slová končiace ú

     
Vyhľadávanie slová    počnúc        končiace      


zoznam slov, ktorá končí ú

ú

jebú
nejebú
hrebú
nehrebú
pohrebú
šibú
nešibú
pošibú
nepošibú
vyšibú
nevyšibú
rajbú
nerajbú
dlbú
nedlbú
šklbú
zašklbú
nezašklbú
nešklbú
ošklbú
došklbú
nedošklbú
neošklbú
pošklbú
nepošklbú
zošklbú
nezošklbú
vyšklbú
nevyšklbú
rozšklbú
nerozšklbú
dobú
čarbú
načarbú
nenačarbú
nečarbú
počarbú
nepočarbú
ťarbú
neťarbú
drbú
nedrbú
hrbú
polohrubú
brbcú
nebrbcú
širokoplecú
mecú
nemecú
rozmecú
nerozmecú
chechcú
nechechcú
rozchechcú
nerozchechcú
chrochcú
nechrochcú
zaštebocú
nezaštebocú
brbocú
nebrbocú
rozbuchocú
nerozbuchocú
zaklokocú
nezaklokocú
podrkocú
nepodrkocú
potrkocú
nepotrkocú
troskocú
stroskocú
nestroskocú
frflocú
čľapocú
nečľapocú
depcú
nedepcú
drcú
chlascú
nechlascú

radú
neradú
zapradú
povedú
nepovedú
idú
neidú
nezajdú
nejdú
prejdú
neprejdú
vojdú
nevojdú
ujdú
neujdú
vyjdú
nevyjdú
káthmándú
bezvodú
pritvrdú
budú
nebudú
dudú
dúdú
vúdú
obkĺdú
neobkĺdú


