slová končiace á

     
Vyhľadávanie slová    počnúc        končiace      


zoznam slov, ktorá končí á

á
ňadraá
prislabá
jastrabá
bobá
dobá
polohrubá
zubá
trojzubá
ľubá
širokoplecá
drcá
vynadá
nevynadá
radá
neradá
nedohľadá
zajedá
nezajedá
objedá
neobjedá
odjedá
neodjedá
prejedá
neprejedá
pojedá
zjedá
nezjedá
popredá
spolupredsedá
napovedá
nenapovedá
predpovedá
nepredpovedá
nedopovedá
vypovedá
nevypovedá
prezvedá
neprezvedá
poprezvedá
nepoprezvedá
vyzvedá
nevyzvedá
bohdá
idá
zahlodá
vínorodá
pritvrdá
rudá
navdá
zazdá
nezazdá
povädá

curigá
necurigá
cingá
mogá
gágá

ahá
hahá
hahahá
ihahá
mihahá
pridrahá
odťahá
achachachá
znechá
neznechá
brechá
prepichá
duchá
slaboduchá
opuchá
neopuchá
neutuchá
pošuchá
nepošuchá
zavzdychá
nezavzdychá
presychá
nepresychá
zosychá
nezosychá
dobehá
rozbehá
nerozbehá
nastrihá
nenastrihá
pridlhá
nohá
rohá
zvrhá
zaluhá
nezaluhá
kuľhá
nekuľhá

lenienciá
ferosilíciá
gangliá
fóliá
kondomíniá
municípiá
ovipariá
kalendáriá
inštrumentáriá

májá

kardiaká
jaká
okaká
nízkotlaká
zamaká
nezamaká
farmaká
vymaká
ostrozraká
strebká
nestrebká
robká
vyzobká
lendacká
malacká
iracká
vtacká
hradecká
královohradecká
rajecká
votrelecká
selecká
protinemecká
západonemecká
chlmecká
kráľovskochlmecká
harmanecká
sobranecká
odštiepenecká
fulnecká
donecká
jablonecká
liberecká
medzilaborecká
písecká
žatecká
místecká
medvecká
myslivecká
inovecká
važecká
pardubická
beňadická
východoindická
aperiodická
anodická
metalografická
fonografická
ikonografická
hydrografická
kryptografická
hydrogeologická
balneologická
oftalmologická
homologická
kriminologická
dermatologická
bakchická
skalická
bimetalická
polymetalická
sedlická
velická
silická
teplická
trenčianskoteplická
turčianskoteplická
orlická
pavlická
domažlická
hydrodynamická
algoritmická
slanická
komanická
hranická
dubnická
novodubnická
rybnická
lednická
ochodnická
benická
smolenická
kamenická
senická
vedeckotechnická
výrobnotechnická
hydrotechnická
vinická
bojnická
gelnická
chmelnická
lomnická
strakonická
jablonická
enharmonická
ponická
lipnická
kopernická
továrnická
lesnická
brusnická
korytnická
štítnická
bohunická
banskoštiavnická
rakovnická
mlynická
voznická
chmeľnická
sološnická
strážnická
fotokopická
endoskopická
osciloskopická
kaspická
biskupická
arická
žibrická
atmosferická
ionosferická
proamerická
chimerická
juhoafrická
severoafrická
mateorická
elektromotorická
kalorimetrická
dozimetrická
dielektrická
považskobystrická
prachatická
aviatická
technokratická
termostatická
hydrostatická
hydroenergetická
čachtická
obchodnopolitická
medzinárodnopolitická
verejnopolitická
mitická
narcistická
metodistická
funkcionalistická
prioptimistická
unionistická
aprioristická
levická
jovická
rakovická
žarnovická
černovická
nozdrovická
mexická
kunčická
tušická
dražická
kňažická
lužická
zálužická
hlubocká
boldocká
hrádocká
liptovskohrádocká
lehocká
novozámocká
piesocká
vysocká
potocká
vladivostocká
vrútocká
cucká
necucká
molucká
innsbrucká
badká
nebadká
božeká
nebožeká
slovaciká
dorediká
nedorediká
antialergiká
zabliká
nezabliká
preveliká
bohemiká
spolupodniká
nespolupodniká
galeniká
sloveniká
antihistaminiká
kardiotoniká
antimalariká
antireumatiká
cytostatiká
dietetiká
profylaktiká
anthelmintiká
biotiká
hypnotiká
diagnostiká
chemoterapeutiká
cviká
necviká
zakuviká
nezakuviká
toxiká
jojká
nejojká
mojká
nemojká
blká
semká
milenká
blinká
klinká
spinká
nespinká
vonká
boká
prihlboká
dvojoká
priširoká
vysoká
podvysoká
strapká
nestrapká
naklepká
nenaklepká
sipká
hupká
nazberká
nenazberká
zastrká
badurká
nebadurká
jaská
slaská
saská
alsaská
texaská
vrchlabská
chebská
karibská
štrbská
porubská
bagdadská
volgogradská
hradská
podhradská
belehradská
vinohradská
petrohradská
coloradská
popradská
sadská
seredská
dunajskostredská
normandská
dortmundská
chodská
náchodská
brodská
dobrovodská
závodská
brdská
oxfordská
saudská
beskydská
renneská
karloveská
staroveská
novoveská
devínskonovoveská
spišskonovoveská
západočeská
stredočeská
východočeská
staročeská
delfská
chicagská
medvediská
videodiská
lapajiská
odkaliská
sedliská
uhliská
laganiská
chalaniská
oplaniská
corgoniská
odroniská
chlapiská
lumpiská
konopiská
nástupiská
košariská
somáriská
detiská
kohútiská
žrútiská
kroviská
sedliačiská
sopliačiská
chudáčiská
dobráčiská
sprostáčiská
košiská
bombajská
hajská
zadunajská
cyrilometodejská
bartolomejská
epikurejská
juhokórejská
columbijská
kolumbijská
východoázijská
celoázijská
zbojská
príbojská
michalská
bajkalská
skalská
horalská
australská
italská
petržalská
gbelská
dukelská
