
náhradne
výhradne
bezvýhradne
obkradne
neobkradne
papradne
zradne
bezradne
úradne
poloúradne
súradne
zásadne
výsadne
vadne
bezvadne
nezávadne
zadne
priehľadne
nepriehľadne
prehľadne
neprehľadne
ohľadne
dohľadne
bezohľadne
vzhľadne
úhľadne
bezvýhľadne
bedne
nezbedne
abecedne
biedne
prabiedne
triedne
druhotriedne
provotriedne
sledne
posledne
predposledne
následne
dôsledne
výsledne
bezvýsledne
šeredne
predne
stredne
prostredne
bezprostredne
ústredne
sústredne
výstredne
zredne
nezredne
neposedne
vedne
nevedne
zodpovedne
sebazodpovedne
výpovedne
vovedne
zvedne
všedne
nevšedne
vražedne
samovražedne
obidne
rigidne
frigidne
rapidne
očividne
likvidne
jasnovidne
poldne
zabodne
nezabodne
slobodne
zbodne
nezbodne
hodne
poľutovaniahodne
závideniahodne
lahodne
obchodne
veľkoobchodne
maloobchodne
zahraničnoobchodne
odchodne
priechodne
nepriechodne
prechodne
protichodne
rozchodne
východne
juhovýchodne
severovýchodne
bezvýchodne
ctihodne
vierohodne
pozoruhodne
trestuhodne
obdivuhodne
podivuhodne
vhodne
chvályhodne
dôveryhodne
nedôveryhodne
úctyhodne
zhodne
rozhodne
náhodne
príhodne
nepríhodne
výhodne
naničhodne
neškodne
plodne
spodne
rodne
obrodne
nerodne
grodne
národne
nadnárodne
protinárodne
medzinárodne
celonárodne
pronárodne
prírodne
sodne
vodne
podvodne
sprievodne
zvodne
závodne
dôvodne
bezdôvodne
pôvodne
prapôvodne
bezodne
štandardne
subštandardne
avantgardne
hazardne
rekordne
milosrdne
nemilosrdne
absurdne
cudne
necudne
bludne
obludne
záludne
nudne
žlčopudne
rudne
trudne
osudne
čudne
kľudne
vkydne
námezdne
hnezdne
pozdne
brzdne
bezuzdne
ohyzdne
fádne
bezvládne
každopádne
ťažkopádne
perfídne
stupídne
staromódne
súdne
týždne
stredtýždne
bene
zoslabene
notabene
opotrebene
upotrebene
zahanbene
robene
rozdrobene
škrobene
urobene
vyrobene
zrobene
znásobene
spôsobene
prispôsobene
zhrbene
zadubene
pochybene
zaľúbene
obľúbene
chcene
nechcene
adene
badene
berchtesgadene
riadene
nariadene
zariadene
podriadene
zriadene
nezriadene
skadene
hladene
uhladene
zladene
rozladene
radene
zaradene
nadradene
predradene
priradene
nasadene
obsadene
rozvadene
rozhľadene
cedene
zdedene
ubiedene
riedene
triedene
zriedene
napajedene
zjedene
medene
sústredene
vedene
zavedene
neodvedene
uvedene
nevidene
prejdene
vyjdene
nájdene
guldene
nalodene
modene
rodene
narodene
prvorodene
vodene
odvodene
nasrdene
nadurdene
potvrdene
budene
vybudene
vzbudene
unudene
znudene
popudene
studene
ukrivdene
opozdene
spozdene
brzdene
poblúdene
zhromaždene
predráždene
podráždene
aberdeene
ludwigshafene
gene
zatajene
netajene
utajene
znepokojene
uspokojene
zapojene
prepojene
pripojene
spojene
rozpojene
ozbrojene
strojene
zdvojene
zabalene
zaobalene
vzdialene
šialene
užialene
rozžialene
skalene
neskalene
neomalene
spomalene
zdokonalene
zaoblene
preclene
okrídlene
vysídlene
ucelene
delene
oddelene
pridelene
udelene
rozdelene
cielene
jelene
ochmelene
stmelene
strelene
prestrelene
rozveselene
vtelene
zlatozelene
rýchlene
urýchlene
zrýchlene
prenáhlene
unáhlene
zaokrúhlene
milene
silene
zosilene
vysilene
usmoklene
zakuklene
zahmlene
ubolene
školene
nedovolene
povolene
kreslene
skreslene
myslene
namyslene
zamyslene
premyslene
nepremyslene
nedomyslene
pomyslene
vymyslene
rozmyslene
osvetlene
vysvetlene
napálene
zapálene
ustálene
schválene
schúlene
rozčúlene
vychýlene
pomýlene
rozptýlene
mnohočlene
upriamene
vzpriamene
slamene
zjemene
uzimene
zošikmene
tlmene
pritlmene
uvedomene
lomene
zlomene
dorozumene
nedorozumene
uzrozumene
oznámene
bitúmene
skŕmene
zdanene
vyhranene
zdrobnene
odosobnene
zovšeobecnene
zdomácnene
odôvodnene
neodôvodnene
zaneprázdnene
podmienene
nepodmienene
členene
neobmenene
nezmenene
korenene
zavinene
nezavinene
nevyčinene
prebujnene
neospravedlnene
zosilnene
preplnene
zvlnene
zjemnene
uzemnene
naklonene
ronene
zronene
umiernene
zmiernene
usmernene
upozornene
znázornene
nepoškvrnene
zasnene
stiesnene
zbásnene
vrásnene
opodstatnene
zúčastnene
nezúčastnene
premiestnene
umiestnene
rozradostnene
spevnene
oduševnene
preduchovnene
oprávnene
neoprávnene
spriaznene
uvoľnene
prekvapene
zaslepene
pochopene
otupene
učupene
strápene
utrápene
zakúpene
skúpene
vykúpene
zastúpene
postúpene
podarene
nepodarene
vydarene
nevydarene
nezdarene
rozjarene
parene
očarene
precibrene
drene
zadrene
overene
čerene
osirene
prakorene
oneskorene
morene
zatvorene
uzatvorene
znetvorene
otvorene
spotvorene
stvorene
vytvorene
uprene
opatrene
zastrene
vyostrene
hospodárene
šírene
rozšírene
pobúrene
ohúrene
zachmúrene
namosúrene
zamosúrene
rozzúrene
roztrasene
kvasene
vydesene
zdesene
premiesene
vzkriesene
jesene
nadnesene
prenesene
prinesene
povznesene
zavesene
nosene
rosene
dusene
pridusene
zhnusene
ohlásene
neohlásene
vyhlásene
skúsene
svetaskúsene
nabrúsene
vybrúsene
roztrúsene
nehatene
obohatene
platene
nezaplatene
neplatene
vyplatene
nevyplatene
skostnatene
stratene
roztratene
pečatene
zanietene
osvietene
popletene
spletene
vmetene
rozpoltene
osihotene
osamotene
zjednotene
hodnotene
znehodnotene
vyhrotene
osirotene
mastene
umastene
obrastene
urastene
zrastene
zastene
nezastene
premiestene
nestene
poistene
uistene
zistene
čistene
plstene
naradostene
rozradostene
nazlostene
postene
nepostene
ustarostene
zhustene
opustene
rozpustene
znechutene
zachytene
mlátene
obrátene
skrátene
prevrátene
zvrátene
pomätene
zmätene
zasvätene
nezasvätene
precítene
rozcítene
pomútene
zarmútene
skormútene
nútene
nenútene
skrútene
nasýtene
presýtene
oztrieštene
roztrieštene
streštene
zoženštene
doštene
sploštene
premrštene
zabavene
pobavene
vybavene
vyjavene
unavene
zmeravene
nažeravene
pripravene
nepripravene
upravene
rozvravene
zotavene
nastavene
zastavene
predstavene
postavene
zavšivavene
rozochvene
vycivene
udivene
precitlivene
rozcitlivene
zakrivene
pokrivene
skrivene
neskrivene
posivene
oživene
olovene
vyslovene
stanovene
ustanovene
obnovene
zdrvene
infračervene
slabočervene
bledočervene
ohnivočervene
vetvene
rozvetvene
zvrstvene
preslávene
otrávene
zene
skazene
zarazene
zobrazene
neodrazene
porazene
urazene
reťazene
zreťazene
obmedzene
neobmedzene
vymedzene
prirodzene
nadprirodzene
urodzene
odcudzene
neoblezene
ohrozene
zhrozene
namrzene
rozmrzene
potlačene
stlačene
zamračene
presvedčene
osvedčene
oblečene
zvlečene
zabezpečene
pretečene
odľahčene
uľahčene
uveličene
zveličene
ohraničene
neohraničene
zničene
cvičene
vycvičene
zvlčene
nedokončene
ukončene
rozkročene
točene
natočene
zdivočene
roztrpčene
prikrčene
skrčene
rozhorčene
napaprčene
určene
predurčene
učene
naučene
zmučene
nedoučene
zaručene
doporučene
odlúčene
vylúčene
rozlúčene
skľúčene
vztýčene
pojašene
zjašene
naplašene
poplašene
splašene
vyplašene
nastrašene
zastrašene
prestrašene
ustrašene
vystrašene
nadšene
riešene
vznešene
natešene
potešene
utešene
neutešene
zmenšene
pohoršene
nasršene
zjednodušene
nerušene
prerušene
neprerušene
porušene
zrušene
rozrušene
vzrušene
netušene
rozlíšene
skrúšene
povýšene
zvýšene
zväčšene
blažene
zdražene
pražene
zaťažene
preťažene
sťažene
zúbožene
predložene
podložene
nepodložene
doložene
uložene
vyložene
zložene
rozložene
združene
strážene
vážene
uvážene
neuvážene
vyvážene
ublížene
ponížene
znížene
prekrížene
skrížene
zaslúžene
nezaslúžene
vytúžene
roztúžene
zúžene
telegrafne
rozšafne
trefne
tarifne
amorfne
dimorfne
antropomorfne
champagne
gegne
ligne
curigne
necurigne
signe
curgne
necurgne
vágne
kiahne
rozpriahne
otiahne
neotiahne
drahne
naľahne
ošľahne
neošľahne
štrajchne
neštrajchne
povrchne
zdúchne
nezdúchne
pŕchne
nepŕchne
žehne
nastrihne
nenastrihne
prestrihne
neprestrihne
zostrihne
nezostrihne
šlohne
nešlohne
drhne
nedrhne
podtrhne
nepodtrhne
huhne
nehuhne
vhne
chudobine
koňacine
sadine
jedine
geraldine
hospodine
jardine
bernardine
udine
leine
seine
fine
machine
zlodejine
manželkine
ministerkine
autorkine
babičkine
mamičkine
vnučkine
line
saline
lubline
deadline
headline
nabehline
talline
inline
online
moline
karoline
berline
pauline
dalmine
rúbanine
danine
hanine
helenine
annine
monine
alpine
stupine
marine
tamarine
parine
stavarine
merine
irine
sestrine
klárine
dcérine
sine
rosine
cousine
tetine
rachotine
bertine
augustine
pustine
evine
devine
bukovine
borovine
rezine
berezine
terezine
ančine
poväčšine
džine
policajne
poddajne
nepoddajne
malopredajne
radodajne
smerodajne
udajne
údajne
fajne
kajne
krajne
cudzokrajne
prajne
neprajne
blahoprajne
dobroprajne
tajne
potajne
partajne
neprestajne
ľahostajne
jednostajne
neustajne
obyčajne
praobyčajne
zvyčajne
dvojkoľajne
nádejne
beznádejne
verejne
poloverejne
neochvejne
študijne
štúdijne
havarijne
misijne
fantazijne
penzijne
tvrdošijne
režijne
bohabojne
odbojne
priebojne
výbojne
hojne
prehojne
pokojne
nepokojne
spokojne
znojne
opojne
spojne
prípojne
strojne
ústrojne
obstojne
neprístojne
dôstojne
nedôstojne
dvojne
podvojne
bujne
čujne
nečujne
pricvakne
prikľakne
ošmekne
neošmekne
pekne
nepekne
cvikne
necvikne
zomkne
nezomkne
vyfrkne
nevyfrkne
srkne
nesrkne
naštrkne
nenaštrkne
nadštrkne
nenadštrkne
vrkne
pitoreskne
groteskne
zapiskne
nezapiskne
briskne
vyluskne
nevyluskne
cmukne
necmukne
šťukne
nešťukne
zošmykne
nezošmykne
mĺkne
nemĺkne
vyhŕkne
nevyhŕkne
lne
kalne
palne
zápalne
valne
nevalne
pochvalne
pohodlne
nepohodlne
divadelne
pravidelne
nepravidelne
strašidelne
strešidelne
hrdelne
prádelne
krídelne
nedielne
osemdielne
kelne
pekelne
paralelne
tepelne
kúpelne
remeselne
priemyselne
pomyselne
zmyselne
nezmyselne
protizmyselne
dvojzmyselne
nedvojzmyselne
dômyselne
úmyselne
číselne
nesčíselne
svetelne
rozšíritelne
živelne
obojživelne
zimozelne
kúzelne
čelne
účelne
samoúčelne
bezúčelne
detailne
variabilne
labilne
rentabilne
stabilne
diskutabilne
debilne
disponibilne
horibilne
kompatibilne
flexibilne
senzibilne
mobilne
imbecilne
agilne
ľudomilne
smilne
senilne
pilne
sterilne
silne
prisilne
násilne
nenásilne
úsilne
volatilne
infantilne
civilne
servilne
žilne
colne
bezcolne
odolne
nezdolne
holne
vrcholne
mnohouholne
obapolne
monopolne
vospolne
kontrolne
volne
frivolne
ľubovolne
mŕtvolne
plne
duchaplne
priplne
strastiplne
milostiplne
ohľaduplne
tajuplne
zmysluplne
rozporuplne
láskyplne
úplne
prítulne
odchylne
úchylne
mylne
neomylne
reaálne
globálne
reálne
pololegálne
regálne
epochálne
špeciálne
prejudiciálne
arteficiálne
deferenciálne
potenciálne
emociálne
sociálne
asociálne
protisociálne
neproporciálne
audiálne
brachiálne
geniálne
ministeriálne
beštiálne
triviálne
žoviálne
vertikálne
fyzikálne
bifokálne
emociolálne
animálne
optimálne
termálne
geotermálne
formálne
normálne
abnormálne
podnormálne
banálne
fenomenálne
penálne
kardinálne
diagonálne
hexagonálne
polygonálne
racionálne
sekcionálne
funkcionálne
potencionálne
emocionálne
proporcionálne
konzorcionálne
regionálne
komisionálne
personálne
ternálne
municipálne
antiliberálne
generálne
monominerálne
žirálne
morálne
diametrálne
centrálne
figurálne
konjunkturálne
štrukturálne
fatálne
centripetálne
digitálne
kapitálne
vitálne
transcendentálne
fundamentálne
experimentálne
sentimentálne
frontálne
totálne
medzikvartálne
brutálne
duálne
graduálne
rituálne
aktuálne
intelektuálne
eventuálne
sexuálne
bisexuálne
vizuálne
nechválne
schválne
univerzálne
fidélne
subtílne
mne
monogamne
klamne
neklamne
reklamne
omamne
významne
veľavýznamne
mnohovýznamne
bezvýznamne
náramne
prenáramne
jemne
nejemne
prijemne
neprijemne
dojemne
príjemne
firemne
neforemne
temne
zemne
podzemne
pozemne
prízemne
územne
úprimne
tajomne
potajomne
nájomne
vzájomne
lomne
neoblomne
srdcelomne
krkolomne
vierolomne
nezlomne
daromne
podaromne
ohromne
skromne
priskromne
poskromne
súkromne
písomne
prítomne
duchaprítomne
neprítomne
ničomne
reformne
protireformne
proreformne
uniformne
konformne
enormne
umne
dumne
výskumne
konzumne
rozumne
šumne
anonymne
synonymne
infámne
extrémne
manne
ranne
branne
bezbranne
nestranne
všestranne
obojstranne
trojstranne
dvojstranne
mnohostranne
jednostranne
postranne
cenne
menejcenne
rovnocenne
denne
každodenne
celodenne
dennodenne
desaťdenne
štrnásťdenne
týždenne
dvojtýždenne
celotýždenne
mnohočlenne
menne
kamenne
plamenne
ramenne
nemenne
premenne
nepremenne
bezmenne
senne
bezsenne
plátenne
ravenne
hlbinne
rodinne
krajinne
dejinne
desatinne
nehostinne
pohostinne
rutinne
vinne
povinne
nepovinne
rovinne
činne
nečinne
zločinne
samočinne
dobročinne
príčinne
účinne
súčinne
bezúčinne
sorbonne
bezúhonne
pokonne
zákonne
protizákonne
starozákonne
výkonne
blahosklonne
vonne
úhrnne
súhrnne
plynne
simultánne
spontánne
paleogénne
neogénne
exogénne
suverénne
anténne
stereofónne
homofónne
rajónne
salónne
diachrónne
synchrónne
unisónne
one
leone
oregone
saigone
vigone
dijone
kone
lexikone
pantalone
belone
provolone
pamplone
perlone
mascarpone
rone
padrone
cicerone
pannerone
verone
gaborone
vetrone
citrone
carcassone
zlatone
kantone
zastone
nezastone
nestone
nátone
sivone
lyone
capne
necapne
nejapne
klapne
neklapne
rukolapne
oslepne
neoslepne
chlipne
vtipne
ostrovtipne
dôvtipne
dopne
schopne
bojaschopne
životaschopne
neschopne
podkopne
neropne
psychotropne
topne
trpne
útrpne
nepodkupne
nákupne
veľkonákupne
spupne
otupne
potupne
stupne
medzistupne
dostupne
nedostupne
postupne
zostupne
vzostupne
vstupne
nástupne
zástupne
prístupne
neprístupne
neústupne
vyrypne
nevyrypne
stereotypne
trápne
chrípne
blahodarne
zákonodarne
životodarne
zdarne
moriarne
mäsiarne
brúsiarne
nitiarne
leštiarne
kníhtlačiarne
mačiarne
tančiarne
miešiarne
ťažiarne
množiarne
marne
rozmarne
parne
sparne
obstarne
varne
výtvarne
bizarne
jadrne
erne
cerne
nemoderne
supermoderne
hypermoderne
úderne
ciferne
dvojciferne
malicherne
nádherne
veseloherne
nadmierne
šedočierne
zákerne
salerne
merne
nadmerne
priemerne
nadpriemerne
podpriemerne
rovnomerne
pomerne
časomerne
smerne
protismerne
obojsmerne
dvojsmerne
jednosmerne
rôznosmerne
nezmerne
rozmerne
viacrozmerne
trojrozmerne
zámerne
nezámerne
úmerne
súmerne
nesúmerne
perne
materne
charakterne
bezcharakterne
interne
kominterne
autocisterne
externe
verne
severne
ľahkoverne
maloverne
hodnoverne
pravoverne
dôverne
mizerne
pramizerne
nedozerne
luzerne
večerne
príšerne
dimofrne
súhrne
orne
odborne
neodborne
strieborne
svetoborne
nerozborne
súborne
výborne
vzdorne
vodovzdorne
ohňovzdorne
žiaruvzdorne
horne
korne
pokorne
komorne
humorne
námorne
úmorne
odporne
podporne
toporne
šoporne
sporne
úsporne
rozporne
záporne
úporne
nemotorne
priestorne
vnútorne
dvorne
livorne
svorne
štýlotvorne
rakovinotvorne
mierotvorne
štátotvorne
divotvorne
slovotvorne
bezprizorne
dozorne
lozorne
pozorne
nepozorne
vzorne
názorne
chatrne
patrne
nepatrne
opatrne
neopatrne
šetrne
spurne
turne
podturne
smyrne
urbárne
ohybárne
sekundárne
blahodárne
zákonodárne
vulgárne
prachárne
irchárne
knihárne
familiárne
olejárne
navijárne
zemiakárne
kyslikárne
pilnikárne
pneumatikárne
skrutkárne
fľaškárne
alveolárne
zapolárne
bipolárne
stolárne
exemplárne
regulárne
artikulárne
neuromuskulárne
celulárne
komárne
sumárne
lanárne