rafú
nerafú
ragú

pridrahú
ichú
uchú
ichuchú
ihú
pridlhú
nohú
dvojnohú
rohú
uhú
huhú
ihuhú
obrábajú
neobrábajú
prerábajú
neprerábajú
privyrábajú
rúbajú
prerúbajú
neprerúbajú
zrúbajú
nezrúbajú
uplácajú
vsácajú
dokrúcajú
nedokrúcajú
pokrúcajú
odhliadajú
neodhliadajú
vzhliadajú
poriadajú
vysporiadajú
nevysporiadajú
vyporiadajú
vynadajú
nevynadajú
vpadajú
zajedajú
nezajedajú
objedajú
neobjedajú
odjedajú
neodjedajú
prejedajú
neprejedajú
nepojedajú
zjedajú
nezjedajú
popredajú
vysedajú
napovedajú
nenapovedajú
zapovedajú
predpovedajú
nepredpovedajú
nepovedajú
vypovedajú
nevypovedajú
prezvedajú
neprezvedajú
poprezvedajú
nepoprezvedajú
vyzvedajú
nevyzvedajú
zazdajú
nezazdajú
vyhádajú
vychládajú
nevychládajú
obkrádajú
neobkrádajú
rozkrádajú
nerozkrádajú
postrádajú
nepostrádajú
mliagajú
nemliagajú
curigajú
necurigajú
znechajú
neznechajú
opuchajú
neopuchajú
pošuchajú
nepošuchajú
zavzdychajú
nezavzdychajú
zosychajú
nezosychajú
zatíchajú
nezatíchajú
stíchajú
nestíchajú
vysýchajú
rozbehajú
nerozbehajú
nastrihajú
nenastrihajú
zaluhajú
nezaluhajú
bláhajú
nebláhajú
porozžíhajú
kuľhajú
nekuľhajú
pokajajú
povybíjajú
nepovybíjajú
šíjajú
nešíjajú
zamakajú
nezamakajú
strebkajú
nestrebkajú
cuckajú
necuckajú
badkajú
nebadkajú
povyvliekajú
nepovyvliekajú
božekajú
nebožekajú
doredikajú
nedoredikajú
zablikajú
nezablikajú
vymodlikajú
spolupodnikajú
nespolupodnikajú
cvikajú
necvikajú
zakuvikajú
nezakuvikajú
jojkajú
nejojkajú
mojkajú
nemojkajú
spinkajú
nespinkajú
čliapkajú
nečliapkajú
strapkajú
nestrapkajú
naklepkajú
nenaklepkajú
chrápkajú
nechrápkajú
nazberkajú
nenazberkajú
badurkajú
nebadurkajú
roztlieskajú
neroztlieskajú
tryskajú
chmatkajú
nechmatkajú
pomotkajú
nepomotkajú
potrtkajú
nepotrtkajú
čítkajú
prepukajú
zafňukajú
nezafňukajú
šukajú
nešukajú
ďavkajú
neďavkajú
vyskákajú
nevyskákajú
flákajú
odflákajú
neodflákajú
neflákajú
prosíkajú
potýkajú
čačkajú
nečačkajú
zhýčkajú
nezhýčkajú
zaškvŕkajú
nezaškvŕkajú
čvŕkajú
nečvŕkajú
postielajú
nepostielajú
ustielajú
neustielajú
prevolajú
šmatlajú
nešmatlajú
vlajú
nevlajú
odtúlajú
majú
podumajú
nepodumajú
zlámajú
nezlámajú
dochrámajú
nedochrámajú
nasnímajú
nenasnímajú
zosnímajú
nadýmajú
nenadýmajú
napačmajú
nenapačmajú
napašmajú
nenapašmajú
šianajú
nešianajú
ujednajú
rozzelenajú
predznamenajú
nepredznamenajú
sčervenajú
tesnajú
uhasínajú
započínajú
nezapočínajú
doschýnajú
nedoschýnajú
uschýnajú
zomkýnajú
nezomkýnajú
zalapajú
nezalapajú
štiepajú
naštiepajú
nenaštiepajú
neštiepajú
poštiepajú
nepoštiepajú
rozštiepajú
nerozštiepajú
dupajú
zadupajú
nezadupajú
nedupajú
podupajú
nepodupajú
udupajú
neudupajú
vydupajú
nevydupajú
rozdupajú
nerozdupajú
skrápajú
neskrápajú
vykrápajú
nevykrápajú
tápajú
húpajú
nehúpajú
stúpajú
nestúpajú
dostúpajú
nedostúpajú
presýpajú
nepresýpajú
zadierajú
nezadierajú
ponatierajú
dovierajú
nedovierajú
domerajú
uhrajú
neuhrajú
zhrajú
nezhrajú
schátrajú
nezahárajú
kárajú
nekárajú
zapárajú
nezapárajú
nabúrajú
nenabúrajú
podmúrajú
nepodmúrajú
štúrajú
neštúrajú
utýrajú
neutýrajú
kasajú
zakasajú
nezakasajú
podkasajú
nepodkasajú
nekasajú
vykasajú
nevykasajú
ovisajú
neovisajú
klusajú
neklusajú
priklusajú
nepriklusajú
pásajú
nepásajú
popásajú
nepopásajú
drásajú
nedrásajú
zatrblietajú
nezatrblietajú
rozplietajú
vypletajú
nevypletajú
rozpletajú
nerozpletajú
primetajú
neprimetajú
rozmetajú
nerozmetajú
chrochtajú
nechrochtajú
ocitajú
neocitajú
koktajú
nekoktajú
plantajú
neplantajú
porantajú
neporantajú
špintajú
nešpintajú
štebotajú
neštebotajú
mihotajú
nemihotajú
zurkotajú
nezurkotajú
čurkotajú
nečurkotajú
troskotajú
šepotajú
vyškrtajú
chlastajú
nechlastajú
zachytajú
nezachytajú
vrátajú
chichútajú
nechichútajú
obrúbavajú
neobrúbavajú
usporiadavajú
vyporiadavajú
rozdrúzgavajú
nerozdrúzgavajú
dodýchavajú
nedodýchavajú
opŕchavajú
neopŕchavajú
kašliavajú
nekašliavajú
domeriavajú
večeriavajú
nevečeriavajú
dopriavajú
nedopriavajú
zapožičiavajú
ležiavajú
neležiavajú
nedržiavajú
nasiakavajú
nenasiakavajú
roztlieskavajú
neroztlieskavajú
pískavajú
nepískavajú
odfúkavajú
neodfúkavajú
stýkavajú
nestýkavajú
zatĺkavajú
nezatĺkavajú
otĺkavajú
neotĺkavajú
vytĺkavajú
nevytĺkavajú
zašliapavajú
nezašliapavajú
táravajú
netáravajú
zalietavajú
zlietavajú
nezlietavajú
odrátavajú
neodrátavajú
vyrátavajú
nevyrátavajú
predčítavajú
vypočítavajú
nevypočítavajú
skĺzavajú
riadievajú
neriadievajú
zahľadievajú
dodievajú
nedodievajú
poomdlievajú
presklievajú
nepresklievajú
vlievajú
nevlievajú
zvolebnievajú
nezvolebnievajú
zdomácnievajú
nezdomácnievajú
plnievajú
neplnievajú
zjasnievajú
nezjasnievajú
znedeľnievajú
neznedeľnievajú
žnievajú
nežnievajú
neuspievajú
porozsievajú
šantievajú
nešantievajú
osprostievajú
neosprostievajú
chutievajú
nechutievajú
žičievajú
nežičievajú
ukončievajú
prášievajú
neprášievajú
túžievajú
netúžievajú
odchovajú
vyškrabávajú
nevyškrabávajú
poprehľadávajú
pohľadávajú
vyjedávajú
pozdávajú
nepozdávajú
zapichávajú
nezapichávajú
pozapichávajú
nepozapichávajú
vpichávajú
nevpichávajú
dobehávajú
nedobehávajú
obstrihávajú
neobstrihávajú
zadrhávajú
nezadrhávajú
otrhávajú
neotrhávajú
pokuľhávajú
nepokuľhávajú
čakávajú
občakávajú
nečakávajú
zatekávajú
zatkávajú
utkávajú
prepukávajú
sklamávajú
objednávajú
neobjednávajú
prejednávajú
neprejednávajú
ujednávajú
predznamenávajú
nepredznamenávajú
pokonávajú
nepokonávajú
pochutnávajú
nepochutnávajú
oklepávajú
neoklepávajú
odkopávajú
neodkopávajú
udupávajú
neudupávajú
vysypávajú
poihrávajú
nepoihrávajú
zhrávajú
nezhrávajú
vykutrávajú
nevykutrávajú
skresávajú
vykresávajú
nevykresávajú
pospratávajú
nepospratávajú
preletávajú
nepreletávajú
zapletávajú
odškrtávajú
vyvrtávajú
nevyvrtávajú
vyvstávajú
poprekutávajú
pozachytávajú
nepozachytávajú
odchytávajú
neodchytávajú
poschytávajú
neposchytávajú
vychytávajú
zapamätávajú
nezapamätávajú
opotrebovávajú
dobudovávajú
poschovávajú
neposchovávajú
prečíslovávajú
neprečíslovávajú
odmínovávajú
nepreúčtovávajú
vyúčtovávajú
trvávajú
odrezávajú
neodrezávajú
zrezávajú
nezrezávajú
vyškrabúvajú
nevyškrabúvajú
odpracúvajú
priklincúvajú
nepriklincúvajú
nocúvajú
vysporadúvajú
vyporadúvajú
podúvajú
vyšľahúvajú
nevyšľahúvajú
dobehúvajú
nedobehúvajú
vybľakúvajú
nevybľakúvajú
podkúvajú
nepodkúvajú
rokúvajú
nerokúvajú
preblyskúvajú
nepreblyskúvajú
vykúvajú
nevykúvajú
venúvajú
nevenúvajú
vkomponúvajú
vydrapúvajú
nevydrapúvajú
skupúvajú
neskupúvajú
vsugerúvajú
nevsugerúvajú
vymurúvajú
nevymurúvajú
odhlasúvajú
neodhlasúvajú
zosúvajú
nezosúvajú
priletúvajú
nepriletúvajú
zapamätúvajú
nezapamätúvajú
premaľúvajú
nepremaľúvajú
odpľúvajú
neodpľúvajú
prepašúvajú
obývajú
vydobývajú
nevydobývajú
neobývajú
pobývajú
odkrývajú
neodkrývajú
odokrývajú
neodokrývajú
predchádzajú
nepredchádzajú
podchádzajú
prechládzajú
neprechládzajú
doprevádzajú
nedoprevádzajú
vovádzajú
nevovádzajú
popúdzajú
nepopúdzajú
vynaliezajú
pozaliezajú
nepozaliezajú
vymŕzajú
nevymŕzajú
prisviedčajú
neprisviedčajú
dosviedčajú
nedosviedčajú
usviedčajú
neusviedčajú
zabáčajú
nezabáčajú
vybáčajú
nevybáčajú
odstŕčajú
neodstŕčajú
premieľajú
nepremieľajú
podomieľajú
nepodomieľajú
nastieľajú
nenastieľajú
vystieľajú
combáľajú
necombáľajú
zafúľajú
nezafúľajú
vygúľajú
nevygúľajú
docmúľajú
odkotúľajú
neodkotúľajú
narozmýšľajú
nenarozmýšľajú
obmieňajú
neobmieňajú
donaháňajú
odoháňajú
neodoháňajú
zavíňajú
nezavíňajú
prevíňajú
vyhášajú
nevyhášajú
podmášťajú
nepodmášťajú
prečíšťajú
neprečíšťajú
poprepúšťajú
pridržajú
nepridržajú
dodŕžajú
bejú
lejú
šalejú
nešalejú
zošalejú
nezošalejú
zamdlejú
nezamdlejú
omdlejú
neomdlejú
belejú
zabelejú
nezabelejú
nebelejú
obelejú
neobelejú
pobelejú
nepobelejú
zbelejú
nezbelejú
celejú
zacelejú
nezacelejú
necelejú
nelejú
želejú
neželejú
oželejú
neoželejú
nezželejú
zoštíhlejú
nezoštíhlejú
plejú
neplejú
oteplejú
neoteplejú
steplejú
nesteplejú
oplejú
neoplejú
vyplejú
nevyplejú
tlejú
netlejú
dotlejú
nedotlejú
stlejú
nestlejú
pousmejú
nepousmejú
tmejú
zatmejú
nezatmejú
netmejú
dorozumejú
nedorozumejú
ochudobnejú
cnejú
zacnejú
nezacnejú
zobecnejú
nezobecnejú
necnejú
zútulnejú
nezútulnejú
brnejú
nebrnejú
zduchovnejú
nezduchovnejú
starejú
zastarejú
nezastarejú
nestarejú
ostarejú
neostarejú
zostarejú
nezostarejú
obodrejú
neobodrejú
modrejú
nemodrejú
zmodrejú
nezmodrejú
múdrejú
nemúdrejú
zmúdrejú
nezmúdrejú
hrejú
nahrejú
nenahrejú
zahrejú
nezahrejú
predhrejú
nepredhrejú
nehrejú
prehrejú
neprehrejú
prihrejú
neprihrejú
ohrejú
dohrejú
neohrejú
zohrejú
nezohrejú
rozohrejú
nerozohrejú
vyhrejú
nevyhrejú
osirejú
neosirejú
okrejú
neokrejú
pookrejú
nepookrejú
spríkrejú
nespríkrejú
chorejú
nechorejú
prechorejú
neprechorejú
ochorejú
neochorejú
pestrejú
nepestrejú
zbystrejú
nezbystrejú
dožrejú
zneistejú
nezneistejú
zľudštejú
nezľudštejú
spanštejú
nespanštejú
sťarbavejú
vyzdravejú
nevyzdravejú
červavejú
nečervavejú
skrvavejú
neskrvavejú
civejú
necivejú
zľadovejú
nezľadovejú
podbijú
nepodbijú
prebijú
neprebijú
pribijú
nepribijú
pobijú
nepobijú
ubijú
neubijú
vybijú
nevybijú
rozbijú
nerozbijú
vyhnijú
prisnijú
vijú
navijú
nenavijú
zavijú
nezavijú
obvijú
neobvijú
odvijú
neodvijú
