slová končiace a

     
Vyhľadávanie slová    počnúc        končiace      


zoznam slov, ktorá končí a

ňadraa
usaa
zaa
ba
aba
kaaba
baba
ježibaba
žalobaba
gaba
ochaba
jaba
laba
dlaba
sylaba
araba
jastraba
mastaba
čaba
chľaba
žaba
túžaba
skladba
hradba
sadba
výsadba
svadba
chodba
hudba
sudba
abeba
aleba
veleba
chleba
pahreba
treba
potreba
spotreba
seba
teba
iba
toshiba
galiba
koliba
tiba
sejba
alba
dalba
prilba
holba
kolba
rolba
štolba
gamba
mamba
caramba
samba
zamba
limba
marimba
bomba
sexbomba
katakomba
kolomba
plomba
hekatomba
zomba
rumba
tumba
hanba
nehanba
klenba
ženba
honba
oba
boba
doba
obdoba
podoba
spodoba
nápodoba
cordoba
córdoba
chudoba
nezdoba
ozdoba
prízdoba
výzdoba
nádoba
dagoba
poľahoba
obhajoba
jojoba
jakoba
skoba
žaloba
obžaloba
protižaloba
mdloba
bieloba
hniloba
zloba
roba
staroba
droba
škroba
choroba
poroba
výroba
nadvýroba
podvýroba
druhovýroba
veľkovýroba
malovýroba
kovovýroba
prvovýroba
soba
osoba
hnusoba
zásoba
manitoba
hryzoba
nažoba
dražoba
ťažoba
dlžoba
sužoba
tužoba
arba
farba
pseudofarba
zberba
herba
hrba
orba
borba
korba
torba
tvorba
vlakotvorba
normotvorba
krvotvorba
spolutvorba
čorba
kotrba
štrba
sba
lesba
kresba
drobnokresba
perokresba
uhľokresba
spisba
kosba
prosba
kliatba
siatba
mlatba
platba
modlitba
plemenitba
veštba
šrauba
belzebuba
duba
guba
huba
zhuba
záhuba
tlčhuba
kuba
okuba
aukuba
sukuba
luba
paluba
kadluba
prieluba
obruba
prieruba
zhruba
poruba
zruba
záruba
príruba
tuba
zuba
kozuba
ľuba
obľuba
záľuba
úľuba
šuba
plavba
paroplavba
rozplavba
tavba
rýchlotavba
stavba
nadstavba
prestavba
dostavba
novostavba
nástavba
zástavba
prístavba
výstavba
chyba
pochyba
priehyba
ryba
veľryba
razba
sadzba
lezba
zlezba
rezba
drevorezba
izba
predizba
polizba
pozba
hrozba
vozba
väzba
samoväzba
bába
hába
kába
obrába
neobrába
prerába
neprerába
korába
privyrába
neprivyrába
cibéba
améba
cíba
hríba
svíba
róba
garderóba
mikróba
próba
bôba
hlúba
rúba
prerúba
neprerúba
trúba
zrúba
nezrúba
liečba
zubliečba
zuboliečba
vodoliečba
rádioliečba
samoliečba
elektroliečba
výučba
kĺba
maľba
premaľba
olejomaľba
zvukomaľba
drobnomaľba
krajinomaľba
paľba
rýchlopaľba
šaľba
deľba
streľba
lukostreľba
delostreľba
voľba
predvoľba
hŕba
vŕba
dlažba
pažba
dražba
vražba
ťažba
držba
údržba
tržba
služba
protislužba
taxislužba
bohoslužba
modloslužba
fotoslužba
príslužba
výslužba
družba
súžba
túžba
ca
caca
násobiaca
farbiaca
radiaca
hradiaca
brzdiaca
valiaca
sídliaca
streliaca
voliaca
tlmiaca
šumiaca
rozvodniaca
tieniaca
roniaca
zvoniaca
tróniaca
topiaca
tlupiaca
iskriaca
zápasiaca
soptiaca
rútiaca
živiaca
loviaca
reťaziaca
tlačiaca
liečiaca
ničiaca
učiaca
týčiaca
dražiaca
pražiaca
krúžiaca
túžiaca
glejaca
obhájaca
laca
monaca
kucapaca
púpaca
graca
nadstaca
šaca
žalobca
obžalobca
výrobca
veľkovýrobca
malovýrobca
prvovýrobca
dubca
zhubca
záhubca
hrubca
trojzubca
cca
mocca
yucca
odhadca
úpadca
radca
hradca
poradca
zradca
velezradca
vlastizradca
čadca
predchodca
dôchodca
dohodca
rozhodca
škodca
vodca
sprievodca
prevodca
strojvodca
vojvodca
zvodca
návodca
pôvodca
prapôvodca
sudca
samosudca
vládca
samovládca
hromovládca
krutovládca
spoluvládca
svieca
nebožieca
ponikleca
pupeca
reca
štedreca
žreca
jazveca
košeca
machca
vechca
babica
jarabica
krabica
žabica
žrebica
prilbica
radobica
torbica
vrbica
dubica
hubica
holubica
trubica
ľubica
šubica
izbica
cica
hadica
mladica
medvedica
udica
hviezdica
dlaždica
trojica
dvojica
skica
škica
alica
mangalica
skalica
palica
diablica
tablica
šablica
hoblica
radlica
bridlica
škridlica
vidlica
belica
danielica
jelica
terkelica
chumelica
prepelica
horelica
veselica
kyselica
metelica
kachlica
pobehlica
ihlica
truhlica
milica
hnilica
silica
puklica
brokolica
sokolica
polica
motolica
stolica
kaplica
teplica
orlica
trlica
kraslica
praslica
veslica
osemveslica
štvorveslica
šesťveslica
zvislica
oslica
číslica
metlica
svetlica
ulica
mulica
kozlica
stálica
tešlica
mamica
pramica
samica
helmica
kolmica
domica
lakomica
parmica
kabanica
strebanica
čarbanica
socanica
danica
ťahanica
bocianica
kyjanica
čliapkanica
čľapkanica
ťapkanica
šarkanica
plieskanica
tkanica
pľačkanica
klanica
kopanica
slopanica
baranica
babranica
hranica
čmáranica
múranica
žranica
sanica
kasanica
čvachtanica
špľachtanica
motanica
stanica
trafostanica
rádiostanica
chovanica
murovanica
štvanica
ruvanica
viazanica
mazanica
miešanica
nehanebnica
modlitebnica
tavebnica
stavebnica
cvičebnica
učebnica
žalobnica
zásobnica
služobnica
dubnica
ozubnica
plecnica
nemocnica
pomocnica
lícnica
padúcnica
kajúcnica
popľúcnica
neporiadnica
pokladnica
úpadnica
radnica
súradnica
zadnica
oščadnica
čeľadnica
pohľadnica
nezbednica
striednica
lednica
výslednica
strednica
besednica
neposednica
spovednica
ochodnica
nehodnica
naničhodnica
plodnica
spodnica
pôrodnica
zvodnica
necudnica
poludnica
pohrudnica
studnica
hvozdnica
spádnica
parádnica
prúdnica
šibenica
snúbenica
húcenica
sadenica
vadenica
lodenica
drienica
sikenica
okenica
podokenica
súkenica
jelenica
smolenica
pálenica
kamenica
slamenica
remenica
lomenica
záhumenica
rumenica
penica
vápenica
parenica
verenica
zverenica
trenica
zrenica
senica
jasenica
húsenica
pletenica
vretenica
mastenica
trstenica
mätenica
svätenica
moštenica
drevenica
červenica
mrvenica
bzenica
tlačenica
mičenica
mučenica
pšenica
praženica
húfnica
bahnica
jahnica
lechnica
ohnica
krupinica
vinica
svinica
rajnica
krajnica
koľajnica
čarodejnica
ojnica
nábojnica
dojnica
hnojnica
spojnica
rojnica
zbrojnica
predstojnica
chvojnica
vývojnica
suknica
mihalnica
skalnica
zápalnica
povalnica
kadidelnica
gelnica
ihelnica
strelnica
maselnica
chtelnica
nitelnica
včelnica
obilnica
smilnica
colnica
smolnica
popolnica
kálnica
pílnica
náramnica
kremnica
temnica
podzemnica
nimnica
zimnica
nájomnica
lakomnica
lomnica
daromnica
pásomnica
ničomnica
holohumnica
záhumnica
holumnica
dymnica
postrannica
dennica
nákolennica
plemennica
jablonica
kolonica
slonica
zvonica
lipnica
stupnica
varnica
zbernica
jadernica
smernica
pernica
kopernica
jaternica
maternica
veternica
sesternica
nevernica
zvernica
jazernica
černica
večernica
ornica
zornica
vzornica
márnica
párnica
tvárnica
riasnica
tarasnica
prasnica
besnica
lesnica
neresnica
klávesnica
závesnica
úlisnica
dopisnica
zápisnica
nosnica
podprsnica
poprsnica
brusnica
blatnica
matnica
márnotratnica
šatnica
klebetnica
plachetnica
aksamietnica
sietnica
majetnica
záletnica
kvetnica
krušetnica
závitnica
pahltnica
pltnica
bažantnica
chobotnica
robotnica
lichotnica
klenotnica
zľuvotnica
maškrtnica
nešťastnica
nerestnica
trestnica
kostnica
pakostnica
milostnica
mostnica
kapustnica
ukrutnica
korytnica
vrátnica
štátnica
svätnica
pútnica
medunica
zábavnica
štiavnica
hlavnica
podhlavnica
plavnica
slavnica
nemravnica
krvavnica
vrstevnica
pivnica
koprivnica
chlebovnica
bábovnica
pracovnica
srdcovnica
orodovnica
šachovnica
rakovnica
šikovnica
nešikovnica
brokovnica
šperkovnica
vzorkovnica
hákovnica
olovnica
dymovnica
hranovnica
rovnica
orovnica
opatrovnica
maltovnica
vrstovnica
zľutovnica
mútovnica
počtovnica
vrstvovnica
dažďovnica
guľovnica
trávnica
mlynica
maznica
raznica
železnica
breznica
sliznica
voznica
väznica
skĺznica
bránica
muflónica
tabačnica
námesačnica
nevďačnica
riečnica
priečnica
vaječnica
tanečnica
slnečnica
sečnica
priesečnica
všetečnica
podobličnica
uličnica
očnica
bočnica
pobočnica
obločnica
podobločnica
spoločnica
jarmočnica
tisícročnica
dvojročnica
storočnica
polstoročnica
päťročnica
vlásočnica
točnica
potočnica
učnica
dotyčnica
jazyčnica
lúčnica
diaľnica
kadeľnica
chmeľnica
peľnica
ľahkomyseľnica
kazateľnica
krstiteľnica
krsteľnica
poľnica
topoľnica
nevoľnica
svojvoľnica
samopašnica
čašnica
hriešnica
olešnica
posmešnica
rozkošnica
falošnica
sološnica
ušnica
priedušnica
vzdušnica
neposlušnica
pobrušnica
žerušnica
náušnica
záušnica
príušnica
prášnica
žnica
nocľažnica
ťažnica
obežnica
snežnica
knižnica
rohožnica
cudzoložnica
súložnica
tržnica
kružnica
strážnica
zvážnica
pica
čapica
slepica
opica
ľudoopica
dropica
spica
krupica
špica
arica
barica
jarica
marica
somarica
zubrica
čubrica
merica
jašterica
veverica
tigrica
víchrica
povíchrica
širica
dorica
gorica
škorica
latorica
štvorica
beatrica
matrica
nitrica
ostrica
ustrica
bystrica
tamburica
kukurica
turica
pryskyrica
cárica
lasica
lesica
losica
psica
lysica
katica
zlatica
matica
ratica
šaratica
vlasatica
chrbtica
tretica
plachtica
bažantica
subotica
plotica
čertica
krtica
častica
ultračastica
antičastica
kvázičastica
nevestica
šestica
kostica
okostica
kutica
kytica
pätica
svätica
štica
veštica
ploštica
bradavica
dýchavica
nohavica
lejavica
pijavica
fujavica
chujavica
pljeskavica
blýskavica
lukavica
rukavica
lavica
hlavica
úplavica
rimavica
hrmavica
lámavica
dúbravica
zdravica
pravica
krásavica
lietavica
kĺzavica
ľavica
smradľavica
oľšavica
šťavica
devica
črievica
levica
plevica
ivica
nehanblivica
krivica
živica
tekvica
krokvica
bukvica
malvica
belvica
kanvica
panvica
dubovica
rascovica
ľadovica
poľadovica
žadovica
medovica
jahodovica
vdovica
siahovica
plechovica
hnojovica
makovica
cesnakovica
barackovica
drienkovica
lieskovica
bleskovica
voskovica
kôstkovica
skrutkovica
sviečkovica
sečkovica
hruškovica
jalovica
polovica
malinovica
žarnovica
vínovica
škopovica
borovica
metrovica
surovica
lavórovica
čertovica
lastovica
slivovica
brezovica
močovica
dažďovica
marhuľovica
čerešňovica
višňovica
šošovica
ražovica
vetvica
kotvica
mŕtvica
pávica
mexica
kamzica
buzica
diviačica
zajačica
kačica
dračica
vačica
riečica
vlčica
žinčica
horčica
bytčica
dievčica
lovčica
rešica
pažica
lužica
ružica
družica
lyžica
predajca
malopredajca
spravodajca
obhajca
dunajca
výbojca
strojca
obhájca
lokca
trojvalca
štulca
betlehemca
záujemca
príjemca
tuzemca
chlmca
nájomca
prenájomca
vierolomca
výkrmca
casablanca
slanca
romanca
harmanca
baranca
obranca
ochranca
záchranca
stanca
konstanca
zástanca
mazanca
šanca
ľadenca
studenca
jelenca
kopenca
florenca
zanietenca
pravenca
lučenca
ženca
babinca
hadinca
kartáginca
málinca
minca
blázninca
kurinca
husinca
vinca
dokonca
jablonca
babylonca
hronca
unca
kunca
katalánca
mauretánca
podolínca
vlkolínca
argentínca
boca
carioca
sverepca
tepca
nákupca
výkupca
postupca
nástupca
zástupca
barca
darca
chlebodarca
zákonodarca
prvodarca
liberca
zuberca
výberca
zderca
výherca
zmierca
circa
odporca
toporca
hovorca
tvorca
normotvorca
mierotvorca
divotvorca
spolutvorca
dozorca
škôldozorca
turca
šturca
mravokárca
fiasca
pasca
rasca
rýchlopisca
ponosca
únosca
platca
samoplatca
výplatca
kosatca
žatca
závetca
porotca
vierozvestca
buca
luca
onuca
kysuca
lipkavca
vzduchoplavca
slavca
prepravca
dopravca
autodopravca
úpravca
výpravca
nástavca
ševca
šedivca
sporivca
nevraživca
ovca
dubovca
machovca
hrachovca
hlohovca
rakovca
jednobunkovca
smokovca
štrkovca
sklovca
klenovca
svrčinovca
trnovca
uhrovca
petrovca
tisovca
brestovca
drôtovca
slieňovca
jelšovca
škandinávca
správca
ywca
poukazca
príkazca
raťazca
prvolezca
spolulezca
nálezca
vynálezca
dorozca
odvozca
dovozca
vývozca
pláca
upláca
kymáca
práca
nadpráca
spolupráca
povytráca
sáca
zapotáca
vypotáca
bošáca
dvetisíca
päťdesiattisíca
spracúca
žiadúca
nežiadúca
idúca
nedbajúca
podobajúca
ohýbajúca
vyplácajúca
dopadajúca
predsedajúca
napovedajúca
spoliehajúca
pridájajúca
unikajúca
prskajúca
kotkodákajúca
skákajúca
sálajúca
objímajúca
prijímajúca
žehnajúca
poznajúca
nepoznajúca
napomínajúca
nechápajúca
stúpajúca
žobrajúca
rozoberajúca
zomierajúca
opierajúca
otvárajúca
otriasajúca
premietajúca
zmietajúca
prekvitajúca
presvitajúca
štebotajúca
vzrastajúca
naskytajúca
spievajúca
vyhľadávajúca
udávajúca
vydávajúca
odvolávajúca
vyvolávajúca
vyjednávajúca
ostávajúca
zaostávajúca
zarezávajúca
bývajúca
skrývajúca
pozývajúca
vyzývajúca
odvádzajúca
zvádzajúca
klaňajúca
premieňajúca
voňajúca
neprepúšťajúca
urážajúca
silnejúca
vejúca
ochabujúca
nepochybujúca
pohybujúca
mäsospracujúca
drevospracujúca
uchvacujúca
podnecujúca
pohlcujúca
vynucujúca
legujúca
priťahujúca
obsluhujúca
pritajujúca
spakujúca
presakujúca
nárokujúca
fosforeskujúca
produkujúca
oscilujúca
izolujúca
prezimujúca
ochromujúca
alternujúca
plánujúca
zostupujúca
sparujúca
ožarujúca
vyžarujúca
kolorujúca
opisujúca
emitujúca
iritujúca
zvestujúca
putujúca
zaplavujúca
oslavujúca
prepravujúca
oživujúca
občerstvujúca
nahradzujúca
vyludzujúca
minimalizujúca
maximalizujúca
opalizujúca
organizujúca
traumatizujúca
magnetizujúca
syntetizujúca
vyznačujúca
pokračujúca
omračujúca
dostačujúca
kočujúca
vylučujúca
skľučujúca
spaľujúca
oddeľujúca
rozdeľujúca
urýchľujúca
zrýchľujúca
rozčuľujúca
ochraňujúca
ospravedlňujúca
preplňujúca
vyplňujúca
znázorňujúca
obšťastňujúca
potešujúca
odlišujúca
rozlišujúca
poisťujúca
oblažujúca
znevažujúca
uvažujúca
obťažujúca
znižujúca
udržujúca
padnúca
tenúca
uniknúca
odkvapnúca
hasnúca
nehasnúca
klesnúca
kvitnúca
žltnúca
žnúca
žerúca
dokrúca
nedokrúca
zahorúca
prihorúca
zhorúca
strúca
vrúca
revúca
divúca
bieloskvúca
pľúca
pražca
važca
článkonožca
strážca
lambada
dada
hagada
záhada
odhliada
neodhliada
vzhliada
iliada
poriada
vysporiada
nevysporiada
vyporiada
myriada
najada
cuajada
lada
balada
helada
milada
klada
mlada
zamlada
odmlada
slada
vlada
nálada
hamada
hromada
kanada
granada
grenada
vnada
návnada
rada
brada
bokombrada
hrada
priehrada
ohrada
náhrada
záhrada
úhrada
výhrada
ctirada
smrada
porada
svorada
zrada
velezrada
vlastizrada
sada
podsada
priesada
osada
násada
zásada
prísada
výsada
vada
nevada
ovada
zvada
závada
jahňada
lambda
charybda
adda
edda
mudda
eda
beda
prebeda
obeda
doobeda
nezbeda
abeceda
heda
bieda
glieda
krieda
trieda
extratrieda
podtrieda
postrieda
črieda
leda
bleda
dobleda
koleda
hneda
dohneda
epeda
mopeda
breda
streda
vreda
predseda
podpredseda
miestopredseda
spolupredseda
beseda
suseda
teda
veda
paveda
vlastiveda
prírodoveda
pseudoveda
knihoveda
jazykoveda
teloveda
umenoveda
nevypoveda
zdravoveda
mravoveda
rezeda
magda
ida
zaida
placida
cefeida
eneida
sklereida
sylfida
egida
chalkida
cichlida
cyklida
smida
hnida
leonida
oceánida
trochoida
cykloida
epicykloida
toroida
gyroida
sinusoida
sínusoida
kosínusoida
sekantoida
tangentoida
kontangentoida
efemerida
ingrida
korida
florida
corrida
apatrida
astrida
sida
apsida
timitida
likvida
ostrovida
čida
hajda
chajda
lajda
majda
rajda
vajda
rejda
hojda
pôjda
falda
halda
donalda
ronalda
geralda
gilda
hilda
tilda
matilda
olda
polda
herolda
fulda
matylda
banda
sarabanda
propaganda
uganda
šepkanda
šuškanda
šalanda
girlanda
amanda
štramanda
allemanda
panda
jacaranda
veranda
miranda
sranda
bertranda
luanda
vanda
švanda
rwanda
váľanda
fešanda
prebenda
dividenda
agenda
legenda
corrigenda
hacienda
komenda
reverenda
árenda
remitenda
inda
linda
melinda
merinda
mirinda
dzurinda
gioconda
anakonda
sekonda
kalonda
fronda
žironda
sonda
rádiosonda
zonda
žbrnda
frnda
bunda
sekunda
milisekunda
mikrosekunda
ampérsekunda
runda
rotunda
oda
loboda
sloboda
nesloboda
coda
pagoda
jahoda
lahoda
polahoda
záchoda
nehoda
autonehoda
dohoda
trojdohoda
pohoda
zhoda
náhoda
príhoda
výhoda
škoda
preškoda
komoda
synoda
hospoda
obroda
odroda
príroda
úroda
voda
trativoda
vojvoda
arcivojvoda
veľkovojvoda
pda
darda
štandarda
garda
hildegarda
avantgarda
biliarda
miliarda
kvadriliarda
triliarda
jarda
karda
kokarda
škarda
geparda
petarda
manzarda
oškerda
zhrda
irda
horda
chorda
notochorda
korda
morda
ločprda
urda
haraburda
čapurda
tvrda
čárda
sda
uda
kauda
barbuda
paskuda
obluda
nuda
gouda
ruda
neruda
hruda
suda
etuda
ľuda
sľuda
pravda
polopravda
krivda
azda
gazda
jazda
krasojazda
rozjazda
garazda
hrazda
chabzda
hviezda
megahviezda
dvojhviezda
pornohviezda
superhviezda
mzda
brzda
uzda
ohyzda
brázda
intifáda
ragáda
brigáda
interbrigáda
diáda
spartakiáda
autogramiáda
jeremiáda
olympiáda
paraolympiáda
triáda
myriáda
univerziáda
najáda
plejáda
estakáda
dekáda
cikáda
barikáda
kavalkáda
blokáda
arkáda
kaskáda
marmeláda
vychláda
nevychláda
akoláda
čokoláda
roláda
remuláda
ruláda
vláda
nadvláda
ľudovláda
samovláda
svetovláda
krutovláda
hrôzovláda
čalamáda
nomáda
pomáda
armáda
esplanáda
menáda
promenáda
serenáda
kapucináda
rafináda
marináda
gonáda
gaskonáda
kolonáda
monáda
limonáda
trichomonáda
kanonáda
tamponáda
citronáda
robinzonáda
eskapáda
krupáda
maškaráda
paráda
hitparáda
šaráda
ciráda
tiráda
obkráda
neobkráda
rozkráda
nerozkráda
konráda
intráda
estráda
postráda
nepostráda
autostráda
balustráda
sáda
ambasáda
fasáda
palisáda
glisáda
kuváda
dyáda
dryáda
rošáda
oranžáda
véda
rigvéda
ajurvéda
feticída
infanticída
genocída
panychída
valída
palamída
pyramída
krída
chromatída
karyatída
flebitída
tromboflebitída
apendicitída
periaapendicitída
cervicitída
endocervicitída
pelucitída
tyreoiditída
chorioditída
karditída
perikarditída
pankarditída
myokarditída
perimyokarditída
chorditída
tracheitída
ileitída
osteitída
uveitída
nymfitída
ezofagitída
cholangitída
tromboangitída
meningitída
leptomeningitída
pachymeningitída
salpingitída
metrosalpingitída
myringitída
faryngitída
laryngofaryngitída
rinofaryngitída
nazofaryngitída
laryngitída
rinolaryngitída
rachitída
bronchitída
orchitída
amygdalitída
encefalitída
omfalitída
pimelitída
myelitída
osteomyelitída
periosteomyelitída
poliomyelitída
pyelitída
nefropyelitída
cheilitída
papilitída
tonzilitída
cyklitída
alveolitída
bronchiolitída
kolitída
perikolitída
ileokolitída
enterokolitída
angulitída
folikulitída
panikulitída
vezikulitída
celulitída
valvulitída
spondylitída
oftalmitída
toxidermitída
neurodermitída
adenitída
lymfadenitída
polyadenitída
duodenitída
lienitída
tendinitída
vaginitída
vulvovaginitída
rinitída
retinitída
chorioretinitída
pneumonitída
peritonitída
sternitída
jejunitída
lymfangoitída
kolpitída
pulpitída
blefaritída
ovaritída
tuboovaritída
skleritída
enteritída
gastroenteritída
arteritída
tromboarteritída
nefritída
paranefritída
epinefritída
perinefritída
pyelonefritída
glomerulonefritída
pyonefritída
iritída
ooforitída
periporitída
apatritída
metritída
endometritída
uretritída
antritída
artritída
omartritída
gonartritída
monartritída
osteoartritída
polyartritída
gastritída
perigastritída
pleuritída
pachypleuritída
neuritída
myeloneuritída
polyneuritída
glositída
sinusitída
polysinusitída
pankreatitída
stomatitída
dermatitída
aktinodermatitída
akrodermatitída
neurodermatitída
perispermatitída
hepatitída
keratitída
prostatitída
rektitída
proktitída
otitída
aerootitída
parotitída
aortitída
periaortitída
mastitída
ostitída
periostitída
osteoperiostitída
cystitída
cholecystitída
pericystitída
nefrocystitída
uretrocystitída
spermatocystitída
dakryocystitída
konjunktivitída
vulvitída
plexitída
adnexitída
koxitída
polyserozitída
polymyozitída
burzitída
arktída
antarktída
atlantída
labyrintída
proglotída
karotída
parotída
botrytída
óda
geóda
dióda
fotodióda
perióda
trióda
móda
anóda
nonóda
brachiopóda
elektróda
sóda
katóda
nematóda
trematóda
metóda
pentóda
cestóda
epizóda
pôda
búda
húda
júda
trúda
gertrúda
amplitúda
izoamplitúda
magnitúda
atitúda
latitúda
aptitúda
zhŕda
vražda
samovražda
bratovražda
nadežda
kobea
panacea
rosacea
teodicea
amadea
medea
idea
orchidea
tyreoidea
paratyreoidea
arachnoidea
montevidea
judea
fea
nymfea
trachea
gonorhea
pyorrhea
kea
lea
galea
kamea
almea
miscelanea
dulcinea
linea
alinea
tinea
guinea
vinea
kornea
menorrhoea
uretroea
area
diarea
andrea
spirea
seborea
logorea
chorea
sialorea
otoblenorea
menorea
amenorea
oligomenorea
algomenorea
dysmenorea
gonorea
steatorea
galaktorea
otorea
pyorea
eritrea
urea
kórea
odysea
tea
prometea
nivea
uvea
nauzea
vrízea
fa
karafa
parafa
agrafa
stenografa
žirafa
šrafa
kefa
izonefa
trefa
štefa
uefa
buffa
haifa
fifa
dvojskifa
tarifa
tenerifa
alfa
sylfa
tromfa
lymfa
hemolymfa
karyolymfa
nymfa
pronymfa
kofa
pofa
strofa
anastrofa
epanastrofa
katastrofa
antistrofa
apostrofa
sofa
harfa
telemorfa
lufa
pvfa
hyfa
koryfa
rífa
húfa
aga
chicaga
daga
mliaga
nemliaga
pliaga
santiaga
malaga
pačmaga
bodega
kolega
omega
senega
akratopega
biga
figa
giga
liga
extraliga
taliga
obliga
superliga
bundesliga
piga
riga
stariga
briga
kvadriga
triga
intriga
striga
hedviga
sajga
tajga
belga
helga
volga
ganga
thanga
falanga
trepanga
haranga
čaturanga
pitanga
inga
dinga
sfinga
meninga
haringa
čaringa
syringa
kotinga
tonga
strunga
sitatunga
čunga
doga
apagoga
joga
koga
ekloga
droga
piroga
carga
karga
targa
varga
čvarga
wartburga
purga
fuga
beluga
tsuga
vga
svga
miazga
rázga
sága
kartága
léga
synagóga
hathajóga
rádžajóga
ornitológa
mytológa
tóga
fúga
centrifúga
oľga
ha
aha
idaha
haha
ahahaha
ihaha
siaha
dlaha
podlaha
vlaha
závlaha
kolimaha
námaha
donaha
snaha
praha
nástraha
výstraha
prísaha
odvaha
prevaha
povaha
rozvaha
úvaha
súvaha
krčaha
ľaha
záľaha
beťaha
cha
bacha
chacha
achacha
ciacha
lacha
halacha
macha
papacha
opacha
cucuracha
kwacha
kazacha
šľacha
nádcha
miecha
hriecha
viecha
neplecha
mecha
varecha
orecha
strecha
techa
potecha
útecha
kalicha
picha
tepicha
ericha
sticha
disticha
glajcha
valcha
blcha
plcha
čremcha
koncha
macocha
synekdocha
bzdocha
plocha
medziplocha
epocha
rocha
hyperocha
hrocha
cirocha
trocha
socha
rázsocha
mlčocha
žocha
zápcha
archa
oligarcha
patriarcha
monarcha
tetrarcha
exarcha
ťarcha
ircha
mrcha
sprcha
pascha
ozembucha
kombucha
obucha
delobucha
mladucha
cachucha
belucha
slucha
mucha
ropucha
starucha
žerucha
okrucha
porucha
sucha
dosucha
tucha
predtucha
potucha
fertucha
devucha
hazucha
pazucha
pančucha
šucha
kožucha
mácha
popácha
rácha
zatícha
nezatícha
stícha
nestícha
bacúcha
zadúcha
pampúcha
lopúcha
osúcha
posúcha
pýcha
vysýcha
buddha
budha
beha
predbieha
nepredbieha
neha
sneha
peha
iha
fiha
kniha
ejha
ujha
fujha
sikha
dlha
zdlha
vlha
ratanha
pánaboha
prepánaboha
zaboha
preboha
naverímboha
doboha
obloha
predloha
poloha
brloha
sloha
vloha
rozloha
záloha
príloha
úloha
podúloha
dvojúloha
výloha
noha
skadenoha
skaderukaskadenoha
stonoha
roha
paroha
piroha
ostroha
rároha
batoha
mátoha
šarha
návrha
myrha
juha
luha
chaluha
pluha
sluha
obsluha
samoobsluha
posluha
zásluha
úsluha
výsluha
šmuha
poldruha
zádruha
spruha
vzpruha
struha
pstruha
tuha
dotuha
stuha
výstuha
vlačuha
pľuha
ťuha
koťuha
dyha
ryha
kryha
alhidáha
bláha
nebláha
dráha
rýchlodráha
váha
nadváha
protiváha
vodováha
rovnováha
záha
íha
fíha
híha
píha
tíha
óha
hóha
dúha
húha
túha
poodtŕha
ia
zachytávaia
krabia
tibia
gambia
zambia
columbia
kolumbia
prihlobia
neprihlobia
neprizarobia
oligosaprobia
privyrobia
sobia
prenásobia
zošesťnásobia
predzásobia
zapôsobia
nezapôsobia
uspôsobia
neuspôsobia
terbia
dubia
holubia
zubia
nezubia
arábia
amfíbia
namíbia
akríbia
tríbia
netríbia
fóbia
agorafóbia
tafefóbia
nikefóbia
vermifóbia
koinonifóbia
panfóbia
cibofóbia
akribofóbia
acidofóbia
pseudofóbia
teofóbia
vertigofóbia
logofóbia
ergofóbia
trichofóbia
heliofóbia
bakteriofóbia
gynekofóbia
tokofóbia
megalofóbia
lalofóbia
anglofóbia
bacilofóbia
gamofóbia
demofóbia
eremofóbia
aichmofóbia
termofóbia
mechanofóbia
xenofóbia
karcinofóbia
monofóbia
gynofóbia
zoofóbia
antropofóbia
topofóbia
ombrofóbia
androfóbia
hydrofóbia
aerofóbia
siderofóbia
akrofóbia
koprofóbia
astrofóbia
klaustrofóbia
pyrofóbia
thalasofóbia
talasofóbia
nosofóbia
hypsofóbia
batofóbia
thanatofóbia
tanatofóbia
patofóbia
teratofóbia
sitofóbia
parazitofóbia
nyktofóbia
fotofóbia
skotofóbia
akustofóbia
ereutofóbia
nozofóbia
myzofóbia
aeróbia
sapróbia
vyrúbia
cia
bacia
akrobacia
holubacia
dacia
dohliadacia
nadobúdacia
dojacia
nedojacia
samonabíjacia
diplomacia
jednacia
upínacia
rýchloupínacia
húpacia
lúpacia
racia
zberacia
stieracia
ideokracia
teokracia
fyziokracia
gynekokracia
bankokracia
ochlokracia
demokracia
lžidemokracia
pseudodemokracia
timokracia
nomokracia
xenokracia
technokracia
monokracia
eurokracia
byrokracia
talasokracia
gerontokracia
aristokracia
autokracia
plutokracia
otváracia
prasacia
husacia
zdržiavacia
zmiešavacia
zahrievacia
zohrievacia
vyhodnocovacia
rozhodovacia
legovacia
logovacia
ciachovacia
preplachovacia
polohovacia
pripojovacia
lakovacia
krakovacia
žliabkovacia
vstrekovacia
známkovacia
tankovacia
stránkovacia
blokovacia
maskovacia
voskovacia
skratkovacia
tunelovacia
mailovacia
mejlovacia
číslovacia
armovacia
preklenovacia
územnoplánovacia
šablónovacia
tipovacia
skalpovacia
naparovacia
odparovacia
dierovacia
bagrovacia
rozširovacia
umorovacia
ošetrovacia
ohlasovacia
časovacia
upisovacia
koksovacia
plagátovacia
kótovacia
účtovacia
vyúčtovacia
odbavovacia
vybavovacia
ozdravovacia
spravovacia
zastavovacia
oživovacia
odkazovacia
prikazovacia
dokazovacia
samoodmrazovacia
uhradzovacia
dosadzovacia
obmedzovacia
rozväzovacia
osvedčovacia
odľahčovacia
okysličovacia
rozhraničovacia
zmäkčovacia
ukončovacia
určovacia
napaľovacia
urýchľovacia
zrýchľovacia
vysvetľovacia
vychyľovacia
splnomocňovacia
uskladňovacia
oceňovacia
pozmeňovacia
uzemňovacia
pripoisťovacia
vyprosťovacia
znižovacia
udržovacia
zdržovacia
odvolávacia
vyvolávacia
obstarávacia
rozohrávacia
nasávacia
kozacia
kačacia
vrabčacia
morčacia
vytláčacia
máčacia
stáčacia
vypúšťacia
kniežacia
ježacia
pážacia
narážacia
adsorbcia
caccia
kecia
nekecia
akcia
redakcia
reakcia
abreakcia
tumefakcia
putrefakcia
likvefakcia
olfakcia
satisfakcia
protiakcia
agalakcia
hypogalakcia
hypergalakcia
impakcia
interakcia
frakcia
refrakcia
difrakcia
kongelifrakcia
infrakcia
trakcia
atrakcia
detrakcia
retrakcia
kontrakcia
protrakcia
abstrakcia
distrakcia
extrakcia
transakcia
afekcia
infekcia
parainfekcia
dezinfekcia
konfekcia
perfekcia
objekcia
subjekcia
ejekcia
dejekcia
rejekcia
bijekcia
injekcia
projekcia
diaprojekcia
videoprojekcia
introjekcia
interjekcia
lekcia
elekcia
selekcia
predilekcia
kolekcia
aspekcia
adspekcia
prospekcia
introspekcia
extrospekcia
suspekcia
inšpekcia
rekcia
brekcia
erekcia
direkcia
korekcia
insurekcia
sekcia
venesekcia
resekcia
disekcia
vivisekcia
dezinsekcia
detekcia
autodetekcia
protekcia
advekcia
evekcia
konvekcia
dikcia
kontradikcia
maledikcia
valedikcia
benedikcia
predikcia
indikcia
kondikcia
jurisdikcia
fikcia
derelikcia
mikcia
frikcia
konstrikcia
vazokonstrikcia
elektrostrikcia
magnetostrikcia
reštrikcia
sankcia
tinkcia
extinkcia
dištinkcia
unkcia
funkcia
afunkcia
kofunkcia
hypofunkcia
hyperfunkcia
disfunkcia
dysfunkcia
adjunkcia
injunkcia
konjunkcia
disjunkcia
konunkcia
punkcia
kopunkcia
interpunkcia
ekvinokcia
aukcia
tradukcia
abdukcia
obdukcia
subdukcia
addukcia
dedukcia
redukcia
indukcia
samoindukcia
kondukcia
laterodukcia
produkcia
nadprodukcia
reprodukcia
autoreprodukcia
koprodukcia
veľkoprodukcia
postprodukcia
introdukcia
reserukcia
obštrukcia
deštrukcia
autodeštrukcia
inštrukcia
pseudoinštrukcia
makroinštrukcia
mikroinštrukcia
konštrukcia
dekonštrukcia
rekonštrukcia
liposukcia
absorbancia
impedancia
depandancia
emendancia
dependancia
intendancia
abundancia
redundancia
konkordancia
permeancia
infancia
extravagancia
elegancia
arogancia
aliancia
mezaliancia
variancia
invariancia
kovariancia
vakancia
sedisvakancia
legisvakancia
tradeskancia
nonšalancia
bilancia
vigilancia
brilancia
surveillancia
insolancia
ambulancia
kulancia
flatulancia
oiomancia
oneiromancia
nekromancia
dormancia
performancia
pregnancia
dominancia
predominancia
ordonancia
asonancia
disonancia
konsonancia
rezonancia
diskrepancia
appearancia
garancia
protuberancia
exuberancia
preponderancia
tolerancia
netolerancia
intolerancia
perseverancia
ignorancia
penetrancia
monštrancia
renesancia
medisancia
admitancia
imitancia
kvitancia
reluktancia
stancia
elastancia
substancia
dištancia
inštancia
relevancia
irelevancia
observancia
razancia
sufizancia
brizancia
uzancia
byzancia
magnificencia
munificencia
licencia
sublicencia
pubescencia
postpubescencia
rekrudescencia
kviescencia
koalescencia
opalescencia
rekonvalescencia
adolescencia
tumescencia
intumescencia
senescencia
dekrescencia
fosforescencia
kalorescencia
eflorescencia
fluorescencia
efervescencia
reminiscencia
luminiscencia
bioluminiscencia
elektroluminiscencia
kadencia
dekadencia
precedencia
antecedencia
litispedencia
akcidencia
incidencia
koincidencia
konfidencia
subsidencia
evidencia
providencia
rezidencia
ascendencia
descendencia
transcendencia
dependencia
interdependencia
interpendencia
litispendencia
tendencia
korešpondencia
koršpondencia
korešpodencia
jurisprudencia
agencia
reagencia
inteligencia
indulgencia
emergencia
divergencia
konvergencia
urgencia
eficiencia
deficiencia
imunodeficiencia
suficiencia
insuficiencia
omnisciencia
obediencia
ingrediencia
progrediencia
audiencia
inkonveniencia
proveniencia
kencia
valencia
prevalencia
ambivalencia
trivalencia
ekvivalencia
kovalencia
elektrovalencia
polyvalencia
excelencia
pestilencia
indolencia
kondolencia
violencia
somnolencia
insolencia
malevolencia
benevolencia
turbulencia
sukulencia
temulencia
opulencia
korpulencia
virulencia
avirulencia
purulencia
amencia
demencia
vehemencia
remanencia
imanencia
permanencia
eminencia
inkontinencia
pertinencia
impertinencia
abstinencia
karencia
transparencia
referencia
preferencia
diferencia
indiferencia
cirkumferencia
inferencia
konferencia
videokonferencia
interferencia
ingerencia
adherencia
inherencia
koherencia
inkoherencia
reverencia
florencia
rekurencia
konkurencia
absencia
esencia
kvintesencia
latencia
detencia
apetencia
kompetencia
inkompetencia
imunokompetencia
retencia
remitencia
penitencia
renitencia
sentencia
intencia
potencia
plenipotencia
omnipotencia
impotencia
abstencia
asistencia
existencia
koexistencia
spoluexistencia
rezistencia
termorezistencia
konzistencia
inkonzistencia
perzistencia
plátencia
difluencia
influencia
konfluencia
kongruencia
subvencia
prevencia
frekvencia
audiofrekvencia
sekvencia
konsekvencia
inkonsekvencia
konvekvencia
konzekvencia
inkonzekvencia
delikvencia
elokvencia
solvencia
insolvencia
invencia
konvencia
intervencia
intervaläintervencia
prezencia
omniprezencia
provincia
oligodoncia
kakodoncia
hyperodoncia
makrodoncia
mikrodoncia
prodoncia
ortodoncia
polyodoncia
uncia
opuncia
idiocia
despocia
makrocia
socia
nesocia
decepcia
recepcia
chemorecepcia
interorecepcia
koncepcia
antikoncepcia
interocepcia
percepcia
apercepcia
intercepcia
suscepcia
excepcia
obrepcia
askripcia
subskripcia
deskripcia
preskripcia
transkripcia
inskripcia
konskripcia
proskripcia
redempcia
exempcia
subsumpcia
prezumpcia
konzumpcia
opcia
adopcia
excerpcia
sorpcia
absorpcia
reabsorpcia
malabsorpcia
adsorpcia
desorpcia
resorpcia
chemisorpcia
abrupcia
erupcia
korupcia
interrupcia
marcia
polysarcia
komercia
inercia
asercia
tercia
dvercia
dezercia
inzercia
porcia
proporcia
disproporcia
fascia
gescia
digescia
indigescia
ingescia
kongescia
sugescia
heterosugescia
autosugescia
kombuscia
kaucia
lucia
pivcia
mycia
delibácia
aprobácia
reprobácia
exacerbácia
turbácia
kongeliturbácia
perturbácia
masturbácia
inkubácia
titubácia
pertubácia
asocácia
dácia
nadácia
gradácia
agradácia
degradácia
regradácia
retrogradácia
instradácia
exheredácia
predácia
karbidácia
kandidácia
sulfidácia
validácia
konvalidácia
konsolidácia
intimidácia
nidácia
trepidácia
likvidácia
oxidácia
antioxidácia
dezoxidácia
rekomandácia
dendácia
emendácia
arondácia
undácia
fundácia
refundácia
fekundácia
inundácia
akomodácia
retardácia
konkordácia
kolaudácia
defraudácia
enudácia
denudácia
kaloudácia
sudácia
transudácia
exsudácia
kolineácia
eburneácia
kreácia
rekreácia
prefácia
indagácia
propagácia
divagácia
legácia
alegácia
ablegácia
delegácia
negácia
agregácia
desagregácia
segregácia
kongregácia
obligácia
koligácia
irigácia
mitigácia
kastigácia
investigácia
instigácia
avigácia
navigácia
rádionavigácia
astronavigácia
emulgácia
promulgácia
divulgácia
elongácia
prolongácia
homologácia
abrogácia
obrogácia
subrogácia
derogácia
prorogácia
surogácia
purgácia
depurgácia
konjugácia
deglaciácia
agraciácia
speciácia
depreciácia
iniciácia
diferenciácia
enunciácia
denunciácia
renunciácia
negociácia
asociácia
disociácia
fasciácia
radiácia
eradiácia
iradiácia
mediácia
repudiácia
brachiácia
retaliácia
konciliácia
rekonciliácia
filiácia
afiliácia
foliácia
defoliácia
exfoliácia
spoliácia
pariácia
variácia
exkoriácia
apropriácia
expropriácia
repatriácia
expatriácia
deviácia
abreviácia
eluviácia
iluviácia
akácia
defekácia
albikácia
ubikácia
eradikácia
abdikácia
dedikácia
medikácia
premedikácia
predikácia
indikácia
kontraindikácia
vindikácia
reivindikácia
klaudikácia
judikácia
abjudikácia
adjudikácia
prejudikácia
telefikácia
rarefikácia
nacifikácia
denacifikácia
pacifikácia
špecifikácia
silicifikácia
kalcifikácia
dekalcifikácia
acidifikácia
kodifikácia
rekodifikácia
modifikácia
deifikácia
kvalifikácia
dekvalifikácia
rekvalifikácia
diskvalifikácia
amplifikácia
exemplifikácia
simplifikácia
nulifikácia
ramifikácia
ulmifikácia
humifikácia
mumifikácia
lignifikácia
signifikácia
bonifikácia
karbonifikácia
amonifikácia
saponifikácia
personifikácia
tonifikácia
karnifikácia
eburnifikácia
unifikácia
skarifikácia
klarifikácia
esterifikácia
verifikácia
glorifikácia
petrifikácia
nitrifikácia
denitrifikácia
elektrifikácia
nostrifikácia
purifikácia
glasifikácia
klasifikácia
deklasifikácia
osifikácia
rusifikácia
beatifikácia
ratifikácia
gratifikácia
stratifikácia
litifikácia
rektifikácia
sanktifikácia
fruktifikácia
kvantifikácia
identifikácia
autentifikácia
notifikácia
certifikácia
dezertifikácia
fortifikácia
dekortifikácia
mortifikácia
plastifikácia
kaustifikácia
justifikácia
mystifikácia
falzifikácia
intenzifikácia
verzifikácia
diverzifikácia
teplofikácia
kinofikácia
konofikácia
plynofikácia
osofikácia
injikácia
publikácia
aplikácia
replikácia
multiplikácia
implikácia
komplikácia
duplikácia
reduplikácia
suplikácia
explikácia
denomikácia
komunikácia
telekomunikácia
rádiokomunikácia
exkomunikácia
prevarikácia
fabrikácia
prefabrikácia
lubrikácia
desikácia
tusikácia
mastikácia
domestikácia
detoxikácia
intoxikácia
autointoxikácia
transfokácia
sufokácia
lokácia
alokácia
realokácia
blokácia
deblokácia
relokácia
bilokácia
matrilokácia
echolokácia
rádiolokácia
kolokácia
dislokácia
translokácia
vokácia
advokácia
evokácia
revokácia
ekvivokácia
invokácia
konvokácia
provokácia
demarkácia
bifurkácia
trifurkácia
agnoskácia
rekognoskácia
edukácia
koedukácia
soliflukácia
konfiškácia
halácia
inhalácia
exhalácia
eskalácia
deeskalácia
lalácia
malácia
osteomalácia
lienomalácia
inštalácia
reinštalácia
vodoinštalácia
elektroinštalácia
ablácia
oblácia
elácia
debelácia
kancelácia
parcelácia
delácia
modelácia
felácia
flagelácia
regelácia
pergelácia
depergelácia
kanelácia
apelácia
interpelácia
relácia
korelácia
autokorelácia
konštelácia
revelácia
nivelácia
aeronivelácia
eflácia
deflácia
reflácia
stagflácia
inflácia
insuflácia
taxflácia
ilácia
asibilácia
senzibilácia
desenzibilácia
strobilácia
obnubilácia
oscilácia
dilácia
afilácia
profilácia
anihilácia
asimilácia
fotoasimilácia
disimilácia
epilácia
depilácia
kompilácia
fibrilácia
sterilácia
titilácia
kantilácia
ventilácia
scintilácia
destilácia
instilácia
mutilácia
automutilácia
recyklácia
violácia
kolácia
perkolácia
demolácia
extrapolácia
interpolácia
insolácia
izolácia
kontemplácia
translácia
retranslácia
fabulácia
konfabulácia
tabulácia
intabulácia
extabulácia
stridulácia
pendulácia
ondulácia
undulácia
modulácia
koagulácia
hemokoagulácia
elektrokoagulácia
regulácia
deregulácia
samoregulácia
termoregulácia
osmoregulácia
autoregulácia
triangulácia
aerotriangulácia
strangulácia
ejakulácia
špekulácia
imatrikulácia
retikulácia
artikulácia
exartikulácia
gestikulácia
kalkulácia
vinkulácia
devinkulácia
okulácia
flokulácia
inokulácia
cirkulácia
recirkulácia
emaskulácia
emulácia
simulácia
disimulácia
stimulácia
biostimulácia
fotostimulácia
autostimulácia
formulácia
kumulácia
akumulácia
anulácia
granulácia
manipulácia
kopulácia
populácia
depopulácia
gastrulácia
neurulácia
enkapsulácia
inkapsulácia
gratulácia
kapitulácia
rekapitulácia
postulácia
frustulácia
ovulácia
acylácia
alkylácia
vinylácia
karbonylácia
fosforylácia
etylácia
acetylácia
metylácia
karboxylácia
dekarboxylácia
hydroxylácia
difamácia
infamácia
amalgamácia
inflamácia
aklamácia
deklamácia
reklamácia
proklamácia
exklamácia
gemácia
kremácia
supremácia
vidimácia
sublimácia
desublimácia
aklimácia
kolimácia
autokolimácia
sbulimácia
animácia
reanimácia
komprimácia
dekomprimácia
rekomprimácia
legitimácia
intimácia
estimácia
aproximácia
dalmácia
kolmácia
infomácia
kleptomácia
farmácia
fytofarmácia
afirmácia
konfirmácia
formácia
deformácia
reformácia
protireformácia
malformácia
tranformácia
informácia
dezinformácia
konformácia
transformácia
exhumácia
sumácia
subsumácia
kontumácia
konzumácia
nácia
profanácia
šikanácia
planácia
aplanácia
kryoplanácia
explanácia
emanácia
trepanácia
sanácia
asanácia
inscenácia
halogenácia
hydrogenácia
dehydrogenácia
oxygenácia
alienácia
agnácia
stagnácia
impregnácia
ignácia
indignácia
signácia
asignácia
kontrasignácia
obsignácia
designácia
konsignácia
dezignácia
rezignácia
kognácia
prognácia
ortognácia
kombinácia
trojkombinácia
vakcinácia
revakcinácia
kalcinácia
fascinácia
halucinácia
ordinácia
subordinácia
koordinácia
dyskoordinácia
afinácia
rafinácia
konfinácia
imaginácia
paginácia
machinácia
deklinácia
inklinácia
aminácia
chloraminácia
kontaminácia
dekontaminácia
efeminácia
geminácia
diseminácia
inseminácia
aliminácia
eliminácia
rekriminácia
inkriminácia
diskriminácia
kulminácia
nominácia
denominácia
germinácia
terminácia
determinácia
predeterminácia
exterminácia
iluminácia
ruminácia
supinácia
urinácia
obstinácia
destinácia
predestinácia
aglutinácia
hemaglutinácia
konglutinácia
exsangvinácia
divinácia
kondemnácia
karbonácia
donácia
fonácia
pronácia
patronácia
detonácia
transketonácia
kantonácia
intonácia
inkarnácia
reinkarnácia
hibernácia
alternácia
subalternácia
internácia
konsternácia
konšternácia
lunácia
veľkouržoácia
štrapácia
anticipácia
participácia
mancipácia
emancipácia
disipácia
obstipácia
konstipácia
palpácia
exkulpácia
exstirpácia
extirpácia
uzurpácia
okupácia
deklarácia
narácia
reparácia
preparácia
separácia
komparácia
exarácia
koncelebrácia
decerebrácia
librácia
kalibrácia
vibrácia
dismembrácia
rehydrácia
aerácia
deaerácia
aberácia
liberácia
deliberácia
lacerácia
dilacerácia
macerácia
ulcerácia
inkarcerácia
mercerácia
eviscerácia
federácia
konfederácia
ponderácia
moderácia
proliferácia
exagerácia
digerácia
refrigerácia
decelerácia
akcelerácia
kolerácia
besemerácia
aglomerácia
deaglomerácia
numerácia
enumerácia
renumerácia
depolymerácia
kopolymerácia
refenerácia
generácia
degenerácia
regenerácia
cinerácia
incinerácia
remunerácia
operácia
kooperácia
desperácia
rekuperácia
iterácia
aliterácia
obliterácia
transliterácia
alterácia
adulterácia
perseverácia
grácia
deflagrácia
konflagrácia
integrácia
reintegrácia
dezintegrácia
migrácia
emigrácia
reemigrácia
imigrácia
redimigrácia
elektromigrácia
transmigrácia
aspirácia
respirácia
transpirácia
evapotranspirácia
inspirácia
perspirácia
exspirácia
ašpirácia
inšpirácia
konšpirácia
rekvirácia
konsekrácia
exsekrácia
orácia
kolaborácia
adorácia
dezodorácia
perforácia
imperforácia
defosforácia
meliorácia
deteriorácia
pejorácia
dekorácia
deflorácia
chlorácia
dechlorácia
kolorácia
dekolorácia
explorácia
honorácia
evaporácia
devaporácia
korporácia
inkorporácia
perorácia
expektorácia
pastorácia
kolavorácia
defenesrácia
trácia
penetrácia
superarbitrácia
nitrácia
denitrácia
titrácia
filtrácia
ultrafiltrácia
infiltrácia
centrácia
koncentrácia
dekoncentrácia
eventrácia
skontrácia
kastrácia
orchestrácia
fenestrácia
defenestrácia
sekvestrácia
registrácia
administrácia
prostrácia
lustrácia
ilustrácia
perlustrácia
frustrácia
demonštrácia
remonštrácia
reštaurácia
tezaurácia
detezaurácia
karburácia
indurácia
desulfurácia
figurácia
konfigurácia
rekonfigurácia
transfigurácia
fulgurácia
inaugurácia
abjurácia
konjurácia
perjurácia
kurácia
asekurácia
epurácia
depurácia
supurácia
maturácia
denaturácia
saturácia
fakturácia
akulturácia
enkulturácia
kasácia
komasácia
indosácia
ipsácia
fokusácia
datácia
sulfatácia
dilatácia
vazodilatácia
exploatácia
hydratácia
dehydratácia
rehydratácia
konštatácia
solvatácia
superfetácia
vegetácia
aretácia
apretácia
interpretácia
dezinterpretácia
habitácia
kohabitácia
citácia
recitácia
licitácia
solicitácia
suscitácia
resuscitácia
excitácia
deexcitácia
editácia
meditácia
premeditácia
akreditácia
diskreditácia
elektrografitácia
sulfitácia
agitácia
alitácia
hablitácia
habilitácia
rehabilitácia
imitácia
limitácia
delimitácia
sanitácia
bonitácia
kapitácia
dekapitácia
precipitácia
palpitácia
hospitácia
iritácia
nitritácia
niktitácia
kavitácia
gravitácia
antigravitácia
levitácia
ekvitácia
hezitácia
vizitácia
jaktácia
laktácia
ablaktácia
kontraktácia
afektácia
amplektácia
niktácia
punktácia
koarktácia
exaltácia
konuiltácia
auskultácia
inzultácia
konzultácia
dekantácia
inkantácia
relantácia
implantácia
reimplantácia
transplantácia
explantácia
placentácia
sapientácia
orientácia
preorientácia
dezorientácia
lamentácia
cementácia
reglementácia
implementácia
komplementácia
fragmentácia
segmentácia
pigmentácia
depigmentácia
augmentácia
sedimentácia
alimentácia
realimentácia
fermentácia
tormentácia
argumentácia
dokumentácia
inštrumentácia
aferentácia
pezentácia
prezentácia
reprezentácia
akontácia
remontácia
konfrontácia
dotácia
jotácia
prejotácia
kotácia
flotácia
notácia
anotácia
adnotácia
denotácia
prenotácia
konotácia
rotácia
mutarotácia
autorotácia
votácia
adaptácia
maladaptácia
koadaptácia
kaptácia
akceptácia
adoptácia
kooptácia
skartácia
škartácia
kvartácia
apertácia
dizertácia
abortácia
deportácia
devastácia
praestácia
manifestácia
gestácia
dehonestácia
deforestácia
prestácia
atestácia
pistácia
exhaustácia
degustácia
justácia
adjustácia
maladjustácia
krustácia
inkrustácia
konfutácia
gutácia
egutácia
mutácia
komutácia
permutácia
transmutácia
nutácia
deputácia
reputácia
amputácia
dišputácia
textácia
graduácia
evakuácia
evaluácia
atenuácia
insinuácia
kontinuácia
menštruácia
habituácia
situácia
dluktuácia
fluktuácia
exkavácia
agravácia
pregravácia
depravácia
elevácia
relevácia
archivácia
salivácia
hypersalivácia
gelivácia
nivácia
derivácia
privácia
deprivácia
aktivácia
reaktivácia
inaktivácia
bioaktivácia
rádioaktivácia
dezaktivácia
kultivácia
rekultivácia
motivácia
demotivácia
kolikvácia
evalvácia
devalvácia
revalvácia
novácia
renovácia
inovácia
korunovácia
enervácia
denervácia
inervácia
observácia
rezervácia
konzervácia
unuvácia
laxácia
relaxácia
autorelaxácia
taxácia
indexácia
vexácia
fixácia
afixácia
prefixácia
eloxácia
luxácia
subluxácia
urbaizácia
normlaizácia
raabizácia
univerbizácia
precizácia
laicizácia
faradizácia
aridizácia
hybridizácia
fluidizácia
periodizácia
štandardizácia
bastardizácia
europeizácia
eutrofizácia
antropomorfizácia
diftongizácia
monoftongizácia
katalogizácia
ideologizácia
deideologizácia
ekologizácia
homologizácia
technologizácia
chronologizácia
katechizácia
čechizácia
hierarchizácia
slovakizácia
reslovakizácia
barokizácia
globalizácia
tyndalizácia
idealizácia
realizácia
sebarealizácia
derealizácia
galizácia
egalizácia
legalizácia
labializácia
adverbializácia
špecializácia
inicializácia
socializácia
resocializácia
komercializácia
medializácia
materializácia
dematerializácia
industrializácia
dezindustrializácia
radikalizácia
tropikalizácia
alkalizácia
lokalizácia
vokalizácia