binárne
disciplinárne
suchopárne
kasárne
česárne
pisárne
totalitárne
testamentárne
elementárne
sedimentárne
rudimentárne
dokumentárne
štatutárne
odlievárne
tvárne
dvojtvárne
mnohotvárne
rôznotvárne
beztvárne
fezárne
kuriérne
efemérne
izomérne
solitérne
kvartérne
žírne
inferiórne
apriórne
sonórne
kontradiktórne
búrne
súrne
fyzkultúrne
bravúrne
zabasne
nezabasne
jasne
inkasne
hlasne
viachlasne
nehlasne
trojhlasne
dvojhlasne
polohlasne
jednohlasne
štvorhlasne
bezhlasne
súhlasne
cudzopasne
zemetrasne
otrasne
kvasne
časne
občasne
predčasne
dočasne
včasne
súčasne
úžasne
besne
secesne
koncesne
procesne
desne
čudesne
prečudesne
lesne
blesne
neblesne
noblesne
telesne
adresne
neadresne
regresne
okresne
presne
depresne
nepresne
expresne
beztresne
nemóresne
tesne
vodotesne
prachotesne
vzduchotesne
zvukotesne
plynotesne
zákulisne
úlisne
emisne
komisne
kompromisne
nekompromisne
zemepisne
opisne
popisne
krasopisne
pravopisne
servisne
kiksne
nekiksne
chosne
polosne
nosne
honosne
samonosne
spásonosne
skazonosne
únosne
výnosne
rosne
nerosne
krosne
neprosne
neúprosne
drsne
prsne
dusne
pokusne
vkusne
hnusne
brusne
luxusne
bľusne
nebľusne
kysne
nekysne
blysne
neblysne
čarokrásne
tne
udatne
zdatne
výdatne
odplatne
nepodplatne
bezodplatne
neplatne
poplatne
právoplatne
neprávoplatne
splatne
bezplatne
úplatne
matne
špatne
obratne
spratne
márnotratne
vratne
neodvratne
podvratne
nepodvratne
prevratne
zvratne
nezvratne
rozvratne
návratne
nenávratne
závratne
statne
podstatne
nepodstatne
bezpodstatne
ostatne
samostatne
úchvatne
pečatne
šľachetne
odlietne
vylietne
nevylietne
primietne
majetne
koketne
dubletne
kompletne
nekompletne
vzletne
predmetne
bezpredmetne
netne
podnetne
kompetne
kabaretne
obozretne
neobozretne
podsvetne
rozetne
početne
nespočetne
včetne
príčetne
nepríčetne
osobitne
kapacitne
necitne
deficitne
implicitne
duplicitne
explicitne
útlocitne
jemnocitne
bezcitne
súcitne
kreditne
totalitne
kvalitne
nekvalitne
vysokokvalitne
elitne
monolitne
kalamitne
limitne
nadlimitne
kmitne
nekmitne
humanitne
bonitne
imunitne
paritne
raritne
prioritne
majoritne
minoritne
insitne
tripartitne
kontinuitne
diskontinuitne
pokvitne
nepokvitne
priesvitne
parazitne
tranzitne
depozitne
univerzitne
starožitne
kompaktne
abstraktne
taktne
kontaktne
exaktne
efektne
defektne
perfektne
korektne
nekorektne
konfliktne
striktne
pahltne
pedantne
extravagantne
elegantne
arogantne
variantne
pikantne
markantne
riskantne
galantne
nonšalantne
brilantne
ambulantne
kulantne
šarmantne
pregnantne
dominantne
disonantne
frapantne
tolerantne
netolerantne
flagrantne
interesantne
eklatantne
militantne
konštantne
relevantne
irelevantne
razantne
impozantne
decentne
percentne
stopercentne
dekadentne
precedentne
bezprecedentne
evidentne
konkludentne
inteligentne
divergentne
konvergentne
urgentne
ekvivalentne
excelentne
indolentne
benevolentne
korpulentne
parlamentne
temperamentne
vehementne
imanentne
permanentne
eminentne
prominentne
impertinentne
transparentne
indiferentne
inherentne
latentne
kompetentne
nekompetentne
impotentne
konzistentne
konzekventne
nekonzekventne
solventne
diskontne
otne
robotne
bigotne
ochotne
neochotne
preochotne
priochotne
druhotne
lakotne
prekotne
pilotne
teplotne
gramotne
negramotne
samotne
hmotne
nehmotne
umelohmotne
hrmotne
bezhrmotne
jednotne
nejednotne
hodnotne
nehodnotne
plnohodnotne
potne
lopotne
krvopotne
nerotne
istotne
čistotne
zdravotne
životne
neživotne
doživotne
celoživotne
alikvotne
prvotne
rozotne
nerozotne
ničotne
promptne
inertne
introvertne
extrovertne
inzertne
maškrtne
odškrtne
posmrtne
komfortne
importne
transportne
exportne
rezortne
medzirezortne
vrtne
oblastne
slastne
vlastne
mastne
nemastne
priepastne
kontrastne
strastne
sústrastne
účastne
neúčastne
šťastne
cestne
scestne
osemmiestne
mnohomiestne
pomiestne
bolestne
bezbolestne
restne
nerestne
trestne
beztrestne
protestne
zlovestne
povestne
zlopovestne
návestne
čestne
nečestne
počestne
mravopočestne
poistne
koristne
tristne
nenávistne
očistne
ozajstne
naozajstne
ostne
ľúbostne
radostne
neradostne
škodoradostne
akostne
vlhkostne
úzkostne
veľkostne
žalostne
belostne
celostne
rýchlostne
zdvorilostne
zlostne
vedomostne
vzdelanostne
osobnostne
cnostne
prednostne
národnostne
vzdialenostne
skúsenostne
výkonnostne
hmotnostne
pevnostne
výslovnostne
slávnostne
čnostne
bezpečnostne
bezstarostne
výsostne
príležitostne
bytostne
neľútostne
skvostne
hotovostne
bezhotovostne
robustne
zapustne
priepustne
nepriepustne
nerozpustne
neprípustne
ústne
hutne
chutne
mohutne
smutne
presmutne
nutne
nevyhnutne
urputne
ukrutne
preukrutne
ozrutne
vtne
neodbytne
svojbytne
nedobytne
blahobytne
samobytne
prvobytne
nezbytne
blankytne
nenásytne
delikátne
dezolátne
separátne
disparátne
akutrátne
akurátne
majestátne
nadštátne
celoštátne
pološtátne
adekvátne
spätne
posvätne
diétne
nediétne
konkrétne
diskrétne
akútne
rezolútne
skrútne
neskrútne
zištne
zvláštne
prazvláštne
obzvláštne
púštne
gabune
vrakune
beroune
stokorune
dvadsaťkorune
desaťkorune
päťkorune
tune
zune
zábavne
ohavne
objavne
zjavne
hlavne
pohlavne
nepohlavne
plavne
oslavne
únavne
mravne
nemravne
pravne
prepravne
opravne
dopravne
nápravne
výpravne
otravne
veľavravne
nevravne
mnohovravne
málovravne
ústavne
protiústavne
sústavne
výstavne
kaľavne
cirkevne
úsmevne
pevne
skalopevne
spevne
drevne
výhrevne
nevýsevne
družstevne
návštevne
duševne
naivne
divne
obdivne
podivne
prapodivne
náprotivne
záživne
nezáživne
výživne
ľubovne
mimopracovne
nasledovne
následovne
švandovne
čokoládovne
duchovne
výchovne
olejovne
bojovne
nástrojovne
šikovne
zinkovne
blokovne
vaľkovne
laškovne
lovne
káblovne
pokojamilovne
poriadkumilovne
mierumilovne
usilovne
kuplovne
slovne
doslovne
hláskoslovne
jednoslovne
výslovne
transformovne
varovne
čarovne
vandrovne
vodorovne
bohorovne
kompresorovne
lesovne
spisovne
koksovne
špásovne
maltovne
montovne
žartovne
položartovne
hurtovne
cestovne
listovne
opätovne
drôtovne
účtovne
odúčtovne
poštovne
úpravovne
veľkopráčovne
špargľovne
krvne
málokrvne
chladnokrvne
plnokrvne
pokrvne
bezkrvne
umluvne
zmluvne
posuvne
nevýsuvne
odpľuvne
výkyvne
vplyvne
starodávne
slávne
víťazoslávne
svojprávne
vodoprávne
majetkoprávne
stavebnoprávne
medzinárodnoprávne
súkromnoprávne
rodinnoprávne
procesnoprávne
hmotnoprávne
trestoprávne
správne
samosprávne
bezprávne
recesívne
excesívne
degresívne
depresívne
impresívne
kompresívne
expresívne
sedatívne
kreatívne
asociatívne
paliatívne
relatívne
superlatívne
regulatívne
stimulatívne
ultimatívne
alternatívne
deklaratívne
komparatívne
federatívne
degeneratívne
inšpiratívne
dekoratívne
technickoadministratívne
demonštratívne
figuratívne
vegetatívne
autoritatívne
fakultatívne
taxatívne
prohibitívne
neprohibitívne
definitívne
tranzitívne
senzitívne
aktívne
hyperaktívne
neinteraktívne
efektívne
vysokoefektívne
subjektívne
adjektívne
respektívne
prospektívne
perspektívne
bezperspektívne
direktívne
korektívne
fiktívne
inštinktívne
deduktívne
induktívne
reproduktívne
nereproduktívne
vysokoproduktívne
deštruktívne
inštruktívne
emotívne
adaptívne
deskriptívne
prezumptívne
eruptívne
sugestívne
exekutívne
konštitutívne
expanzívne
defenzívne
extenzívne
explozívne
elektroerozívne
prekluzívne
inkluzívne
exkluzívne
laxne
reflexne
komplexne
konvexne
fixne
paradoxne
ortodoxne
neortodoxne
veľkokuchyne
predsedkyne
olsztyne
preukazne
dôkazne
nemazne
rozmazne
nerozmazne
obrazne
prierazne
dôrazne
nedôrazne
výrazne
bezvýrazne
víťazne
bezmedzne
námedzne
ľúbezne
neľúbezne
železne
rezne
barabizne
otcovizne
hrubočizne
plzne
impulzne
vozne
dovozne
vývozne
kontraverzne
reverzne
inverzne
kontroverzne
perverzne
torzne
konkurzne
mimokonkurzne
príbuzne
rozhryzne
nerozhryzne
rázne
svojrázne
zrázne
väzne
nadväzne
záväzne
nezáväzne
kohézne
syntézne
akcízne
zlízne
provízne
dubiózne
graciózne
ambiciózne
grandiózne
religiózne
seriózne
gustiózne
negustiózne
škandalózne
celulózne
škrupulózne
famózne
intravenózne
virtuózne
rôzne
difúzne
extrúzne
prekĺzne
neprekĺzne
jordáne
cigáne
budzogáne
buzogáne
isfaháne
fľocháne
hlucháne
terciáne
karteziáne
perziáne
salgótarjáne
okáne
vokáne
holáne
abonmáne
chlpáne
krpáne
krušpáne
filigráne
kormoráne
sopráne
podstráne
zváne
fuzáne
miocéne
paleogéne
neogéne
naftaléne
propyléne
véne
kubíne
hucíne
badíne
segedíne
svodíne
budíne
rudolfíne
palíne
velíne
kolíne
duplíne
sulíne
hažlíne
bohumíne
kameníne
hodoníne
papíne
urpíne
varíne
períne
čeríne
oboríne
odoríne
šamoríne
budatíne
lučatíne
vsetíne
ľubotíne
chotíne
brzotíne
trstíne
šaštíne
slavíne
divíne
liehobenzíne
kerozíne
kolačíne
čačíne
jičíne
stakčíne
indočíne
kočíne
stročíne
ovčíne
tvrdošíne
ružíne
radóne
leóne
nukleóne
rádiotelefóne
asuncióne
flakóne
cejlóne
maróne
synchróne
persóne
kône
šľahúne
ťahúne
behúne
solúne
grúne
plavúne
degradačne
likvidačne
intendačne
retardačne
kreačne
rekreačne
propagačne
delegačne
segregačne
iniciačne
deferenciačne
diferenciačne
radiačne
kvalifikačne
unifikačne
publikačne
aplikačne
multiplikačne
komunikačne
telekomunikačne
rádiolokačne
provokačne
lačne
bezoblačne
korelačne
deflačne
inflačne
protiinflačne
destilačne
krvilačne
izolačne
koagulačne
regulačne
samoregulačne
špekulačne
kalkulačne
stimulačne
formulačne
manipulačne
populačne
mačne
aklamačne
deklamačne
proklamačne
informačne
dezinformačne
transformačne
kontumačne
asanačne
kombinačne
subordinačne
koordinačne
imaginačne
diskriminačne
detonačne
intonačne
značne
jednodznačne
dvojznačne
mnohoznačne
jednoznačne
nejednoznačne
rovnoznačne
príznačne
význačne
uštipačne
opačne
vibračne
vybračne
konfederačne
aglomeračne
generačne
degeneračne
regeneračne
operačne
kooperačne
integračne
dezintegračne
migračne
inšpiračne
konšpiračne
dekoračne
koncentračne
registračne
ilustračne
demonštračne
fakturačne
priezračne
zázračne
mesačne
námesačne
interpretačne
delimitačne
gravitačne
kontraktačne
konzultačne
orientačne
fermentačne
argumentačne
dokumentačne
inštrumentačne
reprezentačne
konfrontačne
dotačne
adaptačne
sebestačne
manifestačne
degustačne
situačne
posmievačne
derivačne
aktivačne
kultivačne
motivačne
devalvačne
preddevalvačne
pochlebovačne
pochybovačne
požadovačne
panovačne
inovačne
vystatovačne
roskazovačne
rozkazovačne
rozhadzovačne
konzervačne
zotrvačne
dobyvačne
požívačne
relaxačne
lokalizačne
normalizačne
signalizačne
demoralizačne
nivelizačne
stabilizačne
mobilizačne
demobilizačne
sterilizačne
civilizačne
štylizačne
urbanizačne
organizačne
dezorganizačne
hungarizačne
popularizačne
charakterizačne
autorizačne
klimatizačne
magnetizačne
aktivizačne
improvizačne
kondenzačne
kompenzačne
senzačne
konverzačne
vďačne
povďačne
svedčne
srdečne
dobrosrdečne
driečne
uhlopriečne
báječne
vlečne
tanečne
podmienečne
nepodmienečne
bezpodmienečne
zmenečne
jedinečne
konečne
nekonečne
bezpečne
nebezpečne
životunebezpečne
strečne
neúrečne
chýrečne
výrečne
dvojsečne
úsečne
netečne
všetečne
večne
príslovečne
večnovečne
dvojslabične
jednoslabične
tradične
edične
dedične
špedične
kondične
koalične
rozlične
nerozlične
zahranične
bezhranične
pokladnične
zimnične
zápisnične
železnične
patrične
investične
justične
dýchavične
ustavične
cvične
polovične
nadpolovične
pozične
kompozične
opozične
dispozične
akčne
redakčne
reakčne
transakčne
infekčne
dezinfekčne
konfekčne
injekčne
projekčne
selekčne
korekčne
protekčne
reštrikčne
sankčne
funkčne
redukčne
indukčne
produkčne
reprodukčne
koprodukčne
obštrukčne
deštrukčne
inštrukčne
konštrukčne
aliančne
bilančne
finančne
disonančne
renesančne
substančne
inštančne
licenčne
koincidenčne
evidenčne
tendenčne
korešpondenčne
inteligenčne
deferenčne
referenčne
diferenčne
konkurenčne
bezkonkurenčne
absenčne
kompetenčne
existenčne
konzistenčne
prevenčne
frekvenčne
sekvenčne
invenčne
konvenčne
nekonvenčne
intervenčne
prezenčne
provinčne
očne
bočne
úskočne
spoločne
výnimočne
bezvýnimočne
vianočne
ročne
medziročne
dvojročne
polročne
každoročne
dlhoročne
tohoročne
celoročne
minuloročne
tohtoročne
recipročne
náročne
nenáročne
bezúročne
výročne
štvrťročne
dodatočne
sviatočne
predsviatočne
začiatočne
počiatočne
jatočne
statočne
dostatočne
nedostatočne
užitočne
otočne
čiastočne
skutočne
nadbytočne
prebytočne
zbytočne
ráztočne
zmätočne
útočne
smútočne
koncepčne
absorpčne
korupčne
protikorupčne
komerčne
proporčne
distribučne
exekučne
hlučne
nehlučne
prihlučne
evolučne
revolučne
kontrarevolučne
nerozlučne
výlučne
poučne
mravoučne
ručne
oberučne
obojručne
dvojručne
vlastnoručne
štvorručne
stručne
zručne
záručne
tučne
reštitučne
inštitučne
konštitučne
polotučne
zvučne
nepriezvučne
ľubozvučne
rovnozvučne
bezzvučne
prízvučne
neprízvučne
súzvučne
výučne
viacjazyčne
trojjazyčne
dvojjazyčne
inojazyčne
cudzojazyčne
vláčne
rozvláčne
nedeľne
bezcieľne
slabomyseľne
slobodomyseľne
ľahkomyseľne
hlbokomyseľne
veľkomyseľne
ťažkomyseľne
malomyseľne
zlomyseľne
jednomyseľne
trudnomyseľne
márnomyseľne
dobromyseľne
choromyseľne
prostomyseľne
zanedbateľne
badateľne
nebadateľne
nezbadateľne
nevypovedateľne
nepostrádateľne
predvídateľne
nepredvídateľne
prijateľne
neprijateľne
makateľne
želateľne
neželateľne
neodolateľne
nezdolateľne
neodvolateľne
neprekonateľne
vykonateľne
porovnateľne
nezrovnateľne
znateľne
poznateľne
rozoznateľne
nevyčerpateľne
nepopierateľne
merateľne
nemerateľne
neopísateľne
hmatateľne
čitateľne
nečitateľne
nevypočitateľne
nevyspytateľne
nespočítateľne
vypočítateľne
nevypočítateľne
sčítateľne
spracovateľne
opakovateľne
neopakovateľne
kontrolovateľne
nekontrolovateľne
regulovateľne
programovateľne
nedefinovateľne
nepozorovateľne
nespozorovateľne
zúčtovateľne
nerealizovateľne
požívateľne
nezmazateľne
dokázateľne
preukázateľne
neodňateľne
nezadržateľne
udržateľne
neudržateľne
zreteľne
prozreteľne
neprozreteľne
nenapodobiteľne
citeľne
neciteľne
nenahraditeľne
viditeľne
neoddeliteľne
nedeliteľne
voliteľne
mysliteľne
neodmysliteľne
nevyčísliteľne
nevysvetliteľne
zrozumiteľne
zraniteľne
nenapodobniteľne
neodôvodniteľne
neoceniteľne
zameniteľne
nemeniteľne
vymeniteľne
zmeniteľne
nezmeniteľne
neospravedlniteľne
nesplniteľne
neodstrániteľne
neodškriepiteľne
pochopiteľne
nepochopiteľne
nezmieriteľne
neuveriteľne
neuhasiteľne
neotrasiteľne
znesiteľne
nepodplatiteľne
nesplatiteľne
neodpustiteľne
nenapraviteľne
nezastaviteľne
nepredstaviteľne
nevysloviteľne
nevyliečiteľne
nezničiteľne
neodlučiteľne
zlučiteľne
nezlučiteľne
zlúčiteľne
potešiteľne
rozlíšiteľne
nepremožiteľne
použiteľne
smrteľne
neodhadnuteľne
nezabudnuteľne
zvládnuteľne
nezvládnuteľne
dosiahnuteľne
nedosiahnuteľne
nedostihnuteľne
nepostihnuteľne
nepreniknuteľne
nedoknuteľne
nedotknuteľne
potuteľne
počuteľne
nepočuteľne
uhoľne
poľne
neroľne
voľne
privoľne
svojvoľne
ľubovoľne
blahovoľne
zlovoľne
samovoľne
mimovoľne
povoľne
dobrovoľne
nedobrovoľne
pozvoľne
mozoľne
dochvíľne
bôľne
sladkobôľne
svetobôľne
blahovôľne
tŕne
samopašne
roztopašne
brašne
bezprašne
strašne
hrôzostrašne
fešne
smiešne
posmešne