nevijú
previjú
neprevijú
ovijú
neovijú
povijú
nepovijú
uvijú
neuvijú
rozvijú
nerozvijú
šijú
našijú
nenašijú
zašijú
nezašijú
obšijú
zaobšijú
nezaobšijú
neobšijú
nadšijú
nenadšijú
podšijú
nepodšijú
nešijú
prešijú
neprešijú
prišijú
neprišijú
došijú
nedošijú
pošijú
nepošijú
zošijú
nezošijú
rozošijú
nerozošijú
ušijú
neušijú
všijú
nevšijú
vyšijú
nevyšijú
rozšijú
nerozšijú
nažijú
nenažijú
nadužijú
nenadužijú
kjú
ujú
nekolabujú
skolabujú
neskolabujú
odškrabujú
neodškrabujú
šibujú
nešibujú
zahanbujú
nezahanbujú
vyzdobujú
nevyzdobujú
aprobujú
neaprobujú
zmnohonábujú
nezmnohonábujú
pacujú
nepacujú
popracujú
nepopracujú
hecujú
nehecujú
rajcujú
nerajcujú
šprajcujú
nešprajcujú
prevalcujú
neprevalcujú
vyvalcujú
zahlcujú
zbilancujú
dofinancujú
nedofinancujú
spolufinancujú
nespolufinancujú
neutancujú
ponocujú
fercujú
nefercujú
štorcujú
neštorcujú
pucujú
nepucujú
spucujú
nespucujú
vysväcujú
nevysväcujú
adujú
dokladujú
nedokladujú
dopadujú
gradujú
vykoledujú
expandujú
neexpandujú
suspendujú
nesuspendujú
zabodujú
nezabodujú
vypochodujú
retardujú
zbudujú
brigádujú
ládujú
naládujú
nenaládujú
neládujú
kreujú
nekreujú
tromfujú
prolongujú
zafungujú
homologujú
nadrogujú
nenadrogujú
predrogujú
nepredrogujú
konvergujú
liturgujú
neliturgujú
preplachujú
nepreplachujú
nachujú
nenachujú
vyšpľachujú
nevyšpľachujú
šachujú
vyšplechujú
nevyšplechujú
vpichujú
nevpichujú
ocajchujú
neocajchujú
dochujú
nedochujú
pochujú
nepochujú
schujú
neschujú
uschujú
neuschujú
prevychujú
neprevychujú
dobehujú
nedobehujú
pristehujú
nepristehujú
slohujú
neslohujú
zadrhujú
nezadrhujú
strhujú
prepluhujú
neprepluhujú
licenciujú
nelicenciujú
variujú
nevariujú
utajujú
neutajujú
zabojujú
nezabojujú
neprehnojujú
ujujú
lakujú
nelakujú
preplakujú
nepreplakujú
hliadkujú
nehliadkujú
skládkujú
neskládkujú
vyslabikujú
nevyslabikujú
dedikujú
nededikujú
predikujú
prejudikujú
unifikujú
hudlikujú
nehudlikujú
replikujú
multiplikujú
praktikujú
ofajkujú
neofajkujú
nevyštrajkujú
zaspájkujú
nezaspájkujú
známkujú
neznámkujú
šenkujú
nešenkujú
spoluúčinkujú
nespoluúčinkujú
predrokujú
nepredrokujú
nálepkujú
nenálepkujú
naštrkujú
nenaštrkujú
zamaskujú
nezamaskujú
zúžitkujú
krtkujú
nekrtkujú
zazátkujú
nezazátkujú
odfukujú
neodfukujú
vykukujú
nevykukujú
zhlukujú
voňavkujú
močovkujú
nemočovkujú
točovkujú
netočovkujú
stávkujú
nestávkujú
sprevádzkujú
nesprevádzkujú
zagombíkujú
nezagombíkujú
vykolíkujú
nevykolíkujú
zagombičkujú
nezagombičkujú
sáčkujú
nesáčkujú
bežkujú
nebežkujú
šalujú
nešalujú
dublujú
tunelujú
netunelujú
vytunelujú
nevytunelujú
štelujú
neštelujú
zoštelujú
nezoštelujú
mailujú
nemailujú
profilujú
neprofilujú
vyprofilujú
nevyprofilujú
ugrilujú
neugrilujú
posilujú
ventilujú
neventilujú
predestilujú
nepredestilujú
mejlujú
nemejlujú
zdemolujú
nezdemolujú
vekslujú
nevekslujú
artikulujú
neartikulujú
akumulujú
naakumulujú
nenaakumulujú
neakumulujú
otitulujú
cálujú
zacálujú
nezacálujú
necálujú
ulamujú
neulamujú
modemujú
nemodemujú
zazimujú
utlmujú
ochromujú
neochromujú
konfirmujú
zreformujú
nezreformujú
sanujú
karavanujú
nekaravanujú
pobubnujú
röntgenujú
neröntgenujú
zröntgenujú
nezröntgenujú
preklenujú
vakcinujú
nevakcinujú
nanominujú
nenanominujú
zvinujú
nezvinujú
pretelefonujú
nepretelefonujú
nedisonujú
zarezonujú
nezarezonujú
reinkarnujú
zrnujú
nezrnujú
saunujú
nesaunujú
zatrénujú
nezatrénujú
odmínujú
fönujú
nefönujú
vydrapujú
nevydrapujú
vyčapujú
zašľapujú
nezašľapujú
vlepujú
recipujú
nerecipujú
skalpujú
neskalpujú
osopujú
neosopujú
vyexcerpujú
nevyexcerpujú
zatupujú
vyrypujú
nevyrypujú
reparujú
nereparujú
uvarujú
zvarujú
rozvarujú
koncelebrujú
nekoncelebrujú
macerujú
moderujú
nemoderujú
interferujú
transferujú
spriemerujú
nespriemerujú
buzerujú
nebuzerujú
zašifrujú
nezašifrujú
migrujú
machrujú
nemachrujú
vyčachrujú
adorujú
vyvzdorujú
úhorujú
zmonitorujú
nezmonitorujú
dozorujú
nedozorujú
haprujú
nehaprujú
silvestrujú
nesilvestrujú
administrujú
neadministrujú
prelustrujú
neprelustrujú
vyfutrujú
nevyfutrujú
vmanévrujú
nevmanévrujú
hangárujú
párujú
spárujú
špárujú
nešpárujú
garnírujú
negarnírujú
okopírujú
neokopírujú
odsírujú
pomašírujú
fasujú
nefasujú
vyinkasujú
zahlasujú
nezahlasujú
odsúhlasujú
neodsúhlasujú
stresujú
nestresujú
vystresujú
nevystresujú
spolupodpisujú
popisujú
nepopisujú
kiksujú
nekiksujú
vylosujú
zavírusujú
nezavírusujú
odvírusujú
neodvírusujú
skratujú
neskratujú
skonštatujú
neskonštatujú
nafetujú
nenafetujú
nepaketujú
anketujú
neanketujú
kompletujú
skompletujú
draftujú
nedraftujú
neporecitujú
zeditujú
nezeditujú
nepregitujú
vygitujú
neprenitujú
exitujú
neexitujú
neprečitujú
zrajtujú
nezrajtujú
vyprojektujú
nevyprojektujú
selektujú
anektujú
neanektujú
prešaltujú
neprešaltujú
rezultujú
prekonzultujú
neprekonzultujú
transplantujú
netransplantujú
zagarantujú
segmentujú
okomentujú
neokomentujú
fermentujú
vyargumentujú
nevyargumentujú
zadokumentujú
nezadokumentujú
odparentujú
neodparentujú
patentujú
nepatentujú
eskontujú
neeskontujú
vymontujú
sabotujú
nesabotujú
drotujú
nedrotujú
zošrotujú
nezošrotujú
zadaptujú
nezadaptujú
pocestujú
nepocestujú
asistujú
neasistujú
starostujú
nestarostujú
adjustujú
zahutujú
nezahutujú
vydiskutujú
nevydiskutujú
doputujú
poputujú
nepoputujú
preúčtujú
reštituujú
nereštituujú
zabavujú
poopravujú
vypravujú
nevypravujú
natavujú
stavujú
znovunastavujú
neznovunastavujú
obstavujú
predspevujú
nepredspevujú
ponavštevujú
rekultivujú
demotivujú
inovujú
vynovujú
nevynovujú
zrelaxujú
nezrelaxujú
sexujú
nesexujú
oxeroxujú
neoxeroxujú
vyobrazujú
ponadhadzujú
neponadhadzujú
prihadzujú
neprihadzujú
pozhadzujú
nepozhadzujú
vyhradzujú
nevyhradzujú
nadsadzujú
nenadsadzujú
dosadzujú
nedosadzujú
odhrdzujú
neodhrdzujú
vytvrdzujú
nevytvrdzujú
parodizujú
neparodizujú
verbalizujú
neverbalizujú
medializujú
nemedializujú
materializujú
sformalizujú
nesformalizujú
znormalizujú
neznormalizujú
banalizujú
kriminalizujú
nekriminalizujú
profesionalizujú
neprofesionalizujú
liberalizujú
neliberalizujú
zneutralizujú
štrukturalizujú
neštrukturalizujú
reštrukturalizujú
nereštrukturalizujú
skapitalizujú
revitalizujú
nerevitalizujú
paušalizujú
nepaušalizujú
zosystemizujú
nezosystemizujú
legitimizujú
atomizujú
neatomizujú
anonymizujú
neanonymizujú
spoluorganizujú
nespoluorganizujú
amerikanizujú
neamerikanizujú
homogenizujú
démonizujú
nedémonizujú
solidarizujú
nesolidarizujú
polarizujú
sumarizujú
nesumarizujú
zosumarizujú
nezosumarizujú
priorizujú
nepriorizujú
majorizujú
valorizujú
nevalorizujú
zelektrizujú
nezelektrizujú
problematizujú
neproblematizujú
sproblematizujú
nesproblematizujú
aklimatizujú
neaklimatizujú
sprivatizujú
nesprivatizujú
demonetizujú
spolitizujú
nespolitizujú
tabuizujú
netabuizujú
relativizujú
nerelativizujú
zobjektivizujú
vykompenzujú
nevykompenzujú
bonzujú
nebonzujú
zanalyzujú
rozanalyzujú
naväzujú
nenaväzujú
fačujú
nefačujú
ofačujú
neofačujú
vytlačujú
predznačujú
ožobračujú
neožobračujú
obkračujú
neobkračujú
mulčujú
započujú
spoluurčujú
zaučujú
doporučujú
nedoporučujú
rozhorúčujú
nerozhorúčujú
odlaďujú
neodlaďujú
vylaďujú
zahniezďujú
nezahniezďujú
nazhromažďujú
nabaľujú
nenabaľujú
zaobaľujú
oddaľujú
premaľujú
nepremaľujú
napaľujú
zoceľujú
nezoceľujú
prerozdeľujú
neprerozdeľujú
znepriateľujú
neznepriateľujú
učiteľujú
neučiteľujú
krágľujú
odkrágľujú
neodkrágľujú
nekrágľujú
prenáhľujú
neprenáhľujú
spiľujú
nespiľujú
hrkľujú
nehrkľujú
zapoľujú
nezapoľujú
zatepľujú
nezatepľujú
štempľujú
neštempľujú
zdupľujú
obkresľujú
neobkresľujú
papuľujú
nepapuľujú
škrupuľujú
neškrupuľujú
vymaňujú
nevymaňujú
spravdepodobňujú
zmnohonábňujú
nezmnohonábňujú
zdomácňujú
nezdomácňujú
znepriehľadňujú
spriehľadňujú
nespriehľadňujú
sprehľadňujú
nesprehľadňujú
spriechodňujú
nespriechodňujú
zdôveryhodňujú
nezdôveryhodňujú
znevýhodňujú
neznevýhodňujú
sprejazdňujú
nesprejazdňujú
vyplieňujú
rozplieňujú
nerozplieňujú
zaumieňujú
nezaumieňujú
vykoreňujú
nevykoreňujú
odtajňujú
neodtajňujú
ustajňujú
neustajňujú
oslňujú
neoslňujú
zútulňujú
nezútulňujú
uzemňujú
neuzemňujú
zjemnňujú
nezjemnňujú
vystupňujú
nevystupňujú
zhodnoverňujú
nezhodnoverňujú
zahrňujú
nezahrňujú
premárňujú
nepremárňujú
znejasňujú
neznejasňujú
upresňujú
neupresňujú
vytesňujú
znekvalitňujú
neznekvalitňujú
privlastňujú
neprivlastňujú
odštátňujú
neodštátňujú
umravňujú
znerovnoprávňujú
neznerovnoprávňujú
zextenzívňujú
nezextenzívňujú
uväzňujú
neuväzňujú
znefunkčňujú
neznefunkčňujú
sfunkčňujú
nesfunkčňujú
znezreteľňujú
neznezreteľňujú
zavzdušňujú
nezavzdušňujú
poumiesťňujú
dopašujú
nadlepšujú
vylepšujú
nevylepšujú
ohoršujú
neohoršujú
sfušujú
nesfušujú
zaretušujú
nezaretušujú
vyciťujú
zaštiťujú
podmasťujú
nepodmasťujú
rozradosťujú
nerozradosťujú
zhosťujú
nezhosťujú
vykosťujú
nevykosťujú
premosťujú
nepremosťujú
vyprosťujú
nevyprosťujú
rozľútosťujú
nerozľútosťujú
zosvetšťujú
nezosvetšťujú
vydražujú
zavažujú
vyvažujú
nevyvažujú
zasnežujú
nezasnežujú
protežujú
neprotežujú
zmnožujú
usužujú
neusužujú
otužujú
neotužujú
vystužujú
nevystužujú
vyryžujú
nevyryžujú
zasilážujú
senážujú
nesenážujú
stážujú
nestážujú
primäjú
neprimäjú