pohorelská
nuselská
chilská
semilská
pilská
ružindolská
podolská
angolská
sokolská
antolská
istanbulská
kábulská
kapitulská
znojemská
podzemská
chrudimská
stockholmská
lomská
cinobanská
lovinobanská
kodanská
štefanská
šahanská
lužianská
vojanská
nižnoslanská
gentlemanská
rimanská
barmanská
jadranská
podtatranská
malostranská
radvanská
lúčanská
drážďanská
piešťanská
chocenská
zvolenská
modrokamenská
jemenská
simenská
humenská
brnenská
strojárenská
cementárenská
jasenská
jesenská
essenská
hessenská
blatenská
tehotenská
trstenská
rovenská
protispoločenská
lučenská
babinská
žabinská
budinská
rudinská
lublinská
hlinská
dolinská
málinská
sninská
krupinská
podjavorinská
leštinská
karvinská
pezinská
brezinská
dobšinská
ružinská
bahrajnská
bonnská
oregonská
sionská
hongkonská
jablonská
barcelonská
hronská
horehronská
bostonská
houstonská
lyonská
arizonská
bernská
kalifornská
lounská
berounská
kamerunská
volynská
českolipská
mississippská
antverpská
kralupská
niagarská
lyžiarská
krasnojarská
ankarská
kežmarská
katarská
zavarská
cézarská
protimaďarská
ružomberská
oderská
ladomerská
dneperská
šumperská
medziministerská
denverská
hannoverská
jizerská
nedožerská
novosibirská
madeirská
káhirská
žitomirská
borská
mariborská
novoborská
zoborská
táborská
záborská
rudohorská
krásnohorská
kutnohorská
podkrušnohorská
pohorská
starohorská
zohorská
vajnorská
bavorská
javorská
nižedvorská
pečorská
poprská
nymburská
orenburská
peterburská
magurská
amurská
singapurská
karpatská
podkarpatská
kamčatská
ingolstadtská
sovietská
metská
utrechtská
detroitská
brižitská
kuvajtská
galantská
atlantská
projektantská
torontská
rimavskosobotská
lehotská
stuttgartská
albertská
erfurtská
staromestská
novomestská
kysuckonovomestská
brestská
terstská
hutská
jakutská
irkutská
bukureštská
všeruská
pruská
nauruská
osuská
mandžuská
tibavská
ondavská
myjavská
žikavská
jihlavská
ilavská
slavská
boleslavská
mladoboleslavská
mimobratislavská
šumavská
kluknavská
opavská
stupavská
bebravská
dúbravská
primoravská
juhomoravská
českomoravská
zlatomoravská
hornooravská
ostravská
lietavská
litavská
svitavská
žitavská
vltavská
šintavská
hačavská
kaľavská
rožňavská
alšavská
jelšavská
sarajevská
nevská
plovdivská
hrabovská
vrbovská
dubovská
hudcovská
duchcovská
hencovská
huncovská
pucovská
padovská
starožidovská
baldovská
leopoldovská
andovská
čergovská
soblahovská
drahovská
malachovská
vlachovská
tachovská
mochovská
terchovská
púchovská
hlohovská
bardejovská
matejovská
kyjovská
diakovská
makovská
rakovská
prakovská
fiľakovská
beckovská
budkovská
tekovská
novotekovská
mikovská
jankovská
frankovská
benkovská
šipkovská
stropkovská
šípkovská
charkovská
gorkovská
ďurkovská
lieskovská
liskovská
ratkovská
vítkovská
bukovská
slavkovská
gabčíkovská
bačkovská
fačkovská
kočkovská
vyškovská
michalovská
handlovská
sverdlovská
rudlovská
jaklovská
kuklovská
českokrumlovská
sokolovská
karlovská
mikulovská
pavlovská
vychylovská
kružlovská
adamovská
hurbanovská
ťahanovská
vlkanovská
domanovská
vranovská
ivanovská
drienovská
klenovská
rychnovská
inovská
sabinovská
malinovská
martinovská
svrčinovská
ružinovská
trnovská
turnovská
trutnovská
čunovská
bánovská
gánovská
demänovská
litvínovská
lipovská
koniarovská
bitarovská
počarovská
ludrovská
vydrovská
žemberovská
cerovská
becherovská
veľkobierovská
borovská
zborovská
petrovská
ostrovská
mojmírovská
jasovská
pasovská
tisovská
rusovská
klatovská
zlatovská
opatovská
saratovská
hamletovská
giraltovská
námestovská
rostovská
chomutovská
šutovská
šútovská
kvetoslavovská
livovská
ľvovská
azovská
želiezovská
brezovská
podbrezovská
batizovská
turzovská
uzovská
sečovská
sládkovičovská
kováčovská
kľúčovská
hrežďovská
varhaňovská
beňovská
miňovská
hriňovská
nedašovská
lopašovská
benešovská
kunešovská
trebišovská
pozdišovská
jelšovská
bušovská
mikušovská
markušovská
hanušovská
hrušovská
krušovská
baťovská
maťovská
peťovská
môťovská
blažovská
dražovská
striežovská
strážovská
ottawská
iowská
troyská
tryská
kaukazská
suezská
prievozská
lamačská
tlmačská
uličská
levočská
kremeľská
obstarávateľská
veľkopoľská
ašská
malgašská
krompašská
kazašská
vígľašská
budišská
košarišská
veľkošarišská
krkonošská
hodrušská
pažiťská
važská
kambodžská
čiližská
domanižská
povolžská
kremžská
ladožská
záporožská
chmatká
nechmatká
zatká
žitká
pomotká
nepomotká
nepotká
potrtká
nepotrtká
vtká
vykuká
dnuká
prepuká
neprepuká
ruká
postuká
zafňuká
nezafňuká
šuká
nešuká
ďavká
neďavká
polyká
prievidzká
kačká
čačká
nečačká
očačká
prsičká
ústočká
tučká
boľká
priťažká