poloposmešne
výsmešne
spešne
prospešne
verejnoprospešne
úspešne
bezúspešne
bezútešne
odlišne
prílišne
rozkošne
falošne
plošne
veľkoplošne
celoplošne
sošne
sršne
ušne
výbušne
nepriedušne
veľkodušne
malodušne
dobrodušne
prostodušne
vzdušne
teplovzdušne
slušne
neslušne
poslušne
neposlušne
príslušne
rušne
sušne
šušne
pyšne
bezostyšne
vyšne
posobášne
domášne
sťne
nesťne
žne
ctibažne
slávybažne
vlažne
snažne
podpažne
súpažne
výhražne
výstražne
obsažne
bezobsažne
prísažne
miestoprísažne
krivoprísažne
prevažne
závažne
peňažne
nepeňažne
obťažne
poťažne
súvzťažne
súťažne
bežne
predbežne
priebežne
rovnobežne
rôznobežne
zbežne
súbežne
svätokrádežne
nežne
snežne
lúpežne
približne
nižne
knižne
pozemkovoknižne
prižne
strižne
nedostižne
výstižne
nedvižne
svižne
pobožne
zbožne
bezbožne
nábožne
cudzoložne
náložne
možne
nemožne
všemožne
veľkomožne
zámožne
nožne
obstarožne
nerožne
osožne
totožne
mátožne
súdržne
tržne
južne
samoobslužne
záslužne
úslužne
mužne
družne
podružne
dobrodružne
okružne
pružne
nepružne
sústružne
bandážne
kartonážne
plochodrážne
vážne
priodvážne
prevážne
polovážne
rovnovážne
rozvážne
pahoehoe
ukijoe
aloe
samoe
noe
kanoe
dvojkanoe
apnoe
ortopnoe
dyspnoe
eupnoe
tachypnoe
hemoptoe
torzoe
tliape
netliape
nape
sape
tape
jeepe
doštiepe
nedoštiepe
príklepe
stepe
utepe
cipe
pipe
trampe
nope
pope
tope
kappe
krpe
udupe
neudupe
guadeloupe
stupe
zasype
nezasype
neposype
nezosype
nacápe
nenacápe
sápe
poskúpe
odlúpe
neodlúpe
heľpe
zadare
krasnodare
žemliare
okuliare
zrniare
jare
dakare
singulare
mare
samare
harare
kurare
tare
mostare
square
zavare
adware
hardware
software
spyware
zababre
nezababre
nebabre
dobabre
nedobabre
pobabre
nepobabre
ubabre
neubabre
vybabre
nevybabre
zbabre
nezbabre
rozbabre
nerozbabre
cabre
chabre
nechabre
schabre
neschabre
žiabre
štibre
neštibre
ambre
chambre
timbre
dobre
zadobre
nedobre
predobre
pridobre
žobre
nežobre
vyžobre
nevyžobre
lugubre
acre
sucre
padre
poldre
meandre
sandre
xandre
hundre
zahundre
nezahundre
nehundre
ohundre
neohundre
pohundre
nepohundre
dudre
zadudre
nezadudre
nedudre
púzdre
aere
delcredere
delkredere
minciere
fiere
filiere
pioniere
fotopapiere
netopiere
kosiere
valere
mere
parere
miserere
dvere
zvere
bruyere
jizere
fafre
agre
hre
čachre
puchre
čuchre
načuchre
nenačuchre
nečuchre
žehre
uhre
skuhre
neskuhre
ire
aire
numéraire
zaire
nadire
beire
spitfire
cheshire
hampshire
loire
umpire
esquire
kre
akre
akkre
lunkre
polokre
pripríkre
neškamre
imre
šimre
nešimre
šomre
zašomre
nezašomre
nešomre
ošomre
neošomre
pošomre
nepošomre
maribore
salvadore
komodore
ecuádore
hore
polhore
tamhore
druhohore
zohore
záhore
kore
dekore
piskore
lore
flore
kolore
more
fotokomore
tenore
signore
monsignore
čapore
extempore
tore
desatore
zetore
reduktore
kotore
store
navigátore
rádiolokátore
manipulátore
animátore
informátore
moderátore
operátore
registrátore
komutátore
exkavátore
kultivátore
zátvore
luxore
pre
papre
nepapre
popapre
nepopapre
cypre
chypre
ferre
sierre
terre
torre
fatre
matre
telemetre
galvanometre
elektrometre
jupitre
pozajtre
napozajtre
popozajtre
elektrofiltre
trimestre
silvestre
bistre
listre
majstre
nostre
kutre
zakutre
nezakutre
nekutre
vykutre
nevykutre
rozkutre
nerozkutre
napochytre
gátre
être
láhaure
tezaure
bure
dure
vinidure
novodure
magure
iure
deiure
kure
amure
namure
bajkonure
singapure
feature
chevre
rozre
urbáre
rybáre
dromedáre
lineáre
kandaháre
pudiláre
eurodoláre
hesláre
palmáre
homáre
komáre
zdochlináre
prelimináre
gunáre
memoáre
páre
suchopáre
stopáre
pipasáre
sekretáre
štitáre
rajtáre
nektáre
jantáre
kantáre
samotáre
sváre
dvojtváre
temešváre
bazáre
maniére
klére
miserére
mizerére
sibíre
pamíre
kazimíre
bohumíre
empíre
žíre
agrofóre
chóre
skóre
chlóre
tetrachlóre
folklóre
póre
fluóre
lavóre
bôre
romadúre
likvidatúre
delegatúre
expozitúre
mikroštruktúre
chýre
pýre
čičre
nečičre
se
ase
donbase
caracase
steeplechase
lhase
dinase
kaunase
texase
zase
načase
ďase
bse
obse
recese
akcese
lelese
fitnese
nerese
regrese
marseillaise
nise
tunise
pise
rubopise
larise
balanse
transe
amiense
bose
rodose
odnose
davose
sepse
verse
parforse
morse
prse
strasse
businesse
fitnesse
bresse
libresse
tse
berceuse
chartreuse
muse
lakmuse
humuse
rámuse
týmuse
ruse
elbruse
ovse
ryse
wyse
madráse
sáse
te
ate
obrábate
neobrábate
prerábate
neprerábate
prerúbate
neprerúbate
zrúbate
nezrúbate
uplácate
zapotácate
dokrúcate
nedokrúcate
odhliadate
neodhliadate
vzhliadate
poriadate
vysporiadate
nevysporiadate
update
vychládate
nevychládate
obkrádate
neobkrádate
rozkrádate
nerozkrádate
postrádate
nepostrádate
gate
mliagate
nemliagate
zatíchate
nezatíchate
stíchate
nestíchate
predbiehate
nepredbiehate
bohate
bláhate
nebláhate
keciate
nekeciate
sociate
nesociate
naliate
nenaliate
obliate
odliate
odpeliate
neodpeliate
preliate
zakliate
uliate
zliate
hriate
zahriate
prihriate
priate
nepriate
nasiate
zasiate
obsiate
osemdesiate
stopäťdesiate
osiate
neosiate
rozosiate
vysiate
rozsiate
zaviate
deviate
rušiate
nerušiate
kajate
nekajate
nádejate
nenádejate
prijate
cemjate
zaujate
nezaujate
povybíjate
nepovybíjate
šíjate
nešíjate
kate
povyvliekate
nepovyvliekate
okate
čliapkate
nečliapkate
chrápkate
nechrápkate
skate
roztlieskate
neroztlieskate
čítkate
vyskákate
nevyskákate
flákate
odflákate
neodflákate
neflákate
zhýčkate
nezhýčkate
cŕkate
necŕkate
zaškvŕkate
nezaškvŕkate
čvŕkate
nečvŕkate
postielate
nepostielate
ustielate
neustielate
chocholate
bankomate
poloautomate
playmate
zlámate
nezlámate
dochrámate
nedochrámate
nasnímate
nenasnímate
nadýmate
nenadýmate
nate
šianate
nešianate
húževnate
poodtínate
započínate
nezapočínate
doschýnate
nedoschýnate
zomkýnate
nezomkýnate
štiepate
naštiepate
nenaštiepate
neštiepate
poštiepate
nepoštiepate
rozštiepate
nerozštiepate
skrápate
neskrápate
vykrápate
nevykrápate
húpate
nehúpate
stúpate
nestúpate
dostúpate
nedostúpate
presýpate
nepresýpate
karate
zadierate
nezadierate
ponatierate
dovierate
nedovierate
kárate
nekárate
zapárate
nezapárate
nabúrate
nenabúrate
podmúrate
nepodmúrate
štúrate
neštúrate
utýrate
neutýrate
pásate
nepásate
popásate
nepopásate
drásate
nedrásate
zakolísate
zatrblietate
nezatrblietate
state
postate
vrátate
chichútate
nechichútate
zarúbavate
obrúbavate
neobrúbavate
rozdrúzgavate
nerozdrúzgavate
dodýchavate
nedodýchavate
opŕchavate
neopŕchavate
strúhavate
nestrúhavate
kašliavate
nekašliavate
večeriavate
nevečeriavate
dopriavate
nedopriavate
ležiavate
neležiavate
nasiakavate
nenasiakavate
obliekavate
oplieskavate
roztlieskavate
neroztlieskavate
pískavate
nepískavate
odfúkavate
neodfúkavate
stýkavate
nestýkavate
zatĺkavate
nezatĺkavate
otĺkavate
neotĺkavate
vytĺkavate
nevytĺkavate
hlavate
zašliapavate
nezašliapavate
táravate
netáravate
zlietavate
nezlietavate
odrátavate
neodrátavate
vyrátavate
nevyrátavate
započítavate
nezapočítavate
vypočítavate
nevypočítavate
riadievate
neriadievate
dodievate
nedodievate
presklievate
nepresklievate
vlievate
nevlievate
zvolebnievate
nezvolebnievate
zdomácnievate
nezdomácnievate
plnievate
neplnievate
zjasnievate
nezjasnievate
znedeľnievate
neznedeľnievate
žnievate
nežnievate
šantievate
nešantievate
osprostievate
neosprostievate
chutievate
nechutievate
žičievate
nežičievate
prášievate
neprášievate
túžievate
netúžievate
vrchovate
inovate
činovate
vyškrabávate
nevyškrabávate
pozdávate
nepozdávate
zapichávate
nezapichávate
pozapichávate
nepozapichávate
vpichávate
nevpichávate
dobehávate
nedobehávate
obstrihávate
neobstrihávate
zadrhávate
nezadrhávate
otrhávate
neotrhávate
pokuľhávate
nepokuľhávate
čakávate
nečakávate
objednávate
neobjednávate
prejednávate
neprejednávate
predznamenávate
nepredznamenávate
pokonávate
nepokonávate
pochutnávate
nepochutnávate
oklepávate
neoklepávate
odkopávate
neodkopávate
udupávate
neudupávate
poihrávate
nepoihrávate
zhrávate
nezhrávate
vykutrávate
nevykutrávate
vykresávate
nevykresávate
pospratávate
nepospratávate
preletávate
nepreletávate
vyvrtávate
nevyvrtávate
pozachytávate
nepozachytávate
odchytávate
neodchytávate
poschytávate
neposchytávate
zapamätávate
nezapamätávate
opotrebovávate
dobudovávate
poschovávate
neposchovávate
prečíslovávate
neprečíslovávate
odrezávate
neodrezávate
zrezávate
nezrezávate
vyškrabúvate
nevyškrabúvate
priklincúvate
nepriklincúvate
vyšľahúvate
nevyšľahúvate
dobehúvate
nedobehúvate
vybľakúvate
nevybľakúvate
podkúvate
nepodkúvate
rokúvate
nerokúvate
preblyskúvate
nepreblyskúvate
vykúvate
nevykúvate
venúvate
nevenúvate
vydrapúvate
nevydrapúvate
skupúvate
neskupúvate
vsugerúvate
nevsugerúvate
vymurúvate
nevymurúvate
odhlasúvate
neodhlasúvate
zosúvate
nezosúvate
priletúvate
nepriletúvate
zapamätúvate
nezapamätúvate
premaľúvate
nepremaľúvate
odpľúvate
neodpľúvate
obývate
vydobývate
nevydobývate
neobývate
odkrývate
neodkrývate
odokrývate
neodokrývate
predchádzate
nepredchádzate
prechládzate
neprechládzate
doprevádzate
nedoprevádzate
vovádzate
nevovádzate
popúdzate
nepopúdzate
nevynaliezate
pozaliezate
nepozaliezate
uvzate
skĺzate
neskĺzate
vymŕzate
nevymŕzate
začate
prisviedčate
neprisviedčate
dosviedčate
nedosviedčate
usviedčate
neusviedčate
pečate
polovičate
zabáčate
nezabáčate
vybáčate
nevybáčate
odstŕčate
neodstŕčate
premieľate
nepremieľate
podomieľate
nepodomieľate
nastieľate
nenastieľate
combáľate
necombáľate
zafúľate
nezafúľate
vygúľate
nevygúľate
docmúľate
odkotúľate
neodkotúľate
narozmýšľate
nenarozmýšľate
obmieňate
neobmieňate
donaháňate
odoháňate
neodoháňate
zavíňate
nezavíňate
vyhášate
nevyhášate
podmášťate
nepodmášťate
prečíšťate
neprečíšťate
poprepúšťate
odškriabte
neodškriabte
oškriabte
doškriabte
nedoškriabte
neoškriabte
poškriabte
nepoškriabte
vyškriabte
nevyškriabte
oziabte
neoziabte
jebte
nejebte
hrebte
nehrebte
prihlobte
neprihlobte
zapôsobte
nezapôsobte
uspôsobte
neuspôsobte
drbte
nedrbte
chrbte
skrbte
zubte
nezubte
ozubte
tríbte
netríbte
narúbte
nenarúbte
porúbte
neporúbte
zatrbliecte
nezatrbliecte
mecte
nemecte
rozmecte
nerozmecte
recte
odrecte
neodrecte
podrecte
nepodrecte
nerecte
prerecte
neprerecte
vyrecte
nevyrecte
zrecte
nezrecte
octe
zaštebocte
nezaštebocte
brbocte
nebrbocte
rozbuchocte
nerozbuchocte
zaklokocte
nezaklokocte
podrkocte
nepodrkocte
potrkocte
nepotrkocte
stroskocte
nestroskocte
čľapocte
nečľapocte
lácte
zalácte
nezalácte
nelácte
vylácte
nevylácte
zlácte
nezlácte
mácte
nemácte
rácte
narácte
nenarácte
zarácte
nezarácte
odrácte
neodrácte
nerácte
prerácte
neprerácte
prirácte
neprirácte
dorácte
nedorácte
porácte
neporácte
vyrácte
nevyrácte
zrácte
nezrácte
rozrácte
nerozrácte
freistadte
darmstadte
babete
diabete
odškriabete
neodškriabete
oškriabete
doškriabete
nedoškriabete
neoškriabete
poškriabete
nepoškriabete
vyškriabete
nevyškriabete
oziabete
neoziabete
jebete
nejebete
pribete
sebaobete
čarbete
nečarbete
drbete
nedrbete
narúbete
nenarúbete
obrúbete
neobrúbete
porúbete
neporúbete
brbcete
nebrbcete
zatrbliecete
nezatrbliecete
mecete
nemecete
rozmecete
nerozmecete
chechcete
nechechcete
rozchechcete
nerozchechcete
chrochcete
nechrochcete
zaštebocete
nezaštebocete
brbocete
nebrbocete
rozbuchocete
nerozbuchocete
zaklokocete
nezaklokocete
podrkocete
nepodrkocete
potrkocete
nepotrkocete
stroskocete
nestroskocete
čľapocete
nečľapocete
depcete
nedepcete
chlascete
nechlascete
lácete
zalácete
nezalácete
nelácete
vylácete
nevylácete
zlácete
nezlácete
mácete
nemácete
rácete
narácete
nenarácete
zarácete
nezarácete
odrácete
neodrácete
nerácete
prerácete
neprerácete
prirácete
neprirácete
dorácete
nedorácete
porácete
neporácete
vyrácete
nevyrácete
zrácete
nezrácete
rozrácete
nerozrácete
idete
neidete
vendete
odete
budete
nebudete
rafete
nerafete
hrebiete
nehrebiete
pohrebiete
povediete
nepovediete
naondiete
nenaondiete
nezželiete
doliete
nedoliete
otepliete
neotepliete
tmiete
zatmiete
nezatmiete
netmiete
dorozumiete
nedorozumiete
kaniete
nekaniete
vzplaniete
nevzplaniete
uhraniete
neuhraniete
taniete
netaniete
vaniete
zavaniete
nezavaniete
nevaniete
ovaniete
neovaniete
cniete
zacniete
nezacniete
zobecniete
nezobecniete
necniete
kleniete
nekleniete
prekleniete
neprekleniete
opomeniete
neopomeniete
teniete
neteniete
ženiete
neženiete
nevženiete
zútulniete
nezútulniete
toniete
netoniete
utoniete
neutoniete
brniete
nebrniete
hrniete
nahrniete
nenahrniete
zahrniete
nezahrniete
obhrniete
neobhrniete
ochrniete
neochrniete
odhrniete
neodhrniete
nehrniete
prehrniete
neprehrniete
prihrniete
neprihrniete
ohrniete
neohrniete
pohrniete
nepohrniete
vhrniete
nevhrniete
vyhrniete
nevyhrniete
zhrniete
nezhrniete
rozhrniete
nerozhrniete
uškrniete
neuškrniete
trniete
netrniete
strniete
nestrniete
ustrniete
neustrniete
suniete
nasuniete
nenasuniete
zasuniete
nezasuniete
predsuniete
nepredsuniete
odsuniete
neodsuniete
podsuniete
nepodsuniete
nesuniete
presuniete
nepresuniete
prisuniete
neprisuniete
zosuniete
nezosuniete
vsuniete
nevsuniete
vysuniete
nevysuniete
zduchovniete
nezduchovniete
hyniete
zahyniete
nezahyniete
nehyniete
pohyniete
nepohyniete
uhyniete
neuhyniete
vyhyniete
nevyhyniete
zhyniete
nezhyniete
plyniete
neplyniete
splyniete
nesplyniete
uplyniete
neuplyniete
vyplyniete
nevyplyniete
rozplyniete
nerozplyniete
ariete
uberiete
neuberiete
doperiete
nedoperiete
odoriete
neodoriete
podpriete
nepodpriete
potriete
nepotriete
odpasiete
neodpasiete
spasiete
nespasiete
prelesiete
neprelesiete
ponesiete
neponesiete
napletiete
nenapletiete
nadpletiete
nenadpletiete
podpletiete
nepodpletiete
prepletiete
neprepletiete
pripletiete
nepripletiete
opletiete
neopletiete
popletiete
nepopletiete
upletiete
neupletiete
odmetiete
neodmetiete
primetiete
neprimetiete
hnetiete
zneistiete
nezneistiete
zľudštiete
nezľudštiete
spanštiete
nespanštiete
vyzdraviete
nevyzdraviete
červaviete
nečervaviete
skrvaviete
neskrvaviete
civiete
neciviete
zľadoviete
nezľadoviete
odpoviete
neodpoviete
poleziete
nepoleziete
poveziete
nepoveziete
zveziete
nezveziete
obhryziete
neobhryziete
prehryziete
neprehryziete
ohryziete
neohryziete
pohryziete
nepohryziete
predpečiete
nepredpečiete
spečiete
nespečiete
vytlčiete
nevytlčiete
vlajete
nevlajete
podejete
nepodejete
lejete
nelejete
plejete
neplejete
vyplejete
nevyplejete
pousmejete
nepousmejete
hrejete
nahrejete
nenahrejete
zahrejete
nezahrejete
predhrejete
nepredhrejete
nehrejete
prehrejete
neprehrejete
prihrejete
neprihrejete
ohrejete
neohrejete
zohrejete
nezohrejete
rozohrejete
nerozohrejete
vyhrejete
nevyhrejete
okrejete
neokrejete
pookrejete
nepookrejete
chvejete
zachvejete
nezachvejete
nechvejete
rozochvejete
nerozochvejete
podbijete
nepodbijete
prebijete
neprebijete
pribijete
nepribijete
pobijete
nepobijete
ubijete
neubijete
vybijete
nevybijete
rozbijete
nerozbijete
vijete
navijete
nenavijete
zavijete
nezavijete
obvijete
neobvijete
odvijete
neodvijete
nevijete
previjete
neprevijete
ovijete
neovijete
povijete
nepovijete
uvijete
neuvijete
rozvijete
nerozvijete
šijete
našijete