jakú
irackú
hradeckú
královohradeckú
rajeckú
západonemeckú
pronemeckú
harmaneckú
jabloneckú
libereckú
bábkohereckú
medzilaboreckú
píseckú
žateckú
místeckú
mysliveckú
xenofobickú
pardubickú
oxidickú
hydrogeologickú
fytopatologickú
hydrometalurgickú
skalickú
polymetalickú
teplickú
domažlickú
protiepidemickú
hranickú
dubnickú
rybnickú
súdnickú
benickú
kamenickú
senickú
vedeckotechnickú
výrobnotechnickú
gelnickú
chmelnickú
strakonickú
ponickú
likérnickú
korytnickú
madunickú
bohunickú
jaslovskobohunickú
banskoštiavnickú
defektoskopickú
kaspickú
antimalarickú
atmosferickú
juhoafrickú
severoafrickú
dozimetrickú
považskobystrickú
astigmatickú
posttraumatickú
technokratickú
monokratickú
termostatickú
alfabetickú
obchodnopolitickú
medzinárodnopolitickú
morálnopolitickú
mitickú
robotickú
symbiotickú
trockistickú
antinacionalistickú
funkcionalistickú
personalistickú
konjunkturalistickú
izolacionistickú
internistickú
prokomunistickú
solidaristickú
cystickú
levickú
jovickú
žarnovickú
černovickú
mexickú
kunčickú
hrádockú
novozámockú
vrútockú
sdkú
nkú
milenkú
okú
bokú
prihlbokú
priširokú
hrkú
jaskú
saskú
texaskú
chebskú
karibskú
porubskú
podhradskú
belehradskú
vinohradskú
popradskú
seredskú
dunajskostredskú
náchodskú
hollywoodskú
brodskú
oxfordskú
udskú
saudskú
beskydskú
karloveskú
spišskonovoveskú
protičeskú
západočeskú
stredočeskú
východočeskú
staročeskú
delfskú
chicagskú
bombajskú
chaldejskú
juhokórejskú
kolumbijskú
východoázijskú
celoázijskú
bajkalskú
petržalskú
pohorelskú
chilskú
angolskú
sokolskú
istanbulskú
znojemskú
palermskú
šahanskú
gentlemanskú
murmanskú
podtatranskú
radvanskú
drážďanskú
piešťanskú
jenskú
zvolenskú
jemenskú
humenskú
brnenskú
strojárenskú
cementárenskú
jasenskú
rovenskú
protispoločenskú
lučenskú
lublinskú
dolinskú
sninskú
krupinskú
slatinskú
karvinskú
pezinskú
bonnskú
barcelonskú
hronskú
horehronskú
houstonskú
lyonskú
kalifornskú
lounskú
volynskú
kralupskú
zadarskú
kežmarskú
zavarskú
ružomberskú
oderskú
ladomerskú
medziministerskú
hannoverskú
novoborskú
táborskú
záborskú
matadorskú
salvadorskú
krásnohorskú
kutnohorskú
baltimorskú
vajnorskú
bosporskú
bavorskú
pečorskú
orenburskú
singapurskú
karpatskú
podkarpatskú
ingolstadtskú
metskú
novosvetskú
splitskú
detroitskú
kuvajtskú
intendantskú
galantskú
atlantskú
projektantskú
malohontskú
torontskú
rimavskosobotskú
stuttgartskú
erfurtskú
staromestskú
novomestskú
terstskú
irkutskú
uherskohradištskú
osuskú
mandžuskú
myjavskú
jihlavskú
boleslavskú
mladoboleslavskú
mimobratislavskú
myslavskú
kluknavskú
opavskú
stupavskú
juhomoravskú
českomoravskú
zlatomoravskú
hornooravskú
ostravskú
lietavskú
litavskú
žitavskú
vltavskú
hačavskú
rožňavskú
jelšavskú
olšavskú
mukačevskú
vrbovskú
dubovskú
hudcovskú
duchcovskú
zábiedovskú
baldovskú
jozefovskú
tachovskú
mochovskú
púchovskú
hlohovskú
váhovskú
bardejovskú
kyjovskú
tekovskú
novotekovskú
mikovskú
jankovskú
nálepkovskú
šipkovskú
stropkovskú
gorkovskú
lieskovskú
pskovskú
bukovskú
slavkovskú
masarykovskú
gabčíkovskú
vyškovskú
michalovskú
handlovskú
sverdlovskú
jaklovskú
sokolovskú
orlovskú
mikulovskú
adamovskú
jáchymovskú
hurbanovskú
vlkanovskú
vranovskú
drienovskú
klenovskú
sabinovskú
martinovskú
ružinovskú
trutnovskú
čunovskú
bánovskú
gánovskú
litvínovskú
kukučínovskú
zborovskú
dnepropetrovskú
ostrovskú
tisovskú
rusovskú
klatovskú
zlatovskú
hamletovskú
námestovskú
chomutovskú
stredostavovskú
starorodičovskú
tkáčovskú
hriňovskú
benešovskú
trebišovskú
pozdišovskú
hrušovskú
baťovskú
iowskú
troyskú
kaukazskú
suezskú
kirgizskú
prievozskú
lamačskú
tlmačskú
uličskú
levočskú
dodavateľskú
obstarávateľskú
množiteľskú
krompašskú
kazašskú
marrákešskú
budišskú
zurišskú
krkonošskú
hodrušskú
zábrežskú
krivojrožskú
záporožskú
kukú
rukú
prievidzkú
preťažkú
schátralú
bublú
nebublú
belú
prebujnelú
iglú
huhlú
nehuhlú
zotlú
nezotlú
šlú
vzišlú
obošlú
neobošlú
prepošlú
ušlú