papalá
infraslúchadlá
dýchadlá
zvíjadlá
obvínadlá
veľkorýpadlá
vradlá
skľučovadlá
posúvadlá
hryzadlá
miešadlá
riadidlá
rodidlá
plnidlá
hovoridlá
vratidlá
mastidlá
belá
prismelá
schudobnelá
prebujnelá
pohorelá
skostnatelá
precitlivelá
poželá
zmäkčilá
vzniklá
striebristolesklá
ledabolá
prevolá
neprevolá
vrchteplá
česlá
nakyslá
prikyslá
šmatlá
nešmatlá
titlá
vychrtlá
prešlá
vzišlá
ušlá
vyšlá

primá
domá
kosmá
podumá
nepodumá
napačmá
nenapačmá
napašmá
nenapašmá
poškriabaná
zahrabaná
podhrabaná
vyhrabaná
škrabaná
zazobaná
obrábaná
neobrábaná
prerábaná
zarúbaná
vyrúbaná
vracaná
preplácaná
doplácaná
splácaná
nesplácaná
vyplácaná
nakrúcaná
badaná
zbadaná
prehliadaná
vyporiadaná
dožiadaná
vynakladaná
zakladaná
nezakladaná
novozakladaná
odkladaná
prikladaná
naskladaná
vykladaná
rozkladaná
napadaná
odpadaná
objedaná
rozpredaná
zapovedaná
predpovedaná
odpovedaná
nedopovedaná
vypovedaná
nevypovedaná
nahlodaná
ohlodaná
udaná
zdaná
rozdaná
neprebádaná
napádaná
okrádaná
vykrádaná
rozkrádaná
haná
šľahaná
nechaná
prenechaná
prepchaná
napáchaná
udýchaná
strihaná
nastrihaná
premrhaná
nespretrhaná
vytrhaná
roztrhaná
vrhaná
namáhaná
vymáhaná
dvíhaná
blahoprianá
zapájaná
prepájaná
krájaná
dobíjaná
navíjaná
odvíjaná
vyvíjaná
rozvíjaná
zakakaná
spackaná
odriekaná
postriekaná
opekaná
sekaná
vysekaná
podnikaná
šepkaná
frkaná
mrkaná
žmurkaná
rozpraskaná
rozprskaná
odpískaná
spískaná
rozpískaná
vytískaná
znovuzískaná
vyblýskaná
pretkaná
obotkaná
vtkaná
rozpukaná
nepobozkaná
prehajdákaná
skákaná
preskákaná
nalákaná
vlákaná
vylákaná
učičíkaná
ofúkaná
núkaná
súkaná
žmýkaná
vyžmýkaná
vytýkaná
vyčačkaná
šuškaná
obťažkaná
zasielaná
vysielaná
odvysielaná
klaná
zdolaná
nezavolaná
prevolaná
privolaná
aplaná
rozposlaná
rozoslaná
vystlaná
tutlaná
ututlaná
zatúlaná
klamaná
vylámaná
zlámaná
prenajímaná
ponímaná
snímaná
doobjednaná
prejednaná
vyjednaná
zjednaná
poznamenaná
vyznamenaná
zažehnaná
nezažehnaná
obohnaná
dohnaná
vohnaná
uhnaná
neskonaná
narovnaná
prirovnaná
urovnaná
neurovnaná
zrovnaná
spoznaná
preklínaná
prepínaná
vypínaná
našliapaná
prešliapaná
rozšliapaná
zakapaná
papaná
pozliepaná
kopaná
zakopaná
podkopaná
prekopaná
rozkopaná
odčerpaná
nečerpaná
prečerpaná
prespaná
sypaná
nasypaná
zasypaná
posypaná
vysypaná
krápaná
zatápaná
stápaná
vytápaná
ošípaná
zaobstaraná
pobabraná
zbabraná
zabraná
obraná
zobraná
odraná
zaoberaná
odoberaná
rozoberaná
zberaná
pozberaná
nepozberaná
pozbieraná
nepozbieraná
nezozbieraná
vydieraná
zdieraná
prepieraná
odopieraná
podopieraná
upieraná
potieraná
prestieraná
uzavieraná
zvieraná
požieraná
užieraná
meraná
domeraná
vymeraná
zahraná
obohraná
dohraná
rozohraná
oraná
odoraná
neodoraná
neoraná
nepooraná
vyoraná
zoraná
popraná
vypraná
vetraná
zvetraná
ohováraná
uzatváraná
pretváraná
utváraná
nabúraná
odbúraná
rozbúraná
nenažraná
zožraná
pretriasaná
otriasaná
zakasaná
vyčesaná
nespásaná
rozkolísaná
dopísaná
vpísaná
rozpísaná
zahataná
odprataná
uprataná
neuprataná
vyprataná
preplietaná
popreplietaná
namietaná
premietaná
pozametaná
omotaná
rozleptaná
škrtaná
zoškrtaná
vyškrtaná
narastaná
nachystaná
zaplátaná
rátaná
narátaná
zarátaná
odrátaná
prerátaná
prirátaná
vrátaná
vyrátaná
zrátaná
rozrátaná
privítaná
uvítaná
odčítaná
napočítaná
dopočítaná
spočítaná
rozpočítaná
vyčítaná
odpútaná
rozpútaná
navŕtaná
prevŕtaná
rozvŕtaná
zameriavaná
vymeriavaná
prepožičiavaná
zadržiavaná
dodržiavaná
vydržiavaná
zdržiavaná
pošliapavaná
nezastavaná
obstavaná
prestavaná
postavaná
zostavaná
rozostavaná
vypočítavaná
zalievaná
pooblievaná
preclievaná
odlievaná
zahmlievaná
polievaná
obsmievaná
vysmievaná
doznievaná
spievaná
prespievaná
prehrievaná
ohrievaná
dohrievaná
zohrievaná
vyhrievaná
zhorievaná
podozrievaná
rozosievaná
ovievaná
dokrkvaná
oslabovaná
zoslabovaná
vyrabovaná
prehlbovaná
zaplombovaná
podrobovaná
zásobovaná
prispôsobovaná
sľubovaná
nesľubovaná
obohacovaná
ukracovaná
pracovaná
opracovaná
dopracovaná
nedopracovaná
neopracovaná
vpracovaná
zatracovaná
podnecovaná
skicovaná
valcovaná
pohlcovaná
rámcovaná
drancovaná
subvencovaná
puncovaná
zjednocovaná
nadhodnocovaná
znehodnocovaná
prehodnocovaná
ohodnocovaná
vyhodnocovaná
zhodnocovaná
nanucovaná
vnucovaná
vynucovaná
posväcovaná
odhadovaná
dohadovaná
skladovaná
degradovaná
tradovaná
zúradovaná
vyexpedovaná
konsolidovaná
nekonsolidovaná
skonsolidovaná
neevidovaná
revidovaná
nerevidovaná
zrevidovaná
zlikvidovaná
saldovaná
nesaldovaná
skandovaná
vyárendovaná
sondovaná
refundovaná
bodovaná
obchodovaná
dohodovaná
rozhodovaná
bombardovaná
zbombardovaná
kolaudovaná
skolaudovaná
aplaudovaná
nebudovaná
prebudovaná
nedobudovaná
preštudovaná
nedoštudovaná
vyštudovaná
zabarikádovaná
dekódovaná
kreovaná
parafovaná
odfotografovaná
šrafovaná
propagovaná
legovaná
delegovaná
negovaná
agregovaná
redigovaná
zredigovaná
dirigovaná
korigovaná
prolongovaná
homologovaná
abstrahovaná
zasahovaná
naťahovaná
zaťahovaná
preťahovaná
poťahovaná
popoťahovaná
nasťahovaná
presťahovaná
vysťahovaná
vťahovaná
vzťahovaná
chovaná
ciachovaná
skrachovaná
podpichovaná
poprepichovaná
knihovaná
zaknihovaná
neknihovaná
postihovaná
vyzdvihovaná
dlhovaná
zavrhovaná
dyhovaná
ryhovaná
prémiovaná
obhajovaná
zatajovaná
dobojovaná
vybojovaná
uspokojovaná
prepojovaná