nenašijete
zašijete
nezašijete
obšijete
zaobšijete
nezaobšijete
neobšijete
nadšijete
nenadšijete
podšijete
nepodšijete
nešijete
prešijete
neprešijete
prišijete
neprišijete
došijete
nedošijete
pošijete
nepošijete
zošijete
nezošijete
rozošijete
nerozošijete
ušijete
neušijete
všijete
nevšijete
vyšijete
nevyšijete
rozšijete
nerozšijete
nažijete
nenažijete
nadužijete
nenadužijete
ujete
nekolabujete
skolabujete
neskolabujete
odškrabujete
neodškrabujete
šibujete
nešibujete
zahanbujete
nezahanbujete
vyzdobujete
nevyzdobujete
aprobujete
neaprobujete
zmnohonábujete
nezmnohonábujete
pacujete
nepacujete
popracujete
nepopracujete
hecujete
nehecujete
rajcujete
nerajcujete
šprajcujete
nešprajcujete
prevalcujete
neprevalcujete
dofinancujete
nedofinancujete
spolufinancujete
nespolufinancujete
ponocujete
fercujete
nefercujete
štorcujete
neštorcujete
pucujete
nepucujete
spucujete
nespucujete
vysväcujete
nevysväcujete
dokladujete
nedokladujete
suspendujete
nesuspendujete
zabodujete
nezabodujete
brigádujete
ládujete
naládujete
nenaládujete
neládujete
kreujete
nekreujete
nadrogujete
nenadrogujete
predrogujete
nepredrogujete
liturgujete
neliturgujete
preplachujete
nepreplachujete
nachujete
nenachujete
vyšpľachujete
nevyšpľachujete
vyšplechujete
nevyšplechujete
vpichujete
nevpichujete
ocajchujete
neocajchujete
dochujete
nedochujete
pochujete
nepochujete
schujete
neschujete
uschujete
neuschujete
prevychujete
neprevychujete
dobehujete
nedobehujete
pristehujete
nepristehujete
slohujete
neslohujete
odzálohujete
zadrhujete
nezadrhujete
prepluhujete
neprepluhujete
licenciujete
nelicenciujete
variujete
nevariujete
utajujete
neutajujete
zabojujete
nezabojujete
lakujete
nelakujete
preplakujete
nepreplakujete
zakujete
hliadkujete
nehliadkujete
skládkujete
neskládkujete
vyslabikujete
nevyslabikujete
dedikujete
nededikujete
predikujete
personifikujete
hudlikujete
nehudlikujete
ofajkujete
neofajkujete
zaspájkujete
nezaspájkujete
známkujete
neznámkujete
šenkujete
nešenkujete
spoluúčinkujete
nespoluúčinkujete
predrokujete
nepredrokujete
nálepkujete
nenálepkujete
naštrkujete
nenaštrkujete
zamaskujete
nezamaskujete
krtkujete
nekrtkujete
zazátkujete
nezazátkujete
odfukujete
neodfukujete
vykukujete
nevykukujete
močovkujete
nemočovkujete
točovkujete
netočovkujete
sprevádzkujete
nesprevádzkujete
zagombíkujete
nezagombíkujete
vykolíkujete
nevykolíkujete
zagombičkujete
nezagombičkujete
sáčkujete
nesáčkujete
bežkujete
nebežkujete
šalujete
zašalujete
nešalujete
tunelujete
netunelujete
vytunelujete
nevytunelujete
štelujete
neštelujete
zoštelujete
nezoštelujete
mailujete
nemailujete
profilujete
neprofilujete
vyprofilujete
nevyprofilujete
ugrilujete
neugrilujete
ventilujete
neventilujete
predestilujete
nepredestilujete
mejlujete
nemejlujete
zdemolujete
nezdemolujete
vekslujete
nevekslujete
artikulujete
neartikulujete
akumulujete
naakumulujete
nenaakumulujete
neakumulujete
cálujete
zacálujete
nezacálujete
necálujete
ulamujete
neulamujete
modemujete
nemodemujete
ochromujete
neochromujete
zreformujete
nezreformujete
karavanujete
nekaravanujete
röntgenujete
neröntgenujete
zröntgenujete
nezröntgenujete
nanominujete
nenanominujete
zvinujete
nezvinujete
pretelefonujete
nepretelefonujete
zarezonujete
nezarezonujete
zrnujete
nezrnujete
saunujete
nesaunujete
zatrénujete
nezatrénujete
fönujete
nefönujete
vydrapujete
nevydrapujete
zašľapujete
nezašľapujete
recipujete
nerecipujete
skalpujete
neskalpujete
osopujete
neosopujete
vyexcerpujete
nevyexcerpujete
vyrypujete
nevyrypujete
reparujete
nereparujete
uvarujete
koncelebrujete
nekoncelebrujete
moderujete
nemoderujete
spriemerujete
nespriemerujete
buzerujete
nebuzerujete
zašifrujete
nezašifrujete
machrujete
nemachrujete
zmonitorujete
nezmonitorujete
dozorujete
nedozorujete
haprujete
nehaprujete
silvestrujete
nesilvestrujete
prelustrujete
neprelustrujete
vyfutrujete
nevyfutrujete
vmanévrujete
nevmanévrujete
špárujete
nešpárujete
garnírujete
negarnírujete
okopírujete
neokopírujete
fasujete
nefasujete
stresujete
nestresujete
vystresujete
nevystresujete
popisujete
nepopisujete
kiksujete
nekiksujete
zavírusujete
nezavírusujete
odvírusujete
neodvírusujete
skratujete
neskratujete
skonštatujete
neskonštatujete
nafetujete
nenafetujete
anketujete
neanketujete
draftujete
nedraftujete
zeditujete
nezeditujete
zrajtujete
nezrajtujete
vyprojektujete
nevyprojektujete
selektujete
anektujete
neanektujete
prešaltujete
neprešaltujete
prekonzultujete
neprekonzultujete
transplantujete
netransplantujete
okomentujete
neokomentujete
vyargumentujete
nevyargumentujete
zadokumentujete
nezadokumentujete
odparentujete
neodparentujete
patentujete
nepatentujete
sabotujete
nesabotujete
drotujete
nedrotujete
zošrotujete
nezošrotujete
zadaptujete
nezadaptujete
pocestujete
nepocestujete
asistujete
neasistujete
starostujete
nestarostujete
zahutujete
nezahutujete
vydiskutujete
nevydiskutujete
poputujete
nepoputujete
reštituujete
nereštituujete
poobjavujete
poopravujete
vypravujete
nevypravujete
znovunastavujete
neznovunastavujete
predspevujete
nepredspevujete
demotivujete
inovujete
vynovujete
nevynovujete
zrelaxujete
nezrelaxujete
sexujete
nesexujete
oxeroxujete
neoxeroxujete
ponadhadzujete
neponadhadzujete
prihadzujete
neprihadzujete
pozhadzujete
nepozhadzujete
vyhradzujete
nevyhradzujete
dosadzujete
nedosadzujete
omedzujete
odhrdzujete
neodhrdzujete
vytvrdzujete
nevytvrdzujete
parodizujete
neparodizujete
verbalizujete
neverbalizujete
medializujete
nemedializujete
sformalizujete
nesformalizujete
znormalizujete
neznormalizujete
kriminalizujete
nekriminalizujete
profesionalizujete
neprofesionalizujete
štrukturalizujete
neštrukturalizujete
reštrukturalizujete
nereštrukturalizujete
revitalizujete
nerevitalizujete
paušalizujete
nepaušalizujete
zosystemizujete
nezosystemizujete
atomizujete
neatomizujete
anonymizujete
neanonymizujete
spoluorganizujete
nespoluorganizujete
amerikanizujete
neamerikanizujete
démonizujete
nedémonizujete
sumarizujete
nesumarizujete
zosumarizujete
nezosumarizujete
priorizujete
nepriorizujete
valorizujete
nevalorizujete
zelektrizujete
nezelektrizujete
problematizujete
neproblematizujete
sproblematizujete
nesproblematizujete
aklimatizujete
neaklimatizujete
sprivatizujete
nesprivatizujete
spolitizujete
nespolitizujete
tabuizujete
netabuizujete
relativizujete
nerelativizujete
bonzujete
nebonzujete
zanalyzujete
fačujete
nefačujete
ofačujete
neofačujete
ožobračujete
neožobračujete
obkračujete
neobkračujete
doporučujete
nedoporučujete
rozhorúčujete
nerozhorúčujete
odlaďujete
neodlaďujete
zahniezďujete
nezahniezďujete
nabaľujete
nenabaľujete
premaľujete
nepremaľujete
napaľujete
zoceľujete
nezoceľujete
prerozdeľujete
neprerozdeľujete
znepriateľujete
neznepriateľujete
riaditeľujete
učiteľujete
neučiteľujete
krágľujete
odkrágľujete
neodkrágľujete
nekrágľujete
prenáhľujete
neprenáhľujete
spiľujete
nespiľujete
hrkľujete
nehrkľujete
zapoľujete
nezapoľujete
zatepľujete
nezatepľujete
štempľujete
neštempľujete
obkresľujete
neobkresľujete
papuľujete
nepapuľujete
škrupuľujete
neškrupuľujete
vymaňujete
nevymaňujete
zmnohonábňujete
nezmnohonábňujete
zdomácňujete
nezdomácňujete
spriehľadňujete
nespriehľadňujete
sprehľadňujete
nesprehľadňujete
spriechodňujete
nespriechodňujete
zdôveryhodňujete
nezdôveryhodňujete
znevýhodňujete
neznevýhodňujete
sprejazdňujete
nesprejazdňujete
rozplieňujete
nerozplieňujete
zaumieňujete
nezaumieňujete
vykoreňujete
nevykoreňujete
odtajňujete
neodtajňujete
ustajňujete
neustajňujete
oslňujete
neoslňujete
zútulňujete
nezútulňujete
uzemňujete
neuzemňujete
zjemnňujete
nezjemnňujete
vystupňujete
nevystupňujete
zhodnoverňujete
nezhodnoverňujete
zahrňujete
nezahrňujete
premárňujete
nepremárňujete
znejasňujete
neznejasňujete
znekvalitňujete
neznekvalitňujete
privlastňujete
neprivlastňujete
odštátňujete
neodštátňujete
znerovnoprávňujete
neznerovnoprávňujete
zextenzívňujete
nezextenzívňujete
uväzňujete
neuväzňujete
znefunkčňujete
neznefunkčňujete
sfunkčňujete
nesfunkčňujete
znezreteľňujete
neznezreteľňujete
zavzdušňujete
nezavzdušňujete
dopašujete
vylepšujete
nevylepšujete
ohoršujete
neohoršujete
sfušujete
nesfušujete
zaretušujete
nezaretušujete
vyciťujete
podmasťujete
nepodmasťujete
rozradosťujete
nerozradosťujete
zhosťujete
nezhosťujete
vykosťujete
nevykosťujete
premosťujete
nepremosťujete
vyprosťujete
nevyprosťujete
rozľútosťujete
nerozľútosťujete
zosvetšťujete
nezosvetšťujete
vyvažujete
nevyvažujete
zasnežujete
nezasnežujete
protežujete
neprotežujete
usužujete
neusužujete
otužujete
neotužujete
vystužujete
nevystužujete
vyryžujete
nevyryžujete
senážujete
nesenážujete
stážujete
nestážujete
pakete
muškete
bublete
nebublete
huhlete
nehuhlete
perlete
zálete
obošlete
neobošlete
prepošlete
predriemete
nepredriemete
podriemete
nepodriemete
jmete
nejmete
vyjmete
nevyjmete
príjmete
nepríjmete
bolomete
lámete
nalámete
nenalámete
oblámete
neoblámete
nelámete
olámete
neolámete
pochrámete
nepochrámete
objímete
neobjímete
odnímete
neodnímete
snímete
nesnímete
vznímete
nevznímete
trímete
netrímete
výmete
blbnete
neblbnete
dlbnete
nedlbnete
zhliadnete
obkradnete
neobkradnete
zrednete
nezrednete
zabodnete
nezabodnete
zbodnete
nezbodnete
stenete
zastenete
nezastenete
nestenete
postenete
nepostenete
curignete
necurignete
vignete
curgnete
necurgnete
otiahnete
neotiahnete
ošľahnete
neošľahnete
štrajchnete
neštrajchnete
zdúchnete
nezdúchnete
pŕchnete
nepŕchnete
nastrihnete
nenastrihnete
prestrihnete
neprestrihnete
zostrihnete
nezostrihnete
šlohnete
nešlohnete
drhnete
nedrhnete
podtrhnete
nepodtrhnete
huhnete
nehuhnete
ošmeknete
neošmeknete
cviknete
necviknete
zomknete
nezomknete
vyfrknete
nevyfrknete
srknete
nesrknete
naštrknete
nenaštrknete
nadštrknete
nenadštrknete
zapisknete
nezapisknete
vylusknete
nevylusknete
cmuknete
necmuknete
šťuknete
nešťuknete
zošmyknete
nezošmyknete
mĺknete
nemĺknete
vyhŕknete
nevyhŕknete
stonete
zastonete
nezastonete
nestonete
capnete
necapnete
klapnete
neklapnete
oslepnete
neoslepnete
vyrypnete
nevyrypnete
karnete
zabasnete
nezabasnete
blesnete
neblesnete
kiksnete
nekiksnete
bľusnete
nebľusnete
kysnete
nekysnete
blysnete
neblysnete
tnete
vylietnete
nevylietnete
netnete
kmitnete
nekmitnete
pokvitnete
nepokvitnete
rozotnete
nerozotnete
skrútnete
neskrútnete
maznete
nemaznete
rozmaznete
nerozmaznete
rozhryznete
nerozhryznete
prekĺznete
neprekĺznete
sťnete
nesťnete
žnete
nežnete
tliapete
netliapete
doštiepete
nedoštiepete
repete
udupete
neudupete
zasypete
nezasypete
posypete
neposypete
zosypete
nezosypete
nacápete
nenacápete
pípete
odlúpete
neodlúpete
babrete
zababrete
nezababrete
nebabrete
dobabrete
nedobabrete
pobabrete
nepobabrete
ubabrete
neubabrete
vybabrete
nevybabrete
zbabrete
nezbabrete
rozbabrete
nerozbabrete
chabrete
nechabrete
schabrete
neschabrete
štibrete
neštibrete
žobrete
nežobrete
vyžobrete
nevyžobrete
hundrete
zahundrete
nezahundrete
nehundrete
ohundrete
neohundrete
pohundrete
nepohundrete
dudrete
zadudrete
nezadudrete
nedudrete
čuchrete
načuchrete
nenačuchrete
nečuchrete
skuhrete
neskuhrete
škamrete
neškamrete
šimrete
nešimrete
šomrete
zašomrete
nezašomrete
nešomrete
ošomrete
neošomrete
pošomrete
nepošomrete
paprete
nepaprete
popaprete
nepopaprete
trete
neutrete
kutrete
zakutrete
nezakutrete
nekutrete
vykutrete
nevykutrete
rozkutrete
nerozkutrete
uzavrete
zrete
čičrete
nečičrete
epitete
velvete
rvete
korvete
urvete
dajsamisvete
rozpitvete
nerozpitvete
ruvete
neruvete
poruvete
neporuvete
kývete
zakývete
nezakývete
nekývete
pokývete
nepokývete
vykývete
nevykývete
rozkývete
nerozkývete
húžvete
nehúžvete
dohúžvete
nedohúžvete
pohúžvete
nepohúžvete
zhúžvete
nezhúžvete
zvládzete
nezvládzete
klozete
sáčete
nesáčete
kváčete
nekváčete
vykváčete
nevykváčete
kašete
nekašete
brešete
zabrešete
nezabrešete
nebrešete
rozbrešete
nerozbrešete
tešete
netešete
otešete
neotešete
vytešete
nevytešete
kmášete
nekmášete
okmášete
neokmášete
pokmášete
nepokmášete
pášete
napášete
nenapášete
podpášete
nepodpášete
nepášete
prepášete
neprepášete
pripášete
nepripášete
odkolíšete
neodkolíšete
nekolíšete
pokolíšete
nepokolíšete
kníšete
nekníšete
pokníšete
nepokníšete
blkoťete
neblkoťete
naviažete
nenaviažete
obviažete
neobviažete
odviažete
neodviažete
podviažete
nepodviažete
previažete
nepreviažete
priviažete
nepriviažete
oviažete
neoviažete
poviažete
nepoviažete
nahádžete
nenahádžete
obhádžete
neobhádžete
odhádžete
neodhádžete
prehádžete
neprehádžete
ohádžete
pohádžete
nepohádžete
presádžete
nepresádžete
dosádžete
nedosádžete
posádžete
neposádžete
vysádžete
nevysádžete
lužete
zalužete
nezalužete
nelužete
nakážete
nenakážete
odkážete
neodkážete
prikážete
neprikážete
preukážete
nepreukážete
poukážete
nepoukážete
lížete
oblížete
neoblížete
nelížete
olížete
neolížete
rafte
nerafte
utrechte
podbite
nepodbite
indebite
prebite
neprebite
pribite
nepribite
rajbite
nerajbite
hanbite
zahanbite
nezahanbite
nehanbite
trilobite
pobite
nepobite
osobite
farbite
nafarbite
nenafarbite
zafarbite
nezafarbite
odfarbite
neodfarbite
podfarbite
nepodfarbite
nefarbite
prefarbite
neprefarbite
prifarbite
neprifarbite
sfarbite
nesfarbite
vyfarbite
nevyfarbite
čarbite
načarbite
nenačarbite
nečarbite
počarbite
nepočarbite
ťarbite
neťarbite
ubite
neubite
vybite
nevybite
rozbite
nerozbite
tríbite
netríbite
vyrúbite
brbcite
nebrbcite
jachcite
zajachcite
nezajachcite
nejachcite
čvachcite
nečvachcite
špľachcite
nešpľachcite
chechcite
zachechcite
nezachechcite
nechechcite
rozchechcite
nerozchechcite
šplechcite
nešplechcite
chrochcite
zachrochcite
nezachrochcite
nechrochcite
šuchcite
nešuchcite
explicite
seizmicite
elektricite
excentricite
elasticite
kokcite
zakokcite
nezakokcite
nekokcite
vykokcite
nevykokcite
plancite
neplancite
pancite
nepancite
opancite
neopancite
porancite
neporancite
pľancite
nepľancite
špincite
nešpincite
čapcite
nečapcite
ľapcite
neľapcite
depcite
nedepcite
chlepcite
nechlepcite
repcite
nerepcite
šepcite
nešepcite
pošepcite
nepošepcite
chlascite
nechlascite
chvascite
nechvascite
pochvascite
nepochvascite
chľascite
nechľascite
trescite
netrescite
potrescite
nepotrescite
vytrescite
nevytrescite
rigidite
stupidite
nejdite
prejdite
neprejdite
vojdite
nevojdite
ujdite
neujdite
vyjdite
nevyjdite
dôjdite
nedôjdite
pôjdite
nepôjdite
fandite
nefandite
ondite
naondite
nenaondite
zaondite
nezaondite
neondite
preondite
nepreondite
poondite
nepoondite
vyondite
nevyondite
zondite
nezondite
frndite
nefrndite
durdite
nadurdite
nenadurdite
nedurdite
krivdite
nekrivdite
ukrivdite
neukrivdite
jazdite
najazdite
nenajazdite
zajazdite
nezajazdite
odjazdite
neodjazdite
nejazdite
ojazdite
neojazdite
ujazdite
neujazdite
fujazdite
nefujazdite
ufujazdite
neufujazdite
brzdite
zabrzdite
nezabrzdite
odbrzdite
neodbrzdite
nebrzdite
pribrzdite
nepribrzdite
hyzdite
nehyzdite
zohyzdite
nezohyzdite
zaúdite
nezaúdite
vyúdite
nevyúdite