decimalizácia
minimalizácia
optimalizácia
maximalizácia
formalizácia
normalizácia
kanalizácia
penalizácia
signalizácia
finalizácia
nacionalizácia
denacionalizácia
internacionalizácia
racionalizácia
regionalizácia
profesionalizácia
depersonalizácia
internalizácia
opalizácia
liberalizácia
federalizácia
generalizácia
mineralizácia
demineralizácia
demoralizácia
centralizácia
decentralizácia
neutralizácia
naturalizácia
denaturalizácia
štrukturalizácia
reštrukturalizácia
palatalizácia
depalatalizácia
metalizácia
digitalizácia
kapitalizácia
podkapitalizácia
dekapitalizácia
hospitalizácia
devitalizácia
revitalizácia
kryštalizácia
rekryštalizácia
elektrokryštalizácia
individualizácia
indivirualizácia
intelektrualizácia
aktualizácia
dezaktualizácia
intelektualizácia
vizualizácia
nazalizácia
univerzalizácia
kabelizácia
evanjelizácia
epitelizácia
dekartelizácia
nivelizácia
denivelizácia
novelizácia
kjeldahlizácia
stabilizácia
destabilizácia
autostabilizácia
senzibilizácia
mobilizácia
demobilizácia
imobilizácia
automobilizácia
solubilizácia
facilizácia
lyofilizácia
monilizácia
sterilizácia
virilizácia
fosilizácia
fertilizácia
utilizácia
civilizácia
alkoholizácia
etiolizácia
monopolizácia
demonopolizácia
rekatolizácia
štylizácia
autoštylizácia
virtuálizácia
racemizácia
chemizácia
bohemizácia
skolemizácia
systemizácia
animizácia
solmizácia
ekonomizácia
atomizácia
epidermizácia
algoritmizácia
urbanizácia
profanizácia
organizácia
reorganizácia
dezorganizácia
mechanizácia
hydromechanizácia
christianizácia
kristianizácia
amerikanizácia
afrikanizácia
balkanizácia
vulkanizácia
germanizácia
humanizácia
dehumanizácia
metanizácia
galvanizácia
kyanizácia
homogenizácia
hydrogenizácia
dehydrogenizácia
ekumenizácia
fotojuvenizácia
mechnizácia
technizácia
luteinizácia
desalinizácia
maskulinizácia
vitaminizácia
feminizácia
defeminizácia
hominizácia
latinizácia
keratinizácia
pektinizácia
karbonizácia
dekarbonizácia
telefonizácia
ionizácia
kationizácia
rajonizácia
ikonizácia
kolonizácia
dekolonizácia
amonizácia
harmonizácia
kanonizácia
synchronizácia
akronizácia
detronizácia
intronizácia
kotonizácia
peptonizácia
ozonizácia
modernizácia
imunizácia
izoimunizácia
rajoizácia
epizácia
typizácia
arizácia
vulgarizácia
hungarizácia
polarizácia
depolarizácia
solarizácia
sekularizácia
popularizácia
agrarizácia
proletarizácia
militarizácia
demilitarizácia
remilitarizácia
inventarizácia
dispenzarizácia
maďarizácia
kancerizácia
ilimerizácia
polymerizácia
depolymerizácia
pauperizácia
bakterizácia
charakterizácia
pasterizácia
posterizácia
kauterizácia
deuterizácia
pulverizácia
odorizácia
sanforizácia
alegorizácia
kategorizácia
biorizácia
deteriorizácia
interiorizácia
exteriorizácia
majorizácia
valorizácia
devalorizácia
revalorizácia
dekolorizácia
vaporizácia
motorizácia
historizácia
autorizácia
fluorizácia
favorizácia
cikatrizácia
parametrizácia
reparametrizácia
katetrizácia
elektrizácia
miniaturizácia
depalatizácia
dramatizácia
schematizácia
matematizácia
systematizácia
flegmatizácia
klimatizácia
aklimatizácia
aromatizácia
somatizácia
automatizácia
informatizácia
traumatizácia
karbonatizácia
deratizácia
demokratizácia
byrokratizácia
etatizácia
deetatizácia
privatizácia
reprivatizácia
alfabetizácia
sovietizácia
raketizácia
paletizácia
peletizácia
kompletizácia
kalmetizácia
hermetizácia
magnetizácia
predmagnetizácia
demagnetizácia
demonetizácia
konkretizácia
estetizácia
grafitizácia
politizácia
granitizácia
austenitizácia
sémantizácia
robotizácia
narkotizácia
sklerotizácia
artizácia
amortizácia
pasportizácia
metakutizácia
absolutizácia
tabuizácia
apelativizácia
aktivizácia
objektivizácia
subjektivizácia
kolektivizácia
inkvizácia
jarovizácia
improvizácia
inventazizácia
fašizácia
defašizácia
pulzácia
kondenzácia
polykondenzácia
kompenzácia
dekompenzácia
rekompenzácia
dispenzácia
suspenzácia
senzácia
malverzácia
konverzácia
akuzácia
autoakuzácia
godécia
podécia
monoécia
alopécia
špécia
akrécia
sekrécia
neurosekrécia
hypersekrécia
inkrécia
konkrécia
diskrécia
indiskrécia
exkrécia
diškrécia
homotécia
ratihabícia
redhibícia
inhibícia
prohibícia
exhibícia
ambícia
adícia
tradícia
extradícia
edícia
reedícia
expedícia
špedícia
sedícia
indícia
kondícia
audícia
prejudícia
erudícia
galícia
koalícia
felícia
milícia
silícia
ferosilícia
abolícia
demolícia
polícia
ebulícia
primícia
inanícia
fenícia
kognícia
rekognícia
prekognícia
definícia
makrodefinícia
admonícia
munícia
inšpícia
patrícia
denutrícia
malnutrícia
maurícia
petícia
repetícia
korepetícia
kompetícia
dentícia
notícia
repartícia
bipartícia
investícia
superstícia
justícia
intuícia
akvizícia
koakvizícia
rekvizícia
inkvizícia
pozícia
apozícia
kontrapozícia
juxtapozícia
depozícia
repozícia
prepozícia
antepozícia
ovipozícia
kompozícia
dekompozícia
opozícia
propozícia
superpozícia
interpozícia
dispozícia
predispozícia
indispozícia
transpozícia
postpozícia
supozícia
expozícia
emócia
lokomócia
promócia
mikrócia
devócia
atribúcia
retribúcia
kontribúcia
distribúcia
redistribúcia
veľkodistribúcia
exekúcia
perzekúcia
alokúcia
elokúcia
elúcia
polúcia
solúcia
absolúcia
disolúcia
evolúcia
devolúcia
koevolúcia
revolúcia
kontrarevolúcia
involúcia
konvolúcia
rezolúcia
diminúcia
substitúcia
prostitúcia
reštitúcia
inštitúcia
konštitúcia
rekonštitúcia
trichofýcia
tribadia
kakadia
odladia
neodladia
zosúladia
nezosúladia
nadsadia
zosadia
nezosadia
lebedia
nelebedia
media
commedia
bipedia
medvedia
odpovedia
neodpovedia
numidia
nenenávidia
židia
nežidia
fandia
nefandia
normandia
expandia
india
ondia
súlodia
medzibrodia
vojvodia
nezávodia
lombardia
kardia
oligokardia
stenokardia
dextrokardia
ektokardia
embryokardia
bradykardia
tachykardia
concordia
pritvrdia
nepritvrdia
vytvrdia
nevytvrdia
klaudia
cudia
hudia
studia
ľudia
praľudia
nadľudia
neľudia
opoľudia
zbrzdia
uzdia
arkádia
tragédia
komédia
tragikomédia
intermédia
wikipédia
logopédia
psychopédia
encyklopédia
hypnopédia
somatopédia
etopédia
ortopédia
sugestopédia
mizopédia
kvadrupédia
perfídia
egídia
aktinídia
gonídia
konídia
haploídia
nefrídia
subsídia
melódia
mixoplódia
psalmódia
monódia
tetrapódia
dipódia
tripódia
monopódia
paródia
rapsódia
dysódia
prozódia
lúdia
vlúdia
poprúdia
štúdia
lýdia
pohmoždia
nepohmoždia
druždia
nedruždia
energeia
fia
mafia
narkomafia
agrafia
ortodiagrafia
gamagrafia
paragrafia
telegrafia
rádiotelegrafia
kaligrafia
biligrafia
epigrafia
stratigrafia
biostratigrafia
scintigrafia
pazigrafia
algrafia
geografia
pedogeografia
biogeografia
etnogeografia
zoogeografia
antropogeografia
fytogeografia
archeografia
paleografia
balneografia
areografia
abreografia
stereografia
choreografia
irigografia
uterosalpingografia
ergografia
echografia
bronchografia
biografia
autobiografia
echokardiografia
spaciokardiografia
röntgenokardiografia
fonokardiografia
elektrokardiografia
autorádiografia
semeiografia
ofiografia
hagiografia
angiografia
bibliografia
heliografia
historiografia
artériografia
dexiografia
lexikografia
chalkografia
tokografia
diskografia
encefalografia
echoencefalografia
elektroencefalografia
kryštalografia
ampelografia
perimyelografia
holografia
haplografia
daktylografia
stenodaktylografia
xylografia
mamografia
demografia
nomografia
bromografia
tomografia
termografia
elektrokymografia
kozmografia
organografia
planografia
uranografia
selenografia
renografia
stenografia
venografia
terminografia
ikonografia
monografia
sonografia
ultrasonografia
tonografia
pornografia
etnografia
oceánografia
plánografia
scénografia
mapografia
topografia
typografia
polarografia
ombrografia
hydrografia
cerografia
xerografia
nefrografia
spirografia
makrografia
mikrografia
orografia
chorografia
petrografia
elektrografia
spektrografia
artrografia
urografia
talasografia
kinematografia
chromatografia
patografia
litografia
faktografia
hektografia
fotografia
aerofotografia
kryptografia
kartografia
demokartografia
astrokartografia
ortografia
dysortografia
histografia
cystografia
cholagiocholecystografia
autografia
fytografia
flexografia
doxografia
elektromyografia
ichtyografia
nozografia
dysgrafia
tachygrafia
polygrafia
batygrafia
žirafia
tendorafia
trachelorafia
taffia
filadelfia
diplofia
atrofia
hemiatrofia
paratrofia
epitrofia
oligotrofia
hypotrofia
heterotrofia
autotrofia
mixotrofia
amyotrofia
hypertrofia
astrofia
dystrofia
lipodystrofia
eutrofia
sofia
pansofia
teozofia
filozofia
antropozofia
žofia
telemorfia
dimorfia
trimorfia
stazimorfia
homeomorfia
zygomorfia
idiomorfia
homomorfia
heteromorfia
izomorfia
polymorfia
seborrhagia
tracheoragia
encefaloragia
hemoragia
menoragia
metroragia
uretroragia
otoragia
kardioplegia
loggia
flebalgia
lumbalgia
trachealgia
ostealgia
trichalgia
onychalgia
kardialgia
prekardialgia
angialgia
rachialgia
brachialgia
orchialgia
hemialgia
torakalgia
cefalalgia
akromelalgia
telalgia
ulalgia
spondylalgia
analgia
tenalgia
spinalgia
synalgia
topoalgia
psychroalgia
topalgia
hysteralgia
uteralgia
nefralgia
metralgia
artralgia
gastralgia
mezogastralgia
pleuralgia
neuralgia
kranioneuralgia
otoneuralgia
prostatalgia
rektalgia
proktalgia
nyktalgia
plantalgia
dentalgia
odontalgia
otalgia
notalgia
haptalgia
mastalgia
ostalgia
nostalgia
cystalgia
koxalgia
myalgia
tarzalgia
metatarzalgia
dorzalgia
belgia
špongia
aftongia
laktologia
hypertrogia
letargia
alergia
anergia
energia
bioenergia
synergia
exergia
orgia
georgia
metalorgia
teurgia
metalurgia
hydrometalurgia
elektrometalurgia
chirurgia
kofochirurgia
psychochirurgia
kardiochirurgia
torakochirurgia
oftalmochirurgia
pneumochirurgia
mikrochirurgia
elektrochirurgia
neurochirurgia
mikrurgia
dramaturgia
liturgia
perugia
steatopygia
afágia
adefágia
geofágia
teofágia
oligofágia
trichofágia
onychofágia
zoofágia
antropofágia
karpofágia
aerofágia
koprofágia
pyrofágia
skatofágia
fytofágia
dysfágia
tachyfágia
polyfágia
mágia
leukorágia
pneumorágia
kolporágia
enterorágia
proktorágia
légia
elégia
plégia
paraplégia
diplégia
hemiplégia
triplégia
logoplégia
oftalmoplégia
frenoplégia
monoplégia
kvadruplégia
régia
stratégia
sycígia
demagógia
genealógia
translalógia
analógia
mimeralógia
mineralógia
tetralógia
pentalógia
dilógia
kafilógia
palilógia
gemelilógia
somnilógia
trilógia
flebológia
tribológia
gradológia
pedológia
eidológia
indológia
metodológia
cestodológia
pseudológia
ideológia
geológia
hydrogeológia
aerogeológia
agrogeológia
archeológia
astroarcheológia
speleológia
teleológia
lichneológia
balneológia
reológia
tyreológia
teológia
osteológia
frazeológia
ftizeológia
gnozeológia
muzeológia
edafológia
grafológia
lymfológia
morfológia
geomorfológia
cytomorfológia
ufológia
algológia
laryngológia
otorinolaryngológia
otolaryngológia
alergológia
batrachológia
konchológia
psychológia
metapsychológia
pedopsychológia
geopsychológia
bibliopsychológia
zoopsychológia
astropsychológia
biológia
pedobiológia
paleobiológia
rádiobiológia
kozmobiológia
limnobiológia
chronobiológia
imunobiológia
antropobiológia
karpobiológia
hydrobiológia
agrobiológia
mikrobiológia
saprobiológia
elektrobiológia
astrobiológia
neurobiológia
magnetobiológia
fotobiológia
protobiológia
fytobiológia
exobiológia
kryobiológia
glaciológia
sociológia
antroposociológia
kardiológia
audiológia
rádiológia
ofiológia
angiológia
spongiológia
alergiológia
syzygiológia
mamaliológia
bibliológia
epidemiológia
sémiológia
kraniológia
teriológia
bakteriológia
soteriológia
maláriológia
asýriológia
etiológia
juventiológia
axiológia
antropomaxiológia
semaziológia
onomaziológia
sémaziológia
kineziológia
osfreziológia
esteziológia
transfuziológia
fyziológia
psychofyziológia
ekofyziológia
elektrofyziológia
neurofyziológia
patofyziológia
histofyziológia
cytofyziológia
fytofyziológia
anestéziológia
transfúziológia
akológia
kakológia
malakológia
farmakológia
psychofarmakológia
imunofarmakológia
ekológia
demekológia
myrmekológia
genekológia
gynekológia
synekológia
rádioekológia
agroekológia
autekológia
kodikológia
lexikológia
toxikológia
ekotoxikológia
muzikológia
onkológia
tokológia
mykológia
tyflológia
filológia
vexilológia
haplológia
vestibulológia
xylológia
potamológia
sfygmológia
timológia
dojmológia
oftalmológia
homológia
nomológia
pomológia
entomológia
arachnoentomológia
syndesmológia
osmológia
aritmológia
pneumológia
etymológia
zymológia
enzymológia
seizmológia
kozmológia
systémológia
organológia
vulkanológia
japanológia
uranológia
enológia
biocenológia
zoocenológia
fytocenológia
fenológia
genológia
röntgenológia
selenológia
komenológia
fenomenológia
poenológia
penológia
frenológia
krenológia
arachnológia
technológia
biotechnológia
elektrotechnológia
ichnológia
karcinológia
vitaminológia
kriminológia
terminológia
rinológia
endokrinológia
neuroendokrinológia
sinológia
limnológia
fonológia
chronológia
geochronológia
hypnológia
etnológia
imunológia
kynológia
oceánológia
oológia
zoológia
paleozoológia
protozoológia
apológia
hipológia
antropológia
paleoantropológia
topológia
karpológia
typológia
biotypológia
farológia
hungarológia
akarológia
timbrológia
andrológia
dendrológia
chondrológia
hydrológia
aerológia
venerológia
dermatovenerológia
bakterológia
gastroenterológia
lepidopterológia
koleopterológia
nefrológia
agrológia
chirológia
virológia
orológia
meteorológia
biometeorológia
rádiometeorológia
hydrometeorológia
agrometeorológia
astrometeorológia
chorológia
synchorológia
koprológia
teatrológia
patrológia
metrológia
petrológia
astrológia
gastrológia
urológia
neurológia
kulturológia
futurológia
sférológia
sérológia
nosológia
versológia
eschatológia
skatológia
hematológia
imunohematológia
tematológia
klimatológia
bioklimatológia
ekoklimatológia
makroklimatológia
mikroklimatológia
somatológia
stomatológia
dermatológia
traumatológia
reumatológia
plazmatológia
tanatológia
neonatológia
patológia
hepatológia
pedopatológia
psychopatológia
hypnopatológia
zoopatológia
neuropatológia
fytopatológia
teratológia
diabetológia
dietológia
planetológia
herpetológia
aretológia
heretológia
litológia
politológia
semitológia
ornitológia
chetitológia
parazitológia
aktológia
olfaktológia
defektológia
infektológia
dialektológia
aspektológia
insektológia
tektológia
planktológia
proktológia
keltológia
antológia
byzantológia
akcentológia
scientológia
alimentológia
helmintológia
ontológia
odontológia
parodontológia
deontológia
paleontológia
zoopaleontológia
makropaleontológia
mikropaleontológia
fytopaleontológia
gerontológia
otológia
epizootológia
egyptológia
hortológia
histológia
christológia
protistológia
tautológia
textológia
cytológia
paleofytológia
mytológia
sexuológia
reflexológia
doxológia
myológia
karyológia
bryológia
embryológia
kryológia
ichtyológia
rizológia
nozológia
eulógia
brachylógia
muzeloógia
syzýgia
bahia
diefenbachia
difenbachia
monomachia
tauromachia
symachia
monobrachia
macchia
entelechia
synechia
atrichia
oligotrichia
leukotrichia
polytrichia
bronchia
kochia
lochia
oligarchia
diarchia
anarchia
monarchia
hierarchia
tetrarchia
autarchia
polyarchia
onychia
hapalonychia
paronychia
pachyonychia
ratanhia
pýthia
afakia
celiakia
slovakia
synekia
xenoekia
parekia
nokia
tokia
dystokia
polytokia
klarkia
saskia
galia
poodhalia
oligosialia
ľalia
biblia
nepohodlia
prerozdelia
neprerozdelia
nabielia
nenabielia
zabielia
odpelia
neodpelia
vstrelia
nevstrelia
ukladatelia
vymáhatelia
stíhatelia
veľkopodnikatelia
vysielatelia
filatelia
aerofilatelia
najímatelia
pretváratelia
čitatelia
požičiavatelia
pochybovatelia
zhodnocovatelia
veľkochovatelia
opovrhovatelia
menovatelia
vykupovatelia
upisovatelia
ubytovatelia
ukazovatelia
presadzovatelia
osočovatelia
schvaľovatelia
uskladňovatelia
zaisťovatelia
rozmnožovatelia
veľkododávatelia
obstarávatelia
veľkomajitelia
delitelia
odmocnitelia
činitelia
súčinitelia
poistitelia
utešitelia
menšitelia
zložitelia
množitelia
vytelia
včelia
glia
intaglia
anglia
ganglia
nažehlia
okrúhlia
xerocheilia
protiúsilia
sfaklia
nesfaklia
presklia
nepresklia
rozbolia
nerozbolia
pareidolia
podolia
dvojkolia
súkolia
školia
neškolia
molia
zosmolia
nezosmolia
rozpolia
nerozpolia
posolia
neposolia
anatolia
asystolia
predvolia
teplia
zateplia
nezateplia
obkreslia
neobkreslia
rozkreslia
oslia
syslia
prečíslia
neprečíslia
dulia
tulia
kobylia
dália
reália
acefália
anencefália
nanocefália
stenocefália
androcefália
hydrocefália
akrocefália
makrocefália
mikrocefália
leptocefália
izocefália
pachycefália
oxycefália
dolichokefália
androkefália
autokefália
brachykefália
splenomegália
nefromegália
akromegália
gastromegália
cytomegália
thália
chemikália
agrochemikália
fotochemikália
alkália
alália
paralália
mogilália
palilália
echolália
kakolália
heterolália
koprolália
palatolália
onomatolália
dyslália
bradylália
tachylália
amália
anomália
neumália
marginália
lapália
podpália
nepodpália
austrália
tália
natália
patália
itália
rekapituália
kanavália
rozália
rebélia
lobélia
fidélia
grindélia
ofélia
amélia
kamélia
cimélia
melomélia
nanomélia
bromélia
makromélia
mikromélia
ektromélia
dysmélia
polymélia
kornélia
aurélia
hematomyélia
imobília
cecília
sicília
kinocília
sedília
fília
notafília
symfília
pedofília
acidofília
biofília
bibliofília
bestiofília
anglofília
hemofília
anemofília
entomofília
termofília
spazmofília
xenofília
zoofília
ombrofília
hydrofília
aerofília
xerofília
hygrofília
nekrofília
korofília
saprofília
koprofília
klaustrofília
termitofília
gerontofília
fotofília
bazofília
vigília
família
emília
homília
fosília
subfosília
pseudofosília
ichnofosília
otília
kastília
textília
geotextília
brazília
efebólia
amfibólia
embólia
fólia
centifólia
portfólia
achólia
melanchólia
oligochólia
kólia
magnólia
spólia
anatólia
parasystólia
abúlia
parabúlia
aglobúlia
hyperglobúlia
hypobúlia
dysbúlia
eubúlia
ikonodúlia
gúlia
húlia
júlia
akalkúlia
homofýlia
heterofýlia
achýlia
prichýlia
neprichýlia
oligochýlia
namýlia
adaktýlia
oligodaktýlia
ektodaktýlia
perdaktýlia
hyperdaktýlia
polydaktýlia
motýlia
agamia
bigamia
digamia
epigamia
syngamia
endogamia
dichogamia
idiogamia
zoidiogamia
myrmekogamia
alogamia
hologamia
homogamia
partenogamia
xenogamia
monogamia
zoogamia
apogamia
efydrogamia
hydrogamia
heterogamia
ornitogamia
kryptogamia
ortogamia
kleistogamia
autogamia
cytogamia
ovogamia
exogamia
karyogamia
izogamia
mizogamia
polygamia
adynamia
oligodynamia
fotodynamia
haramia
amimia
zošikmia
oftalmia
anoftalmia
panoftalmia
xeroftalmia
sodomia
bonhomia
paranomia
mikrosomia
chordektomia
epiziotomia
taxidermia
leukodermia
stafylodermia
achromodermia
melanodermia
hidrodermia
sklerodermia
xerodermia
xantodermia
streptodermia
pachydermia
spermia
aspermia
panspermia
oligospermia
gynekospermia
agamospermia
astenospermia
monospermia
azoospermia
androspermia
azospermia
polyspermia
diatermia
endotermia
geotermia
homoiotermia
poikilotermia
aluminotermia
hypotermia
ektotermia
izotermia
hypertermia
surmia
pseudosmia
kakosmia
anosmia
hyposmia
parosmia
hyperosmia
disosmia
dysosmia
dyzosmia
arytmia
dysrytmia
eurytmia
yterbiumia
čumia
nečumia
homonymia
synonymia
heteronymia
matronymia
metonymia
atymia
anorgazmia
anozmia
parozmia
infámia
mezopotámia
kalcémia
akadémia
epidémia
pandémia
endémia
afémia
blasfémia
dysfémia
tachyfémia
oligémia
chémia
tribochémia
geochémia
hydrogeochémia
stereochémia
biochémia
geobiochémia
xenobiochémia
rádiochémia
termochémia
plazmochémia
kozmochémia
topochémia
hydrochémia
agrochémia
iatrochémia
petrochémia
elektrochémia
spektrochémia
astrochémia
neurochémia
koksochémia
magnetochémia
fotochémia
fytochémia
ischémia
bakteriémia
septikémia
leukémia
aleukémia
glykémia
hypoglykémia
hyperglykémia
cholesterolémia
anémia
ptomainémia
kalcinémia
adrenalinémia
acetonémia
ketonémia
lipémia
hypolipémia
tularémia
parémia
hydrémia
virémia
chlorémia
prémia
natrémia
urémia
pseudourémia
polysémia
parazitémia
anoxémia
toxémia
polyémia
pyémia
bulímia
paramímia
echomímia
dysmímia
eukómia
anómia
fyziognómia
antinómia
teleonómia
tafonómia
trofonómia
ergonómia
ekonómia
makroekonómia
mikroekonómia
kozmonómia
aeronómia
heteronómia
agronómia
metronómia
astronómia
gastronómia
rádioastronómia
labyrintektonómia
mastonómia
autonómia
taxonómia
katadrómia
peperómia
monochrómia
lipochrómia
xantochrómia
dyschrómia
polychrómia
trisómia
hysterostomatómia
plazmatómia
anatómia
ektómia
trombektómia
lobektómia
tubektómia
gonadektómia
radektómia
orchidektómia
tyreoidektómia
laryngektómia
onychektómia
ovariektómia
adrenalektómia
tonzilektómia
kolektómia
splenektómia
tenektómia
pulmonektómia
osteoektómia
kranioektómia
sklerektómia
hysterektómia
kolpohysterektómia
nefrektómia
pylorektómia
gastrektómia
pankreasektómia
sympatektómia
prostatektómia
rektektómia
proktektómia
cystektómia
urocystektómia
vulvektómia
myektómia
apendoktómia
tracheloktómia
flebotómia
lumbotómia
lobotómia
tracheotómia
osteotómia
nymfotómia
vagotómia
myringotómia
laryngotómia
synechotómia
dichotómia
trichotómia
kardiotómia
celiotómia
kraniotómia
koniotómia
torakotómia
radikotómia
apikotómia
leukotómia
kelotómia
maxilotómia
xylotómia
pneumotómia
tympanotómia
adenotómia
tenotómia
sternotómia
zootómia
laparotómia
ureterotómia
hysterotómia
uterotómia
litonefrotómia
akrotómia
antrotómia
pleurotómia
neurotómia
litotómia
ptyalitotómia
pelvilitotómia
pyelolitotómia
traktotómia
mastotómia
litocystotómia
fytotómia
myotómia
ileostómia
cekostómia
kolostómia
xerostómia
mikrostómia
transverzostómia
trizómia
múmia
alchýmia
homonýmia
synonýmia
toponýmia
heteronýmia
metonýmia
antonýmia
katatýmia
cyklotýmia
eutýmia
zhabania
dlabania
škrabania
vstrebania
šklbania
zarábania
prerábania
dorábania
vyrábania
privyrábania
rúbania
dorúbania
vyrúbania
uhýbania
rozhýbania
hĺbania
macania
navracania
nevracania
rozvracania
predplácania
preplácania
nepreplácania
priplácania
doplácania
nedoplácania
nesplácania
uplácania
nevyplácania
utrácania
vytrácania
burácania
sácania
potácania
vykrvácania
rúcania
prekrúcania
skrúcania
vykrúcania
dania
prihliadania
dohliadania
poriadania
nevysporiadania
vyporiadania
dopriadania
spriadania
zažiadania
nevyžiadania
podkladania
prikladania
dokladania
pokladania
predpokladania
naskladania
poskladania
vkladania
vykladania
rozkladania
padania
upadania
rozpadania
sadania
presadania
dosadania
vyhľadania
vystriedania
prejedania
nedania
predania
odpredania
vypredania
rozpredania
predsedania
odpovedania
spovedania
vypovedania
vyzvedania
hojdania
redundania
odania
nedodania
hlodania
okydania
nevydania
znenazdania
zneponazdania
rozdania
neodovzdania
hvízdania
prevládania
zvládania
nezvládania
napádania
vykrádania
strádania
pribúdania
nadobúdania
ubúdania
virgania
vŕzgania
prepriahania
siahania
ťahania
pozviechania
prenechania
vynechania
vysychania
pláchania
páchania
búchania
neposlúchania
behania
nabiehania
zabiehania
nadbiehania
predbiehania
prebiehania
obiehania
dobiehania
rozbiehania
podliehania
spoliehania
strihania
šplhania
pokarhania
mrhania
premrhania
vrhania
luhania
namáhania
domáhania
pomáhania
dopomáhania
vypomáhania
nevymáhania
rozmáhania
zdráhania
nestíhania
dvíhania
zdvíhania
žíhania
spretŕhania
utŕhania
bociania
kajania
krajania
ukájania
odpájania
prepájania
vypájania
rozpájania
krájania
vystrájania
dobíjania
vybíjania
rozbíjania
prepíjania
navíjania
odvíjania
prevíjania
vyvíjania
trójania
kania
makania
zobkania
hladkania
navliekania
prezliekania
vyzliekania
striekania
zastriekania
prestriekania
postriekania
vystriekania
utiekania
sekania
zatekania
pretekania
vytekania
krochkania
blikania
cvrlikania
zanikania
nepodnikania
unikania
vnikania
vznikania
cinkania
brnkania
kvapkania
šepkania
praskania
tlieskania
trieskania
vrieskania
kreskania
ískania
znovuzískania
tkania
popukania
ťukania
mykania
uzamykania
odomykania
odpykania
potykania
odvykania
privykania
zvykania
bedákania
odlákania
flákania
vylákania
fúkania
húkania
ponúkania
vyžmýkania
zatýkania
dotýkania
nepočkania
vyčkania
vytĺkania
premeškania
zmeškania
nonšalania
zasielania
doposielania
rozposielania
rozosielania
odvysielania
neodvysielania
nevysielania
zavolania
neodvolania
prevolania
privolania
dovolania
vyvolania
nezvolania
plania
zaslania
prislania
ututlania
mania
klamania
oklamania
driemania
zemania
rimania
chrestomania
zadumania
najímania
neprijímania
zaujímania
odnímania
snímania
zosnímania
vynímania
nevšímania
nepreskúmania
objednania
prejednania
dojednania
pojednania
ujednania
vyjednania
zjednania
začervenania
hnania
zažehnania
rozohnania
onania
nekonania
dokonania
ukonania
vtesnania
pochutnania
rovnania
narovnania
urovnania
nevyrovnania
zrovnania
nepoznania
spoznania
rozpoznania
neuznania
prelínania
vzlínania
upomínania
napínania
spínania
upínania
zhasínania
obtínania
stínania
roztínania
začínania
nezačínania
klepania
poklepania
tympania
kopania
podkopania
prekopania
rozkopania
zaklopania
slopania
načerpania
odčerpania
nečerpania
prečerpania
nečrpania
prespania
prispania
uspania
sypania
odklápania
preklápania
zatápania
potápania
vytápania
roztápania
európania
vlúpania
rýpania
posýpania
zastarania
zaobstarania
postarania
brania
zbabrania
nebrania
prebrania
pribrania
odobrania
zobrania
hundrania
naberania
zaberania
priberania
oberania
neodoberania
nepoberania
zberania
zozbierania
zdierania
zomierania
odumierania
vymierania
prepierania
upierania
natierania
potierania
stierania
zastierania
predstierania
vystierania
roztierania
uzavierania
začierania
rozožierania
namerania
domerania
pomerania
vymerania
nevymerania
zmerania
severania
prizerania
nahrania
zahrania
prehrania
hemikrania
preorania
dvorania
zorania
preprania
odvetrania
prevetrania
zvetrania
chátrania
vypátrania
tyrania
fárania
vyfárania
tárania
vytárania
privárania
nahovárania
prihovárania
neuzatvárania
pretvárania
pritvárania
dotvárania
utvárania
roztvárania
búrania
nabúrania
odbúrania
vybúrania
zbúrania
pretriasania
walesania
klesania
kresania
okresania
skresania
česania
insania
opásania
kolísania
zakolísania
rozkolísania
predpísania
odpísania
nepodpísania
spolupodpísania
popísania
spísania
neupísania
rozpísania
nerozpísania
bratania
zbratania
odpratania
upratania
vypratania
nalietania
trblietania
nelietania
rozplietania
namietania
zamietania
omietania
zmietania
poprepletania
vpletania
rozpletania
metania
zametania
rozmetania
tetania
prekvitania
nerozkvitania
trkotania
zamotania
hrmotania
rozmotania
poleptania
reptania
škrtania
zoškrtania
narastania
zarastania
prerastania
dorastania
zrastania
rozrastania
vzrastania
zastania
netrestania
vstania
nachystania
látania
zalátania
plátania
zaplátania
rátania
zarátania
nezarátania
odrátania
prerátania
prirátania
dorátania
vrátania
vyrátania
zrátania
pamätania
spamätania
vítania
zvítania
odčítania
napočítania
nezapočítania
neodpočítania
odpútania
pripútania
upútania
rozpútania
pýtania
vŕtania
navŕtania
zvŕtania
rozhýbavania
ošúchavania
vyciciavania
zameriavania
premeriavania
primeriavania
požičiavania
prepožičiavania
vypožičiavania
nadržiavania
zadržiavania
nedodržiavania
neudržiavania
zdržiavania
znovuzískavania
pošliapavania
odbúravania
zastavania
prestavania
dostavania
nedostavania
rozostavania
vystavania
odčítavania
najčítavania
započítavania
prepočítavania
pripočítavania
spočítavania
vypočítavania
rozpočítavania
sčítavania
odpútavania
premiešavania
primiešavania
vmiešavania
nevmiešavania
zmiešavania
odievania
nalievania
zalievania
preclievania
prilievania
zahmlievania
ulievania
vylievania
dorozumievania
doznievania
vyspievania
nahrievania
zahrievania
prehrievania
ohrievania
zohrievania
vyhrievania
podozrievania
vyzrievania
rozsievania
zachvievania
dokončievania
dabovania
ochabovania
oslabovania
zoslabovania
rabovania
vyrabovania
zvelebovania
opotrebovania
spotrebovania
vyžrebovania
šibovania
neprehlbovania
plombovania
zaplombovania
lobovania
rozdrobovania
znásobovania
spôsobovania
prifarbovania
verbovania
sľubovania
pochybovania
obohacovania
pozlacovania
ukracovania
pracovania
zapracovania
nezapracovania
opracovania
nespracovania
nevypracovania
rozpracovania
zatracovania
obcovania
hecovania
podnecovania
osvecovania
prevalcovania
pohlcovania
zbilancovania
poslancovania
nefinancovania
samofinancovania
drancovania
vydrancovania
diferencovania
subvencovania
puncovania
nadhodnocovania
podhodnocovania
znehodnocovania
prehodnocovania
ohodnocovania
prenocovania
priškrcovania
usmrcovania
burcovania
vyburcovania
nanucovania
donucovania
vnucovania
vynucovania
nevynucovania
nasycovania
znesväcovania
odhadovania
dohadovania
hladovania
radovania
degradovania
úradovania
zúradovania
dožadovania
požadovania
nesledovania
predsedovania
kandidovania
konsolidovania
skonsolidovania
revidovania
zrevidovania
likvidovania
zlikvidovania
nezlikvidovania
skandovania
expandovania
suspendovania
sondovania
refundovania
sekundovania
neobchodovania
dohodovania
nerozhodovania
zbombardovania
hazardovania
kolaudovania
skolaudovania
aplaudovania
defraudovania
nebudovania
prebudovania
nedobudovania
nevybudovania
znovuvybudovania
študovania
naštudovania
preštudovania
torpédovania
zakódovania
dekódovania
maródovania
kreovania
rekreovania
parafovania
tarifovania
surfovania
šéfovania
reagovania
odreagovania
propagovania
legovania
delegovania
negovania
dirigovania
korigovania
intrigovania
prolongovania
nefungovania
kontrahovania
nezasahovania
nedosahovania
zaťahovania
preťahovania
priťahovania
doťahovania
popoťahovania
nasťahovania
odsťahovania
prisťahovania
vysťahovania
uťahovania
vťahovania
vyťahovania
ciachovania
splachovania
krachovania
skrachovania
nezachovania
podpichovania
prepichovania
vpichovania
dochovania
sprchovania
uschovania
uchovania
vychovania
polihovania
knihovania
zaknihovania
vystrihovania
postihovania
vyzdvihovania
stohovania
odtrhovania
podvrhovania
rozvrhovania
pluhovania
obsluhovania
ryhovania
vylúhovania
porciovania
prémiovania
zahajovania
obhajovania
odkrajovania
ukrajovania
zatajovania
pritajovania
bojovania
vybojovania
uspokojovania
upokojovania
prihnojovania
zapojovania
odpojovania
prepojovania
pripojovania
spojovania
rozpojovania
odzbrojovania
vyzbrojovania
prestrojovania
zdvojovania
prisvojovania
osvojovania
preskakovania
lakovania
neopakovania
rozpakovania
brakovania
vybrakovania
krakovania
presakovania
atakovania
bivakovania
bodkovania
horekovania
vstrekovania
indikovania
kvalifikovania
unifikovania
verifikovania
ratifikovania
kvantifikovania
neidentifikovania
certifikovania
infikovania
komplikovania
skomplikovania
komunikovania
vyfabrikovania
okrikovania
vykrikovania
praktikovania
diagnostikovania
štrajkovania
pájkovania
spájkovania
trilkovania
kolkovania
titulkovania
známkovania
snímkovania
tankovania
natankovania
dovolenkovania
zinkovania
poklonkovania
dokovania
blokovania
deblokovania
neblokovania
nerokovania
neprerokovania
prorokovania
nárokovania
úrokovania
provokovania
neprovokovania
vyprovokovania
šokovania
vtipkovania
zaparkovania
paberkovania
podstrkovania
zamaskovania
demaskovania
pieskovania
riskovania
voskovania
hláskovania
páskovania
rozkúskovania
pečiatkovania
zužitkovania
zúžitkovania
redukovania
zredukovania
produkovania
nafukovania
zafukovania
vyfukovania
prízvukovania
preddavkovania
dávkovania
predávkovania
stávkovania
zväzkovania
verklíkovania
kolíkovania
značkovania
špičkovania
bratríčkovania
posmeškovania
skonfiškovania
práškovania
drážkovania
krúžkovania
odkalovania
nainštalovania
žalovania
zažalovania
etablovania
dublovania
kormidlovania
handlovania
pendlovania
rozparcelovania
tunelovania
cizelovania
kamuflovania
žonglovania
profilovania
kompilovania
ventilovania
odventilovania
destilovania
protokolovania
úkolovania
demolovania
rolovania
kontrolovania
prekontrolovania
skontrolovania
stolovania
izolovania
suplovania
slovania
číslovania
prečíslovania
očíslovania
dulovania
regulovania
neregulovania
vyregulovania
zregulovania
špekulovania
zakalkulovania
vinkulovania
simulovania
stimulovania
sformulovania
kumulovania
akumulovania
manipulovania
zmanipulovania
amalgamovania
prelamovania
proklamovania
oznamovania
oboznamovania
naprogramovania
snemovania
zdecimovania
legitimovania
zazimovania
prezimovania
filmovania
stlmovania
utlmovania
upovedomovania
uvedomovania
neuvedomovania
promovania
prikrmovania
skrmovania
vykrmovania
deformovania
reformovania
preformovania
neinformovania
dezinformovania
transformovania
netransformovania
normovania
gumovania
pogumovania
konzumovania
skonzumovania
šikanovania
sanovania
stanovania
bubnovania
zinscenovania
preklenovania
nevymenovania
nevenovania
intervenovania
stagnovania
signovania
rezignovania
kombinovania
skombinovania
nevakcinovania
naordinovania
koordinovania
skoordinovania
rafinovania
zdisciplinovania
kontaminovania
diskriminovania
kulminovania
nominovania
denominovania
patinovania
abstinovania
ruinovania
zruinovania
sankcionovania
penzionovania
deponovania
zakomponovania
oponovania
nedisponovania
predisponovania
exponovania
stornovania
zosnovania
zunovania
splynovania
trénovania
pocínovania
odmínovania
termínovania
šampónovania
zabetónovania
zmapovania
čapovania
prešľapovania
prelepovania
vlepovania
vylepovania
participovania
skoncipovania
tipovania
vytipovania
pumpovania
napumpovania
korumpovania
skorumpovania
stopovania
uzurpovania
zakupovania
odkupovania
okupovania
dokupovania
preskupovania
zoskupovania
vykupovania
odlupovania
olupovania
grupovania
nastupovania
odstupovania
prestupovania
pristupovania
postupovania
nepostupovania
vstupovania
nevstupovania
vytypovania
obdarovania
obhospodarovania
vykarovania
deklarovania
naparovania
odparovania
reparovania
vyparovania
vyvarovania
zvarovania
čarovania
vyčarovania
ožarovania
prepudrovania
kádrovania
referovania
preferovania
konferovania
pancierovania
dierovania
nadierovania
najdierovania
zmierovania
pranierovania
papierovania
tolerovania
nasmerovania
temperovania
operovania
kooperovania
prosperovania
neprosperovania
poverovania
zverovania
úverovania
inzerovania
vycifrovania
zašifrovania
bagrovania
integrovania
emigrovania
čachrovania
nerozširovania
dekorovania
oneskorovania
zamorovania
memorovania
umorovania
honorovania
odporovania
protektorovania
mentorovania
sponzorovania
odpozorovania
vzorovania
prešetrovania
neošetrovania
koncentrovania
rastrovania
registrovania
nezaregistrovania
administrovania
ostrovania
zaostrovania
vyostrovania
zostrovania
lustrovania
demonštrovania
reštaurovania
poburovania
ohurovania
zakurovania
prekurovania
neprekurovania
konkurovania
nevykurovania
vymurovania
saturovania
škárovania
párovania
spárovania
šoférovania
muzicírovania
sekírovania
masírovania
lavírovania
naservírovania
kašírovania
režírovania
skórovania
kontúrovania
inkasovania
zinkasovania
nehlasovania
prehlasovania
vyhlasovania
nevyhlasovania
odsúhlasovania
trasovania
zainteresovania
vyvesovania
vibrolisovania
spolupodpisovania
opisovania
popisovania
spisovania
upisovania
rozpisovania
balansovania
losovania
vylosovania
zlosovania
ponosovania
obrusovania
rysovania
debatovania
skonštatovania
obetovania
paketovania
briketovania
etiketovania
koketovania
kompletovania
tetovania
vetovania
kšeftovania
citovania
licitovania
zdiskreditovania
vygitovania
kompromitovania
nitovania
parazitovania
sčitovania
vyčitovania
taktovania
kontaktovania
selektovania
diktovania
asfaltovania
smaltovania
katapultovania
konzultovania
prekonzultovania
implantovania
akcentovania
prezidentovania
orientovania
preorientovania
zorientovania
lamentovania
cementovania
dementovania
experimentovania
komentovania
absentovania
patentovania
eskontovania
diskontovania
montovania
namontovania
demontovania
vymontovania
konfrontovania
gruntovania
dotovania
bojkotovania
pilotovania
rotovania
bankrotovania
zbankrotovania
adaptovania
neakceptovania
adoptovania
štartovania
naštartovania
nenaštartovania
odštartovania
eskortovania
reportovania
športovania
prepastovania
devastovania
zdevastovania
precestovania
pricestovania
vycestovania
nevycestovania
predpestovania
dopestovania
atestovania
otestovania
protestovania
neinvestovania
preinvestovania
listovania
zalistovania
prelistovania
sistovania
existovania
kompostovania
starostovania
pokutovania
prediskutovania
valutovania
komutovania
sebaľutovania
opytovania
dopytovania
vypytovania
plagátovania
kótovania
nekótovania
počtovania
nezaúčtovania
neúčtovania
nezúčtovania
zrekonštruovania
vykonštruovania
situovania
zabavovania
odbavovania
zbavovania
objavovania
zjavovania
naplavovania
zaplavovania
preplavovania
splavovania
vyplavovania
oslavovania
prepravovania
pripravovania
dopravovania
pretavovania
zotavovania
zastavovania
nezastavovania
pozastavovania
odstavovania
neodstavovania
prestavovania
pristavovania
nezostavovania
ustavovania
navštevovania
derivovania
kultivovania
priživovania
oživovania
vyživovania
devalvovania
pokovovania
oslovovania
vyslovovania
vylovovania
ustanovovania
renovovania
zhotovovania
rezervovania
konzervovania
zakonzervovania
umŕtvovania
relaxovania
fixovania
mixovania
zakazovania
ukazovania
preukazovania
nepreukazovania
poukazovania
nevykazovania
vymrazovania
zmrazovania
rozmrazovania
nahadzovania
zahadzovania
odhadzovania
prehadzovania
prihadzovania
vhadzovania
vyhadzovania
zhadzovania
rozhadzovania
zahladzovania
schladzovania
uhladzovania
uhradzovania
prezradzovania
nasadzovania
zasadzovania
nadsadzovania
osadzovania
dosadzovania
usadzovania
vsadzovania
zamedzovania
neobmedzovania
vymedzovania
oslobodzovania
odvodzovania
vyvodzovania
potvrdzovania
nepotvrdzovania
stvrdzovania
vzbudzovania
odcudzovania
scudzovania
odsudzovania
prisudzovania
schôdzovania
precizovania
ideologizovania
škandalizovania
nerealizovania
legalizovania
radikalizovania
minimalizovania
maximalizovania
formalizovania
penalizovania
racionalizovania
zracionalizovania
skomercionalizovania
inštitucionalizovania
liberalizovania
generalizovania
centralizovania
skapitalizovania
hospitalizovania
kryštalizovania
vykryštalizovania
novelizovania
nenovelizovania
stabilizovania
mobilizovania
zmobilizovania
sterilizovania
civilizovania
dynamizovania
zdynamizovania
zekonomizovania
atomizovania
neorganizovania
preorganizovania
zorganizovania
zmechanizovania
harmonizovania
démonizovania
modernizovania
zmodernizovania
polarizovania
sumarizovania
charakterizovania
kategorizovania
valorizovania
nevalorizovania
terorizovania
autorizovania
favorizovania
dramatizovania
klimatizovania
sympatizovania
byrokratizovania
odbyrokratizovania
nebyrokratizovania
privatizovania
neprivatizovania
kompletizovania
skompletizovania
konkretizovania
teoretizovania
politizovania
odpolitizovania
prepolitizovania
spolitizovania
praktizovania
taktizovania
avizovania
aktivizovania
objektivizovania
pulzovania
dimenzovania
poddimenzovania
predimenzovania
zanalyzovania
paralyzovania
fázovania
rozfázovania
naväzovania
podväzovania
preväzovania
frézovania
bačovania
zbedačovania
potlačovania
ožobračovania
prekračovania
nepokračovania
presvedčovania
osvedčovania
odľahčovania
zľahčovania
sebabičovania
zveličovania
okysličovania
zmäkčovania
klčovania
vyklčovania
zamlčovania
spolčovania
mulčovania
ponemčovania
pančovania
stenčovania
nedokončovania
ukončovania
zlynčovania
odbočovania
zotročovania
zúročovania
osočovania
predurčovania
neurčovania
odlučovania
zaručovania
obkľučovania
vytyčovania
vztyčovania
fáčovania
nariaďovania
zariaďovania
vylaďovania
zlaďovania
nadraďovania
preraďovania
priraďovania
zveľaďovania
zatrieďovania
vytrieďovania
rozrieďovania
sústreďovania
naloďovania
prebaľovania
spomaľovania
vymaľovania
sebazdokonaľovania
napaľovania
vypaľovania
kraľovania
odvaľovania
neschvaľovania
uvaľovania
zvaľovania
odďaľovania
vzďaľovania
zaobľovania
hobľovania
špicľovania
odzrkadľovania
presídľovania
usídľovania
vysídľovania
sceľovania
zadeľovania
oddeľovania
predeľovania
nerozdeľovania
docieľovania
stmeľovania
opeľovania
odstreľovania
podstreľovania
prestreľovania
ostreľovania
vystreľovania
riaditeľovania
učiteľovania
prevteľovania
bifľovania
urýchľovania
zrýchľovania
nažehľovania
zauhľovania
zoštíhľovania
zaškoľovania
preškoľovania
doškoľovania
poľovania
nastoľovania
povoľovania
skresľovania
okysľovania
osvetľovania
rozčuľovania
prechyľovania
vychyľovania
rozptyľovania
okrašľovania
prikrášľovania
okrášľovania
nezdaňovania
zabraňovania
zachraňovania
ochraňovania
napodobňovania
ochudobňovania
zosobňovania
spochybňovania
nespochybňovania
zarybňovania
zlacňovania
zovšeobecňovania
odmocňovania
zmocňovania
udomácňovania
vyskladňovania
spriehľadňovania
sprehľadňovania
zvýhodňovania
odškodňovania
odnárodňovania
znárodňovania
zúrodňovania
zavodňovania
odvodňovania
odôvodňovania
zdôvodňovania
ukľudňovania
vyľudňovania
zaneprázdňovania
vyprázdňovania
podceňovania
preceňovania
nedoceňovania
podmieňovania
prekleňovania
začleňovania
nezačleňovania
odčleňovania
pričleňovania
včleňovania
vyčleňovania
rozčleňovania
odbremeňovania
pozmeňovania
obviňovania
uverejňovania
neuverejňovania
nezverejňovania
zvlákňovania
rozvlákňovania
skvapalňovania
spriemyselňovania
neposilňovania
zosilňovania
znásilňovania
scivilňovania
naplňovania
nenaplňovania
preplňovania
doplňovania
splňovania
zreálňovania
zjemňovania
uskromňovania
odstupňovania
vystupňovania
zmierňovania
usmerňovania
zahrňovania
zhospodárňovania
odkôrňovania
skultúrňovania
objasňovania
ujasňovania
vyjasňovania
zalesňovania
odlesňovania
stelesňovania
spresňovania
upresňovania
utesňovania
vytesňovania
sprísňovania
spoplatňovania
neuplatňovania
skvalitňovania
zhmotňovania
vyvlastňovania
premiestňovania
rozmiestňovania
neuprednostňovania
zoštátňovania
pripevňovania
spevňovania
združstevňovania
neovplyvňovania
zrovnoprávňovania
zatrávňovania
zefektívňovania
zintenzívňovania
zextenzívňovania
splyňovania
zdôrazňovania
neuskutočňovania
zviditeľňovania
zosmiešňovania
odvzdušňovania
zbožňovania
znemožňovania
umožňovania
neumožňovania
pašovania
odprašovania
oprašovania
zastrašovania
odstrašovania
zastrešovania
utešovania
odlišovania
finišovania
sfalšovania
zmenšovania
nadlepšovania
vylepšovania
nezlepšovania
zhoršovania
nezhoršovania
navršovania
zjednodušovania
narušovania
prerušovania
neporušovania
vyrušovania
vysušovania
retušovania
povyšovania
nezvyšovania
sieťovania
zošľachťovania
zušľachťovania
vyciťovania
poisťovania
vykorisťovania
prečisťovania
očisťovania
vyčisťovania
premosťovania
zahusťovania
zhusťovania
okliešťovania
zaangažovania
zavlažovania
obnažovania
predražovania
znevažovania
vyvažovania
rozvažovania
speňažovania
nezaťažovania
obťažovania
sťažovania
vyťažovania
protežovania
približovania
ponižovania
križovania
nezadlžovania
predlžovania
nepredlžovania
aranžovania
deložovania
zmnožovania
znožovania
zadržovania
pridržovania
udržovania
zdržovania
pridružovania
združovania
zakružovania
pritužovania
vystužovania
utužovania
zužovania
ryžovania
silážovania
drenážovania
garážovania
rvania
pretrvania
neplytvania
štvania
zvania
prizvania
neprizvania
nepozvania
nevyzvania
zabávania
zanedbávania
vstrebávania
dávania
nadávania
prepadávania
rozpadávania
vyjedávania
predávania
vypredávania
rozpredávania
sedávania
vysedávania
vypovedávania
nedodávania
nahlodávania
udávania
nevydávania
neodovzdávania
ponechávania
vynechávania
zabehávania
prestrihávania
strhávania
vytrhávania