spojovaná
zdvojovaná
prelakovaná
rozpakovaná
vybrakovaná
zúbkovaná
riadkovaná
vybodkovaná
vstrekovaná
predikovaná
kodifikovaná
vysokokvalifikovaná
diskvalifikovaná
bonifikovaná
personifikovaná
verifikovaná
glorifikovaná
petrifikovaná
elektrifikovaná
neelektrifikovaná
rusifikovaná
ratifikovaná
neratifikovaná
kvantifikovaná
nekvantifikovaná
notifikovaná
certifikovaná
falzifikovaná
intenzifikovaná
prekomplikovaná
skomplikovaná
komunikovaná
prešpikovaná
vyfabrikovaná
prikovaná
praktikovaná
diagnostikovaná
nediagnostikovaná
spájkovaná
nespájkovaná
okolkovaná
škôlkovaná
oznámkovaná
frankovaná
linkovaná
pozinkovaná
stránkovaná
okovaná
dokovaná
blokovaná
odblokovaná
neblokovaná
dislokovaná
rokovaná
nárokovaná
úrokovaná
revokovaná
vyprovokovaná
spriemerkovaná
odstrkovaná
maskovaná
zamaskovaná
demaskovaná
navoskovaná
hláskovaná
opečiatkovaná
zužitkovaná
zúžitkovaná
zaskrutkovaná
priskrutkovaná
vyskrutkovaná
indukovaná
reprodukovaná
prízvukovaná
dávkovaná
predávkovaná
vykolíkovaná
značkovaná
neznačkovaná
ohviezdičkovaná
paličkovaná
zaslučkovaná
háčkovaná
zaškatuľkovaná
skonfiškovaná
drážkovaná
zažalovaná
požalovaná
kormidlovaná
rozparcelovaná
modelovaná
korelovaná
naštelovaná
kamuflovaná
emailovaná
domicilovaná
afilovaná
profilovaná
domilovaná
pomilovaná
grilovaná
ventilovaná
vydolovaná
zaprotokolovaná
úkolovaná
zdemolovaná
zaizolovaná
odizolovaná
suplovaná
číslovaná
prečíslovaná
modulovaná
neregulovaná
vyregulovaná
zregulovaná
prešpekulovaná
zakalkulovaná
prekalkulovaná
vykalkulovaná
vinkulovaná
stimulovaná
sformulovaná
akumulovaná
anulovaná
manipulovaná
zmanipulovaná
zrekapitulovaná
titulovaná
prelamovaná
proklamovaná
oboznamovaná
zoznamovaná
programovaná
decimovaná
zdecimovaná
sublimovaná
sfilmovaná
utlmovaná
armovaná
deformovaná
nedeformovaná
zdeformovaná
reformovaná
nereformovaná
preformovaná
zreformovaná
dezinformovaná
vyformovaná
konzumovaná
skonzumovaná
zarámovaná
orámovaná
pochrómovaná
polychrómovaná
sanovaná
asanovaná
zinscenovaná
nepremenovaná
domenovaná
nevenovaná
intervenovaná
signovaná
dezignovaná
kalcinovaná
ordinovaná
naordinovaná
skoordinovaná
eliminovaná
diskriminovaná
denominovaná
iluminovaná
marinovaná
patinovaná
pardonovaná
pretelefonovaná
sankcionovaná
deponovaná
komponovaná
zakomponovaná
skomponovaná
oponovaná
predisponovaná
konšternovaná
stornovaná
snovaná
zosnovaná
korunovaná
rozplánovaná
vytrénovaná
natónovaná
betónovaná
zabetónovaná
kartónovaná
pomapovaná
zmapovaná
frapovaná
čapovaná
nalepovaná
oblepovaná
zlepovaná
vštepovaná
anticipovaná
neanticipovaná
skoncipovaná
tipovaná
vytipovaná
kempovaná
vpumpovaná
korumpovaná
skorumpovaná
neskorumpovaná
kupovaná
vykupovaná
zatupovaná
zastupovaná
vytypovaná
obhospodarovaná
deklarovaná
naparovaná
havarovaná
nehavarovaná
zvarovaná
začarovaná
ožarovaná
vyžarovaná
rebrovaná
vyjadrovaná
moderovaná
referovaná
transferovaná
vsugerovaná
pancierovaná
opancierovaná
dierovaná
nadierovaná
nedierovaná
pranierovaná
spriemerovaná
nasmerovaná
degenerovaná
regenerovaná
zregenerovaná
kooperovaná
preverovaná
overovaná
poverovaná
úverovaná
inzerovaná
rozšifrovaná
vybagrovaná
migrovaná
perforovaná
dekorovaná
mramorovaná
umorovaná
protektorovaná
vypozorovaná
prešetrovaná
ošetrovaná
neošetrovaná
dekoncentrovaná
skoncentrovaná
kontrovaná
zaostrovaná
lustrovaná
reštaurovaná
zreštaurovaná
inaugurovaná
vykurovaná
zošnurovaná
saturovaná
spárovaná
muzicírovaná
odkopírovaná
okopírovaná
masírovaná
režírovaná
zrežírovaná
glazúrovaná
vyinkasovaná
zinkasovaná
odhlasovaná
prehlasovaná
prihlasovaná
ohlasovaná
vyhlasovaná
napasovaná
nenapasovaná
časovaná
načasovaná
koncesovaná
lisovaná
nelisovaná
vylisovaná
zlisovaná
predpisovaná
odpisovaná
pripisovaná
upisovaná
rozpisovaná
indosovaná
losovaná
vylosovaná
zlosovaná
rysovaná
narysovaná
antedatovaná
matovaná
skonštatovaná
prefetovaná
tabletovaná
kompletovaná
vetovaná
diskreditovaná
zdiskreditovaná
imitovaná
delimitovaná
skompromitovaná
nitovaná
bonitovaná
kvitovaná
pertraktovaná
taktovaná
injektovaná
projektovaná
selektovaná
reflektovaná
diktovaná
nadiktovaná
vyasfaltovaná
katapultovaná
nekonzultovaná
prekonzultovaná
negarantovaná
akcentovaná
preorientovaná
zorientovaná
dementovaná
nedementovaná
segmentovaná
komentovaná
fermentovaná
patentovaná
vypointovaná
diskontovaná
namontovaná
zamontovaná
demontovaná
vmontovaná
zmontovaná
konfrontovaná
bojkotovaná
nepilotovaná
zbankrotovaná
kooptovaná
skartovaná
naštartovaná
odštartovaná
vyštartovaná
konvertovaná
transportovaná
devastovaná
zdevastovaná
odcestovaná
amnestovaná
dehonestovaná
vypestovaná
restovaná
protestovaná
preinvestovaná
asistovaná
degustovaná
pokutovaná
prediskutovaná
rozdiskutovaná
komutovaná
pomutovaná
amputovaná
opytovaná
dopytovaná
nadekrétovaná
nekótovaná
nerozpočtovaná
naúčtovaná
zaúčtovaná
nezaúčtovaná
preúčtovaná
vyúčtovaná
nevyúčtovaná
inštruovaná
rekonštruovaná
prekonštruovaná
zrekonštruovaná
skonštruovaná
vykonštruovaná
reštituovaná
konštituovaná
zbavovaná
prejavovaná
zaplavovaná
dopravovaná
predstavovaná
prestavovaná
ospevovaná
derivovaná
aktivovaná
neaktivovaná
nezaktivovaná
rekultivovaná
zrekultivovaná
oživovaná
zexekvovaná
devalvovaná
pokovovaná
oslovovaná
vyslovovaná
stanovovaná
zrenovovaná
zhotovovaná
vynervovaná