zadaždite
nezadaždite
zhromaždite
nazhromaždite
nenazhromaždite
nezhromaždite
vraždite
zavraždite
nezavraždite
nevraždite
povraždite
nepovraždite
vyvraždite
nevyvraždite
pohmoždite
nepohmoždite
druždite
nedruždite
spontaneite
spojite
legalite
poloilegalite
iracionalite
profesionalite
municipalite
tantalite
mortalite
univerzalite
bublite
nebublite
nabielite
nenabielite
huhlite
nehuhlite
profitabilite
servilite
sfaklite
nesfaklite
presklite
nepresklite
skúdolite
neskúdolite
ryolite
zateplite
nezateplite
splite
obkreslite
neobkreslite
prečíslite
neprečíslite
podpálite
nepodpálite
prichýlite
neprichýlite
obošlite
neobošlite
prepošlite
jmite
nejmite
ozrejmite
neozrejmite
vyjmite
nevyjmite
príjmite
nepríjmite
smedomite
svedomite
ujarmite
neujarmite
konformite
smite
tmite
zatmite
nezatmite
netmite
zotmite
nezotmite
stmite
nestmite
rozmanite
debnite
zadebnite
nezadebnite
nedebnite
blbnite
neblbnite
dlbnite
nedlbnite
napodobnite
nenapodobnite
pripodobnite
nepripodobnite
spodobnite
nespodobnite
ochudobnite
neochudobnite
zhudobnite
nezhudobnite
odosobnite
neodosobnite
zosobnite
nezosobnite
zmnohonásobnite
nezmnohonásobnite
spochybnite
nespochybnite
znehybnite
neznehybnite
zarybnite
nezarybnite
zlacnite
nezlacnite
zovšeobecnite
nezovšeobecnite
zobecnite
nezobecnite
zvecnite
nezvecnite
odmocnite
neodmocnite
splnomocnite
nesplnomocnite
umocnite
neumocnite
zmocnite
nezmocnite
zhliadnite
uskladnite
neuskladnite
vyskladnite
nevyskladnite
obkradnite
neobkradnite
zaľadnite
nezaľadnite
spriehľadnite
nespriehľadnite
sprehľadnite
nesprehľadnite
zohľadnite
nezohľadnite
zrednite
nezrednite
rozvidnite
nerozvidnite
zabodnite
nezabodnite
zbodnite
nezbodnite
spriechodnite
nespriechodnite
zdôveryhodnite
nezdôveryhodnite
znevýhodnite
neznevýhodnite
zvýhodnite
nezvýhodnite
odškodnite
neodškodnite
zneškodnite
nezneškodnite
oplodnite
neoplodnite
odnárodnite
neodnárodnite
zmedzinárodnite
nezmedzinárodnite
znárodnite
neznárodnite
odprírodnite
neodprírodnite
zúrodnite
nezúrodnite
zavodnite
nezavodnite
odvodnite
neodvodnite
rozvodnite
nerozvodnite
odôvodnite
neodôvodnite
zdôvodnite
nezdôvodnite
rozodnite
nerozodnite
zaľudnite
nezaľudnite
preľudnite
nepreľudnite
vyľudnite
nevyľudnite
sprejazdnite
nesprejazdnite
spojazdnite
nespojazdnite
rozplienite
nerozplienite
zatienite
nezatienite
znamenite
curignite
necurignite
curgnite
necurgnite
bahnite
nebahnite
rozbahnite
nerozbahnite
otiahnite
neotiahnite
jahnite
nejahnite
ošľahnite
neošľahnite
štrajchnite
neštrajchnite
klochnite
neklochnite
zdúchnite
nezdúchnite
pŕchnite
nepŕchnite
zarehnite
nezarehnite
nastrihnite
nenastrihnite
prestrihnite
neprestrihnite
zostrihnite
nezostrihnite
šlohnite
nešlohnite
rozohnite
nerozohnite
drhnite
nedrhnite
podtrhnite
nepodtrhnite
huhnite
nehuhnite
odtajnite
neodtajnite
ustajnite
neustajnite
uverejnite
neuverejnite
zverejnite
nezverejnite
rozhojnite
nerozhojnite
skujnite
neskujnite
pricvaknite
ošmeknite
neošmeknite
cviknite
necviknite
zomknite
nezomknite
vyfrknite
nevyfrknite
srknite
nesrknite
naštrknite
nenaštrknite
nadštrknite
nenadštrknite
zapisknite
nezapisknite
vylusknite
nevylusknite
cmuknite
necmuknite
šťuknite
nešťuknite
zošmyknite
nezošmyknite
mĺknite
nemĺknite
vyhŕknite
nevyhŕknite
skvapalnite
neskvapalnite
spriemyselnite
nespriemyselnite
smilnite
nesmilnite
posilnite
neposilnite
zosilnite
nezosilnite
znásilnite
neznásilnite
scivilnite
nescivilnite
spopolnite
nespopolnite
uvolnite
zduchaplnite
nezduchaplnite
zútulnite
nezútulnite
rozvlnite
nerozvlnite
zjemnite
nezjemnite
znepríjemnite
neznepríjemnite
spríjemnite
nespríjemnite
zatemnite
nezatemnite
stemnite
nestemnite
uzemnite
neuzemnite
spomnite
uskromnite
neuskromnite
sprítomnite
nesprítomnite
zákonite
masonite
capnite
necapnite
klapnite
neklapnite
oslepnite
neoslepnite
sprístupnite
nesprístupnite
vyrypnite
nevyrypnite
vápnite
nevápnite
očiernite
neočiernite
usmernite
neusmernite
zhodnovernite
nezhodnovernite
zvnútornite
nezvnútornite
upozornite
neupozornite
znázornite
neznázornite
poškvrnite
snite
zabasnite
nezabasnite
jasnite
objasnite
neobjasnite
nejasnite
znejasnite
neznejasnite
ujasnite
neujasnite
vyjasnite
nevyjasnite
zjasnite
nezjasnite
rozjasnite
nerozjasnite
zasnite
nezasnite
besnite
nebesnite
rozbesnite
nerozbesnite
zalesnite
nezalesnite
blesnite
neblesnite
stelesnite
nestelesnite
nesnite
spresnite
nespresnite
upresnite
neupresnite
tesnite
netesnite
utesnite
neutesnite
prisnite
neprisnite
kiksnite
nekiksnite
zdrsnite
nezdrsnite
bľusnite
nebľusnite
kysnite
nekysnite
blysnite
neblysnite
tnite
uplatnite
neuplatnite
opodstatnite
neopodstatnite
osamostatnite
neosamostatnite
vylietnite
nevylietnite
spredmetnite
nespredmetnite
netnite
znekvalitnite
neznekvalitnite
skvalitnite
neskvalitnite
kmitnite
nekmitnite
odhmotnite
neodhmotnite
zhmotnite
nezhmotnite
rozotnite
nerozotnite
vlastnite
nevlastnite
privlastnite
neprivlastnite
vyvlastnite
nevyvlastnite
zúčastnite
nezúčastnite
obšťastnite
neobšťastnite
umiestnite
neumiestnite
rozradostnite
nerozradostnite
uprednostnite
neuprednostnite
uľútostnite
neuľútostnite
zhutnite
nezhutnite
skrútnite
neskrútnite
splavnite
nesplavnite
znemravnite
neznemravnite
zmravnite
nezmravnite
usústavnite
neusústavnite
pripevnite
nepripevnite
opevnite
neopevnite
spevnite
nespevnite
upevnite
neupevnite
združstevnite
nezdružstevnite
oduševnite
neoduševnite
ovplyvnite
neovplyvnite
znerovnoprávnite
neznerovnoprávnite
zvýraznite
nezvýraznite
prznite
neprznite
sprznite
nesprznite
rozhryznite
nerozhryznite
väznite
neväznite
uväznite
neuväznite
žíznite
nežíznite
prekĺznite
neprekĺznite
zvečnite
nezvečnite
znefunkčnite
neznefunkčnite
sfunkčnite
nesfunkčnite
uskutočnite
neuskutočnite
odhlučnite
neodhlučnite
zostručnite
nezostručnite
odtučnite
neodtučnite
zvláčnite
nezvláčnite
znezreteľnite
neznezreteľnite
zviditeľnite
nezviditeľnite
uvoľnite
neuvoľnite
zvoľnite
nezvoľnite
rozvoľnite
nerozvoľnite
zavzdušnite
nezavzdušnite
odvzdušnite
neodvzdušnite
prevzdušnite
neprevzdušnite
sťnite
nesťnite
žnite
usúvzťažnite
neusúvzťažnite
nežnite
roznežnite
neroznežnite
znemožnite
neznemožnite
umožnite
neumožnite
stotožnite
nestotožnite
spružnite
nespružnite
kokpite
zaspite
nezaspite
odspite
neodspite
prespite
neprespite
prispite
dospite
nedospite
odospite
neodospite
pospite
nepospite
uspite
neuspite
vyspite
nevyspite
rite
linearite
margarite
disparite
babrite
zababrite
nezababrite
nebabrite
dobabrite
nedobabrite
pobabrite
nepobabrite
ubabrite
neubabrite
vybabrite
nevybabrite
zbabrite
nezbabrite
rozbabrite
nerozbabrite
chabrite
nechabrite
schabrite
neschabrite
štibrite
neštibrite
žobrite
nežobrite
hundrite
zahundrite
nezahundrite
nehundrite
ohundrite
neohundrite
pohundrite
nepohundrite
dudrite
zadudrite
nezadudrite
nedudrite
ferite
čuchrite
načuchrite
nenačuchrite
nečuchrite
skuhrite
neskuhrite
spirite
zamokrite
nezamokrite
šimrite
nešimrite
šomrite
zašomrite
nezašomrite
nešomrite
ošomrite
neošomrite
pošomrite
nepošomrite
paprite
nepaprite
popaprite
nepopaprite
podprite
nepodprite
sprite
potrite
nepotrite
poostrite
nepoostrite
kutrite
zakutrite
nezakutrite
nekutrite
vykutrite
nevykutrite
rozkutrite
nerozkutrite
trochárite
netrochárite
panikárite
nepanikárite
hračkárite
nehračkárite
chalupárite
nechalupárite
chatárite
nechatárite
čičrite
nečičrite
hlasite
polohlasite
premiesite
nepremiesite
vmiesite
zmiesite
nezmiesite
zahrdúsite
nezahrdúsite
ctite
nectite
poctite
nepoctite
uctite
neuctite
zneuctite
nezneuctite
plachtite
neplachtite
pachtite
nepachtite
upachtite
neupachtite
šľachtite
nešľachtite
zošľachtite
nezošľachtite
zušľachtite
nezušľachtite
vyšľachtite
nevyšľachtite
priplichtite
nepriplichtite
ksichtite
neksichtite
klochtite
neklochtite
kuchtite
nekuchtite
dychtite
nedychtite
pohltite
poltite
nepoltite
rozpoltite
nerozpoltite
chamtite
nechamtite
šantite
nešantite
vyšantite
nevyšantite
fintite
nefintite
soptite
nesoptite
okyptite
neokyptite
partite
čertite
načertite
nenačertite
nečertite
rozčertite
nerozčertite
usmrtite
mastite
namastite
nenamastite
zamastite
nezamastite
odmastite
neodmastite
podmastite
nepodmastite
nemastite
premastite
nepremastite
primastite
neprimastite
omastite
neomastite
pomastite
nepomastite
umastite
neumastite
vymastite
nevymastite
zmastite
nezmastite
rastite
narastite
nenarastite
zarastite
nezarastite
obrastite
neobrastite
odrastite
neodrastite
podrastite
nepodrastite
nerastite
prerastite
neprerastite
prirastite
neprirastite
dorastite
nedorastite
porastite
neporastite
vrastite
nevrastite
vyrastite
nevyrastite
zrastite
nezrastite
rozrastite
nerozrastite
vzrastite
nevzrastite
pošťastite
nepošťastite
umiestite
neumiestite
šelestite
zašelestite
nezašelestite
nešelestite
pomestite
nepomestite
vmestite
nevmestite
zmestite
nezmestite
istite
zaistite
nezaistite
odistite
neodistite
zneistite
nezneistite
poistite
nepoistite
pripoistite
nepripoistite
koristite
nekoristite
ukoristite
neukoristite
vykoristite
nevykoristite
uistite
neuistite
zistite
nezistite
čistite
načistite
nenačistite
začistite
nezačistite
nečistite
znečistite
neznečistite
prečistite
neprečistite
očistite
neočistite
vyčistite
nevyčistite
vypomstite
nevypomstite
rozradostite
nerozradostite
hostite
nehostite
pohostite
nepohostite
uhostite
neuhostite
vyhostite
nevyhostite
zhostite
nezhostite
rozhostite
nerozhostite
vykostite
nevykostite
žalostite
nežalostite
rozžalostite
nerozžalostite
omilostite
neomilostite
zlostite
nazlostite
nenazlostite
nezlostite
rozzlostite
nerozzlostite
premostite
nepremostite
postite
nepostite
starostite
nestarostite
oprostite
neoprostite
vyprostite
nevyprostite
ľútostite
neľútostite
uľútostite
neuľútostite
rozľútostite
nerozľútostite
krstite
nekrstite
prekrstite
neprekrstite
pokrstite
nepokrstite
hustite
nahustite
nenahustite
zahustite
nezahustite
nehustite
prehustite
neprehustite
zhustite
nezhustite
pustite
napustite
nenapustite
zapustite
nezapustite
odpustite
neodpustite
nepustite
prepustite
neprepustite
pripustite
nepripustite
opustite
dopustite
nedopustite
neopustite
popustite
nepopustite
spustite
nespustite
upustite
neupustite
vpustite
nevpustite
vypustite
nevypustite
rozpustite
nerozpustite
ústite
neústite
zavrátite
nezavrátite
zaštítite
porútite
neporútite
zvedečtite
nezvedečtite
mraštite
nemraštite
zmraštite
nezmraštite
vraštite
nevraštite
zvraštite
nezvraštite
pľaštite
nepľaštite
rozpľaštite
nerozpľaštite
odľudštite
neodľudštite
poľudštite
nepoľudštite
zľudštite
nezľudštite
leštite
neleštite
preleštite
nepreleštite
pleštite
zapleštite
nezapleštite
nepleštite
vypleštite
nevypleštite
rozpleštite
nerozpleštite
vyleštite
nevyleštite
pomeštite
nepomeštite
vytreštite
nevytreštite
veštite
neveštite
vyveštite
nevyveštite
počeštite
nepočeštite
popanštite
nepopanštite
zospoločenštite
nezospoločenštite
zachloštite
nezachloštite
sploštite
nesploštite
zachrapštite
nezachrapštite
chrupštite
nechrupštite
vymrštite
nevymrštite
zmrštite
nezmrštite
zosvetštite
nezosvetštite
poruštite
neporuštite
zašuštite
nezašuštite
pofrancúzštite
nepofrancúzštite
popoľštite
nepopoľštite
zbožštite
nezbožštite
quite
vite
navite
nenavite
obvite
neobvite
odvite
neodvite
nevite
previte
neprevite
reaktivite
selektivite
krkvite
nekrkvite
dokrkvite
nedokrkvite
pokrkvite
nepokrkvite
skrkvite
neskrkvite
ovite
kĺbovite
srdcovite
hviezdicovite
vidlicovite
ihlicovite
vajcovite
valcovite
kopcovite
hadovite
schodovite
sudovite
hviezdovite
stádovite
neovite
šachovite
strechovite
kruhovite
dúhovite
kopijovite
cikcakovite
znakovite
náznakovite
hrudkovite
stromčekovite
mozaikovite
lievikovite
zlomkovite
bezmyšlienkovite
skokovite
skratkovite
skrutkovite
pryvkovite
úryvkovite
hákovite
oblúkovite
horúčkovite
útržkovite
sklovite
hmlovite
heslovite
špirálovite
stromovite
zanovite
menovite
vretenovite
vlnovite
plánovite
neplánovite
pánovite
refrénovite
lavínovite
šablónovite
povite
etapovite
nepovite
stĺpovite
vzdorovite
nádorovite
vejárovite
terasovite
esovite
elipsovite
jazvovite
nárazovite
reťazovite
torzovite
hľuzovite
rázovite
frázovite
tézovite
žlčovite
lúčovite
gýčovite
kŕčovite
šabľovite
homoľovite
cibuľovite
kampaňovite
stupňovite
sieťovite
rozorvite
nerozorvite
urvite
vyrvite
nevyrvite
vetvite
nevetvite
rozvetvite
nerozvetvite
pitvite
nepitvite
vypitvite
nevypitvite
rozpitvite
nerozpitvite
kotvite
zakotvite
nezakotvite
nekotvite
ukotvite
neukotvite
občerstvite
neobčerstvite
vrstvite
navrstvite
nenavrstvite
nevrstvite
rozvrstvite
nerozvrstvite
štvite
naštvite
nenaštvite
neštvite
poštvite
nepoštvite
rozoštvite
nerozoštvite
uštvite
neuštvite
vyštvite
nevyštvite
uvite
neuvite
zvite
zjazvite
nezjazvite
nazvite
nenazvite
nezvite
prezvite
neprezvite
prizvite
neprizvite
ozvite
neozvite
pozvite
nepozvite
rozvite
nerozvite
vyzvite
nevyzvite
húžvite
nehúžvite
dohúžvite
nedohúžvite
pohúžvite
nepohúžvite
zhúžvite
nezhúžvite
exite
komplexite
odhrdzite
neodhrdzite
extenzite
rozpačite
dlabčite
nedlabčite
udlabčite
neudlabčite
ovrabčite
neovrabčite
klbčite
neklbčite
drobčite
zadrobčite
nezadrobčite
nedrobčite
pridrobčite
nepridrobčite
vdrobčite
nevdrobčite
predčite
nepredčite
svedčite
nesvedčite
presvedčite
osvedčite
usvedčite
neusvedčite
írečite
večite
obľahčite
neobľahčite
nadľahčite
nenadľahčite
odľahčite
neodľahčite
poľahčite
nepoľahčite
uľahčite
neuľahčite
vyľahčite
nevyľahčite
zľahčite
nezľahčite
dychčite
zadychčite
nezadychčite
nedychčite
udychčite
neudychčite
vlhčite
navlhčite
nenavlhčite
nevlhčite
zvlhčite
nezvlhčite
fajčite
nafajčite
nenafajčite
zafajčite
nezafajčite
nefajčite
prefajčite
neprefajčite
dofajčite
nedofajčite
pofajčite
nepofajčite
vyfajčite
nevyfajčite
jajčite
zajajčite
nezajajčite
nejajčite
dojčite
oddojčite
neoddojčite
nedojčite
jojčite
zajojčite
nezajojčite
nejojčite
zjojčite
nezjojčite
rojčite
nerojčite
mäkčite
obmäkčite
neobmäkčite
nemäkčite
zmäkčite
nezmäkčite
spolčite
nespolčite
zvlčite
nezvlčite
ponemčite
neponemčite
furmančite
nefurmančite
mládenčite
nemládenčite
vojenčite
nevojenčite
tenčite
netenčite
stenčite
nestenčite
venčite
nevenčite
ovenčite
neovenčite
poslovenčite
neposlovenčite
vyvenčite
nevyvenčite
rinčite
zarinčite
nezarinčite
nerinčite
zrinčite
nezrinčite
polatinčite
nepolatinčite
končite
nekončite
dokončite
nedokončite
skončite
neskončite
ukončite
neukončite
brnčite
nebrnčite
zadrnčite
nezadrnčite
mrnčite
zamrnčite
nezamrnčite
nemrnčite
partizánčite
nepartizánčite
dlapčite
nedlapčite
udlapčite
neudlapčite
rapčite
zarapčite
nezarapčite
nerapčite
chrapčite
zachrapčite
nezachrapčite
nechrapčite
schrapčite
neschrapčite
stľapčite
nestľapčite
drepčite
nedrepčite
krepčite
zakrepčite
nezakrepčite
nekrepčite
čepčite
nečepčite
čipčite
nečipčite
nakopčite
nenakopčite
strpčite
nestrpčite
roztrpčite
neroztrpčite
dupčite
nedupčite
kupčite
nekupčite
chrupčite
zachrupčite
nezachrupčite
nechrupčite
pomaďarčite
nepomaďarčite
crčite
necrčite
frajerčite
nefrajerčite