zlyhávania
nezlyhávania
jávania
oplakávania
vyplakávania
pritakávania
vyčakávania
zasekávania
odsekávania
osekávania
potľapkávania
našepkávania
oťukávania
pokyvkávania
odpykávania
vyčkávania
omeškávania
odolávania
odvolávania
privolávania
dovolávania
povolávania
vyvolávania
ututlávania
premávania
prejednávania
ujednávania
zjednávania
prekonávania
nevykonávania
vychutnávania
narovnávania
urovnávania
nevyrovnávania
zrovnávania
nepriznávania
uznávania
neuznávania
vyznávania
preklepávania
poklepávania
podkopávania
prekopávania
odčerpávania
prečerpávania
vyčerpávania
spávania
uspávania
vysypávania
zastarávania
zaobstarávania
zahrávania
pohrávania
preorávania
vyorávania
naprávania
zvetrávania
nasávania
odsávania
okresávania
vysávania
odpratávania
rozmotávania
zastávania
pristávania
dostávania
postávania
zostávania
vystávania
zachytávania
spamätávania
zapracovávania
prepracovávania
opracovávania
vypracovávania
rozpracovávania
dobudovávania
prechovávania
uschovávania
uchovávania
vychovávania
sprostredkovávania
pozinkovávania
prerokovávania
vymenovávania
vyúčtovávania
zúčtovávania
pretrvávania
zotrvávania
rozpitvávania
prirezávania
zahnívania
vyhnívania
snívania
spočívania
prišívania
zošívania
všívania
zažívania
ožívania
dožívania
neužívania
nezneužívania
nevyužívania
vyžívania
obúvania
zapracúvania
prepracúvania
opracúvania
rozpracúvania
vycúvania
vypadúvania
usporadúvania
vysporadúvania
dobudúvania
sprostredkúvania
prekúvania
prerokúvania
premenúvania
vymenúvania
skupúvania
zasúvania
odsúvania
presúvania
zaratúvania
preratúvania
vyratúvania
vyzúvania
načúvania
neodpočúvania
obývania
rozkývania
splývania
premývania
podrývania
zakrývania
odkrývania
pokrývania
ukrývania
vykrývania
vyrývania
pozývania
gazania
zaviazania
neviazania
previazania
vyviazania
zviazania
rozviazania
umazania
rozmazania
hádzania
nachádzania
zachádzania
predchádzania
dochádzania
vchádzania
vychádzania
vzchádzania
zahládzania
dosládzania
nahrádzania
zahrádzania
prehrádzania
uhrádzania
neuhrádzania
prezrádzania
osádzania
vysádzania
predvádzania
odvádzania
neodvádzania
podvádzania
prevádzania
sprevádzania
privádzania
neuvádzania
vyvádzania
rozvádzania
prebúdzania
zobúdzania
podliezania
odrezania
porezania
odkázania
dokázania
nepreukázania
poukázania
domŕzania
presviedčania
québečania
zakričania
požičania
zapožičania
prepožičania
zamlčania
premlčania
nepremlčania
umlčania
jeruzalemčania
jenčania
zvolenčania
rinčania
mučania
pučania
bzučania
natláčania
zatláčania
pretláčania
potláčania
vtláčania
vytláčania
namáčania
podmáčania
rozmáčania
natáčania
zatáčania
pretáčania
stáčania
roztáčania
zaúčania
poúčania
natŕčania
otŕčania
podieľania
omieľania
vymieľania
ponáhľania
zaháľania
premýšľania
domýšľania
vymýšľania
klaňania
zamieňania
obmieňania
odmieňania
vymieňania
voňania
brňania
naháňania
preháňania
oháňania
doháňania
zháňania
rozháňania
prikláňania
vyzváňania
míňania
číňania
vyčíňania
nenapĺňania
prepĺňania
nespĺňania
zahŕňania
odhŕňania
primiešania
zhášania
zanášania
nadnášania
neprenášania
unášania
vnášania
vynášania
znášania
roznášania
uznášania
neuznášania
vznášania
odskúšania
narúšania
korinťania
egypťania
marťania
frankfurťania
kresťania
nekresťania
kréťania
nebešťania
mešťania
sídlišťania
svišťania
mimozemšťania
pozemšťania
púšťania
napúšťania
odpúšťania
neprepúšťania
pripúšťania
opúšťania
upúšťania
rozpúšťania
ležania
neudržania
pozdržania
peržania
južania
narážania
prerážania
vyhrážania
porážania
urážania
vyrážania
zrážania
navážania
zavážania
odvážania
prevážania
vyvážania
parížania
pridŕžania
zobecnia
nezobecnia
dnia
spriehľadnia
nespriehľadnia
zneprehľadnia
spriechodnia
nespriechodnia
zdôveryhodnia
nezdôveryhodnia
znevýhodnia
neznevýhodnia
odpoludnia
dopoludnia
sprejazdnia
nesprejazdnia
taenia
zoslabenia
opotrebenia
upotrebenia
hanbenia
zahanbenia
nehanbenia
napodobenia
zdobenia
robenia
zarobenia
obrobenia
drobenia
rozdrobenia
nerobenia
prerobenia
urobenia
vyrobenia
privyrobenia
strojnásobenia
zdvojnásobenia
zmnohonásobenia
vynásobenia
znásobenia
zásobenia
predzásobenia
nespolupôsobenia
prifarbenia
pofarbenia
vyfarbenia
naštrbenia
vyhubenia
vyrubenia
nevyrubenia
tríbenia
trúbenia
vyrúbenia
hĺbenia
zahĺbenia
neprehĺbenia
skĺbenia
chcenia
nechcenia
podriadenia
neriadenia
vyriadenia
nezriadenia
chladenia
schladenia
kladenia
vyladenia
nezladenia
rozladenia
nahromadenia
radenia
naradenia
nezaradenia
nadradenia
odradenia
nepreradenia
hradenia
zahradenia
nehradenia
prehradenia
vyhradenia
poradenia
zoradenia
nezoradenia
pradenia
zradenia
prezradenia
vyzradenia
nevyzradenia
sadenia
neobsadenia
nadsadenia
nepresadenia
osadenia
zosadenia
usadenia
zveľadenia
vycedenia
dedenia
zdedenia
zatriedenia
odtriedenia
roztriedenia
rozriedenia
prejedenia
vyjedenia
presedenia
navedenia
nezavedenia
znovuzavedenia
odvedenia
neodvedenia
nevedenia
privedenia
dovedenia
znovuuvedenia
zvedenia
dovidenia
vyjdenia
vynájdenia
sebaoslobodenia
hodenia
zaobchodenia
dohodenia
vhodenia
škodenia
odškodenia
nepoškodenia
nalodenia
plodenia
splodenia
vylodenia
rodenia
navodenia
odvodenia
vyvodenia
nevyvodenia
dôvodenia
pritvrdenia
nepotvrdenia
budenia
vzbudenia
čmudenia
ukrivdenia
najazdenia
hniezdenia
opozdenia
brzdenia
odbrzdenia
pribrzdenia
zbrzdenia
údenia
blúdenia
poblúdenia
zblúdenia
rozprúdenia
súdenia
prisúdenia
usúdenia
nazhromaždenia
vraždenia
vyvraždenia
trafenia
rozplienia
nerozplienia
zatajenia
vykoľajenia
rozglejenia
dojenia
hojenia
kojenia
neuspokojenia
hnojenia
pojenia
nezapojenia
neprepojenia
nepripojenia
nespojenia
rozpojenia
brojenia
zbrojenia
prezbrojenia
odkrojenia
vykrojenia
prisvojenia
zahájenia
obhájenia
nabalenia
prebalenia
vybalenia
zahalenia
vzdialenia
kalenia
odvalenia
prevalenia
uvalenia
zaoblenia
preclenia
odzrkadlenia
zamdlenia
presídlenia
usídlenia
vysídlenia
celenia
zacelenia
zadelenia
nedelenia
nepridelenia
neudelenia
vydelenia
znovurozdelenia
bielenia
vybielenia
cielenia
docielenia
jelenia
chmelenia
nenelenia
zastrelenia
podstrelenia
prestrelenia
zostrelenia
rozstrelenia
spriatelenia
povelenia
želenia
oželenia
vyuhlenia
náhlenia
unáhlenia
zoštíhlenia
vysilenia
zhmlenia
vrcholenia
preškolenia
doškolenia
vyškolenia
skomolenia
znovunastolenia
volenia
nepovolenia
nezvolenia
znovuzvolenia
uteplenia
žiarlenia
chrlenia
premyslenia
domyslenia
zosvetlenia
zauzlenia
kúzlenia
okúzlenia
odpálenia
podpálenia
prepálenia
popálenia
spálenia
upálenia
vypálenia
ustálenia
chválenia
neschválenia
vychýlenia
pomýlenia
prikrášlenia
skrášlenia
ozrejmenia
zošikmenia
tlmenia
stlmenia
utlmenia
sebauvedomenia
neuvedomenia
vylomenia
rozlomenia
šumenia
dymenia
omámenia
oboznámenia
neoznámenia
nezdanenia
pohanenia
vymanenia
napodobnenia
schudobnenia
zosobnenia
spochybnenia
znehybnenia
zacnenia
ocecnenia
odmocnenia
onemocnenia
udomácnenia
uskladnenia
vyskladnenia
rozvidnenia
oplodnenia
zmedzinárodnenia
zúrodnenia
zavodnenia
odvodnenia
rozvodnenia
neodôvodnenia
zaľudnenia
preľudnenia
spojazdnenia
nespojazdnenia
podcenenia
docenenia
nedocenenia
plienenia
vyplienenia
podmienenia
tienenia
zatienenia
zazelenenia
nezačlenenia
odčlenenia
pričlenenia
skamenenia
odmenenia
zmenenia
nezmenenia
pozmenenia
zakorenenia
odbahnenia
pošpinenia
zaburinenia
zasinenia
dočinenia
učinenia
zapríčinenia
ustajnenia
neuverejnenia
nezverejnenia
bujnenia
skvapalnenia
spohodlnenia
zmydelnenia
rozmelnenia
spriemyselnenia
zosilnenia
scivilnenia
spopolnenia
uvolnenia
preplnenia
protiplnenia
nedoplnenia
oslnenia
rozvlnenia
uzákonenia
naklonenia
odklonenia
priklonenia
vápnenia
začiernenia
spozornenia
poškvrnenia
zhospodárnenia
spopulárnenia
premárnenia
tvárnenia
skultúrnenia
snenia
jasnenia
ujasnenia
neujasnenia
nevyjasnenia
besnenia
zalesnenia
odlesnenia
spresnenia
utesnenia
vytesnenia
zdrsnenia
zneplatnenia
spoplatnenia
nespoplatnenia
neuplatnenia
osamostatnenia
otehotnenia
zhmotnenia
vlastnenia
nevlastnenia
privlastnenia
vyvlastnenia
neumiestnenia
uprednostnenia
zhutnenia
poštátnenia
zoštátnenia
splavnenia
umravnenia
spevnenia
znerovnoprávnenia
zrovnoprávnenia
zatrávnenia
zobjektívnenia
sproduktívnenia
odplynenia
zdôraznenia
zaznenia
doznenia
vyznenia
vybláznenia
väznenia
znervóznenia
poblúznenia
trýznenia
bránenia
zachránenia
uchránenia
neodstránenia
zatônenia
lačnenia
spriezračnenia
rečnenia
neuskutočnenia
odhlučnenia
zviditeľnenia
nezviditeľnenia
neuvoľnenia
zosmiešnenia
neumožnenia
stotožnenia
spružnenia
dolapenia
odštiepenia
rozštiepenia
lepenia
odlepenia
vylepenia
vzchopenia
kopenia
nakopenia
preklopenia
topenia
zatopenia
potopenia
utopenia
trpenia
prispenia
preskupenia
kúpenia
nakúpenia
neodkúpenia
prikúpenia
skúpenia
ulúpenia
podstúpenia
nepristúpenia
dostúpenia
ustúpenia
vstúpenia
nevstúpenia
vystúpenia
obarenia
vydarenia
ožiarenia
vyjarenia
marenia
zmarenia
parenia
oparenia
zavarenia
priškvarenia
uvarenia
zvarenia
striebrenia
cibrenia
podobrenia
zmúdrenia
mierenia
uzmierenia
operenia
súperenia
hašterenia
spreneverenia
preverenia
nepoverenia
uverenia
zverenia
čerenia
rozčerenia
zamokrenia
iskrenia
poborenia
táborenia
vyhorenia
zamorenia
odmorenia
umorenia
ponorenia
vnorenia
vynorenia
nepodporenia
stoporenia
nasporenia
usporenia
živorenia
hovorenia
ohovorenia
dohovorenia
neuzatvorenia
znetvorenia
pretvorenia
dotvorenia
nedotvorenia
oživotvorenia
utvorenia
nevytvorenia
jatrenia
patrenia
protiopatrenia
ušetrenia
predostrenia
vyostrenia
uzavrenia
zrenia
rybárenia
vladárenia
nehospodárenia
šafárenia
farmárenia
lanárenia
párenia
kšeftárenia
tvárenia
odsírenia
vírenia
zavírenia
rozvírenia
nešírenia
búrenia
prižmúrenia
posúrenia
uhasenia
jasenia
neodsúhlasenia
pasenia
zatarasenia
trasenia
otrasenia
potrasenia
prekvasenia
miesenia
kriesenia
znovuvzkriesenia
nesenia
nanesenia
prednesenia
odnesenia
neprenesenia
unesenia
vynesenia
vznesenia
povznesenia
neresenia
vyvesenia
pokosenia
obnosenia
dusenia
pridusenia
nahlásenia
zahlásenia
neprihlásenia
neohlásenia
nevyhlásenia
vybrúsenia
vtrúsenia
predplatenia
preplatenia
priplatenia
nesplatenia
uplatenia
nevyplatenia
zlatenia
zakrpatenia
stratenia
pečatenia
odpečatenia
spečatenia
ošatenia
zneuctenia
vznietenia
svietenia
nasvietenia
rozsvietenia
zapletenia
prepletenia
plachtenia
zošľachtenia
zušľachtenia
zahltenia
pohltenia
rozpoltenia
znovuzjednotenia
sebahodnotenia
nadhodnotenia
podhodnotenia
neprehodnotenia
neohodnotenia
vyhrotenia
skrotenia
škrtenia
priškrtenia
zoškrtenia
mastenia
odmastenia
prerastenia
umiestenia
rozmiestenia
istenia
nezaistenia
olistenia
nepoistenia
pripoistenia
koristenia
uistenia
nezistenia
predčistenia
prečistenia
očistenia
vyčistenia
vyhostenia
premostenia
postenia
zhustenia
pustenia
napustenia
neprepustenia
pripustenia
nepripustenia
nespustenia
vpustenia
zaústenia
znechutenia
ochutenia
balamutenia
zbalamutenia
odchytenia
podchytenia
uchytenia
mlátenia
pozlátenia
neskrátenia
ukrátenia
navrátenia
nenavrátenia
prinavrátenia
nevrátenia
vyvrátenia
zvrátenia
rozvrátenia
mätenia
zaštítenia
mútenia
nútenia
prinútenia
vnútenia
vynútenia
krútenia
nakrútenia
prekrútenia
skrútenia
vykrútenia
rozkrútenia
sýtenia
presýtenia
odľudštenia
poľudštenia
trieštenia
roztrieštenia
vymrštenia
rozlúštenia
zabavenia
odbavenia
pobavenia
nezbavenia
nažhavenia
gniavenia
vyjavenia
plavenia
zaplavenia
preplavenia
splavenia
stmavenia
zdravenia
odzdravenia
nažeravenia
napravenia
zapravenia
pripravenia
dopravenia
upravenia
pretavenia
stavenia
obstavenia
nadstavenia
neodstavenia
podstavenia
prestavenia
pristavenia
nepristavenia
dostavenia
rozostavenia
ustavenia
vytavenia
roztavenia
hrdzavenia
poľavenia
nekrivenia
pokrivenia
znovuoživenia
vyhladovenia
ovdovenia
vyhovenia
lovenia
nevyslovenia
ulovenia
nestanovenia
neobnovenia
znovuobnovenia
vynovenia
dohotovenia
odkrvenia
prekrvenia
odmrvenia
vetvenia
rozvetvenia
kotvenia
zakotvenia
ukotvenia
vrstvenia
navrstvenia
zvrstvenia
umŕtvenia
vytriezvenia
dávenia
hyenia
kazenia
neprekazenia
pokazenia
narazenia
zarazenia
odrazenia
prerazenia
neprerazenia
mrazenia
odmrazenia
zmrazenia
rozmrazenia
dorazenia
porazenia
zrazenia
reťazenia
zreťazenia
neobmedzenia
omedzenia
odcudzenia
scudzenia
lezenia
vezenia
zavezenia
odvezenia
prevezenia
vyvezenia
hrozenia
pohrozenia
vozenia
hryzenia
bedačenia
zbedačenia
sedliačenia
natlačenia
dotlačenia
nestlačenia
vtlačenia
zaonačenia
naznačenia
neoznačenia
poznačenia
zavďačenia
svedčenia
doliečenia
samoliečenia
vyliečenia
spriečenia
odvlečenia
privlečenia
dovlečenia
pripečenia
spečenia
nezabezpečenia
ubezpečenia
tečenia
zatečenia
vytečenia
odľahčenia
sebazničenia
samozničenia
opičenia
nefajčenia
zmäkčenia
spolčenia
končenia
nedokončenia
neukončenia
partizánčenia
skočenia
zaskočenia
odskočenia
preskočenia
premočenia
zakročenia
neprekročenia
vykročenia
zotročenia
zúročenia
natočenia
roztočenia
útočenia
neútočenia
nivočenia
zastrčenia
odstrčenia
postrčenia
predurčenia
neurčenia
rybárčenia
záhradkárčenia
politikárčenia
fuškárčenia
farmárčenia
novinárčenia
samoučenia
zaručenia
nedoručenia
odporučenia
ozvučenia
dievčenia
páčenia
nepáčenia
prepáčenia
vypáčenia
omráčenia
chytráčenia
líčenia
klíčenia
súkromníčenia
živnostníčenia
roľníčenia
obkľúčenia
vytýčenia
odplašenia
rašenia
harašenia
strašenia
zastrašenia
odstrašenia
neriešenia
doriešenia
nedoriešenia
spoluriešenia
nevyriešenia
rozriešenia
tešenia
pustošenia
nadlepšenia
prilepšenia
jednodušenia
nenarušenia
nerušenia
neprerušenia
nezrušenia
sušenia
osušenia
usušenia
vysušenia
odprášenia
odlíšenia
utíšenia
vyvýšenia
nezvýšenia
navŕšenia
zavŕšenia
obnaženia
nesnaženia
draženia
predraženia
podraženia
vydraženia
nastraženia
speňaženia
nezaťaženia
odťaženia
neťaženia
sťaženia
nevyťaženia
zasúťaženia
obleženia
zasneženia
oddlženia
neoddlženia
zdlženia
hemženia
hromženia
nedoženia
naloženia
vynaloženia
nezaloženia
nepredloženia
priloženia
doloženia
vyloženia
nezloženia
rozmnoženia
vykynoženia
zduženia
druženia
pridruženia
pruženia
odpruženia
sústruženia
tuženia
vystuženia
utuženia
nestráženia
ustráženia
zaváženia
zneváženia
preváženia
zadováženia
vyváženia
nevyváženia
nezníženia
kríženia
skríženia
slúženia
zaslúženia
obslúženia
doslúženia
zadĺženia
dafnia
hafnia
algolagnia
bochnia
neklochnia
lehnia
poslinia
neposlinia
pristajnia
ustajnia
neustajnia
zduchaplnia
nezduchaplnia
oslnia
neoslnia
omnia
asomnia
insomnia
hyposomnia
hypersomnia
cladonia
teogonia
diakonia
myoklonia
šemonia
nešemonia
simonia
horehronia
wellingtonia
bizonia
akapnia
agrypnia
vápnia
nevápnia
gubernia
hernia
umiernia
očiernia
neočiernia
zhodnovernia
nezhodnovernia
kalifornia
srnia
zrnia
znejasnia
neznejasnia
zasnia
nezasnia
stelesnia
nestelesnia
presnia
upresnia
neupresnia
vtesnia
vytesnia
spoplatnia
nespoplatnia
znekvalitnia
neznekvalitnia
spoluzúčastnia
zunia
nezunia
usústavnia
neusústavnia
znerovnoprávnia
neznerovnoprávnia
gdynia
žíznia
nežíznia
beánia
oceánia
štefánia
epifánia
teofánia
litofánia
melánia
mánia
kladománia
teománia
grafománia
nymfománia
fagománia
bibliománia
oniománia
poriománia
ergaziománia
farmakománia
gynekománia
toxikománia
narkománia
megalománia
melománia
anglománia
ekdemománia
enománia
oenománia
monománia
andrománia
mikrománia
pyrománia
dipsománia
onomatománia
tanatománia
metománia
gigantománia
potománia
erotománia
kleptománia
citátománia
mýtománia
chryzománia
sparmánia
onánia
kompánia
hispánia
akránia
mauretánia
litánia
británia
mauritánia
transylvánia
pensylvánia
pennsylvánia
tanzánia
gardénia
psychogénia
biogénia
fylogénia
antropogénia
iatrogénia
retrogénia
ontogénia
odontogénia
lyzogénia
eugénia
telygénia
bimilénia
arménia
nénia
trombopénia
leukopénia
sideropénia
pancytopénia
trombocytopénia
lymfocytopénia
leukocytopénia
parafrénia
oligofrénia
cyklofrénia
schizofrénia
bradyfrénia
schizogrénia
neoténia
asténia
rheseasténia
klezeasténia
grafasténia
legasténia
ergasténia
psychasténia
fonasténia
neurasténia
myasténia
xénia
filoxénia
termitoxénia
cínia
glycínia
sardínia
virgínia
línia
diklínia
monoklínia
aerolínia
paulínia
kondomínia
pínia
neurokrínia
gloxínia
macedónia
kaledónia
sidónia
cydónia
afónia
dodekafónia
telefónia
rádotelefónia
rádiotelefónia
antifónia
symfónia
stereofónia
ambiofónia
kakofónia
kalofónia
kolofónia
diplofónia
homofónia
tympanofónia
monofónia
kvadrofónia
ortofónia
autofónia
dysfónia
eufónia
trachyfónia
polyfónia
agónia
patagónia
begónia
amfigónia
tokogónia
gamogónia
agamogónia
kozmogónia
heterogónia
sporogónia
teratogónia
autogónia
schizogónia
pelargónia
mahónia
zirkónia
felónia
muflónia
kolónia
polokolónia
hegemónia
ceremónia
harmónia
filharmónia
disharmónia
pneumónia
pleuropneumónia
panónia
depónia
hydropónia
aeropónia
diachrónia
synchrónia
homochrónia
izochrónia
irónia
sebairónia
atónia
paratónia
katatónia
fitónia
antónia
vagotónia
monotónia
hypotónia
myotónia
vazotónia
izotónia
hypertónia
eutónia
slavónia
pivónia
únia
pareúnia
dyspareúnia
kapúnia
petúnia
osteodýnia
kokcigodýnia
torakodýnia
achilodýnia
anodýnia
akrodýnia
pleurodýnia
prostatodýnia
proktodýnia
notodýnia
mastodýnia
androgýnia
mizogýnia
polygýnia
erýnia
porýnia
znefunkčnia
neznefunkčnia
sfunkčnia
nesfunkčnia
zvláčnia
nezvláčnia
znezreteľnia
neznezreteľnia
sršnia
zavzdušnia
nezavzdušnia
prozopopoia
pia
apia
kapia
ulapia
neulapia
terapia
aromaterapia
arteterapia
speleoterapia
balneoterapia
ergoterapia
psychoterapia
bioterapia
rádioterapia
biblioterapia
helioterapia
bakterioterapia
fyzioterapia
farmakoterapia
hemoterapia
chemoterapia
limoterapia
termoterapia
enzymoterapia
organoterapia
galvanoterapia
oxygenoterapia
krenoterapia
urinoterapia
aktinoterapia
zooterapia
hipoterapia
hypoterapia
hydroterapia
aeroterapia
elektroterapia
pyroterapia
séroterapia
talasoterapia
klimatoterapia
magnetoterapia
fototerapia
autoterapia
fytoterapia
kryoterapia
mezoterapia
canisterapia
satrapia
očapia
naďapia
nenaďapia
ortoepia
krepia
chripia
nechripia
ochripia
neochripia
škripia
neškripia
zasipia
nezasipia
entalpia
olympia
oplympia
ambiopia
skiaskopia
stroboskopia
tracheoskopia
stereoskopia
ezofagoskopia
myringoskopia
stomachoskopia
bronchoskopia
elektrobioskopia
kardioskopia
rádioskopia
ebulioskopia
amnioskopia
pyeloskopia
koloskopia
daktyloskopia
demoskopia
oftalmoskopia
vaginoskopia
rinoskopia
kolonoskopia
metoposkopia
laparoskopia
fibroskopia
hygroskopia
mikroskopia
spektroskopia
artroskopia
gastroskopia
pleuroskopia
fetoskopia
stetoskopia
defektoskopia
gamadefektoskopia
rektoskopia
otoskopia
ortoskopia
cystoskopia
mixoskopia
hemeralopia
nyktalopia
kyklopia
diplopia
tritanopia
astenopia
hyperopia
ametropia
anizometropia
hypermetropia
lykantropia
filantropia
synantropia
zoantropia
mizantropia
entropia
azeotropia
fagotropia
alotropia
chemotropia
monotropia
heterotropia
fototropia
tixotropia
izotropia
anizotropia
atopia
holotopia
izotopia
dystopia
amblyopia
polyopia
myopia
harpia
geokarpia
homokarpia
partenokarpia
xenokarpia
monokarpia
heterokarpia
polykarpia
šarpia
odtrpia
neodtrpia
nenaspia
odspia
neodspia
skupia
rupia
stereotypia
kalotypia
homotypia
chomotypia
chromotypia
galvanotypia
kyanotypia
stenotypia
linotypia
monotypia
hydrotypia
siderotypia
ferotypia
daguerrotypia
fototypia
autotypia
diazotypia
izotypia
sépia
dagerotípia
fototípia
diazotípia
etiópia
kópia
fenokópia
xerokópia
fotokópia
utópia
nerozkúpia
ria
dofaria
prežiaria
belaria
ježišmaria
vyšmaria
oviparia
doparia
uškvaria
neuškvaria
ovaria
zebria
kolibria
umbria
obria
bobria
kobria
kalábria
kantábria
adria
monandria
gynandria
alexandria
polyandria
mizandria
hypochondria
mitochondria
poodria
naigeria
periperia
cybeteria
jeseteria
yteria
jašteria
zádveria
pizzeria
sčeria
nesčeria
ekecheiria
makrocheiria
akromikria
zamokria
nezamokria
dysforia
zoochoria
ornitochoria
tchoria
stredohoria
gloria
promemoria
stredomoria
signoria
aporia
akcesoria
tratoria
satoria
pretoria
trattoria
omnivoria
karnivoria
pootvoria
oživotvoria
neoživotvoria
spoluvytvoria
zoria
kapria
pediatria
psychiatria
neuropsychiatria
foniatria
geriatria
otiatria
fyziatria
idolatria
teolatria
idiolatria
ofiolatria
heliolatria
idololatria
uranolatria
astrolatria
pyrolatria
sympatria
alopatria
beletria
fotogrametria
coulombmetria
telemetria
sedimetria
acidimetria
kalimetria
alkalimetria
planimetria
polarimetria
kalorimetria
kolorimetria
gravimetria
rádiogravimetria
elektrogravimetria
algezimetria
tenzimetria
dozimetria
fotogrammetria
pedometria
jodometria
geometria
stereometria
ergometria
psychometria
biometria
audiometria
rádiometria
stechiometria
goniometria
alometria
cefalometria
nefelometria
koilometria
cyklometria
coulometria
dynamometria
chromometria
termometria
fototermometria
uranometria
aktinometria
fonometria
trigonometria
ionometria
ekonometria
chronometria
tonometria
axonometria
ozonometria
antropometria
barometria
dendrometria
interferometria
orometria
astrometria
pyrometria
hypsometria
magnetometria
denzitometria
refraktometria
konduktometria
odontometria
fotometria
spektrofotometria
astrofotometria
adaptometria
optometria
kryptometria
kartometria
gustometria
gazometria
izometria
volumetria
symetria
asymetria
supersymetria
polysymetria
batymetria
ponitria
diptria
dioptria
anartria
emboloartria
stria
synastria
monoestria
pestria
nepestria
polyestria
istria
poostria
nepoostria
industria
stavoindustria
lutria
nutria
ambidextria
sauria
ischuria
injuria
syria
štyria
ária
dária
obhospodária
ablefária
hungária
trochária
netrochária
panikária
nepanikária
urtikária
cerkária
araukária
hračkária
nehračkária
malária
kancelária
mária
samária
amenmária
komária
somária
atomária
ježišmária
pária
gemipária
fisipária
vivipária
chalupária
nechalupária
cinerária
nefrorária
chatária
nechatária
tramtária
trmtária
trantária
inštrumentária
havária
ekohavária
autohavária
kalvária
libéria
prudéria
feéria
periféria
nigéria
drogéria
progéria
galéria
valéria
kavaléria
kafiléria
artiléria
volkaméria
epiméria
latiméria
homoioméria
enantioméria
anoméria
kryptoméria
tautoméria
izoméria
stereoizoméria
parfuméria
polyméria
šikanéria
scenéria
afinéria
rafinéria
mašinéria
japonéria
valiznéria
drapéria
préria
séria
tapiséria
karoséria
batéria
autobatéria
hatéria
flatéria
matéria
cafetéria
koketéria
marketéria
valetéria
deftéria
diftéria
baktéria
korynebaktéria
halobaktéria
pedantéria
infantéria
pikantéria
galantéria
lientéria
dyzentéria
kotéria
lotéria
aptéria
artéria
ostéria
hystéria
bižutéria
revéria
šinoazéria
mizéria
rančéria
menažéria
empíria
odsíria
vyčíria
teória
kaulifória
heterofória
eufória
filagória
fantazmagória
alegória
kategória
cigória
myrmekochória
alochória
anemochória
exozoochória
hydrochória
autochória
stenokória
kalória
kilokalória
glória
amenglória
apospória
mikrospória
inhalatória
tratória
pretória
viktória
história
predhistória
prehistória
umenohistória
kunsthistória
mikrobúria
fúria
ligúria
oligúria
angúria
strangúria
kalciúria
bakteriúria
kúria
kolibacilúria
acholúria
núria
anúria
hemoglobinúria
proteinúria
urobilinúria
albuminúria
porfyrinúria
kreatinúria
xantinúria
tyrozinúria
acetonúria
ketonúria
fenylketonúria
synúria
porúria
glykosúria
laktosúria
dysúria
hematúria
spermatúria
pneumatúria
uratúria
noktúria
nyktúria
centúria
azotúria
astúria
polyúria
fruktozúria
dyzúria
argýria
ilýria
sýria
asýria
pasia
marasia
vtasia
nebesia
cesia
recesia
precesia
secesia
akcesia
sukcesia
koncesia
procesia
intercesia
dodesia
konfesia
profesia
premiesia
nepremiesia
zmiesia
nezmiesia
lesia
dvojkolesia
agresia
autoagresia
degresia
regresia
digresia
progresia
transgresia
depresia
geodepresia
maniodepresia
kryptodepresia
represia
impresia
kompresia
dekompresia
opresia
supresia
imunosupresia
expresia
obsesia
posesia
privesia
scisia
abscisia
misia
submisia
admisia
readmisia
emisia
demisia
remisia
imisia
omisia
komisia
subkomisia
podkomisia
permisia
intermisia
transmisia
retransmisia
exmisia
fuksia
rákosia
aglosia
diglosia
idioglosia
xenoglosia
psia
synapsia
depsia
katalepsia
ablepsia
akyanoblepsia
epilepsia
narkolepsia
pyknolepsia
hypnolepsia
apepsia
dyspepsia
eupepsia
adipsia
polydipsia
eklampsia
stereopsia
biopsia
megalopsia
anopsia
deuteranopsia
protanopsia
synopsia
makropsia
nekropsia
mikropsia
achloropsia
chromatopsia
achromatopsia
hemiachromatopsia
monochromatopsia
xantopsia
fotopsia
autopsia
litotrypsia
prsia
riketsia
rickettsia
husia
perkusia
diskusia
pertusia
rysia
zahrdúsia
nezahrdúsia
reperkúsia
debatia
kalokagatia
naliatia
zaliatia
preliatia
prekliatia
vyliatia
neprehriatia
zohriatia
priatia
nepriatia
zasiatia
prenajatia
pojatia
katia
naplatia
poplatia
polysomatia
chrestomatia
makrognatia
mikrognatia
apatia
telepatia
antipatia
empatia
sympatia
trombopatia
homeopatia
logopatia
psychopatia
idiopatia
metriopatia
rusiopatia
toxikopatia
leukopatia
alopatia
encefalopatia
lalopatia
alelopatia
panmyelopatia
koagulopatia
spondylopatia
tymopatia
enzymopatia
adenopatia
endokrinopatia
retinopatia
cerebropatia
meteoropatia
gastropatia
uropatia
neuropatia
keratopatia
fetopatia
mastopatia
myopatia
kardiomyopatia
embryopatia
izopatia
hyperpatia
naupatia
zabratia
neodobratia
dratia
synkratia
potratia
nepotratia
satia
odsatia
vysatia
pristatia
ustatia
nezačatia
rozťatia
zažatia
poctia
nepoctia
odetia
zomdletia
podomletia
poletia
nepoletia
peripetia
vymretia
sebazapretia
zotretia
zastretia
rozprestretia
neuzavretia
zanevretia
privretia
zovretia
zretia
nazretia
prezretia
dozretia
vyzretia
načretia
rozochvetia
zušľachtia
nezušľachtia
odplichtia
ksichtia
neksichtia
neklochtia
prebitia
dobitia
zbitia
sitia
ušitia
nežitia
neprežitia
nedožitia
užitia
nepoužitia
nevyužitia
vyžitia
nevyžitia
zžitia
šeltia
geomantia
teomantia
psychomantia
bibliomantia
kryštalomantia
aritmomantia
hieromantia
nigromantia
chiromantia
astromantia
gyromantia
pyromantia
kartomantia
vyšantia
nevyšantia
robotia
nafotia
vyfotia
idiotia
epizootia
panzootia
enzootia
hrotia
soptia
nesoptia
partia
drtia
nedrtia
rozdrtia
prtia
podmastia
nepodmastia
gynekomastia
nastia
tigmonastia
termonastia
seizmonastia
dynastia
pederastia
rozcestia
pomestia
nepomestia
amnestia
travestia
zneistia
nezneistia
pripoistia
nepripoistia
aristia
eucharistia
sakristia
prečistia
neprečistia
mstia
hostia
nažalostia
premostia
nepremostia
zámostia
oprostia
neoprostia
vyprostia
nevyprostia
teopneustia
neústia
obutia
dutia
odutia
vzdutia
kohutia
mamutia
ochabnutia
slabnutia
prehliadnutia
zhliadnutia
rozhliadnutia
nachladnutia
prechladnutia
ochladnutia
predpadnutia
opadnutia
dopadnutia
spadnutia
upadnutia
vypadnutia
rozpadnutia
kradnutia
okradnutia
vykradnutia
rozkradnutia
zosadnutia
usadnutia
rednutia
nedohodnutia
nerozhodnutia
tvrdnutia
pozabudnutia
nenadobudnutia
chudnutia
uhádnutia
neovládnutia
nezvládnutia
vädnutia
vybŕdnutia
klenutia
opomenutia
spomenutia
liahnutia
vyliahnutia
siahnutia
presiahnutia
tiahnutia
natiahnutia
zatiahnutia
odtiahnutia
pritiahnutia
dotiahnutia
nedotiahnutia
potiahnutia
utiahnutia
vtiahnutia
vytiahnutia
roztiahnutia
vztiahnutia
zahnutia
podľahnutia
poľahnutia
napichnutia
uschnutia
stíchnutia
neposlúchnutia
neuposlúchnutia
vydýchnutia
nabehnutia
nenabehnutia
zabehnutia
prebehnutia
dobehnutia
rozbehnutia
krehnutia
odstrihnutia
prestrihnutia
vystrihnutia
stihnutia
pristihnutia
nadvihnutia
zdvihnutia
pozdvihnutia
vyzdvihnutia
nevyzdvihnutia
švihnutia
vlhnutia
zvlhnutia
pretrhnutia
vtrhnutia
vytrhnutia
roztrhnutia
navrhnutia
prevrhnutia
tuhnutia
stuhnutia
vyhnutia
minutia
pominutia
previnutia
vyvinutia
rozvinutia
odpočinutia
spočinutia
nasiaknutia
presiaknutia
zľaknutia
odrieknutia
prerieknutia
vyrieknutia
rozseknutia
nepreniknutia
uniknutia
vniknutia
vyniknutia
vzniknutia
primknutia
vyčiarknutia
mrknutia
prasknutia
rozlúsknutia
dotknutia
potknutia
prepuknutia
nafúknutia
vzbĺknutia
zdriemnutia
pnutia
napnutia
kvapnutia
odklepnutia
priklepnutia
oslepnutia
štipnutia
zakopnutia
stopnutia
zopnutia
upnutia
zachrípnutia
ohlúpnutia
vylúpnutia
stúpnutia
prestarnutia
zahrnutia
nezahrnutia
zhrnutia
ustrnutia
spľasnutia
usnutia
kysnutia
bohatnutia
zbohatnutia
prelietnutia
namietnutia
zamietnutia
premietnutia
nepremietnutia
zmietnutia
trojstretnutia
štvorstretnutia
kvitnutia
zhltnutia
žltnutia
vyvrtnutia
načrtnutia
neposkytnutia
nasunutia
predsunutia
odsunutia
podsunutia
presunutia
prisunutia
posunutia
tmavnutia
vyhynutia
plynutia
splynutia
neuplynutia
vplynutia
viaznutia
miznutia
vymiznutia
zmiznutia
zmrznutia
prekĺznutia
priľnutia
rutia
dopočutia
nevypočutia
nebytia
vydobytia
moskytia
umytia
rytia
zakrytia
odkrytia
nekrytia
nepokrytia
skrytia
vykrytia
vytia
státia
pätia
nepätia
lítia
maurítia
zaštítia
forzítia
kilokalótia
kohútia
prirútia
porútia
neporútia
pýtia
beštia
lukovištia
riečištia
oštia
zachrapštia
nezachrapštia
chrupštia
nechrupštia
zosvetštia
nezosvetštia
zašuštia
nezašuštia
pofrancúzštia
nepofrancúzštia
via
poopravia
znovunastavia
neznovunastavia
ostavia
ustavia
ťavia
zevia
pasáčkivia
livia
ospravodlivia
neospravodlivia
relikvia
somnilokvia
šalvia
silvia
sylvia
spolužalobcovia
veľkovýrobcovia
rozhodcovia
návodcovia
krutovládcovia
novicovia
strojcovia
obhájcovia
znalcovia
prídelcovia
prenájomcovia
výkrmcovia
poslancovia
vyslancovia
záchrancovia
kupcovia
kníhkupcovia
autodopravcovia
prapradedovia
leopoldovia
indovia
hindovia
mudžahídovia
yankeeovia
kaligrafovia
geografovia
demografovia
etnografovia
fotografovia
kartografovia
whigovia
habsburgovia
lotofágovia
hydrogeológovia
oftalmológovia
kriminológovia
dermatovenerológovia
klimatológovia
dermatológovia
beťahovia
oligarchovia
hierarchovia
ozembuchovia
duchovia
sikhovia
druhovia
bejovia
bratolomejovia
patricijovia
poškrabkovia
pohrobkovia
nedorobkovia
buckovia
prapredkovia
ľudkovia
sládkovia
poškrabčekovia
drobčekovia
krpčekovia
tvorčekovia
fifikovia
sviniarikovia
kominárikovia
chrobáčikovia
sváčikovia
frankovia
inkovia
synkovia
baránkovia
poskokovia
nepodarkovia
pastorkovia
faganiskovia
dlhániskovia
capiskovia
lotriskovia
mládenčiskovia
chlapčiskovia
lumpáčiskovia
etruskovia
škriatkovia
bratkovia
nedorastkovia
výrastkovia
mamelukovia
rusnákovia
fifíkovia
pikolíkovia
psíkovia
anjeličkovia
ľavobočkovia
nováčkovia
mrzáčkovia
mladíčkovia
gazdíčkovia
trpaslíčkovia
poslíčkovia
žalobníčkovia
úradníčkovia
psíčkovia
tatíčkovia
gazíčkovia
mužíčkovia
piadimužíčkovia
vĺčkovia
františkovia
fanúškovia
galovia
rebelovia
imbecilovia
pedofilovia
slovanofilovia
pikolovia
apoštolovia
poslovia
múdroslovia
pavlovia
profesionálovia
anonymovia
gastronómovia
novia
manovia
členovia
kristánovia
šerpovia
deziderovia
oliverovia
daliborovia
tiborovia
ctiborovia
ľuborovia
gregorovia
igorovia
tvorovia
tetrovia
kmotrovia
dioskurovia
oskárovia
kôrovia
sovia
frasovia
britovia
kristovia
mešťanostovia
prednostovia
starostovia
podstarostovia
buržuovia
víťazoslavovia
detektívovia
grizlyovia
ponyovia
toryovia
miesiželezovia
dončovia
danišovia
eliášovia
radžovia
zdrvia
nezdrvia
pododvetvia
ukotvia
neukotvia
súvrstvia
exuvia
moldávia
juhoslávia
škandinávia
endívia
lívia
klívia
olívia
bolívia
húžvia
nehúžvia
autodidaxia
galaxia
metagalaxia
anafylaxia
profylaxia
litolapaxia
ataraxia
apraxia
chiropraxia
taxia
ataxia
parataxia
epitaxia
geotaxia
reotaxia
biotaxia
heliotaxia
telotaxia
chemotaxia
mnemotaxia
tigmotaxia
galvanotaxia
tropotaxia
hypotaxia
elektrotaxia
kachexia
alexia
paralexia
flexia
deflexia
reflexia
areflexia
sebareflexia
eureflexia
cirkumflexia
inflexia
lateroflexia
retroflexia
kataplexia
apoplexia
dyslexia
anexia
konexia
uteropexia
otopexia
angiorexia
anorexia
parorexia
dysorexia
karyorexia
dyzorexia
apyrexia
aprosexia
katexia
anatexia
deixia
transfixia
amixia
amfimixia
apomixia
ortodoxia
anoxia
trichauxia
asfyxia
lazia
razia
reťazia
nereťazia
sadzia
nesadzia
trojmedzia
východzia
odhrdzia
neodhrdzia
scudzia
nescudzia
hovädzia
venezia
malajzia
alojzia
emulzia
repulzia
kompulzia
propulzia
expulzia
revulzia
konvulzia
expanzia
duranzia
recenzia
rektascenzia
agenzia
aprehenzia
dimenzia
penzia
polpenzia
suspenzia
tenzia
detenzia
pretenzia
hypotenzia
hypertenzia
hortenzia
extenzia
textenzia
zalomozia
nezalomozia
arzia
katarzia
intarzia
submerzia
emerzia
imerzia
perzia
disperzia
deterzia
verzia
averzia
extraverzia
obverzia
subverzia
podverzia
everzia
reverzia
diverzia
inverzia
konverzia
rekonverzia
retroverzia
introverzia
kontroverzia
perverzia
namrzia
nenamrzia
torzia
retorzia
distorzia
extorzia
evorzia
rekurzia
exkurzia
deutzia
ageuzia
parageuzia
dysgeuzia
vyzia
ázia
abázia
dysbázia
bradybázia
afázia
katafázia
akatafázia
emfázia
heterofázia
bradyfázia
xerocházia
trichuriázia
okázia
kolokázia
dermochalázia
blefarochalázia
aplázia
hypoplázia
achondroplázia
hyperplázia
dysplázia
polypragmázia
almázia
paronomázia
metonomázia
antonomázia
achromázia
dichromázia
trichromázia
eutanázia
kurtoázia
buržoázia
veľkoburžoázia
maloburžoázia
abrázia
dermabrázia
mikrodermabrázia
afrázia
parafrázia
echofrázia
kakofrázia
embolofrázia
idiosynkrázia
korázia
eurázia
venaktázia
ektázia
teleangiektázia
lymfangiektázia
bronchiektázia
proktektázia
fantázia
leukotázia
astázia
anastázia
hypostázia
evázia
malvázia
invázia
cézia
geodézia
rodézia
algézia
analgézia
elektroanalgézia
adhézia
kohézia
lézia
eklézia
automézia
melanézia
frenézia
kinézia
amnézia
paramnézia
hypomnézia
indonézia
mikronézia
proskynézia
polynézia
poézia
prosiopézia
terézia
frézia
forézia
atrézia
anastézia
telestézia
anestézia
hemianestézia
elektroanestézia
synestézia
hypestézia
hyperestézia
kryptestézia
dyzestézia
termostézia
decízia
cirkumcízia
incízia
discízia
excízia
afrodízia
anafrodízia
elízia
parenklízia
proklízia
kolízia
epikrízia
akatízia
vízia
televízia
revízia
prevízia
superrevízia
divízia
subdivízia
audiovízia
termovízia
provízia
eurovízia
stratovízia
supervízia
nikózia
implózia
explózia
agnózia
prosopagnózia
telegnózia
grafognózia
dysgnózia
arózia
ambrózia
erózia
korózia
fúzia
efúzia
refúzia
difúzia
termodifúzia
infúzia
konfúzia
perfúzia
transfúzia
autotransfúzia
sufúzia
diplakúzia
anakúzia
amblyakúzia
alúzia
andalúzia
žalúzia
aglúzia
ilúzia
dezilúzia
preklúzia
inklúzia
konklúzia
oklúzia
interklúzia
kolúzia
amúzia
dysmúzia
intrúzia
extrúzia
kontúzia
ekdýzia
fýzia
synkrýzia
dačia
tuniačia
červiačia
črviačia
zaoblačia
nezaoblačia
prasačia
kľačia
nekľačia
mliečia
jazvečia
holubičia
hrdličia
ihličia
brhličia
samičia
húseničia
rosničia
kolibričia
jašteričia
kanáričia
kuvičia
kamzičia
pofajčia
nepofajčia
papagajčia
jajčia
zajajčia
nezajajčia
nejajčia
kajčia
papagájčia
dielčia
kančia
škovrančia
mravenčia
svinčia
zakončia
nezakončia
partizánčia
nepartizánčia
povyskočia
mločia
zmočia
nezmočia
obročia
stáročia
dvadsaťročia
štvrťročia
päťročia
mrčia
sýkorčia
morčia
norčia
zazurčia
povrčia
svrčia
panikárčia
nepanikárčia
politikárčia
hučia
nehučia
bručia
nebručia
kručia
mručia
nemručia
borsučia
pavučia
zazvučia
nezazvučia
čučia
nečučia
kavčia
popravčia
ovčia
odvláčia
neodvláčia
trpaslíčia
tajomníčia
netajomníčia
pavúčia
podnikateľia
prašia
blbšia
najblbšia
hladšia
najhladšia
najbledšia
najhnedšia
najčervenohnedšia
redšia
najredšia
najšedšia
najhrdšia
najchudšia
prudšia
najprudšia
zahrešia
nezahrešia
neľahšia
najplachšia
najsvetloplachšia
najlichšia
najtichšia
najplochšia
najprostoduchšia
najhluchšia
najsuchšia
vlhšia
najvlhšia
najtuhšia
predvlaňajšia
chabejšia
najchabejšia
pochabejšia
najpochabejšia
jarabejšia
najjarabejšia
krátkodobejšia
najkrátkodobejšia
novodobejšia
najnovodobejšia
veľkohubejšia
najveľkohubejšia
samoľúbejšia
najsamoľúbejšia
trvácejšia
najtrvácejšia
najžiadúcejšia
nemohúcejšia
najnemohúcejšia
zodpovedajúcejšia
najzodpovedajúcejšia
dlhotrvajúcejšia
najdlhotrvajúcejšia
vyčerpávajúcejšia
najvyčerpávajúcejšia
povznášajúcejšia
najpovznášajúcejšia
zahanbujúcejšia
najzahanbujúcejšia
rozhodujúcejšia
najrozhodujúcejšia
strhujúcejšia
najstrhujúcejšia
znepokojujúcejšia
najznepokojujúcejšia
uspokojujúcejšia
najuspokojujúcejšia
upokojujúcejšia
najupokojujúcejšia
odzbrojujúcejšia
najodzbrojujúcejšia
šokujúcejšia
najšokujúcejšia
omamujúcejšia
najomamujúcejšia
deprimujúcejšia
najdeprimujúcejšia
ohromujúcejšia
najohromujúcejšia
prekvapujúcejšia
najprekvapujúcejšia
oslepujúcejšia
najoslepujúcejšia
očarujúcejšia
najočarujúcejšia
poburujúcejšia
najpoburujúcejšia
unavujúcejšia
najunavujúcejšia
uzdravujúcejšia
najuzdravujúcejšia
vyhovujúcejšia
najvyhovujúcejšia
ustanovujúcejšia
najustanovujúcejšia
zdrvujúcejšia
najzdrvujúcejšia
oslobodzujúcejšia
najoslobodzujúcejšia
povzbudzujúcejšia
najpovzbudzujúcejšia
odpudzujúcejšia
najodpudzujúcejšia
usvedčujúcejšia
najusvedčujúcejšia
poľahčujúcejšia
najpoľahčujúcejšia
zľahčujúcejšia
najzľahčujúcejšia
zničujúcejšia
najzničujúcejšia
posmeľujúcejšia
najposmeľujúcejšia
vysiľujúcejšia
najvysiľujúcejšia
podmaňujúcejšia
najpodmaňujúcejšia
oslňujúcejšia
najoslňujúcejšia
stiesňujúcejšia
najstiesňujúcejšia
odstrašujúcejšia
najodstrašujúcejšia
utišujúcejšia
najutišujúcejšia
ohlušujúcejšia
najohlušujúcejšia
vzrušujúcejšia
najvzrušujúcejšia
prevažujúcejšia
najprevažujúcejšia
priťažujúcejšia
najpriťažujúcejšia
osviežujúcejšia
najosviežujúcejšia
ponižujúcejšia
najponižujúcejšia
treskúcejšia
najtreskúcejšia
súcejšia
nesúcejšia
najnesúcejšia
najsúcejšia
rýchlorastúcejšia
najrýchlorastúcejšia
srdcervúcejšia
najsrdcervúcejšia
škaredejšia
najškaredejšia
činorodejšia
najčinorodejšia
rôznorodejšia
najrôznorodejšia
cudzorodejšia
najcudzorodejšia
súrodejšia
nesúrodejšia
najnesúrodejšia
najsúrodejšia
hrdejšia
najhrdejšia
vlahejšia
najvlahejšia
plachejšia
najplachejšia
svetloplachejšia
najsvetloplachejšia
lichejšia
najlichejšia
plochejšia
najplochejšia
vetchejšia
najvetchejšia
prostoduchejšia
najprostoduchejšia
bezduchejšia
najbezduchejšia
hluchejšia
najhluchejšia
ľahkonohejšia
najľahkonohejšia
tenkonohejšia
najtenkonohejšia
krátkonohejšia
najkrátkonohejšia
rýchlonohejšia
najrýchlonohejšia
strohejšia
najstrohejšia
najkrivolakejšia
najslabozrakejšia
najďalekozrakejšia
najkrátkozrakejšia
najjasnozrakejšia
najbystrozrakejšia
najhebkejšia
najšibkejšia
najhybkejšia
najmeštiackejšia
najmalomeštiackejšia
najlišiackejšia
najnesebeckejšia
najsebeckejšia
najvedeckejšia
najvidieckejšia
najznaleckejšia
najumeleckejšia
najsprisahaneckejšia
najvzdelaneckejšia
najvlasteneckejšia
najporazeneckejšia
najpovýšeneckejšia
najzločineckejšia
najzlatokopeckejšia
najstareckejšia
najnevereckejšia
najtureckejšia
najpokryteckejšia
najarchaickejšia
najlaickejšia
najprozaickejšia
najbaladickejšia
najsporadickejšia
najindickejšia
najmelodickejšia
najmetodickejšia
najepizodickejšia
najšpecifickejšia
najkatastrofickejšia
najfilozofickejšia
najmagickejšia
najtragickejšia
najelegickejšia
najstrategickejšia
najneuralgickejšia
najnostalgickejšia
najpedagogickejšia
najdialogickejšia
najnelogickejšia
najlogickejšia
najideologickejšia
najpatologickejšia
najletargickejšia
najalergickejšia
najenergickejšia
najbiblickejšia
najevanjelickejšia
najparabolickejšia
najsymbolickejšia
najmelancholickejšia
najidylickejšia
najdynamickejšia
najaerodynamickejšia
najakademickejšia
najkomickejšia
najekonomickejšia
najrytmickejšia
najorganickejšia
najmechanickejšia
najpanickejšia
najfotogenickejšia
najhygienickejšia
najekumenickejšia
najtechnickejšia
najsangvinickejšia
najhymnickejšia
najkakofonickejšia
najlakonickejšia
najharmonickejšia
najdisharmonickejšia
najdémonickejšia
najanachronickejšia
najchronickejšia
najsebaironickejšia
najcynickejšia
najheroickejšia
najepickejšia
najhygroskopickejšia
najtropickejšia
najfilantropickejšia
najmizantropickejšia
najutopickejšia
najatypickejšia
najtypickejšia
najhypochondrickejšia
najcholerickejšia
najhysterickejšia
najéterickejšia
najempirickejšia
najsatirickejšia
najmetaforickejšia
najeuforickejšia
najfantazmagorickejšia
najalegorickejšia
najkategorickejšia
najkalorickejšia
najhistorickejšia
najrétorickejšia
najasymetrickejšia
najsymetrickejšia
najegocentrickejšia
najexcentrickejšia
najlyrickejšia
najklasickejšia
najdramatickejšia
najmelodramatickejšia
najschematickejšia
najproblematickejšia
najfonematickejšia
najtematickejšia
najsystematickejšia
najpragmatickejšia
najflegmatickejšia
najdogmatickejšia
najdiplomatickejšia
najaromatickejšia
najtraumatickejšia
najschizmatickejšia
najcharizmatickejšia
najapatickejšia
najempatickejšia
najsympatickejšia
najdemokratickejšia
najprodemokratickejšia
najbyrokratickejšia
najaristokratickejšia
najetickejšia
najatletickejšia
najfrenetickejšia
najpoetickejšia
najpatetickejšia
najšľachtickejšia
najsebakritickejšia
najnekritickejšia
najfaktickejšia
najpraktickejšia
najtaktickejšia
najhektickejšia
najeklektickejšia
najgigantickejšia
najromantickejšia
najidentickejšia
najautentickejšia
najchaotickejšia
najgotickejšia
najpatriotickejšia
najlokálpatriotickejšia
najdespotickejšia
najsklerotickejšia
najneurotickejšia
najexotickejšia
najskeptickejšia
najeliptickejšia
najbombastickejšia
najsarkastickejšia
najelastickejšia
najscholastickejšia
najplastickejšia
najdrastickejšia
najsadistickejšia
najpropagandistickejšia
najsofistickejšia
najmasochistickejšia
najanarchistickejšia
najrealistickejšia
najsurrealistickejšia
najexistencialistickejšia
najkolonialistickejšia
najimperialistickejšia
najmaterialistickejšia
najformalistickejšia
najnacionalistickejšia
najinternacionalistickejšia
najracionalistickejšia
najtradicionalistickejšia
najmoralistickejšia
najpluralistickejšia
najnaturalistickejšia
najfatalistickejšia
najkapitalistickejšia
najfundamentalistickejšia
najindividualistickejšia
najnihilistickejšia
najsymbolistickejšia
najpopulistickejšia
najpesimistickejšia
najoptimistickejšia
najkonformistickejšia
najextrémistickejšia
najromanistickejšia
najhumanistickejšia
najfeministickejšia
najšovinistickejšia
najhedonistickejšia
najexhibicionistickejšia
najabstrakcionistickejšia
najperfekcionistickejšia
najprotekcionistickejšia
najimpresionistickejšia
najexpresionistickejšia
najsionistickejšia
najanachronistickejšia
najoportunistickejšia
najegoistickejšia
najutopistickejšia
najutilitaristickejšia
najvoluntaristickejšia
najmanieristickejšia
najkarieristickejšia
najcharakteristickejšia
najaforistickejšia
najhumoristickejšia
najfuturistickejšia
najabsolutistickejšia
najaltruistickejšia
najpanslavistickejšia
najatavistickejšia
najnegativistickejšia
najpozitivistickejšia
najsubjektivistickejšia
najfašistickejšia
najagnostickejšia
najmystickejšia
najanalytickejšia
najpsychoanalytickejšia
najtoxickejšia
najotrockejšia
darebáckejšia
najdarebáckejšia
najťarbáckejšia
najštricáckejšia
najlajdáckejšia
najčudáckejšia
najšviháckejšia
najsiláckejšia
najškoláckejšia
najdomáckejšia
najťuťmáckejšia
najjunáckejšia
najmaznáckejšia
najlumpáckejšia
najbabráckejšia
dobráckejšia
najdobráckejšia
najžobráckejšia
najmudráckejšia
najpašeráckejšia
najbosoráckejšia
najchytráckejšia
najzálesáckejšia
najsvetáckejšia
najfurtáckejšia
najsprostáckejšia
najvšiváckejšia
najfešáckejšia
najmladíckejšia
najkatolíckejšia
najzbohatlíckejšia
najstraníckejšia
najúradníckejšia
najobchodníckejšia
najneprajníckejšia
najnásilníckejšia
najpriekopníckejšia
najúžerníckejšia
najopatrníckejšia
najrozvratníckejšia
najlichotníckejšia
najvlastníckejšia
najkoristníckejšia
najuličníckejšia
najspiatočníckejšia
najlabužníckejšia
najbridkejšia
najprudkejšia
najďalekejšia
najprostorekejšia
najprchkejšia
najkrehkejšia
najvlhkejšia
najšikmookejšia