konzervovaná
zakonzervovaná
fixovaná
mixovaná
zakazovaná
dokazovaná
poukazovaná
vykazovaná
glazovaná
vyhadzovaná
ochladzovaná
uhradzovaná
obsadzovaná
nadsadzovaná
presadzovaná
neobmedzovaná
poškodzovaná
odvodzovaná
vzbudzovaná
povzbudzovaná
odsudzovaná
prisudzovaná
precizovaná
katalogizovaná
škandalizovaná
idealizovaná
legalizovaná
materializovaná
industrializovaná
penalizovaná
signalizovaná
internacionalizovaná
racionalizovaná
inštitucionalizovaná
liberalizovaná
neliberalizovaná
mineralizovaná
neutralizovaná
štrukturalizovaná
metalizovaná
skapitalizovaná
paušalizovaná
nivelizovaná
symbolizovaná
monopolizovaná
polemizovaná
systemizovaná
atomizovaná
rytmizovaná
urbanizovaná
reorganizovaná
zreorganizovaná
vysokoorganizovaná
zorganizovaná
mechanizovaná
telefonizovaná
kolonizovaná
zharmonizovaná
modernizovaná
zmodernizovaná
typizovaná
demilitarizovaná
pasterizovaná
nepasterizovaná
kategorizovaná
majorizovaná
valorizovaná
motorizovaná
elektrizovaná
dramatizovaná
predramatizovaná
zautomatizovaná
traumatizovaná
zbyrokratizovaná
privatizovaná
neprivatizovaná
kompletizovaná
konkretizovaná
nekonkretizovaná
skonkretizovaná
politizovaná
odpolitizovaná
prepolitizovaná
spolitizovaná
praktizovaná
pretaktizovaná
zhypnotizovaná
aktivizovaná
objektivizovaná
fetišizovaná
recenzovaná
dimenzovaná
poddimenzovaná
predimenzovaná
kompenzovaná
vykompenzovaná
konverzovaná
paralyzovaná
rozfázovaná
frázovaná
parafrázovaná
podväzovaná
zväzovaná
frézovaná
potlačovaná
stlačovaná
vytlačovaná
ožobračovaná
prekračovaná
osvedčovaná
usvedčovaná
zabezpečovaná
ubezpečovaná
uľahčovaná
zľahčovaná
vybičovaná
zveličovaná
okysličovaná
zamlčovaná
pančovaná
dokončovaná
osočovaná
vylučovaná
zlučovaná
doučovaná
zaručovaná
doručovaná
priraďovaná
vyraďovaná
zveľaďovaná
zatrieďovaná
obaľovaná
zahaľovaná
namaľovaná
odmaľovaná
premaľovaná
zapaľovaná
prepaľovaná
spaľovaná
schvaľovaná
vychvaľovaná
odďaľovaná
prideľovaná
udeľovaná
rozdeľovaná
nabifľovaná
urýchľovaná
zaokrúhľovaná
nastoľovaná
povoľovaná
skresľovaná
vysvetľovaná
vychyľovaná
zdaňovaná
nezdaňovaná
zachraňovaná
ochraňovaná
odstraňovaná
spochybňovaná
umocňovaná
uskladňovaná
zvýhodňovaná
odôvodňovaná
zdôvodňovaná
podceňovaná
preceňovaná
doceňovaná
nedoceňovaná
podmieňovaná
zmieňovaná
začleňovaná
vyčleňovaná
kameňovaná
obmeňovaná
pozmeňovaná
obviňovaná
uverejňovaná
ospravedlňovaná
sebaospravedlňovaná
zosilňovaná
naplňovaná
zaplňovaná
preplňovaná
doplňovaná
zatemňovaná
skloňovaná
odstupňovaná
vystupňovaná
usmerňovaná
upozorňovaná
znázorňovaná
skultúrňovaná
zalesňovaná
stelesňovaná
spresňovaná
upresňovaná
spoplatňovaná
rozmiestňovaná
uprednostňovaná
zdôrazňovaná
zvýrazňovaná
uskutočňovaná
uvoľňovaná
zbožňovaná
umožňovaná
pašovaná
prepašovaná
rozprašovaná
zastrašovaná
zastrešovaná
sfalšovaná
zhoršovaná
sfušovaná
narušovaná
porušovaná
zvyšovaná
sieťovaná
zošľachťovaná
pociťovaná
zaisťovaná
zisťovaná
znečisťovaná
okliešťovaná
zaangažovaná
zavlažovaná
znevažovaná
prevažovaná
vyvažovaná
zvažovaná
zaťažovaná
obťažovaná
sťažovaná
protežovaná
znižovaná
predlžovaná
aranžovaná
naaranžovaná
deložovaná
udržovaná
zdržovaná
sužovaná
vyplytvaná
naštvaná
rozoštvaná
prizvaná
zanedbávaná
rozpredávaná
nahlodávaná
podávaná
udávaná
vzdávaná
strhávaná
odvolávaná
vyvolávaná
zvolávaná
objednávaná
prejednávaná
prirovnávaná
porovnávaná
vyrovnávaná
rozmaznávaná
zaznávaná
priznávaná
zneuznávaná
odčerpávaná
prečerpávaná
obstarávaná
nahrávaná
obohrávaná
správaná
zvetrávaná
vysávaná
spotrebovávaná
vypracovávaná
rozpracovávaná
prechovávaná
vychovávaná
sprostredkovávaná
prerokovávaná
vyúčtovávaná
premazávaná
prerezávaná
vysnívaná
prešívaná
poprešívaná
zažívaná
požívaná
zneužívaná
spotrebúvaná
vypracúvaná
sprostredkúvaná
prerokúvaná
odsúvaná
zaratúvaná
odpočúvaná
vypočúvaná
dobývaná
rozkývaná
splývaná
omývaná
zmývaná
zakrývaná
prekrývaná
pokrývaná
prizývaná
pozývaná
vzývaná
vyzývaná
nadviazaná
podviazaná
uviazaná
vyviazaná
zamazaná
umazaná
okiadzaná
hádzaná
zahádzaná
obchádzaná
prechádzaná
vyhádzaná
rozhádzaná
nahrádzaná
uhrádzaná
neuhrádzaná
navádzaná
predvádzaná
odvádzaná
doprevádzaná
zobúdzaná
rezaná
narezaná
prerezaná
rozrezaná
poukázaná
presviedčaná
kričaná
zapožičaná
prepožičaná
rozpožičaná
umlčaná
vyfučaná
kručaná
zatláčaná
pretláčaná
potláčaná
stláčaná
vytláčaná
podmáčaná
otáčaná
roztáčaná
omieľaná
premýšľaná
zamieňaná
vymieňaná
navoňaná
preháňaná
doháňaná
poháňaná
vyzváňaná
napĺňaná
vypĺňaná
zahŕňaná
namiešaná
primiešaná
vešaná
rozvešaná
nanášaná
nadnášaná
vznášaná
narúšaná
prepúšťaná
opúšťaná
bežaná
odležaná
nedodržaná
udržaná
vydržaná
odrážaná
vyzrážaná
odvážaná
prevážaná
neuvážaná
vyvážaná
nevyvážaná
rozvážaná
plnofarebná
malovýrobná
dlažobná
dubná
porybná
vysokopecná
nesnadná
prepadná
predradná
čeľadná
pohľadná
poobedná
podsledná
rigidná
sinusoidná
sínusoidná
likvidná
odsúdeniahodná
jahodná
prostonárodná
návodná
lombardná
záludná
prejazdná
rozškľabená
hrebená
opotrebená
upotrebená
narobená
obrobená
neobrobená
prerobená
nedorobená
násobená
zdvojnásobená
znásobená
zásobená
predzásobená
pôsobená
neprispôsobená
uspôsobená
prefarbená
prifarbená
sfarbená
vyfarbená
naštrbená
hubená
vábená
vytríbená
vyrúbená
hĺbená
zahĺbená
prehĺbená
vyhĺbená
skĺbená
zariadená
nezariadená