rozhorčite
nerozhorčite
redaktorčite
neredaktorčite
určite
predurčite
nepredurčite
neurčite
dourčite
poturčite
nepoturčite
čurčite
nečurčite
panikárčite
nepanikárčite
vrásčite
mraučite
zamraučite
nezamraučite
nemraučite
mňaučite
zamňaučite
nezamňaučite
nemňaučite
zamravčite
nezamravčite
odvláčite
neodvláčite
tajomníčite
netajomníčite
šite
našite
nenašite
zašite
nezašite
obšite
zaobšite
nezaobšite
neobšite
nadšite
nenadšite
podšite
nepodšite
nešite
prešite
neprešite
prišite
neprišite
zmenšite
nezmenšite
došite
nedošite
pošite
nepošite
nezošite
rozošite
nerozošite
lepšite
nelepšite
prilepšite
neprilepšite
polepšite
nepolepšite
vylepšite
nevylepšite
zlepšite
nezlepšite
horšite
nehoršite
pohoršite
nepohoršite
zhoršite
nezhoršite
ušite
neušite
všite
nevšite
vyšite
nevyšite
rozšite
nerozšite
zväčšite
nezväčšite
nažite
nenažite
ostražite
peňažite
cvendžite
zacvendžite
nezacvendžite
necvendžite
vrndžite
nevrndžite
potrundžite
nepotrundžite
erdžite
zaerdžite
nezaerdžite
gaudžite
negaudžite
gavdžite
negavdžite
náležite
nenáležite
nepríležite
dôležite
okamžite
hemžite
nehemžite
hromžite
zahromžite
nezahromžite
nehromžite
zložite
nepretržite
roztržite
nadužite
nenadužite
stužite
nestužite
zadĺžite
šibajte
nešibajte
pošibajte
nepošibajte
vyšibajte
nevyšibajte
hybajte
obrábajte
neobrábajte
prerábajte
neprerábajte
prerúbajte
neprerúbajte
dorúbajte
nedorúbajte
zrúbajte
nezrúbajte
dokrúcajte
nedokrúcajte
odhliadajte
neodhliadajte
vysporiadajte
nevysporiadajte
vynadajte
nevynadajte
zajedajte
nezajedajte
objedajte
neobjedajte
odjedajte
neodjedajte
prejedajte
neprejedajte
zjedajte
nezjedajte
napovedajte
nenapovedajte
predpovedajte
nepredpovedajte
vypovedajte
nevypovedajte
prezvedajte
neprezvedajte
poprezvedajte
nepoprezvedajte
vyzvedajte
nevyzvedajte
zazdajte
nezazdajte
vychládajte
nevychládajte
obkrádajte
neobkrádajte
rozkrádajte
nerozkrádajte
postrádajte
nepostrádajte
mliagajte
nemliagajte
curigajte
necurigajte
znechajte
neznechajte
brechajte
zabrechajte
nezabrechajte
nebrechajte
opuchajte
neopuchajte
pošuchajte
nepošuchajte
zavzdychajte
nezavzdychajte
zosychajte
nezosychajte
zatíchajte
nezatíchajte
stíchajte
nestíchajte
rozbehajte
nerozbehajte
nastrihajte
nenastrihajte
zaluhajte
nezaluhajte
bláhajte
nebláhajte
kuľhajte
nekuľhajte
neroztŕhajte
povybíjajte
nepovybíjajte
šíjajte
nešíjajte
zamakajte
nezamakajte
strebkajte
nestrebkajte
cuckajte
necuckajte
badkajte
nebadkajte
povyvliekajte
nepovyvliekajte
božekajte
nebožekajte
doredikajte
nedoredikajte
zablikajte
nezablikajte
spolupodnikajte
nespolupodnikajte
cvikajte
necvikajte
zakuvikajte
nezakuvikajte
jojkajte
nejojkajte
mojkajte
nemojkajte
spinkajte
nespinkajte
čliapkajte
nečliapkajte
strapkajte
nestrapkajte
naklepkajte
nenaklepkajte
chrápkajte
nechrápkajte
nazberkajte
nenazberkajte
badurkajte
nebadurkajte
roztlieskajte
neroztlieskajte
chmatkajte
nechmatkajte
pomotkajte
nepomotkajte
potrtkajte
nepotrtkajte
čítkajte
zafňukajte
nezafňukajte
šukajte
nešukajte
ďavkajte
neďavkajte
vyskákajte
nevyskákajte
flákajte
odflákajte
neodflákajte
neflákajte
čačkajte
nečačkajte
zhýčkajte
nezhýčkajte
zaškvŕkajte
nezaškvŕkajte
čvŕkajte
nečvŕkajte
postielajte
nepostielajte
ustielajte
neustielajte
šmatlajte
nešmatlajte
vlajte
nevlajte
majte
driemajte
zadriemajte
nezadriemajte
nedriemajte
podumajte
nepodumajte
zlámajte
nezlámajte
dochrámajte
nedochrámajte
nasnímajte
nenasnímajte
nadýmajte
nenadýmajte
napačmajte
nenapačmajte
napašmajte
nenapašmajte
šianajte
nešianajte
predznamenajte
nepredznamenajte
započínajte
nezapočínajte
doschýnajte
nedoschýnajte
zomkýnajte
nezomkýnajte
driapajte
nedriapajte
predriapajte
nepredriapajte
zalapajte
nezalapajte
štiepajte
naštiepajte
nenaštiepajte
neštiepajte
poštiepajte
nepoštiepajte
rozštiepajte
nerozštiepajte
dupajte
zadupajte
nezadupajte
nedupajte
podupajte
nepodupajte
udupajte
neudupajte
vydupajte
nevydupajte
rozdupajte
nerozdupajte
skrápajte
neskrápajte
vykrápajte
nevykrápajte
škrípajte
zaškrípajte
nezaškrípajte
neškrípajte
štípajte
neštípajte
poštípajte
nepoštípajte
húpajte
nehúpajte
kúpajte
nekúpajte
vykúpajte
nevykúpajte
lúpajte
nelúpajte
stúpajte
nestúpajte
dostúpajte
nedostúpajte
presýpajte
nepresýpajte
zadierajte
nezadierajte
dovierajte
nedovierajte
uhrajte
neuhrajte
zhrajte
nezhrajte
kárajte
nekárajte
zapárajte
nezapárajte
nabúrajte
nenabúrajte
podmúrajte
nepodmúrajte
štúrajte
neštúrajte
utýrajte
neutýrajte
kasajte
zakasajte
nezakasajte
podkasajte
nepodkasajte
nekasajte
vykasajte
nevykasajte
ovisajte
neovisajte
klusajte
neklusajte
priklusajte
nepriklusajte
pásajte
nepásajte
popásajte
nepopásajte
drásajte
nedrásajte
zatrblietajte
nezatrblietajte
vypletajte
nevypletajte
rozpletajte
nerozpletajte
primetajte
neprimetajte
rozmetajte
nerozmetajte
chrochtajte
nechrochtajte
ocitajte
neocitajte
vitajte
koktajte
nekoktajte
plantajte
neplantajte
porantajte
neporantajte
špintajte
nešpintajte
štebotajte
neštebotajte
mihotajte
nemihotajte
tlkotajte
netlkotajte
zhrkotajte
nezhrkotajte
zurkotajte
nezurkotajte
čurkotajte
nečurkotajte
zhrmotajte
nezhrmotajte
rapotajte
odrapotajte
neodrapotajte
nerapotajte
chrapotajte
nechrapotajte
šepotajte
nešepotajte
dupotajte
nedupotajte
zdupotajte
nezdupotajte
chlastajte
nechlastajte
zachytajte
nezachytajte
chichútajte
nechichútajte
obrúbavajte
neobrúbavajte
rozdrúzgavajte
nerozdrúzgavajte
dodýchavajte
nedodýchavajte
opŕchavajte
neopŕchavajte
kašliavajte
nekašliavajte
večeriavajte
nevečeriavajte
dopriavajte
nedopriavajte
ležiavajte
neležiavajte
nasiakavajte
nenasiakavajte
roztlieskavajte
neroztlieskavajte
pískavajte
nepískavajte
odfúkavajte
neodfúkavajte
stýkavajte
nestýkavajte
zatĺkavajte
nezatĺkavajte
otĺkavajte
neotĺkavajte
vytĺkavajte
nevytĺkavajte
zašliapavajte
nezašliapavajte
táravajte
netáravajte
zlietavajte
nezlietavajte
odrátavajte
neodrátavajte
vyrátavajte
nevyrátavajte
vypočítavajte
nevypočítavajte
riadievajte
neriadievajte
dodievajte
nedodievajte
presklievajte
nepresklievajte
vlievajte
nevlievajte
zvolebnievajte
nezvolebnievajte
zdomácnievajte
nezdomácnievajte
plnievajte
neplnievajte
zjasnievajte
nezjasnievajte
znedeľnievajte
neznedeľnievajte
žnievajte
nežnievajte
šantievajte
nešantievajte
osprostievajte
neosprostievajte
chutievajte
nechutievajte
žičievajte
nežičievajte
prášievajte
neprášievajte
túžievajte
netúžievajte
uschovajte
vyškrabávajte
nevyškrabávajte
pozdávajte
nepozdávajte
zapichávajte
nezapichávajte
pozapichávajte
nepozapichávajte
vpichávajte
nevpichávajte
dobehávajte
nedobehávajte
obstrihávajte
neobstrihávajte
zadrhávajte
nezadrhávajte
otrhávajte
neotrhávajte
pokuľhávajte
nepokuľhávajte
čakávajte
nečakávajte
objednávajte
neobjednávajte
prejednávajte
neprejednávajte
predznamenávajte
nepredznamenávajte
pokonávajte
nepokonávajte
pochutnávajte
nepochutnávajte
oklepávajte
neoklepávajte
odkopávajte
neodkopávajte
udupávajte
neudupávajte
poihrávajte
nepoihrávajte
zhrávajte
nezhrávajte
vykutrávajte
nevykutrávajte
vykresávajte
nevykresávajte
pospratávajte
nepospratávajte
preletávajte
nepreletávajte
vyvrtávajte
nevyvrtávajte
pozachytávajte
nepozachytávajte
odchytávajte
neodchytávajte
poschytávajte
neposchytávajte
zapamätávajte
nezapamätávajte
opotrebovávajte
poschovávajte
neposchovávajte
prečíslovávajte
neprečíslovávajte
odrezávajte
neodrezávajte
zrezávajte
nezrezávajte
vyškrabúvajte
nevyškrabúvajte
priklincúvajte
nepriklincúvajte
vyšľahúvajte
nevyšľahúvajte
dobehúvajte
nedobehúvajte
vybľakúvajte
nevybľakúvajte
podkúvajte
nepodkúvajte
rokúvajte
nerokúvajte
preblyskúvajte
nepreblyskúvajte
vykúvajte
nevykúvajte
venúvajte
nevenúvajte
vydrapúvajte
nevydrapúvajte
skupúvajte
neskupúvajte
vsugerúvajte
nevsugerúvajte
vymurúvajte
nevymurúvajte
odhlasúvajte
neodhlasúvajte
zosúvajte
nezosúvajte
priletúvajte
nepriletúvajte
zapamätúvajte
nezapamätúvajte
premaľúvajte
nepremaľúvajte
odpľúvajte
neodpľúvajte
obývajte
vydobývajte
nevydobývajte
neobývajte
odkrývajte
neodkrývajte
odokrývajte
neodokrývajte
predchádzajte
nepredchádzajte
prechládzajte
neprechládzajte
doprevádzajte
nedoprevádzajte
vovádzajte
nevovádzajte
popúdzajte
nepopúdzajte
pozaliezajte
nepozaliezajte
vymŕzajte
nevymŕzajte
prisviedčajte
neprisviedčajte
dosviedčajte
nedosviedčajte
usviedčajte
neusviedčajte
zabáčajte
nezabáčajte
vybáčajte
nevybáčajte
odstŕčajte
neodstŕčajte
premieľajte
nepremieľajte
podomieľajte
nepodomieľajte
nastieľajte
nenastieľajte
combáľajte
necombáľajte
zafúľajte
nezafúľajte
vygúľajte
nevygúľajte
docmúľajte
odkotúľajte
neodkotúľajte
narozmýšľajte
nenarozmýšľajte
obmieňajte
neobmieňajte
donaháňajte
odoháňajte
neodoháňajte
zavíňajte
nezavíňajte
vyhášajte
nevyhášajte
podmášťajte
nepodmášťajte
prečíšťajte
neprečíšťajte
pridržajte
nepridržajte
zdŕžajte
lejte
šalejte
nešalejte
zošalejte
nezošalejte
belejte
zabelejte
nezabelejte
nebelejte
obelejte
neobelejte
pobelejte
nepobelejte
zbelejte
nezbelejte
celejte
zacelejte
nezacelejte
necelejte
nelejte
želejte
neželejte
oželejte
neoželejte
nezželejte
zoštíhlejte
nezoštíhlejte
plejte
neplejte
oteplejte
neoteplejte
steplejte
nesteplejte
oplejte
neoplejte
vyplejte
nevyplejte
tlejte
netlejte
dotlejte
nedotlejte
stlejte
nestlejte
pousmejte
nepousmejte
tmejte
zatmejte
nezatmejte
netmejte
dorozumejte
nedorozumejte
cnejte
zacnejte
nezacnejte
zobecnejte
nezobecnejte
necnejte
zútulnejte
nezútulnejte
brnejte
nebrnejte
zduchovnejte
nezduchovnejte
starejte
zastarejte
nezastarejte
nestarejte
ostarejte
neostarejte
zostarejte
nezostarejte
obodrejte
neobodrejte
modrejte
nemodrejte
zmodrejte
nezmodrejte
múdrejte
nemúdrejte
zmúdrejte
nezmúdrejte
hrejte
nahrejte
nenahrejte
zahrejte
nezahrejte
predhrejte
nepredhrejte
nehrejte
prehrejte
neprehrejte
prihrejte
neprihrejte
ohrejte
neohrejte
zohrejte
nezohrejte
rozohrejte
nerozohrejte
vyhrejte
nevyhrejte
osirejte
neosirejte
okrejte
neokrejte
pookrejte
nepookrejte
spríkrejte
nespríkrejte
chorejte
nechorejte
prechorejte
neprechorejte
ochorejte
neochorejte
pestrejte
nepestrejte
zbystrejte
nezbystrejte
zneistejte
nezneistejte
zľudštejte
nezľudštejte
spanštejte
nespanštejte
vyzdravejte
nevyzdravejte
červavejte
nečervavejte
skrvavejte
neskrvavejte
civejte
necivejte
zľadovejte
nezľadovejte
ahojte
pohojte
ustojte
neustojte
prisvojte
neprisvojte
nekolabujte
skolabujte
neskolabujte
odškrabujte
neodškrabujte
šibujte
nešibujte
zahanbujte
nezahanbujte
vyzdobujte
nevyzdobujte
aprobujte
neaprobujte
zmnohonábujte
nezmnohonábujte
pacujte
nepacujte
popracujte
nepopracujte
hecujte
nehecujte
rajcujte
nerajcujte
šprajcujte
nešprajcujte
prevalcujte
neprevalcujte
dofinancujte
nedofinancujte
spolufinancujte
nespolufinancujte
ponocujte
fercujte
nefercujte
štorcujte
neštorcujte
pucujte
nepucujte
spucujte
nespucujte
zatrucujte
vysväcujte
nevysväcujte
dokladujte
nedokladujte
suspendujte
nesuspendujte
zabodujte
nezabodujte
podujte
brigádujte
ládujte
naládujte
nenaládujte
neládujte
kreujte
nekreujte
nadrogujte
nenadrogujte
predrogujte
nepredrogujte
liturgujte
neliturgujte
preplachujte
nepreplachujte
nachujte
nenachujte
vyšpľachujte
nevyšpľachujte
vyšplechujte
nevyšplechujte
vpichujte
nevpichujte
ocajchujte
neocajchujte
dochujte
nedochujte
pochujte
nepochujte
schujte
neschujte
uschujte
neuschujte
prevychujte
neprevychujte
dobehujte
nedobehujte
pristehujte
nepristehujte
slohujte
neslohujte
zadrhujte
nezadrhujte
prepluhujte
neprepluhujte
licenciujte
nelicenciujte
variujte
nevariujte
utajujte
neutajujte
zabojujte
nezabojujte
lakujte
nelakujte
preplakujte
nepreplakujte
hliadkujte
nehliadkujte
skládkujte
neskládkujte
vyslabikujte
nevyslabikujte
dedikujte
nededikujte
neprejudikujte
hudlikujte
nehudlikujte
ofajkujte
neofajkujte
zaspájkujte
nezaspájkujte
známkujte
neznámkujte
šenkujte
nešenkujte
spoluúčinkujte
nespoluúčinkujte
predrokujte
nepredrokujte
nálepkujte
nenálepkujte
naštrkujte
nenaštrkujte
zamaskujte
nezamaskujte
krtkujte
nekrtkujte
zazátkujte
nezazátkujte
odfukujte
neodfukujte
vykukujte
nevykukujte
močovkujte
nemočovkujte
točovkujte
netočovkujte
sprevádzkujte
nesprevádzkujte
zagombíkujte
nezagombíkujte
vykolíkujte
nevykolíkujte
zagombičkujte
nezagombičkujte
sáčkujte
nesáčkujte
bežkujte
nebežkujte
šalujte
nešalujte
tunelujte
netunelujte
vytunelujte
nevytunelujte
štelujte
neštelujte
zoštelujte
nezoštelujte
mailujte
nemailujte
profilujte
neprofilujte
vyprofilujte
nevyprofilujte
skompilujte
ugrilujte
neugrilujte
ventilujte
neventilujte
predestilujte
nepredestilujte
mejlujte
nemejlujte
zdemolujte
nezdemolujte
vekslujte
nevekslujte
artikulujte
neartikulujte
akumulujte
naakumulujte
nenaakumulujte
neakumulujte
cálujte
zacálujte
nezacálujte
necálujte
ulamujte
neulamujte
modemujte
nemodemujte
ochromujte
neochromujte
zreformujte
nezreformujte
karavanujte
nekaravanujte
röntgenujte
neröntgenujte
zröntgenujte
nezröntgenujte
nanominujte
nenanominujte
zvinujte
nezvinujte
zarezonujte
nezarezonujte
zrnujte
nezrnujte
saunujte
nesaunujte
zatrénujte
nezatrénujte
fönujte
nefönujte
vydrapujte
nevydrapujte
zašľapujte
nezašľapujte
recipujte
nerecipujte
skalpujte
neskalpujte
osopujte
neosopujte
vyexcerpujte
nevyexcerpujte
pohupujte
vyrypujte
nevyrypujte
reparujte
nereparujte
koncelebrujte
nekoncelebrujte
moderujte
nemoderujte
spriemerujte
nespriemerujte
buzerujte
nebuzerujte
zašifrujte
nezašifrujte
machrujte
nemachrujte
zmonitorujte
nezmonitorujte
dozorujte
nedozorujte
haprujte
nehaprujte
silvestrujte
nesilvestrujte
prelustrujte
neprelustrujte
vyfutrujte
nevyfutrujte
vmanévrujte
nevmanévrujte
špárujte
nešpárujte
garnírujte
negarnírujte
okopírujte
neokopírujte
fasujte
nefasujte
stresujte
nestresujte
vystresujte
nevystresujte
popisujte
nepopisujte
kiksujte
nekiksujte
zavírusujte
nezavírusujte
odvírusujte
neodvírusujte
skratujte
neskratujte
skonštatujte
neskonštatujte
nafetujte
nenafetujte
anketujte
neanketujte
draftujte
nedraftujte
zeditujte
nezeditujte
zrajtujte
nezrajtujte
vyprojektujte
nevyprojektujte
anektujte
neanektujte
prešaltujte
neprešaltujte
prekonzultujte
neprekonzultujte
transplantujte
netransplantujte
okomentujte
neokomentujte
vyargumentujte
nevyargumentujte
zadokumentujte
nezadokumentujte
odparentujte
neodparentujte
patentujte
nepatentujte
sabotujte
nesabotujte
drotujte
nedrotujte
zošrotujte
nezošrotujte
zadaptujte
nezadaptujte
prekonvertujte
asistujte
neasistujte
starostujte
nestarostujte
zahutujte
nezahutujte
vydiskutujte
nevydiskutujte
poputujte
nepoputujte
reštituujte
nereštituujte
vypravujte
nevypravujte
znovunastavujte
neznovunastavujte
predspevujte
nepredspevujte
demotivujte
inovujte
vynovujte
nevynovujte
zrelaxujte
nezrelaxujte
sexujte
nesexujte
oxeroxujte
neoxeroxujte
ponadhadzujte
neponadhadzujte
prihadzujte
neprihadzujte
pozhadzujte
nepozhadzujte
vyhradzujte
nevyhradzujte
dosadzujte
nedosadzujte
odhrdzujte
neodhrdzujte
vytvrdzujte
nevytvrdzujte
parodizujte
neparodizujte
verbalizujte
neverbalizujte
medializujte
nemedializujte
sformalizujte
nesformalizujte