najdivokejšia
najsypkejšia
najhorkejšia
najsnobskejšia
najsrbskejšia
najkanadskejšia
najholandskejšia
najislandskejšia
najneľudskejšia
najľudskejšia
najšvédskejšia
najpotmehúdskejšia
najčeskejšia
najlokajskejšia
najlapajskejšia
najplebejskejšia
najkórejskejšia
najfarizejskejšia
najárijskejšia
najsvojskejšia
najburžujskejšia
najšibalskejšia
najportugalskejšia
najšpanielskejšia
najanjelskejšia
najľudomilskejšia
najstaromilskejšia
najdiabolskejšia
najmongolskejšia
najfiškálskejšia
najgenerálskejšia
najintelektuálskejšia
najislamskejšia
najpozemskejšia
najparomskejšia
najdámskejšia
najbohémskejšia
najgalganskejšia
najtrhanskejšia
najgrobianskejšia
najtalianskejšia
najmešťianskejšia
najmegalomanskejšia
najpanskejšia
najveľkopanskejšia
najtyranskejšia
najkatanskejšia
najsatanskejšia
najslovanskejšia
najsparťanskejšia
najkresťanskejšia
najvojenskejšia
najdžentlmenskejšia
najpanenskejšia
najosvietenskejšia
najslovenskejšia
najčlovečenskejšia
najchlapčenskejšia
najdievčenskejšia
najženskejšia
najdedinskejšia
najhrdinskejšia
najmaterinskejšia
najdetinskejšia
najslovinskejšia
najjaponskejšia
najlaponskejšia
najrumunskejšia
najmohamedánskejšia
najcigánskejšia
najchuligánskejšia
najintrigánskejšia
najvegetariánskejšia
najšlendriánskejšia
najrepublikánskejšia
najrománskejšia
najgermánskejšia
najpánskejšia
najskupánskejšia
najluteránskejšia
najfiligránskejšia
najšarlatánskejšia
najkapitánskejšia
najsamaritánskejšia
najpuritánskejšia
najliliputánskejšia
najkalvínskejšia
najmacedónskejšia
najmaďarónskejšia
strigônskejšia
najstrigônskejšia
najšpehúnskejšia
najšplhúnskejšia
najkriklúnskejšia
najšalamúnskejšia
najchrapúnskejšia
najchvastúnskejšia
najkrikľúnskejšia
najploskejšia
najchlapskejšia
najeurópskejšia
najbarbarskejšia
najbulharskejšia
najšaľbiarskejšia
najfigliarskejšia
najzápadniarskejšia
najsviniarskejšia
najpravičiarskejšia
najľavičiarskejšia
najmaďarskejšia
najštréberskejšia
najgavalierskejšia
najbohatierskejšia
najrytierskejšia
najzverskejšia
najfušerskejšia
najkantorskejšia
najmentorskejšia
najpropagátorskejšia
najuzurpátorskejšia
najdiktátorskejšia
najexperimentátorskejšia
najnovátorskejšia
najmoralizátorskejšia
najkolonizátorskejšia
najinkvizítorskejšia
najpotvorskejšia
najtrochárskejšia
najsuchárskejšia
ľahtikárskejšia
najľahtikárskejšia
najchválenkárskejšia
najtajnostkárskejšia
najsvätuškárskejšia
najtmárskejšia
najvizionárskejšia
najmamonárskejšia
najhusárskejšia
najtatárskejšia
najsamotárskejšia
najbeťárskejšia
najhazardérskejšia
najamatérskejšia
najpozérskejšia
najkacírskejšia
najírskejšia
najnórskejšia
najfičúrskejšia
najsýrskejšia
najdetskejšia
najsvetskejšia
najkomediantskejšia
najmudrlantskejšia
najšpekulantskejšia
najkapitulantskejšia
najignorantskejšia
najdiletantskejšia
najbyzantskejšia
najkonzumentskejšia
najegyptskejšia
najkamarátskejšia
najpirátskejšia
najhulvátskejšia
najestétskejšia
najhuncútskejšia
najruskejšia
najotcovskejšia
najžidovskejšia
najbohovskejšia
najkocúrkovskejšia
najšelmovskejšia
najbláznovskejšia
najlitovskejšia
najčertovskejšia
najkráľovskejšia
najkňazskejšia
najulievačskejšia
najpodrývačskejšia
najpätolizačskejšia
najzaháľačskejšia
najburičskejšia
najnepriateľskejšia
najpriateľskejšia
najtrpiteľskejšia
najpoľskejšia
najnašskejšia
najmacošskejšia
najkamošskejšia
najčernošskejšia
najdivošskejšia
najleňošskejšia
najlotyšskejšia
najjudášskejšia
najpápežskejšia
najbožskejšia
najmužskejšia
najparížskejšia
najvratkejšia
najbritkejšia
najkrotkejšia
najvrtkejšia
najplytkejšia
najrezkejšia
najslizkejšia
najklzkejšia
najväzkejšia
najhlúpučkejšia
najčistučkejšia
najsvižkejšia
nedbalejšia
najnedbalejšia
zúfalejšia
najzúfalejšia
nekalejšia
najnekalejšia
pomalejšia
najpomalejšia
nedokonalejšia
najnedokonalejšia
ospalejšia
najospalejšia
zastaralejšia
zhýralejšia
najzhýralejšia
zaostalejšia
najzaostalejšia
zachovalejšia
najzachovalejšia
trvalejšia
najtrvalejšia
vytrvalejšia
najvytrvalejšia
oblejšia
najoblejšia
usadlejšia
najusadlejšia
jedlejšia
najjedlejšia
mdlejšia
najmdlejšia
podlejšia
najpodlejšia
zbabelejšia
najzbabelejšia
osamelejšia
najosamelejšia
uvedomelejšia
najuvedomelejšia
nesmelejšia
najnesmelejšia
umelejšia
najumelejšia
ošumelejšia
najošumelejšia
ojedinelejšia
najojedinelejšia
znelejšia
dospelejšia
najdospelejšia
osirelejšia
najosirelejšia
vrelejšia
najvrelejšia
najobsiahlejšia
najďalekosiahlejšia
najtiahlejšia
rozľahlejšia
najrozľahlejšia
nahluchlejšia
najnahluchlejšia
zbehlejšia
najzbehlejšia
zvrhlejšia
najzvrhlejšia
ostrouhlejšia
najostrouhlejšia
najnáhlejšia
najplnoštíhlejšia
najokrúhlejšia
spôsobilejšia
najspôsobilejšia
odrodilejšia
najodrodilejšia
zhovädilejšia
najzhovädilejšia
roztomilejšia
najroztomilejšia
bohumilejšia
najbohumilejšia
spanilejšia
najspanilejšia
hnilejšia
najhnilejšia
previnilejšia
najprevinilejšia
zdvorilejšia
nezdvorilejšia
najnezdvorilejšia
najzdvorilejšia
ušľachtilejšia
najušľachtilejšia
zženštilejšia
najzženštilejšia
zvlčilejšia
najzvlčilejšia
otužilejšia
najotužilejšia
zaslúžilejšia
najzaslúžilejšia
vleklejšia
najvleklejšia
lesklejšia
najlesklejšia
vypuklejšia
najvypuklejšia
obvyklejšia
neobvyklejšia
najneobvyklejšia
najobvyklejšia
nezvyklejšia
najnezvyklejšia
teplejšia
najteplejšia
najšťúplejšia
nevrlejšia
najnevrlejšia
skleslejšia
najskleslejšia
zvislejšia
najzvislejšia
závislejšia
nezávislejšia
najnezávislejšia
najzávislejšia
súvislejšia
nesúvislejšia
najnesúvislejšia
najsúvislejšia
kyslejšia
najkyslejšia
najsvetlejšia
najútlejšia
strnulejšia
najstrnulejšia
plynulejšia
najplynulejšia
čulejšia
najčulejšia
starobylejšia
najstarobylejšia
oplzlejšia
najoplzlejšia
najstálejšia
zašlejšia
najzašlejšia
priamejšia
nepriamejšia
najnepriamejšia
najpriamejšia
kradmejšia
najkradmejšia
striedmejšia
najstriedmejšia
zrejmejšia
najzrejmejšia
samozrejmejšia
najsamozrejmejšia
šikmejšia
najšikmejšia
kolmejšia
najkolmejšia
vedomejšia
sebavedomejšia
najsebavedomejšia
cieľavedomejšia
najcieľavedomejšia
nevedomejšia
najnevedomejšia
najvedomejšia
povedomejšia
najpovedomejšia
lakomejšia
najlakomejšia
chromejšia
najchromejšia
strmejšia
najstrmejšia
skusmejšia
najskusmejšia
letmejšia
najletmejšia
neznámejšia
najneznámejšia
svetoznámejšia
najsvetoznámejšia
najneogabanejšia
najneohrabanejšia
najzanedbanejšia
najpojebanejšia
najvyjebanejšia
najprešibanejšia
najošklbanejšia
najpoďobanejšia
zarúbanejšia
najnebadanejšia
najusporiadanejšia
najzažiadanejšia
najskladanejšia
najnadanejšia
najhľadanejšia
najoddanejšia
najpoddanejšia
najrozgajdanejšia
najodovzdanejšia
najnepredvídanejšia
najnevídanejšia
najzaprisahanejšia
najpošahanejšia
najťahanejšia
najsťahanejšia
najuťahanejšia
najrozťahanejšia
najnastráchanejšia
najustráchanejšia
najneokrôchanejšia
najošúchanejšia
najneslýchanejšia
najzabehanejšia
najrozbehanejšia
najtrhanejšia
najotrhanejšia
najstrhanejšia
najvybíjanejšia
najuplakanejšia
najnečakanejšia
najnaľakanejšia
najpoľakanejšia
najvyľakanejšia
najstriekanejšia
najusmrkanejšia
najupískanejšia
najufňukanejšia
najmykanejšia
najnafúkanejšia
najfŕkanejšia
najodhodlanejšia
najnevzdelanejšia
najvzdelanejšia
najrozoklanejšia
najnepovolanejšia
najpovolanejšia
najsklamanejšia
najlámanejšia
najprehnanejšia
najukonanejšia
najzamestnanejšia
najvyrovnanejšia
najrozmaznanejšia
najotrepanejšia
najošarpanejšia
najvyčerpanejšia
najzastaranejšia
najustaranejšia
najnadudranejšia
najnaberanejšia
najnevyberanejšia
najodmeranejšia
najneprimeranejšia
najprimeranejšia
najcieľuprimeranejšia
najrozihranejšia
najschátranejšia
najrozháranejšia
najneokresanejšia
najneotesanejšia
najpomotanejšia
najvítanejšia
najsčítanejšia
najnespútanejšia
najnahnevanejšia
najrozhnevanejšia
najupracovanejšia
najdiferencovanejšia
najnaradovanejšia
najnajedovanejšia
najrozjedovanejšia
najsledovanejšia
najfundovanejšia
najštudovanejšia
najzačudovanejšia
najblazeovanejšia
najprivilegovanejšia
najzachovanejšia
najnevychovanejšia
najvychovanejšia
najpruhovanejšia
najvykrajovanejšia
najutajovanejšia
najkockovanejšia
najsprostredkovanejšia
najbodkovanejšia
najnekvalifikovanejšia
najkvalifikovanejšia
najkomplikovanejšia
najvyumelkovanejšia
najžilkovanejšia
najčlánkovanejšia
najčipkovanejšia
najdierkovanejšia
najvzorkovanejšia
najkvietkovanejšia
najmriežkovanejšia
najprúžkovanejšia
najzamilovanejšia
najmilovanejšia
najškolovanejšia
najkontrolovanejšia
najizolovanejšia
najdeprimovanejšia
najrenomovanejšia
najformovanejšia
najinformovanejšia
najrezignovanejšia
najkombinovanejšia
najkoordinovanejšia
najrafinovanejšia
najdisciplinovanejšia
najdisponovanejšia
najindisponovanejšia
najexponovanejšia
najzunovanejšia
najplánovanejšia
najhendikepovanejšia
najemancipovanejšia
najrozčarovanejšia
najperovanejšia
najcifrovanejšia
najšifrovanejšia
najintegrovanejšia
najnepozorovanejšia
najkoncentrovanejšia
najfrustrovanejšia
najšnurovanejšia
zošnurovanejšia
najkárovanejšia
najmelírovanejšia
najštruktúrovanejšia
najzainteresovanejšia
najvystresovanejšia
najplisovanejšia
najvatovanejšia
najkvetovanejšia
najlimitovanejšia
najafektovanejšia
najdezorientovanejšia
najtalentovanejšia
najakceptovanejšia
najscestovanejšia
najpestovanejšia
najdistingvovanejšia
najkultivovanejšia
najrezervovanejšia
najzakomplexovanejšia
najcivilizovanejšia
najštylizovanejšia
najorganizovanejšia
najsynchronizovanejšia
najpolarizovanejšia
najmaľovanejšia
najnefalšovanejšia
najfalšovanejšia
najprerušovanejšia
najvykorisťovanejšia
najangažovanejšia
najmrežovanejšia
najrozorvanejšia
najobávanejšia
najneočakávanejšia
najvyrezávanejšia
najzasnívanejšia
prisťahúvanejšia
neprisťahúvanejšia
najobývanejšia
najprerývanejšia
najneviazanejšia
najpreviazanejšia
najmazanejšia
najrozmazanejšia
najulízanejšia
najčačanejšia
najvykričanejšia
najpôvabnejšia
najzvukomalebnejšia
najvelebnejšia
najnehanebnejšia
najhanebnejšia
najdarebnejšia
najfarebnejšia
najrôznofarebnejšia
najpestrofarebnejšia
najnetrebnejšia
najnepotrebnejšia
najpotrebnejšia
najprosebnejšia
najchválitebnejšia
najnepravdepodobnejšia
najpravdepodobnejšia
najpodobnejšia
najozdobnejšia
najhanobnejšia
najdarobnejšia
najchorobnejšia
najneosobnejšia
najosobnejšia
najspôsobnejšia
najtúžobnejšia
najzhubnejšia
najsľubnejšia
najchybnejšia
najnepochybnejšia
najpochybnejšia
najbezchybnejšia
najnehybnejšia
najneohybnejšia
najohybnejšia
najvábnejšia
najvecnejšia
najnemocnejšia
najmocnejšia
najnápomocnejšia
najbezmocnejšia
najnebojácnejšia
najprácnejšia
najkajúcnejšia
najvrúcnejšia
najzáhadnejšia
najriadnejšia
najneporiadnejšia
najporiadnejšia
najchladnejšia
najhladnejšia
najladnejšia
najneodkladnejšia
najkladnejšia
najskladnejšia
najrozkladnejšia
najnákladnejšia
najzákladnejšia
najpríkladnejšia
najdôkladnejšia
najúkladnejšia
najnesúladnejšia
najsúladnejšia
najhromadnejšia
najnenápadnejšia
najnápadnejšia
najzápadnejšia
najjuhozápadnejšia
najseverozápadnejšia
najobradnejšia
najpodradnejšia
najbezradnejšia
najvlastizradnejšia
najzradnejšia
najzásadnejšia
najvadnejšia
najbezvadnejšia
najzadnejšia
najnepriehľadnejšia
najpriehľadnejšia
najneprehľadnejšia
najprehľadnejšia
najbezohľadnejšia
najnevzhľadnejšia
najvzhľadnejšia
najúhľadnejšia
najnezbednejšia
najnadtriednejšia
najmedzitriednejšia
najjednotriednejšia
najprvotriednejšia
najdôslednejšia
najšerednejšia
najprednejšia
najbezprostrednejšia
najvýstrednejšia
najneposednejšia
najnezodpovednejšia
najzodpovednejšia
najnevšednejšia
najvražednejšia
najfrigidnejšia
najhybridnejšia
najočividnejšia
najslobodnejšia
najpoľutovaniahodnejšia
najzávideniahodnejšia
najlahodnejšia
najnepriechodnejšia
najpriechodnejšia
najprotichodnejšia
najneschodnejšia
najschodnejšia
najvýchodnejšia
najjuhovýchodnejšia
najseverovýchodnejšia
najbezvýchodnejšia
najnehodnejšia
najctihodnejšia
najpamätihodnejšia
najhodnejšia
najvierohodnejšia
najpozoruhodnejšia
najtrestuhodnejšia
najobdivuhodnejšia
najpodivuhodnejšia
najnevhodnejšia
najchvályhodnejšia
najnedôveryhodnejšia
najúctyhodnejšia
najnerozhodnejšia
najrozhodnejšia
najnepríhodnejšia
najpríhodnejšia
najnevýhodnejšia
najnaničhodnejšia
najneškodnejšia
najškodnejšia
najplodnejšia
najspodnejšia
najprotinárodnejšia
najnárodnejšia
najpronárodnejšia
najprírodnejšia
najúrodnejšia
najpodvodnejšia
najzvodnejšia
najbezodnejšia
najneštandardnejšia
najštandardnejšia
najavantgardnejšia
najhazardnejšia
najnemilosrdnejšia
najmilosrdnejšia
najabsurdnejšia
najnecudnejšia
najcudnejšia
najpaskudnejšia
najbludnejšia
najobludnejšia
najbrudnejšia
najtrudnejšia
najosudnejšia
najčudnejšia
najkľudnejšia
najzjazdnejšia
najpozdnejšia
najbezuzdnejšia
najohyzdnejšia
najprázdnejšia
najfádnejšia
najnevládnejšia
najpádnejšia
najťažkopádnejšia
najparádnejšia
najsmädnejšia
najmorbídnejšia
najperfídnejšia
najsolídnejšia
najrapídnejšia
najstupídnejšia
najmódnejšia
najstaromódnejšia
najsúdnejšia
najvľúdnejšia
najškrobenejšia
najzrobenejšia
najzhrbenejšia
najzadubenejšia
najozubenejšia
najzaľúbenejšia
najuhladenejšia
najzladenejšia
najrozladenejšia
najnadradenejšia
najpodradenejšia
najrozvadenejšia
najrozhľadenejšia
najubiedenejšia
najriedenejšia
najzriedenejšia
najnapajedenejšia
najsústredenejšia
najusedenejšia
najpoškodenejšia
najnasrdenejšia
najnadurdenejšia
najunudenejšia
najznudenejšia
najpopudenejšia
najstudenejšia
najpodráždenejšia
najtrafenejšia
najutajenejšia
najznepokojenejšia
najzahnojenejšia
najozbrojenejšia
najstrojenejšia
najnezaobalenejšia
najzaobalenejšia
najšialenejšia
najužialenejšia
najrozžialenejšia
najúžialenejšia
najspomalenejšia
najzaoblenejšia
najokrídlenejšia
najucelenejšia
najoddelenejšia
najcielenejšia
najstmelenejšia
najstrelenejšia
najzrýchlenejšia
najunáhlenejšia
najsilenejšia
najvysilenejšia
najusmoklenejšia
najzakuklenejšia
najubolenejšia
najškolenejšia
najsolenejšia
najusoplenejšia
najskreslenejšia
najnamyslenejšia
najzamyslenejšia
najpremyslenejšia
najnedomyslenejšia
najnerozmyslenejšia
najrozmyslenejšia
najnapálenejšia
najustálenejšia
najrozčúlenejšia
najpomýlenejšia
najvzpriamenejšia
najuzimenejšia
najtlmenejšia
utlmenejšia
najuvedomenejšia
najlomenejšia
najvyhranenejšia
najranenejšia
najzadebnenejšia
najodôvodnenejšia
najzaneprázdnenejšia
najnepodmienenejšia
najpodmienenejšia
najosrienenejšia
najkorenenejšia
najplnenejšia
najzvlnenejšia
najzjemnenejšia
najnaklonenejšia
najzronenejšia
najobrnenejšia
najumiernenejšia
najzasnenejšia
najstiesnenejšia
najneopodstatnenejšia
najopodstatnenejšia
najoduševnenejšia
najpreduchovnenejšia
najspriaznenejšia
najspríbuznenejšia
najnechránenejšia
najpretučnenejšia
najuvoľnenejšia
najprekvapenejšia
najochlpenejšia
najotupenejšia
najstrápenejšia
najutrápenejšia
najnepodarenejšia
najpodarenejšia
najvydarenejšia
rozžiarenejšia
najrozjarenejšia
najočarenejšia
najzmierenejšia
najosirenejšia
najzamokrenejšia
najoneskorenejšia
najmorenejšia
najznetvorenejšia
najotvorenejšia
najpootvorenejšia
najpobúrenejšia
najzachmúrenejšia
najnamosúrenejšia
najzamosúrenejšia
najrozzúrenejšia
najvychýrenejšia
najroztrasenejšia
najzdesenejšia
najnadnesenejšia
najprenesenejšia
najpovznesenejšia
najnedonosenejšia
najpridusenejšia
najzhnusenejšia
najsvetaskúsenejšia
najneskúsenejšia
najskúsenejšia
najvybrúsenejšia
najroztrúsenejšia
najnehatenejšia
najstratenejšia
najroztratenejšia
najzrohovatenejšia
najzanietenejšia
najosvietenejšia
najpopletenejšia
najrozpoltenejšia
najosihotenejšia
najosamotenejšia
najzjednotenejšia
vyhrotenejšia
najvyhrotenejšia
najurastenejšia
najzrastenejšia
najolistenejšia
najnaradostenejšia
najostenejšia
najnazlostenejšia
najustarostenejšia
najzhustenejšia
najrozpustenejšia
najznechutenejšia
najvychytenejšia
najzvrátenejšia
najpomätenejšia
najprecítenejšia
najrozcítenejšia
najpomútenejšia
najzarmútenejšia
najskormútenejšia
najnenútenejšia
najnenasýtenejšia
najnasýtenejšia
najroztrieštenejšia
najzoženštenejšia
najsploštenejšia
najpremrštenejšia
najpobavenejšia
najvyjavenejšia
najblahoslavenejšia
najunavenejšia
najzmeravenejšia
najpripravenejšia
najrozvravenejšia
najzavšivavenejšia
najdrevenejšia
najrozochvenejšia
najvycivenejšia
najudivenejšia
najprecitlivenejšia
najrozcitlivenejšia
najpokrivenejšia
najpodvyživenejšia
najutkvenejšia
najčervenejšia
najnedokrvenejšia
najrozvetvenejšia
najotrávenejšia
najzarazenejšia
najurazenejšia
najobmedzenejšia
najneprirodzenejšia
najprirodzenejšia
najurodzenejšia
najuslzenejšia
najneohrozenejšia
najohrozenejšia
najzhrozenejšia
najnamrzenejšia
najrozmrzenejšia
najtlačenejšia
najzamračenejšia
najpresvedčenejšia
najosvedčenejšia
najuveličenejšia
najzničenejšia
najcvičenejšia
najvycvičenejšia
najzvlčenejšia
najrozkročenejšia
najtočenejšia
najroztrpčenejšia
najrozhorčenejšia
najnapaprčenejšia
najzastrčenejšia
najučenejšia
najzmučenejšia
najodlúčenejšia
najskľúčenejšia
najpojašenejšia
najnaplašenejšia
najpoplašenejšia
najsplašenejšia
najnastrašenejšia
najzastrašenejšia
najustrašenejšia
najvystrašenejšia
najnadšenejšia
najvznešenejšia
najnatešenejšia
najneutešenejšia
najutešenejšia
najpohoršenejšia
najnasršenejšia
najnerušenejšia
najneporušenejšia
najrozrušenejšia
najvzrušenejšia
vysušenejšia
najskrúšenejšia
najpovýšenejšia
najzvýšenejšia
najblaženejšia
najpreťaženejšia
najsťaženejšia
najvyťaženejšia
najzadlženejšia
najzúboženejšia
najnepodloženejšia
najzloženejšia
najneuváženejšia
najvyváženejšia
najponíženejšia
najzníženejšia
najvyslúženejšia
najvytúženejšia
najroztúženejšia
najzúženejšia
najrozšafnejšia
najtrefnejšia
najamorfnejšia
najhúfnejšia
najvágnejšia
najvrchnejšia
najpovrchnejšia
najsinejšia
najnepoddajnejšia
najpoddajnejšia
najpredajnejšia
najradodajnejšia
najsmerodajnejšia
najfajnejšia
najkrajnejšia
najneprajnejšia
najprajnejšia
najblahoprajnejšia
najdobroprajnejšia
najtajnejšia
najľahostajnejšia
najneobyčajnejšia
najobyčajnejšia
najnezvyčajnejšia
najzvyčajnejšia
najčarodejnejšia
najnádejnejšia
najbeznádejnejšia
najneochvejnejšia
najrecesijnejšia
najfantazijnejšia
najtvrdošijnejšia
najbohabojnejšia
najodbojnejšia
najpriebojnejšia
najnevýbojnejšia
najvýbojnejšia
najnepokojnejšia
najpokojnejšia
najnespokojnejšia
najspokojnejšia
najopojnejšia
najstrojnejšia
najobstojnejšia
najneprístojnejšia
najnedôstojnejšia
najdôstojnejšia
najbujnejšia
najkujnejšia
najnečujnejšia
najčujnejšia
najnepeknejšia
najpitoresknejšia
najgrotesknejšia
najbrisknejšia
najkalnejšia
najkvapalnejšia
najzápalnejšia
najpochvalnejšia
najnepohodlnejšia
najpohodlnejšia
najnepravidelnejšia
najpravidelnejšia
najstrašidelnejšia
najrozdielnejšia
najpekelnejšia
najnepriestrelnejšia
najpriemyselnejšia
najnezmyselnejšia
najdômyselnejšia
najživelnejšia
najkúzelnejšia
najúčelnejšia
najbezúčelnejšia
najvariabilnejšia
najlabilnejšia
najrentabilnejšia
najadaptabilnejšia
najstabilnejšia
najdebilnejšia
najkompatibilnejšia
najflexibilnejšia
najsenzibilnejšia
najmobilnejšia
najagilnejšia
najľudomilnejšia
najsuchomilnejšia
najvlhkomilnejšia
najteplomilnejšia
najsvetlomilnejšia
najstudenomilnejšia
najvetromilnejšia
najsmilnejšia
najsenilnejšia
najsterilnejšia
najnenásilnejšia
najnásilnejšia
najinfantilnejšia
najcivilnejšia
najservilnejšia
najdolnejšia
najodolnejšia
najnezdolnejšia
najvrcholnejšia
najfrivolnejšia
najmŕtvolnejšia
najduchaplnejšia
najstrastiplnejšia
najplnejšia
najohľaduplnejšia
najtajuplnejšia
najláskyplnejšia
najneúplnejšia
najúplnejšia
najprítulnejšia
najútulnejšia
najnáchylnejšia
najúchylnejšia
najmylnejšia
najneomylnejšia
najomylnejšia
najškandálnejšia
najideálnejšia
najnereálnejšia
najireálnejšia
najreálnejšia
najkatastrofálnejšia
najlegálnejšia
najpatriarchálnejšia
najšpeciálnejšia
najneoficiálnejšia
najoficiálnejšia
najasociálnejšia
najsociálnejšia
najparciálnejšia
najkomediálnejšia
najkolegiálnejšia
najgeniálnejšia
najkoloniálnejšia
najprincipiálnejšia
najindustriálnejšia
najbeštiálnejšia
najtriviálnejšia
najžoviálnejšia
najlojálnejšia
najradikálnejšia
najrustikálnejšia
najmuzikálnejšia
najlokálnejšia
najoptimálnejšia
najmaximálnejšia
najneformálnejšia
najformálnejšia
najabnormálnejšia
najnenormálnejšia
najnormálnejšia
najfenomenálnejšia
najkardinálnejšia
najoriginálnejšia
najnacionálnejšia
najiracionálnejšia
najracionálnejšia
najintencionálnejšia
najemocionálnejšia
najproporcionálnejšia
najneprofesionálnejšia
najprofesionálnejšia
najliberálnejšia
najintegrálnejšia
najamorálnejšia
najnemorálnejšia
najmorálnejšia
najteatrálnejšia
najširokospektrálnejšia
najneutrálnejšia
najnaturálnejšia
najštrukturálnejšia
najkolosálnejšia
najkapitálnejšia
najvitálnejšia
najorientálnejšia
najornamentálnejšia
najsentimentálnejšia
najenvironmentálnejšia
najmonumentálnejšia
najbrutálnejšia
najindividuálnejšia
najintelektuálnejšia
najschválnejšia
najoválnejšia
najuniverzálnejšia
najsubtílnejšia
najneklamnejšia
najklamnejšia
najomamnejšia
najveľavýznamnejšia
najbezvýznamnejšia
najobjemnejšia
najdojemnejšia
najnepríjemnejšia
najneforemnejšia
najtemnejšia
najprízemnejšia
najzimnejšia
najtajomnejšia
najneoblomnejšia
najsrdcelomnejšia
najkrkolomnejšia
najvierolomnejšia
najdaromnejšia
najohromnejšia
najskromnejšia
najduchaprítomnejšia
najničomnejšia
najprotireformnejšia
najreformnejšia
najproreformnejšia
najuniformnejšia
najnekonformnejšia
najkonformnejšia
najnonkonformnejšia
najenormnejšia
najumnejšia
najostroumnejšia
najkonzumnejšia
najnerozumnejšia
najrozumnejšia
najšumnejšia
najnelegitímnejšia
najlegitímnejšia
najintímnejšia
najbezbrannejšia
najpriestrannejšia
najnestrannejšia
najvšestrannejšia
najmenejcennejšia
najdrahocennejšia
najrovnocennejšia
najbezcennejšia
najkaždodennejšia
najkamennejšia
najplamennejšia
najiskrennejšia
najjesennejšia
najnehostinnejšia
najpohostinnejšia
najnečinnejšia
najzločinnejšia
najúčinnejšia
najzákonnejšia
najvýkonnejšia
najblahosklonnejšia
najnáklonnejšia
najvonnejšia
najjemnozrnnejšia
najplynnejšia
najprofánnejšia
najhumánnejšia
najspontánnejšia
najobscénnejšia
najmondénnejšia
najhomogénnejšia
najkarcinogénnejšia
najkancerogénnejšia
najpatogénnejšia
najsuverénnejšia
najsalónnejšia
najmonotónnejšia
najrukolapnejšia
najškriepnejšia
najštiepnejšia
najchlipnejšia
najvtipnejšia
najostrovtipnejšia
najdôvtipnejšia
najbojaschopnejšia
najvývojaschopnejšia
najživotaschopnejšia
najakcieschopnejšia
najkonkurencieschopnejšia
najneschopnejšia
najprevádzkyschopnejšia
najobranyschopnejšia
najkúpyschopnejšia
najútrpnejšia
najnepodkupnejšia
najpodkupnejšia
najspupnejšia
najotupnejšia
najpotupnejšia
najnedostupnejšia
najdostupnejšia
najpostupnejšia
najzostupnejšia
najvzostupnejšia
najneprístupnejšia
najprístupnejšia
najneústupnejšia
najstereotypnejšia
najtrápnejšia
najblahodarnejšia
najživotodarnejšia
najzdarnejšia
najjarnejšia
najrozmarnejšia
najsparnejšia
najvýtvarnejšia
najbizarnejšia
najjadrnejšia
najúdernejšia
najmalichernejšia
najnádhernejšia
najnemiernejšia
najmiernejšia
najzákernejšia
najnadpriemernejšia
najpriemernejšia
najrovnomernejšia
najrozmernejšia
najúmernejšia
najnesúmernejšia
najčipernejšia
najopernejšia
najveternejšia
najcharakternejšia
najbezcharakternejšia
najsevernejšia
najľahkovernejšia
najmalovernejšia
najhodnovernejšia
najdôvernejšia
najmizernejšia
černejšia
najčernejšia
najpočernejšia
najpríšernejšia
najneodbornejšia
najodbornejšia
najstriebornejšia
najsvetobornejšia
najvzdornejšia
najohňovzdornejšia
najžiaruvzdornejšia
najmrazuvzdornejšia
najpokornejšia
najkomornejšia
najhumornejšia
najúmornejšia
najtopornejšia
najspornejšia
najúspornejšia
najrozpornejšia
najzápornejšia
najúpornejšia
najnemotornejšia
najdvornejšia
najsvornejšia
najštýlotvornejšia
najnepozornejšia
najpozornejšia
najvzornejšia
najnázornejšia
najchatrnejšia
najnepatrnejšia
najopatrnejšia
najspurnejšia
najsolidárnejšia
najlapidárnejšia
najnehospodárnejšia
najhospodárnejšia
najvulgárnejšia
najfamiliárnejšia
najexemplárnejšia
najregulárnejšia
najsekulárnejšia
najnepopulárnejšia
najmárnejšia
najimaginárnejšia
najkuloárnejšia
najsuchopárnejšia
najliterárnejšia
najarbitrárnejšia
najutilitárnejšia
najelementárnejšia
najbulvárnejšia
najtvárnejšia
najmnohotvárnejšia
najjednotvárnejšia
najšvárnejšia
najefemérnejšia
najležérnejšia
najobšírnejšia
najžírnejšia
najfolklórnejšia
najsonórnejšia
najprovizórnejšia
najiluzórnejšia
najobskúrnejšia
najchmúrnejšia
najpochmúrnejšia
najpošmúrnejšia
najsúrnejšia
najminiatúrnejšia
najkoloratúrnejšia
najštruktúrnejšia
najnekultúrnejšia
najmultikultúrnejšia
najkultúrnejšia
najbravúrnejšia
najchýrnejšia
najnejasnejšia
ajjasnejšia
najjasnejšia
najokrasnejšia
najotrasnejšia
najčasnejšia
najvčasnejšia
najsúčasnejšia
najbesnejšia
najsecesnejšia
najdesnejšia
najčudesnejšia
najnoblesnejšia
najadresnejšia
najnepresnejšia
najpresnejšia
najexpresnejšia
najnemóresnejšia
najtesnejšia
najúlisnejšia
najkomisnejšia
najnekompromisnejšia
najkompromisnejšia
najopisnejšia
najpopisnejšia
najkrasopisnejšia
najhonosnejšia
najďalekonosnejšia
najzlatonosnejšia
najsmrtonosnejšia
najskazonosnejšia
najneúnosnejšia
najúnosnejšia
najvýnosnejšia
najneúprosnejšia
najdrsnejšia
najdusnejšia
najnevkusnejšia
najvkusnejšia
najhnusnejšia
najluxusnejšia
najspásnejšia
najkrásnejšia
najzdatnejšia
najvýdatnejšia
najpodplatnejšia
najpoplatnejšia
najmatnejšia
najšpatnejšia
najneobratnejšia
najobratnejšia
najnespratnejšia
najspratnejšia
najmárnotratnejšia
najpodvratnejšia
najprevratnejšia
najnezvratnejšia
najzávratnejšia
najnepodstatnejšia
najstatnejšia
najchvatnejšia
najklebetnejšia
najšľachetnejšia
najnemajetnejšia
najmajetnejšia
najkoketnejšia
najletnejšia
najmoletnejšia
najkompletnejšia
najvzletnejšia
najzáletnejšia
najošemetnejšia
najpodnetnejšia
najkabaretnejšia
najoperetnejšia
najobozretnejšia
najpočetnejšia
najnepríčetnejšia
najosobitnejšia
najnecitnejšia
najexplicitnejšia
najútlocitnejšia
najjemnocitnejšia
najbezcitnejšia
najsúcitnejšia
najnekvalitnejšia
najprioritnejšia
najinsitnejšia
najpriesvitnejšia
najkompaktnejšia
najabstraktnejšia
najtaktnejšia
najexaktnejšia
najdefektnejšia
najperfektnejšia
najkorektnejšia
najkonfliktnejšia
najstriktnejšia
najpahltnejšia
najpedantnejšia
najredundantnejšia
najextravagantnejšia
najelegantnejšia
najarogantnejšia
najvariantnejšia
najpikantnejšia
najmarkantnejšia
najriskantnejšia
najgalantnejšia
najnonšalantnejšia
najbrilantnejšia
najšarmantnejšia
najdominantnejšia
najfrapantnejšia
najtolerantnejšia
najinteresantnejšia
najmilitantnejšia
najinstantnejšia
najirelevantnejšia
najrelevantnejšia
najrazantnejšia
najimpozantnejšia
najdecentnejšia
najdekadentnejšia
najevidentnejšia
najurgentnejšia
najambivalentnejšia
najbenevolentnejšia
najkorpulentnejšia
najtemperamentnejšia
najvehementnejšia
najprominentnejšia
najimpertinentnejšia
najtransparentnejšia
najindiferentnejšia
najlatentnejšia
najnekompetentnejšia
najkompetentnejšia
najpotentnejšia
najkonzistentnejšia
najkonzekventnejšia
najnesolventnejšia
najsolventnejšia
najinsolventnejšia
najbigotnejšia
najochotnejšia
najlakotnejšia
najgramotnejšia
najhmotnejšia
najhrmotnejšia
najnejednotnejšia
najjednotnejšia
najhodnotnejšia
najplnohodnotnejšia
najlopotnejšia
najkrvopotnejšia
najneskrotnejšia
najčistotnejšia
najživotnejšia
najničotnejšia
najpromptnejšia
najintrovertnejšia
najextrovertnejšia
najmaškrtnejšia
najkomfortnejšia
najslastnejšia
najvlastnejšia
najnemastnejšia
najmastnejšia
najkontrastnejšia
najstrastnejšia
najnešťastnejšia
najnemiestnejšia
najbolestnejšia
najnerestnejšia
najtrestnejšia
najnečestnejšia
najčestnejšia
najpočestnejšia
najmravopočestnejšia
najtristnejšia
najnenávistnejšia
najočistnejšia
najnaozajstnejšia
najozajstnejšia
najradostnejšia
najškodoradostnejšia
najakostnejšia
najúzkostnejšia
najžalostnejšia
najbelostnejšia
najcelostnejšia
najcnostnejšia
najslávnostnejšia
najčnostnejšia
najbezstarostnejšia
najbytostnejšia
najneľútostnejšia
najrobustnejšia
najpriepustnejšia
najrozpustnejšia
najneprípustnejšia
najprípustnejšia
najnechutnejšia
najchutnejšia
najhutnejšia
najmohutnejšia
najsmutnejšia
najnevyhnutnejšia
najurputnejšia
najukrutnejšia
najozrutnejšia
najneodbytnejšia
najsvojbytnejšia
najnedobytnejšia
najblahobytnejšia
najblankytnejšia
najnenásytnejšia
najobligátnejšia
najdelikátnejšia
najunikátnejšia
najmalátnejšia
najdezolátnejšia
najseparátnejšia
najakurátnejšia
najmajestátnejšia
najadekvátnejšia
najdiétnejšia
najkonkrétnejšia
najdiskrétnejšia
najindiskrétnejšia
najkomótnejšia
najakútnejšia
najpokútnejšia
najrezolútnejšia
najmútnejšia
najzištnejšia
najzvláštnejšia
najzábavnejšia
najohavnejšia
najobjavnejšia
najhlavnejšia
najúhlavnejšia
najsplavnejšia
najoslavnejšia
najneúnavnejšia
najúnavnejšia
najnemravnejšia
najmravnejšia
najvýpravnejšia
najotravnejšia
najveľavravnejšia
najpravdovravnejšia
najmnohovravnejšia
najmálovravnejšia
najsústavnejšia
najvýstavnejšia
najkaľavnejšia
najcirkevnejšia
najúsmevnejšia
najpevnejšia
najspevnejšia
najvýhrevnejšia
najnaivnejšia
najobdivnejšia
najdivnejšia
najpodivnejšia
najprotivnejšia
najnezáživnejšia
najzáživnejšia
najvýživnejšia
najsrandovnejšia
najšvandovnejšia
najduchovnejšia
najvýchovnejšia
najbojovnejšia
najnešikovnejšia
najšikovnejšia
najpokojamilovnejšia
najporiadkumilovnejšia
najhudbymilovnejšia
najslobodymilovnejšia
najpravdymilovnejšia
najusilovnejšia
najzánovnejšia
najvarovnejšia
najčarovnejšia
najrovnejšia
najvodorovnejšia
najnespisovnejšia
najspisovnejšia
najšpásovnejšia
najžartovnejšia
najhurtovnejšia
najhorkokrvnejšia
najmálokrvnejšia
najchladnokrvnejšia
najbezkrvnejšia
najvplyvnejšia
najnedávnejšia
najstarodávnejšia
najneslávnejšia
najvíťazoslávnejšia
najprotiprávnejšia
najsvojprávnejšia
najplnoprávnejšia
najrovnoprávnejšia
najnesprávnejšia
najlascívnejšia
najmasívnejšia
najpasívnejšia
najagresívnejšia
najregresívnejšia
najprogresívnejšia
najdepresívnejšia
najrepresívnejšia
najexpresívnejšia
najkreatívnejšia
najnegatívnejšia
najiniciatívnejšia
najkomunikatívnejšia
najprovokatívnejšia
najrelatívnejšia
najšpekulatívnejšia
najkumulatívnejšia
najdeklaratívnejšia
najimperatívnejšia
najoperatívnejšia
najinšpiratívnejšia
najkonšpiratívnejšia
najpejoratívnejšia
najdekoratívnejšia
najilustratívnejšia
najdemonštratívnejšia
najmeditatívnejšia
najcharitatívnejšia
najautoritatívnejšia
najostentatívnejšia
najreprezentatívnejšia
najkonzervatívnejšia
najsenzitívnejšia
najpozitívnejšia
najaktívnejšia
najrádioaktívnejšia
najatraktívnejšia
najneefektívnejšia
najobjektívnejšia
najsubjektívnejšia
najselektívnejšia
najflektívnejšia
najkolektívnejšia
najperspektívnejšia
najdirektívnejšia
najinvektívnejšia
najreštriktívnejšia
najkontraproduktívnejšia
najproduktívnejšia
najdeštruktívnejšia
najinštruktívnejšia
najkonštruktívnejšia
najpreventívnejšia
najemotívnejšia
najeruptívnejšia
najasertívnejšia
najsugestívnejšia
najreflexívnejšia
najabrazívnejšia
najimpulzívnejšia
najexpanzívnejšia
najdefenzívnejšia
najofenzívnejšia
najintenzívnejšia
najextenzívnejšia
najexplozívnejšia
najerozívnejšia
najexkluzívnejšia
najnepočúvnejšia
najpočúvnejšia
najlaxnejšia
najkomplexnejšia
najfixnejšia
najparadoxnejšia
najortodoxnejšia
najobraznejšia
najdôraznejšia
najnevýraznejšia
najbezvýraznejšia
najľúbeznejšia
najexpanznejšia
najkontroverznejšia
najperverznejšia
najpríbuznejšia
najsvojráznejšia
najnehoráznejšia
najotáznejšia
najinváznejšia
najzáväznejšia
najobéznejšia
najpompéznejšia
najprecíznejšia
najkoncíznejšia
najkolíznejšia
najgracióznejšia
najambicióznejšia
najminucióznejšia
najgrandióznejšia
najodióznejšia
najreligióznejšia
najserióznejšia
najmysterióznejšia
najkurióznejšia
najgustióznejšia
najviskóznejšia
najškandalóznejšia
najškrupulóznejšia
najrigoróznejšia
najkoróznejšia
najmoróznejšia
najmonštruóznejšia
najvirtuóznejšia
najnervóznejšia
najkonfúznejšia
najprovokačnejšia
najoblačnejšia
najkrvilačnejšia
najlačnejšia
najdiskriminačnejšia
najmnohoznačnejšia
najjednoznačnejšia
najvýznačnejšia
najuštipačnejšia
najmračnejšia
najdekoračnejšia
najpriezračnejšia
najzázračnejšia
najhydratačnejšia
najagitačnejšia
najkonfrontačnejšia
najsebestačnejšia
najposmievačnejšia
najpochlebovačnejšia
najpochybovačnejšia
najpožadovačnejšia
najpanovačnejšia
najinovačnejšia
najvystatovačnejšia
najrozkazovačnejšia
najrozhadzovačnejšia
najdobyvačnejšia
najpožívačnejšia
najdecentralizačnejšia
najsenzačnejšia
najnevďačnejšia
najpovďačnejšia
najsvedčnejšia
najdobrosrdečnejšia
najdriečnejšia
najpriečnejšia
najbáječnejšia
najtanečnejšia
najjedinečnejšia
najslnečnejšia
najnebezpečnejšia
najživotunebezpečnejšia
najchýrečnejšia
najvýrečnejšia
najvšetečnejšia
najnetradičnejšia
najtradičnejšia
najšibeničnejšia
najdýchavičnejšia
najakčnejšia
najinfekčnejšia
najfunkčnejšia
najobštrukčnejšia
najdeštrukčnejšia
najdisonančnejšia
najtendenčnejšia
najkonkurenčnejšia
najinvenčnejšia
najnekonvenčnejšia
najkonvenčnejšia
najúskočnejšia
najemočnejšia
najvýnimočnejšia
najnenáročnejšia
najsviatočnejšia
najstatočnejšia
najnedostatočnejšia
najužitočnejšia
najneskutočnejšia
najzbytočnejšia
najútočnejšia
najsmútočnejšia
najkoncepčnejšia
najabsorpčnejšia
najkomerčnejšia
najproporčnejšia
najnehlučnejšia
najhlučnejšia
najrevolučnejšia
najnerozlučnejšia
najpoučnejšia
najmravoučnejšia
najstručnejšia
najzručnejšia
najzvučnejšia
najľubozvučnejšia
najsúzvučnejšia
najnáučnejšia
najvláčnejšia
najrozvláčnejšia
najžiaľnejšia
zdieľnejšia
najslabomyseľnejšia
najslobodomyseľnejšia
najľahkomyseľnejšia
najhlbokomyseľnejšia
najťažkomyseľnejšia
najmalomyseľnejšia
najtrudnomyseľnejšia
najmárnomyseľnejšia
najdobromyseľnejšia
najchoromyseľnejšia
najprostomyseľnejšia
najzanedbateľnejšia
najnebadateľnejšia
najbadateľnejšia
najovládateľnejšia
najnedýchateľnejšia
najneprijateľnejšia
najprijateľnejšia
najželateľnejšia
najneodolateľnejšia
najnezdolateľnejšia
najneodvolateľnejšia
najporovnateľnejšia
najznateľnejšia
najpoznateľnejšia
najrozpoznateľnejšia
najrozoznateľnejšia
najštiepateľnejšia
najrozoberateľnejšia
najnepopierateľnejšia
najroztierateľnejšia
najzmerateľnejšia
najneopísateľnejšia
najhmatateľnejšia
najnečitateľnejšia
najčitateľnejšia
najnevyspytateľnejšia
najzapamätateľnejšia
najnespočítateľnejšia
najnevypočítateľnejšia
najspracovateľnejšia
najneopakovateľnejšia
najzužitkovateľnejšia
najredukovateľnejšia
najreprodukovateľnejšia
formovateľnejšia
najnedefinovateľnejšia
najpozorovateľnejšia
najakceptovateľnejšia
najzúčtovateľnejšia
najpožívateľnejšia
najpoužívateľnejšia
najobývateľnejšia
najpreukázateľnejšia
najnezadržateľnejšia
najneudržateľnejšia
najudržateľnejšia
najneprozreteľnejšia
najprozreteľnejšia
najupotrebiteľnejšia
najneciteľnejšia
najciteľnejšia
najnenahraditeľnejšia
najviditeľnejšia
najdeliteľnejšia
najvyčísliteľnejšia
najvysvetliteľnejšia
najzraniteľnejšia
najospravedlniteľnejšia
najsplniteľnejšia
najuskutočniteľnejšia
najneodškriepiteľnejšia
najnepochopiteľnejšia
najpochopiteľnejšia
najnezmieriteľnejšia
najspasiteľnejšia
najneotrasiteľnejšia
najneznesiteľnejšia
najznesiteľnejšia
najnepodplatiteľnejšia
najzistiteľnejšia
najrozlúštiteľnejšia
najnenapraviteľnejšia
najnastaviteľnejšia
najnepredstaviteľnejšia
najprestaviteľnejšia
najnevysloviteľnejšia
najstráviteľnejšia
najneporaziteľnejšia
najporaziteľnejšia
najliečiteľnejšia
najnezlučiteľnejšia
najzlučiteľnejšia
najneriešiteľnejšia
najriešiteľnejšia
najpotešiteľnejšia
najnepolepšiteľnejšia
najrozlíšiteľnejšia
najvyužiteľnejšia
najnezabudnuteľnejšia
najzvládnuteľnejšia
najnedosiahnuteľnejšia
najdosiahnuteľnejšia
najpostrehnuteľnejšia
najpostihnuteľnejšia
najzvinuteľnejšia
najnepreniknuteľnejšia
najpotuteľnejšia
najpočuteľnejšia
najvoľnejšia
najsvojvoľnejšia
najblahovoľnejšia
najpovoľnejšia
najpozvoľnejšia
najdochvíľnejšia
najbôľnejšia
najsamopašnejšia
najroztopašnejšia
najprašnejšia
najfešnejšia
najsmiešnejšia
najhriešnejšia
najposmešnejšia
najvýsmešnejšia
najprospešnejšia
najúspešnejšia
najbezútešnejšia
najodlišnejšia
najrozkošnejšia
najfalošnejšia
najplošnejšia
najsošnejšia
najvýbušnejšia
najnepriedušnejšia
najpriedušnejšia
najveľkodušnejšia
najmalodušnejšia
najdobrodušnejšia
najvzdušnejšia
najneslušnejšia
najslušnejšia
najneposlušnejšia
najrušnejšia
najkrušnejšia
najpyšnejšia
najbezostyšnejšia
najživočíšnejšia
najctibažnejšia
najslávybažnejšia
najobtiažnejšia
najvlažnejšia
najvýhražnejšia
najvýstražnejšia
najobsažnejšia
najbezobsažnejšia
najprísažnejšia
najkrivoprísažnejšia
najobťažnejšia
najťažnejšia
najrozťažnejšia
najpredbežnejšia
najpriebežnejšia
najnežnejšia
najpribližnejšia
najknižnejšia
najnedostižnejšia
najsvižnejšia
najpobožnejšia
najbezbožnejšia
najzbožnejšia
najnábožnejšia
najnemožnejšia
najmožnejšia
najzámožnejšia
najobstarožnejšia
najosožnejšia
najmátožnejšia
najsúdržnejšia
najzáslužnejšia
najúslužnejšia
najmužnejšia
najdružnejšia
najpodružnejšia
najdobrodružnejšia
najpružnejšia
najinštruktážnejšia
najodvážnejšia
najľahkovážnejšia
najnerozvážnejšia
najrozvážnejšia
najprestížnejšia
sverepejšia
najsverepejšia
tupejšia
najtupejšia
skúpejšia
najskúpejšia
priamočiarejšia
najpriamočiarejšia
jarejšia
najjarejšia
bujarejšia
najbujarejšia
starejšia
chrabrejšia
najchrabrejšia
štedrejšia
najštedrejšia
bodrejšia
najbodrejšia
modrejšia
najmodrejšia
šerejšia
najšerejšia
mokrejšia
najmokrejšia
príkrejšia
najpríkrejšia
chorejšia
najchorejšia
sporejšia
najsporejšia
kyprejšia
najkyprejšia
pestrejšia
najpestrejšia
ostrejšia
najostrejšia
bystrejšia
najbystrejšia
chytrejšia
najchytrejšia
ponurejšia
najponurejšia
čírejšia
najčírejšia
šírejšia
najšírejšia
belasejšia
najbelasejšia
úzkoprsejšia
najúzkoprsejšia
kusejšia
najkusejšia
lysejšia
najlysejšia
veľkorysejšia
najveľkorysejšia
najjarabatejšia
najgambatejšia
najhrbatejšia
najkostrbatejšia
najhubatejšia
najzubatejšia
najšpicatejšia
najbradatejšia
najnahatejšia
najbruchatejšia
najnohatejšia
najparohatejšia
najrohatejšia
najjednoliatejšia
najusmiatejšia
najvysmiatejšia
najprepiatejšia
najdojatejšia
najpredpojatejšia
najnezaujatejšia
najzaujatejšia
najstrakatejšia
najfľakatejšia
najzúbkatejšia
najokatejšia
najpupkatejšia
najpahorkatejšia
najpyskatejšia
najkľukatejšia
najrožkatejšia
najkrídlatejšia
najhranatejšia
najškrobnatejšia
najrybnatejšia
najplecnatejšia
najvodnatejšia
najsrdnatejšia
najrudnatejšia
najľudnatejšia
najhviezdnatejšia
najvápenatejšia
najmachnatejšia
najšupinatejšia
najštetinatejšia
najškutinatejšia
najrovinatejšia
najkrovinatejšia
najnížinatejšia
najolejnatejšia
najskalnatejšia
najsvalnatejšia
najtelnatejšia
najžilnatejšia
najstepnatejšia
najokuliarnatejšia
najpernatejšia
najhornatejšia
najcukornatejšia
najsírnatejšia
najlesnatejšia
najprsnatejšia
najmäsnatejšia
najblatnatejšia
najkvetnatejšia
najchobotnatejšia
najlistnatejšia
najplstnatejšia
najostnatejšia
najkostnatejšia
najsrstnatejšia
najortutnatejšia
najšťavnatejšia
najdrevnatejšia
najvrstevnatejšia
najhúževnatejšia
najolovnatejšia
najkrvnatejšia
najtrávnatejšia
najžľaznatejšia
najsopečnatejšia
najbradavičnatejšia
najživičnatejšia
najlaločnatejšia
najpiesočnatejšia
najjazyčnatejšia
najmúčnatejšia
najuhoľnatejšia
najmozoľnatejšia
najpapuľnatejšia
najstrapatejšia
najčapatejšia
najčľapatejšia
najchlpatejšia
najkrpatejšia
najrozospatejšia
najbachratejšia
najnenažratejšia
najvlasatejšia
najnosatejšia
najustatejšia
najhlavatejšia
najjedovatejšia
najvrchovatejšia
najžilkovatejšia
najvinovatejšia
najnaslovovzatejšia
najuvzatejšia
najfúzatejšia
najpolovičatejšia
najbucľatejšia
najhrboľatejšia
najguľatejšia
najbaňatejšia
najhuňatejšia
najplešatejšia
najšišatejšia
najkošatejšia
najušatejšia
najzaťatejšia
najježatejšia
najležatejšia
najuzavretejšia
najzovretejšia
zretejšia
najvyzretejšia
najprebitejšia
najosobitejšia
najvybitejšia
najplecitejšia
najnápaditejšia
najzásaditejšia
najsrditejšia
najspojitejšia
najzavalitejšia
najzemitejšia
najsvedomitejšia
najblanitejšia
najrozmanitejšia
najčlenitejšia
najkorenitejšia
najnahnitejšia
najprehnitejšia
najhlinitejšia
najvláknitejšia
najvlnitejšia
najškvrnitejšia
najzrnitejšia
najpodnapitejšia
najpodpitejšia
najprepitejšia
najopitejšia
najhlasitejšia
najmäsitejšia
najspletitejšia
najdrevitejšia
najhubovitejšia
najhlúbovitejšia
najpracovitejšia
najsrdcovitejšia
najvrecovitejšia
najhviezdicovitejšia
najvidlicovitejšia
najihlicovitejšia
najvajcovitejšia
najvalcovitejšia
najzvoncovitejšia
najstrapcovitejšia
najkopcovitejšia
najtrucovitejšia
najhadovitejšia
najschodovitejšia
najsudovitejšia
najhviezdovitejšia
najkaskádovitejšia
najstádovitejšia
najsvahovitejšia
najmachovitejšia
najprachovitejšia
najšľachovitejšia
najvrchovitejšia
najrohovitejšia
najkruhovitejšia
najglejovitejšia
najolejovitejšia
najkopijovitejšia
najlojovitejšia
najnáznakovitejšia
najzúbkovitejšia
najsúdkovitejšia
najstromčekovitejšia
najzvončekovitejšia
najmozaikovitejšia
najobdĺžnikovitejšia
najlievikovitejšia
najžilkovitejšia
najpílkovitejšia
najjamkovitejšia
najzlomkovitejšia
najčipkovitejšia
najchrupkovitejšia
najpahorkovitejšia
najštrkovitejšia
najrúrkovitejšia
najpieskovitejšia
najdoskovitejšia
najskratkovitejšia
najnitkovitejšia
najkôstkovitejšia
najskrutkovitejšia
najúryvkovitejšia
najjazykovitejšia
najpovrázkovitejšia
najhákovitejšia
najoblúkovitejšia
najmačkovitejšia
najpaličkovitejšia
najobličkovitejšia
najihličkovitejšia
najhrčkovitejšia
najhorúčkovitejšia
najjazýčkovitejšia
najguľkovitejšia
najškatuľkovitejšia
najfľaškovitejšia
najhruškovitejšia
najpráškovitejšia
najrožkovitejšia
najútržkovitejšia
najsteblovitejšia
najzrkadlovitejšia
najsklovitejšia
najhmlovitejšia
najrôsolovitejšia
najheslovitejšia
najmetlovitejšia
najžulovitejšia
najuzlovitejšia
najšpirálovitejšia
najílovitejšia
najpílovitejšia
najjamovitejšia
najšelmovitejšia
najstromovitejšia
najgumovitejšia
najihlanovitejšia
najzanovitejšia
najmenovitejšia
najvretenovitejšia
najrybinovitejšia
najklinovitejšia
najhuspeninovitejšia
najšupinovitejšia
najvlnovitejšia
najzvonovitejšia
najzrnovitejšia
najplánovitejšia
najpánovitejšia
najrefrénovitejšia
najlavínovitejšia
najšablónovitejšia
najetapovitejšia
najkopovitejšia
najstĺpovitejšia
najrebrovitejšia
najobrovitejšia
najjadrovitejšia
najtanierovitejšia
najuhrovitejšia
najvzdorovitejšia
najnádorovitejšia
najvejárovitejšia
najpórovitejšia
najkôrovitejšia
najrúrovitejšia
najlastúrovitejšia
najklasovitejšia
najterasovitejšia
najesovitejšia
najelipsovitejšia
najpsovitejšia
najoctovitejšia
najchrastovitejšia
najkapustovitejšia
najpodkovovitejšia
najvrstvovitejšia
najjazvovitejšia
najpošvovitejšia
najpovrazovitejšia
najnárazovitejšia
najžľazovitejšia
najreťazovitejšia
najslizovitejšia
najtorzovitejšia
najhľuzovitejšia
najfrázovitejšia
najrázovitejšia
najtézovitejšia
najželéovitejšia
najklišéovitejšia
najžlčovitejšia
najhrčovitejšia
najlúčovitejšia
najgýčovitejšia
najkŕčovitejšia
najkužeľovitejšia
najhomoľovitejšia
najcibuľovitejšia
najguľovitejšia
najmušľovitejšia
najhrebeňovitejšia
najlupeňovitejšia
najstupňovitejšia
najkašovitejšia
najsieťovitejšia
najvežovitejšia
najkožovitejšia
najrozvitejšia
najželezitejšia
najrozpačitejšia
najírečitejšia
najneurčitejšia
najurčitejšia
najpiesčitejšia
najostražitejšia
najzažitejšia
najpeňažitejšia
najodťažitejšia
najnenáležitejšia
najnáležitejšia
najdôležitejšia
najprežitejšia
najrozložitejšia
najnepretržitejšia
najroztržitejšia
najvžitejšia
najštvoruhlastejšia
najokrúhlastejšia
najkyslastejšia
najhlinastejšia
najčernastejšia
najmodrastejšia
najnasprostastejšia
najpodlhovastejšia
najčastejšia
najsebaistejšia
najfarbistejšia
najneistejšia
najzápalistejšia
najhmlistejšia
najtienistejšia
najmenistejšia
najhlinistejšia