emú
drichmú
zadrichmú
nezadrichmú
nedrichmú
shmú
jmú
nejmú
vyjmú
nevyjmú
drmú
nedrmú
podrmú
nepodrmú
trmú
netrmú
smú
kosmú
podhrabanú
zarábanú
obrábanú
neobrábanú
dorábanú
zarúbanú
vyrúbanú
ohýbanú
preplácanú
nedoplácanú
splácanú
nesplácanú
vyplácanú
prekrúcanú
dohliadanú
zakladanú
novozakladanú
odkladanú
vykladanú
pohľadanú
predpovedanú
nedopovedanú
vypovedanú
nevypovedanú
rozhojdanú
nahlodanú
ohlodanú
udanú
zdanú
neprebádanú
zvládanú
napádanú
rozkrádanú
zabúdanú
ošľahanú
zapchanú
rozdúchanú
namáhanú
vymáhanú
blahoprianú
krájanú
nakrájanú
vyvíjanú
pretekanú
podnikanú
odkukanú
pukanú
vylákanú
núkanú
vyžmýkanú
vytýkanú
zmeškanú
zasielanú
rozposielanú
vysielanú
odvysielanú
neodvysielanú
klanú
prevolanú
privolanú
zoslanú
vystlanú
zatúlanú
dolámanú
prenajímanú
ponímanú
snímanú
vyjednanú
zjednanú
poznamenanú
nepoznamenanú
obohnanú
rovnanú
preklínanú
pripomínanú
prepínanú
vypínanú
rozkopanú
nečerpanú
sypanú
zasypanú
vytápanú
postúpanú
zbabranú
rozbabranú
zabranú
obranú
odoberanú
rozoberanú
pozberanú
nepozberanú
pozbieranú
odopieranú
prestieranú
meranú
nemeranú
vymeranú
zahranú
obohranú
zohranú
rozohranú
oranú
odoranú
neodoranú
zoranú
odfáranú
uzatváranú
dotváranú
nabúranú
rozkolísanú
spolupodpísanú
rozpísanú
zahatanú
napratanú
upratanú
vypratanú
nezapletanú
zmotanú
nachystanú
zaplátanú
rátanú
odrátanú
vyrátanú
zrátanú
rozrátanú
napočítanú
spočítanú
rozpočítanú
rozpútanú
zameriavanú
zadržiavanú
nezastavanú
prestavanú
rozostavanú
započítavanú
odpočítavanú
vypočítavanú
odlievanú
prelievanú
zahmlievanú
doznievanú
ospievanú
vyhrievanú
zoslabovanú
vyrabovanú
zásobovanú
prispôsobovanú
vyrubovanú
sľubovanú
obohacovanú
dopracovanú
neopracovanú
valcovanú
prevalcovanú
vydrancovanú
subvencovanú
vyhodnocovanú
vnucovanú
adovanú
odhadovanú
dohadovanú
skladovanú
konsolidovanú
nekonsolidovanú
skonsolidovanú
neevidovanú
revidovanú
zrevidovanú
zlikvidovanú
nakomandovanú
vyárendovanú
obchodovanú
rozhodovanú
bombardovanú
rozbombardovanú
neskolaudovanú
prebudovanú
nedobudovanú
naštudovanú
preštudovanú
vyštudovanú
kreovanú
parafovanú
propagovanú
legovanú
delegovanú
nelegovanú
agregovanú
dirigovanú
korigovanú
vykorigovanú
zasahovanú
naťahovanú
preťahovanú
vysťahovanú
chovanú
ciachovanú
skrachovanú
zaknihovanú
neknihovanú
pozdvihovanú
dlhovanú
dyhovanú
ryhovanú
zatajovanú
vybojovanú
uspokojovanú
prepojovanú
spojovanú
zdvojovanú
rozpakovanú
riadkovanú
vstrekovanú
predikovanú
kodifikovanú
vysokokvalifikovanú
bonifikovanú
personifikovanú
nespersonifikovanú
elektrifikovanú
ratifikovanú
neratifikovanú
kvantifikovanú
nekvantifikovanú
certifikovanú
skomplikovanú
prešpikovanú
domestikovanú
spájkovanú
okolkovanú
neokolkovanú
titulkovanú
nalinkovanú
pozinkovanú
stránkovanú
blokovanú
neblokovanú
dislokovanú
nárokovanú
úrokovanú
vyprovokovanú
nepredierkovanú
vyšperkovanú
maskovanú
zamaskovanú
voskovanú
indukovanú
reprodukovanú
dávkovanú
predávkovanú
skonfiškovanú
zakrúžkovanú
inhalovanú
modelovanú
korelovanú
kamuflovanú
emailovanú
profilovanú
grilovanú
niklovanú
zaprotokolovanú
demolovanú
zdemolovanú
číslovanú
modulovanú
neregulovanú
vyregulovanú
prešpekulovanú
zakalkulovanú
vykalkulovanú
vinkulovanú
sformulovanú
akumulovanú
zmanipulovanú
proklamovanú
programovanú
zdecimovanú
nafilmovanú
utlmovanú
deformovanú
nedeformovanú
zdeformovanú
reformovanú
nereformovanú
vyformovanú
vygumovanú
konzumovanú
zarámovanú
orámovanú
sanovanú
zinscenovanú
kalcinovanú
skoordinovanú
nadefinovanú
denominovanú
pretelefonovanú
sankcionovanú
deponovanú
zakomponovanú
zosnovanú
korunovanú
natrénovanú
vybetónovanú
zmapovanú
nezmapovanú
čapovanú
zlepovanú
anticipovanú
skoncipovanú
vytipovanú
kempovanú
skorumpovanú
neskorumpovanú
kupovanú
odkupovanú
zastupovanú
vytypovanú
obhospodarovanú
neobhospodarovanú
naparovanú
havarovanú
začarovanú
ožarovanú
vyžarovanú
vyjadrovanú
dehydrovanú
moderovanú
referovanú
pancierovanú
nasmerovanú
zdegenerovanú
preverovanú
overovanú
neúverovanú
inzerovanú
dekorovanú
skoncentrovanú
zaostrovanú
prešustrovanú
zreštaurovanú
vykurovanú
muzicírovanú
naservírovanú
glazúrovanú
vyinkasovanú
zinkasovanú
ohlasovanú
vyhlasovanú
časovanú
načasovanú
koncesovanú
lisovanú
zlisovanú
predpisovanú
odpisovanú
rysovanú
narysovanú
antedatovanú
tabletovanú
kompletovanú
zdiskreditovanú
neemitovanú
delimitovanú
nitovanú
pertraktovanú
nepertraktovanú
projektovanú
diktovanú
nadiktovanú
nekonzultovanú
negarantovanú
preorientovanú
segmentovanú
komentovanú
absentovanú
patentovanú
reeskontovanú
diskontovanú
namontovanú
zmontovanú
odsabotovanú
nepilotovanú
zbankrotovanú
naštartovanú
transportovanú
devastovanú
zdevastovanú
vypestovanú
preinvestovanú
nepreinvestovanú
zalistovanú
asistovanú
adjustovanú
rozdiskutovanú
komutovanú
opytovanú
plátovanú
naúčtovanú
zaúčtovanú
nezaúčtovanú
vyúčtovanú
rekonštruovanú
zrekonštruovanú
skonštruovanú
vykonštruovanú
reštituovanú
dopravovanú
predstavovanú
prestavovanú
ospevovanú
derivovanú
nezaktivovanú
exekvovanú
perzekvovanú
devalvovanú
zdevalvovanú
pokovovanú
vyslovovanú
zrenovovanú
konzervovanú
zakonzervovanú
nezakonzervovanú
fixovanú
poukazovanú
vykazovanú
vhadzovanú
vyhadzovanú
presadzovanú
osadzovanú
odvodzovanú
odsudzovanú
precizovanú
škandalizovanú
legalizovanú
materializovanú
industrializovanú
signalizovanú
racionalizovanú
inštitucionalizovanú
liberalizovanú
neliberalizovanú
štrukturalizovanú
metalizovanú
individualizovanú
detailizovanú
mobilizovanú
symbolizovanú
monopolizovanú
urbanizovanú
zorganizovanú
mechanizovanú
zmechanizovanú
vulkanizovanú
germanizovanú
homogenizovanú
karbonizovanú
zharmonizovanú
modernizovanú
zmodernizovanú
typizovanú
netypizovanú
demilitarizovanú
pasterizovanú
valorizovanú
motorizovanú
elektrizovanú
predramatizovanú
zdramatizovanú
zbyrokratizovanú
privatizovanú
neprivatizovanú
nekonkretizovanú
odpolitizovanú
prepolitizovanú
spolitizovanú
praktizovanú
amortizovanú
tabuizovanú
dimenzovanú
poddimenzovanú
predimenzovanú
kompenzovanú
paralyzovanú
parafrázovanú
zaväzovanú
frézovanú
stlačovanú
vytlačovanú
zabezpečovanú
okysličovanú
pančovanú
dokončovanú
zlučovanú
doučovanú
zaručovanú
priraďovanú
vyraďovanú
zatrieďovanú
namaľovanú
zapaľovanú
spaľovanú
schvaľovanú
vychvaľovanú
odďaľovanú
prideľovanú
udeľovanú
zaokrúhľovanú
zdupľovanú
vychyľovanú
zdaňovanú
nezdaňovanú
odstraňovanú
spochybňovanú
nespochybňovanú
odôvodňovanú
doceňovanú
nepodmieňovanú
zmieňovanú
obviňovanú
znásilňovanú
naplňovanú
doplňovanú
skloňovanú
odstupňovanú
usmerňovanú
objasňovanú
spoplatňovanú
uprednostňovanú
zdôrazňovanú
uskutočňovanú
uvoľňovanú
pašovanú
prepašovanú
rozprašovanú
zastrašovanú
sprešovanú
sfalšovanú
sfušovanú
zvyšovanú
zasieťovanú
zošľachťovanú
pociťovanú
poisťovanú
zisťovanú
neangažovanú
zavlažovanú
prevažovanú
vyvažovanú
zvažovanú
sťažovanú
protežovanú
znižovanú
predlžovanú
aranžovanú
zaranžovanú
udržovanú
sužovanú
pretrvanú
zanedbávanú
podávanú
udávanú
strhávanú
čakávanú
prekvapkávanú
prejednávanú
porovnávanú
vyrovnávanú
zaznávanú
obstarávanú
nahrávanú
rozohrávanú
správanú
vyrozprávanú
zvetrávanú
dostávanú
vypracovávanú
vysnívanú
prešívanú
prežívanú
zneužívanú
spotrebúvanú
vypracúvanú
usporadúvanú
sprostredkúvanú
prerokúvanú
odpočúvanú
vypočúvanú
dobývanú
rozkývanú
splývanú
prekrývanú
vzývanú
nadviazanú
priviazanú
uviazanú
obchádzanú
prechádzanú
rozhádzanú
uhrádzanú
neuhrádzanú
vsádzanú
navádzanú
predvádzanú
odvádzanú
doprevádzanú
privádzanú
prerezanú
poukázanú
nepoukázanú
zapožičanú
prepožičanú