znormalizujte
neznormalizujte
kriminalizujte
nekriminalizujte
profesionalizujte
neprofesionalizujte
liberalizujte
štrukturalizujte
neštrukturalizujte
reštrukturalizujte
nereštrukturalizujte
revitalizujte
nerevitalizujte
paušalizujte
nepaušalizujte
zosystemizujte
nezosystemizujte
atomizujte
neatomizujte
anonymizujte
neanonymizujte
spoluorganizujte
nespoluorganizujte
amerikanizujte
neamerikanizujte
démonizujte
nedémonizujte
sumarizujte
nesumarizujte
zosumarizujte
nezosumarizujte
priorizujte
nepriorizujte
valorizujte
nevalorizujte
zelektrizujte
nezelektrizujte
problematizujte
neproblematizujte
sproblematizujte
nesproblematizujte
aklimatizujte
neaklimatizujte
sprivatizujte
nesprivatizujte
spolitizujte
nespolitizujte
tabuizujte
netabuizujte
relativizujte
nerelativizujte
bonzujte
nebonzujte
fačujte
nefačujte
ofačujte
neofačujte
ožobračujte
neožobračujte
obkračujte
neobkračujte
doporučujte
nedoporučujte
rozhorúčujte
nerozhorúčujte
odlaďujte
neodlaďujte
zahniezďujte
nezahniezďujte
nabaľujte
nenabaľujte
premaľujte
nepremaľujte
zoceľujte
nezoceľujte
prerozdeľujte
neprerozdeľujte
znepriateľujte
neznepriateľujte
učiteľujte
neučiteľujte
krágľujte
odkrágľujte
neodkrágľujte
nekrágľujte
prenáhľujte
neprenáhľujte
spiľujte
nespiľujte
hrkľujte
nehrkľujte
zapoľujte
nezapoľujte
zatepľujte
nezatepľujte
štempľujte
neštempľujte
obkresľujte
neobkresľujte
papuľujte
nepapuľujte
škrupuľujte
neškrupuľujte
vymaňujte
nevymaňujte
zmnohonábňujte
nezmnohonábňujte
zdomácňujte
nezdomácňujte
spriehľadňujte
nespriehľadňujte
sprehľadňujte
nesprehľadňujte
spriechodňujte
nespriechodňujte
zdôveryhodňujte
nezdôveryhodňujte
znevýhodňujte
neznevýhodňujte
sprejazdňujte
nesprejazdňujte
rozplieňujte
nerozplieňujte
zaumieňujte
nezaumieňujte
vykoreňujte
nevykoreňujte
odtajňujte
neodtajňujte
ustajňujte
neustajňujte
oslňujte
neoslňujte
zútulňujte
nezútulňujte
uzemňujte
neuzemňujte
zjemnňujte
nezjemnňujte
vystupňujte
nevystupňujte
zhodnoverňujte
nezhodnoverňujte
zahrňujte
nezahrňujte
premárňujte
nepremárňujte
znejasňujte
neznejasňujte
znekvalitňujte
neznekvalitňujte
privlastňujte
neprivlastňujte
odštátňujte
neodštátňujte
znerovnoprávňujte
neznerovnoprávňujte
zextenzívňujte
nezextenzívňujte
uväzňujte
neuväzňujte
znefunkčňujte
neznefunkčňujte
sfunkčňujte
nesfunkčňujte
znezreteľňujte
neznezreteľňujte
zavzdušňujte
nezavzdušňujte
dopašujte
vylepšujte
nevylepšujte
ohoršujte
neohoršujte
sfušujte
nesfušujte
zaretušujte
nezaretušujte
podmasťujte
nepodmasťujte
rozradosťujte
nerozradosťujte
zhosťujte
nezhosťujte
vykosťujte
nevykosťujte
premosťujte
nepremosťujte
vyprosťujte
nevyprosťujte
rozľútosťujte
nerozľútosťujte
zosvetšťujte
nezosvetšťujte
vyvažujte
nevyvažujte
zasnežujte
nezasnežujte
protežujte
neprotežujte
usužujte
neusužujte
otužujte
neotužujte
vystužujte
nevystužujte
vyryžujte
nevyryžujte
senážujte
nesenážujte
stážujte
nestážujte
medziprodukte
jalte
sídlte
nesídlte
žlte
klamte
zaklamte
nezaklamte
neklamte
oklamte
neoklamte
sklamte
nesklamte
driemte
zadriemte
nezadriemte
nedriemte
predriemte
nepredriemte
podriemte
nepodriemte
drmte
nedrmte
podrmte
nepodrmte
trmte
netrmte
čumte
nečumte
lámte
nalámte
nenalámte
oblámte
neoblámte
nelámte
olámte
dolámte
nedolámte
neolámte
polámte
nepolámte
vlámte
nevlámte
vylámte
nevylámte
zlámte
nezlámte
rozlámte
nerozlámte
dochrámte
nedochrámte
pochrámte
nepochrámte
objímte
neobjímte
odnímte
neodnímte
snímte
nesnímte
vznímte
nevznímte
trímte
netrímte
chrúmte
nechrúmte
pochrúmte
nepochrúmte
schrúmte
neschrúmte
ante
andante
konsonante
restante
mutante
levante
ente
vincente
ardente
gente
violente
rapidamente
tardamente
rudamente
pacatamente
reglemente
alimente
sentimente
departmente
subkontinente
kontokorente
entente
pinte
malohonte
eskonte
reeskonte
monte
piemonte
ponte
toronte
hunte
špunte
miliónte
ote
sihote
dakote
kokote
lote
slote
osamote
banknote
čiernote
černote
depote
podobrote
sote
minnesote
hnusote
pte
tliapte
netliapte
ulapte
neulapte
očapte
naďapte
nenaďapte
doštiepte
nedoštiepte
chripte
nechripte
ochripte
neochripte
škripte
neškripte
zasipte
nezasipte
odtrpte
neodtrpte
udupte
neudupte
eukalypte
zasypte
nezasypte
posypte
neposypte
zosypte
nezosypte
nacápte
nenacápte
rte
arte
obarte
neobarte
darte
obdarte
neobdarte
nedarte
podarte
nepodarte
vydarte
nevydarte
zdarte
nazdarte
nezdarte
prifarte
neprifarte
dofarte
jarte
nejarte
rozjarte
nerozjarte
marte
zamarte
nezamarte
nemarte
omarte
neomarte
zmarte
nezmarte
šmarte
nešmarte
naparte
nenaparte
zaparte
nezaparte
odparte
neodparte
neparte
oparte
neoparte
nesparte
vyparte
nevyparte
rozparte
nerozparte
navarte
nenavarte
zavarte
nezavarte
predvarte
nepredvarte
odvarte
neodvarte
nevarte
prevarte
neprevarte
privarte
neprivarte
škvarte
neškvarte
preškvarte
nepreškvarte
priškvarte
nepriškvarte
oškvarte
neoškvarte
zoškvarte
nezoškvarte
uškvarte
neuškvarte
vyškvarte
nevyškvarte
rozškvarte
nerozškvarte
dovarte
nedovarte
povarte
nepovarte
uvarte
neuvarte
vyvarte
nevyvarte
zvarte
nezvarte
rozvarte
nerozvarte
čarte
nečarte
očarte
neočarte
počarte
nepočarte
vyčarte
nevyčarte
vyžobrte
nevyžobrte
alberte
uberte
neuberte
certe
zacerte
nezacerte
necerte
vycerte
nevycerte
uderte
neuderte
škerte
zaškerte
nezaškerte
odškerte
neodškerte
neškerte
vyškerte
nevyškerte
rozškerte
nerozškerte
pomerte
nepomerte
podperte
nepodperte
teperte
neteperte
doteperte
nedoteperte
steperte
nesteperte
vteperte
nevteperte
vyteperte
nevyteperte
čeperte
nečeperte
doperte
nedoperte
súperte
nesúperte
hašterte
nehašterte
pohašterte
nepohašterte
verte
zaverte
nezaverte
neverte
spreneverte
nespreneverte
preverte
nepreverte
poverte
nepoverte
uverte
neuverte
zverte
zazverte
nezazverte
nezverte
zdôverte
nezdôverte
šúverte
nešúverte
zošúverte
nezošúverte
čerte
nečerte
večerte
nevečerte
zvečerte
nezvečerte
sčerte
nesčerte
rozčerte
nerozčerte
šerte
nešerte
zošerte
nezošerte
borte
zaborte
nezaborte
neborte
preborte
nepreborte
rozborte
nerozborte
táborte
netáborte
utáborte
neutáborte
odorte
neodorte
forte
mezzoforte
pechorte
nepechorte
šuchorte
našuchorte
nenašuchorte
zašuchorte
nezašuchorte
nešuchorte
kohorte
úhorte
neúhorte
korte
nekorte
pokorte
nepokorte
oneskorte
neoneskorte
uskorte
neuskorte
krákorte
nekrákorte
morte
zamorte
nezamorte
odmorte
neodmorte
nemorte
umorte
neumorte
zmorte
nezmorte
norte
zanorte
nezanorte
nenorte
ponorte
neponorte
snorte
nesnorte
presnorte
nepresnorte
vnorte
nevnorte
vynorte
nevynorte
podporte
nepodporte
sporte
nasporte
nenasporte
nesporte
usporte
neusporte
našporte
nenašporte
nešporte
zošporte
nezošporte
švitorte
zašvitorte
nezašvitorte
nešvitorte
rozšvitorte
nerozšvitorte
bútorte
nebútorte
dvorte
nedvorte
živorte
neživorte
hovorte
nahovorte
nenahovorte
zahovorte
nezahovorte
odhovorte
neodhovorte
nehovorte
prehovorte
neprehovorte
prihovorte
neprihovorte
ohovorte
dohovorte
nedohovorte
neohovorte
pohovorte
nepohovorte
uhovorte
neuhovorte
vyhovorte
nevyhovorte
rozhovorte
nerozhovorte
uzhovorte
neuzhovorte
tvorte
uzatvorte
neuzatvorte
netvorte
znetvorte
neznetvorte
pretvorte
nepretvorte
pritvorte
nepritvorte
otvorte
dotvorte
nedotvorte
neotvorte
pootvorte
potvorte
nepotvorte
spotvorte
nespotvorte
oživotvorte
neoživotvorte
stvorte
nestvorte
utvorte
neutvorte
vytvorte
nevytvorte
roztvorte
neroztvorte
našušorte
nenašušorte
prte
durte
nedurte
podurte
nepodurte
vydurte
nevydurte
zdurte
nezdurte
rozdurte
nerozdurte
kurte
trištvrte
návrte
trochárte
netrochárte
panikárte
nepanikárte
hračkárte
nehračkárte
chalupárte
nechalupárte
chatárte
nechatárte
skúrte
ste
odpaste
neodpaste
príraste
namieste
premieste
nepremieste
zmieste
nezmieste
nieste
celeste
iste
zaiste
agiste
akiste
istoiste
kriste
triste
čiste
hoste
milhoste
proste
terste
hrste
servuste
kyste
zahrdúste
nezahrdúste
raclette
mimolette
anette
netiquette
rigotte
charlotte
gavotte
čaute
redute
chute
salute
mute
rozhodnute
dosiahnute
rozbehnute
nehnute
pohnute
nepohnute
odtrhnute
zavrhnute
zvinute
nedotknute
nepovšimnute
napnute
route
perute
krute
sute
ortute
mrzute
znovunastavte
neznovunastavte
revte
zarevte
nezarevte
nerevte
zrevte
nezrevte
rozrevte
nerozrevte
ospravodlivte
neospravodlivte
zdrvte
nezdrvte
kývte
zakývte
nezakývte
nekývte
pokývte
nepokývte
vykývte
nevykývte
rozkývte
nerozkývte
záchyte
kyte
zaryte
obryte
skryte
zreťazte
sadzte
nesadzte
odpovedzte
neodpovedzte
scudzte
nescudzte
zvládzte
nezvládzte
zvezte
nezvezte
zalomozte
nezalomozte
dovozte
namrzte
nenamrzte
obhryzte
neobhryzte
prehryzte
neprehryzte
ohryzte
neohryzte
pohryzte
nepohryzte
vynadáte
nevynadáte
zajedáte
nezajedáte
objedáte
neobjedáte
odjedáte
neodjedáte
prejedáte
neprejedáte
zjedáte
nezjedáte
obkledáte
neobkledáte
popredáte
napovedáte
nenapovedáte
predpovedáte
nepredpovedáte
vypovedáte
nevypovedáte
prezvedáte
neprezvedáte
poprezvedáte
nepoprezvedáte
vyzvedáte
nevyzvedáte
konkordáte
zazdáte
nezazdáte
curigáte
necurigáte
znecháte
neznecháte
opucháte
neopucháte
pošucháte
nepošucháte
zavzdycháte
nezavzdycháte
presycháte
nepresycháte
zosycháte
nezosycháte
rozbeháte
nerozbeháte
nastriháte
nenastriháte
zaluháte
nezaluháte
kuľháte
nekuľháte
zamakáte
nezamakáte
strebkáte
nestrebkáte
cuckáte
necuckáte
badkáte
nebadkáte
božekáte
nebožekáte
doredikáte
nedoredikáte
zablikáte
nezablikáte
spolupodnikáte
nespolupodnikáte
cvikáte
necvikáte
zakuvikáte
nezakuvikáte
jojkáte
nejojkáte
mojkáte
nemojkáte
spinkáte
nespinkáte
strapkáte
nestrapkáte
naklepkáte
nenaklepkáte
nazberkáte
nenazberkáte
badurkáte
nebadurkáte
chmatkáte
nechmatkáte
pomotkáte
nepomotkáte
potrtkáte
nepotrtkáte
vykukáte
zafňukáte
nezafňukáte
šukáte
nešukáte
ďavkáte
neďavkáte
čačkáte
nečačkáte
koľkáte
kompiláte
prevoláte
šmatláte
nešmatláte
máte
podumáte
nepodumáte
napačmáte
nenapačmáte
napašmáte
nenapašmáte
kapitanáte
predznamenáte
nepredznamenáte
superkombináte
konkubináte
zalapáte
nezalapáte
dupáte
zadupáte
nezadupáte
nedupáte
podupáte
nepodupáte
udupáte
neudupáte
vydupáte
nevydupáte
rozdupáte
nerozdupáte
ohráte
uhráte
neuhráte
zhráte
nezhráte
trimviráte
protektoráte
kasáte
zakasáte
nezakasáte
podkasáte
nepodkasáte
nekasáte
vykasáte
nevykasáte
ovisáte
neovisáte
klusáte
neklusáte
priklusáte
nepriklusáte
vypletáte
nevypletáte
rozpletáte
nerozpletáte
primetáte
neprimetáte
rozmetáte
nerozmetáte
chrochtáte
nechrochtáte
ocitáte
neocitáte
koktáte
nekoktáte
plantáte
neplantáte
porantáte
neporantáte
špintáte
nešpintáte
štebotáte
neštebotáte
mihotáte
nemihotáte
zurkotáte
nezurkotáte
čurkotáte
nečurkotáte
chlastáte
nechlastáte
obstáte
zachytáte
nezachytáte
pridržáte
nepridržáte
sväte
svätosväte
kecskeméte
prihlobíte
neprihlobíte
zapôsobíte
nezapôsobíte
uspôsobíte
neuspôsobíte
zubíte
nezubíte
bacíte
odladíte
neodladíte
zosúladíte
nezosúladíte
zosadíte
nezosadíte
lebedíte
nelebedíte
vysliedíte
nevysliedíte
nenenávidíte
fandíte
nefandíte
závodíte
nezávodíte
pritvrdíte
nepritvrdíte
vytvrdíte
nevytvrdíte
pohmoždíte
nepohmoždíte
druždíte
nedruždíte
ustojíte
neustojíte
prisvojíte
neprisvojíte
odbalíte
prerozdelíte
neprerozdelíte
vstrelíte
nevstrelíte
sfaklíte
nesfaklíte
presklíte
nepresklíte
rozbolíte
nerozbolíte
odholíte
školíte
neškolíte
zosmolíte
nezosmolíte
rozpolíte
nerozpolíte
posolíte
neposolíte
zateplíte
nezateplíte
obkreslíte
neobkreslíte
čumíte
nečumíte
grobianíte
negrobianíte
zobecníte
nezobecníte
spriehľadníte
nespriehľadníte
spriechodníte
nespriechodníte
zdôveryhodníte
nezdôveryhodníte
znevýhodníte
neznevýhodníte
sprejazdníte
nesprejazdníte
neneleníte
neklochníte
posliníte
neposliníte
sviníte
nesviníte
ustajníte
neustajníte
zduchaplníte
nezduchaplníte
oslníte
neoslníte
šemoníte
nešemoníte
zhodnoverníte
nezhodnoverníte
znejasníte
neznejasníte
zasníte
nezasníte
stelesníte
nestelesníte
upresníte
neupresníte
spoplatníte
znekvalitníte
neznekvalitníte
premiestníte
nepremiestníte
rozmiestníte
nerozmiestníte
zuníte
nezuníte
usústavníte
neusústavníte
rečníte
nerečníte
rozrečníte
nerozrečníte
znefunkčníte
neznefunkčníte
sfunkčníte
nesfunkčníte
znezreteľníte
neznezreteľníte
zavzdušníte
nezavzdušníte
ulapíte
neulapíte
očapíte
naďapíte
nenaďapíte
chripíte
nechripíte
ochripíte
neochripíte
škripíte
neškripíte
zasipíte
nezasipíte
vykropíte
nevykropíte
odtrpíte
neodtrpíte
odspíte
neodspíte
ríte
dofaríte
uškvaríte
neuškvaríte
cibríte
necibríte
overíte
neoveríte
sčeríte
nesčeríte
zamokríte
nezamokríte
zatvoríte
nezatvoríte
oživotvoríte
neoživotvoríte
pestríte
nepestríte
poostríte
nepoostríte
debatíte
potratíte
nepotratíte
poctíte
nepoctíte
poletíte
nepoletíte
zušľachtíte
nezušľachtíte
odplichtíte
ksichtíte
neksichtíte
neklochtíte
súcitíte
nesúcitíte
vyšantíte
nevyšantíte
nafotíte
vyfotíte
soptíte
nesoptíte
drtíte
nedrtíte
podmastíte
nepodmastíte
pomestíte
nepomestíte
zneistíte
nezneistíte
pripoistíte
nepripoistíte
prečistíte
neprečistíte
premostíte
nepremostíte
oprostíte
neoprostíte
vyprostíte
nevyprostíte
pätíte
nepätíte
zachrapštíte
nezachrapštíte
chrupštíte
nechrupštíte
zosvetštíte
nezosvetštíte
zašuštíte
nezašuštíte
znovunastavíte
neznovunastavíte
ospravodlivíte
neospravodlivíte
zdrvíte
nezdrvíte
ukotvíte
neukotvíte
sadzíte
nesadzíte
odhrdzíte
neodhrdzíte
scudzíte
nescudzíte
zalomozíte
nezalomozíte
namrzíte
nenamrzíte
zaoblačíte
nezaoblačíte
kľačíte
nekľačíte
pofajčíte
nepofajčíte
jajčíte
zajajčíte
nezajajčíte
nejajčíte
zakončíte
nezakončíte
zmočíte
nezmočíte
hučíte
nehučíte
priučíte
nepriučíte
bručíte
nebručíte
mručíte
nemručíte
zazvučíte
nezazvučíte
čučíte
nečučíte
zahrešíte
nezahrešíte
uslyšíte
spišťíte
nespišťíte
zachrapšťíte
nezachrapšťíte
vydražíte
nevydražíte
opražíte
neopražíte
frndžíte
nefrndžíte
gaudžíte
negaudžíte
gavdžíte
negavdžíte
rozježíte
nerozježíte
zasnežíte
nezasnežíte
oddlžíte
neoddlžíte
premnožíte
nepremnožíte
polminúte
perepúte
zaoblačte
nezaoblačte
doznačte
kľačte
nekľačte
predpečte
nepredpečte
spečte
nespečte
pofajčte
nepofajčte
jajčte
zajajčte
nezajajčte
nejajčte
vytlčte
nevytlčte
zakončte
nezakončte
partizánčte
nepartizánčte
zmočte
nezmočte
obročte
poškvrčte
nepoškvrčte
hučte
nehučte
prepučte
bručte
nebručte
mručte
nemručte
zazvučte
nezazvučte
čučte
nečučte
odvláčte
neodvláčte
sáčte
nesáčte
kváčte
nekváčte
vykváčte
nevykváčte
tajomníčte
netajomníčte
odlaďte
neodlaďte
zosúlaďte
nezosúlaďte
zosaďte
nezosaďte
lebeďte
nelebeďte
obkleďte
neobkleďte
iďte
neiďte
nenenáviďte
poďte
nepoďte
dovoďte
závoďte
nezávoďte
vytvrďte
nevytvrďte
hvižďte
zahvižďte
nezahvižďte
nehvižďte
pohmožďte
nepohmožďte
vržďte
zavržďte
nezavržďte
nevržďte
družďte
nedružďte
zahaĺte
dovoĺte
vpáĺte
prerozdeľte
neprerozdeľte
nabieľte
nenabieľte
vstreľte
nevstreľte
boľte
zaboľte
nezaboľte
neboľte
preboľte
nepreboľte
rozboľte
nerozboľte
odhoľte
škoľte
neškoľte
zosmoľte
nezosmoľte
rozpoľte
nerozpoľte
posoľte
neposoľte
vychrľte
nevychrľte
podpáľte
nepodpáľte
hôľte
nehôľte
prichýľte
neprichýľte
kaňte
nekaňte
plaňte
neplaňte
vzplaňte
nevzplaňte
uhraňte
neuhraňte
taňte
netaňte
vaňte
zavaňte
nezavaňte
nevaňte
ovaňte