najvlnistejšia
najstrunistejšia
najtônistejšia
najmočaristejšia
najstriebristejšia
najvetristejšia
najblatistejšia
najzlatistejšia
najnečistejšia
najúzemčistejšia
najtlstejšia
najprostejšia
najsprostejšia
najbohapustejšia
najpustejšia
najnadutejšia
najtekutejšia
najochabnutejšia
najjebnutejšia
najšibnutejšia
najdrbnutejšia
najzapadnutejšia
najposadnutejšia
najzabudnutejšia
najzvädnutejšia
najklenutejšia
najnatiahnutejšia
najpretiahnutejšia
najutiahnutejšia
najnadýchnutejšia
najskrehnutejšia
najpohnutejšia
najvyvinutejšia
najzahriaknutejšia
najpreľaknutejšia
najzľaknutejšia
najzomknutejšia
najzatrpknutejšia
najdotknutejšia
najzakríknutejšia
najzamĺknutejšia
najnapnutejšia
najvypnutejšia
najstŕpnutejšia
najustrnutejšia
najvyhasnutejšia
najužasnutejšia
najsklesnutejšia
najutisnutejšia
najspustnutejšia
najvisutejšia
najmrzutejšia
najzarytejšia
najkrytejšia
najskrytejšia
najnapätejšia
najspätejšia
najupätejšia
najvypätejšia
najsvätejšia
najľútejšia
najsýtejšia
najgalbavejšia
najšklbavejšia
najkolembavejšia
najťarbavejšia
najštrbavejšia
najvyhýbavejšia
najhĺbavejšia
najpotácavejšia
najopadavejšia
najsedavejšia
najusedavejšia
najzvedavejšia
najhojdavejšia
najbodavejšia
najhlodavejšia
najvodavejšia
najhvízdavejšia
najnabádavejšia
najbádavejšia
najhádavejšia
najpredvídavejšia
najpohŕdavejšia
najvŕzgavejšia
najťahavejšia
najpichavejšia
najmrchavejšia
najprchavejšia
najšúchavejšia
najostýchavejšia
najzbiehavejšia
najnaliehavejšia
najpriliehavejšia
najpehavejšia
najkarhavejšia
najtrhavejšia
najšmuhavejšia
najpľuhavejšia
najváhavejšia
najrúhavejšia
najzdĺhavejšia
najzadŕhavejšia
najpijavejšia
najovíjavejšia
najzajakavejšia
najľakavejšia
najhabkavejšia
najskackavejšia
najtackavejšia
najzriedkavejšia
najnariekavejšia
najškriekavejšia
najroztekavejšia
najštekavejšia
najblikavejšia
najpodnikavejšia
najprenikavejšia
najkyselkavejšia
najjamkavejšia
najchrumkavejšia
najnepremokavejšia
najpremokavejšia
najtľapkavejšia
najlepkavejšia
najlipkavejšia
najhopkavejšia
najchrupkavejšia
najtarkavejšia
najžmurkavejšia
najtraskavejšia
najliskavejšia
najláskavejšia
najvráskavejšia
najblýskavejšia
najvrtkavejšia
najnutkavejšia
najsykavejšia
najskákavejšia
najlákavejšia
najčičíkavejšia
najhúkavejšia
najnedočkavejšia
najločkavejšia
najbrčkavejšia
najhrčkavejšia
najškŕkavejšia
najlíškavejšia
najbelavejšia
najfrflavejšia
najsvojhlavejšia
najstrmhlavejšia
najtvrdohlavejšia
najlilavejšia
najpopolavejšia
najpiplavejšia
najšiplavejšia
najplavejšia
najprplavejšia
najhatlavejšia
najšmatlavejšia
najsálavejšia
najtúlavejšia
najšušlavejšia
najlámavejšia
najdojímavejšia
najrozjímavejšia
najvnímavejšia
najnevšímavejšia
najvšímavejšia
najskúmavejšia
najfufnavejšia
najšpinavejšia
najsinavejšia
najbarnavejšia
najbrnavejšia
najmaznavejšia
najnapínavejšia
najpopínavejšia
najvypínavejšia
najrozpínavejšia
najrapavejšia
najštiepavejšia
najkarpavejšia
najspavejšia
najšnupavejšia
najnechápavejšia
najchápavejšia
najtápavejšia
najstúpavejšia
najbabravejšia
najžobravejšia
najdravejšia
najmľandravejšia
najhundravejšia
najmodravejšia
najdudravejšia
najnezdravejšia
najderavejšia
najdotieravejšia
najnevtieravejšia
najvtieravejšia
najzvieravejšia
najprezieravejšia
najžieravejšia
najzžieravejšia
najmeravejšia
najkučeravejšia
najžeravejšia
najsychravejšia
najihravejšia
najhravejšia
najškamravejšia
najtemravejšia
najzimomravejšia
najšomravejšia
najpravejšia
najpátravejšia
najprekáravejšia
najtáravejšia
najpažravejšia
najžravejšia
najjasavejšia
najklesavejšia
najhnisavejšia
najrysavejšia
najkolísavejšia
najknísavejšia
najobetavejšia
najtrblietavejšia
najprelietavejšia
najlietavejšia
najzamietavejšia
najodmietavejšia
najjachtavejšia
najchrochtavejšia
najšuchtavejšia
najkmitavejšia
najkoktavejšia
najhltavejšia
najštebotavejšia
najjagotavejšia
najligotavejšia
najchichotavejšia
najšuchotavejšia
najmihotavejšia
najškrekotavejšia
najžblnkotavejšia
najdrkotavejšia
najhrkotavejšia
najzurkotavejšia
najhukotavejšia
najrapotavejšia
najškripotavejšia
najdžavotavejšia
najčaptavejšia
najleptavejšia
najkyptavejšia
najchrastavejšia
najchvastavejšia
najvypočítavejšia
najvyčítavejšia
najštikútavejšia
najpútavejšia
najspýtavejšia
najusmievavejšia
najpodozrievavejšia
najupodozrievavejšia
najzhovievavejšia
najspevavejšia
najvšivavejšia
najmokvavejšia
najčervavejšia
najnekrvavejšia
najkrvavejšia
najštvavejšia
najkývavejšia
najsplývavejšia
najrozplývavejšia
najvyzývavejšia
najdobiedzavejšia
najhrdzavejšia
najvynachádzavejšia
najslzavejšia
najhryzavejšia
najpodlízavejšia
najkĺzavejšia
najdomŕzavejšia
najzaliečavejšia
najhrčavejšia
najotáčavejšia
najpoúčavejšia
najškrabľavejšia
najgrambľavejšia
najsvrbľavejšia
najsmradľavejšia
najdengľavejšia
najpichľavejšia
najľavejšia
najškrekľavejšia
najkrikľavejšia
najkľavejšia
najpiskľavejšia
najšmykľavejšia
najboľavejšia
najdrapľavejšia
najchrapľavejšia
najchripľavejšia
najškripľavejšia
najsipľavejšia
najštipľavejšia
najsopľavejšia
najchudorľavejšia
najchorľavejšia
najhorľavejšia
najtrasľavejšia
najcintľavejšia
najchytľavejšia
najbútľavejšia
najškuľavejšia
najmazľavejšia
najmeňavejšia
najhuhňavejšia
najvoňavejšia
najokúňavejšia
najryšavejšia
najzadúšavejšia
najšušťavejšia
najblyšťavejšia
najzrážavejšia
najhrabivejšia
najškľabivejšia
najdrobivejšia
najpôsobivejšia
najvábivejšia
najchladivejšia
najsliedivejšia
najodstredivejšia
najšedivejšia
najplodivejšia
najvodivejšia
najpovzbudivejšia
najodpudivejšia
najnepravdivejšia
najopravdivejšia
najdaždivejšia
najdráždivejšia
najhrejivejšia
najhojivejšia
najznepokojivejšia
najuspokojivejšia
najhanblivejšia
najhanoblivejšia
najpohyblivejšia
najclivejšia
najbedlivejšia
najškodlivejšia
najnespravodlivejšia
najskrivodlivejšia
najpohrdlivejšia
najzábudlivejšia
najpopudlivejšia
najsamoopelivejšia
najnespoľahlivejšia
najtrúchlivejšia
najnenáhlivejšia
najnáhlivejšia
najpŕhlivejšia
najšteklivejšia
najtklivejšia
najnedotklivejšia
najháklivejšia
najošklivejšia
najklamlivejšia
najnedbanlivejšia
najzdanlivejšia
najtrúfanlivejšia
najhanlivejšia
najuznanlivejšia
najospanlivejšia
najtrvanlivejšia
najmlčanlivejšia
najneznášanlivejšia
najznášanlivejšia
najzdržanlivejšia
najnemenlivejšia
najpremenlivejšia
najmenlivejšia
najúpenlivejšia
najučenlivejšia
najpríčinlivejšia
najchlácholivejšia
najškrieplivejšia
najžiarlivejšia
najzmierlivejšia
najperlivejšia
najhorlivejšia
najsvárlivejšia
najbúrlivejšia
najnecitlivejšia
najcitlivejšia
najjednotlivejšia
najšťastlivejšia
najzávistlivejšia
najúzkostlivejšia
najstarostlivejšia
najpamätlivejšia
najhnevlivejšia
najgazdovlivejšia
najšanovlivejšia
najšporovlivejšia
najbojazlivejšia
najnákazlivejšia
najstriezlivejšia
najtrpezlivejšia
najkvílivejšia
najplačlivejšia
najnežičlivejšia
najžičlivejšia
najstrašlivejšia
najpohoršlivejšia
najopovržlivejšia
najurážlivejšia
najpovážlivejšia
najopovážlivejšia
najuvážlivejšia
najtlmivejšia
najšumivejšia
najmámivejšia
najpodmanivejšia
najlenivejšia
najpenivejšia
najpráchnivejšia
najoslnivejšia
najvlnivejšia
najzvonivejšia
najmárnivejšia
najtiesnivejšia
najplesnivejšia
najsnivejšia
najdunivejšia
najzunivejšia
najnepriaznivejšia
najpriaznivejšia
najbláznivejšia
najtrýznivejšia
najgánivejšia
najvášnivejšia
najprekvapivejšia
najškriepivejšia
najsipivejšia
najžiarivejšia
najhašterivejšia
najiskrivejšia
najsporivejšia
najšvitorivejšia
najtvorivejšia
najjatrivejšia
najjastrivejšia
najpodozrivejšia
najjasnozrivejšia
najvírivejšia
najhýrivejšia
najdesivejšia
najsivejšia
najdusivejšia
najblativejšia
najnepoctivejšia
najpoctivejšia
najúctivejšia
najsamovznietivejšia
najsvietivejšia
najprívetivejšia
najtancachtivejšia
najbojachtivejšia
najchtivejšia
najziskuchtivejšia
najvedychtivejšia
najdychtivejšia
najvládychtivejšia
najpomstychtivejšia
najchamtivejšia
najšantivejšia
najnelichotivejšia
najlichotivejšia
najpotivejšia
najdobrotivejšia
najchraptivejšia
najškrtivejšia
najšelestivejšia
najbolestivejšia
najpomstivejšia
najctižiadostivejšia
najžiadostivejšia
najžalostivejšia
najmilostivejšia
najchúlostivejšia
najľútostivejšia
najľstivejšia
najklátivejšia
najštítivejšia
najšuštivejšia
najdrvivejšia
najčervivejšia
najplazivejšia
najmrazivejšia
najmizivejšia
najpresvedčivejšia
najliečivejšia
najprotirečivejšia
najničivejšia
najrojčivejšia
najnástojčivejšia
najpálčivejšia
najzádumčivejšia
najuhrančivejšia
najdrnčivejšia
najbezočivejšia
najzádrapčivejšia
najústupčivejšia
najprieberčivejšia
najzáderčivejšia
najpoverčivejšia
najnedôverčivejšia
najdôverčivejšia
najchrčivejšia
najhrčivejšia
najnekrčivejšia
najkrčivejšia
najzhovorčivejšia
najzurčivejšia
najmučivejšia
najbzučivejšia
najsyčivejšia
najpáčivejšia
najklíčivejšia
najzáhaľčivejšia
najprašivejšia
najplešivejšia
najvrtošivejšia
najpustošivejšia
najslušivejšia
najrušivejšia
najsnaživejšia
najnevraživejšia
najťaživejšia
najlživejšia
najneduživejšia
najnáruživejšia
najkrúživejšia
najonakvejšia
najmĺkvejšia
najkakaovejšia
najdobovejšia
najpravicovejšia
najľavicovejšia
najnáladovejšia
najbezzásadovejšia
najľadovejšia
najtrendovejšia
najvodovejšia
najčokoládovejšia
najúvahovejšia
najporuchovejšia
najoddychovejšia
najprepychovejšia
najtvarohovejšia
najpartiovejšia
najhokejovejšia
najcesnakovejšia
najbrakovejšia
najrockovejšia
najúpadkovejšia
najlahôdkovejšia
najpaprikovejšia
najlievikovejšia
najfolkovejšia
najčítankovejšia
najrokovejšia
najpokrokovejšia
najbezvýchodiskovejšia
najziskovejšia
najnedostatkovejšia
najnávykovejšia
najcukríkovejšia
najšpičkovejšia
najchvíľkovejšia
najukážkovejšia
najfutbalovejšia
najfialovejšia
najjalovejšia
najmetalovejšia
najkaramelovejšia
najviacúčelovejšia
najúzkoprofilovejšia
najcviklovejšia
najfistulovejšia
najaprílovejšia
najštýlovejšia
najviacvýznamovejšia
najmnohovýznamovejšia
najbezproblémovejšia
najkrémovejšia
najsystémovejšia
najcyklámenovejšia
najfajnovejšia
najprvoplánovejšia
najkofeínovejšia
najkarmínovejšia
najrapovejšia
najhandrovejšia
najcharakterovejšia
najcukrovejšia
najhororovejšia
najlekvárovejšia
najneférovejšia
najférovejšia
najchlórovejšia
najazúrovejšia
najbasovejšia
najkasovejšia
najmasovejšia
najstresovejšia
najkokosovejšia
najtyrkysovejšia
najzamatovejšia
najstratovejšia
najtuctovejšia
najústretovejšia
najsvetovejšia
najpohotovejšia
najšportovejšia
najkapustovejšia
najšarlátovejšia
najkávovejšia
najkazovejšia
najdžezovejšia
najbronzovejšia
najkrízovejšia
najgýčovejšia
najkŕčovejšia
najcibuľovejšia
najoranžovejšia
najbéžovejšia
najmladistvejšia
najcelistvejšia
najčerstvejšia
najmŕtvejšia
najtriezvejšia
najcudzejšia
drzejšia
najdrzejšia
rúčejšia
najrúčejšia
najlepšejšia
sviežejšia
najsviežejšia
dúžejšia
najdúžejšia
mäkšia
najmäkšia
belšia
najbelšia
najsmelšia
zrelšia
nezrelšia
najnezrelšia
najzrelšia
veselšia
najveselšia
nemilšia
najnemilšia
planšia
najplanšia
slanšia
najslanšia
zelenšia
najzelenšia
umenšia
neumenšia
inšia
plnšia
najplnšia
zmysluplnšia
najzmysluplnšia
podkrkonošia
dopršia
spršia
zlatšia
najzlatšia
žltšia
najžltšia
krotšia
najkrotšia
nepríslušia
dravšia
najdravšia
pravšia
divšia
najdivšia
krivšia
najkrivšia
surovšia
najsurovšia
uslyšia
lopúšia
napýšia
výšia
užšia
najužšia
spišťia
nespišťia
svišťia
zachrapšťia
nezachrapšťia
vydražia
nevydražia
opražia
neopražia
protizávažia
kňažia
oťažia
frndžia
nefrndžia
lodžia
gaudžia
negaudžia
gavdžia
negavdžia
rozježia
nerozježia
zasnežia
nezasnežia
nábrežia
dlžia
oddlžia
neoddlžia
nedlžia
premnožia
nepremnožia
mrožia
pozdržia
medzilužia
ážia
réžia
plížia
nezadĺžia
ja
baja
cabaja
obaja
veľkopredaja
malopredaja
haja
ťuhaja
kaja
nekaja
tokaja
nikolaja
maja
sinaja
dežurnaja
taraja
fraja
skraja
traja
altaja
staja
dvaja
obidvaja
šaja
nádeja
nenádeja
leja
aleja
galeja
bazileja
peja
epopeja
pareja
teja
hja
sánkhja
akija
rakija
sakija
ilija
zmija
džámija
kopija
zavija
šija
akja
prieboja
desaťboja
dokoja
nespokoja
moja
paranoja
prihnoja
poja
nepoja
onomatopoja
prezbroja
prazdroja
veľkostroja
zroja
stoja
ustoja
neustoja
čavoja
chvoja
sekvoja
svoja
prisvoja
neprisvoja
tvoja
zoja
rupja
aleluja
haleluja
ruja
tuja
šuja
abája
obája
cigája
dohája
heliája
papája
povybíja
nepovybíja
šaríja
šíja
nešíja
bója
kója
trója
sója
iľja
vaišja
vajšja
ka
abaka
faka
okružliaka
klaka
hamaka
kloaka
alpaka
čampaka
karaka
čabraka
šabraka
čitraka
straka
osaka
lusaka
musaka
taka
spartaka
kvaka
ďaka
vďaka
došľaka
babka
jariabka
labka
arabka
saudskoarabka
škrabka
škľabka
žabka
lebka
nádobka
kobka
skobka
snobka
parobka
hrobka
srbka
hubka
jakubka
trubka
šubka
výhybka
rybka
bábka
švábka
ozdôbka
osôbka
dúbka
kadlúbka
holúbka
hrúbka
porúbka
trúbka
hĺbka
hŕbka
facka
diviacka
posviacka
vysviacka
placka
packa
pracka
piecka
cicka
požiarnicka
fricka
noticka
heuristicka
novicka
filcka
francka
kocka
lucka
onucka
darebácka
dácka
textilácka
pácka
dobrácka
tácka
divácka
slovácka
novácka
bošácka
stebnícka
dubnícka
podpredsednícka
svidnícka
lubenícka
jesenícka
smolnícka
tovarnícka
svedernícka
výstavnícka
rakovnícka
jarmočnícka
kúpeľnícka
príslušnícka
rohožnícka
tisícka
pomôcka
nôcka
obnôcka
ostrolúcka
revúcka
pľúcka
čeliadka
hliadka
obhliadka
prehliadka
ohliadka
dohliadka
motohliadka
vyhliadka
briadka
bokombriadka
holobriadka
hriadka
priadka
kladka
nákladka
vladka
varadka
priehradka
náhradka
záhradka
násadka
závadka
čučoriedka
málotriedka
jednotriedka
striedka
doprostriedka
zriedka
besiedka
posiedka
poviedka
prípoviedka
rozviedka
kontrarozviedka
zájedka
susedka
svedka
idka
naidka
smidka
jasnovidka
konfirmandka
doktorandka
indka
hindka
bodka
dvojbodka
priechodka
perlorodka
domorodka
metodka
vodka
sprievodka
prevodka
rozvodka
vývodka
stevardka
stewardka
manzardka
kurdka
nezábudka
strachopudka
rudka
hrudka
sprudka
lydka
hádka
pohádka
safaládka
nakládka
prekládka
pokládka
skládka
medziskládka
vykládka
mládka
čokoládka
sládka
hromádka
strnádka
ohrádka
sádka
predsádka
osádka
posádka
tragédka
ortopédka
švédka
maródka
kustódka
epizódka
jahôdka
lahôdka
búdka
potmehúdka
frýdka
žŕdka
pánabeka
rebeka
deka
povyvlieka
nepovyvlieka
rieka
polerieka
veľrieka
mentieka
partieka
rijeka
ďaleka
odďaleka
zneďaleka
doďaleka
zďaleka
topeka
zábezpeka
zápeka
areka
tereka
štreka
paseka
čeka
prístrojčeka
javorčeka
turčeka
kaligrafka
geografka
paleografka
choreografka
bibliografka
lexikografka
kryštalografka
demografka
planografka
stenografka
etnografka
scénografka
topografka
typografka
polarografka
petrografka
litografka
fotografka
kartografka
polygrafka
kefka
jozefka
šerifka
šlajfka
filozofka
šéfka
grófka
zľahka
mozaika
gabika
slabika
bábika
dodekadika
baladika
heraldika
syndika
melodika
metodika
heika
rafika
grafika
semigrafika
trafika
špecifika
trofika
strofika
dermatoglyfika
magika
tragika
agogika
pedagogika
bibliopedagogika
tyflopedagogika
andragogika
antropogogika
logika
psychika
kalika
italika
republika
angelika
archangelika
melika
cyrilika
silika
bazilika
klika
encyklika
symbolika
hlaholika
majolika
kolika
replika
suplika
hydraulika
portálika
mélika
dynamika
geodynamika
farmakodynamika
hemodynamika
termodynamika
hydrodynamika
aerohydrodynamika
aerodynamika
hydroaerodynamika
superaerodynamika
elektrodynamika
keramika
polemika
mimika
komika
tragikomika
fyziognomika
ergonomika
ekonomika
mikroekonomika
termika
geotermika
rytmika
seizmika
makroseizmika
nika
organika
anorganika
mechanika
telemechanika
geomechanika
biomechanika
hydromechanika
aeromechanika
elektromechanika
fotomechanika
planika
panika
botanika
geobotanika
paleobotanika
agrobotanika
eugenika
galenika
technika
rádotechnika
videotechnika
geotechnika
balneotechnika
vzduchotechnika
psychotechnika
biotechnika
audiotechnika
rádiotechnika
heliotechnika
mnemotechnika
zootechnika
hydrotechnika
aerotechnika
agrotechnika
elektrotechnika
pyrotechnika
pratotechnika
fototechnika
polytechnika
klinika
poliklinika
antihistaminika
dominika
bionika
astrionika
avionika
monika
harmonika
veronika
kronika
elektronika
rádioelektronika
miroelektronika
mikroelektronika
optoelektronika
psychotronika
pentatonika
tektonika
architektonika
geotektonika
arnika
haliernika
štítnika
súpútnika
lunika
tunika
štiavnika
pánika
tónika
troika
mezozoika
pika
epika
filipika
topika
karika
marika
kostarika
fabrika
rubrika
kvadrika
erika
frederika
klerika
amerika
dieterika
ezoterika
afrika
ulrika
aleatorika
kombinatorika
motorika
antropomotorika
notorika
rétorika
paprika
matrika
metrika
ergometrika
biometrika
elektrika
panegyrika
lyrika
husárika
lazárika
sika
klasika
plasika
osika
atika
aviatika
pijatika
matika
gramatika
problematika
kinematika
tematika
matematika
systematika
axiomatika
chromatika
somatika
symptomatika
automatika
informatika
pneumatika
antireumatika
numizmatika
statika
biostatika
hydrostatika
aerostatika
elektrostatika
magnetostatika
kinetostatika
cytostatika
adjuvatika
etika
hodegetika
apologetika
energetika
hydroenergetika
elektroenergetika
synergetika
katechetika
homiletika
atletika
aritmetika
kozmetika
autokozmetika
dianetika
kalanetika
genetika
syngenetika
fenogenetika
antropogenetika
cytogenetika
fytogenetika
kryogenetika
kinetika
biokinetika
termokinetika
antropokinetika
elektrokinetika
fonetika
kybernetika
agrokybernetika
bioetika
noetika
poetika
patetika
dietetika
protetika
estetika
enklitika
politika
geopolitika
kritika
sebakritika
diakritika
autokritika
tiežkritika
didaktika
praktika
taktika
dialektika
synektika
peristaltika
antika
mantika
romantika
sémantika
ornamentika
autentika
anakreontika
robotika
gotika
novogotika
biotika
kalobiotika
makrobiotika
eubiotika
semiotika
sémiotika
daktylotika
erotika
autoerotika
exotika
organoleptika
septika
ekliptika
optika
pleoptika
elektrooptika
magnetooptika
elastooptika
ortoptika
glyptika
gemoglyptika
scholastika
plastika
tendoplastika
angioplastika
torakoplastika
aloplastika
feloplastika
tracheloplastika
melanoplastika
tympanoplastika
kolpoplastika
ceroplastika
palatoplastika
dermatoplastika
mastika
šlamastika
onomastika
antroponomastika
toponomastika
gymnastika
perifrastika
fantastika
svastika
swastika
gestika
arabistika
sorabistika
publicistika
indoeuropeistika
hebreistika
sofistika
sfragistika
logistika
bonsajistika
slovakistika
ekistika
balistika
globalistika
formalistika
analistika
orienalistika
kriminalistika
konštitucionalistika
žurnalistika
kameralistika
orientalistika
ornamentalistika
environmentalistika
filatelistika
anglistika
civilistika
cyklistika
rabulistika
okulistika
štylistika
bohemistika
atomistika
albanistika
urbanistika
amerikanistika
afrikanistika
balkanistika
romanistika
germanistika
hispanistika
montanistika
lituanistika
fenistika
armenistika
filumenistika
slovenistika
ugrofinistika
alpinistika
agonistika
religionistika
balonistika
polonistika
faunistika
kanoistika
hungaristika
bulharistika
teraristika
dokumentaristika
vivaristika
akvaristika
ekvilibristika
eristika
faleristika
charakteristika
floristika
folkloristika
humoristika
patristika
heuristika
juristika
turistika
kulturistika
ekoturistika
cykloturistika
agroturistika
mototuristika
rusistika
chrematistika
komparatistika
štatistika
bioštatistika
baltistika
artistika
komputistika
kazuistika
slavistika
škandinavistika
lingvistika
sociolingvistika
archivistika
bandážistika
pranostika
diagnostika
rádiodiagnostika
röntgenodiagnostika
elektrodiagnostika
sérodiagnostika
cytodiagnostika
prognostika
kaustika
enkaustika
inkaustika
elektrokaustika
akustika
ultraakustika
stereakustika
stereoakustika
bioakustika
elektroakustika
rustika
mystika
nautika
akvanautika
kozmonautika
aeronautika
astronautika
farmaceutika
propedeutika
maieutika
hermeneutika
terapeutika
putika
textika
analytika
vika
lexika
korzika
muzika
fyzika
patafyzika
metafyzika
geofyzika
heliogeofyzika
biofyzika
rádiofyzika
agrofyzika
makrofyzika
iatrofyzika
petrofyzika
astrofyzika
rozviedčika
sinologčika
hláčika
bajka
kacabajka
čabajka
nedbajka
paradajka
radodajka
spravodajka
výdajka
fajka
nahajka
pobehajka
šanghajka
kajka
lajka
balalajka
salajka
vlajka
majka
jamajka
kalamajka
linajka
trepajka
krajka
tárajka
paraguajka
uruguajka
vajka
havajka
javajka
kazajka
čajka
dvojkoľajka
úzkokoľajka
jednokoľajka
tuľajka
plebejka
chaldejka
zlodejka
čarodejka
hokejka
džokejka
preglejka
olejka
petrolejka
krasnoarmejka
kopejka
hebrejka
andrejka
saturejka
vejka
farizejka
kolumbijka
patricijka
malijka
tanzánijka
árijka
nigérijka
penzijka
ázijka
kovbojka
výbojka
dojka
spojka
prípojka
trojka
šesťstotrojka
perestrojka
sojka
stojka
vojka
dvojka
chvojka
vývojka
buržujka
bájka
cigájka
májka
pájka
spájka
bójka
sakka
mekka
mokka
mäkka
domäkka
polomäkka
alka
balka
šibalka
galka
senegalka
portugalka
halka
michalka
fialka
skalka
malka
zápalka
horalka
salka
rusalka
italka
rivalka
trvalka
azalka
bazalka
trezalka
píšťalka
frndžalka
petržalka
krížalka
krúžalka
kabelka
mirabelka
lobelka
kampbelka
marcelka
andelka
modelka
fotomodelka
topmodelka
obielka
nádielka
ihielka
španielka
čepielka
zásielka
vrtielka
stielka
podstielka
vtielka
novielka
včielka
jelka
lelka
paralelka
karamelka
rumelka
znelka
čnelka
amarelka
morelka
strelka
prestrelka
kyselka
telka
etelka
fotelka
pastelka
prístelka
výstelka
želka
manželka
mladomanželka
novomanželka
obilka
automobilka
násobilka
milka
kamilka
alchemilka
ľudomilka
gypsomilka
vanilka
spilka
silka
verzatilka
lentilka
pastilka
hustilka
textilka
vilka
civilka
žilka
odmlka
pomlka
zámlka
diabolka
tobolka
dolka
kreolka
mongolka
paholka
hoholka
violka
jolka
pikolka
trojkolka
komsomolka
smolka
šmolka
hranolka
polka
kupolka
rolka
kontrolka
kapitolka
mentolka
mŕtvolka
kamizolka
konzolka
andulka
mikulka
pilulka
primulka
formulka
ampulka
sulka
titulka
potulka
konzulka
vicekonzulka
kobylka
idylka
úchylka
výchylka
amarylka
štvorylka
rozptylka
jazylka
obálka
reálka
cengálka
hálka
špeciálka
iniciálka
filiálka
gremiálka
evanjelikálka
klerikálka
lokálka
hrkálka
málka
decimálka
kardinálka
kriminálka
profesionálka
komunálka
pálka
nepálka
opálka
liberálka
generálka
minerálka
špirálka
korálka
morálka
lžimorálka
natálka
kapitálka
vestálka
intelektuálka
rozálka
verzálka
šálka
pílka
kosílka
škôlka
túlka
odchýlka
mýlka
priamka
polpriamka
jamka
slamka
mamka
panamka
vietnamka
zoznamka
vibramka
šramka
bantamka
pyžamka
nemka
bezzemka
moslimka
výnimka
kurimka
simka
domka
lomka
písomka
dumka
gumka
chrumka
sumka
anonymka
lámka
flámka
známka
poznámka
štrámka
mezopotámka
zámka
bohémka
objímka
snímka
ekonómka
agronómka
astronómka
gastronómka
rómka
anatómka
anka
banka
databanka
dbanka
veľkobanka
žiadanka
skladanka
hádanka
haifanka
žufanka
afganka
tonganka
hanka
greenwichanka
pohanka
trhanka
strúhanka
grobianka
talianka
šalianka
grenoblianka
polianka
litomyšlianka
zemianka
brnianka
plevnianka
modrianka
hrianka
meštianka
budapeštianka
občianka
svadobčianka
poloobčianka
svetoobčianka
spoluobčianka
štiavničianka
lenčianka
trenčianka
slovinčianka
topoľčianka
ušianka
janka
krajanka
pijanka
čakanka
dekanka
prodekanka
riekanka
odriekanka
skokanka
lanka
blanka
selanka
predvolanka
túlanka
brahmanka
nymfomanka
nynfomanka
toxikomanka
narkomanka
kleptomanka
barmanka
furmanka
ombudsmanka
pivotmanka
finišmanka
prespanka
županka
európanka
ranka
severanka
hranka
ochranka
záchranka
dvoranka
tatranka
vranka
tyranka
sasanka
walesanka
nantesanka
tunisanka
písanka
trestanka
pakistanka
čítanka
lievanka
spievanka
ivanka
chovanka
birmovanka
ostrovanka
maľovanka
rečňovanka
veršovanka
litvanka
jávanka
uspávanka
schovávanka
tchajwanka
guyanka
gazanka
viazanka
rezanka
mikronézanka
lízanka
addisabebčanka
záhrebčanka
svadobčanka
hajdarábadčanka
grenadčanka
quebečanka
québečanka
frýdečanka
vidiečanka
haagčanka
göteborgčanka
galapágčanka
haličanka
angličanka
feničanka
štiavničanka
američanka
angloameričanka
afričanka
goričanka
banskobystričanka
košičanka
dubajčanka
šanghajčanka
jamajčanka
paraguajčanka
havajčanka
guinejčanka
brunejčanka
gambijčanka
namíbijčanka
galícijčanka
maurícijčanka
filadejfijčanka
malijčanka
tanzánijčanka
nigérijčanka
bolívijčanka
ázijčanka
fidžijčanka
hanojčanka
managujčanka
nikaragujčanka
senegalčanka
portugalčanka
guatemalčanka
izraelčanka
sevillčanka
nepálčanka
austrálčanka
amsterdamčanka
panamčanka
betlehemčanka
mezopotámčanka
gdančanka
bahančanka
ghanančanka
havančanka
tchajwančanka
guyančanka
viedenčanka
jenčanka
senčanka
dedinčanka
vojvodinčanka
dublinčanka
žilinčanka
helsinčanka
gabončanka
bolončanka
babylončanka
hebrončanka
washingtončanka
freetownčanka
georgetownčanka
gdynčanka
teheránčanka
muránčanka
bhutánčanka
transylvánčanka
tanzánčanka
aténčanka
zemplínčanka
palestínčanka
macedónčanka
patagónčanka
grónčanka
gaboročanka
etiópčanka
mjanmarčanka
hararčanka
faerčanka
majerčanka
gemerčanka
cyperčanka
zairčanka
ekvádorčanka
malorčanka
hamburčanka
gibraltárčanka
asýrčanka
almaatčanka
kiribatčanka
sopotčanka
moldavčanka
bratislavčanka
tiežbratislavčanka
trnavčanka
ženevčanka
maldivčanka
janovčanka
jarovčanka
kosovčanka
litovčanka
prešovčanka
zimbabwčanka
glasgowčanka
holíčanka
dubrovníčanka
dolnosúčanka
hornosúčanka
sokoľčanka
černobyľčanka
granaďanka
floriďanka
falklanďanka
lombarďanka
čiľanka
zemľanka
soľanka
pohuľanka
keňanka
gniezňanka
číňanka
miešanka
bangladéšanka
rakúšanka
dolnorakúšanka
hornorakúšanka
tibeťanka
haiťanka
atlanťanka
florenťanka
sopoťanka
egypťanka
marťanka
frankfurťanka
kresťanka
kréťanka
aljašťanka
nebešťanka
sídlišťanka
mimozemšťanka
pozemšťanka
rižanka
peržanka
južanka
parížanka
snúbenka
medenka
podenka
potvrdenka
zdenka
fenka
hrebienka
dubienka
holubienka
slobodienka
studienka
sukienka
lienka
halienka
podkolienka
plienka
myslienka
snehulienka
kukulienka
mamulienka
devulienka
myšlienka
mienka
slamienka
podmienka
predpodmienka
kmienka
pripomienka
spomienka
upomienka
rozpomienka
šumienka
zmienka
zámienka
jačmienka
domnienka
kepienka
lupienka
marienka
žubrienka
drienka
črienka
predsienka
jesienka
krosienka
prvosienka
egyptienka
stienka
podstienka
labutienka
otavienka
červienka
pečienka
kešienka
čerešienka
sušienka
žienka
pražienka
snežienka
ružienka
osvojenka
lenka
alenka
rozhalenka
píšťalenka
elenka
čelenka
fiflenka
milenka
sklenka
volenka
dovolenka
kreslenka
pálenka
členka
trojčlenka
mamenka
katechumenka
zmenka
blankozmenka
datozmenka
panenka
žinenka
ospravedlnenka
chránenka
penka
štiepenka
lepenka
vstupenka
vápenka
starenka
pudrenka
zverenka
irenka
dcérenka
časenka
piesenka
erosenka
podprsenka
náprsenka
vlásenka
letenka
pletenka
vlastenka
dorastenka
miestenka
umiestenka
poistenka
krstenka
nástenka
plátenka
drátenka
drôtenka
účtenka
roštenka
pláštenka
slovenka
tiežslovenka
navštívenka
väzenka
spoluväzenka
péenka
kačenka
tlačenka
žobračenka
utečenka
mamičenka
električenka
cvičenka
ročenka
jedenásťročenka
doručenka
kľúčenka
mamušenka
peňaženka
koženka
zloženka
ruženka
binka
slabinka
jarabinka
priehlbinka
odrobinka
štrbinka
subinka
palacinka
kuracinka
husacinka
teľacinka
tisícinka
dinka
mladinka
dedinka
hodinka
polhodinka
štvrťhodinka
rodinka
dobrodinka
vojvodinka
sardinka
hrdinka
chudinka
rudinka
gazdinka
hmoždinka
finka
ofinka
krajinka
ukrajinka
linka
kalinka
malinka
pralinka
konvalinka
hoblinka
bublinka
podhrdlinka
mandelinka
omelinka
šmelinka
ďatelinka
zelinka
hlinka
sihlinka
trhlinka
trošilinka
klinka
poliklinka
olinka
dolinka
infolinka
slinka
podslinka
prieslinka
kotlinka
rastlinka
bylinka
minka
maminka
sedminka
strminka
osminka
šminka
planinka
slaninka
baraninka
huspeninka
vyvýšeninka
pinka
črepinka
spinka
skupinka
škrupinka
šupinka
zápinka
úpinka
špinka
marinka
perinka
švagrinka
hrinka
mokrinka
skrinka
borinka
javorinka
bystrinka
žaburinka
machurinka
nektárinka
sinka
kvasinka
psinka
pusinka
otrusinka
lysinka
tinka
latinka
slatinka
desatinka
štetinka
kvetinka
krásotinka
stotinka
martinka
štvrtinka
čistinka
hostinka
dutinka
škutinka
húštinka
hlavinka
ľadvinka
divinka
ovinka
medovinka
hercegovinka
bukovinka
slovinka
novinka
rovinka
cukrovinka
krvinka
omrvinka
svinka
malvazinka
cudzinka
hovädzinka
pezinka
kozinka
činka
zajačinka
sviňačinka
slečinka
ujčinka
svrčinka
bučinka
pavučinka
dievčinka
tyčinka
lúčinka
mašinka
šašinka
plešinka
plošinka
trošinka
mršinka
dušinka
mamušinka
kožušinka
tíšinka
žinka
viržinka
pružinka
plnka
kaplnka
vlnka
bavlnka
mikrovlnka
samohonka
rádionka
diakonka
ikonka
gaskonka
laskonka
jablonka
clonka
záclonka
silonka
klonka
simonka
šimonka
portmonka
libanonka
japonka
laponka
sponka
úponka
kišasonka
gibsonka
tonka
stonka
vonka
pivonka
zvonka
amazonka
žžonka
fafrnka
srnka
trnka
kostrnka
škvrnka
bunka
fotobunka
hunka
rumunka
korunka
strunka
tunka
šunka
džunka
dynka
kolegynka
kuchynka
jaskynka
mlynka
strynka
synka
habánka
albánka
kubánka
džbánka
dánka
mohamedánka
sekundánka
jordánka
sudánka
fánka
štefánka
cigánka
chuligánka
intrigánka
hánka
prehánka
pohánka
zhánka
terciánka
indiánka
mafiánka
vegetariánka
presbyteriánka
kristiánka
republikánka
anglikánka
dominikánka
amerikánka
františkánka
katalánka
porcelánka
kastelánka
plánka
kaplánka
primánka
septimánka
germánka
topánka
poltopánka
baránka
bránka
teheránka
veteránka
luteránka
schránka
iránka
majoránka
stránka
polstránka
sánka
šarlatánka
jonatánka
mauretánka
markitánka
karmelitánka
napolitánka
kapitánka
ramaritánka
samaritánka
mauritánka
puritánka
simultánka
sultánka
kvintánka
fontánka
smotánka
kvartánka
liliputánka
korutánka
sextánka
papuánka
peruánka
oktavánka
živánka
transylvánka
pozvánka
pomazánka
partizánka
saracénka
mecénka
scénka
damascénka
polyetylénka
turkménka
arménka
terénka
suverénka
kabínka
karabínka
debrecínka
blondínka
fínka
parafínka
penicilínka
uršilínka
karolínka
uršulínka
pavlínka
benjamínka
filipínka
alpínka
mandarínka
katarínka
tangerínka
pelerínka
vitrínka
turínka
mokasínka
rusínka
dalmatínka
alžbetínka
benediktínka
byzantínka
argentínka
palestínka
kristínka
kalvínka
benzínka
gruzínka
faraónka
macedónka
neónka
vagónka
heligónka
epigónka
šampiónka
špiónka
salónka
šablónka
kolónka
pompónka
kupónka
barónka
maďarónka
feferónka
perónka
patrónka
elektrónka
garsónka
dvojgarsónka
dvojgazsónka
pórobetónka
bretónka
tritónka
fotónka
estónka
fazónka
dvojgazónka
tribúnka
špehúnka
petúnka
chvastúnka
pestúnka
krikľúnka
manekýnka
boka
dohlboka
zhlboka
doboka
zboka
odoka
tapioka
koka
loka
doširoka
zoširoka
zroka
dovysoka
zvysoka
toka
stoka
autoka
roztoka
ráztoka
zátoka
cólštoka
prvoka
artičoka
čliapka
nečliapka
čiapka
lapka
klapka
mucholapka
tlapka
mapka
kanapka
papka
zádrapka
strapka
kvapka
tľapka
šľapka
chňapka
ťapka
sliepka
škriepka
otiepka
štiepka
samolepka
nálepka
repka
zátrepka
cipka
lipka
pipka
štipka
čipka
lampka
trampka
chopka
záchlopka
príchlopka
sklopka
záklopka
príklopka
filantropka
sopka
stopka
šopka
krpka
gupka
jupka
kupka
chalupka
chrupka
stupka
šupka
násypka
výsypka
cápka
chrápka
nechrápka
potápka
cípka
chrípka
čípka
šípka
kôpka
konôpka
snôpka
šôpka
chalúpka
krúpka
sýpka
posýpka
chĺpka
tŕpka
barka
habarka
barbarka
slaboprúdarka
silnoprúdarka
bulharka
dráharka
farbiarka
garbiarka
pradiarka
šudiarka
maliarka
šabliarka
švindliarka
želiarka
figliarka
tehliarka
žehliarka
uhliarka
piliarka
kaukliarka
smoliarka
stredopoliarka
kupliarka
masliarka
kresliarka
guliarka
korčuliarka
rýchlokorčuliarka
krasokorčuliarka
šermiarka
daniarka
západniarka
východniarka
maliniarka
sviniarka
šatniarka
prsiarka
husiarka
mäsiarka
pletiarka
smetiarka
pästiarka
kraviarka
čiarka
tabačiarka
tlačiarka
smečiarka
pečiarka
kopaničiarka
hraničiarka
železničiarka
lúčničiarka
matičiarka
ultrapravičiarka
ľavičiarka
ultraľavičiarka
fajčiarka
nefajčiarka
švajčiarka
felčiarka
hrnčiarka
bodkočiarka
krpčiarka
kľučiarka
lyžiarka
jarka
bojarka
fujarka
bábkarka
poviedkarka
lahôdkarka
žalúdkarka
mliekarka
voľnomyšlienkarka
sánkarka
pamiatkarka
rozprávkarka
stávkarka
prevádzkarka
áčkarka
diaľkarka
výškarka
prekážkarka
marka
kežmarka
odparka
desiatarka
tatarka
avarka
škvarka
správarka
závarka
frézarka
maďarka
ružomberka
štréberka
lucerka
hypochonderka
chuderka
záderka
úderka
ferka
odbierka
prebierka
dobierka
odobierka
garderobierka
zbierka
konferencierka
dierka
šudierka
zdierka
hofierka
sekierka
iskierka
hotelierka
mierka
inžinierka
elektroinžinierka
pionierka
kanonierka
šansonierka
podpierka
opierka
podopierka
tabatierka
litierka
rentierka
stierka
pastierka
zástierka
utierka
nátierka
vierka
dvierka
previerka
zvierka
závierka
uzávierka
medzierka
večierka
kučierka
pasažierka
frajerka
sprejerka
sekerka
spíkerka
švindlerka
hochštaplerka
dílerka
hašlerka
merka
odmerka
priemerka
nerka
kelnerka
partnerka
trénerka
šéftrénerka
súperka
terka
baterka
neterka
lankasterka
gangsterka
magisterka
ministerka
exministerka
majsterka
vicemajsterka
cechmajsterka
zbormajsterka
rotmajsterka
exmajsterka
strážmajsterka
zásterka
presbyterka
mauzerka
dispečerka
kučerka
fušerka
príšerka
tínedžerka
cirka
mirka
borka
neborka
barborka
dorka
gregorka
cigorka
machorka
čiernohorka
uhorka
seniorka
juniorka
priorka
majorka
sýkorka
malorka
morka
norka
ponorka
záporka
profesorka
bosorka
apretorka
rechtorka
editorka
redaktorka
šéfredaktorka
lektorka
inšpektorka
rektorka
direktorka
korektorka
protektorka
doktorka
inštruktorka
motorka
šestorka
historka
autorka
spoluautorka
árendátorka
propagátorka
navigátorka
iniciátorka
plagiátorka
akumulátorka
programátorka
primátorka
reformátorka
informátorka
senátorka
examinátorka
moderátorka
operátorka
inšpirátorka
registrátorka
administrátorka
ilustrátorka
demonštrátorka
reštaurátorka
kurátorka
prokurátorka
exploatátorka
apretátorka
interpretátorka
recitátorka
agitátorka
imitátorka
experimentátorka
komentátorka
skrutátorka
salvátorka
novátorka
konzervátorka
moralizátorka
štylizátorka
organizátorka
spoluorganizátorka
popularizátorka
improvizátorka
pätorka
audítorka
distribútorka
tútorka
bavorka
rozhovorka
výhovorka
svorka
potvorka
zátvorka
štvorka
zorka
vzorka
revízorka
maurka
magurka
hurka
jurka
kurka
murka
žmurka
turka
mazurka
bárka
chodbárka
škrobárka
hubárka
zubárka
stavbárka
rybárka
rezbárka
údržbárka
vladárka
bedárka
medárka
sekundárka
hospodárka
poľnohospodárka
miliardárka
brdárka
bludárka
zjazdárka
hvezdárka
šafárka
kefárka
závlahárka
výťahárka
prospechárka
varechárka
živočichárka
sochárka
vrchárka
kuchárka
šéfkuchárka
suchárka
návrhárka
luhárka
lejárka
viacbojárka
trojbojárka
päťbojárka
spojárka
strojárka
nástrojárka
vývojárka
kajakárka
znakárka
trubkárka
výhybkárka
vreckárka
záhradkárka
sajdkárka
žrdkárka
lahôdkárka
mliekárka
lekárka
šéflekárka
zverolekárka
pekárka
pretekárka
bibliotekárka
diskotekárka
fonotekárka
gombikárka
králikárka
keramikárka
panikárka
úvodnikárka
harmonikárka
kronikárka
slovnikárka
žlčnikárka
cukrikárka
matrikárka
elektrikárka
matematikárka
ľahtikárka
telocvikárka
taxikárka
košikárka
trojkárka
kolkárka
spolkárka
titulkárka
úchylkárka
domkárka
hádankárka
mankárka
brankárka
voľnomyšlienkárka
chválenkárka
šenkárka
krajinkárka
zelinkárka
bylinkárka
džbánkárka
šepkárka
vtipkárka
čipkárka
štvorkárka
diskárka
pamiatkárka
úplatkárka
statkárka
veľkostatkárka
pletkárka
jednotkárka
tajnostkárka
nábytkárka
zvukárka
sľukárka
voňavkárka
výšivkárka
hladovkárka
dvojstovkárka
štvorstovkárka
krížovkárka
rozprávkárka
značkárka
hračkárka
sviečkárka
gombičkárka
pesničkárka
psičkárka
mastičkárka
rukavičkárka
slovičkárka
kávičkárka
vozičkárka
diaľkárka
škárka
vareškárka
zvrškárka
fuškárka
svätuškárka
výškárka
bežkárka
prekážkárka
bakalárka
hradlárka
modelárka
tunelárka
včelárka
sklárka
úkolárka
polárka
veslárka
cirkulárka
úchylárka
klamárka
chmárka
primárka
filmárka
slalomárka
farmárka
gumárka
krčmárka
čižmárka
ochranárka
záchranárka
hádzanárka
ľanárka
sklenárka
plenárka
semenárka
korenárka
ovocinárka
hodinárka
hydinárka
krajinárka
šmelinárka
disciplinárka
zmrzlinárka
zeleninárka
skupinárka
veterinárka
doktrinárka
kvetinárka
suchotinárka
účastinárka
angličtinárka
ruštinárka
francúzštinárka
poľštinárka
vinárka
novinárka
španielčinárka
nemčinárka
taliančinárka
slovenčinárka
ukrajinčinárka
latinčinárka
maďarčinárka
družinárka
balnárka
vlnárka
milicionárka
akcionárka
reakcionárka
funkcionárka
revolucionárka
milionárka
koncesionárka
misionárka
vizionárka
mamonárka
koronárka
betonárka
zvonárka
mlynárka
trepárka
oštepárka
topárka
stopárka
chalupárka
špárka
farárka
handrárka
cukrárka
odborárka
horárka
syrárka
komisárka
pisárka
chatárka
desiatárka
tatárka
bufetárka
dietárka
anketárka
toaletárka
biletárka
proletárka
sekretárka
jachtárka
richtárka
kvalitárka
sanitárka
sitárka
rekvizitárka
sektárka
sortimentárka
inštrumentárka
samotárka
hmotárka
notárka
drotárka
kartárka
listárka
hodnostárka
textárka
počtárka
poštárka
várka
opravárka
dopravárka
úpravárka
archivárka
ohovárka
dohovárka
pretvárka
otvárka
vyvárka
zvárka
frézárka
šárka
dcérka
kaskadérka
hazardérka
rekordérka
šoférka
garderobiérka
premiérka
vicepremiérka
expremiérka
bonboniérka
šansoniérka
pedikérka
likérka
manikérka
maskérka
galérka
dablérka
rafinérka
dizajnérka
stopérka
trusirérka
masérka
režisérka
debatérka
provokatérka
inštalatérka
amatérka
rádioamatérka
fotoamatérka
operatérka
dekoratérka
aktérka
konštruktérka
absentérka
šprintérka
striptérka
reportérka
fotoreportérka
kolportérka
distributérka
diskutérka
mixérka
hypnotizérka
pozérka
manažérka
etažérka
voltižérka
vlotižérka
aranžérka
írka
kacírka
špacírka
brigadírka
defilírka
trasírka
hantírka
asentírka
servírka
vizírka
krajčírka
šírka
fašírka
alžírka
bužírka
kontrolórka
nórka
bôrka
hôrka
kôrka
komôrka
búrka
pompadúrka
figúrka
šnúrka
rúrka
garnitúrka
mazúrka
žúrka
ažúrka
brožúrka
hantýrka
martýrka
adidaska
bandaska
alaska
duglaska
douglaska
maska
kontramaska
maraska
nebraska
teraska
saska
botaska
zákvaska
lábska
cska
hollywoodska
hornádska
arabeska
mercedeska
lieska
roztlieska
neroztlieska
trieska
vieska
hamerleska
burleska
esemeska
zmeska
neska
dneska
dodneska
lochneska
freska
humoreska
treska
soldateska
groteska
hosteska
náveska
výveska
videodiska
hurdiska
odaliska
odkaliska
miska
haniska
páleniska
teniska
popiska
nástupiska
rozpiska
súpiska
klariska
kláštoriska
priska
huriska
viska
podhájska
starohájska
mokrohájska
trójska
zádielska
apálska
bruntálska
čílska
brémska
starorímska
margecianska
severotalianska
šalianska
belianska
gbelianska
krpelianska
kostolianska
herlianska
čučmianska
nižnianska
lipianska
modrianska
žehrianska
nitrianska
hornonitrianska
bystrianska
turianska
staroturianska
šurianska
hontianska
krivianska
detvianska
brodzianska
vlačianska
račianska
svetoobčianska
ladčianska
čadčianska
smrečianska
rajčianska
solčianska
kopčianska
ľupčianska
turčianska
pršianska
smižianska
slovenska
japonska
jordánska
sudánska
astrachánska
georgiánska
toskánska
ománska
stránska
korutánska
sextánska
živánska
kubínska
dolnokubínska
badínska
sardínska
virgínska
karolínska
berlínska
západoberlínska
bohumínska
kamenínska
hodonínska
mandarínska
sanmarínska
katarínska
čerínska
durínska
budatínska
vsetínska
štetínska
chotínska
šaštínska
divínska
jičínska
novojičínska
stakčínska
tvrdošínska
ružínska
asunciónska
slavónska
strigônska
porýnska
oska
doska
poloska
remoska
termoska
prenoska
troska
násoska
paneurópska
mimoeurópska
ždiarska
písmomaliarska
betliarska
šermiarska
národniarska
jaskyniarska
kostiviarska
janičiarska
žiarska
ťažiarska
marska
urbárska
veľrybárska
sladárska
miliardárska
plechárska
tuhárska
olejárska
ľahtikárska
plastikárska
olejkárska
čiapkárska
šepkárska
sľukárska
troškárska
puškárska
tunelárska
stolárska
stavebnostolárska
ľanárska
protekcionárska
milionárska
brašnárska
sárska
naftárska
kšeftárska
jachtárska
poltárska
cementárska
žďárska
lakšárska
kuriérska
eskamotérska
importérska
hypnotizérska
aranžérska
východosibírska
lastomírska
kašmírska
alžírska
ĺrska
misska
buriatska
abiturientska
frenštátska
helvétska
bambuska
galuska
agnuska
mínuska
pruska
truska
struska
mandžuska
jávska
škandinávska
lyska
ryska
tryska
sliezska
bolerázska
francúzska
juhofrancúzska
klobáska
cháska
láska
sebaláska
neláska
hláska
dvojhláska
samohláska
polosamohláska
spoluhláska
kláska
bielovláska
svetlovláska
čiernovláska
zlatovláska
plavovláska
tmavovláska
páska
videopáska
kráska
sedmokráska
stokráska
vráska
kolíska
gríska
húska
brúska
sliačska
utekáčska
sedmospáčska
valašska
mikulášska
liptovskomikulášska
veľkokrtíšska
strážska
klížska
akrobatka
datka
taľafatka
chatka
fiatka
jezuliatka
kozliatka
pamiatka
krstniatka
prasiatka
dvadsiatka
tridsiatka
štyridsiatka
desiatka
sedemdesiatka
osemdesiatka
šesťdesiatka
päťdesiatka
deväťdesiatka
deviatka
rukoviatka
aziatka
pečiatka
jatka
katka
latka
záplatka
šúplatka
mulatka
zlatka
matka
pramatka
tatramatka
zamatka
karimatka
diplomatka
múčnatka
psychopatka
lopatka
ratka
bratka
demokratka
byrokratka
aristokratka
skratka
svratka
návratka
inovatka
križovatka
svatka
kamčatka
vňatka
šatka
mužatka
betka
analfabetka
alžbetka
geodetka
bagetka
plachetka
rochetka
klebietka
izbietka
placietka
plachietka
trblietka
klietka
aksamietka
podmietka
omietka
smietka
námietka
etiketka
koketka
letka
baletka
caletka
toaletka
paletka
tabletka
geletka
žiletka
moletka
pletka
zápletka
kotletka
magnetka
pinetka
marionetka
baronetka
brunetka
roznetka
poetka
baretka
cigaretka
fretka
mažoretka
interpretka
taburetka
byretka
tetka
štetka
kvetka
svetka
zetka
kazetka
sufražetka
manžetka
bitka
barnabitka
bambitka
afroditka
agitka
legitka
jitka
realitka
izraelitka
igelitka
kozmopolitka
adamitka
dynamitka
antisemitka
nitka
sanitka
pitka
ritka
britka
pomfritka
favoritka
konvertitka
transvestitka
okovitka
priesvitka
zvitka
magnezitka
vizitka
kuriozitka
buzitka
výčitka
prefektka
architektka
adjunktka
asfaltka
brabantka
pedantka
mandantka
defraudantka
rekreantka
infantka
bakchantka
denunciantka
komediantka
repatriantka
trafikantka
praktikantka
muzikantka
rebelantka
jubilantka
mudrlantka
špekulantka
simulantka
manipulantka
gratulantka
exulantka
azylantka
nominantka
guvernantka
garantka
migrantka
emigrantka
ašpirantka
laborantka
kolaborantka
ignorantka
demonštrantka
figurantka
maturantka
fakturantka
inkasantka
cirkusantka
diletantka
projektantka
konzultantka
frekventantka
reprezentantka
manifestantka
protestantka
debutantka
evakuantka
fluktuantka
sympatizantka
seržantka
vincentka
docentka
rekonvalescentka
adolescentka
producentka
šéfproducentka
disidentka
prezidentka
viceprezidentka
exprezidentka
korešpondentka
študentka
agentka
regentka
inteligentka
dirigentka
pacientka
spolupacientka
inšpicientka
expedientka
klientka
abiturientka
momentka
konzumentka
permanentka
abstinentka
abonentka
oponentka
referentka
koreferentka
konkurentka
patentka
asistentka
delikventka
absolventka
recenzentka
labyrintka
adjuntka
otka
botka
fotka
maringotka
griotka
patriotka
lokálpatriotka
kokotka
šalotka
pilotka
samotka
šamotka
omotka
jednotka
despotka
karotka
dorotka
pivotka
adeptka
skriptka
flobertka
expertka
maškrtka
smrtka
športka
štvrtka
vývrtka
čiastka
súčiastka
gymnastka
fantastka
ratoliestka
neviestka
šestka
arabistka
alibistka
kubistka
nacistka
neonacistka
publicistka
radistka
sadistka
propagandistka
štipendistka
modistka
biliardistka
skejtbordistka
snoubordistka
nudistka
džudistka
fideistka
ateistka
mafistka
telegrafistka
rádiotelegrafistka
fotografistka
pacifistka
harfistka
surfistka
windsurfistka
pingpongistka
jogistka
drogistka
šachistka
masochistka
anarchistka
monarchistka
hokejistka
esejistka
hobojistka
slovakistka
nohejbalistka
volejbalistka
cimbalistka
verbalistka
basketbalistka
softbalistka