nadriadená
ladená
neladená
hladená
chladená
nechladená
ochladená
schladená
vychladená
omladená
sladená
presladená
osladená
zosúladená
nezosúladená
radená
predradená
odradená
poradená
opradená
spradená
vpradená
prezradená
nadsadená
presadená
dosadená
posadená
zosadená
usadená
vsadená
začadená
cedená
dedená
vydedená
zdedená
preriedená
zatriedená
vytriedená
nevytriedená
jedená
objedená
prejedená
zjedená
novozavedená
podvedená
dovedená
povedená
uvidená
znenávidená
ujdená
nahodená
ochodená
schodená
nevychodená
odhodená
prehodená
pohodená
vhodená
nalodená
vylodená
obrodená
navodená
vyvodená
rozdurdená
vytvrdená
nabudená
vybudená
vzbudená
ukrivdená
neodjazdená
ojazdená
brzdená
zabrzdená
pribrzdená
zbrzdená
vyparádená
predídená
odídená
zablúdená
prisúdená
vysúdená
nazhromaždená
vydláždená
zatajená
odtajená
vykoľajená
glejená
rozglejená
kojená
spokojená
upokojená
hnojená
nehnojená
vypojená
odzbrojená
prezbrojená
odkrojená
rozkrojená
zahájená
nebalená
poloodhalená
oddialená
neodkalená
zavalená
povalená
uvalená
vyvalená
preclená
odzrkadlená
vysídlená
delená
nedodelená
podelená
bielená
nebielená
zacielená
docielená
odstrelená
podstrelená
prestrelená
vystrelená
rozstrelená
spriatelená
otelená
prevtelená
velená
odvelená
nedovelená
uhlená
vyuhlená
zoštíhlená
zasklená
zahmlená
holená
vyholená
preškolená
vyškolená
nastolená
teplená
pomyslená
nezmyslená
zauzlená
málená
odpálená
opálená
chválená
pochválená
spílená
rozpílená
schúlená
stúlená
odchýlená
vychýlená
zmýlená
pŕlená
okrášlená
skrášlená
upriamená
predznamená
nepredznamená
zanemená
znemená
ozrejmená
zošikmená
pritlmená
stlmená
utlmená
upovedomená
zalomená
nezalomená
odlomená
prelomená
ochromená
smená
dorozumená
nedorozumená
vyrozumená
mámená
zoznámená
kŕmená
nakŕmená
ochudobnená
spochybnená
zlacnená
zobecnená
zvecnená
splnomocnená
zmocnená
udomácnená
vyskladnená
zneprehľadnená
sprehľadnená
zvidnená
nezvýhodnená
odškodnená
znárodnená
zavodnená
odvodnená
zdôvodnená
nezdôvodnená
vyľudnená
spojazdnená
cenená
podcenená
nedocenená
vyplienená
mienená
tienená
odtienená
zazelenená
nezačlenená
odčlenená
pričlenená
včlenená
rozčlenená
nerozčlenená
zamenená
obmenená
odmenená
nemenená
odbremenená
vymenená
nevymenená
pozmenená
rozmenená
spenená
vykorenená
zaklinená
vklinená
pošpinená
zaburinená
vinená
spoluobvinená
odčinená
učinená
zadosťučinená
nezverejnená
spriemyselnená
zosilnená
znásilnená
oslnená
polovlnená
zreálnená
uzemnená
odklonená
zvonená
odvápnená
brnená
miernená
zmiernená
usmernená
znázornená
márnená
premárnená
objasnená
neobjasnená
ujasnená
neujasnená
vyjasnená
nevyjasnená
zjasnená
zalesnená
odlesnená
spresnená
nespresnená
upresnená
neupresnená
utesnená
neutesnená
zdrsnená
vysnená
vrásnená
sprísnená
spoplatnená
nespoplatnená
osamostatnená
skvalitnená
zhmotnená
vyvlastnená
uprednostnená
zhutnená
zoštátnená
ozvláštnená
zunená
splavnená
opevnená
spevnená
nespevnená
zefektívnená
zobjektívnená
zintenzívnená
odplynená
zdôraznená
sprznená
znervóznená
zabránená
ochránená
uchránená
zvoĺnená
zviditeľnená
zvoľnená
prevzdušnená
rozvášnená
stotožnená
oťapená
odštiepená
vštiepená
rozštiepená
nalepená
nenalepená
oblepená
prelepená
oslepená
vlepená
vylepená
rozlepená
štepená
uchopená
potopená
utopená
vytopená
roztopená
trpená
učupená
trápená
zakúpená
skúpená
ulúpená
vylúpená
prestúpená
postúpená
obarená
prežiarená
jarená
marená
naparená
predvarená
zvarená
postriebrená
odobrená
udobrená
uštedrená
mierená
zamierená
zamerená
spreneverená
nepreverená
horená
vyhorená
zhorená
zamorená
ponorená
podporená
nepodporená
nasporená
usporená
pretvorená
dotvorená
nedotvorená
novovytvorená
prená
neprená
odoprená
podoprená
rozjatrená
opatrená
zaopatrená
našetrená
prešetrená
ošetrená
neošetrená
nevyšetrená
otrená
dotrená
potrená
nepotrená
rozotrená
strená
zastrená
rozprestrená
zaostrená
obostrená
predostrená
vyostrená
zostrená
durená
uzavrená
hospodárená
zlanárená
kvárená
odsírená
neodsírená
zavírená
ohúrená
prekúrená
nevykúrená
zatarasená
oprasená
otrasená
neotrasená
vymiesená
obkolesená
nesená
nanesená
odnesená
navesená
privesená
kosená
pokosená
nosená
udusená
hlásená
brúsená
podplatená
preplatená
nepreplatená
doplatená
nedoplatená
zlatená
pozlatená
skostnatená
zakrpatená
utratená
zľadovatená
pečatená
odpečatená
spečatená
zaguľatená
rozkošatená
upletená
zmetená
zušľachtená
vyšľachtená
prekotená
oplotená
pošramotená
nadhodnotená
podhodnotená
znehodnotená
ohodnotená
zhodnotená
zahrotená
vyhrotená
krotená
okyptená
rozčertená
zaškrtená
priškrtená
odmastená
obrastená
odrastená
nedorastená
porastená
vrastená
vyrastená
nevyrastená
umiestená
rozmiestená
istená
nezaistená
čistená
splstená
rozradostená
omilostená
premostená
oprostená
trstená
zahustená
nezahustená
prehustená
pripustená
vpustená
ochutená
neochutená
obalamutená
podchytená
nepodchytená
uchytená
pozlátená
drátená
ukrátená
navrátená
prinavrátená
vyvrátená
nevyvrátená
rozvrátená
mätená
cítená
zaštítená
nanútená
skrútená
rozkrútená
sýtená
zasýtená
nesýtená
oklieštená
naleštená
streštená
vylúštená
rozlúštená
zabavená
odbavená
nevybavená
novoobjavená
znovuobjavená
splavená
ozdravená
nažeravená
rozžeravená
napravená
zapravená
dopravená
poopravená
novoupravená
vypravená
zatavená
zotavená
stavená