neovaňte
rozplieňte
nerozplieňte
neneleňte
kleňte
nekleňte
prekleňte
neprekleňte
opomeňte
neopomeňte
teňte
neteňte
steňte
zasteňte
nezasteňte
nesteňte
posteňte
neposteňte
posliňte
neposliňte
oslňte
neoslňte
pohoňte
šemoňte
nešemoňte
toňte
netoňte
stoňte
zastoňte
nezastoňte
nestoňte
utoňte
neutoňte
hrňte
nahrňte
nenahrňte
zahrňte
nezahrňte
obhrňte
neobhrňte
ochrňte
neochrňte
odhrňte
neodhrňte
nehrňte
prehrňte
neprehrňte
prihrňte
neprihrňte
ohrňte
neohrňte
vhrňte
nevhrňte
vyhrňte
nevyhrňte
zhrňte
nezhrňte
rozhrňte
nerozhrňte
uškrňte
neuškrňte
trňte
netrňte
strňte
nestrňte
ustrňte
neustrňte
suňte
nasuňte
nenasuňte
zasuňte
nezasuňte
predsuňte
nepredsuňte
odsuňte
neodsuňte
podsuňte
nepodsuňte
nesuňte
presuňte
nepresuňte
prisuňte
neprisuňte
zosuňte
nezosuňte
vsuňte
nevsuňte
vysuňte
nevysuňte
zuňte
nezuňte
hyňte
zahyňte
nezahyňte
nehyňte
pohyňte
nepohyňte
uhyňte
neuhyňte
vyhyňte
nevyhyňte
zhyňte
nezhyňte
plyňte
neplyňte
uplyňte
neuplyňte
vyplyňte
nevyplyňte
rozplyňte
nerozplyňte
kašte
nekašte
ešte
kliešte
brešte
zabrešte
nezabrešte
nebrešte
rozbrešte
nerozbrešte
zahrešte
nezahrešte
otešte
neotešte
vytešte
nevytešte
kolbište
skladište
nákladište
výkladište
zoradište
schodište
koľajište
učilište
semenište
repište
nástupište
výstupište
iskrište
ovsište
obetište
sobotište
odbytište
výstavište
trhovište
stanovište
svište
kňazište
obväzište
riečište
útočište
kušte
uslyšte
pršiplášte
kmášte
nekmášte
okmášte
neokmášte
pokmášte
nepokmášte
pášte
napášte
nenapášte
podpášte
nepodpášte
nepášte
prepášte
neprepášte
pripášte
nepripášte
vpášte
zášte
odkolíšte
neodkolíšte
nekolíšte
pokolíšte
nepokolíšte
kníšte
nekníšte
pokníšte
nepokníšte
polopúšte
debaťte
potraťte
nepotraťte
napleťte
nenapleťte
nadpleťte
nenadpleťte
podpleťte
nepodpleťte
prepleťte
neprepleťte
pripleťte
nepripleťte
opleťte
neopleťte
popleťte
nepopleťte
upleťte
neupleťte
odmeťte
neodmeťte
primeťte
neprimeťte
hneťte
zušľachťte
nezušľachťte
odplichťte
nafoťte
dofoťte
vyfoťte
blkoťte
neblkoťte
dopoťte
drťte
nedrťte
pomesťte
nepomesťte
pripoisťte
nepripoisťte
vyprosťte
nevyprosťte
päťte
nepäťte
zaprašťte
nezaprašťte
sprašťte
nesprašťte
trešťte
netrešťte
vrešťte
zavrešťte
nezavrešťte
nevrešťte
zvrešťte
nezvrešťte
pišťte
zapišťte
nezapišťte
nepišťte
spišťte
nespišťte
svišťte
zasvišťte
nezasvišťte
nesvišťte
chrapšťte
zachrapšťte
nezachrapšťte
nechrapšťte
schrapšťte
neschrapšťte
chrupšťte
zachrupšťte
nezachrupšťte
nechrupšťte
pľušťte
nepľušťte
šušťte
zašušťte
nezašušťte
nešušťte
blyšťte
zablyšťte
nezablyšťte
neblyšťte
pofrancúzšťte
nepofrancúzšťte
naviažte
nenaviažte
obviažte
neobviažte
odviažte
neodviažte
podviažte
nepodviažte
previažte
nepreviažte
priviažte
nepriviažte
oviažte
neoviažte
poviažte
nepoviažte
vydražte
nevydražte
opražte
neopražte
frndžte
nefrndžte
gaudžte
negaudžte
gavdžte
negavdžte
nahádžte
nenahádžte
obhádžte
neobhádžte
odhádžte
neodhádžte
prehádžte
neprehádžte
pohádžte
nepohádžte
presádžte
nepresádžte
dosádžte
nedosádžte
posádžte
neposádžte
vysádžte
nevysádžte
rozježte
nerozježte
zasnežte
nezasnežte
oddlžte
neoddlžte
premnožte
nepremnožte
lužte
zalužte
nezalužte
nelužte
nakážte
nenakážte
odkážte
neodkážte
prikážte
neprikážte
preukážte
nepreukážte
poukážte
nepoukážte
lížte
oblížte
neoblížte
nelížte
olížte
neolížte
barbecue
fondue
nikarague
garrigue
antigue
dengue
lingue
promiskue
avenue
papue
bellevue
revue
pcrevue
ave
tibave
moldave
kokave
václave
upohlave
zubrohlave
žltohlave
ježohlave
ilave
plave
boleslave
vladislave
myslave
podkylave
šumave
zaujímave
chanave
olcnave
richnave
kluknave
stonave
drnave
pave
opave
stupave
rave
brave
grave
kostrave
save
svatave
lietave
stretave
litave
poltave
vltave
šintave
chrastave
dostave
gustave
vstave
suave
sázave
hačave
kaľave
jelšave
dve
hedve
obidve
odeve
chlieve
sarajeve
kyjeve
leve
odleve
náleve
príleve
výleve
úsmeve
neve
hneve
speve
predspeve
dvojspeve
žalospeve
chválospeve
nápeve
breve
ohreve
podseve
oseve
rozseve
výseve
záchveve
medzeve
mukačeve
kujbyševe
jahve
ive
dive
chladive
obdive
opravdive
plovdive
údive
jive
live
clive
odlive
delive
prielive
prelive
jednotlive
úzkostlive
netrpezlive
zálive
prílive
drive
inklusive
exklusive
závistive
zive
žive
nažive
mokve
sinokve
arabove
hrabove
gribove
dobove
srbove
vrbove
pohybove
jóbove
vacove
duchcove
strojcove
znalcove
rámcove
poslancove
mincove
borcove
odporcove
braväcove
skýcove
hadove
nákladove
náladove
padove
zábiedove
davidove
židove
gottwaldove
leopoldove
chodove
škodove
svodove
richardove
bernardove
lordove
rudove
osudove
opravdove
hádove
rádove
ideove
morseove
šéfove
ringove
dargove
soblahove
prahove
obsahove
povahove
malachove
gerlachove
vlachove
machove
tachove
čechove
majcichove
sandwichove
milochove
černochove
povrchove
brehove
berehove
strihove
švihove
bohove
polohove
slohove
zálohove
čerhove
hrhove
sluhove
druhove
váhove
sériove
okrajove
jurajove
tajove
dejove
hodejove
bojove
strojove
kyjove
čajakove
bujakove
makove
rakove
barakove
zrakove
fiľakove
zárobkove
mackove
beckove
obeckove
ockove
dôchodkove
hrudkove
šulekove
marekove
strekove
tekove
vekove
králikove
vrátnikove
právnikove
pánikove
šafárikove
palárikove
cvikove
čajkove
cejkove
valkove
celkove
bielkove
vlkove
bankove
stankove
myšlienkove
kalinkove
pánkove
brokove
krokove
nálepkove
stropkove
charkove
ďurkove
lieskove
bleskove
ruskove
hláskove
majetkove
svitkove
látkove
lukove
svätoplukove
tukove
bernolákove
ťapákove
novákove
mazákove
pražákove
gombíkove
tešedíkove
kyslíkove
bubeníkove
hliníkove
pilníkove
tajomníkove
nájomníkove
protivníkove
zákazníkove
finančníkove
dlžníkove
kmotríkove
gabčíkove
strýkove
fačkove
očkove
cvrčkove
diaľkove
maškove
straškove
vyškove
výškove
baťkove
ježkove
jožkove
držkove
galove
michalove
fialove
hatalove
dovalove
čalove
šalove
maršalove
diablove
belove
modelove
účelove
manželove
čaklove
kuklove
marshallove
hellove
sokolove
orlove
zmyslove
dulove
mikulove
pavlove
kapitálove
sólove
štýlove
adamove
významove
programove
objemove
radimove
pojmove
hromove
potomove
švermove
rozumove
jáchymove
abrahámove
systémove
atómove
hurbanove
štefanove
faganove
golianove
holanove
zemanove
branove
satanove
stanove
občanove
američanove
cenove
drienove
členove
menove
jasenove
sabinove
hodinove
hospodinove
kalinove
malinove
martinove
vývinove
ružinove
jablonove
hronove
tarnove
pitcairnove
krnove
turnove
sosnove
trutnove
faunove
kunove
čunove
synove
poznove
bánove
chánove
filigránove
fínove
kalvínove
litvínove
repove
žipove
šípove
kobeliarove
mečiarove
gašparove
bobrove
vydrove
kádrove
výberove
cerove
luciferove
semerove
rozmerove
charakterove
švagrove
mangrove
odborove
zborove
faktorove
direktorove
investorove
aligátorove
senátorove
operátorove
exekútorove
bavorove
zorove
svetonázorove
ministrove
exministrove
kurove
kolárove
komárove
farárove
horárove
komisárove
guvernérove
masérove
manažérove
írove
mojmírove
štúrove
jasove
rozhlasove
klasove
masove
pasove
rasove
krasove
časove
mojzesove
prosove
jatove
platove
stratove
šatove
letove
osvetove
celosvetove
ruprechtove
citove
termitove
britove
čoltove
diamantove
študentove
klientove
konkurentove
asistentove
absolventove
pohotove
pilotove
liptove
rupertove
športove
nešportove
azbestove
čilistove
nekristove
motoristove
rostove
augustove
kapustove
bottove
chomutove
zámutove
rokytove
klátove
magnátove
kamarátove
výpočtove
účtove
ladislavove
hviezdoslavove
miloslavove
miroslavove
kvetoslavove
nervove
odvetvove
pávove
ľvove
azove
jednorazove
výrazove
alojzove
devízove
tlačove
počítačove
bečove
kečove
nárečove
dedičove
voličove
hričove
sládkovičove
kráľovičove
prenčove
klokočove
tkáčove
hráčove
práčove
kováčove
čáčove
číčove
medveďove
oceľove
cieľove
vkladateľove
podnikateľove
dodávateľove
riaditeľove
majiteľove
poručiteľove
súľove
hýľove
daňove
drieňove
bešeňove
drahňove
bardoňove
jabloňove
mudroňove
kubáňove
bohúňove
jašove
mašove
lopašove
bolešove
benešove
kunešove
rešove
lišove
renčišove
mojžišove
drahošove
jarošove
mirošove
maršove
bohušove
hrušove
kľušove
eliášove
tomášove
ondrášove
zaťove
kmeťove
tesťove
chuťove
strážove
rve
narve
obrve
nerve
serve
stavikrve
prve
urve
šrve
osve
vzduchoplavectve
agrárnictve
remeselníctve
textilníctve
colníctve
pokusníctve
živnostníctve
poštovníctve
finančníctve
spoločníctve
kúpeľníctve
detve
rozpitve
nerozpitve
veľkovojvodstve
polonofilstve
plnomocenstve
vojenstve
chladiarenstve
strojárenstve
koksárenstve
konzervárenstve
bolestínstve
oceliarstve
bioinžinierstve
organizátorstve
medzivrstve
vladárstve
luhárstve
cementárstve
opravárstve
maklérstve
zváračstve
podnikateľstve
dodávateľstve
miestodržiteľstve
ruve
neruve
poruve
neporuve
zruve
posuve
zosuve
náčuve
podnázve
konkáve
konkláve
autokláve
práve
réve
spréve
archíve
masíve
datíve
indikatíve
vokatíve
superlatíve
regulatíve
normatíve
nominatíve
komparatíve
imperatíve
operatíve
kooperatíve
recitatíve
statíve
prezervatíve
fixatíve
akuzatíve
akreditíve
genitíve
infinitíve
aperitíve
diapozitíve
objektíve
teleobjektíve
respektíve
motíve
leitmotíve
lajtmotíve
protiofenzíve
inkluzíve
kýve
zakýve
nezakýve
nekýve
pokýve
nepokýve
vykýve
nevykýve
rozkýve
nerozkýve
bečve
šve
nehúžve
dohúžve
nedohúžve
pohúžve
nepohúžve
zhúžve
nezhúžve
jawe
zimbabwe
xe
traxe
antraxe
multiplexe
jourfixe
matrixe
beneluxe
rallye
ze
peniaze
kvázipeniaze
kaukaze
mraze
holomraze
kamikadze
timoradze
objedze
bodze
zbudze
neprevládze
zvládze
nezvládze
tereze
sueze
cádize
elize
belize
rize
booksize
pemze
cenze
konsenze
influenze
zaragoze
podzávoze
skrze
naskrze
rekurze
rýchlokurze
megahertze
vaduze
psoriáze
patogenéze
salmonelóze
fibróze
osteoporóze
úze
makroanalýze
soirée
entrée
durée
chaussée
vracače
dače
nakladače
zakladače
prekladače
ukladače
vkladače
vykladače
hľadače
strihače
trhače
vrhače
sliače
prepájače
prebíjače
vyvíjače
opekače
stykače
podtlače
oceľotlače
zvlače
tlmače
lámače
lapače
chrapače
posýpače
naberače
oberače
zberače
merače
časomerače
podmietače
chytače
zameriavače
prehrievače
vyhrievače
zhrabovače
presvecovače
kódovače
uťahovače
odpojovače
prepojovače
vstrekovače
jamkovače
slovače
obmedzovače
odpudzovače
zmäkčovače
vysušovače
zahusťovače
zavlažovače
privolávače
vyrovnávače
zachytávače
umývače
viazače
rýchloviazače
zavádzače
privádzače
fúzače
hniľače
kľače
nadháňače
odhŕňače
prenášače
odrážače
budče
geče
človeče
pračloveče
nadčloveče
nečloveče
opočloveče
čeče
hĺbiče
sliediče
triediče
vodiče
nevodiče
budiče
žehliče
voliče
meniče
kypriče
miesiče
nosiče
bacilonosiče
hlásiče
vratiče
leštiče
rušiče
dielče
saramče
anče
saranče
krnče
veletoče
levoče
chlapče
ľupče
bytče
obruče
lovče
jarabáče
tangáče
pracháče
pančucháče
paroháče
maskáče
naskáče
pleskáče
chochláče
chlpáče
žráče
sáče
nesáče
kváče
nekváče
vykváče
nevykváče
fuzáče
peknerúče
keňe
soňe
aše
nekaše
salaše
kamaše
domaše
mišmaše
naše
paše
vaše
gvaše
riedše
breše
zabreše
nezabreše
nebreše
rozbreše
nerozbreše
teše
neteše
oteše
neoteše
vyteše
nevyteše
babiše
ibiše
radiše
mikrofiše
semiše
spiše
šariše
fetiše
lutiše
sviše
portviše
hašiše
bakšiše
mojše
rikše
ptrukše
falše
kalše
olše
revanše
vinše
hraboše
langoše
strakoše
rákoše
krkonoše
groše
tátoše
marše
demarše
verše
polverše
rešerše
borše
flauše
buše
drahuše
beluše
miluše
danuše
hodruše
tuše
zlatuše
svätuše
vše
zavše
flyše
plyše
vyše
navyše
povyše
sobáše
rozsobáše
rubáše
bundáše
čardáše
mariáše
galimatiáše
paprikáše
guláše
kmáše
nekmáše
okmáše
neokmáše
pokmáše
nepokmáše
oldomáše
otčenáše
páše
napáše
nenapáše
podpáše
nepodpáše
nepáše
prepáše
neprepáše
pripáše
nepripáše
lampáše
rampáše
šujtáše
rováše
guľáše
odkolíše
neodkolíše
nekolíše
pokolíše
nepokolíše
kníše
nekníše
pokníše
nepokníše
vankúše
mäkkýše
medokýše
blkoťe
neblkoťe
že
baže
ibaže
ledaže
čidaže
pravdaže
azdaže
naviaže
nenaviaže
obviaže
neobviaže
odviaže
neodviaže
podviaže
nepodviaže
previaže
nepreviaže
priviaže
nepriviaže
oviaže
neoviaže
poviaže
nepoviaže
čiaže
paže
sútaže
ledvaže
sotvaže
vedže
imidže
bridže
nahádže
nenahádže
obhádže
neobhádže
odhádže
neodhádže
prehádže
neprehádže
pohádže
nepohádže
presádže
nepresádže
dosádže
nedosádže
posádže
neposádže
vysádže
nevysádže
kadeže
odkadeže
skadeže
kdeže
budeže
kieže
nieže
tieže
čieže
ježe
aleže
lúpeže
dobreže
hľadteže
pozriteže
isteže
hľaďteže
ešteže
práveže
nechže
kýchže
týchže
nebiže
beliže
kýmiže
týmiže
niže
poniže
variže
pozriže
čiže
bodajže
hejže
kejže
akejže
ktorejže
tejže
hojže
akže
takže
všakže
belže
tamže
komže
tomže
čomže
čímže
kýmže
ktorýmže
týmže
lenže
nielenže
tenže
činže
bože
verabože
lebože
nebože
panebože
žebože
achbože
dajsamibože
dajbože
nedajbože
verubože
chráňbože
kiehože
čiehože
kohože
tohože
čohože
kéhože
ktoréhože
kýhože
jože
akože
koľkože
bolože
podnože
možnože
mrože
tože
pretože
ktože
čože
načože
začože
prečože
zdrže
luže
zaluže
nezaluže
neluže
kluže
kiemuže
komuže
tomuže
čomuže
kémuže
kýmuže
kouže
touže
veruže
bisťuže
abyže
kebyže
kedyže
odkedyže
dokedyže
terazže
peáže
akáže
nakáže
nenakáže
odkáže
neodkáže
prikáže
neprikáže
preukáže
nepreukáže
poukáže
nepoukáže
baláže
kabeláže
betonáže
kráže
ktoráže
kilometráže
repasáže
táže
etáže
injektáže
kabotáže
pilotáže
kapotáže
kéže
akéže
kíže
koľkíže
líže
oblíže
neoblíže
nelíže
olíže
neolíže
slíže
ulíže
kríže
dvojkríže
ktoríže
tíže
číže
kúže
akúže
rúže
ktorúže
túže
kýže
akýže
horkýže
koľkýže
ľaďže
hľaďže
keďže
veďže
dĺže
pĺže
skadiaľže
odkiaľže
dokiaľže
pokiaľže
aspoňže


zobraziť všetky slová, ktoré končíme ae
zobraziť všetky slová, ktoré končíme be
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ce
zobraziť všetky slová, ktoré končíme de
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ee
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fe
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ge
zobraziť všetky slová, ktoré končíme he
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ie
zobraziť všetky slová, ktoré končíme je
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ke
zobraziť všetky slová, ktoré končíme le
zobraziť všetky slová, ktoré končíme me
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ne
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oe
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pe
zobraziť všetky slová, ktoré končíme re
zobraziť všetky slová, ktoré končíme se
zobraziť všetky slová, ktoré končíme te
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ue
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ve
zobraziť všetky slová, ktoré končíme we
zobraziť všetky slová, ktoré končíme xe
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ye
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ze
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ée
zobraziť všetky slová, ktoré končíme če
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ňe
zobraziť všetky slová, ktoré končíme še
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ťe
zobraziť všetky slová, ktoré končíme že


 

 
Zoznam slov -