rozpožičanú
stláčanú
podmáčanú
otáčanú
stáčanú
omieľanú
vystrieľanú
ušúľanú
premýšľanú
vymieňanú
navoňanú
poháňanú
vyzváňanú
nespĺňanú
vymiešanú
navešanú
vypršanú
pripúšťanú
nevyležanú
obdržanú
nedodržanú
prevážanú
vyvážanú
plnofarebnú
blbnú
neblbnú
nezblbnú
dlbnú
nedlbnú
šesťdesiatnásobnú
tridsaťnásobnú
pracnú
vysokopecnú
obkradnú
neobkradnú
pohľadnú
poobednú
zbednú
jednú
zrednú
nezrednú
zvednú
rigidnú
likvidnú
zabodnú
nezabodnú
zbodnú
nezbodnú
odsúdeniahodnú
jahodnú
nepohodnú
záškodnú
všenárodnú
lombardnú
prejazdnú
opotrebenú
upotrebenú
neobrobenú
novovyrobenú
násobenú
znásobenú
pôsobenú
uspôsobenú
odfarbenú
naštrbenú
vyrúbenú
neľúbenú
hĺbenú
prehĺbenú
zariadenú
ladenú
chladenú
vychladenú
sladenú
zosúladenú
radenú
predradenú
opradenú
vpradenú
neuradenú
nadsadenú
dosadenú
posadenú
vsadenú
zveľadenú
prebdenú
poloprebdenú
cedenú
zdedenú
rozriedenú
prejedenú
novozavedenú
nedovedenú
nahodenú
prehodenú
pohodenú
vhodenú
nalodenú
pritvrdenú
vybudenú
vzbudenú
zapudenú
ojazdenú
brzdenú
zabrzdenú
odbrzdenú
pribrzdenú
zablúdenú
zblúdenú
prisúdenú
vysúdenú
rozsúdenú
nazhromaždenú
vydláždenú
zglejenú
dojenú
upokojenú
osvojenú
zahájenú
uvalenú
preclenú
delenú
bielenú
nebielenú
zacielenú
necielenú
docielenú
prestrelenú
spriatelenú
prevtelenú
zoštíhlenú
zahmlenú
holenú
vyškolenú
nevyškolenú
nastolenú
oteplenú
prekreslenú
pomyslenú
opálenú
vpálenú
vychýlenú
okrášlenú
upriamenú
zošikmenú
stlmenú
utlmenú
zalomenú
vylomenú
opomenú
neopomenú
ochromenú
dorozumenú
nedorozumenú
zašumenú
vymámenú
zabaranenú
spodobnenú
schudobnenú
spochybnenú
zlacnenú
splnomocnenú
znárodnenú
zdôvodnenú
nezdôvodnenú
cenenú
podcenenú
nedocenenú
mienenú
netienenú
odčlenenú
rozčlenenú
vymenenú
pozmenenú
nepozmenenú
rozmenenú
rozbahnenú
zaburinenú
učinenú
zadosťučinenú
nezverejnenú
zosilnenú
uvolnenú
uzemnenú
zmiernenú
usmernenú
znázornenú
premárnenú
neobjasnenú
ujasnenú
neujasnenú
vyjasnenú
nevyjasnenú
zalesnenú
spresnenú
nespresnenú
upresnenú
neupresnenú
utesnenú
vysnenú
vrásnenú
sprísnenú
spoplatnenú
osamostatnenú
skvalitnenú
zhmotnenú
vyvlastnenú
splavnenú
opevnenú
spevnenú
zatrávnenú
zintenzívnenú
zdôraznenú
odtučnenú
uvoĺnenú
stotožnenú
štiepenú
nalepenú
prelepenú
vylepenú
nevylepenú
potopenú
roztopenú
pretrpenú
utrpenú
vytrpenú
zakúpenú
nezakúpenú
skúpenú
ulúpenú
postúpenú
nezdarenú
zvarenú
postriebrenú
odobrenú
mierenú
spreneverenú
obhorenú
zhorenú
zamorenú
ponorenú
podporenú
sporenú
nasporenú
usporenú
pretvorenú
novovytvorenú
roztvorenú
podoprenú
rozjatrenú
opatrenú
nezaopatrenú
našetrenú
ošetrenú
nestrenú
zaostrenú
vyostrenú
zostrenú
uzavrenú
hospodárenú
odsírenú
zavírenú
vykúrenú
natrasenú
otrasenú
obkolesenú
odnesenú
pokosenú
nepokosenú
nosenú
udusenú
hlásenú
nehlásenú
preplatenú
nepreplatenú
doplatenú
nedoplatenú
skostnatenú
utratenú
pečatenú
odletenú
rozpletenú
vyletenú
zušľachtenú
oplotenú
pošramotenú
nadhodnotenú
podhodnotenú
znehodnotenú
ohodnotenú
zhodnotenú
vyhrotenú
okyptenú
priškrtenú
stenú
odrastenú
zastenú
nezastenú
umiestenú
nestenú
istenú
nezaistenú
odistenú
čistenú
predčistenú
omilostenú
postenú
nepostenú
trstenú
zahustenú
prehustenú
ochutenú
neochutenú
podchytenú
pozlátenú
nekrátenú
vyvrátenú
rozvrátenú
nanútenú
pokrútenú
sýtenú
nesýtenú
oklieštenú
zabavenú
nevybavenú
novoobjavenú
vyplavenú
ozdravenú
nažeravenú
rozžeravenú
dopravenú
zatavenú
zotavenú
stavenú
pristavenú
novopostavenú
rozostavenú
roztavenú
zakrivenú
novoustanovenú
vynovenú
vetvenú
ukotvenú
zvrstvenú
rozvrstvenú
umŕtvenú
razenú
odrazenú
prerazenú
zmrazenú
nezmrazenú
vrazenú
vyrazenú
reťazenú
zreťazenú
zamedzenú
vyvezenú
nevyvezenú
preliačenú
natlačenú
predtlačenú
nepotlačenú
onačenú
značenú
naznačenú
vyliečenú
navlečenú
neprezlečenú
vyzlečenú
napečenú
upečenú
nezabezpečenú
pretečenú
vytečenú
zľahčenú
poničenú
spolčenú
končenú
skončenú
neskončenú
vyskočenú
odročenú
zašantročenú
úročenú
neúročenú
zúročenú
natočenú
odtočenú
roztočenú
natrčenú
nastrčenú
nezaučenú
odporučenú
rozlúčenú
vytýčenú
doriešenú
nedoriešenú
zastrešenú
zhoršenú
narušenú
nenarušenú
vysušenú
oprášenú
navŕšenú
zavŕšenú
nezavŕšenú
ženú
predraženú
vydraženú
zdraženú
praženú
nastraženú
ťaženú
nezaťaženú
neženú
dlženú
oddlženú
celokoženú
odpruženú
vženú
stráženú
nestráženú
zváženú
rozváženú
neodslúženú
zadĺženú
nezadĺženú
utŕženú
fufnú
nefufnú
curignú
necurignú
curgnú
necurgnú
obsiahnú
dosiahnú
tiahnú
natiahnú
zatiahnú
obtiahnú
odtiahnú
neodtiahnú
pretiahnú
pritiahnú
dotiahnú
utiahnú
vytiahnú
nevytiahnú
roztiahnú
ošľahnú
neošľahnú
štrajchnú
neštrajchnú
pričuchnú
nastrihnú
nenastrihnú
prestrihnú
neprestrihnú
zostrihnú
nezostrihnú
vydvihnú
šlohnú
nešlohnú
drhnú
nedrhnú
podtrhnú
nepodtrhnú
trojjedinú
gazdinú
karvinú
dobšinú
unijnú
spojnú
výzbrojnú
ošmeknú
neošmeknú
cviknú
necviknú
zomknú
nezomknú
vyfrknú
nevyfrknú
srknú
nesrknú
naštrknú
nenaštrknú
nadštrknú
nenadštrknú
zapisknú
nezapisknú
vylusknú
nevylusknú
cmuknú
necmuknú
šťuknú
nešťuknú
zošmyknú
nezošmyknú
kormidelnú
vysokotepelnú
operabilnú
presilnú
merkantilnú
chocholnú
mnohouholnú
nemonopolnú
volnú
rozporuplnú
vlnú
polosúkromnú
všadeprítomnú
zábrannú
vodoochrannú
pôdoochrannú
ostrohrannú
pravostrannú
ľavostrannú
desaťčlennú
deväťčlennú
trojramennú
trojsmennú
jednosmennú
súčinnú
onú
stonú
zastonú
nezastonú
nestonú
capnú
necapnú
klapnú
neklapnú
nášľapnú
oklepnú
oslepnú
neoslepnú
štepnú
predkupnú
veľkonákupnú
vyrypnú
nevyrypnú
jadernú
viaccifernú
sedemcifernú
osemcifernú
jednocifernú
hnedočiernú
rovnosmernú
nehodnovernú
podhrnú
pohrnú
nepohrnú
vhrnú
nevhrnú
cukornú
normotvornú
rakovinotvornú
zabasnú
nezabasnú
blesnú
neblesnú
vytresnú
kiksnú
nekiksnú
vysokovýnosnú
bľusnú
nebľusnú
kysnú
nekysnú
blysnú
neblysnú
tnú
blatnú
odplatnú
úplatnú
raketometnú
netnú
komanditnú
natalitnú
nadlimitnú
podlimitnú
kmitnú
nekmitnú
raritnú
pokvitnú
nepokvitnú
kontraktnú
nažltnú
trojvariantnú
sedempercentnú
osempercentnú
jednopercentnú
štvorpercentnú
päťdesiatpercentnú
šesťpercentnú
päťpercentnú
dementnú
kontokorentnú
reeskontnú
otnú
menejhodnotnú
vysokohodnotnú
novotnú
rozotnú
nerozotnú
nadrezortnú
medzirezortnú
dvojcestnú
jednocestnú
štvorrýchlostnú
skúsenostnú
hotovostnú
vtnú
mimoústavnú
požatevnú
snemovnú
poštovnú
burzovnú
duplexnú
pohynú
nepohynú
odplynú
vplynú
nevplynú
príkaznú
maznú
nemaznú
rozmaznú
nerozmaznú
odvoznú
prievoznú
rozhryznú
nerozhryznú
refundačnú
inundačnú
iniciačnú
mediačnú
diskvalifikačnú
autentifikačnú
plynofikačnú
rádiokomunikačnú
rádiolokačnú
protiinflačnú
termoizolačnú
tlačnú
rekapitulačnú
internačnú
medzigeneračnú
medzioperačnú
pooperačnú
respiračnú
polmesačnú
celomesačnú
resuscitačnú
akceptačnú
elevačnú
rezervačnú
karbonizačnú
pasterizačnú
elektrizačnú
paletizačnú
polykondenzačnú
hypotečnú
sporiteľničnú
výkričnú
refrakčnú
jurisdikčnú
reštrikčnú
polyfunkčnú
koincidenčnú
rezidenčnú
retenčnú
asistenčnú
intervenčnú
odbočnú
predveľkonočnú
celonočnú
niekoľkotisícročnú
tristoročnú
päťstoročnú
trinásťročnú
osemnásťročnú
dvadsaťpäťročnú
tridsaťpäťročnú
piatočnú
prietočnú
sorpčnú
pseudorevolučnú
mnohojazyčnú
vypovedateľnú
nevypovedateľnú
stíhateľnú
odpočitateľnú
sčítateľnú
sledovateľnú
regulovateľnú
neodňateľnú
neodôvodniteľnú
nemeniteľnú
ovplyvniteľnú
neovplyvniteľnú
vyjadriteľnú
sporiteľnú
rozšíriteľnú
nezaplatiteľnú
splatiteľnú
nevyvrátiteľnú
nezastaviteľnú
nestlačiteľnú
zlúčiteľnú
speňažiteľnú
vysokoteľnú
odhadnuteľnú
neodhadnuteľnú
neobsiahnuteľnú
tlakovzdušnú
sťnú
nesťnú
žnú
podlažnú
zdvižnú
zádržnú
veľtržnú
výstužnú