futbalistka
strítbalistka
idealistka
realistka
surrealistka
rogalistka
špecialistka
socialistka
materialistka
animalistka
formalistka
finalistka
semifinalistka
štvrťfinalistka
kriminalistka
nacionalistka
ultranacionalistka
internacionalistka
racionalistka
tradicionalistka
žurnalistka
federalistka
moralistka
naturalistka
štrukturalistka
fatalistka
kapitalistka
orientalistka
fundamentalistka
environmentalistka
individualistka
senzualistka
tabelistka
akvarelistka
filatelistka
novelistka
violončelistka
anglistka
medailistka
detailistka
automobilistka
cyklistka
bicyklistka
motocyklistka
violistka
huslistka
štylistka
sólistka
tandemistka
bohemistka
pesimistka
optimistka
autonomistka
reformistka
trémistka
extrémistka
urbanistka
organistka
pianistka
romanistka
germanistka
humanistka
hispanistka
sopranistka
mezzosopranistka
satanistka
filumenistka
tenistka
fejtenistka
feministka
deterministka
heroinistka
alpinistka
skialpinistka
kalvinistka
šovinistka
kombajnistka
trombonistka
hedonistka
telefonistka
xylofonistka
saxofonistka
protagonistka
abstrakcionistka
perfekcionistka
sionistka
impresionistka
expresionistka
revizionistka
iluzionistka
polonistka
biatlonistka
triatlonistka
duatlonistka
komponistka
fejtonistka
internistka
externistka
pozaunistka
komunistka
oportunistka
mezzosopránistka
egoistka
kanoistka
poistka
kempistka
utopistka
stenotypistka
citaristka
gitaristka
utilitaristka
dokumentaristka
voluntaristka
ekvilibristka
manieristka
karieristka
bagristka
klaviristka
zboristka
folkloristka
humoristka
teroristka
konzervatoristka
traktoristka
motoristka
beletristka
puristka
turistka
karikaturistka
kulturistka
scenáristka
drogéristka
chóristka
basistka
kontrabasistka
rasistka
rusistka
karatistka
separatistka
štatistka
klarinetistka
libretistka
grafitistka
špiritistka
altistka
esperantistka
dentistka
adventistka
baptistka
artistka
popartistka
flautistka
absolutistka
parašutistka
portrétistka
altruistka
slavistka
panslavistka
lingvistka
sociolingvistka
pozitivistka
aktivistka
objektivistka
subjektivistka
jehovistka
marxistka
gymnazistka
penzistka
komparzistka
kurzistka
frázistka
čistka
fašistka
fetišistka
stážistka
vizážistka
miestenstka
hostka
mešťanostka
prednostka
starostka
priepustka
zápustka
výpustka
kystka
dvanástka
jedenástka
trinástka
šesťstotrinástka
sedemnástka
osemnástka
štrnástka
šestnástka
pätnástka
devätnástka
slabôstka
radôstka
kôstka
drobnôstka
jemnôstka
miestnôstka
zvláštnôstka
pevnôstka
nežnôstka
prvôstka
hŕstka
sŕstka
skautka
kozmonautka
astronautka
dutka
farmaceutka
psychoterapeutka
hutka
škutka
plymutka
zvinutka
liliputka
skrutka
výkrutka
záchytka
príchytka
úchytka
kytka
kandidátka
protikandidátka
laureátka
legátka
delegátka
lehátka
advokátka
kukátka
koľkátka
látka
pralátka
oblátka
antilátka
protilátka
ketolátka
plátka
oplátka
splátka
pozlátka
granátka
karbonátka
opátka
šupátka
kamarátka
obrátka
literátka
prikrátka
skrátka
oprátka
vrátka
kolovrátka
adresátka
potentátka
hlavátka
šarvátka
chorvátka
srvátka
zátka
pätka
katechétka
askétka
atlétka
planétka
margarétka
estétka
merítka
belorítka
trasorítka
nosítka
servítka
razítka
čítka
ošítka
pažítka
škótka
piškótka
sobôtka
lichôtka
lehôtka
lakôtka
oplôtka
dobrôtka
sirôtka
pohnútka
minútka
prostitútka
azbuka
hajduka
juka
odluka
prieluka
sluka
rozluka
výluka
muka
chanuka
dnuka
zdnuka
ponuka
nadponuka
vierouka
mravouka
opuka
ruka
skaderuka
veruka
záruka
suka
antuka
štuka
náuka
výuka
kľuka
okľuka
zákľuka
šťuka
zábavka
požiadavka
padavka
bradavka
moldavka
ondavka
hluchavka
kýchavka
žižiavka
kavka
likavka
škrkavka
prskavka
sykavka
netýkavka
čkavka
václavka
volavka
skúmavka
kvapavka
chrupavka
dúbravka
oravka
prepravka
prípravka
výpravka
pásavka
stretavka
slintavka
zástavka
výstavka
štikútavka
upútavka
lúčavka
svrbľavka
žihľavka
pŕhľavka
šmykľavka
sopľavka
cintľavka
voňavka
oľšavka
evka
cievka
dievka
odievka
oblievka
polievka
zálievka
pokrievka
borievka
výlevka
števka
naivka
odstredivka
tlejivka
spojivka
modlivka
slivka
vysvetlivka
citlivka
tlmivka
škvrnivka
žiarivka
krivka
vírivka
hlasivka
svietivka
nášivka
výšivka
habovka
rabovka
hrabovka
vrbovka
palubovka
klubovka
bábovka
srdcovka
decovka
dvojdecovka
francovka
klincovka
koncovka
tisícovka
stotisícovka
päťtisícovka
hadovka
hladovka
výpadovka
zadovka
ľadovka
výsledovka
medovka
predovka
židovka
škodovka
prevodovka
hviezodovka
zjazdovka
hviezdovka
sódovka
verneovka
morzeovka
pragovka
prachovka
plechovka
vzduchovka
dychovka
snehovka
pohovka
rohovka
sluhovka
kruhovka
dúhovka
akciovka
rádiovka
čajovka
glejovka
andrejovka
hnojovka
spojovka
zbrojovka
kyjovka
májovka
lakovka
vakovka
vreckovka
podkovka
bankovka
frankovka
bleskovka
diskovka
nákovka
háčkovka
reďkovka
jalovka
koralovka
káblovka
zrkadlovka
krídlovka
eiffelovka
achilovka
presilovka
myšilovka
hmlovka
maslovka
priemyslovka
príslovka
číslovka
vychylovka
hamovka
lemovka
diplomovka
hermovka
birmovka
formovka
dátumovka
rámovka
pižmovka
lanovka
cenovka
menovka
penovka
hodinovka
dvojhodinovka
malinovka
fajnovka
vlnovka
trojtonovka
vernovka
cvernovka
tisíckorunovka
žiarovka
tvarovka
malokalibrovka
vandrovka
modrovka
becherovka
smerovka
perovka
krovka
cukrovka
borovka
výborovka
tatrovka
vetrovka
litrovka
pollitrovka
dimitrovka
waltrovka
winchestrovka
vinčestrovka
obmurovka
podmurovka
vymurovka
výmurovka
čírovka
pórovka
sovka
časovka
nosovka
pásovka
latovka
šatovka
regetovka
džigitovka
závitovka
hajtovka
aktovka
jednoaktovka
taktovka
šiltovka
santovka
vintovka
stovka
lastovka
cestovka
dvestovka
listovka
trojstovka
dvojstovka
osemstovka
mostovka
štvorstovka
päťstovka
vejmutovka
tutovka
bytovka
šalátovka
štátovka
desaťminútovka
päťminútovka
koštovka
mayovka
henryovka
obrazovka
odrazovka
úrazovka
úvodzovka
brezovka
vozovka
turzovka
hľuzovka
anízovka
bačovka
tlačovka
ančovka
močovka
točovka
dážďovka
maľovka
žemľovka
poľovka
topoľovka
dupľovka
hrebeňovka
podpňovka
učňovka
jánošovka
šošovka
kontušovka
sieťovka
peťovka
niťovka
chuťovka
ježovka
kožovka
užovka
krížovka
vsuvka
zásuvka
prezuvka
dávka
nadávka
pohľadávka
dodávka
subdodávka
odovzdávka
upchávka
vypchávka
pretrhávka
lávka
hlávka
ohlávka
zlatohlávka
odvolávka
plávka
slávka
premávka
objednávka
škandinávka
pokonávka
vykonávka
trnávka
ochutnávka
prekopávka
okopávka
vykopávka
rozkopávka
nahrávka
videonahrávka
prehrávka
prihrávka
dohrávka
predohrávka
rozohrávka
orávka
preorávka
vyorávka
rozorávka
oprávka
rozprávka
muchotrávka
povrávka
stretávka
stávka
zastávka
obstávka
odstávka
prestávka
prerezávka
elévka
detektívka
lokomotívka
kurzívka
obšívka
podšívka
prezúvka
prerývka
prikrývka
pokrývka
skrývka
prezývka
fixka
vladyka
basordyka
motyka
žliazka
retiazka
zákazka
odrazka
sazka
vítazka
víťazka
odiedzka
zachádzka
obchádzka
nadchádzka
prechádzka
dochádzka
vychádzka
hrádzka
prehrádzka
sádzka
nadsádzka
vsádzka
prevádzka
poloprevádzka
obchôdzka
pochôdzka
schôdzka
vôdzka
briezka
obriezka
oriezka
terezka
zrezka
kirgizka
špajzka
ceruzka
zuzka
abcházka
otázka
protiotázka
frézka
zblízka
remízka
prinízka
preciózka
celulózka
matrózka
virtuózka
francúzka
halúzka
blúzka
viťúzka
bobáka
zubáka
zadáka
hajdáka
chodáka
fáka
vyskáka
nevyskáka
fláka
odfláka
neodfláka
nefláka
mláka
zelenáka
znamenáka
jedináka
černáka
hrivnáka
páka
strapáka
ťapáka
štipáka
dupáka
baráka
funebráka
bosáka
lysáka
krutáka
odeváka
siváka
uťahováka
nováka
čáka
voľáka
puberťáka
heuréka
apatéka
videotéka
bibliotéka
pinakotéka
diskotéka
filmotéka
fonotéka
vínotéka
apotéka
hypotéka
kazetotéka
glyptotéka
artotéka
kartotéka
bobíka
bodíka
chlórovodíka
malíka
vrchlíka
bicyklíka
perlíka
oslíka
pytlíka
kulíka
pavlíka
tomíka
janíka
zemaníka
staníka
istebníka
dražobníka
dubníka
pecníka
svidníka
závodníka
rudníka
lubeníka
súkeníka
páleníka
vápeníka
jeseníka
červeníka
bahníka
hnojníka
veľkopriemyselníka
osemuholníka
smolníka
podtajomníka
lipníka
postupníka
cukrovarníka
černíka
javorníka
nádvorníka
náprsníka
hertníka
náprotivníka
harcovníka
trhovníka
rakovníka
zmenkovníka
príkazníka
rezníka
bočníka
štvrťročníka
korupčníka
učníka
kovoroľníka
svižníka
spoludlžníka
rohožníka
výložníka
petríka
juríka
ďuríka
prosíka
svetíka
funtíka
bzovíka
zmizíka
hnilčíka
tulčíka
slančíka
zemančíka
jašíka
lúka
múka
rúka
túka
dýka
potýka
dlabačka
hrabačka
škrabačka
tabačka
šibačka
kolembačka
zubačka
rybačka
obrábačka
rúbačka
ohýbačka
obracačka
okrúcačka
vykrúcačka
dohliadačka
spriadačka
nakladačka
obkladačka
skladačka
vykladačka
zasadačka
hľadačka
striedačka
sedačka
povedačka
vyzvedačka
hojdačka
hádačka
vykrádačka
rozkrádačka
gagačka
delegačka
šľahačka
ťahačka
búchačka
behačka
strihačka
trhačka
vrhačka
pomáhačka
stíhačka
strúhačka
sedliačka
podliačka
fliačka
zemiačka
maniačka
dolniačka
horniačka
bosniačka
tretiačka
meštiačka
malomeštiačka
štvrtoročiačka
treťoročiačka
spišiačka
žiačka
úbožiačka
spolužiačka
zajačka
sejačka
vejačka
pijačka
trojačka
vojačka
napájačka
spájačka
krájačka
nabíjačka
zabíjačka
podbíjačka
prebíjačka
pribíjačka
ubíjačka
zbíjačka
navíjačka
kačka
nariekačka
striekačka
zapekačka
sekačka
štopkačka
omietkačka
pukačka
fúkačka
húkačka
šmýkačka
žmýkačka
šuškačka
vysielačka
chochlačka
chocholačka
volačka
izolačka
plačka
piplačka
šiplačka
kalkulačka
mimikalkulačka
minikalkulačka
závlačka
kálačka
túlačka
mačka
vlamačka
siedmačka
ôsmačka
lámačka
vlámačka
jednačka
hrebenačka
semenačka
hnačka
kombinačka
ordinačka
ikernačka
jasnačka
cesnačka
korytnačka
značka
prelínačka
zaklínačka
spínačka
driapačka
lapačka
chrapačka
strapačka
štiepačka
klepačka
trepačka
lumpačka
kopačka
klopačka
vyklápačka
potápačka
húpačka
kúpačka
lúpačka
stúpačka
špačka
babračka
dračka
naberačka
zaberačka
odberačka
oberačka
vyberačka
zberačka
vydieračka
natieračka
stieračka
vyvieračka
meračka
zememeračka
operačka
hračka
oračka
pračka
papračka
sračka
registračka
pátračka
prekáračka
páračka
táračka
nahováračka
ohováračka
vyhováračka
zváračka
búračka
žmúračka
natriasačka
vytriasačka
kresačka
česačka
visačka
kosačka
písačka
piatačka
deviatačka
premietačka
omietačka
opletačka
zametačka
žltačka
slintačka
rapotačka
rotačka
chlastačka
chľastačka
šiestačka
chystačka
chytačka
vítačka
čítačka
sčítačka
vŕtačka
vačka
predavačka
udavačka
zameriavačka
roztlieskavačka
pravačka
ľavačka
odievačka
oblievačka
polievačka
ulievačka
zlievačka
posmievačka
osievačka
kvačka
rabovačka
zásobovačka
verbovačka
pozlacovačka
valcovačka
drancovačka
tancovačka
mordovačka
naťahovačka
preťahovačka
poťahovačka
ciachovačka
vystrihovačka
odrhovačka
obsluhovačka
posluhovačka
lakovačka
opakovačka
postrekovačka
spájkovačka
sánkovačka
dierkovačka
nafukovačka
číslovačka
ondulovačka
šermovačka
formovačka
rýmovačka
paginovačka
zavinovačka
ovinovačka
plánovačka
lumpovačka
nakupovačka
vykupovačka
mudrovačka
perforovačka
vyšetrovačka
šnurovačka
škárovačka
kopírovačka
pasovačka
lisovačka
upratovačka
etiketovačka
letovačka
fritovačka
šantovačka
opytovačka
vybavovačka
upravovačka
dohadzovačka
frézovačka
osočovačka
maľovačka
hobľovačka
poľovačka
vysvetľovačka
guľovačka
posilňovačka
veršovačka
lyžovačka
ruvačka
žuvačka
zabávačka
podávačka
vybehávačka
oplakávačka
mávačka
vyjednávačka
pokonávačka
vyznávačka
okopávačka
rozohrávačka
vyprávačka
rozprávačka
vyvrtávačka
schovávačka
krívačka
zošívačka
vyšívačka
obývačka
umývačka
podrývačka
skrývačka
viazačka
sadzačka
uchádzačka
sádzačka
prevádzačka
uvádzačka
preliezačka
rezačka
pätolizačka
frézačka
kĺzačka
čačka
podpaľačka
povaľačka
boľačka
zaháľačka
zakáľačka
naháňačka
preháňačka
zháňačka
odhŕňačka
miešačka
kortešačka
donášačka
roznášačka
skúšačka
mláťačka
uzbečka
dečka
hečka
obliečka
prevliečka
návliečka
riečka
priečka
uhlopriečka
sviečka
kečka
kolečka
plečka
vlečka
návlečka
brečka
herečka
sekerečka
vavrečka
sečka
kužeľosečka
úsečka
všetečka
ovečka
laička
prozaička
babička
prababička
jarabička
krabička
žabička
skladbička
chodbička
bombička
gombička
plombička
farbička
korbička
lesbička
kresbička
modlitbička
šraubička
hubička
holubička
trubička
tubička
stavbička
chybička
rybička
izbička
predizbička
maľbička
službička
vecička
prácička
hadička
kadička
ladička
hladička
náladička
bradička
dedička
spoludedička
triedička
medička
logopedička
chajdička
faldička
verandička
kondička
bundička
sekundička
lodička
rodička
bohorodička
metodička
vodička
nevodička
udička
bludička
sudička
hviezdička
brázdička
parádička
dlaždička
dáždička
grafička
trafička
strategička
pedagogička
logička
genealogička
mineralogička
pedologička
geologička
archeologička
speleologička
teologička
frazeologička
muzeologička
grafologička
ufologička
psychologička
biologička
agrobiologička
mikrobiologička
sociologička
kardiologička
rádiologička
alergiologička
epidemiologička
bakteriologička
semaziologička
fyziologička
anestéziologička
transfúziologička
farmakologička
ekologička
gynekologička
lexikologička
muzikologička
onkologička
mykologička
filologička
pomologička
entomologička
etymologička
seizmologička
technologička
endokrinologička
sinologička
fonologička
etnologička
imunologička
kynologička
zoologička
antropologička
hydrologička
virologička
meteorologička
teatrologička
astrologička
urologička
neurologička
futurologička
hematologička
somatologička
stomatologička
traumatologička
patologička
politologička
parazitologička
scientologička
helmintologička
paleontologička
gerontologička
textologička
sexuologička
alergička
chirurgička
kardiochirurgička
dramaturgička
frazeológička
farmakológička
etymológička
futurológička
fytopatológička
gerontológička
techička
dojička
dvojička
hájička
baskička
balička
kalička
malička
odmalička
palička
tablička
šablička
drumblička
oblička
nadoblička
republička
radlička
predradlička
jedlička
knedlička
vidlička
mandlička
hrdlička
celička
anjelička
evanjelička
terkelička
prepelička
včelička
štanglička
kachlička
tehlička
žehlička
ihlička
krhlička
truhlička
hnilička
cviklička
kuklička
kramlička
žemlička
holička
melancholička
alkoholička
vorkoholička
školička
polička
rolička
solička
stolička
volička
prvovolička
teplička
barlička
perlička
praslička
kreslička
pikslička
oslička
kapslička
kyslička
metlička
svetlička
špachtlička
pentlička
ulička
obezlička
mašlička
mušlička
mamička
pramička
samička
sedmička
akademička
chemička
biochemička
helmička
šelmička
komička
formička
osmička
gumička
sumička
dámička
krčmička
kŕmička
čižmička
anička
kabanička
mechanička
rádomechanička
rádiomechanička
elektromechanička
kyjanička
tkanička
dlanička
slanička
panička
milosťpanička
stranička
botanička
stanička
vanička
viazanička
debnička
stavebnička
drobnička
dubnička
vábnička
nemocnička
stucnička
tácnička
chladnička
pokladnička
ľadnička
jednička
svidnička
plodnička
spodnička
studnička
brigádnička
súdnička
šibenička
sadenička
lodenička
cienička
hygienička
sikenička
okenička
kropenička
parenička
schizofrenička
korenička
zrenička
húsenička
pletenička
vretenička
astenička
mastenička
neurastenička
trstenička
svätenička
drevenička
mrvenička
pšenička
ženička
praženička
technička
rádiotechnička
zootechnička
agrotechnička
elektrotechnička
pyrotechnička
parochnička
duchnička
sangvinička
rajnička
tajnička
koľajnička
olejnička
hájnička
loknička
suknička
skalnička
ihelnička
dielnička
maselnička
smolnička
rolnička
plnička
jedálnička
kriminálnička
spálnička
kôlnička
kremnička
lomnička
hromnička
olymionička
olympionička
ekomonička
filharmonička
hrmonička
ironička
psychotronička
zvonička
tepnička
chlopnička
stupnička
kaviarnička
tlačiarnička
požiarnička
jadernička
jaternička
sesternička
cukornička
zornička
vodárnička
lekárnička
pekárnička
zmenárnička
vinárnička
cukrárnička
drevárnička
továrnička
kultúrnička
lastúrnička
prasnička
pesnička
videopesnička
kisnička
rosnička
básnička
vlásnička
tridsiatnička
štyridsiatnička
desiatnička
sedemdesiatnička
osemdesiatnička
šesťdesiatnička
päťdesiatnička
deväťdesiatnička
platnička
dvojplatnička
plachetnička
letnička
putnička
aparátnička
vrátnička
atentátnička
deputátnička
svätnička
štítnička
pútnička
spolupútnička
žeriavnička
štiavnička
hlavnička
krvavnička
pivnička
bábovnička
knihovnička
šperkovnička
mydlovnička
kráľovnička
právnička
trávnička
maznička
mraznička
princeznička
železnička
bránička
tônička
vônička
soľnička
čerešnička
brošnička
priedušnička
náušnička
knižnička
strážnička
čapička
lepička
lampička
pumpička
opička
lupička
krupička
špička
karička
brička
fabrička
handrička
cholerička
merička
čemerička
perička
hysterička
jašterička
veverička
frička
cifrička
satirička
širička
iskrička
horička
historička
umenohistorička
kunsthistorička
stvorička
paprička
hasprička
pediatrička
psychiatrička
foniatrička
geriatrička
vatrička
geometrička
električka
kmotrička
sestrička
kostrička
bystrička
burička
kurička
kukurička
kárička
škárička
chmárička
tvárička
hasička
kasička
lasička
miesička
osička
kosička
nosička
bacilonosička
rosička
kapsička
husička
brusička
matička
dramatička
matematička
systematička
legmatička
flegmatička
astigmatička
informatička
astmatička
reumatička
numizmatička
fanatička
psychopatička
statička
vatička
etička
diabetička
energetička
asketička
kozmetička
genetička
fonetička
kybernetička
noetička
teoretička
protetička
estetička
vetička
plachtička
šichtička
buchtička
syfilitička
politička
kritička
didaktička
taktička
dialektička
romantička
sémantička
flintička
semiotička
tuberkulotička
erotička
sklerotička
neurotička
skeptička
euroskeptička
epileptička
loptička
euroskepptička
kartička
partička
tortička
mastička
pastička
chrastička
cestička
vestička
nevestička
štylistička
štatistička
čistička
kostička
diagnostička
prognostička
kapustička
mystička
pästička
lístička
kytička
analytička
psychoanalytička
pätička
valaštička
taštička
fľaštička
leštička
mištička
doštička
poduštička
hruštička
šuštička
líštička
kúštička
knižtička
kožtička
stužtička
slúžtička
výbavička
bradavička
rukavička
lavička
hlavička
kravička
súpravička
travička
postavička
šťavička
cvička
rozcvička
črievička
boľševička
rakvička
tekvička
krokvička
mrkvička
reďkvička
malvička
kanvička
panvička
vdovička
makovička
podkovička
krokovička
krkovička
jalovička
polovička
borovička
sovička
lastovička
slivovička
brezovička
ančovička
šošovička
larvička
drvička
krvička
dratvička
vetvička
kotvička
vrstvička
plutvička
tuvička
jazvička
kávička
slávička
správička
trávička
podošvička
pošvička
húžvička
sadzička
medzička
brezička
slzička
kozička
fyzička
geofyzička
frázička
vázička
blúzička
kačička
mačička
hračička
šunčička
uhorčička
ručička
dievčička
židovčička
cieňička
šička
kašička
trošička
dušička
rušička
sušička
myšička
fanúšička
tadžička
vežička
nožička
výpožička
ružička
družička
lyžička
pôžička
pomlčka
bočka
žliabočka
odbočka
pobočka
ľavobočka
hŕbočka
zadočka
chládočka
žalúdočka
súdočka
šalgočka
fajočka
vlajočka
kočka
skočka
bločka
vločka
obáločka
hrkáločka
šáločka
píločka
močka
poznámočka
zámočka
vianočka
studienočka
plienočka
žubrienočka
pečienočka
cigánočka
plánočka
topánočka
poltopánočka
stránočka
polstránočka
perloočka
zlatoočka
čiapočka
sliepočka
čiaročka
škvaročka
dieročka
eseročka
oročka
škáročka
špáročka
kôročka
šnúročka
rúročka
piesočka
triesočka
kúsočka
točka
spiatočka
statočka
klietočka
majetočka
otočka
čiastočka
prstočka
lístočka
kôstočka
ústočka
hŕstočka
cvočka
cievočka
polievočka
slivočka
kvočka
hlávočka
plávočka
rozprávočka
pokrývočka
mozočka
otázočka
zväzočka
blúzočka
sviečočka
posieľočka
postieľočka
chvíľočka
šúľočka
knižočka
brčka
frčka
hrčka
chrčka
krčka
paprčka
chatrčka
zástrčka
pátrčka
cvrčka
svrčka
bučka
fučka
gučka
zľahučka
kukučka
slučka
vnučka
pravnučka
poučka
papučka
príručka
sučka
zvučka
príučka
kľučka
polievčka
myčka
prešmyčka
tyčka
motyčka
výtyčka
áčka
báčka
hrabáčka
darebáčka
eštebáčka
hrbáčka
štricáčka
jedáčka
predáčka
lajdáčka
rodáčka
vodáčka
čudáčka
ľudáčka
naháčka
poslucháčka
boháčka
druháčka
pankáčka
tkáčka
obláčka
siláčka
tiláčka
textiláčka
mláčka
školáčka
stredoškoláčka
vysokoškoláčka
vyšokoškoláčka
záškoláčka
veksláčka
tuláčka
úchyláčka
máčka
eskimáčka
omáčka
ťuťmáčka
hanáčka
panáčka
jedináčka
pripináčka
hajnáčka
tisíckorunáčka
päťtisíckorunáčka
stokorunáčka
päťstokorunáčka
päťdesiatkorunáčka
dvadsaťkorunáčka
desaťkorunáčka
päťkorunáčka
páčka
trepáčka
opáčka
kopáčka
trpáčka
spáčka
sedmospáčka
dobráčka
žobráčka
dráčka
mudráčka
pašeráčka
fráčka
hráčka
protihráčka
spoluhráčka
mráčka
neboráčka
záhoráčka
práčka
tráčka
chytráčka
žráčka
pasáčka
česáčka
natáčka
zatáčka
letáčka
svetáčka
otáčka
liptáčka
furtáčka
štvrtáčka
vtáčka
vytáčka
praváčka
ľaváčka
speváčka
predspeváčka
diváčka
slováčka
nováčka
tatrováčka
prváčka
zváčka
mazáčka
kozáčka
mrzáčka
zväzáčka
sympaťáčka
éčka
béčka
céčka
déčka
géčka
chlebíčka
gombíčka
mladíčka
schodíčka
budíčka
gazdíčka
krajíčka
čajíčka
balíčka
malíčka
praclíčka
odpadlíčka
starousadlíčka
špendlíčka
uhlíčka
klíčka
kolíčka
katolíčka
gréckokatolíčka
starokatolíčka
kostolíčka
trpaslíčka
poslíčka
zbohatlíčka
uzlíčka
farmíčka
janíčka
straníčka
nestraníčka
prosebníčka
stavebníčka
svadobníčka
hudobníčka
žalobníčka
služobníčka
modloslužobníčka
bubníčka
rybníčka
pomocníčka
dníčka
čeladníčka
pokladníčka
skladníčka
nápadníčka
podbradníčka
obradníčka
vinohradníčka
náhradníčka
záhradníčka
úradníčka
osadníčka
čeľadníčka
následníčka
predsedníčka
podpredsedníčka
spolupredsedníčka
spolubesedníčka
chodníčka
obchodníčka
veľkoobchodníčka
záškodníčka
pôrodníčka
podvodníčka
bubeníčka
povereníčka
bochníčka
ohníčka
neprajníčka
čarodejníčka
zbojníčka
dôstojníčka
poddôstojníčka
dvojníčka
výpalníčka
divadelníčka
kormidelníčka
pekelníčka
remeselníčka
výmyselníčka
kúzelníčka
náčelníčka
pilníčka
násilníčka
trojuholníčka
školníčka
popolníčka
kostolníčka
rukojemníčka
tajomníčka
nájomníčka
podnájomníčka
spolunájomníčka
pomníčka
súkromníčka
ničomníčka
výskumníčka
nádenníčka
týždenníčka
plátenníčka
vinníčka
spoluvinníčka
koníčka
pníčka
výčapníčka
priekopníčka
priekupníčka
nástupníčka
farníčka
parníčka
výtvarníčka
kaderníčka
úderníčka
zákerníčka
dôverníčka
večerníčka
úžerníčka
odborníčka
preborníčka
zborníčka
táborníčka
výborníčka
komorníčka
námorníčka
sníčka
súčasníčka
rovesníčka
zápisníčka
poplatníčka
zlatníčka
podvratníčka
rozvratníčka
majetníčka
výletníčka
robotníčka
ochotníčka
lakotníčka
klenotníčka
zdravotníčka
vlastníčka
spoluvlastníčka
účastníčka
spoluúčastníčka
námestníčka
živnostníčka
pamätníčka
stravníčka
zástavníčka
cirkevníčka
hnevníčka
spevníčka
družstevníčka
návštevníčka
protivníčka
príživníčka
pracovníčka
spolupracovníčka
nasledovníčka
medovníčka
hodovníčka
orodovníčka
knihovníčka
trhovníčka
bojovníčka
spolubojovníčka
lakovníčka
plukovníčka
podplukovníčka
milovníčka
slovníčka
domovníčka
panovníčka
vandrovníčka
kádrovníčka
opatrovníčka
vrstrovníčka
vrstovníčka
pustovníčka
účtovníčka
poľovníčka
daňovníčka
vinšovníčka
obuvníčka
zákazníčka
lazníčka
dotazníčka
kolchozníčka
závozníčka
námesačníčka
tanečníčka
rečníčka
všetečníčka
koaličníčka
finančníčka
spoločníčka
tlmočníčka
zámočníčka
nočníčka
začiatočníčka
útočníčka
klobučníčka
ručníčka
poručníčka
ľahkomyseľníčka
zlomyseľníčka
smrteľníčka
rehoľníčka
roľníčka
maloroľníčka
nevoľníčka
dobrovoľníčka
čašníčka
príslušníčka
kožušníčka
nocľažníčka
svetobežníčka
mládežníčka
dlžníčka
záložníčka
výtržníčka
labužníčka
sústružníčka
hipíčka
rebríčka
kufríčka
kríčka
cukríčka
kapríčka
vetríčka
svetríčka
lesíčka
psíčka
prsíčka
tatíčka
nechtíčka
levíčka
červíčka
švíčka
kamzíčka
vozíčka
hrnčíčka
kočíčka
práporčíčka
nadpráporčíčka
podpráporčíčka
príporčíčka
podprárorčíčka
poručíčka
nadporučíčka
podporučíčka
košíčka
trošíčka
nožíčka
mužíčka
piadimužíčka
babôčka
pacôčka
kocôčka
záhradôčka
hrudôčka
kefôčka
fialôčka
píšťalôčka
oblôčka
žilôčka
jamôčka
slamôčka
dedinôčka
malinôčka
dolinôčka
perinôčka
žinôčka
strunôčka
šunôčka
kvapôčka
ťapôčka
štipôčka
čipôčka
lampôčka
stopôčka
rôčka
fujarôčka
škvarôčka
frajerôčka
sekerôčka
zásterôčka
šatôčka
nitôčka
potôčka
pätôčka
slivôčka
vreckovôčka
stovôčka
ceruzôčka
guľôčka
škatuľôčka
byľôčka
búčka
lúčka
oblúčka
rozlúčka
múčka
púčka
rúčka
obrúčka
horúčka
pavúčka
býčka
dýčka
zhýčka
nezhýčka
potýčka
jazýčka
loďka
záhaľka
diaľka
paľka
maštaľka
trúbeľka
kúdeľka
ocieľka
nedieľka
šestonedieľka
čepieľka
vodnatieľka
postieľka
košieľka
obrábateľka
dorábateľka
usporiadateľka
žiadateľka
nakladateľka
zakladateľka
spoluzakladateľka
predkladateľka
spolupredkladateľka
prekladateľka
skladateľka
vkladateľka
bádateľka
nadobúdateľka
páchateľka
spolupáchateľka
pomáhateľka
priateľka
rozvíjateľka
čakateľka
podnikateľka
agropodnikateľka
spolupodnikateľka
tiežpodnikateľka
zasielateľka
odosielateľka
prenajímateľka
prijímateľka
skúmateľka
konateľka
odberateľka
veľkoodberateľka
maloodberateľka
poberateľka
zberateľka
pretvárateľka
pisateľka
hlásateľka
čitateľka
vydavateľka
prispievateľka
zvelebovateľka
napodobovateľka
zásobovateľka
samozásobovateľka
spracovateľka
podnecovateľka
financovateľka
spolufinancovateľka
zjednocovateľka
nasledovateľka
prenasledovateľka
budovateľka
chovateľka
drobnochovateľka
navrhovateľka
obhajovateľka
spojovateľka
sprostredkovateľka
prevádzkovateľka
oznamovateľka
osnovateľka
preverovateľka
overovateľka
poverovateľka
rozširovateľka
podporovateľka
pozorovateľka
opatrovateľka
ošetrovateľka
vyšetrovateľka
poburovateľka
prihlasovateľka
ohlasovateľka
vyhlasovateľka
zapisovateľka
dopisovateľka
spisovateľka
vypisovateľka
cestovateľka
pestovateľka
veľkopestovateľka
zvestovateľka
pripravovateľka
upravovateľka
zostavovateľka
vystavovateľka
navštevovateľka
obdivovateľka
oživovateľka
obnovovateľka
zhotovovateľka
posudzovateľka
potlačovateľka
pokračovateľka
nacvičovateľka
zakončovateľka
zotročovateľka
doručovateľka
zriaďovateľka
zveľaďovateľka
napodobňovateľka
zmocňovateľka
stvárňovateľka
zbožňovateľka
falšovateľka
zlepšovateľka
narušovateľka
porušovateľka
poisťovateľka
znečisťovateľka
sťažovateľka
obyvateľka
spoluobyvateľka
zadávateľka
dodávateľka
subdodávateľka
podávateľka
zvolávateľka
objednávateľka
vykonávateľka
zamestnávateľka
spracovávateľka
dochovávateľka
vychovávateľka
požívateľka
užívateľka
používateľka
spoluužívateľka
spracúvateľka
podrývateľka
pozývateľka
vyzývateľka
kazateľka
utláčateľka
prednášateľka
prenášateľka
narúšateľka
spotrebiteľka
veľkospotrebiteľka
malospotrebiteľka
hanobiteľka
samozásobiteľka
hubiteľka
riaditeľka
osloboditeľka
vysloboditeľka
roditeľka
buditeľka
majiteľka
spolumajiteľka
osvojiteľka
veliteľka
školiteľka
voliteľka
horliteľka
mysliteľka
podmaniteľka
splnomocniteľka
zmocniteľka
činiteľka
trpiteľka
spolutrpiteľka
veriteľka
sporiteľka
šíriteľka
nositeľka
platiteľka
predplatiteľka
neplatiteľka
samoplatiteľka
uchvatiteľka
ctiteľka
šľachtiteľka
krotiteľka
pomstiteľka
hostiteľka
lúštiteľka
objaviteľka
spoluobjaviteľka
staviteľka
predstaviteľka
živiteľka
liečiteľka
ničiteľka
cvičiteľka
učiteľka
mučiteľka
ručiteľka
poručiteľka
spoluručiteľka
riešiteľka
spoluriešiteľka
podkušiteľka
pokušiteľka
rušiteľka
narušiteľka
dražiteľka
vydražiteľka
súťažiteľka
premožiteľka
držiteľka
buteľka
oľka
poľka
roľka
babuľka
tabuľka
cibuľka
bobuľka
ceduľka
guľka
machuľka
snehuľka
marhuľka
mamuľka
černuľka
papuľka
špuľka
škatuľka
tetuľka
vrtuľka
fazuľka
šešuľka
byľka
chvíľka
homôľka
pôľka
chodúľka
kotúľka
maňka
kišasoňka
cŕka
necŕka
vystŕka
štŕka
zaškvŕka
nezaškvŕka
čvŕka
nečvŕka
rubaška
daška
ciaška
triaška
matiaška
čiaška
aljaška
kaška
valaška
maška
fraška
taška
kazaška
fľaška
mieška
hrieška
strieška
vieška
dodneška
vareška
bíreška
češka
eliška
miška
semiška
mariška
tamariška
imriška
františka
šiška
predvčerajška
blška
slaboška
škraboška
doboška
lefoška
brioška
matrioška
beloška
frfloška
žgrloška
kamoška
černoška
babroška
skuhroška
troška
soška
voška
slavoška
divoška
leňoška
babuška
rozbuška
prieduška
poduška
fuška
markuška
levkuška
haluška
miluška
pooluška
popoluška
muška
mamuška
danuška
hanuška
ženuška
puška
cipuška
gumipuška
maruška
dobruška
hruška
koruška
dcéruška
osuška
katuška
letuška
tetuška
fertuška
častuška
pazuška
pančuška
maňuška
šuška
báťuška
myška
lotyška
rubáška
hláška
odhláška
prihláška
ohláška
vyhláška
nadnáška
prednáška
mecenáška
prenáška
donáška
ponáška
znáška
roznáška
raráška
líška
mníška
pipíška
plôška
nôška
znôška
dúška
skúška
kýška
hrdopýška
výška
pŕška
spŕška
sieťka
peťka
plťka
kuťka
päťka
dvadsaťpäťka
chúťka
pochúťka
blažka
zásmažka
nažka
náhražka
zápražka
kňažka
sťažka
bežka
kolobežka
mimobežka
rovnobežka
rôznobežka
diežka
briežka
mriežka
postriežka
anežka
knižka
ostrižka
božka
rohožka
jožka
kožka
predkožka
pokožka
predložka
podložka
preložka
doložka
položka
protipoložka
vložka
zložka
záložka
príložka
úložka
výložka
prednožka
podnožka
trojnožka
ponožka
žiabronožka
stonožka
roznožka
parožka
drožka
nádržka
prietržka
roztržka
výslužka
družka
súdružka
stružka
tužka
stužka
chyžka
prekážka
ukážka
peukážka
preukážka
poukážka
dlážka
bumážka
kartonážka
prepážka
narážka
zarážka
drážka
odrážka
podrážka
prerážka
vyhrážka
prirážka
malorážka
porážka
vitrážka
urážka
furážka
vyrážka
zrážka
vážka
navážka
zavážka
odvážka
prevážka
vyvážka
zvážka
rozvážka
hlôžka
nôžka
cupinôžka
žiabronôžka
stonôžka
tvarôžka
ostrôžka
batôžka
dúžka
kalúžka
slúžka
dĺžka
la
ala
gabala
doškriabala
nedoškriabala
vyškriabala
nevyškriabala
kabala
halabala
jebala
nejebala
kambala
cimbala
bumbala
čarbala
nečarbala
drbala
nedrbala
škubala
obrábala
neobrábala
privyrábala
uplácala
obadala
odhliadala
neodhliadala
vzhliadala
poriadala
vysporiadala
nevysporiadala
vyporiadala
vynadala
nevynadala
habdala
popredala
mandala
zazdala
nezazdala
vychládala
nevychládala
obkrádala
neobkrádala
rozkrádala
nerozkrádala
postrádala
nepostrádala
cofala
gala
mliagala
nemliagala
curigala
necurigala
galgala
hala
znechala
neznechala
opuchala
neopuchala
poňuchala
pošuchala
nepošuchala
zavzdychala
nezavzdychala
zosychala
nezosychala
máchala
zamáchala
popáchala
zatíchala
nezatíchala
stíchala
nestíchala
rozbehala
nerozbehala
nastrihala
nenastrihala
valhala
záhala
kuľhala
nekuľhala
fiala
pousmiala
nepousmiala
dohriala
dosiala
jala
objala
prejala
povybíjala
nepovybíjala
nevíjala
kala
zamakala
nezamakala
šakala
strebkala
nestrebkala
vytackala
cuckala
necuckala
badkala
nebadkala
povyvliekala
nepovyvliekala
roznariekala
božekala
nebožekala
doredikala
nedoredikala
zablikala
nezablikala
spolupodnikala
nespolupodnikala
cvikala
necvikala
zakuvikala
nezakuvikala
jojkala
nejojkala
mojkala
nemojkala
mankala
spinkala
nespinkala
čliapkala
nečliapkala
strapkala
nestrapkala
naklepkala
nenaklepkala
precupkala
chrápkala
nechrápkala
nazberkala
nenazberkala
badurkala
nebadurkala
skala
haskala
roztlieskala
neroztlieskala
tryskala
chmatkala
nechmatkala
pomotkala
nepomotkala
potrtkala
nepotrtkala
čítkala
prepukala
zafňukala
nezafňukala
šukala
nešukala
ďavkala
neďavkala
rozvzlykala
naskákala
flákala
odflákala
neodflákala
neflákala
smýkala
potýkala
čačkala
nečačkala
hučkala
zhýčkala
nezhýčkala
zaškvŕkala
nezaškvŕkala
čvŕkala
nečvŕkala
lala
tralala
bublala
nebublala
doposielala
postielala
nepostielala
ustielala
neustielala
poklala
sklala
oboslala
neoboslala
preposlala
vlala
nevlala
prekálala
namala
odmala
guatemala
primala
nasnímala
nenasnímala
nadýmala
nenadýmala
šianala
nešianala
predznamenala
nepredznamenala
sčervenala
započínala
nezapočínala
doschýnala
nedoschýnala
zomkýnala
nezomkýnala
koala
pala
tliapala
netliapala
zalapala
nezalapala
impala
odspala
neodspala
udupala
neudupala
zasypala
nezasypala
posypala
neposypala
zosypala
nezosypala
nacápala
nenacápala
vlúpala
stúpala
nestúpala
dostúpala
nedostúpala
presýpala
nepresýpala
barala
vybarala
žobrala
nežobrala
vyžobrala
nevyžobrala
ubrala
neubrala
zmodrala
zadierala
nezadierala
dovierala
nedovierala
uhrala
neuhrala
zhrala
nezhrala
odorala
neodorala
korala
zasrala
dosrala
trala
schátrala
neschátrala
kárala
nekárala
pokárala
zapárala
nezapárala
zašpárala
nabúrala
nenabúrala
pobúrala
podmúrala
nepodmúrala
štúrala
neštúrala
utýrala
neutýrala
kasala
nekasala
ovisala
neovisala
uppsala
marsala
pásala
nepásala
popásala
nepopásala
drásala
nedrásala
nekolísala
spolupodpísala
tala
hatala
brbtala
nebrbtala
zatrblietala
nezatrblietala
vypletala
nevypletala
rozpletala
nerozpletala
primetala
neprimetala
rozmetala
nerozmetala
petala
chechtala
nechechtala
rozchechtala
nerozchechtala
chrochtala
nechrochtala
itala
ocitala
neocitala
brbotala
nebrbotala
rozbuchotala
nerozbuchotala
zaklokotala
nezaklokotala
podrkotala
nepodrkotala
vyškrtala
chlastala
nechlastala
predstala
privstala
zachytala
nezachytala
chichútala
nechichútala
kuala
avala
obrúbavala
neobrúbavala
rozdrúzgavala
nerozdrúzgavala
dodýchavala
nedodýchavala
opŕchavala
neopŕchavala
kašliavala
nekašliavala
večeriavala
nevečeriavala
dopriavala
nedopriavala
napožičiavala
ležiavala
neležiavala
nasiakavala
nenasiakavala
roztlieskavala
neroztlieskavala
pískavala
nepískavala
odfúkavala
neodfúkavala
stýkavala
nestýkavala
zatĺkavala
nezatĺkavala
otĺkavala
neotĺkavala
vytĺkavala
nevytĺkavala
zašliapavala
nezašliapavala
vyšliapavala
táravala
netáravala
zlietavala
nezlietavala
odrátavala
neodrátavala
vyrátavala
nevyrátavala
vypočítavala
nevypočítavala
skĺzavala
riadievala
neriadievala
dodievala
nedodievala
presklievala
nepresklievala
vlievala
nevlievala
zvolebnievala
nezvolebnievala
zdomácnievala
nezdomácnievala
plnievala
neplnievala
zjasnievala
nezjasnievala
znedeľnievala
neznedeľnievala
žnievala
nežnievala
šantievala
nešantievala
osprostievala
neosprostievala
chutievala
nechutievala
žičievala
nežičievala
prášievala
neprášievala
túžievala
netúžievala
pochvala
nekolabovala
skolabovala
neskolabovala
odškrabovala
neodškrabovala
šibovala
nešibovala
zahanbovala
nezahanbovala
vyzdobovala
nevyzdobovala
aprobovala
neaprobovala
zmnohonábovala
nezmnohonábovala
pacovala
nepacovala
popracovala
nepopracovala
hecovala
nehecovala
rajcovala
nerajcovala
šprajcovala
nešprajcovala
prevalcovala
neprevalcovala
vyvalcovala
zbilancovala
dofinancovala
nedofinancovala
spolufinancovala
nespolufinancovala
ponocovala
fercovala
nefercovala
štorcovala
neštorcovala
pucovala
nepucovala
spucovala
nespucovala
vysväcovala
nevysväcovala
adovala
dokladovala
nedokladovala
gradovala
vygradovala
nevykoledovala
expandovala
neexpandovala
suspendovala
nesuspendovala
zabodovala
nezabodovala
brigádovala
ládovala
naládovala
nenaládovala
neládovala
kreovala
nekreovala
prolongovala
zafungovala
homologovala
nadrogovala
nenadrogovala
predrogovala
nepredrogovala
konvergovala
liturgovala
neliturgovala
preplachovala
nepreplachovala
vyšpľachovala
nevyšpľachovala
vyšplechovala
nevyšplechovala
vpichovala
nevpichovala
ocajchovala
neocajchovala
uschovala
neuschovala
dobehovala
nedobehovala
vbehovala
pristehovala
nepristehovala
slohovala
neslohovala
zadrhovala
nezadrhovala
prepluhovala
neprepluhovala
licenciovala
nelicenciovala
variovala
nevariovala
utajovala
neutajovala
zabojovala
nezabojovala
lakovala
nelakovala
preplakovala
nepreplakovala
vybrakovala
hliadkovala
nehliadkovala
skládkovala
neskládkovala
vyslabikovala
nevyslabikovala
dedikovala
nededikovala
predikovala
prejudikovala
pacifikovala
personifikovala
unifikovala
notifikovala
nenotifikovala
mystifikovala
hudlikovala
nehudlikovala
replikovala
multiplikovala
zkomplikovala
praktikovala
ofajkovala
neofajkovala
zaspájkovala
nezaspájkovala
známkovala
neznámkovala
šenkovala
nešenkovala
spoluúčinkovala
nespoluúčinkovala
predrokovala
nepredrokovala
revokovala
nálepkovala
nenálepkovala
naštrkovala
nenaštrkovala
zúžitkovala
krtkovala
nekrtkovala
zazátkovala
nezazátkovala
odfukovala
neodfukovala
vykukovala
nevykukovala
močovkovala
nemočovkovala
točovkovala
netočovkovala
sprevádzkovala
nesprevádzkovala
zagombíkovala
nezagombíkovala
vykolíkovala
nevykolíkovala
zagombičkovala
nezagombičkovala
sáčkovala
nesáčkovala
bežkovala
nebežkovala
šalovala
nešalovala
parcelovala
tunelovala
netunelovala
vytunelovala
nevytunelovala
štelovala
neštelovala
zoštelovala
nezoštelovala
mailovala
nemailovala
profilovala
neprofilovala
vyprofilovala
nevyprofilovala
ugrilovala
neugrilovala
ventilovala
neventilovala
predestilovala
nepredestilovala
mejlovala
nemejlovala
zdemolovala
nezdemolovala
vekslovala
nevekslovala
artikulovala
neartikulovala
akumulovala
naakumulovala
nenaakumulovala
neakumulovala
cálovala
zacálovala
nezacálovala
necálovala
ulamovala
neulamovala
modemovala
nemodemovala
utlmovala
ochromovala
neochromovala
preformovala
zreformovala
nezreformovala
sanovala
nesanovala
karavanovala
nekaravanovala
zinscenovala
röntgenovala
neröntgenovala
zröntgenovala
nezröntgenovala
zaintervenovala
nekontrasignovala
nevakcinovala
nanominovala
nenanominovala
denominovala
zvinovala
nezvinovala
pretelefonovala
dekomponovala
vyšponovala
zarezonovala
nezarezonovala
zrnovala
nezrnovala
saunovala
nesaunovala
vysunovala
zatrénovala
nezatrénovala
zamínovala
fönovala
nefönovala
povala
vydrapovala
nevydrapovala
zašľapovala
nezašľapovala
recipovala
nerecipovala
skalpovala
neskalpovala
osopovala
neosopovala
vyexcerpovala
nevyexcerpovala
poodkupovala
vyrypovala
nevyrypovala
reparovala
nereparovala
zhavarovala
neprevarovala
prežarovala
koncelebrovala
nekoncelebrovala
moderovala
nemoderovala
transferovala
netransferovala
spriemerovala
nespriemerovala
buzerovala
nebuzerovala
zašifrovala
nezašifrovala
machrovala
nemachrovala
inspirovala
akvirovala
vyvzdorovala
zmonitorovala
nezmonitorovala
dozorovala
nedozorovala
haprovala
nehaprovala
silvestrovala
nesilvestrovala
administrovala
prelustrovala
neprelustrovala
vyfutrovala
nevyfutrovala
vmanévrovala
nevmanévrovala
spárovala
špárovala
nešpárovala
garnírovala
negarnírovala
okopírovala
neokopírovala
odsírovala
vyfaktúrovala
fasovala
nefasovala
vyinkasovala
zahlasovala
odsúhlasovala
stresovala
nestresovala
vystresovala
nevystresovala
nespolupodpisovala
popisovala
nepopisovala
kiksovala
nekiksovala
indosovala
vylosovala
ukusovala
zavírusovala
nezavírusovala
odvírusovala
neodvírusovala
rozdebatovala
skratovala
neskratovala
skonštatovala
neskonštatovala
nafetovala
nenafetovala
anketovala
neanketovala
kompletovala
skompletovala
draftovala
nedraftovala
kreditovala
zeditovala
nezeditovala
neexitovala
zrajtovala
nezrajtovala
vyprojektovala
nevyprojektovala
anektovala
neanektovala
prešaltovala
neprešaltovala
rezultovala
prekonzultovala
neprekonzultovala
transplantovala
netransplantovala
zagarantovala
okomentovala
neokomentovala
vyargumentovala
nevyargumentovala
zadokumentovala
nezadokumentovala
odparentovala
neodparentovala
patentovala
nepatentovala
eskontovala
diskontovala
sabotovala
odsabotovala
nesabotovala
drotovala
nedrotovala
zošrotovala
nezošrotovala
zadaptovala
nezadaptovala
asistovala
neasistovala
starostovala
nestarostovala
zahutovala
nezahutovala
vydiskutovala
nevydiskutovala
doputovala
nedoputovala
poputovala
nepoputovala
preúčtovala
priúčtovala
graduovala
reštituovala
nereštituovala
vypravovala
nevypravovala
znovunastavovala
neznovunastavovala
predspevovala
nepredspevovala
demotivovala
zdevalvovala
inovovala
vynovovala
nevynovovala
zrelaxovala
nezrelaxovala
sexovala
nesexovala
oxeroxovala
neoxeroxovala
ponadhadzovala
neponadhadzovala
prihadzovala
neprihadzovala
pozhadzovala
nepozhadzovala
vyhradzovala
nevyhradzovala
dosadzovala
nedosadzovala
odhrdzovala
neodhrdzovala
vytvrdzovala
nevytvrdzovala
parodizovala
neparodizovala
verbalizovala
neverbalizovala
medializovala
nemedializovala
nematerializovala
sformalizovala
nesformalizovala
znormalizovala
neznormalizovala
kriminalizovala
nekriminalizovala
nacionalizovala
profesionalizovala
neprofesionalizovala
sprofesionalizovala
liberalizovala
neliberalizovala
štrukturalizovala
neštrukturalizovala
reštrukturalizovala
nereštrukturalizovala
skapitalizovala
revitalizovala
nerevitalizovala
paušalizovala
nepaušalizovala
zosystemizovala
nezosystemizovala
legitimizovala
atomizovala
neatomizovala
anonymizovala
neanonymizovala
spoluorganizovala
nespoluorganizovala
amerikanizovala
neamerikanizovala
homogenizovala
démonizovala
nedémonizovala
solidarizovala
polarizovala
sumarizovala
nesumarizovala
zosumarizovala
nezosumarizovala
priorizovala
nepriorizovala
valorizovala
nevalorizovala
zelektrizovala
nezelektrizovala
problematizovala
neproblematizovala
sproblematizovala
nesproblematizovala
aklimatizovala
neaklimatizovala
zdemokratizovala
sprivatizovala
nesprivatizovala
spolitizovala
nespolitizovala
tabuizovala
netabuizovala
relativizovala
nerelativizovala
zrelativizovala
vykompenzovala
nevykompenzovala
bonzovala
nebonzovala
zanalyzovala
rozanalyzovala
rozfázovala
fačovala
nefačovala
ofačovala
neofačovala
vytlačovala
ožobračovala
neožobračovala
obkračovala
neobkračovala
doporučovala
nedoporučovala
rozhorúčovala
nerozhorúčovala
odlaďovala
neodlaďovala
zahniezďovala
nezahniezďovala
nabaľovala
nenabaľovala
oddaľovala
premaľovala
nepremaľovala
zoceľovala
nezoceľovala
prerozdeľovala
neprerozdeľovala
znepriateľovala
neznepriateľovala
učiteľovala
neučiteľovala
krágľovala
odkrágľovala
neodkrágľovala
nekrágľovala
prenáhľovala
neprenáhľovala
spiľovala
nespiľovala
hrkľovala
nehrkľovala
zapoľovala
nezapoľovala
zatepľovala
nezatepľovala
štempľovala
neštempľovala
zdupľovala
obkresľovala
neobkresľovala
papuľovala
nepapuľovala
škrupuľovala
neškrupuľovala
vymaňovala
nevymaňovala
zmnohonábňovala
nezmnohonábňovala
usnadňovala
spriehľadňovala
nespriehľadňovala
sprehľadňovala
nesprehľadňovala
spriechodňovala
nespriechodňovala
zdôveryhodňovala
nezdôveryhodňovala
znevýhodňovala
neznevýhodňovala
sprejazdňovala
nesprejazdňovala
rozplieňovala
nerozplieňovala
zaumieňovala
nezaumieňovala
vykoreňovala
nevykoreňovala
odtajňovala
neodtajňovala
ustajňovala
neustajňovala
oslňovala
neoslňovala
zútulňovala
nezútulňovala
uzemňovala
neuzemňovala
zjemnňovala
nezjemnňovala
vystupňovala
nevystupňovala
zhodnoverňovala
nezhodnoverňovala
zahrňovala
nezahrňovala
premárňovala
nepremárňovala
znejasňovala
neznejasňovala
upresňovala
znekvalitňovala
neznekvalitňovala
privlastňovala
neprivlastňovala
odštátňovala
neodštátňovala
znerovnoprávňovala
neznerovnoprávňovala
zextenzívňovala
nezextenzívňovala
uväzňovala
neuväzňovala
znefunkčňovala
neznefunkčňovala
sfunkčňovala
nesfunkčňovala
znezreteľňovala
neznezreteľňovala
zavzdušňovala
nezavzdušňovala
dopašovala
vylepšovala
nevylepšovala
ohoršovala
neohoršovala
sfušovala
nesfušovala
zaretušovala
nezaretušovala
vyciťovala
zaštiťovala
podmasťovala
nepodmasťovala
rozradosťovala
nerozradosťovala
zhosťovala
nezhosťovala
vykosťovala
nevykosťovala
premosťovala
nepremosťovala
vyprosťovala
nevyprosťovala
rozľútosťovala
nerozľútosťovala
zosvetšťovala
nezosvetšťovala
vyvažovala
nevyvažovala
zasnežovala
nezasnežovala
protežovala
neprotežovala
usužovala
neusužovala
otužovala
neotužovala
vystužovala
nevystužovala
povystužovala
vyryžovala
nevyryžovala
senážovala
nesenážovala
stážovala
nestážovala
urvala
vyškrabávala
nevyškrabávala
pozdávala
nepozdávala
zapichávala
nezapichávala
pozapichávala
nepozapichávala
vpichávala
nevpichávala
dobehávala
nedobehávala
obstrihávala
neobstrihávala
zadrhávala
nezadrhávala
otrhávala
neotrhávala
pokuľhávala
nepokuľhávala
čakávala
nečakávala
objednávala
neobjednávala
prejednávala
neprejednávala
ujednávala
predznamenávala
nepredznamenávala
pokonávala
nepokonávala
pochutnávala
nepochutnávala
popriznávala
oklepávala
neoklepávala
odkopávala
neodkopávala
udupávala
neudupávala
porozodrávala
poihrávala