prestavená
pristavená
dostavená
novopostavená
ustavená
vstavená
vytavená
roztavená
skrvavená
zhrdzavená
šťavená
celodrevená
spráchnivená
zakrivená
zosivená
ulovená
vylovená
novoustanovená
znovuobnovená
vynovená
dohotovená
bledočervená
modročervená
vetvená
ukotvená
vrstvená
zvrstvená
rozvrstvená
umŕtvená
slávená
priotrávená
kazená
prekazená
polazená
razená
odrazená
prerazená
zmrazená
vrazená
vyrazená
reťazená
zreťazená
zamedzená
omedzená
oblezená
vezená
zavezená
odvezená
prevezená
privezená
vyvezená
nevyvezená
zvezená
rozvezená
hryzená
obhryzená
zbedačená
preliačená
zatlačená
predtlačená
odtlačená
pritlačená
dotlačená
inačená
onačená
naznačená
zračená
doliečená
vyliečená
vzpriečená
vlečená
zavlečená
prezlečená
spečená
upečená
nezabezpečená
ubezpečená
pretečená
zľahčená
precvičená
nedofajčená
vyfajčená
zmäkčená
nezmäkčená
spolčená
tlčená
roztančená
poslovenčená
končená
nekončená
skončená
neskončená
odbočená
vyskočená
premočená
tlmočená
rozmočená
odročená
úročená
zúročená
natočená
stočená
natrčená
nastrčená
odstrčená
podstrčená
zaučená
vypučená
poručená
odporučená
vláčená
ožobráčená
nenalíčená
rozlúčená
vytýčená
plašená
vyplašená
strašená
doriešená
nedoriešená
rozriešená
vyhrešená
zastrešená
zhoršená
narušená
vysušená
zosobášená
oprášená
odlíšená
navŕšená
zavŕšená
nezavŕšená
nezvlažená
smažená
usmažená
dražená
predražená
vydražená
zdražená
pražená
nepražená
opražená
nastražená
speňažená
nespeňažená
ťažená
nezaťažená
oťažená
osviežená
strežená
oddlžená
predlžená
božená
nadložená
nedoložená
odpružená
utužená
strážená
nestrážená
odvážená
prevážená
dovážená
zadovážená
vysokovážená
zvážená
ublížená
zblížená
súžená
zadĺžená
nezadĺžená
utŕžená
mimotarifná
trojjediná
gazdiná
švagriná
testiná
karviná
ujčiná
dobšiná
malužiná
ružiná
unijná
bojná
spojná
pripekná
jalná
nástrelná
veľkopriemyselná
operabilná
kalkofilná
merkantilná
chocholná
mnohouholná
popolná
volná
dobrovolná
zolná
košolná
kaplná
radostiplná
rozporuplná
vlná
kryptogamná
kremná
priúprimná
polosúkromná
všadeprítomná
zábranná
pôdoochranná
ostrohranná
štyridsaťdenná
nadokenná
sklenná
podkolenná
desaťčlenná
deväťčlenná
viacramenná
premenná
cimenná
trojsmenná
jednosmenná
nezmenná
šesťstenná
svinná
súčinná
kšinná
mimozákonná
zrnná
oná
ukoná
neukoná
nášľapná
štepná
rozvojaschopná
platbyschopná
izotropná
topná
predkupná
veľkonákupná
životadarná
farná
karná
čarná
vydrná
jaderná
jednociferná
päťciferná
hnedočierná
diaľkomerná
záverná
krná
ohňuvzdorná
úhorná
komorná
normotvorná
rakovinotvorná
patrná
plesná
nekompresná
pritesná
parotesná
horopisná
kosná
krosná
komjatná
blatná
odplatná
úplatná
zlatná
mnohodetná
štvordetná
komanditná
natalitná
kozmopolitná
nadlimitná
finitná
intenzitná
bezkontaktná
sedempercentná
jednopercentná
štvorpercentná
päťdesiatpercentná
šesťpercentná
päťpercentná
deväťpercentná
kovalentná
virulentná
medziparlamentná
dementná
kontokorentná
protipechotná
menejhodnotná
vysokohodnotná
novotná
nadrezortná
medzirezortná
závrtná
prešťastná
viaccestná
trojcestná
dvojcestná
mnohocestná
jednocestná
viacrýchlostná
skúsenostná
prítomnostná
hotovostná
kanustná
vodopriepustná
polopriepustná
slovutná
nezbytná
tuná
odstavná
prepevná
predžatevná
požatevná
mnohovrstevná
vnútrodružstevná
lučivná
sebezáchovná
bezslovná
snemovná
cárovná
cisárovná
poštovná
burzovná
kráľovná
duplexná
stryná
príkazná
vymazná
zazná
princezná
bohzná
ozná
ktozná
odvozná
prievozná
averzná
kontraverzná
väzná
intendačná
inundačná
iniciačná
dedikačná
duplikačná
rádiokomunikačná
lokačná
rádiolokačná
protiinflačná
demolačná
prítlačná
internačná
komparačná
deliberačná
medzigeneračná
medzioperačná
pooperačná
iteračná
denaturačná
polmesačná
celomesačná
dilatačná
resuscitačná
flotačná
anotačná
akceptačná
degustačná
komutačná
predmenštruačná
ovačná
rezervačná
ionizačná
neionizačná
pasterizačná
symetrizačná
elektrizačná
paletizačná
absorbčná
rečná
hypotečná
protikoaličná
veličná
nadhraničná
kameničná
zápisničná
sporiteľničná
výkričná
šľachtičná
refrakčná
reštrikčná
polyfunkčná
impedančná
koincidenčná
rezidenčná
retenčná
asistenčná
intervenčná
odbočná
povianočná
predveľkonočná
triapolročná
jedenapolročná
tristoročná
osemstoročná
niekoľkostoročná
päťstoročná
osemnásťročná
pätnásťročná
tridsaťpäťročná
prvopočiatočná
prietočná
zbadateľná
predpokladateľná
zodpovedateľná
vypovedateľná
nevypovedateľná
stíhateľná
uzamykateľná
odnímateľná
vyrovnateľná
zrovnateľná
odpočitateľná
sčítateľná
sledovateľná
regulovateľná
zlosovateľná
namontovateľná
prehľadávateľná
umývateľná
vymazateľná
sveteľná
prevoditeľná
nezahojiteľná
neukojiteľná
odpojiteľná
prepojiteľná
rozdeliteľná
nerozdeliteľná
uskladniteľná
neodôvodniteľná
meniteľná
nemeniteľná
ovplyvniteľná
neovplyvniteľná
vyjadriteľná
sporiteľná
rozšíriteľná
nepodplatiteľná
splatiteľná
nesplatiteľná
neskrotiteľná
odpustiteľná
neodpustiteľná
nenavrátiteľná
odvrátiteľná
vyvrátiteľná
nevyvrátiteľná
lúštiteľná
ohroziteľná
zlúčiteľná
speňažiteľná
preložiteľná
vysokoteľná
odhadnuteľná
neodhadnuteľná
napadnuteľná
nepreklenuteľná
neopomenuteľná
lešná
olešná
lopušná
podlažná
ražná
kňažná
arcikňažná
veľkokňažná
zdvižná
rohožná
prieložná
rozložná
tvarožná
veľtržná
severojužná
kružná
výstužná
chyžná
epizoá
protozoá
kryptozoá