udupú
neudupú
sypú
nasypú
nenasypú
zasypú
nezasypú
obsypú
neobsypú
odsypú
neodsypú
podsypú
nepodsypú
nesypú
presypú
nepresypú
prisypú
neprisypú
dosypú
nedosypú
posypú
neposypú
zosypú
nezosypú
vsypú
nevsypú
vysypú
nevysypú
rozsypú
nerozsypú
babrú
zababrú
nezababrú
nebabrú
dobabrú
nedobabrú
pobabrú
nepobabrú
ubabrú
neubabrú
vybabrú
nevybabrú
zbabrú
nezbabrú
rozbabrú
nerozbabrú
chabrú
nechabrú
schabrú
neschabrú
štibrú
neštibrú
obrú
žobrú
nežobrú
vyžobrú
nevyžobrú
oddrú
hundrú
zahundrú
nezahundrú
nehundrú
ohundrú
neohundrú
pohundrú
nepohundrú
čiernomodrú
podrú
dudrú
zadudrú
nezadudrú
nedudrú
uberú
neuberú
doperú
nedoperú
čuchrú
načuchrú
nenačuchrú
nečuchrú
skuhrú
neskuhrú
cukrú
škamrú
neškamrú
šimrú
nešimrú
šomrú
zašomrú
nezašomrú
nešomrú
ošomrú
neošomrú
pošomrú
nepošomrú
odorú
neodorú
priskorú
vorú
paprú
nepaprú
popaprú
nepopaprú
podprú
nepodprú
potrú
nepotrú
zostrú
kutrú
zakutrú
nezakutrú
nekutrú
vykutrú
nevykutrú
rozkutrú
nerozkutrú
turú
čičrú
nečičrú