nepoihrávala
porozohrávala
zhrávala
nezhrávala
vykutrávala
nevykutrávala
vykresávala
nevykresávala
pospratávala
nepospratávala
preletávala
nepreletávala
vyvrtávala
nevyvrtávala
vyvstávala
pozachytávala
nepozachytávala
odchytávala
neodchytávala
poschytávala
neposchytávala
zapamätávala
nezapamätávala
opotrebovávala
dobudovávala
poschovávala
neposchovávala
prečíslovávala
neprečíslovávala
vyúčtovávala
trvávala
odrezávala
neodrezávala
zrezávala
nezrezávala
dosnívala
vyškrabúvala
nevyškrabúvala
priklincúvala
nepriklincúvala
vysporadúvala
vyšľahúvala
nevyšľahúvala
dobehúvala
nedobehúvala
vybľakúvala
nevybľakúvala
podkúvala
nepodkúvala
rokúvala
nerokúvala
preblyskúvala
nepreblyskúvala
vykúvala
nevykúvala
venúvala
nevenúvala
vydrapúvala
nevydrapúvala
skupúvala
neskupúvala
vsugerúvala
nevsugerúvala
vymurúvala
nevymurúvala
odhlasúvala
neodhlasúvala
zosúvala
nezosúvala
priletúvala
nepriletúvala
zapamätúvala
nezapamätúvala
prepočúvala
dopočúvala
premaľúvala
nepremaľúvala
odpľúvala
neodpľúvala
obývala
vydobývala
nevydobývala
neobývala
pobývala
odkrývala
neodkrývala
odokrývala
neodokrývala
nyala
poviazala
nepoviazala
predchádzala
nepredchádzala
sprehádzala
prechládzala
neprechládzala
doprevádzala
nedoprevádzala
vovádzala
nevovádzala
popúdzala
nepopúdzala
pozaliezala
nepozaliezala
vymŕzala
nevymŕzala
kvačala
prisviedčala
neprisviedčala
zajajčala
nezajajčala
bručala
nebručala
mručala
nemručala
zazvučala
nezazvučala
čučala
nečučala
zabáčala
nezabáčala
vybáčala
nevybáčala
odstŕčala
neodstŕčala
družďala
nedružďala
premieľala
nepremieľala
podomieľala
nepodomieľala
nastieľala
nenastieľala
chrchľala
nechrchľala
combáľala
necombáľala
zafúľala
nezafúľala
vygúľala
nevygúľala
docmúľala
odkotúľala
neodkotúľala
narozmýšľala
nenarozmýšľala
aňala
obmieňala
neobmieňala
poňala
sňala
nesňala
vyňala
nevyňala
vzňala
nevzňala
donaháňala
odoháňala
neodoháňala
zavíňala
nezavíňala
nenavyčíňala
ponapĺňala
zapršala
uslyšala
vyhášala
nevyhášala
prekášala
zasúšala
zachrapšťala
nezachrapšťala
chrupšťala
nechrupšťala
podmášťala
nepodmášťala
píšťala
prečíšťala
neprečíšťala
poprepúšťala
pozdržala
nepozdržala
užala
bla
diabla
nabla
tabla
hriebla
nehriebla
puebla
blbla
neblbla
dlbla
nedlbla
ensembla
ansámbla
škubla
rubla
kábla
bucla
zhliadla
obkradla
neobkradla
skľučovadla
zredla
nezredla
plnidla
škridla
spravidla
čidla
točidla
handla
odla
zabodla
nezabodla
zbodla
nezbodla
pohodla
nepohodla
modla
podla
osídla
ela
rafaela
michaela
izraela
kabela
anabela
arabela
tabela
akvabela
izabela
libela
umbela
cela
varicela
lenticela
kancela
marcela
parcela
adela
citadela
mortadela
nedobdela
povedela
nenenávidela
andela
kandela
sardela
vajgela
angela
lumachela
dobiela
svetadiela
preondiela
nepreondiela
zondiela
nezondiela
daniela
gabriela
obosiela
pristiela
postiela
nepostiela
ustiela
neustiela
jela
kela
alela
paralela
nezželela
rozbolela
nerozbolela
dolela
nedolela
oteplela
neoteplela
mela
lamela
pamela
formela
tmela
netmela
dorozumela
nedorozumela
čumela
nečumela
nela
organela
panela
fontanela
sutanela
ochudobnela
cnela
zacnela
nezacnela
zobecnela
nezobecnela
necnela
trichinela
sinela
mantinela
činela
zútulnela
nezútulnela
salmonela
petronela
šrapnela
skvalitnela
tunela
zunela
nezunela
zduchovnela
nezduchovnela
znežnela
pela
apela
kapela
nesupela
uľpela
rela
arela
cedrela
becquerela
makrela
korela
chlorela
pastorela
podprela
nepodprela
potrela
nepotrela
strela
zvesela
mosela
kuratela
etela
tarantela
klientela
parentela
otela
botela
fotela
hotela
motela
artela
stela
zneistela
nezneistela
mistela
kautela
zľudštela
nezľudštela
spanštela
nespanštela
anuela
manuela
venezuela
zarzuela
favela
karavela
vyzdravela
nevyzdravela
kôravela
estavela
červavela
nečervavela
klevela
zľadovela
nezľadovela
novela
telenovela
gazela
gizela
rozela
namrzela
nenamrzela
rozmrzela
včela
podražela
mufla
cigla
curigla
necurigla
triangla
singla
curgla
necurgla
doliahla
otiahla
neotiahla
ošľahla
neošľahla
štrajchla
neštrajchla
nepričuchla
zdúchla
nezdúchla
trúchla
prirýchla
pŕchla
nepŕchla
tehla
švehla
ihla
šmihla
nastrihla
nenastrihla
prestrihla
neprestrihla
zostrihla
nezostrihla
žihla
dohla
šlohla
nešlohla
drhla
nedrhla
krhla
podtrhla
nepodtrhla
truhla
sponenáhla
znenáhla
znáhla
dookrúhla
medaila
prihlobila
neprihlobila
privyrobila
stisícnásobila
zoštvornásobila
zdesaťnásobila
zošesťnásobila
späťnásobila
predzásobila
zapôsobila
nezapôsobila
uspôsobila
neuspôsobila
zubila
nezubila
tríbila
netríbila
vyrúbila
priľúbila
bacila
imbecila
skadila
odladila
neodladila
zosúladila
nezosúladila
nadsadila
nenadsadila
predsadila
zosadila
nezosadila
vyvadila
lebedila
nelebedila
fandila
nefandila
naondila
nenaondila
predhodila
dobrodila
závodila
nezávodila
pritvrdila
stvrdila
vytvrdila
nevytvrdila
opozdila
zbrzdila
nezbrzdila
vlúdila
pohmoždila
nepohmoždila
tefila
drozofila
odkojila
dobrojila
prezbrojila
prisvojila
neprisvojila
kokila
lila
dalila
poodhalila
zdelila
prerozdelila
neprerozdelila
nabielila
nenabielila
vstrelila
nevstrelila
uhlila
unáhlila
neunáhlila
sfaklila
nesfaklila
presklila
nepresklila
školila
neškolila
zosmolila
nezosmolila
rozpolila
nerozpolila
posolila
neposolila
uvolila
zateplila
nezateplila
obkreslila
neobkreslila
prečíslila
neprečíslila
podpálila
nepodpálila
prichýlila
neprichýlila
mila
kamila
mamila
radmila
ľudmila
radomila
ľudomila
dobromila
jarmila
bohumila
manila
kampanila
zdvojnásobnila
zobecnila
nezobecnila
spriehľadnila
nespriehľadnila
zneprehľadnila
spriechodnila
nespriechodnila
zdôveryhodnila
nezdôveryhodnila
znevýhodnila
neznevýhodnila
sprejazdnila
nesprejazdnila
rozplienila
nerozplienila
vymienila
nenelenila
neklochnila
poslinila
neposlinila
ustajnila
neustajnila
uvolnila
zduchaplnila
nezduchaplnila
oslnila
neoslnila
šemonila
nešemonila
vyzvonila
vápnila
nevápnila
očiernila
neočiernila
zhodnovernila
nezhodnovernila
zrnila
znejasnila
neznejasnila
zasnila
nezasnila
stelesnila
nestelesnila
presnila
upresnila
neupresnila
vytesnila
zneplatnila
spoplatnila
nespoplatnila
znekvalitnila
neznekvalitnila
umravnila
usústavnila
neusústavnila
znerovnoprávnila
neznerovnoprávnila
zobjektívnila
žíznila
nežíznila
znefunkčnila
neznefunkčnila
sfunkčnila
nesfunkčnila
zvláčnila
nezvláčnila
uvoĺnila
znezreteľnila
neznezreteľnila
zavzdušnila
nezavzdušnila
nemožnila
ulapila
neulapila
papila
očapila
naďapila
nenaďapila
pupila
dofarila
prežiarila
kamarila
uškvarila
neuškvarila
pričarila
učarila
fibrila
myofibrila
kvadrila
banderila
gerila
sčerila
nesčerila
zamokrila
nezamokrila
gorila
preživorila
pootvorila
oživotvorila
neoživotvorila
spoluvytvorila
zorila
pestrila
nepestrila
poostrila
nepoostrila
syrila
trochárila
netrochárila
panikárila
nepanikárila
hračkárila
nehračkárila
zlanárila
chalupárila
nechalupárila
chatárila
nechatárila
zanešvárila
sila
netrapasila
prasila
premiesila
nepremiesila
zmiesila
nezmiesila
presila
protisila
posila
zahrdúsila
nezahrdúsila
atila
debatila
zhatila
katila
uplatila
potratila
nepotratila
poctila
nepoctila
dosvietila
zušľachtila
nezušľachtila
odplichtila
ksichtila
neksichtila
neklochtila
mantila
vyšantila
nevyšantila
nafotila
vyfotila
flotila
soptila
nesoptila
drtila
nedrtila
tortila
vrtila
bastila
podmastila
nepodmastila
pastila
pomestila
nepomestila
zneistila
nezneistila
pripoistila
nepripoistila
prečistila
neprečistila
vymstila
premostila
nepremostila
oprostila
neoprostila
vyprostila
nevyprostila
ústila
neústila
pätila
nepätila
zaspätila
zaštítila
nenamútila
skormútila
zosvetštila
nezosvetštila
pofrancúzštila
nepofrancúzštila
tequila
vila
znovuobjavila
navila
nenavila
poopravila
znovunastavila
neznovunastavila
obvila
neobvila
odvila
neodvila
nevila
ospravodlivila
neospravodlivila
poživila
pulvila
znovuobnovila
zdrvila
nezdrvila
ukotvila
neukotvila
omluvila
zvila
húžvila
nehúžvila
axila
maxila
vplazila
vyobrazila
povyrazila
sadzila
nesadzila
odhrdzila
neodhrdzila
scudzila
nescudzila
tonzila
zalomozila
nezalomozila
väzila
zaoblačila
nezaoblačila
pofajčila
nepofajčila
činčila
partizánčila
nepartizánčila
povyskočila
zmočila
nezmočila
pootočila
panikárčila
nepanikárčila
politikárčila
odvláčila
neodvláčila
tajomníčila
netajomníčila
šila
našila
nenašila
zašila
nezašila
obšila
zaobšila
nezaobšila
neobšila
nadšila
nenadšila
podšila
nepodšila
nešila
zahrešila
nezahrešila
prešila
neprešila
prišila
neprišila
došila
nedošila
pošila
nepošila
zošila
nezošila
rozošila
nerozošila
ušila
neušila
všila
nevšila
vyšila
nevyšila
rozšila
nerozšila
výšila
zvŕšila
žila
nažila
nenažila
vydražila
nevydražila
opražila
neopražila
rozježila
nerozježila
zasnežila
nezasnežila
dlžila
oddlžila
neoddlžila
zahemžila
premnožila
nepremnožila
nížila
vylúžila
zadĺžila
nezadĺžila
frajla
kla
debakla
jakla
predpiekla
nepredpiekla
spiekla
nespiekla
ošmekla
neošmekla
dopekla
fascikla
vehikla
nikla
fenikla
artikla
cvikla
necvikla
domkla
zomkla
nezomkla
furunkla
odmokla
monokla
sokla
vyfrkla
nevyfrkla
srkla
nesrkla
naštrkla
nenaštrkla
nadštrkla
nenadštrkla
vrkla
zapiskla
nezapiskla
vyluskla
nevyluskla
výskla
dukla
kukla
cmukla
necmukla
šťukla
nešťukla
havkla
bicykla
motocykla
zošmykla
nezošmykla
rykla
odmäkla
mĺkla
nemĺkla
vytĺkla
nevytĺkla
vyhŕkla
nevyhŕkla
valhalla
palla
paella
bella
tunicella
ocella
mycella
formagella
trigonella
petronella
mozzarella
stella
billa
nonpareilla
barilla
quadrilla
gerilla
guerilla
tortilla
sevilla
fulla
scylla
hmla
ola
bola
parabola
nebola
peribola
tombola
hyperbola
radola
oddola
girandola
gondola
dodola
stodola
zdola
pozdola
rubeola
areola
aureola
alveola
rozeola
kofola
angola
gongola
pergola
hola
dohola
zhola
fasciola
gladiola
piniola
variola
ovariola
arteriola
gloriola
kapriola
triola
centriola
viola
jola
kola
kokakola
karakola
nikola
pikola
pepsikola
dokola
koldokola
dookola
dovôkola
škola
euroškola
autoškola
lola
homola
smola
akropola
nekropola
metropola
spola
kupola
rola
barkarola
fumarola
parola
korola
motorola
patrola
kontrola
sebakontrola
samokontrola
anatola
kapitola
podkapitola
antola
diastola
pistola
peristola
systola
extrasystola
epištola
duola
vakuola
vola
mŕtvola
švola
kamizola
vertizola
gorgonzola
konzola
cambozola
buzola
capla
necapla
klapla
neklapla
preklepla
oslepla
neoslepla
kripla
multipla
exempla
dopla
prekopla
vyrypla
nevyrypla
barla
karla
starla
nestarla
prestarla
neprestarla
ostarla
neostarla
zostarla
nezostarla
berla
štokerla
perla
zabasla
nezabasla
uhasla
drasla
blesla
neblesla
tesla
česla
visla
zavisla
zvisla
kiksla
nekiksla
osla
posla
zosla
bľusla
nebľusla
kysla
nekysla
blysla
neblysla
odpásla
neodpásla
spásla
nespásla
betla
prelietla
naplietla
nenaplietla
nadplietla
nenadplietla
podplietla
nepodplietla
preplietla
nepreplietla
priplietla
nepriplietla
oplietla
neoplietla
poplietla
nepoplietla
uplietla
neuplietla
ulietla
vylietla
nevylietla
primietla
neprimietla
hnietla
nehnietla
metla
pretla
nepretla
kmitla
nekmitla
nažltla
vrtla
povyrástla
skrútla
neskrútla
aula
bula
fabula
tabula
chebula
nebula
mandibula
fibula
preambula
globula
inkunábula
hucula
dula
radula
medula
glandula
dodula
podula
infula
gula
regula
ligula
fakula
makula
odkula
molekula
makromolekula
radikula
edikula
kanikula
spikula
aurikula
artikula
partikula
testikula
kutikula
klavikula
vezikula
karunkula
flokula
floskula
majuskula
minuskula
korpuskula
celula
pilula
vplula
mula
dmula
nadmula
nenadmula
nedmula
gemula
primula
formula
plumula
nula
granula
opomenula
neopomenula
venula
hnula
nehnula
zosinula
poodhrnula
vhrnula
nevhrnula
snula
nasnula
nenasnula
nesnula
posnula
usnula
neusnula
lunula
sunula
nasunula
nenasunula
zasunula
nezasunula
predsunula
nepredsunula
odsunula
neodsunula
podsunula
nepodsunula
nesunula
presunula
nepresunula
prisunula
neprisunula
zosunula
nezosunula
vsunula
nevsunula
vysunula
nevysunula
pohynula
nepohynula
odplynula
vplynula
pula
papula
ampula
kopula
kupula
rula
morula
ortorula
gastrula
kasula
masula
peninsula
kapsula
kapitula
tarantula
blastula
fistula
pustula
valvula
ovula
uvula
kazula
inzula
klauzula
uršula
žula
vla
pavla
šavla
sibyla
kobyla
idyla
mohyla
kanyla
zvyla
zviezla
nezviezla
rezla
hajzla
pajzla
kozla
rozhryzla
nerozhryzla
grázla
fízla
zlízla
obhrýzla
neobhrýzla
prehrýzla
neprehrýzla
ohrýzla
neohrýzla
pohrýzla
nepohrýzla
prekĺzla
neprekĺzla
nabála
znenadála
pedála
gála
faryngála
laryngála
labiála
bilabiála
iniciála
exponenciála
inciála
radiála
fiála
gremiála
prekála
apikála
vertikála
fokála
škála
mála
nemála
normála
bezmála
kardinála
ordinála
antiklinála
synklinála
geosynklinála
kriminála
diagonála
internacionála
kancionála
pasionála
spála
katedrála
laterála
kolaterála
špirála
pastorála
symetrála
centrála
hydrocentrála
magistrála
neutrála
futrála
sála
kinosála
sukursála
palatála
kapitála
špitála
dentála
akcidentála
labiodentála
horizontála
ustála
graduála
vycvála
lingvála
chvála
sebachvála
samochvála
bohuchvála
nazála
verzála
transverzála
primäla
neprimäla
zapäla
nezapäla
prepäla
neprepäla
pripäla
nepripäla
zopäla
nezopäla
rozopäla
nerozopäla
vzopäla
nevzopäla
upäla
neupäla
vypäla
nevypäla
rozpäla
nerozpäla
béla
vezikokéla
omfalokéla
laparokéla
hydrokéla
stéla
píla
víla
paňčašíla
cóla
kastróla
štóla
štôla
potúla
bŕla
šla
tešla
išla
neišla
zošla
mužla
vyžla
ma
alabama
gama
agama
bergama
hama
jokohama
miriama
spriama
jama
lama
oriflama
reklama
sebareklama
slama
tlama
mama
panama
tinama
rama
brama
perama
trama
ašrama
sama
yama
šama
pyžama
sedma
ľudma
ema
gema
betlehema
lema
plazmalema
salema
jeruzalema
dilema
ulema
snema
noema
trema
magma
diafragma
syntagma
flegma
paradigma
migma
enigma
sigma
stigma
dogma
zeugma
brahma
drachma
chuchma
bráhma
decima
radima
joachima
hakima
lima
anima
prima
kurima
sima
fatima
ultima
septima
zima
hirošima
fukušima
znojma
ujma
alma
halma
kalma
palma
helma
zelma
šelma
vilma
dolma
tolma
ulma
kulma
mamma
gemma
lemma
oolemma
summa
myanma
oboma
doma
radoma
krépidoma
sodoma
zygoma
oklahoma
koma
tyloma
paroma
doparoma
hroma
dohroma
pohroma
troma
stroma
soma
drietoma
opistoma
lagostoma
dvoma
obidvoma
barma
zdarma
farma
ekofarma
veľkofarma
dharma
manudharma
karma
parma
sarma
derma
epiderma
periderma
endoderma
leukoderma
feloderma
hypoderma
ektoderma
mezoderma
rizoderma
pachyderma
sperma
terma
izoterma
irma
firma
forma
praforma
reforma
kontrareforma
uniforma
proforma
platforma
korma
norma
trma
hurma
churma
surma
šturma
vrma
izochasma
chiasma
osma
meruôsma
tma
pritma
polotma
astma
mahátma
prítma
trauma
psychotrauma
mikrotrauma
akutrauma
duma
záduma
neuma
pneuma
reuma
guma
kurkuma
bluma
puma
struma
suma
felzuma
kyma
ektyma
chiazma
miazma
melazma
xantelazma
plazma
endoplazma
nukleoplazma
neoplazma
trofoplazma
bioplazma
kinoplazma
centroplazma
neuroplazma
ektoplazma
protoplazma
cytoplazma
axoplazma
exoplazma
karyoplazma
akoazma
chloazma
spazma
erytrazma
fantazma
sofizma
schizma
melizma
kataklizma
charizma
prizma
kozma
klyzma
kataklyzma
aneuryzma
dáma
gardedáma
fáma
pránajáma
káma
makáma
láma
saláma
dalajláma
pančenláma
zláma
nezláma
ráma
dráma
antidráma
psychodráma
melodráma
monodráma
chráma
dochráma
nedochráma
dioráma
cirkoráma
kozmoráma
panoráma
práma
féma
graféma
morféma
schéma
bohéma
tantiéma
entyméma
fonéma
chromonéma
poéma
réma
triréma
teoréma
aporéma
tréma
séma
téma
anatéma
chryzantéma
diastéma
frazéma
klíma
paleoklíma
bioklíma
makroklíma
mikroklíma
kryptoklíma
pantomíma
nasníma
nenasníma
zosníma
ríma
príma
makrodóma
axióma
kóma
gnóma
aróma
anadróma
ortodróma
loxodróma
karposóma
prosóma
mezosóma
stóma
tripanozóma
trypanozóma
nadýma
nenadýma
krčma
čučma
dežma
čižma
na
cabana
ikebana
dana
bohdana
fana
nagana
hiragana
salangana
frygana
hana
ghana
johana
pohana
bibiana
diana
quotidiana
liana
juliana
mariana
andriana
tatiana
šiana
nešiana
jana
bajana
dajana
trójana
katakana
šikana
trojskokana
alana
blana
jolana
svetlana
akrylana
mana
samana
rekordmana
emana
selfmademana
žalmana
romana
normana
nana
zenana
rana
obrana
sebaobrana
domobrana
zábrana
grana
hrana
ochrana
sebaochrana
záchrana
sebazáchrana
tirana
morana
dvorana
strana
protistrana
polstrana
štátostrana
štvorstrana
burana
jurana
vrana
škovrana
sana
lesana
hosana
ásana
tana
lantana
montana
tramontana
smotana
zástana
sutana
marihuana
juana
havana
savana
ivana
padovana
juhoslovana
svana
jávana
botswana
guayana
guyana
bolzana
zuzana
québečana
brazílčana
jenčana
kalifornčana
kašmírčana
benátčana
madriďana
holanďana
islanďana
ľubľana
poľana
horňana
dušana
kambodžana
peržana
debna
dopodrobna
kalkofóbna
dna
ariadna
papradna
jedna
podajedna
dovedna
slobodna
zaslobodna
hodna
nehodna
lodna
grodna
absurdna
rudna
verbena
cena
dracena
modena
studena
zdena
gena
hena
hygiena
psychohygiena
adriena
siena
jena
lena
alena
halena
elena
helena
jelena
zelena
dozelena
fiflena
milena
mazlena
mnohočlena
mena
obmena
odmena
premena
smena
dopísmena
subekumena
oikumena
zmena
zámena
výmena
pena
rena
starena
perena
irena
mrena
morena
patena
stratena
dostratena
kvetena
stena
šťastena
podstena
zástena
živena
červena
dočervena
ozvena
hyena
maizena
žena
blažena
božena
položena
ružena
fufna
mufna
magna
ligna
benigna
bologna
jahna
duchna
babina
chabina
labina
slabina
jarabina
drabina
hrabina
jastrabina
úžľabina
žabina
pribina
hlbina
priehlbina
bobina
robina
odrobina
tobina
barbina
štrbina
vrbina
dubina
hubina
kubina
rybina
žabacina
holubacina
rybacina
kuracina
prasacina
husacina
kozacina
kačacina
mačacina
morčacina
teľacina
kozľacina
jahňacina
sviňacina
koňacina
srňacina
myšacina
mrcina
tisícina
sedemtisícina
stotisícina
desaťtisícina
päťtisícina
ladina
hladina
kladina
základina
mladina
omladina
mokradina
papradina
vadina
zadina
dedina
vidina
haldina
poldina
undina
hodina
polhodina
normohodina
ampérhodina
watthodina
megawatthodina
kilowatthodina
štvrťhodina
plodina
predplodina
splodina
spodina
rodina
vojvodina
pôvodina
gardina
bernardina
hrdina
sordina
ločprdina
chudina
rudina
hydina
leina
seina
serafina
jozefina
ofina
kofina
pagina
georgina
purgina
bugina
machina
sochina
žofiina
krajina
ukrajina
zlodejina
chvojina
svojina
malijkina
michalkina
manželkina
milkina
jávankina
starenkina
maminkina
ministerkina
fušerkina
burkina
sochárkina
cukina
oravkina
škandinávkina
herečkina
babičkina
mamičkina
vnučkina
poluškina
puškina
lina
galina
halina
kalina
úskalina
malina
palina
kvapalina
spalina
zvetralina
salina
messalina
zvetalina
povalina
rozvalina
úvalina
oziablina
oblina
hoblina
hroblina
bublina
prepadlina
rozsadlina
jedlina
podlina
podhrdlina
stvrdlina
mydlina
michaelina
belina
celina
vendelina
kelina
chmelina
šmelina
skamenelina
navrelina
vyvrelina
kyselina
aminokyselina
ďatelina
zelina
rašelina
hlina
zdochlina
napuchlina
opuchlina
zatuchlina
potuchlina
stuchlina
putuchlina
nabehlina
podbehlina
sihlina
trhlina
dilina
pilina
žilina
aklina
roklina
izoklina
prasklina
puklina
vypuklina
olina
sobolina
dolina
holina
molina
polina
karolina
santolina
šotolina
podstolina
berlina
slina
metlina
kotlina
rastlina
paulina
skulina
pavlina
bylina
omrzlina
zmrzlina
uzlina
stružlina
ostružlina
jamina
lamina
sedmina
gemina
zemina
limina
mimina
ozimina
šikmina
armina
strmina
osmina
nina
škrabanina
čarbanina
rúbanina
vykrúcanina
zrúcanina
danina
luhanina
janina
sekanina
čliapkanina
čľapkanina
tkanina
pľačkanina
bublanina
planina
slanina
hatlanina
manina
skapanina
trepanina
kopanina
okopanina
vykopanina
baranina
babranina
zvetranina
čmáranina
táranina
zaváranina
motanina
zmotanina
látanina
zlátanina
ivanina
mazanina
miešanina
primiešanina
zmiešanina
preležanina
stavebnina
hudobnina
mocnina
odmocnina
trojmocnina
dvojmocnina
zadnina
prírodnina
napodobenina
porobenina
prehĺbenina
vhĺbenina
vyhĺbenina
vykĺbenina
cenina
nahromadenina
usadenina
odvodenina
údenina
pomliaždenina
pohmoždenina
lenina
helenina
jelenina
zelenina
zaokrúhlenina
skomolenina
pripálenina
popálenina
spálenina
kamenina
vylomenina
zlomenina
napodobnenina
zdrobnenina
skamenenina
zlepenina
huspenina
obarenina
oparenina
sparenina
zavarenina
škvarenina
odrenina
zborenina
prihorenina
zhorenina
korenina
znetvorenina
spotvorenina
zdurenina
vyvrenina
vtrúsenina
pletenina
popletenina
spletenina
znečistenina
skrátenina
mätenina
luštenina
naplavenina
tavenina
pokrivenina
skrivenina
navrstvenina
zrazenina
otlačenina
zlúčenina
zmenšenina
sušenina
vyvýšenina
zväčšenina
uloženina
zloženina
rozmnoženina
zníženina
zúženina
dubinina
družinina
olejnina
vláknina
obilnina
daromnina
annina
madonina
konina
polonina
hornina
trnina
zrnina
snina
tiesnina
plesnina
tesnina
letnina
runina
pevnina
rovnina
blúznina
katarínina
tónina
spešnina
výbušnina
dužnina
capina
chlapina
rapina
črepina
lipina
alpina
karpina
spina
skupina
podskupina
aminoskupina
lupina
škrupina
stupina
šupina
župina
špina
barina
darina
farina
jarina
karina
marina
tamarina
somarina
parina
tarina
starina
stavarina
močarina
šarina
rebrina
kobrina
drina
modrina
frajerina
merina
perina
katerina
materina
veterina
zverina
hrina
irina
širina
mokrina
príkrina
borina
dorina
pandorina
magorina
šachorina
korina
florina
morina
signorina
javorina
zorina
čuprina
elektrina
bioelektrina
feroelektrina
fotoelektrina
piezoelektrina
astrina
bystrina
laurina
burina
žaburina
durina
bahurina
jurina
kurina
murina
klárina
šírina
kasina
desina
lesina
tisina
osina
kosina
rosina
psina
lysina
liatina
podliatina
oceľoliatina
zliatina
ferozliatina
siatina
tridsiatina
štyridsiatina
sedemdesiatina
osemdesiatina
šesťdesiatina
katina
strakatina
pahorkatina
latina
platina
slatina
zlatina
hornatina
patina
špatina
dvadsatina
tridsatina
dvaatridsatina
štyridsatina
desatina
pustatina
požívatina
končatina
guľatina
miliardtina
betina
alžbetina
retina
tretina
štetina
kvetina
zetina
sitina
fontina
bilióntina
milióntina
rachotina
stotina
prvotina
martina
albertina
štvrtina
chrastina
účastina
šestina
istina
listina
kristina
čistina
ostina
hostina
mostina
podmostina
trstina
augustina
pustina
dvanástina
sedemnástina
osemnástina
šestnástina
devätnástina
dutina
vydutina
pochutina
tekutina
škutina
mutina
rutina
pokrutina
korutina
sutina
rytina
medirytina
krytina
drevorytina
oceľorytina
kameňorytina
beátina
agátina
pätina
devätina
prútina
mýtina
turečtina
baskičtina
bibličtina
angličtina
atičtina
hanáčtina
záhoráčtina
gréčtina
novogréčtina
lieština
waleština
čeština
gaelština
panština
ženština
čínština
voština
skupština
huština
ruština
bieloruština
oblomovština
lotyština
kirgizština
perzština
francúzština
húština
poľština
inguina
pinguina
ruina
vina
trhavina
traskavina
dúbravina
žieravina
žeravina
kravina
mokravina
travina
potravina
biopotravina
šíravina
horľavina
bútľavina
šťavina
húšťavina
ľadvina
devina
drevina
kosodrevina
divina
škodlivina
jednotlivina
práchnivina
plesnivina
prašivina
živina
kalvina
chlebovina
škrobovina
zubovina
vrecovina
medovina
sudovina
hercegovina
podlahovina
potahovina
poťahovina
hrachovina
šachovina
orechovina
vrchovina
liehovina
rohovina
chujovina
povlakovina
rakovina
bielkovina
okovina
čipkovina
sypkovina
texaskovina
bukovina
strukovina
lôžkovina
obalovina
jalovina
svalovina
zrkadlovina
obilovina
sklovina
hmlovina
polovina
volovina
perlovina
trieslovina
ílovina
domovina
krmovina
šumovina
novina
ďatelinovina
záclonovina
slonovina
zvonovina
zrnovina
lipovina
škopovina
rovina
krovina
cukrovina
polrovina
borovina
lorovina
lotrovina
surovina
syrovina
chrbtovina
plachtovina
juchtovina
maltovina
celtovina
čertovina
cestovina
jutovina
žihľavovina
drevovina
kávovina
tlačovina
močovina
bravčovina
žrďovina
jedľovina
posteľovina
košeľovina
rifľovina
bobuľovina
šašovina
sieťovina
drvina
omrvina
pastvina
mŕtvina
spoluvina
zina
cudzina
hovädzina
slezina
rezina
brezina
drezina
mizina
kozina
gebuzina
haluzina
zuzina
ledačina
sedliačina
preliačina
kriačina
zajačina
hrdlačina
mačina
korytnačina
prasačina
čačina
polabčina
arabčina
občina
srbčina
kašubčina
holandčina
islandčina
hindčina
švédčina
smrečina
človečina
čečina
ľahčina
vlhčina
veličina
buničina
osičina
rajčina
zlodejčina
hebrejčina
kórejčina
galčina
portugalčina
španielčina
mongolčina
hnadrbulčina
handrbulčina
bengálčina
fiškálčina
vietnamčina
nemčina
flámčina
rómčina
ančina
taliančina
barančina
slovančina
praslovančina
staroslovienčina
vojenčina
slovenčina
staroslovenčina
ukrajinčina
materinčina
latinčina
slovinčina
končina
japončina
lapončina
lappončina
rumunčina
albánčina
dánčina
cigánčina
afrikánčina
katalánčina
iránčina
partizánčina
arménčina
fínčina
ugrofínčina
gruzínčina
macedónčina
madedónčina
makarónčina
bretónčina
estónčina
hlbočina
úbočina
širočina
otročina
piesočina
vysočina
črvotočina
zátočina
divočina
trpčina
bulharčina
mäsiarčina
maďarčina
frajerčina
materčina
smrčina
horčina
záhorčina
svrčina
hvezdárčina
pekárčina
tokárčina
stolárčina
somárčina
murárčina
tesárčina
tatárčina
dotárčina
drotárčina
írčina
nórčina
sýrčina
piesčina
chetitčina
keltčina
otčina
hotentotčina
plytčina
chorvátčina
srbochorvátčina
bučina
kukučina
pavučina
dievčina
borievčina
ovčina
kocúrkovčina
bernolákovčina
šelmovčina
šturmovčina
štúrovčina
litovčina
lajdáčina
oráčina
prarpíčina
príčina
prapríčina
lúčina
mašina
prašina
šašina
plešina
pešina
zátišina
jelšina
olšina
menšina
košina
plošina
staršina
mršina
hlušina
lopušina
podbrušina
sušina
kožušina
myšina
tíšina
lopúšina
výšina
väčšina
tižina
dlžina
zbožina
hložina
množina
podmnožina
batožina
dužina
kalužina
družina
kružina
pružina
ostružina
tužina
nížina
úžina
vojna
päťdielna
doplna
zúplna
ulna
vlna
bavlna
polovlna
mikrovlna
pololegálna
iniciálna
deferenciálna
emociálna
protisociálna
pontifikálna
geotermálna
hydrotermálna
polygonálna
tradicionálna
funkcionálna
nocionálna
konzorcionálna
municipálna
episkopálna
antiliberálna
konjunkturálna
žlna
prítomna
kolumna
hymna
nna
anna
johanna
marianna
manna
normanna
panna
hosanna
henna
tyrolienna
senna
ravenna
vinna
donna
sunna
neogénna
stereofónna
ona
babona
ambona
bobona
ancona
kancona
madona
primadona
leona
galeona
simeona
noumeona
egona
úhona
stagiona
izochiona
ikona
miniikona
clona
záclona
barcelona
poklona
pamplona
mona
mamona
ramona
cremona
simona
predpona
prepona
opona
spona
zápona
prípona
švadrona
verona
hodochrona
karlskrona
trona
sona
nelsona
samsona
persona
tona
megatona
otona
newtona
ivona
arizona
tepna
rna
marna
parna
sparna
varna
obrna
kudrna
erna
lucerna
moderna
postmoderna
nadmierna
dočierna
bieločierna
salerna
laterna
interna
kominterna
sterna
cisterna
kaverna
taverna
cverna
kirna
horna
valdhorna
flíglhorna
torna
livorna
lozorna
srna
urna
škvrna
poškvrna
blahodárna
alveolárna
celulárna
komárna
sedimentárna
kuriérna
kvartérna
jasna
súčasna
vesna
odvesna
bosna
chosna
polosna
krosna
sosna
dusna
brusna
zlatna
nenávratna
etna
priesvitna
osemmiestna
lutna
vrátna
pološtátna
posvätna
kútna
sýtna
trojsýtna
prazvláštna
púštna
una
fauna
epifauna
avifauna
entomofauna
makrofauna
mikrofauna
herpetofauna
parazitofauna
ichtyofauna
mezofauna
sauna
pozauna
buna
duna
parduna
tapanhuna
kuna
lakuna
barkuna
luna
runa
koruna
stokoruna
päťdesiatkoruna
dvadsaťkoruna
desaťkoruna
päťkoruna
struna
suna
tuna
fortuna
pravna
duševna
myslivna
hrivna
dorovna
zrovna
odpradávna
zadávna
oddávna
sprednedávna
odnedávna
donedávna
odávna
zdávna
medzinárodnoprávna
súkromnoprávna
procesnoprávna
hmotnoprávna
degresívna
impresívna
supresívna
paliatívna
stimulatívna
komparatívna
derivatívna
prohibitívna
tranzitívna
dispozitívna
vysokoefektívna
korektívna
prediktívna
vysokoproduktívna
prekluzívna
dyna
kryptokoryna
mazna
blizna
tryzna
zrázna
kohézna
avadána
jordána
fatamorgána
gymghána
fabiána
bibiána
luciána
emiliána
juliána
damiána
adriána
valeriána
šebastiána
pánajána
prepánajána
hínajána
katalána
nána
prekristapána
prepána
brána
membrána
slávobrána
zrána
mauretána
fontána
korutána
karavána
sylvána
nirvána
kurtizána
ozaéna
scéna
mizanscéna
magdaléna
kantiléna
doména
subdoména
prolegoména
filoména
arména
ekuména
aréna
maréna
migréna
gangréna
siréna
moréna
aténa
paténa
anténa
karanténa
véna
novéna
lizéna
kabína
karabína
sabína
albína
kolombína
forbína
turbína
konkubína
medecína
medicína
astromedicína
oficína
vakcína
autovakcína
polyvakcína
sarcína
tercína
badína
amadína
grenadína
segedína
blondína
budína
jozefína
rudolfína
pagína
vagína
regína
angína
georgína
trichína
plastelína
velína
vazelína
katilína
trambolína
fridolína
mandolína
kolína
krinolína
trampolína
karolína
matolína
disciplína
sebadisciplína
paulína
trambulína
pavlína
mína
hermína
cezmína
kamenína
hodonína
filipína
urpína
rína
okarína
marína
katarína
varína
balerína
primabalerína
primabelerína
pelerína
oborína
šamorína
kosorína
viktorína
latrína
vitrína
doktrína
urína
tamburína
figurína
uhasína
mokasína
želatína
skarlatína
sonatína
kavatína
lučatína
poobtína
vsetína
brigantína
kantína
galantína
brilantína
argentína
valentína
klementína
serpentína
drahotína
chotína
balotína
gilotína
brzotína
kurtína
palestína
ernestína
sestína
kristína
trstína
gustína
justína
šaštína
hruštína
lavína
slavína
malvína
meluzína
limuzína
čína
čačína
jičína
stakčína
indočína
kočína
započína
nezapočína
šína
jelšína
obžína
antifóna
alofóna
agóna
izogóna
šablóna
cyklóna
anticyklóna
kolóna
autokolóna
ramóna
flegmóna
nóna
eskadróna
króna
koróna
geokoróna
matróna
patróna
persóna
zóna
fazóna
sezóna
garnizóna
eurozóna
rhôna
tribúna
kalafúna
lagúna
komúna
harpúna
fortúna
doschýna
nedoschýna
zomkýna
nezomkýna
hostýna
kľačna
slečna
donekonečna
tečna
zdieľna
zvoľna
pozvoľna
brašna
mišna
krišna
almužna
peážna
kartonážna
plochodrážna
kabotážna
priodvážna
prevážna
dvojkrížna
lúžna
oa
boa
balboa
aloa
moa
samoa
bradypnoa
stoa
metazoa
torzoa
buržoa
pa
agapa
chriapa
štiapa
kapa
dlapa
tlapa
mapa
automapa
napa
kanapa
papa
grapa
atrapa
satrapa
útrapa
štrapa
sapa
tapa
etapa
šľapa
ťapa
dpa
epa
cepa
hepa
štiepa
naštiepa
nenaštiepa
neštiepa
poštiepa
nepoštiepa
rozštiepa
nerozštiepa
sklepa
izolepa
repa
krepa
črepa
štepa
oštepa
gpa
ekipa
lipa
filipa
pipa
paripa
roripa
xantipa
alpa
kalpa
malpa
palpa
katalpa
chlpa
culpa
pulpa
mpa
lampa
infralampa
pampa
rampa
stampa
kľampa
šľampa
kompa
pompa
škumpa
pumpa
štumpa
žumpa
opa
kopa
priekopa
perikopa
synkopa
hviezdokopa
apokopa
škopa
penelopa
chlopa
antilopa
nopa
kanopa
konopa
snopa
ropa
dropa
topa
metopa
potopa
stopa
zátopa
šopa
kappa
rpa
škarpa
terpa
šerpa
krpa
lupa
chalupa
šalupa
tlupa
pupa
drupa
grupa
supa
ketupa
otupa
potupa
stupa
hňupa
šupa
župa
kypa
polypa
cápa
odklápa
skrápa
neskrápa
vykrápa
nevykrápa
sápa
tápa
kvápa
trojcípa
päťcípa
šípa
európa
paneurópa
húpa
nehúpa
kúpa
krúpa
stúpa
nestúpa
dostúpa
nedostúpa
presýpa
nepresýpa
stĺpa
heľpa
kŕpa
ara
bara
izalobara
izobara
kapybara
dara
božidara
fara
niagara
cigara
tangara
sahara
tahara
šikhara
bulhara
vysokopeciara
handliara
piliara
betliara
tiara
čiara
mečiara
mravenčiara
bočiara
siločiara
počiara
krivočiara
žiara
ťažiara
svätožiara
slávožiara
jara
fujara
žarakara
ikara
ankara
maskara
maškara
mara
amara
samara
tamara
čamara
valdemara
gemara
dagmara
almara
armara
nezmara
passionara
para
kapara
primapara
nulipara
primipara
pluripara
spara
zápara
čimčarara
činčarara
carrara
ferrara
trara
samsara
tara
citara
gitara
basgitara
stara
oštara
vara
haravara
škvara
zvara
makiwara
cézara
čara
čimčara
bra
babra
abrakadabra
algebra
palpebra
terebra
vertebra
zebra
libra
ambra
alhambra
umbra
penumbra
bobra
hobra
kobra
zubra
leadra
eskadra
sadra
skvadra
čadra
efedra
katedra
exedra
poldra
meandra
handra
koriandra
salamandra
sandra
švandra
xandra
alexandra
fľandra
chondra
cundra
tundra
pľundra
odra
modra
domodra
mudra
hydra
klepsydra
vydra
nozdra
púzdra
aera
webera
obera
cerbera
gerbera
tubera
štrébera
džbera
cera
viscera
outsidera
dezidera
grejdera
kaldera
alexandera
chudera
peera
fera
lucifera
somnifera
konifera
ofera
surfera
teenagera
megera
slabingera
rittbergera
hamburgera
nádhera
garderobiera
oficiera
panciera
konferenciera
minciera
diera
zadiera
nezadiera
šudiera
fiera
hofiera
vikiera
dvojhaliera
gavaliera
hoteliera
piliera
gondoliera
miera
nadmiera
predmiera
časomiera
maniera
žoldniera
inžiniera
pioniera
kanoniera
šansoniera
furniera
napiera
netopiera
kosiera
bohatiera
mušketiera
rentiera
pastiera
rytiera
viera
neviera
doviera
nedoviera
gruviera
zviera
pasažiera
majera
frajera
sprejera
speakera
hakera
hackera
sekera
wolkera
tankera
junkera
brokera
krokera
spíkera
dealera
valera
gamblera
adlera
švindlera
propelera
spoilera
trajlera
bojlera
spojlera
brojlera
bestsellera
kordillera
cholera
hochštaplera
šuplera
dílera
kamera
minikamera
videokamera
čemera
vodomera
tlakomera
hĺbkomera
vlhkomera
prietokomera
obrátkomera
zvukomera
otáčkomera
výškomera
zrážkomera
rýchlomera
uhlomera
teplomera
svetlomera
sklonomera
plynomera
elektromera
časomera
osvitomera
hustomera
dážďomera
úmera
výmera
nera
skenera
designera
kontajnera
scannera
tonera
partnera
gaunera
tunera
trénera
šéftrénera
kapucínera
mínera
pera
scrapera
skrapera
podpera
skrejpera
tempera
opera
puerpera
rozpera
vzpera
pápera
súpera
lasera
masera
esera
opatera
cetera
demetera
jesetera
citera
gastarbeitera
litera
jupitera
pantera
entera
bartera
estera
gangstera
listera
monstera
postera
schustera
zástera
putera
komputera
presbytera
krátera
jaštera
vera
hevera
nevera
sprenevera
olivera
revolvera
povera
servera
uzávera
ívera
dôvera
sebadôvera
samodôvera
boxera
medzera
jizera
parízera
difúzera
dispečera
večera
predvečera
podvečera
svätvečera
zvečera
rančera
kučera
včera
navčera
odvčera
dovčera
káčera
fušera
príšera
úžera
cifra
šifra
infra
gofra
agra
podagra
melagra
pelagra
omagra
koxagra
tugra
hra
puchra
prehra
žehra
ihra
medzihra
dvojhra
dohra
predohra
videohra
zvonkohra
veselohra
trúchlohra
nemohra
činohra
zvonohra
spevohra
tieňohra
štvorhra
uhra
spoluhra
súhra
výhra
ira
naira
madeira
meira
káhira
lira
moira
lempira
sira
satira
trevira
kra
akra
sakra
masakra
čakra
ikra
akkra
polokra
zamokra
svokra
iskra
cukra
škamra
imra
cimra
unnra
dalibora
tibora
ctibora
limbora
sobora
barbora
rebarbora
ľubora
dora
kompradora
pandora
ambasádora
diafora
anafora
metafora
epifora
amfora
hypofora
sofora
prosfora
agora
magora
mangdragora
mandragora
zagora
gregora
igora
angora
hora
izochora
odhora
valihora
polhora
dohora
druhohora
zhora
veľhora
kora
pokora
bačkora
flora
mora
gomora
komora
kryokomora
sykomora
hámora
nora
menora
signora
sonora
podpora
empora
opora
izopora
diaspora
úspora
aurora
desatora
letora
pletora
fytoftora
kreditora
lotora
butora
čutora
spoluiniciátora
mediátora
verifikátora
lokátora
oscilátora
deklamátora
kombinátora
licitátora
degustátora
kultivátora
reorganizátora
bavora
insektivora
škvora
lentvora
potvora
stvora
nestvora
zátvora
závora
évora
zora
supervízora
pečora
seňora
kapra
lepra
kopra
rozopra
haspra
čupra
ferra
sierra
terra
andorra
camorra
murra
basra
tra
ondatra
fatra
matra
sumatra
kleopatra
tatra
vatra
telemetra
audiometra
rádiometra
anemometra
termometra
pyometra
petra
tretra
uretra
tetra
arbitra
mitra
nitra
sanitra
zajtra
nazajtra
dozajtra
pozajtra
napozajtra
popozajtra
elektrofiltra
ultra
nonplusultra
mantra
tantra
yantra
kontra
kmotra
dioptra
astra
castra
mastra
palestra
trimestra
fenestra
minestra
sestra
spolusestra
palaistra
bistra
magistra
listra
mistra
kanistra
tanistra
viceministra
ostra
kostra
nostra
doostra
zostra
mustra
kutra
extra
gátra
schátra
dovnútra
zvnútra
znútra
sútra
kámasútra
muštra
aura
laura
saura
tezaura
habura
tambura
urbura
vzbura
bandura
monsieura
pleura
magura
kengura
jura
kura
sakura
lura
mura
fisura
appoggiatura
citura
ventura
nátura
kačura
mašura
ježura
lavra
bára
sladára
lesohospodára
vodára
fanfára
pofára
zahára
prachára
vihára
tiára
olejára
kára
sajdkára
nekára
multikára
pokára
motokára
drevotokára
laskára
voskára
cukrovkára
prevádzkára
diaľkára
škára
švedlára
modlára
vicekancelára
velára
labiovelára
pudilára
kapilára
klára
alveolára
intercelulára
vlára
kramára
chmára
čmára
vodnára
halenára
voštinára
košinára
protekcionára
aukcionára
zapára
nezapára
dopára
popára
špára
itinerára
sára
pipasára
mandatára
solfatára
naftára
slovnaftára
kšeftára
poltára
kantára
bankrotára
štára
vára
škvára
pozvára
bazára
kazára
lančára
éra
dcéra
bajadéra
abdéra
kodéra
bombardéra
videorekordéra
aféra
sféra
hemisféra
gravisféra
pedosféra
eosféra
geosféra
ergosféra
psychosféra
biosféra
heliosféra
ekosféra
chemosféra
homosféra
chromosféra
termosféra
atmosféra
astenosféra
ionosféra
tektonosféra
ozonosféra
oosféra
noosféra
troposféra
hydrosféra
heterosféra
centrosféra
stratosféra
magnetosféra
litosféra
fotosféra
fytosféra
exosféra
kryosféra
mezosféra
barysféra
batysféra
héra
montgolfiéra
gondoliéra
voliéra
premiéra
predpremiéra
maniéra
žardiniéra
bonboniéra
garsoniéra
dvojgarsoniéra
derniéra
bariéra
kariéra
šambriéra
foxteriéra
triéra
portiéra
moskytiéra
sanseviéra
riviéra
remorkéra
galéra
skléra
metaméra
efeméra
chiméra
habanéra
monéra
neceséra
šéfrežiséra
hetéra
interpretéra
solitéra
akvizitéra
tranzitéra
šéfkonštruktéra
promotéra
koleoptéra
helikoptéra
transportéra
chistéra
fyloxéra
ekonomizéra
buldozéra
trenažéra
íra
sibíra
líra
vladimíra
chotimíra
palmíra
želmíra
ľubomíra
ľudomíra
drahomíra
slavomíra
želníra
furníra
tapíra
síra
klystíra
víra
revíra
elvíra
žíra
bóra
dóra
agrofóra
hóra
flóra
makroflóra
mikroflóra
trikolóra
móra
eleonóra
sonóra
spóra
diaspóra
endospóra
zygospóra
perenospóra
retinospóra
peronospóra
zoospóra
exospóra
auróra
tóra
stóra
lavóra
kôra
nabúra
nenabúra
procedúra
remedúra
autoremedúra
doktorandúra
verdúra
bordúra
fúra
figúra
kúra
sinekúra
pedikúra
manikúra
prokúra
kanelúra
podmúra
nepodmúra
chmúra
šnúra
rúra
súra
profesúra
akupresúra
manupresúra
scisúra
túra
kubatúra
kandidatúra
likvidatúra
komandatúra
skordatúra
kreatúra
delegatúra
ligatúra
liniatúra
miniatúra
klaviatúra
abreviatúra
imbreviatúra
judikatúra
aplikatúra
karikatúra
frankatúra
advokatúra
štukatúra
nomenklatúra
kolatúra
tabulatúra
makulatúra
muskulatúra
matúra
armatúra
signatúra
kontrasignatúra
aparatúra
kvadratúra
hydratúra
temperatúra
literatúra
koloratúra
registratúra
prokuratúra
diktatúra
tastatúra
kurvatúra
apretúra
politúra
sekundogenitúra
primogenitúra
progenitúra
garnitúra
partitúra
investitúra
expozitúra
faktúra
manufaktúra
fraktúra
traktúra
kontraktúra
prefektúra
konjektúra
lektúra
korektúra
prosektúra
architektúra
striktúra
tinktúra
junktúra
konjunktúra
punktúra
ignipunktúra
akupunktúra
štruktúra
infraštruktúra
makroštruktúra
mikroštruktúra
kultúra
akvakultúra
predkultúra
podkultúra
nekultúra
serikultúra
agrikultúra
multikultúra
hortikultúra
avikultúra
pseudokultúra
monokultúra
polykultúra
fyzkultúra
intendantúra
ašpirantúra
avantúra
docentúra
agentúra
oponentúra
inventúra
kontúra
receptúra
skulptúra
ruptúra
apertúra
ouvertúra
tortúra
lastúra
sutúra
textúra
mixtúra
štúra
neštúra
bravúra
gravúra
flexúra
glazúra
razúra
cezúra
mezúra
drezúra
cizúra
incizúra
klizúra
frizúra
cenzúra
autocenzúra
tonzúra
klauzúra
šúra
ažúra
ambažúra
brožúra
valkýra
lýra
utýra
neutýra
výra
hedžra
hidžra
sa
basa
kalabasa
bagasa
pegasa
chasa
lhasa
kinshasa
riasa
jasa
kasa
barkasa
belasa
dobelasa
melasa
stoklasa
masa
grimasa
biomasa
nasa
rasa
zátarasa
terasa
frasa
dofrasa
okrasa
príkrasa
prasa
trasa
hopsasa
zasa
časa
nečasa
doďasa
bsa
predsa
nebesa
odesa
piesa
lesa
noblesa
promesa
vanesa
agnesa
finesa
baronesa
adresa
tresa
metresa
delikatesa
platesa
komtesa
kontesa
klávesa
isa
abscisa
eisa
melisa
kulisa
misa
premisa
nisa
denisa
diakonisa
pisa
larisa
tisa
mantisa
hejsa
nebojsa
buksa
salsa
rímsa
seansa
fajansa
nuansa
anonsa
mímánsa
osa
acidosa
kyfosa
kosa
glosa
izoglosa
ponosa
rosa
karosa
kapsa
skepsa
sepsa
asepsa
antisepsa
elipsa
poloelipsa
klipsa
eklipsa
hopsa
dupsa
izohypsa
kalypsa
apokalypsa
versa
cassa
galeassa
baissa
missa
fossa
haussa
lyssa
usa
causa
skibusa
trolejbusa
bambusa
trambusa
mikrobusa
autobusa
pondusa
kusa
krókusa
musa
pusa
obrusa
drusa
babirusa
bielorusa
kaktusa
fiktusa
hubertusa
vsa
ovsa
jovsa
lysa
krysa
torysa
klobása
nepása
popása
nepopása
spása
drása
nedrása
rozdrása
krása
vrása
sása
šoltésa
zakolísa
ukolísa
húsa
šoltýsa
čsa
skŕsa
ta
ata
debata
izobata
toccata
regata
fregata
chata
fiata
odliata
meliata
preliata
zakliata
uliata
zliata
priata
dopriata
zasiata
obsiata
desiata
osemdesiata
osiata
rozosiata
vysiata
zaviata
deviata
demjata
hakata
kalkata
kimenokata
lata
balata
plata
odplata
záplata
úplata
šúplata
výplata
immaculata
dozlata
karmata
fermata
komnata
pata
šarapata
homeopata
lopata
špata
rata
bumtarata
vertebrata
quadrata
grata
technokrata
škrata
oprata
errata
trata
strata
útrata
tata
podstata
prapodstata
apostata
prostata
vata
kravata
čata
guľata
doguľata
šata
rovnošata
chrbta
acta
pocta
tucta
poltucta
úcta
sebaúcta
eta
beta
babeta
alfabeta
labeta
klebeta
cibeta
pribeta
obeta
alžbeta
laceta
aktinomyceta
vedeta
vendeta
odeta
feta
lafeta
štafeta
konfeta
mofeta
bageta
špageta
rocheta
ndrangheta
societa
zatrblieta
nezatrblieta
olieta
rozplieta
vmieta
pieta
arieta
marieta
varieta
henrieta
nutrieta
anxieta
keta
plaketa
maketa
raketa
žaketa
ceketa
briketa
etiketa
netiketa
anketa
minianketa
blanketa
koketa
kroketa
parketa
disketa
cuketa
mušketa
toaleta
paleta
špaleta
tableta
dubleta
geleta
omeleta
goeleta
peleta
niveleta
valleta
boleta
epoleta
roleta
brazoleta
pleta
šepleta
kotleta
buleta
ruleta
prozyleta
ameta
lameta
remeta
limeta
aneta
žaneta
reneta
akineta
mineta
pineta
vineta
marioneta
bajoneta
moneta
korneta
luneta
kyneta
poeta
tapeta
pipeta
špeta
cigareta
kareta
subreta
opereta
loreta
byreta
kyreta
seta
peseta
teta
epiteta
silueta
pirueta
veta
naveta
odveta
kreveta
iveta
korveta
osveta
kyveta
izohyeta
zeta
fazeta
kazeta
videokazeta
audiokazeta
pornokazeta
pinzeta
rozeta
mačeta
planžeta
manžeta
afta
nafta
bionafta
cefta
jachta
plachta
vachta
šľachta
šachta
dechta
nechta
paznechta
albrechta
ruprechta
šlichta
šichta
buchta
juchta
kuchta
kruchta
šuchta
kychta
ita
cenobita
orbita
mordacita
sagacita
salacita
tenacita
kapacita
opacita
vivacita
periodicita
troficita
siblicita
publicita
triplicita
multiplicita
duplicita
kvadruplicita
seizmicita
chronicita
etnicita
centricita
excentricita
autenticita
elasticita
plasticita
termoplasticita
rusticita
toxicita
ekotoxicita
fytotoxicita
bazicita
reciprocita
cistercita
kaducita
dita
edita
heredita
morbidita
neomorbidita
acidita
anacidita
peracidita
baktericidita
lucidita
pelucidita
rigidita
frigidita
validita
invalidita
solidita
timidita
humidita
paranoidita
torpidita
stupidita
aridita
gravidita
pseudogravidita
lividita
likvidita
ilikvidita
bandita
komandita
profundita
fekundita
komodita
afrodita
absurdita
judita
nudita
spontaneita
špecifita
sufita
gita
brigita
margita
nikita
lita
modalita
sodalita
realita
irealita
korealita
makrocefalita
makroceffalita
egalita
legalita
ilegalita
frugalita
špecialita
oficialita
socialita
kordialita
kolegialita
genialita
kongenialita
teritorialita
exteritorialita
beštialita
trivialita
žovialita
loajalita
lojalita
muzikalita
alkalita
lokalita
fiškalita
molalita
animalita
infinitezimalita
formalita
normalita
anormalita
abnormalita
banalita
kardinalita
finalita
originalita
kriminalita
mortinalita
ortogonalita
nacionalita
racionalita
iracionalita
funkcionalita
intencionalita
emocionalita
proporcionalita
profesionalita
personalita
tonalita
atonalita
bitonalita
externalita
municipalita
generalita
lateralita
chiralita
admiralita
sakralita
moralita
imoralita
teatralita
neutralita