zalapá
nezalapá
sedemcipá
štvorcipá
šesťcipá
päťstopá
deväťstopá
dupá
zadupá
nezadupá
nedupá
podupá
nepodupá
udupá
neudupá
vydupá
nevydupá
rozdupá
nerozdupá
krupá
pápá
trarará
trará
tratará
tvará
gabrá
obrá
pridobrá
bedrá
prištedrá
merá
ohrá
uhrá
neuhrá
zhrá
nezhrá
krá
priskorá
desatorá
bistrá
urá
hurá
turá
kasá
zakasá
nezakasá
podkasá
nepodkasá
nekasá
vykasá
nevykasá
hlasá
vlasá
žltovlasá
automasá
nebesá
stesá
odvisá
ovisá
neovisá
ahinsá
hopsá
klusá
neklusá
priklusá
nepriklusá

hatá
napchatá
zapchatá
prebohatá
predhriatá
zohriatá
jatá
objatá
novoprijatá
varlatá
kazematá
širokoplecnatá
ílnatá
železnatá
horečnatá
skapatá
zaspatá
zabratá
obratá
hratá
zahratá
zohratá
pratá
vypratá
zažratá
satá
prisatá
kosatá
vysatá
nastatá
prestatá
ostatá
dostatá
nedostatá
zostatá
nedochôdčatá
káčatá
teľatá
poňatá
preťatá
rozťatá
žatá
zožatá
letá
paletá
namletá
premletá
rozomletá
stoletá
vypletá
nevypletá
rozpletá
nerozpletá
primetá
neprimetá
umetá
rozmetá
nerozmetá
zadretá
rozodretá
udretá
odopretá
podopretá
nepodopretá
popretá
otretá
zotretá
zastretá
obostretá
rozostretá
rozstretá
neutretá
rozovretá
vyvretá
prezretá
odozretá
rozožretá
epitetá
rozochvetá
kvetá
chrochtá
nechrochtá
ocitá
neocitá
prekmitá
dokmitá
chromitá
vápenitá
zahnitá
zhnitá
pitá
napitá
zapitá
vypitá
boritá
vitá
prstencovitá
dovitá
kalichovitá
úponkovitá
freskovitá
šošovkovitá
polmesiačkovitá
fraškovitá
povitá
stopovitá
tigrovitá
kampaňovitá
depozitá
šitá
obšitá
prišitá
pošitá
ušitá
všitá
vyšitá
ožitá
dožitá
užitá
zneužitá
aktá
analektá
koktá
nekoktá
vyhltá
zhltá
hnedožltá
tamtá
plantá
neplantá
porantá
neporantá
bentá
hentá
špintá
nešpintá
saldokontá
skontá
štebotá
neštebotá
antidotá
mihotá
nemihotá
brekotá
cinkotá
zurkotá
nezurkotá
čurkotá
nečurkotá
troskotá
lotá
premotá
skriptá
odškrtá
vyškrtá
chlastá
nechlastá
ochľastá
listá
trojlistá
okrúhlolistá
srienistá
naprostá
deväťchvostá
prstá
obutá
neobutá
vydutá
vzdutá
okutá
kanutá
uhranutá
tanutá
nahliadnutá
prehliadnutá
nachladnutá
kradnutá
okradnutá
vykradnutá
rozkradnutá
zasadnutá
poblednutá
vyblednutá
zahnednutá
bodnutá
ohrdnutá
zatvrdnutá
vychudnutá
ovládnutá
zvládnutá
nezvládnutá
preklenutá
vyklenutá
pripomenutá
opomenutá
spriahnutá
nespriahnutá
presiahnutá
tiahnutá
zatiahnutá
odtiahnutá
pritiahnutá
dotiahnutá
nedotiahnutá
vtiahnutá
občiahnutá
zahnutá
poľahnutá
šľahnutá
nevybuchnutá
spuchnutá
napáchnutá
nezabehnutá
dobehnutá
rozbehnutá
nerozbehnutá
premihnutá
odstrihnutá
prestrihnutá
zastihnutá
vystihnutá
pozdvihnutá
prešvihnutá
navlhnutá
zohnutá
podrhnutá
zatrhnutá
podtrhnutá
pretrhnutá
strhnutá
odvrhnutá
podvrhnutá
stuhnutá
minutá
vinutá
odvinutá
odrieknutá
vyrieknutá
zaseknutá
odseknutá
zaniknutá
preniknutá
novovzniknutá
rozmoknutá
vyčiarknutá
prasknutá
vyprsknutá
vytknutá
puknutá
nafúknutá
zmĺknutá
odklepnutá
priklepnutá
pripnutá
odkopnutá
stopnutá
ohlúpnutá
spľasnutá
klesnutá
poklesnutá
pretisnutá
namietnutá
premietnutá
zmietnutá
rozkvitnutá
zhltnutá
zažltnutá
škrtnutá
vyškrtnutá
načrtnutá
nasunutá
zasunutá
predsunutá
odsunutá
podsunutá
vsunutá
vysunutá
stmavnutá
cúvnutá
splynutá
uviaznutá
zmiznutá
primrznutá
nahryznutá
tutá
vydobytá
zachytá
nezachytá
premytá
prekrytá
odokrytá
vykrytá
nevykrytá
vrytá
pätá
prepätá
máchavá
plieskavá
deväťhlavá
trepotavá
zostavá
kvá
ozubová
nestavbová
zvislicová
babulicová
tvárnicová
ustricová
slancová
poslancová
nástavcová
jalovcová
šesťstotisícová
päťstotisícová
hadová
bradová
gajdová
rejdová
gondová
trojchodová
odjazdová
deoxyribonukleová
šéfová
vlachová
pachová
odchová
čechová
prichová
čenstochová
terchová
podpovrchová
posluchová
medzidruhová
loggiová
medzikrajová
dvojkoľajová
alejová
andrejová
ková
lacková
macková
hriadková
medziriadková
záhradková
šuleková
kubiková
beňadiková
miková
stĺpiková
bezriziková
tomášiková
michalková
šalková
vlková
šramková
územková
hanková
snežienková
perlinková
sponková
oková
meningokoková
poková
šupková
protichrípková
ďurková
sková
vajsková
doplatková
ratková
svitková
dobytková
uková
kuková
vková
priehlavková
rohovková
nevyková
rezková
horáková
letáková
koníková
kysličníková
uhoľníková
maríková
jánošíková
sviečková
vidličková
krupičková
mrkvičková
vlčková
očková
kľučková
vošková
líšková
matúšková
blažková
knižková
štvorzložková
stužková
michalová
chvalová
dovalová
handlová
rudlová
rydlová
ábelová
marcelová
pitelová
trojkilová
sokolová
pavlová
gálová
rašlová
kružlová
abramová
umová
meristémová
mimosystémová
štefanová
golianová
vlkanová
holanová
kamanová
limanová
durmanová
rumanová
vitanová
ďanová
necenová
drienová
kaľamenová
jasenová
ivachnová
základinová
mnohohodinová
martinová
šesťnástinová
neoknová
mannová
úklonová
štvortonová
dvadsaťtonová
šesťtonová
černová
trnová
sedemkorunová
tristokorunová
bánová
demänová
olefínová
alizarínová
perašínová
mikrónová
jednotónová
mrakodrapová
viacetapová
klepová
štepová
filipová
klopová
sedemstopová
osemstopová
biskupová
solarová
gašparová
bitarová
polotovarová
hardwarová
počarová
meandrová
modrová
ludrová
protipancierová
námerová
klasterová
uzáverová
ladomirová
vnútroodborová
bodorová
meteorová
piskorová
rozporová
nešporová
faktorová
bátorová
šesťmetrová
petrová
ministrová
majstrová
jurová
turová
šrobárová
desaťdolárová
kolárová
sárová
pofebruárová
kúrová
kontúrová
štvorhlasová
nápisová
predosová
rákosová
klipsová
klusová
matysová
sásová
beatová
opatová
potratová
ľubietová
eternetová
suitová
hrboltová
päťcentová
prezidentová
valentová
kmentová
kontová
kajutová
klátová
štvorvrstvová
révová
neindexová
podbrezová
drezová
jazzová
bačová
palkovičová
očová
kočová
kováčová
kynceľová
kráľová
bôľová
celodňová
päťnásťdňová
odtieňová
bešeňová
hriňová
tridsaťstupňová
šesťstupňová
sršňová
trojsťažňová
rožňová
kašová
ondrašová
kotešová
pôbišová
ivanišová
kapišová
mikšová
nemšová
maršová
štrnásťveršová
folkušová
morušová
mikulášová
kmeťová
hosťová
môťová
ostriežová
ježová
zaježová
strižová
čarodejstvá
polomanželstvá
plnomocenstvá
organizátorstvá
železá
predsavzá
háá
ahááá
háďaťá
pridržá
nepridržá


zobraziť všetky slová, ktoré končíme raá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme abá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme obá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ubá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ecá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rcá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme adá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme edá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hdá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme idá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme odá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rdá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme udá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vdá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zdá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ädá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme igá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ngá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ogá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ágá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ahá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme chá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ehá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ihá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lhá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ohá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rhá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uhá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľhá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ciá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme liá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme niá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme piá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme riá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ájá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme aká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme cká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme eká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme iká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ská
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žká
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme alá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dlá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme elá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ilá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme klá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme olá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme plá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme slá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tlá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šlá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme imá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme omá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme smá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme umá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čmá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šmá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme aná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme cná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ená
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme iná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme sná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme xná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žná
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zoá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme apá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ipá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme opá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme upá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ápá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ará
zobraziť všetky slová, ktoré končíme brá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme drá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme erá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hrá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme krá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme orá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme trá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme urá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme asá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme esá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme isá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nsá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme psá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme usá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme atá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme etá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme htá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme itá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ktá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ltá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mtá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ntá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme otá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ptá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rtá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme stá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme utá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ytá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ätá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme avá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kvá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ová
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tvá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ezá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vzá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme háá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ááá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme aťá
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ržá


 

 
Zoznam slov -