vlasú
žltovlasú
odpasú
neodpasú
spasú
nespasú
utrasú
ponesú
neponesú
msú

napchatú
prebohatú
predhriatú
objatú
prejatú
kazematú
horečnatú
skapatú
zabratú
obratú
predratú
hratú
vyhratú
pratú
vypratú
nastatú
prestatú
ostatú
dostatú
nedostatú
zostatú
nenačatú
poňatú
žatú
zožatú
nepomletú
zomletú
vymletú
napletú
nenapletú
nadpletú
nenadpletú
podpletú
nepodpletú
prepletú
neprepletú
pripletú
nepripletú
opletú
neopletú
popletú
nepopletú
upletú
neupletú
odmetú
neodmetú
primetú
neprimetú
hnetú
zadretú
podopretú
nepodopretú
prestretú
predostretú
neutretú
zretú
kvetú
chromitú
zahnitú
zhnitú
pitú
fraškovitú
šitú
ušitú
vyšitú
žitú
príležitú
ožitú
dožitú
tamtú
hentú
nahorkastú
listú
srienistú
naprostú
prihustú
neukutú
vzplanutú
nahliadnutú
prehliadnutú
upadnutú
kradnutú
vykradnutú
vyblednutú
zabodnutú
pozabudnutú
odbudnutú
ovládnutú
zvládnutú
nezvládnutú
spriahnutú
presiahnutú
pritiahnutú
dotiahnutú
nedotiahnutú
nahnutú
zapichnutú
vybuchnutú
nevybuchnutú
zatuchnutú
prebehnutú
rozbehnutú
zohnutú
pretrhnutú
strhnutú
utrhnutú
stuhnutú
minutú
vinutú
pririeknutú
zaseknutú
zaniknutú
uniknutú
vniknutú
novovzniknutú
nezamknutú
prasknutú
spľasknutú
puknutú
nafúknutú
zmĺknutú
zošliapnutú
odklepnutú
priklepnutú
upnutú
ohrnutú
poklesnutú
skysnutú
namietnutú
premietnutú
stretnutú
rozkvitnutú
načrtnutú
zasunutú
predsunutú
vysunutú
cúvnutú
uviaznutú
tutú
vydobytú
prekrytú
vykrytú
nevykrytú
vytú
pätú
prepätú
osemizbovú
zobcovú
nábojnicovú
pukancovú
plamencovú
päťstotisícovú
deväťbodovú
odjazdovú
čenstochovú
terchovú
podpovrchovú
opakovú
lackovú
mackovú
vykládkovú
nadpodnikovú
šramkovú
hankovú
výklenkovú
oplôtkovú
horákovú
letákovú
kuželíkovú
voškovú
roznáškovú
michalovú
handlovú
marcelovú
vinylovú
rašlovú
bezprogramovú
meristémovú
vlkanovú
vitanovú
kremičitanovú
ivachnovú
odklonovú
štvortonovú
šesťtonovú
štvorkorunovú
mikrónovú
štepovú
polotovarovú
vnútroodborovú
osemmetrovú
šesťmetrovú
deväťmetrovú
petrovú
manchestrovú
majstrovú
nápisovú
únosovú
klusovú
matysovú
ľubietovú
jednovetovú
valentovú
drevocementovú
kajutovú
protiúrazovú
podbrezovú
kováčovú
kynceľovú
krišťáľovú
tridsaťdňovú
päťnásťdňovú
hriňovú
vigoňovú
šesťstupňovú
nemšovú
zlatooranžovú
veľkorážovú
trojetážovú
porvú
urvú
rozpitvú
nerozpitvú
ruvú
neruvú
poruvú
neporuvú
polezú
nepolezú
povezú
nepovezú
zvezú
nezvezú
obhryzú
neobhryzú
prehryzú
neprehryzú
ohryzú
neohryzú
pohryzú
nepohryzú
šzú
fúú
húú
húúú
plačú
naplačú
nenaplačú
zaplačú
nezaplačú
neplačú
preplačú
nepreplačú
oplačú
neoplačú
poplačú
nepoplačú
vyplačú
nevyplačú
rozplačú
nerozplačú
predpečú
nepredpečú
spečú
nespečú
potečú
nepotečú
vytlčú
nevytlčú
očú
chrchľú
nechrchľú
huhňú
nehuhňú
šú
kašú
nekašú
brešú
zabrešú
nezabrešú
nebrešú
rozbrešú
nerozbrešú
tešú
netešú
otešú
neotešú
vytešú
nevytešú
honšú
sšú
ušú
kjúšú
blkoťú
neblkoťú
lužú
zalužú
nezalužú
nelužú


zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ebú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ibú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jbú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lbú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme obú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rbú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ubú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bcú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ecú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hcú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ocú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pcú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rcú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme scú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme adú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme edú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme idú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jdú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ndú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme odú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rdú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme udú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme údú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ĺdú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme afú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme agú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ahú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme chú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ihú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lhú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ohú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uhú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ajú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ejú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ijú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kjú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ujú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme äjú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme akú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ckú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dkú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nkú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme okú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rkú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme skú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ukú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zkú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žkú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme alú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme blú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme elú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme glú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hlú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tlú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šlú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme emú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hmú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jmú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rmú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme smú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme anú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme cnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme enú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme gnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme inú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme knú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme onú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme snú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme xnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ynú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme znú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ťnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žnú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme upú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ypú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme brú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme drú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme erú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hrú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme krú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mrú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme orú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme prú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme trú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme urú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme črú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme asú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme esú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme msú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme atú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme etú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme itú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mtú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ntú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme stú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme utú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ytú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ätú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ovú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rvú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tvú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uvú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ezú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yzú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šzú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fúú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme húú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme úúú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ačú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ečú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lčú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme očú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hľú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hňú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ašú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ešú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nšú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme sšú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ušú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme úšú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oťú
zobraziť všetky slová, ktoré končíme užú


 

 
Zoznam slov -