pluralita
fatalita
natalita
denatalita
letalita
hospitalita
vitalita
mentalita
sentimentalita
monumentalita
totalita
mortalita
imortalita
neomortalita
brutalita
dualita
individualita
habitualita
spiritualita
aktualita
eventualita
virtualita
mutualita
sexualita
bisexualita
homosexualita
heterosexualita
hypersexualita
intersexualita
senzualita
rivalita
kvalita
nekvalita
univerzalita
kauzalita
elita
izraelita
infidelita
krudelita
jelita
karmelita
satelita
probabilita
permeabilita
impermeabilita
rehabilita
inhabilita
sociabilita
reliabilita
variabilita
iriabilita
aplikabilita
monokolokabilita
labilita
termolabilita
hypnabilita
imponderabilita
kurabilita
komensurabilita
komenzurabilita
excitabilita
heritabilita
ekvitabilita
spektabilita
kantabilita
rentabilita
notabilita
adaptabilita
inadaptabilita
portabilita
stabilita
destabilita
nestabilita
instabilita
termostabilita
mutabilita
debilita
kredibilita
falibilita
disponibilita
indisponibilita
impasibilita
kompresibilita
posibilita
kompatibilita
inkompatibilita
imunoinkompatibilita
perceptibilita
konvertibilita
flexibilita
vizibilita
senzibilita
insenzibilita
meteorosenzibilita
fotosenzibilita
reverzibilita
ireverzibilita
mobilita
imobilita
nobilita
solubilita
nubilita
imbecilita
dificilita
agilita
fragilita
senilita
febrilita
afebrilita
sterilita
puerilita
virilita
verzatilita
subtilita
kontraktilita
duktilita
motilita
fertilita
subfertilita
infertilita
interfertilita
hostilita
utilita
civilita
servilita
apolita
bipolita
kozmopolita
metropolita
frivolita
ulita
kredulita
nulita
adamita
abrahamita
kalamita
eremita
antisemita
limita
unanimita
legitimita
intimita
proximita
infirmita
deformita
diformita
uniformita
konformita
nonkonformita
abnormita
homonymita
anonymita
synonymita
oceanita
humanita
sanita
obscenita
toxigenita
toxikogenita
homogenita
inhomogenita
karcinogenita
heterogenita
ancienita
serenita
suverenita
suzerenita
dignita
malignita
benignita
afinita
virginita
salinita
matroklinita
patroklinita
maskulinita
feminita
trinita
konsangvinita
indemnita
bonita
maronita
maternita
paternita
fraternita
imunita
komunita
pita
pepita
serendipita
solidarita
matrilinearita
vulgarita
charita
subsidiarita
kapilarita
molarita
polarita
bipolarita
modularita
iregularita
singularita
popularita
seminarita
parita
uniparita
multiparita
imparita
disparita
rarita
lazarita
celebrita
salubrita
archimandrita
merita
prosperita
pauperita
amfoterita
severita
integrita
mediokrita
hypokrita
táborita
seniorita
inferiorita
superiorita
posteriorita
priorita
majorita
minorita
sonorita
autorita
seňorita
sekurita
maturita
imaturita
ažurita
abdérita
husita
petita
pulpitita
sakrosanktita
kvantita
entita
identita
bipartita
tripartita
konvertita
travestita
transvestita
záštita
ambiguita
kontiguita
promiskuita
anuita
kontinuita
diskontinuita
suita
perpetuita
jezuita
kavita
konkavita
levita
naivita
lascivita
recidivita
pasivita
recesivita
sugesivita
agresivita
progresivita
expresivita
emisivita
kreativita
relativita
nativita
aditivita
primitivita
extrapunitivita
tranzitivita
senzitivita
meteosenzitivita
supersenzitivita
pozitivita
aktivita
reaktivita
inaktivita
rádioaktivita
retroaktivita
hyperaktivita
atraktivita
efektivita
defektivita
objektivita
subjektivita
intersubjektivita
selektivita
reflektivita
kolektivita
perspektivita
konduktivita
produktivita
emotivita
adaptivita
receptivita
asertivita
sugestivita
rezistivita
expanzivita
exkluzivita
ekvita
ubikvita
antikvita
konvexita
zita
parazita
obezita
vizita
rekvizita
imenzita
intenzita
extenzita
graciozita
preciozita
grandiozita
kontagiozita
religiozita
kuriozita
anxiozita
varikozita
viskozita
animozita
luminozita
depozita
adipozita
varozita
generozita
onerozita
rigorozita
morozita
porozita
pastozita
virtuozita
nervozita
diverzita
biodiverzita
univerzita
perverzita
mešita
fajta
pajta
krajta
akta
autodidakta
epakta
katarakta
kolekta
rekta
sekta
benedikta
calta
jalta
malta
penalta
špalta
celta
delta
melta
pelta
šilta
kolta
minolta
volta
revolta
archivolta
fakulta
žlta
dožlta
bumta
trabanta
mandanta
fanta
bachanta
varianta
kanta
sekanta
galanta
sibilanta
jolanta
volanta
planta
atlanta
amanta
dominanta
subdominanta
superdominanta
determinanta
rosinanta
sonanta
alternanta
deklaranta
vibranta
hranta
spiranta
santa
antanta
akceptanta
konštanta
levanta
šanta
bažanta
absorbenta
centa
placenta
procenta
iredenta
rezidenta
pretendenta
tangenta
argenta
kontrahenta
koeficienta
kvocienta
gradienta
recipienta
polenta
plenta
komponenta
renta
autoreferenta
laurenta
remitenta
komitenta
prézenta
hyacinta
finta
flinta
plinta
pointa
pinta
forinta
tinta
akvatinta
mezzotinta
quinta
kvinta
mastodonta
saldokonta
skonta
remonta
fronta
toronta
chunta
junta
grunta
védánta
pánta
xenofónta
miliónta
bota
slabota
chobota
robota
sobota
anekdota
galeota
golgota
bogota
zygota
hota
nahota
drahota
pechota
lichota
tichota
ochota
hluchota
suchota
lehota
biota
jota
dakota
lakota
terakota
čvikota
maskota
mrákota
čvíkota
lota
palota
belota
ocelota
bielota
kamelota
pelota
flota
ringlota
milota
holota
plota
teplota
šarlota
slota
kyslota
zlota
samota
driemota
nemota
hmota
prahmota
antihmota
nota
lacnota
necnota
vzácnota
chladnota
jednota
hodnota
nadhodnota
protihodnota
prázdnota
smädnota
fajnota
peknota
temnota
čiernota
černota
besnota
mastnota
lačnota
tučnota
kapota
slepota
lopota
klopota
spota
despota
hlúpota
rota
garota
dobrota
žobrota
modrota
grota
hrota
sirota
polosirota
mokrota
dorota
forota
porota
šprota
ostrota
bystrota
minnesota
psota
hnusota
pusota
vysota
krásota
asymptota
istota
sebaistota
čistota
tlstota
prostota
sprostota
hustota
pustota
gavota
pravota
clivota
mĺkvota
novota
mŕtvota
cudzota
hryzota
ničota
čapta
kopta
lopta
egypta
krypta
charta
karta
djakarta
marta
parta
sparta
pasparta
varta
kvarta
berta
gilberta
puberta
pseudopuberta
postpuberta
oferta
biankooferta
gerta
herta
omerta
ruperta
introverta
dočerta
maškrta
aorta
borta
kohorta
eskorta
porta
supraporta
sorta
torta
retorta
zhurta
jurta
myrta
siddhárta
črta
sta
basta
entuziasta
kasta
vlasta
omasta
kanasta
gymnasta
dynasta
pasta
antipasta
chrasta
fantasta
esta
cesta
necesta
polcesta
podesta
fiesta
piesta
siesta
celesta
čelesta
bresta
testa
kuesta
vesta
avesta
zendavesta
nevesta
dadaista
judaista
lamaista
dozaista
arabista
ragbista
rugbista
alibista
bobista
lobista
verbista
kubista
rubista
cista
nacista
neonacista
publicista
klasicista
radista
sadista
velocipedista
garibaldista
propagandista
štipendista
girondista
žirondista
latifundista
metodista
gardista
avantgardista
biliardista
skejtbordista
snoubordista
judista
talmudista
nudista
džudista
deista
fideista
ateista
panteista
monoteista
polyteista
mafista
telegrafista
rádiotelegrafista
fotografista
pacifista
sofista
harfista
surfista
windsurfista
ligista
prvoligista
pingpongista
jogista
drogista
šachista
masochista
sadomasochista
anarchista
monarchista
budhista
hobjista
hokejista
esejista
hobojista
makista
slovakista
čechoslovakista
čekista
tankista
lista
balista
bicyklebalista
nohejbalista
volejbalista
cimbalista
verbalista
basketbalista
softbalista
futbalista
strítbalista
škandalista
feudalista
idealista
realista
nadrealista
surrealista
rogalista
špecialista
existencialista
socialista
kolonialista
neokolonialista
imperialista
materialista
radikalista
vokalista
mimimalista
animalista
minimalista
maximalista
formalista
analista
otienalista
signalista
finalista
semifinalista
štvrťfinalista
kriminalista
nacionalista
ultranacionalista
internacionalista
racionalista
iracionalista
tradicionalista
neofunkcionalista
personalista
žurnalista
nadralista
liberalista
federalista
moralista
amoralista
centralista
figuralista
pluralista
naturalista
konjunkturalista
konjukturalista
štrukturalista
fatalista
kapitalista
orientalista
fundamentalista
environmentalista
inštrumentalista
totalista
individualista
feualista
spiritualista
senzualista
avalista
deblista
tabelista
evanjelista
činelista
akvarelista
filatelista
novelista
čelista
violončelista
anglista
medailista
detailista
automobilista
nihilista
merkantilista
civilista
cyklista
bicyklista
motocyklista
symbolista
violista
monopolista
huslista
fabulista
rabulista
somnambulista
okulista
populista
štylista
pólista
sólista
bigamista
tandemista
bohemista
pantomimista
animista
pesimista
optimista
žalmista
autonomista
atomista
reformista
konformista
nonkonformista
alchymista
trémista
extrémista
albanista
urbanista
organista
pianista
amerikanista
afrikanista
šamanista
romanista
germanista
humanista
onanista
hispanista
sopranista
mezzosopranista
mezzospranista
satanista
karavanista
filumenista
tenista
ženista
kokainista
koainista
morfinista
bukinista
feminista
determinista
leninista
heroinista
alpinista
skialpinista
kalvinista
šovinista
darvinista
darwinista
mašinista
kombajnista
trombonista
hedonista
akordeonista
telefonista
xylofonista
saxofonista
antagonista
protagonista
kreacionista
izolacionista
exhibicionista
abolicionista
abstrakcionista
perfekcionista
evolucionista
unionista
sionista
impresionista
expresionista
revizionista
iluzionista
ypsilonista
kolonista
polonista
biatlonista
triatlonista
duatlonista
komponista
fejtonista
daltonista
barytonista
modernista
postmodernista
internista
externista
pozaunista
komunista
antikomunista
kryptokomunista
postkomunista
oporunista
oportunista
mezzosopránista
doista
egoista
kanoista
pista
kempista
utopista
stenotypista
hungarista
piarista
fujarista
singularista
seminarista
citarista
gitarista
basgitarista
totalitarista
militarista
antimilitarista
utilitarista
dokumentarista
voluntarista
akvarista
dekabrista
ekvilibrista
exlibrista
dobrista
manierista
karierista
artilerista
causerista
infanterista
buldozerista
bagrista
klavirista
fiakrista
dokrista
zborista
aforista
behaviorista
folklorista
kolorista
humorista
tenorista
terorista
konzervatorista
traktorista
motorista
redemptorista
beletrista
centrista
jurista
prokurista
labourista
purista
turista
karikaturista
karikturista
kulturista
avanturista
mototurista
futurista
sexturista
náturista
scenárista
aférista
drogérista
chórista
basista
kontrabasista
hlasista
rasista
rusista
pragmatista
karatista
separatista
komparatista
štatista
defetista
pietista
pamfletista
klarinetista
internetista
poetista
libretista
komanditista
grafitista
antisemitista
špiritista
altista
baltista
okultista
esperantista
dentista
iredentista
adventista
baptista
anabaptista
artista
popartista
flautista
absolutista
parašutista
portrétista
conquista
reconquista
altruista
vista
davista
slavista
panslavista
lingvista
bilingvista
sociolingvista
recidivista
negativista
relativista
pozitivista
novopozitivista
aktivista
abstraktivista
objektivista
subjektivista
kolektivista
konštruktivista
utrakvista
jehovista
rezervista
syntaxista
marxista
antimarxista
gymnazista
penzista
komparzista
kurzista
frázista
čista
očista
dočista
sčista
pučista
fašista
antifašista
neofašista
klérofašista
fetišista
revanšista
stážista
vizážista
pomsta
mosta
telemosta
mešťanosta
prednosta
riposta
risposta
starosta
prosta
doprosta
chvosta
vrtichvosta
trasochvosta
versta
prsta
busta
langusta
mangusta
dohusta
zhusta
justa
pusta
kapusta
krusta
šusta
cysta
sporocysta
statocysta
neomysta
plásta
hlísta
pôsta
ústa
veľkoústa
spústa
anetta
berlinetta
stretta
ricotta
caciotta
charlotta
grotta
chrotta
flauta
aduta
reduta
veduta
fyzioterapeuta
huta
lahuta
juta
kajuta
pokuta
škuta
valuta
voluta
konvoluta
muta
balamuta
galamuta
knuta
dišputa
ruta
deruta
zákruta
výkruta
zruta
ozruta
maršruta
assuta
šuta
wta
sexta
texta
sixta
juxta
rakyta
moskyta
proselyta
dáta
metadáta
protikandidáta
beáta
oleáta
agáta
vulgáta
kruciáta
trifoliáta
afrikáta
tokáta
koľkáta
paláta
asibiláta
fermáta
renáta
koordináta
gemináta
donáta
sonáta
aspiráta
erráta
vráta
kantáta
obstáta
chorváta
mäta
päta
éta
oomycéta
proféta
apologéta
katechéta
spirochéta
diéta
askéta
méta
gaméta
cenogaméta
izogaméta
kométa
planéta
poéta
margaréta
gréta
kréta
bukréta
anachoréta
paštéta
dzéta
šiíta
štíta
kóta
piškóta
helóta
zelóta
pilóta
polóta
nóta
kvóta
nôta
chichúta
nechichúta
chomúta
minúta
polminúta
kornúta
prúta
dosýta
povŕta
bašta
hešta
lišta
pošta
prepošta
byšta
hyšta
tamandua
managua
nikaragua
antigua
lingua
interlingua
papua
aqua
kongrua
statua
gargantua
jozua
va
tibava
obava
zábava
obrúbava
neobrúbava
výbava
hĺbava
radava
striedava
moldava
ondava
rozdrúzgava
nerozdrúzgava
trebichava
libichava
dodýchava
nedodýchava
opŕchava
neopŕchava
ohava
strúhava
nestrúhava
kašliava
nekašliava
riava
večeriava
nevečeriava
dopriava
nedopriava
ležiava
neležiava
držiava
nedržiava
guajava
kvajava
myjava
kava
nasiakava
nenasiakava
žikava
kokava
krokava
roztlieskava
neroztlieskava
pískava
nepískava
skákava
mrákava
odfúkava
neodfúkava
stýkava
nestýkava
zatĺkava
nezatĺkava
otĺkava
neotĺkava
vytĺkava
nevytĺkava
hlava
nehlava
vrchhlava
jihlava
zubrohlava
ilava
popolava
dopopolava
náplava
záplava
slava
ladislava
radislava
vojislava
branislava
stanislava
bronislava
borislava
bratislava
vlastislava
vislava
oslava
ľuboslava
radoslava
hviezdoslava
drahoslava
duchoslava
miloslava
jaroslava
dobroslava
vieroslava
miroslava
zoroslava
kvetoslava
svätoslava
víťazoslava
bohuslava
myslava
podkylava
rimava
tmava
dotmava
šumava
chanava
kanava
olcnava
legnava
richnava
kluknava
drnava
trnava
únava
pava
zašliapava
nezašliapava
rozšliapava
opava
stupava
púpava
rýpava
bebrava
dúbrava
pandrava
žerava
dožerava
krava
temrava
orava
morava
prieprava
preprava
oprava
doprava
autodoprava
poprava
sprava
rozprava
náprava
záprava
príprava
predpríprava
úprava
súprava
výprava
otrava
potrava
strava
ostrava
vrava
samovrava
chmárava
tárava
netárava
šírava
chmúrava
výrava
kasava
svatava
zalietava
zaplietava
zlietava
nezlietava
stretava
litava
svitava
žitava
bajtava
poltava
vltava
šintava
otava
predstava
podstava
nestava
prestava
dostava
postava
zostava
gustava
zástava
ústava
sústava
výstava
odrátava
neodrátava
vyrátava
nevyrátava
započítava
nezapočítava
vypočítava
nevypočítava
čivava
krvava
dokrvava
sázava
skĺzava
hačava
čičava
krčava
horúčava
diaľava
kaľava
žihľava
pŕhľava
doľava
šatľava
zľava
páľava
úľava
húľava
tieňava
čierňava
kúrňava
tiesňava
mútňava
krútňava
pláňava
ráňava
tôňava
rožňava
jelšava
olšava
varšava
tíšava
výšava
ťava
šťava
húšťava
dúžava
túžava
dĺžava
dŕžava
dva
hedva
ledva
obidva
bodva
stodva
dvestodva
tristodva
štyristodva
sedemstodva
osemstodva
šesťstodva
päťstodva
deväťstodva
sedemdesiatdva
stosedemdesiatdva
dvetisícstosedemdesiatdva
dvestosedemdesiatdva
tristosedemdesiatdva
štyristosedemdesiatdva
sedemstosedemdesiatdva
osemstosedemdesiatdva
šesťstosedemdesiatdva
päťstosedemdesiatdva
deväťstosedemdesiatdva
osemdesiatdva
stoosemdesiatdva
dvestoosemdesiatdva
tristoosemdesiatdva
štyristoosemdesiatdva
sedemstoosemdesiatdva
osemstoosemdesiatdva
šesťstoosemdesiatdva
päťstoosemdesiatdva
deväťstoosemdesiatdva
šesťdesiatdva
stošesťdesiatdva
dvestošesťdesiatdva
tristošesťdesiatdva
štyristošesťdesiatdva
sedemstošesťdesiatdva
osemstošesťdesiatdva
šesťstošesťdesiatdva
päťstošesťdesiatdva
deväťstošesťdesiatdva
päťdesiatdva
tisícpäťdesiatdva
stopäťdesiatdva
dvestopäťdesiatdva
tristopäťdesiatdva
štyristopäťdesiatdva
sedemstopäťdesiatdva
osemstopäťdesiatdva
šesťstopäťdesiatdva
päťstopäťdesiatdva
deväťstopäťdesiatdva
deväťdesiatdva
stodeväťdesiatdva
dvestodeväťdesiatdva
tristodeväťdesiatdva
štyristodeväťdesiatdva
sedemstodeväťdesiatdva
osemstodeväťdesiatdva
šesťstodeväťdesiatdva
päťstodeväťdesiatdva
deväťstodeväťdesiatdva
dvadsaťdva
stodvadsaťdva
dvestodvadsaťdva
tisícdvestodvadsaťdva
tristodvadsaťdva
štyristodvadsaťdva
sedemstodvadsaťdva
osemstodvadsaťdva
šesťstodvadsaťdva
päťstodvadsaťdva
deväťstodvadsaťdva
tridsaťdva
stotridsaťdva
dvestotridsaťdva
tristotridsaťdva
štyristotridsaťdva
sedemstotridsaťdva
osemstotridsaťdva
šesťstotridsaťdva
päťstotridsaťdva
deväťstotridsaťdva
štyridsaťdva
stoštyridsaťdva
dvestoštyridsaťdva
tristoštyridsaťdva
štyristoštyridsaťdva
sedemstoštyridsaťdva
osemstoštyridsaťdva
šesťstoštyridsaťdva
päťstoštyridsaťdva
deväťstoštyridsaťdva
eva
deva
cieva
riadieva
neriadieva
dodieva
nedodieva
presklieva
nepresklieva
vlieva
nevlieva
obsmieva
pousmieva
zvolebnieva
nezvolebnieva
zdomácnieva
nezdomácnieva
nevyprázdnieva
ženieva
plnieva
neplnieva
vyjasnieva
zjasnieva
nezjasnieva
znedeľnieva
neznedeľnieva
žnieva
nežnieva
prespieva
uspieva
presieva
neplatieva
šantieva
nešantieva
osprostieva
neosprostieva
chutieva
nechutieva
žičieva
nežičieva
prášieva
neprášieva
túžieva
netúžieva
sarajeva
poleva
pleva
neva
ženeva
výdreva
boteva
števa
návšteva
výveva
mukačeva
kujbyševa
lichva
korúhva
iva
biva
šediva
ogiva
kiva
hliva
oliva
sliva
niva
lepiva
hriva
siva
dosiva
tetiva
konjunktiva
protiva
ziva
živa
zaživa
obživa
odjakživa
výživa
podvýživa
kva
rakva
antikva
krokva
mrkva
moskva
bukva
chalva
kalva
malva
salva
silva
vulva
kanva
panva
abova
jakabova
arabova
hrabova
krabova
snobova
srbova
vrbova
jóbova
výrobcova
rozhodcova
duchcova
kibicova
nemcova
nájomcova
poslancova
veľvyslancova
financova
cudzincova
kupcova
zástupcova
mudrcova
odporcova
zajatcova
praotcova
správcova
braväcova
skýcova
hadova
padova
podpredsedova
davidova
židova
leopoldova
richardova
leonardova
budova
čudova
vdova
morseova
rudolfova
šéfova
dargova
mágova
soblahova
chova
bachova
malachova
gerlachova
vlachova
tachova
čechova
majcichova
belochova
milochova
černochova
úschova
duchova
záchova
sebazáchova
výchova
sebavýchova
prevýchova
ľudovýchova
telovýchova
jehova
pristehova
čerhova
hrhova
tajova
alejova
repejova
ondrejova
matejova
bojova
kyjova
fakova
poliakova
kalinčiakova
žiakova
makova
rakova
drakova
kazakova
fiľakova
lackova
mackova
beckova
obeckova
dedkova
predkova
podkova
sládkova
šulekova
tekova
mravčekova
duplikova
králikova
hájnikova
vrátnikova
štátnikova
šafárikova
palárikova
fanatikova
politikova
kritikova
hlaváčikova
tomášikova
pejkova
bojkova
valkova
belkova
bielkova
stankova
čankova
snežienkova
kalinkova
sasinkova
trnkova
pánkova
otrokova
nálepkova
stropkova
charkova
markova
ferkova
ďurkova
kraskova
ruskova
svätoplukova
vnukova
žukova
vodákova
bernolákova
nákova
bosákova
novákova
mazákova
izákova
pražákova
tešedíkova
ožvoldíkova
baníkova
vodníkova
bubeníkova
účastníkova
pracovníkova
zákazníkova
kmotríkova
juríkova
gabčíkova
andraščíkova
jánošíkova
fačkova
strýčkova
staškova
žaškova
vyškova
matúškova
zaťkova
ježkova
križkova
žižkova
tvarožkova
galova
fialova
dofialova
dovalova
šalova
doležalova
diablova
belova
emanuelova
manželova
čaklova
kuklova
achillova
sokolova
asmolova
orlova
doslova
poslova
dulova
mikulova
pavlova
koválova
adamova
švermova
jáchymova
abrahámova
krémova
dokrémova
ekonómova
hurbanova
štefanova
faganova
golianova
bajanova
vlkanova
manova
zemanova
havranova
casanova
bosanova
satanova
stanova
občanova
američanova
považanova
obnova
samoobnova
odnova
drienova
členova
sabinova
hospodinova
kalinova
dominova
martinova
križinova
ružinova
simeonova
šimonova
hronova
antonova
tarnova
supernova
krnova
turnova
osnova
trutnova
kunova
čunova
synova
znova
odznova
poznova
bánova
dánova
chánova
kaplánova
filigránova
viktorínova
žerotínova
litvínova
kukučínova
chameleónova
popova
mečiarova
nezmarova
ambrova
obrova
vydrova
ferova
luciferova
becherova
mierova
bajerova
adlerova
semerova
nerova
švagrova
zborova
fedorova
gregorova
úhorova
majorova
redaktorova
direktorova
investorova
aligátorova
operátorova
exekútorova
bavorova
sponzorova
prova
trova
centrova
strova
ministrova
exministrova
alstrova
surova
ďurova
hrobárova
vladárova
hospodárova
kuchárova
lekárova
bankárova
kancelárova
kolárova
sklenárova
horárova
šoférova
guvernérova
masérova
importérova
pozérova
manažérova
írova
ladomírova
štúrova
sova
jasova
atlasova
pasova
hermesova
mojzesova
rysova
šoltésova
tatova
interpretova
albrechtova
termitova
kantova
garantova
rezidentova
klientova
asistentova
žabotova
pilotova
adeptova
liptova
rupertova
ernestova
čilistova
nekristova
turistova
prednostova
rostova
justova
bottova
chomutova
zámutova
agátova
václavova
ladislavova
rastislavova
hviezdoslavova
jaroslavova
miroslavova
kvetoslavova
levova
andrusovova
ľvova
marxova
mládzova
bronzova
dobronzova
drevorubačova
ostreľovačova
voličova
hričova
nosičova
sládkovičova
palkovičova
karadžičova
prenčova
klokočova
bradáčova
tkáčova
práčova
kováčova
číčova
medveďova
paľova
oceľova
dooceľova
páchateľova
podnikateľova
obyvateľova
užívateľova
riaditeľova
veliteľova
veriteľova
stvoriteľova
predplatiteľova
poľova
hýľova
bešeňova
drahňova
bardoňova
mudroňova
cigáňova
lopašova
alešova
bolešova
benešova
lišova
renčišova
mojžišova
gajdošova
jarošova
mirošova
bartošova
hrušova
eliášova
lukášova
ondrášova
kmeťova
tesťova
kosťova
hodžova
ružova
doružova
larva
narva
brva
obrva
verva
rezerva
konzerva
mrva
čamrva
ostrva
kurva
dratva
žatva
znalectva
písmoznalectva
nemectva
zamestnanectva
zmenárnictva
právnictva
zahradníctva
podpredsedníctva
učeníctva
náčelníctva
colníctva
priekopníctva
živnostníctva
počtovníctva
rozpočtovníctva
poštovníctva
finančníctva
spoločníctva
kúpeľníctva
sporiteľníctva
detva
vetva
litva
pitva
britva
kotva
sotva
žertva
samožertva
pastva
veľkovojvodstva
novopohanstva
šamanstva
mešťanstva
plnomocenstva
vojenstva
chladiarenstva
sušiarenstva
stvorenstva
strojárenstva
koksárenstva
konzervárenstva
grobiánstva
konfuciánstva
germánstva
bolestínstva
oceliarstva
maďarstva
čerstva
začerstva
sčerstva
organizátorstva
vrstva
medzivrstva
vladárstva
rejdárstva
národohospodárstva
luhárstva
kancelárstva
autoritárstva
cementárstva
opravárstva
maklérstva
veľkokniežatstva
podustva
fanúškovstva
hádačstva
zváračstva
voličstva
podnikateľstva
dodávateľstva
vychovávateľstva
majiteľstva
češstva
bódhisattva
plutva
zmluva
skyva
jazva
džezva
ozva
odozva
výzva
báva
vyškrabáva
nevyškrabáva
padáva
upadáva
pohľadáva
rozhlodáva
zavdáva
zdáva
pozdáva
nepozdáva
agáva
zapicháva
nezapicháva
pozapicháva
nepozapicháva
vpicháva
nevpicháva
rozcucháva
dobeháva
nedobeháva
obstriháva
neobstriháva
poprestriháva
zadrháva
nezadrháva
otrháva
neotrháva
vtrháva
poroztrháva
pokuľháva
nepokuľháva
jáva
káva
rozplakáva
čakáva
nečakáva
odtikáva
konkáva
votkáva
vtkáva
prepukáva
láva
enkláva
exkláva
sláva
slajkosláva
vlajkosláva
sklamáva
náva
objednáva
neobjednáva
prejednáva
neprejednáva
predznamenáva
nepredznamenáva
pokonáva
nepokonáva
vtesnáva
pochutnáva
nepochutnáva
páva
oklepáva
neoklepáva
odkopáva
neodkopáva
udupáva
neudupáva
vysypáva
dráva
poihráva
nepoihráva
zhráva
nezhráva
zoráva
opráva
neopráva
správa
samospráva
životospráva
upráva
prerozpráva
tráva
ďatelinotráva
vykutráva
nevykutráva
sáva
skresáva
vykresáva
nevykresáva
pospratáva
nepospratáva
preletáva
nepreletáva
zapletáva
ocitáva
oktáva
odškrtáva
vyvrtáva
nevyvrtáva
vyvstáva
nevyvstáva
pozachytáva
nepozachytáva
odchytáva
neodchytáva
poschytáva
neposchytáva
vychytáva
zapamätáva
nezapamätáva
opotrebováva
neopotrebováva
dobudováva
poschováva
neposchováva
prečíslováva
neprečíslováva
pomenováva
podmínováva
preúčtováva
vyúčtováva
poobrezáva
odrezáva
neodrezáva
zrezáva
nezrezáva
prehryzáva
réva
spréva
genovéva
recidíva
gingíva
dokríva
prerogatíva
iniciatíva
legislatíva
alternatíva
operatíva
administratíva
kuratíva
dormitíva
definitíva
retrospektíva
perspektíva
direktíva
invektíva
incentíva
lokomotíva
deskriptíva
exekutíva
defenzíva
ofenzíva
protiofenzíva
kurzíva
okluzíva
vyškrabúva
nevyškrabúva
odpracúva
priklincúva
nepriklincúva
nocúva
vysporadúva
vyšľahúva
nevyšľahúva
dobehúva
nedobehúva
odtrhúva
postrhúva
vybľakúva
nevybľakúva
podkúva
nepodkúva
rokúva
nerokúva
preblyskúva
nepreblyskúva
vykúva
nevykúva
neočkúva
žalúva
venúva
nevenúva
vydrapúva
nevydrapúva
skupúva
neskupúva
vsugerúva
nevsugerúva
vymurúva
nevymurúva
odhlasúva
neodhlasúva
zosúva
nezosúva
priletúva
nepriletúva
odštartúva
zapamätúva
nezapamätúva
nazúva
premaľúva
nepremaľúva
odpľúva
neodpľúva
obýva
vydobýva
nevydobýva
neobýva
skýva
neskýva
odkrýva
neodkrýva
poodkrýva
odokrýva
neodokrýva
bečva
buľva
šva
podošva
pošva
húžva
jawa
aiwa
kwa
fatwa
paralaxa
traxa
taxa
fylotaxa
hypotaxa
epistaxa
enterostaxa
lexa
alexa
toxipexa
organopexa
exopexa
angiorexa
omfalorexa
myorexa
fénixa
doxa
koxa
noxa
marxa
epizeuxa
himalaya
playa
papaya
graya
líbya
ouguiya
erínya
harpya
za
baza
gaza
štrajkokaza
drevokaza
skaza
nákaza
plaza
námraza
žľaza
kobza
priadza
timoradza
neporadza
sadza
nededza
odedza
objedza
medza
prievidza
bryndza
bodza
ochodza
hrdza
tvrdza
želobudza
zbudza
paludza
naobchádza
predchádza
nepredchádza
prechládza
neprechládza
mládza
hrádza
doprevádza
nedoprevádza
vovádza
nevovádza
nevädza
chôdza
schôdza
núdza
popúdza
nepopúdza
oľdza
tvŕdza
pozalieza
nepozalieza
breza
tereza
giza
eliza
sliza
čumiza
friza
sotiza
špajza
gejza
lojza
lujza
balza
elza
slza
hamza
pemza
hanza
bonanza
kwanza
menza
senza
influenza
boza
zaragoza
koza
loza
poza
spoza
záhroza
voza
traverza
mirza
burza
lutza
kauza
klauza
pauza
diapauza
peplopauza
homopauza
termopauza
menopauza
tropopauza
aeropauza
stratopauza
mezopauza
radbuza
arkebuza
jakuza
luza
ceruza
zuza
hľuza
koryza
vyza
strazza
pizza
báza
anabáza
databáza
reobáza
peptidáza
ribonukleáza
proteáza
fáza
anafáza
katafáza
metafáza
hemifáza
emfáza
geofáza
telofáza
fenofáza
profáza
interfáza
gáza
moniliáza
trypanozomiáza
teniáza
trichomoniáza
mydriáza
siriáza
psoriáza
sauriáza
satyriáza
pityriáza
litiáza
cholelitiáza
ptyalolitiáza
pneumolitiáza
ureterolitiáza
enterolitiáza
nefrolitiáza
urolitiáza
pankreatolitiáza
otolitiáza
cystolitiáza
elefantiáza
myiáza
kataláza
parakláza
katakláza
litokláza
protokláza
hydroláza
koaguláza
celuláza
amyláza
zymáza
kináza
pektináza
oáza
varroáza
lipáza
sacharáza
esteráza
fráza
parafráza
metafráza
perifráza
lituráza
laktáza
ektáza
atelektáza
pektáza
sklerektáza
reduktáza
maltáza
peptáza
invertáza
stáza
astáza
diastáza
apokastáza
anastáza
metastáza
homeostáza
lymfostáza
bakteriostáza
hypostáza
galaktostáza
izostáza
extáza
váza
bujabéza
diecéza
arcidiecéza
hodegéza
exegéza
katechéza
askéza
eméza
hemateméza
miméza
genéza
agenéza
diagenéza
paragenéza
katagenéza
metagenéza
epigenéza
pangenéza
palingenéza
pedogenéza
endogenéza
nukleogenéza
osteogenéza
morfogenéza
biogenéza
abiogenéza
neobiogenéza
spermiogenéza
onkogenéza
halogenéza
fylogenéza
nomogenéza
termogenéza
organogenéza
cenogenéza
partenogenéza
karcinogenéza
monogenéza
etnogenéza
gynogenéza
zoogenéza
antropogenéza
kancerogenéza
heterogenéza
tafrogenéza
epirogenéza
orogenéza
florogenéza
sporogenéza
petrogenéza
talasogenéza
spermatogenéza
patogenéza
etiopatogenéza
teratogenéza
gametogenéza
kinetogenéza
litogenéza
tektogenéza
ontogenéza
odontogenéza
protogenéza
ortogenéza
blastogenéza
histogenéza
autogenéza
cytogenéza
leukocytogenéza
ovogenéza
embryogenéza
kryogenéza
polygenéza
parenéza
kombinéza
kinéza
akinéza
parakinéza
telekinéza
synkinéza
echokinéza
psychokinéza
heterokinéza
fotokinéza
cytokinéza
bradykinéza
anamnéza
katamnéza
majonéza
polonéza
leukopoéza
myelopoéza
hemopoéza
hematopoéza
leukocytopoéza
trapéza
apoziopéza
paréza
paraparéza
hemiparéza
monoparéza
heréza
dieréza
pleréza
hypemeréza
hysteréza
fréza
synkréza
diaforéza
ionoforéza
elektroforéza
iontoforéza
diuréza
anuréza
enuréza
téza
diatéza
metatéza
atetéza
epitéza
fritéza
antitéza
antéza
proantéza
paracentéza
amniocentéza
parentéza
syntéza
osteosyntéza
biosyntéza
chemosyntéza
fotosyntéza
hypotéza
protéza
endoprotéza
blastéza
anestéza
kinestéza
pavéza
akcíza
torakoschíza
meloschíza
palatoschíza
markíza
vokalíza
metalíza
blíza
zblíza
parenklíza
heteroklíza
remíza
ríza
bríza
fríza
kríza
epikríza
pseudokríza
hypokríza
repríza
ftíza
myeloftíza
expertíza
devíza
franšíza
ribóza
trombóza
pyletrombóza
dóza
acidóza
kandidóza
askaridóza
aldóza
trematodóza
cestodóza
ixodóza
myokardóza
lordóza
mononukleóza
tyreóza
atyreóza
apoteóza
kofóza
morfóza
anamorfóza
paramorfóza
metamorfóza
alometamorfóza
pyrometamorfóza
trofomorfóza
ekomorfóza
alomorfóza
chemomorfóza
homomorfóza
termomorfóza
zoomorfóza
fotomorfóza
sufóza
kyfóza
rinokyfóza
alergóza
trichóza
hypertrichóza
onychóza
psychóza
metempsychóza
cirhóza
skabióza
anabióza
parabióza
antibióza
symbióza
parasymbióza
endobióza
xylobióza
aerobióza
anaerobióza
nekrobióza
oxybióza
kalcióza
fuzikladióza
kokcidióza
meióza
torakomeióza
spongióza
borelióza
verticilióza
monilióza
skolióza
lordoskolióza
kyfoskolióza
berylióza
mióza
semióza
tenióza
pneumokonióza
filarióza
alternarióza
fuzarióza
bakterióza
listerióza
cerkosporióza
helmintosporióza
myióza
babezióza
bilharzióza
tabakóza
psitakóza
silikóza
antrasilikóza
exsikóza
toxikóza
tyreotoxikóza
enterotoxikóza
talkóza
echinokokóza
narkóza
toponarkóza
elektronarkóza
cysticerkóza
onchocerkóza
viskóza
glukóza
mykóza
onychomykóza
tonzilomykóza
aktinomykóza
dermatomykóza
sykóza
alkalóza
metalóza
brucelóza
myogelóza
pimelóza
trichinelóza
salmonelóza
tyflóza
kolibacilóza
aspergilóza
pilóza
psilóza
ptilóza
cyklóza
fasciolóza
skrofulóza
trombikulóza
pedikulóza
kalkulóza
tuberkulóza
pseudotuberkulóza
celulóza
nitrocelulóza
trinitrocelulóza
granulóza
torulóza
pustulóza
levulóza
ankylóza
amylóza
tylóza
anastylóza
xylóza
fimóza
mimóza
anastomóza
bunostomóza
cyatostomóza
efarmóza
syndesmóza
osmóza
elektroosmóza
gumóza
zymóza
anaplazmóza
mykoplazmóza
piroplazmóza
histoplazmóza
toxoplazmóza
melanóza
manóza
stanóza
cyanóza
akrocyanóza
cenóza
biocenóza
zoocenóza
parazitocenóza
fytocenóza
kolagenóza
stenóza
pulmonalstenóza
tracheostenóza
ezofagostenóza
bronchostenóza
angiostenóza
kraniostenóza
torakostenóza
ureterostenóza
pylorostenóza
gnóza
diagnóza
paragnóza
lignóza
prognóza
kalcinóza
mediokalcinóza
karcinóza
polinóza
avitaminóza
hypovitaminóza
hypervitaminóza
albuminóza
aluminóza
farinóza
akarinóza
erinóza
tafrinóza
sklerotinóza
ariboflavinóza
antraknóza
abionóza
dyshormonóza
zoonóza
antrozoonóza
dermatozoonóza
helmintozoonóza
ochronóza
hypnóza
autohypnóza
póza
polypóza
róza
sacharóza
toxokaróza
fibróza
hidróza
anhidróza
synchondróza
polyhydróza
tuberóza
sideróza
asideróza
skleróza
arterioskleróza
artérioskleróza
ateroskleróza
otoskleróza
seróza
heteróza
xeróza
nefróza
litonefróza
leptospiróza
viróza
parvoviróza
nakróza
nekróza
osteonekróza
adiponekróza
chloróza
poróza
osteoporóza
polyporóza
fluoróza
próza
koxatróza
petróza
artróza
omartróza
gonartróza
osteoartróza
pyartróza
dextróza
amauróza
krauróza
neuróza
logoneuróza
toponeuróza
vazoneuróza
cenuróza
pyróza
steatóza
silikatóza
nozematóza
lipomatóza
chromatóza
achromatóza
xantomatóza
stomatóza
myxomatóza
dermatóza
fotodermatóza
traumatóza
pneumatóza
tanatóza
keratóza
ketóza
kinetóza
mitóza
amitóza
pseudoamitóza
endomitóza
kryptomitóza
intermitóza
ornitóza
laktóza
galaktóza
pektóza
fruktóza
maltóza
akantóza
paradentóza
pentóza
helmintóza
paradontóza
parodontóza
amotóza
ptóza
koleoptóza
visceroptóza
nefroptóza
metroptóza
mastoptóza
hemoblastóza
erytroblastóza
hemastóza
gestóza
synostóza
exostóza
dyzostóza
cystóza
pneumocystóza
trombocytóza
neocytóza
lymfocytóza
fagocytóza
makrofagocytóza
leukocytóza
poikilocytóza
agranulocytóza
monocytóza
nervóza
myóza
ichtyóza
hrôza
arkebúza
medúza
fúza
blúza
múza
drúza
hrúza
túza
motúza
kartúza
pavúza
hľúza
dýza
epifýza
symfýza
apofýza
hypofýza
adenohypofýza
dialýza
hemodialýza
elektrodialýza
analýza
psychoanalýza
narkoanalýza
makroanalýza
elektroanalýza
autoanalýza
paralýza
myoparalýza
katalýza
fotokatalýza
trombolýza
acidolýza
alkoholýza
rádiolýza
fakolýza
glykolýza
amylolýza
hemolýza
homolýza
termolýza
ozonolýza
hydrolýza
heterolýza
fosforolýza
elektrolýza
pyrolýza
frontolýza
fotolýza
histolýza
autolýza
cytolýza
karyolýza
kĺza
skĺza
neskĺza
vymŕza
nevymŕza
galéa
ča
bača
dača
hadača
zakladača
sliača
odvíjača
prevíjača
vyvíjača
kača
vlača
mača
lamača
pripínača
pača
rača
drača
požierača
podmietača
mikropočítača
prehrievača
verbovača
pieskovača
splynovača
zapisovača
nastavovača
zabezpečovača
vysvetľovača
odvodňovača
zvýrazňovača
odprašovača
zavlažovača
vyrovnávača
nahrávača
vymývača
privádzača
čača
poháňača
rabča
vrabča
žabča
prisviedča
neprisviedča
dosviedča
nedosviedča
usviedča
neusviedča
budča
nedochôdča
geča
človieča
násobiča
sladiča
vladiča
sadiča
udiča
paliča
uliča
piča
priča
škrtiča
dojča
trojča
dvojča
valča
kelča
olča
sokolča
polča
môlča
saramča
anča
danča
baganča
usmrkanča
potkanča
baranča
saranča
branča
stanča
jelenča
usoplenča
konča
krnča
srnča
cigánča
pánča
choča
komoča
levoča
chlapča
ľupča
gutaperča
hrča
morča
desatorča
štvorča
prča
paprča
kurča
chotča
bytča
kombuča
guča
papuča
odstavča
dievča
borievča
lovča
sovča
báča
zabáča
nezabáča
vybáča
nevybáča
káča
utekáča
okáča
kudláča
ikernáča
klepáča
trepáča
žobráča
odtáča
potáča
vtáča
prváča
mazáča
holíča
sokolíča
orlíča
koníča
sloníča
opíča
zubríča
tigríča
losíča
pštrosíča
psíča
levíča
sovíča
lastovíča
kamzíča
kačíča
búča
vnúča
pravnúča
súča
vĺča
odstŕča
neodstŕča
kaďa
naďa
medvieďa
srďa
háďa
mláďa
chúďa
dažďa
ľa
koštiaľa
paľa
vaľa
ľaľa
tuľaľa
šabľa
škebľa
čerebľa
štebľa
drumbľa
hobľa
hrobľa
šerbľa
ubľa
rubľa
pochábľa
vrúbľa
kýbľa
škarnicľa
šnicľa
špicľa
kancľa
promincľa
bedľa
jedľa
knedľa
vedľa
povedľa
špajdľa
mandľa
vandľa
švindľa
šindľa
podľa
štrudľa
štrúdľa
kŕdľa
ľubeľa
nedeľa
podcieľa
premieľa
nepremieľa
podomieľa
nepodomieľa
nastieľa
nenastieľa
leľa
meľa
chmeľa
imeľa
kúpeľa
kyseľa
teľa
ukladateľa
pobádateľa
vymáhateľa
veľkopodnikateľa
vysielateľa
najímateľa
jednateľa
preberateľa
pretvárateľa
požičiavateľa
udržiavateľa
zhodnocovateľa
nárokovateľa
formovateľa
darovateľa
zmierovateľa
podpisovateľa
upisovateľa
ubytovateľa
účtovateľa
vybavovateľa
presadzovateľa
poškodzovateľa
schvaľovateľa
ovplyvňovateľa
zaisťovateľa
veľkododávateľa
vyjednávateľa
obstarávateľa
uschovávateľa
uchovávateľa
plniteľa
poistiteľa
vystaviteľa
potešiteľa
utešiteľa
pustošiteľa
zavŕšiteľa
zložiteľa
vydržiteľa
buteľa
veľa
naveľa
zaveľa
nezaveľa
preveľa
priveľa
oveľa
dúčeľa
košeľa
polokošeľa
pólokošeľa
štafľa
šafľa
fangľa
štangľa
džungľa
špargľa
kvargľa
cígľa
hľa
kachľa
chrchľa
ajhľa
takhľa
tamhľa
tenhľa
taktohľa
tamtohľa
tentohľa
totohľa
tutohľa
tátohľa
uhľa
tuhľa
špajľa
fakľa
krakľa
pinkľa
rokľa
verkľa
kramľa
kremľa
žemľa
šimľa
koromľa
cumľa
chumľa
soboľa
hrboľa
kúdoľa
hoľa
pachoľa
rehoľa
kúkoľa
moľa
homoľa
výmoľa
poľa
topoľa
zápoľa
roľa
miroľa
batoľa
pištoľa
voľa
tavoľa
hrvoľa
zvoľa
mozoľa
žúžoľa
rapľa
kvapľa
ipľa
štempľa
krumpľa
sopľa
topľa
štopľa
dupľa
štupľa
rašpľa
mrľa
piksľa
osľa
kapsľa
sysľa
čsľa
datľa
ďatľa
cigaretľa
špachtľa
delitľa
pentľa
rachétľa
rakétľa
babuľa
tabuľa
gebuľa
cibuľa
bobuľa
ceduľa
bleduľa
levanduľa
frnduľa
guľa
zemeguľa
polguľa
pologuľa
virguľa
machuľa
chochuľa
brehuľa
marhuľa
bakuľa
strakuľa
plačkuľa
muľa
černuľa
papuľa
škrupuľa
mišpuľa
haruľa
feruľa
cifruľa
škatuľa
rapotuľa
vrtuľa
zátuľa
štuľa
krivuľa
fazuľa
mazuľa
korčuľa
šuľa
tašuľa
šešuľa
uršuľa
byľa
černobyľa
záchyľa
ríbezľa
hajzľa
kozľa
combáľa
necombáľa
zubáľa
káľa
okáľa
páľa
prepánakráľa
koráľa
krištáľa
chváľa
míľa
chvíľa
kratochvíľa
čochvíľa
vôľa
svojvôľa
ľubovôľa
blahovôľa
zlovôľa
samovôľa
úľa
cencúľa
chodúľa
zafúľa
nezafúľa
vygúľa
nevygúľa
behúľa
múľa
docmúľa
odkotúľa
neodkotúľa
hýľa
pahýľa
rýľa
motýľa
fŕľa
kašľa
mašľa
grešľa
geršľa
mušľa
narozmýšľa
nenarozmýšľa
výžľa
baňa
kabaňa
gambaňa
veľkobaňa
cinobaňa
lovinobaňa
hrbaňa
štrbaňa
zubaňa
sedaňa
ždaňa
žufaňa
gigaňa
drgaňa
čugaňa
uchaňa
hluchaňa
bruchaňa
pehaňa
dlhaňa
kaňa
okaňa
belaňa
maňa
paňa
strapaňa
slepaňa
trepaňa
chlpaňa
krpaňa
skupaňa
hlupaňa
braňa
babraňa
cifraňa
bachraňa
piraňa
škraňa
rapotaňa
čaptaňa
sprostaňa
vaňa
hlavaňa
krivaňa
všivaňa
čaňa
sopľaňa
škuľaňa
ňaňa
modlitebňa
liečebňa
cvičebňa
učebňa
obrobňa
výrobňa
sadzobňa
skúšobňa
zárubňa
štubňa
výhybňa
pecňa
kapucňa
tácňa
pokladňa
základňa
poradňa
rozhľadňa
bedňa
reprobedňa
ústredňa
rozvodňa
studňa
lebeňa
cieňa
lieňa
slieňa
mieňa
obmieňa
neobmieňa
drieňa
srieňa
žieňa
keňa
zeleňa
čereňa
seňa
šteňa
dueňa
kešeňa
mufňa
jahňa
ľubochňa
parochňa
žehňa
ohňa
postruhňa
vyhňa
iňa
griňa
skriňa
sviňa
predajňa
veľkopredajňa
výdajňa
kajňa
stajňa
šmikňa
lokňa
sukňa
minisukňa
prádelňa
tehelňa
dielňa
autodielňa
kelňa
kúpelňa
pozorovatelňa
kotolňa
útulňa
spálňa
kôlňa
štôlňa
mňa
výkrmňa
veľkovýkrmňa
doňa
hvezdoňa
duchoňa
dlhoňa
tarhoňa
báhoňa
koňa
beloňa
broňa
vetroňa
turoňa
soňa
nátoňa
sivoňa
pňa
lipňa
štulpňa
chlopňa
nákupňa
veľkonákupňa
výkupňa
stupňa
medzistupňa
varňa
drňa
zberňa
herňa
terňa
pežerňa
grňa
mrňa
horňa
korňa
hladomorňa
šoporňa
korektorňa
hovorňa
dozorňa
turňa
osturňa
kasňa
kisňa
chosňa
klipsňa
platňa
gramoplatňa
šatňa
brazoletňa
priemetňa
halapartňa
fortňa
ostňa
krstňa
kutňa
putňa
huňa
vrakuňa
vikuňa
prípravňa
úpravňa
výpravňa
výhrevňa
pitevňa
klubovňa
ľubovňa
pracovňa
micovňa
valcovňa
mincovňa
nocovňa
sladovňa
úradovňa
ľadovňa
študovňa
čokoládovňa
odchovňa
úschovňa
knihovňa
sústruhovňa
čajovňa
strojovňa
hájovňa
lakovňa
alkovňa
známkovňa
šenkovňa
zinkovňa
vzorkovňa
štrkovňa
pieskovňa
vaľkovňa
káblovňa
posilovňa
sokolovňa
snemovňa
formovňa
transformovňa
lampovňa
ozdarovňa
zvarovňa
vývarovňa
jadrovňa
zborovňa
kompresorovňa
akumulátorovňa
ošetrovňa
vyšetrovňa
rúrovňa
ohlasovňa
lesovňa
lisovňa
spisovňa
koksovňa
rysovňa
maltovňa
smaltovňa
montovňa
šrotovňa
pustovňa
ubytovňa
drôtovňa
odúčtovňa
ozdravovňa
opravovňa
rýchloopravovňa
autoopravovňa
prípravovňa
úpravovňa
stravovňa
zotavovňa
galvanizovňa
vozovňa
bačovňa
požičovňa
videopožičovňa
tkáčovňa
práčovňa
náraďovňa
spaľovňa
rozdeľovňa
mangľovňa
posilňovňa
prešovňa
polepšovňa
zaisťovňa
poisťovňa
rozmnožovňa
nemluvňa
dyňa
gegyňa
kolegyňa
burgyňa
vrahyňa
samovrahyňa
kuchyňa
tuchyňa
bohyňa
hlohyňa
luhyňa
žalobkyňa
obžalobkyňa
výrobkyňa
úpadkyňa
radkyňa
poradkyňa
zradkyňa
velezradkyňa
vlastizradkyňa
predsedkyňa
vedkyňa
prírodovedkyňa
jazykovedkyňa
umenovedkyňa
svedkyňa
chodkyňa
predchodkyňa
dôchodkyňa
dohodkyňa
rozhodkyňa
domorodkyňa
vodkyňa
sprievodkyňa
vojvodkyňa
arcivojvodkyňa
veľkovojvodkyňa
zvodkyňa
pôvodkyňa
sudkyňa
samosudkyňa
jazdkyňa
predjazdkyňa
krasojazdkyňa
spolujazdkyňa
vládkyňa
brekyňa
spravodajkyňa
obhajkyňa
strojkyňa
znalkyňa
pôdoznalkyňa
tovaroznalkyňa
povstalkyňa
prisťahovalkyňa
privandrovalkyňa
vytrvalkyňa
umelkyňa
votrelkyňa
strelkyňa
lukostrelkyňa
vlkyňa
záujemkyňa
príjemkyňa
vzdelankyňa
poslankyňa
europoslankyňa
vyslankyňa
veľvyslankyňa
vyhnankyňa
zamestnankyňa
spoluzamestnankyňa
obrankyňa
ochrankyňa
záchrankyňa
trestankyňa
zástankyňa
chovankyňa
odchovankyňa
obľúbenkyňa
odídenkyňa
pridelenkyňa
vyvolenkyňa
splnomocnenkyňa
chránenkyňa
stúpenkyňa
zverenkyňa
vzbúrenkyňa
navrátenkyňa
oslávenkyňa
väzenkyňa
spoluväzenkyňa
prívrženkyňa
maratónkyňa
prorokyňa
otrokyňa
sokyňa
kníhkupkyňa
výkupkyňa
nástupkyňa
zástupkyňa
darkyňa
zákonodarkyňa
výberkyňa
výherkyňa
odporkyňa
pastorkyňa
pstorkyňa
hovorkyňa
tvorkyňa
spolutvorkyňa
dozorkyňa
turkyňa
jaskyňa
zemepiskyňa
prírodopiskyňa
noskyňa
únoskyňa
broskyňa
zajatkyňa
samoplatkyňa
letkyňa
porotkyňa
rytkyňa
veštkyňa
mukyňa
plavkyňa
výpravkyňa
pevkyňa
ševkyňa
zábudlivkyňa
jednotlivkyňa
závistlivkyňa
národovkyňa
trhovkyňa
lovkyňa
bezdomovkyňa
menovkyňa
varovkyňa
opatrovkyňa
športovkyňa
správkyňa
legislatívkyňa
lezkyňa
skalolezkyňa
horolezkyňa
povrazolezkyňa
nálezkyňa
vynálezkyňa
grékyňa
bežkyňa
svetobežkyňa
strážkyňa
obryňa
svätyňa
rezňa
babizňa
barabizňa
blizňa
rizňa
vozňa
väzňa
spoluväzňa
gáňa
budzogáňa
buzogáňa
donaháňa
sucháňa
odoháňa
neodoháňa
vokáňa
skláňa
páňa
strapáňa
chlpáňa
muráňa
táňa
kriváňa
bíňa
ríňa
zavíňa
nezavíňa
nezvíňa
tôňa
vôňa
šľahúňa
grúňa
plavúňa
pričňa
telocvičňa
točňa
učňa
práčňa
kováčňa
strieľňa
kúpeľňa
podateľňa
hlásateľňa
sprostredkovateľňa
pozorovateľňa
kazateľňa
riaditeľňa
sporiteľňa
poodhŕňa
sŕňa
tŕňa
škvŕňa
brašňa
čerešňa
višňa
fošňa
brošňa
krošňa
foršňa
sršňa
rušňa
sušňa
šušňa
strižňa
záložňa
stržňa
sústružňa
baša
iliaša
kaša
salaša
maša
gamaša
domaša
naša
paša
saša
nataša
ustaša
vaša
čaša
fľaša
vígľaša
beša
mikeša
marrákeša
remeša
agneša
depeša
kinčeša
ibiša
ľubiša
budiša
meliša
holiša
juliša
miša
daniša
finiša
spiša
riša
šariša
gábriša
ondriša
floriša
abatiša
fetiša
sviša
portviša
hašiša
bakšiša
gejša
mojša
rakša
rikša
lokša
ptrukša
kalša
jelša
olša
omša
ajanámša
vinša
hruboša
leoša
langoša
drahoša
rákoša
galoša
kaloša
paloša
siloša
noša
poša
jaroša
groša
bokroša
antoša
bartoša
aľoša
ťapša
marša
verša
polverša
borša
horša
prša
srša
buša
babuša
libuša
gorbuša
duša
drahuša
kuša
beluša
miluša
nesluša
danuša
hanuša
venuša
lipuša
hodruša
cifruša
svokruša
oskoruša
moruša
katruša
pstruša
katuša
zlatuša
betuša
kartuša
beňuša
kaťuša
vša
flyša
sobáša
rozsobáša
rubáša
dáša
bundáša
čardáša
vyháša
nevyháša
mariáša
paprikáša
ukáša
guláša
máša
oldomáša
otčenáša
jonáša
lapáša
lampáša
rampáša
ondráša
rováša
guľáša
bangladéša
ríša
veľríša
vankúša
súša
mäkkýša
skrýša
zväčša
zbližša
ťa
gaťa
nedochôdčaťa
káčaťa
teľaťa
dieťa
kvieťa
peťa
treťa
sťa
kosťa
kolbišťa
skladišťa
nákladišťa
výkladišťa
hradišťa
zoradišťa
schodišťa
koľajišťa
učilišťa
pramenišťa
semenišťa
nástupišťa
výstupišťa
iskrišťa
ovsišťa
odbytišťa
stanovišťa
obväzišťa
riečišťa
útočišťa
plášťa
podmášťa
nepodmášťa
líšťa
prečíšťa
neprečíšťa
podopúšťa
blaža
paža
radža
maharadža
imidža
bagandža
bogandža
brandža
gundža
kambodža
hodža
rádža
strídža
dieža
knieža
arciknieža
veľkoknieža
mreža
veža
beloveža
iža
domaniža
garniža
čiža
žiža
belža
kamža
temža
planža
branža
činža
neboža
úboža
joža
koža
hloža
uloža
marža
šarža
dešarža
kaluža
ruža
chyža
lyža
monolyža
ryža
gáža
páža
kráža
stráža
slíža
paríža
kríža
dvojkríža
veľkokríža
dóža
lóža
pĺža
zdŕža


zobraziť všetky slová, ktoré končíme aa
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ba
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ca
zobraziť všetky slová, ktoré končíme da
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ea
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fa
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ga
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ha
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ja
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ka
zobraziť všetky slová, ktoré končíme la
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ma
zobraziť všetky slová, ktoré končíme na
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oa
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pa
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ra
zobraziť všetky slová, ktoré končíme sa
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ta
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ua
zobraziť všetky slová, ktoré končíme va
zobraziť všetky slová, ktoré končíme wa
zobraziť všetky slová, ktoré končíme xa
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ya
zobraziť všetky slová, ktoré končíme za
zobraziť všetky slová, ktoré končíme éa
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ča
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ďa
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľa
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ňa
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ša
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ťa
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ža


 

 
Zoznam slov -